Niet-broedvogels oktober 2000

 

30 oktober:
Op het E3-strand/Eersel zaten op 30-10 9 (waarvan 1 man) Brilduikers en op 31-10 5 (waarvan 1 onvolwassen man).

28-29 oktober:
Een Grote Zilverreiger was op 28-10 nog steeds aanwezig op het Soerendonks Goor. Die dag zaten hier ook 3 Smienten. Op Brandevoort/Mierlo-Hout waren op 28-10 2 Brilduikers aanwezig. Tenminste 70 Krakeenden zaten op 29-10 op de Visvijvers Bergeijk. Op de Zuid-Willemsvaart bij Helmond zat op 29-10 een Casarca en een adult Pontische Meeuw.
Een Smelleken trok op 28-10 over het Soerendonks Goor naar het ZW. Op 29-10 trok een man Blauwe Kiekendief over de Buikheide/Vessem. Op de Loozerhei/Budel-Dorplein werd op 29-10 een Bokje opgemerkt.
Op een maisakker ten zuiden van de Reuselse Moeren zat op 28-10 een groep van zeker 1500 Houtduiven. In het Tongelreepdal in het tennispark Aalsterweg/Eindhoven zaten op 28-10 2 Kleine Bonte Spechten en een groep van een kleine 100 Staartmezen. In de ochtend van 28-10 en 29-10 was er een behoorlijke doortrek van Koperwieken. Een Klapekster was op 29-10 present op de Cartierheide/Eersel. Een Europese Kanarie vloog op 29-10 over het Beuven.


23-27 oktober:
Op 23-10 is er van 8:30-15:00 uur naar trekvogels gekeken op de Buikheide/Vessem, met als resultaten o.a. 2 Rode Wouwen, 1 Grote Gele Kwikstaart en 1 Barmsijs.
Eveneens op 23-10 is er van 8:15-15:15 uur geteld op de Strabrechtse Hei. Waargenomen zijn o.a. 100 Aalscholvers, 2 Bruine Kiekendieven, 51 Buizerden, 16 Sperwers, 1 man Smelleken, 1 man Beflijster en 11 Putters.
Op het Beuven/Strabrechtse Hei zat op 23-10 een Grote Zilverreiger die om 14:30 uur hoog richting Z wegvloog. Een Blauwe Kiekendief werd op 23-10 gezien in de Reuselse Moeren. Op 23-10 rond 9:15 uur vlogen 20 Kraanvogels over Eindhoven naar het zuiden. Bij de telpost op de Strabrechtse Hei verbleven op 23-10 2 Klapeksters.


21-22 oktober:
Er is in het weekend weer volop naar trekvogels gekeken, met erg leuke resultaten:

Op
22-10 is er naar trekvogels gekeken op de Buikheide/Vessem van 8:45-15:30 uur met o.a. 35 Aalscholvers, 11 Sperwers, 7 Buizerden en 1 Goudvink.
Bij het Soerendonks Goor is geteld van 8:25-15:00 uur. Dit leverde o.a. de volgende overtrekkende vogels op: 40 Aalscholvers, 1 Rode Wouw (korte tijd met succes jagend bij het Goor), 2 Blauwe Kiekendieven, ca. 30 Sperwers en 40 Buizerden, 2 Visarenden, zeker 5 Torenvalken, 1 Grote Gele Kwikstaart en 1 Europese Kanarie.
Trektellen op de Strabrechtse Hei van 8:15-17:45 uur leverde o.a. op: 28 Aalscholvers, 1 Grote Zilverreiger, 1 Rode Wouw, 24 Sperwers, 89 Buizerden en 2 Smellekens.

