Niet-broedvogels november 200027-30 november:
Op het Beuven werden op 27-11 2 Grote Zilverreigers (ook op 28-11 en 30-11), 2 Brilduikers en 9 vrouw Grote Zaagbekken gezien. Het Soerendonks Goor was op 27-11 goed voor 2 Wilde Zwanen en 15 Smienten (20-30 ex op 29-11).
Op de Strabrechtse Hei zat op 28-11 een man Blauwe Kiekendief. Een onvolwassen man Slechtvalk was op 27-11 aan het jagen op de Loozerhei/Budel-Dorplein.

Op 27-11 werden weer Kraanvogels gezien en wel bij de Loozerhei/Budel-Dorplein: om 10:30 uur vlogen 2 vogels richting ZW en om 11:15 uur 41 vogels richting ZO.
Een extreem late Kwartel werd op 27-11 gezien te Brandevoort/Mierlo-Hout. Twee Houtsnippen werden op 28-11 gezien op de Strabrechtse Hei. IJsvogels zijn gezien op het Ringselven/Budel-Dorplein en bij het Hulsterbroek/Geldrop (vanaf oktober aanwezig). Aan de Zwaanstraat/Eindhoven verblijven sinds 6-11 2 Grote Gele Kwikstaarten; in oktober-november waren tenminste 3 vogels aanwezig in Eindhoven centrum; op 28-11 vloog een Grote Gele over Reusel. Op het Soerendonks Goor zat op 27-11 een Waterpieper.
Late Roodborsttapuiten waren present op 27-11 op de Loozerhei/Budel-Dorplein (2 ex) en op 28-11 op de Strabrechtse Hei (2 ex). Op de Strabrechtse Hei zaten op 28-11 voorts 2 Klapeksters. Een groepje van 15 Putters was op 27-11 aanwezig op de Loozerhei/Budel-Dorplein.


25-26 november:

Op 25-11 werden op het Soerendonks Goor o.a. 4 Grote Zilverreigers, 17 Grauwe Ganzen, 11 Smienten en 2 Waterpiepers gezien. Een Grote Zilverreiger werd ook gezien op 26-11 op het Scheidingsven/Strabrechtse Hei. Op de afgraving 't Tipke/Maarheeze zat die dag een man Grote Zaagbek.
Blauwe Kiekendieven waren aanwezig op de Cartierhei/Eersel (vrouw) en bij de Patersgronden/Valkenswaard (vrouw). Twee groepen Kraanvogels zijn gezien op 25-11: een groep van 40 vogels vloog over Aerle-Rixtel, en een groep van 72 beesten vloog om 15:10 uur richting zuid over Valkenswaard.
Een late Scholekster werd op 25-11 aangetroffen op de afgraving Peelven/Sterksel. Een Houtsnip werd op 26-11 gezien op de Cartierhei/Eersel. Op het Soerendonks Goor zat op 25-11 een Witgatje.
IJsvogels zijn gezien langs de Groote Beerze bij de Grijze Steen/Netersel en op het Groot Meer/Valkenswaard. Op 25-11 zat een Grote Gele Kwikstaart op het industrieterrein Eeneind/Nuenen. Op de Cartierhei/Eersel zijn op 26-11 een Klapekster en een extreem laat Paapje gezien.


18-24 november:
Op het Soerendonks Goor zaten op 18-11 5 en op 19-11 zelfs 6 Grote Zilverreigers; op 21-11 werden 1 en op 23-11 2 Grote Zilvers hier gezien. Op de Ringselvennen zaten op 18-11 120 Slobeenden. Het Soerendonks Goor was goed voor kleine aantallen Grauwe Ganzen en Smienten, 10-tallen Watersnippen (80 ex op 19-11) en een Witgat op 24-11. Op 19-11 zat een Houtsnip bij Veilig Oord/Bladel.
Op 20-21 november zijn diverse groepen Kraanvogels gezien: op 20-11 vlogen 40 vogels richting Z over Knegsel, op 21-11 vlogen 46 vogels om 13:00 uur over Casteren richting Reuselse Moeren, op 21-11 vlogen 80-100 Kranen richting Z over Knegsel om 15:45 uur, en op 21-11 vlogen 30-50 vogels richting Z over Buikheide-Z/Oerle om 19:30 uur.
Bij de Buikheide/Vessem zat op 22-11 een groep van circa 3000 Houtduiven. Over Halve Mijl/Veldhoven trokken op 18-11 tussen 8:30 en 12:30 uur 1160 Houtduiven, 2 Boomleeuweriken en 1 Putter over. Op 19-11 tussen 10:30 en 12:15 uur passeerden maar liefst 2300 Houtduiven over de Dommelbeemden/Veldhoven. Daar zaten bovendien 2 Zwarte Roodstaarten en 3 Roodborsttapuiten.
Op 18-11 werden op de Vessemse Vennen 2 IJsvogels gezien; op 19-11 zaten minstens 3 IJsvogels en 1 Grote Gele Kwikstaart op de Valkenswaardse Visvijvers.
Een Tjiftjaf zat op 24-11 in een tuin aan de Juliusstraat/Eindhoven. Op 23-11 werd een Vuurgoudhaan gehoord in Eersel. Een Putter vloog over Reusel op 24-11.