Op 21-10 is er op de Strabrechtse Hei geteld van 8:15-14:00 uur. Dit leverde o.a. de volgende overtrekkende vogels op:1 Bruine Kiekendief, 15 Sperwers, 10 Buizerden, maar liefst 5 Smellekens,1 Bonte Strandloper, 1 Boompieper (een late), 1 Grote Gele Kwikstaart en 1 Putter.
Tijdens trektellen op de Buikheide/Vessem (7:45-15:45 uur) werden onder meer 25 Aalscholvers, 7 Sperwers, 14 Boomleeuweriken, 4 Boerenzwaluwen en 3 Putters genoteerd.

Verder werden de volgende leuke vogels in het weekend waargenomen:
De Landschotse Hei was op 21-10 goed voor zeker 33 Dodaarzen, 1 overtrekkend Smelleken, 5 Bokjes en een IJsvogel. Over Eersel vloog op 22-10 een Putter. Op het zuidelijke ven van de Visvijvers Valkenswaard zaten op 21-10 2 Waterpiepers.
Op het Beuven zaten 1 Grote Zilverreiger, 35 Grauwe Ganzen (op 21-10) en 8 Toendrarietganzen (op 22-10). Op de Strabrechtse Hei zaten voorst een vrouw Blauwe Kiekendief en tenminste 3 Klapeksters.
Op het Soerendonks Goor verbleven 3 Grote Zilverreigers, 3 Smienten, 1 IJsvogel en naar schatting 5-10 Waterpiepers. Op 21-10 werden hier een late Boomvalk en een pleisterende Roodkeelpieper gezien. In de moerasvegetatie voor de hut werd op 22-10 diverse keren een roepje gehoord dat sterk deed denken aan een Buidelmees, maar de vogel werd helaas niet gezien. Een Duinpieper trok op 21-10 over de Oirschotse Hei.

16-20 oktober:
Trektellen op 20-10 op de Cartierheide/Eersel (8:00-12:00 uur) leverde o.a. 128 Aalscholvers, 3 Buizerden, 3 Sperwers, 26 Boomleeuweriken (1 groep van 20), 1 Boerenzwaluw en 4 Putters op. Op de Cartierheide pleisterden een man Roodborsttapuit en een Klapekster.
Op de Buikheide/Vessem leverde trektellen (8:30-16:30 uur) o.a. 1 Blauwe Kiekendief, 13 Sperwers, 31 Buizerden, 1 Visarend, 4 Torenvalken, 1 Boerenzwaluw en maar liefst 250 Witte Kwikstaarten op.
Ook op de Strabrechtse Hei werd naar trekvogels gekeken (8:15-14:30 uur), maar tot 12 uur was er dichte mist. Het resultaat was 15 Buizerden, 8 Sperwers en 1 Smelleken.

Op 19 en 20-10 zaten er op Brandevoort/Mierlo-Hout o.a. 3 Smienten (2 op 19-10), een man en vrouw Brilduiker en een vrouw Mandarijneend.
Op 19-10 werden voorts gezien: 60 overtrekkende Aalscholvers boven de Landschotse Hei en 35 boven Oirschot; 2 Grote Zilverreigers op het Beuven/Strabrechtse Hei (ook op 20-10) en 1 op het Soerendonks Goor; een late Zomertortel bij Oirschot; 2 Vuurgoudhaantjes bij het Goorven/Mispeleindse Hei; 3 man en 1 vrouw Goudvinken bij het Flaes/Mispeleindse Hei; en een Klapekster bij de Hoenderboom/Strabrechtse Hei. Op 20-10 zaten 2 Bokjes op het Beuven/Strabrechtse Hei.

Op 18-10 is er naar vogeltrek gekeken op de Cartierheide/Eersel (8:00-13:45 uur) en op de Strabrechtse Hei (8:00-15:00 uur). Op de Cartierheide trokken o.a. zo'n 150 Aalscholvers (1 groep van 120), 1 Boerenzwaluw, 1 Putter en 2 Appelvinken over. Over de Strabrechtse Hei werden onder meer 249 Aalscholvers (1 groep van 129), 1 Grote Zilverreiger (vliegend naar N), 3 Bruine Kiekendieven, 3 Blauwe Kiekendieven, 5 Sperwers, 16 Buizerden, 1 Smelleken, 1 Grote Pieper, 45 Putters en 4 Kruisbekken genoteerd.
Op het Beuven/Strabrechtse Hei verbleven deze dag 2 Grote Zilverreigers en nabij het Grafven/Strabrechtse Hei was een onvolwassen Slechtvalk aan het jagen.
N.b.: het is (zoals zo vaak) de moeite waard om akkers en graslanden af te turen. Op 18-10 werden in het Safaripark Beekse Bergen, net buiten de Kempen, in een grote groep Graspiepers en Witte Kwikstaarten tenminste 2 Roodkeelpiepers en een groepje van 5 Strandleeuweriken opgemerkt!

Op 17-10 is er op de Strabrechtse Hei naar trekvogels gekeken: 258 Aalscholvers, 4 Bruine Kiekendieven, 10 Sperwers, 15 Buizerden, 2 Smellekens, 4 Goudplevieren, 1 Zomertortel (laat!), 1 Grote Gele Kwikstaart en een man Sneeuwgors (in een gemengde groep Vinken, Witte Kwikstaarten en Veldleeuweriken).
De 2 Grote Zilverreigers waren op 17-10 nog immer op het Soerendonks Goor te vinden. Op 17-10 zaten op het Beuven 2 Pijlstaarten en op het Soerendonks Goor 3 Smienten. Pleisterende Blauwe Kiekendieven zijn gezien op de Landschotse Hei (vrouw) en Strabrechtse Hei (vrouw). Een Bontbekplevier was op 17-10 present op het Soerendonks Goor. Bij het Marijkeven/Strabrechtse Hei zat een Klapekster. Langs het Beatrixkanaal t.h.v. Airport Eindhoven zat op 17-10 een groep van zo'n 60 Putters.

Trektellen op de Strabrechtse Hei leverde op 16-10 de volgende richting Z/ZW overtrekkende vogels op: zo'n 200 Aalscholvers, 3 Grote Zilverreigers, 1 Rode Wouw, 5 Bruine Kiekendieven, 3 Blauwe Kiekendieven, 1 Bonte Strandloper, 1 Europese Kanarie, 7 Putters en 2 Sneeuwgorzen (tussen Veldleeeuweriken).
Op 16-10 werden tijdens trektellen op de Buikheide/Vessem (8:45-13:40 uur) o.a. 15 richting W vliegende Grauwe Ganzen, een overtrekkende vrouw Blauwe Kiekendief, 3 late Regenwulpen, 10 Boomleeuweriken, 170 Zanglijsters en bijna 1000 Vinken waargenomen.


14-15 oktober:
Op het Soerendonks Goor waren de 2 Grote Zilverreigers nog immer present. Ook zaten hier op 15-10 zo'n 30 Kolganzen. Over de Buikheide/Vessem vlogen op 15-10 17 Grauwe Ganzen over. Op de afgraving bij Peelven/Sterksel zaten op 15-10 20 Nijlganzen en 1 Casarca. De Visvijvers Valkenswaard waren op 15-10 goed voor 2 man Krooneenden.
In het agrarisch gebied bij Kranenveld/Soerendonk zat op 15-10 een Smelleken. Torenvalken zijn lokaal erg algemeen; op zo'n 200 ha Strabrechtse Hei zaten op 14-10 zeker 12 vogels; misschien zaten er op de gehele Strabrechtse Hei wel tientallen!
Noordelijk van het Grafven/Strabrechtse Hei werd 's ochtends 14-10 een Velduil gezien; de vogel werd achterna gezeten door een groep Zwarte Kraaien en streek vermoedelijk in de Rusthoek neer.
Over het Beuven/Strabrechtse Hei trok op 14-10 een Grote Gele Kwikstaart over. Een Roodkeelpieper zat op 15-10 in het agrarisch gebied bij Kranenveld/Soerendonk. Op het Soerendonks Goor zaten die dag zo'n 15 Waterpiepers. Trektellen op de Buikheide/Vessem op 14-10 (7:30-15:00 uur) leverde o.a. 12 Boomleeuweriken en ruim 1100 Vinken op.