13-17 november:
Grote Zilverreigers
zijn gezien op 14-11 (2 ex), 15-11 (3), 16-11 (4) en 17-11 (5) op het Soerendonks Goor; op 16-11 streek een vogel neer op het Beuven/Strabrechtse Hei. Een groep van 21 Grauwe Ganzen en 9 vrouw Grote Zaagbekken zaten op 17-11 op het Beuven/Strabrechtse Hei. Deze dag zaten 18 Grauwe Ganzen en 4 Smienten op het Soerendonks Goor.
Op 13-11 was een vrouw Blauwe Kiekendief aan het jagen in de Reuselse Moeren; een man was op 16-11 present bij het Beuven/Strabrechtse Hei. Op 14-11 waren op de Loozerhei/Budel-Dorplein een Slechtvalk en Smelleken te vinden.
Op 13-11 vielen 34 Kraanvogels om 15:30 uur in de Rusthoek/Strabrechtse Hei. Een Houtsnip werd op 17-11 waargenomen op de Strabrechtse Hei. Een late Scholekster bevond zich op 14-11 op het Soerendonks Goor. Eveneens laat was een man Kemphaan hier op 17-11. Op het Soerendonks Goor waren voorts enkele tientallen Watersnippen en 2000 Kieviten aanwezig.
Een Velduil zat op 13-11 bij het Waschven/Strabrechtse Hei; om 13:00 uur schroefde de vogel op en vertrok richting Z. Op 13-11 vloog een Grote Gele Kwikstaart laag over in het centrum van Eindhoven. Vier Klapeksters zijn op 17-11 gezien op de Strabrechtse Hei.


11-12 november:
Op 11-11 zaten 3 Grote Zilverreigers op het Beuven/Strabrechtse Hei en op 12-11 zaten er 3 op het Soerendonks Goor. Het Soerendonks Goor was op 12-11 verder goed voor 9 Grauwe Ganzen en 2 Smienten.
Een late Visarend was op 11-11 rond 12:30 uur aan het vissen op het Soerendonks Goor. Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Cartierhei/Eersel (11-11 1 vrouw), de Leemkuilen-Buikheide/Vessem (11-11 1 vrouw) en de Strabrechtse Hei (11-11 1 adult man en 1 vrouw, 12-11 2 adult man). Op de telpost bij het Beuven/Strabrechtse Hei werden op 11-11 zo'n 30 overtrekkende Buizerden genoteerd. Een onvolwassen man Slechtvalk was op 11-11 op een Wilde Eend aan het jagen op het Beuven.
Op 11-11 viel om 14:45 uur een groepje van 28 Kraanvogels in op de Strabrechtse Hei. Tenminste 60 Watersnippen waren op 12-11 present op het Soerendonks Goor (op 11-11 30-40 vogels). Twee Scholeksters zaten op 15-11 op het Soerendonks Goor.
Spectaculair op 12-11 was een groep van naar schatting 7-8.000 Houtduiven op graslanden en akkers ten zuiden van Bergeijk. Bij de Mispeleindse Hei zat die dag een groep van 1.700-2.000 vogels. Op de trektelpost Buikheide/Vessem werden deze dag tussen 9:00-12:00 uur 1.112 overtrekkende Houtduiven geteld.
Een IJsvogel vloog op 12-11 boven de Tongelreep bij de Patersgronden/Achelse Kluis. Klapeksters zijn waargenomen op de Strabrechtse Hei (2), bij het Klein Huisven/Groote Hei-Meelakkers (1) en de Groote Hei/Soerendonk (1). Op het Soerendonks Goor waren op 12-11 3 Waterpiepers aanwezig.Een redelijk late Boomleeuwerik trok op 11-11 over de Buikheide/Vessem. Op 11-11 trokken twee Putters over de Strabrechtse Hei en 1 vogel over de Buikheide/Vessem.