9-13 oktober:
Op de vennen van de Landschotse Hei zaten op 9-10 ruim 50 Dodaarzen. Op 13-10 waren de 2 Grote Zilverreigers van het Soerendonks Goor nog steeds present. Naar verluit zijn op 10-10 Kraanvogels gezien/gehoord bij Heeze.
Tijdens trektellen op de Strabrechtse Hei op 9-10 werden onder meer de volgende overtrekkende vogels gezien: 1 Bruine Kiekendief, 1 man en 1 vrouw Blauwe Kiekendief, 32 Buizerden, 12 Sperwers, 1 Smelleken, 4 Beflijsters (groepje), 16 Putters en 1 Appelvink. Speciaal was een Grote Pieper die om 8:50 uur laag overvloog, inviel en daarna richting Waschven/Strabrechtse Hei wegvloog.
Op 13-10 werden op het Soerendonks Goor de eerste Waterpiepers (4 vogels) van dit najaar gezien. Een Kuifleeuwerik zat op 12-10 aan de noordzijde van het treinstation Eindhoven. 's Ochtends 13-10 was er zeer sterke zangvogeltrek met grote aantallen Kievit, Veldleeuwerik, Graspieper, Witte Kwikstaart, Vink, Kneu, Sijs en Geelgors.

7-8 oktober:
Zeker 40 Dodaarzen zaten op 7-10 op het Flaes/Mispeleindse Hei. Op 8-10 waren de 2 Grote Zilverreigers van het Soerendonks Goor nog steeds present. Hier zaten op 7-10 ook een man en vrouw Smient.
Op 7-10 trokken 19 Buizerden solitair en in kleine groepjes over de Mispeleindse en Neterselse Hei. Op de Mispeleindse Hei zat een Smelleken. Op 7-10 trokken tussen 12:30 en 15:00 uur in totaal 2 Wespendieven, 25 Buizerden, 7 Sperwers en 3 Torenvalken over de Buikheide richting Z. Op de Visvijvers Bergeijk zat op 8-10 een Visarend.
IJsvogels zijn op 7-10 gezien bij Brandevoort/Mierlo-Hout (1), op de Mispeleindse Hei (1) en in het Beersbroek/Netersel (2). Zowel op de Buikheide als de Strabrechtse Hei trok op 7-10 een Barmsijs over. Op 7-10 zat bij de Neterselse Hei een Goudvink en bij het trektelpunt Schaapskooi/Strabrechtse Hei tenminste 5 Putters. Een vroege man-kleed Sneeuwgors pleisterde op 7-10 in de Rusthoek/Strabrechtse Hei.

1-6 oktober:
Op 6-10 werden 25 pleisterende en 75 naar het Z overtrekkende Aalscholvers gezien op de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Twee Grote Zilverreigers verbleven op het Soerendonks Goor op 1-10. Naar verluit zijn op 4-10 en 5-10 Kraanvogels gezien/gehoord bij Heeze.
Bij het Grafven/Strabrechtse Hei zaten op 3-10 2 Wespendieven; op 6-10 trok een vogel richting Z over de Loozerhei/Budel-Dorplein. Een Visarend pleisterde op 2-10 op de Visvijvers Bergeijk en op 6-10 op de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Een man Smelleken trok op 6-10 naar het Z over de Loozerhei/Budel-Dorplein.
Op het Grafven/Strabrechtse Hei verbleven 2 Goudplevieren op 3-10. IJsvogels zijn waargenomen langs het afwateringskanaal Gender/Eindhoven op 1-10 en 4-10, op de Visvijvers Bergeijk op 2-10, en bij Brandevoort/Mierlo-Hout op 4-10. Over de Loozerhei/Budel-Dorplein trok op 6-10 een Grote Gele Kwikstaart over richting Z.