6-10 november:
Op 6-11 zaten 4 en op 7-11 2 Grote Zilverreigers op het Soerendonks Goor; op 8-11 werden er 2 gezien op het Beuven/Strabrechtse Hei. In het agrarisch gebied rond de Mispeleindse en Neterselse Hei zaten op 10-11 naar schatting 60-70 Nijlganzen (grootste groep 28). Op 8-11 vloog een vrouw Blauwe Kiekendief boven Reusel en op 10-11 zat een vrouw op de Landschotse Hei. De Paardse Hei/Middelbeers was op 10-11 goed voor 101 Wulpen.
Op 6-11, in het begin van de middag, vlogen 9 Kraanvogels over Heeze. Om 16:00 uur die dag landde een groep van 36 vogels in de Rusthoek/Strabrechtse Hei. Op 7-11 om 7:45 uur vloog een groep van 13 en om 7:55 uur de groep van 36 op van de Strabrechtse Hei; de laatste groep vertrok richting zuid. Op 7-11 vlogen voorts tussen de 20 en 30 vogels over tussen Hilvarenbeek en Tilburg en rond 10:00 uur die dag vlogen in 5 minuten tijd drie groepen van in totaal zo'n 100 Kranen over het PSV-stadion/Eindhoven richting zuid. Op 10-11 werden in de Rusthoek/Strabrechtse Hei om 15:30 uur 5 volwassen vogels opgejaagd; om 16:05 uur streek hier een groep neer van 34 Kraanvogels.
Een adult Pontische Meeuw zat op 8-11 op de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van sluis 10. Twee Grote Gele Kwikstaarten fourageerden op 6-11 voor een kantoorraam aan de Zwaanstraat/Eindhoven. Op de Strabrechtse Hei werden op 6-11 2 Klapeksters gezien. Een Goudvink vloog op 10-11 over bij manege Meulendijks/Strabrechtse Hei.


1-5 november:
Een Geoorde Fuut werd op 5-11 gezien op het Withollandven/Landschotse Hei. Op de Keijenhurk zaten die dag maar liefst 19 Dodaarzen.
Grote Zilverreigers zijn waargenomen op het Beuven (4 -11 1 ex invallend rond 10:00 uur), de Visvijvers Valkenswaard (5-11 1 ex) en Soerendonks Goor (4-11 2 ex, 5-11 3 ex). Op de Ringselvennen waren flinke aantallen Grauwe Ganzen te vinden: 220 vogels op 4-11. Hier waren die dag ook maar liefst 320 Slobeenden aanwezig. Brilduikers zijn gezien op het E3-strand/Eersel (5 ex op 5-11), Brandevoort/Mierlo-Hout (2 ex), de afgraving Loozerheide/Budel-Dorplein (4-11 2 ex) en de Ringselvennen/Budel-Dorplein (4-11 2 ex). Op de Ringselvennen zat op 4-11 ook tenminste 1 Smient.
Op 5-11 vloog een Rode Wouw rond langs de A67 ten zuiden van Eersel; die dag zat er een Visarend bij het Soerendonks Goor. Twee late Bruine Kiekendieven (waarvan 1 overtrekkend) werden gezien bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Hier was op 4-11 ook een vrouw Blauwe Kiekendief te vinden. Verrassend zijn twee Slechtvalken: een vogel was in de Coevering/Geldrop op een Ekster aan het jagen, en een adult man zat op de Loozerhei/Budel-Dorplein.
Op 5-11 werd in het Kranenveld/Soerendonk een extreem late Kwartel gezien. Op het Groot Meer/Vessem zat een behoorlijke groep van 150 Meerkoeten op 4-11. Een Goudplevier vloog op 5-11 richting zuid over het Soerendonks Goor. In de Paardse Heide/Middelbeers (weilandgebied) zat op 5-11 een groep van 54 Wulpen.
IJsvogels zijn gezien langs de Tongelreep in Eindhoven (2 ex), de Visvijvers Bergeijk (2-3), de Pelter Heggen/Valkenswaard (1), de Dommel/Hageven (1) en het Soerendonks Goor (1).
Twee late Boerenzwaluwen passeerden het Soerendonks Goor op 5-11. Een Grote Gele Kwikstaart werd op 5-11 gezien op het Goorven/Mispeleindse Hei. Op het Soerendonks Goor zaten op 4-11 zeker 5 Waterpiepers en die dag zaten op een grasland langs de Dommel/Hageven zeker 6 vogels.
Vuurgoudhaantjes zijn gezien bij de ijsbaan/Eindhoven (3-11 4 ex) en de Cartierheide/Eersel (5-11 2 ex). Twee Klapeksters zaten op 4-11 tussen het Waschven en Mosven/Strabrechtse Hei. Een Europese Kanarie was op 4-11 present in het Kranenveld/Soerendonk. Op 5-11 trok een IJsgors over het Soerendonks Goor.