Niet-broedvogels september 2000

 

25-30 september:
Op 30-9 vlogen 68 Aalscholvers richting ZW over de Buikheide/Vessem. Drie Grote Zilverreigers verbleven op het Soerendonks Goor op 26-9. Op het Grafven/Strabrechtse Hei zat op 30-9 een onvolwassen Zwarte Ooievaar.
Een man Casarca en 2 Smienten werden op 26-9 aangetroffen in Brandevoort/Mierlo-Hout.
Op 30-9 vloog een Rode Wouw richting zuid over de Buikheide/Vessem. Twee Wespendieven schroefden op 30-9 boven de Rutshoek/Strabrechtse Hei. Een Visarend verbleef op 29-9 op de Ringselvennen/Budel-Dorplein en op 30-9 op het Beuven/Strabrechtse Hei. Bij het kruispunt 't Stuivertje/Eersel vloog op 25-9 een Slechtvalk over.
Op het Grafven/Strabrechtse Hei waren op 25-9 de Zilverplevier en een onvolwassen Krombekstrandloper present; de laatste werd ook op 30-9 nog gezien. Bonte Strandlopers zijn gezien op het Withollandven/Landschotse Hei (27-9 1 ex) en het Soerendonks Goor (26-9 8 ex). Op het Soerendonks Goor zat op 26-9 bovendien een Kleine Strandloper.
Op 25-9 vloog een IJsvogel bij de Collse Zegge/Geldrop. Nabij de Ringselvennen/Budel-Dorplein zat op 29-9 een Draaihals.
Twee Grote Gele Kwikstaarten verbleven op 27-9 op de Visvijvers Valkenswaard; op 28-9 vlogen er twee over Reusel richting zuid. Een Grote Pieper was op 30-9 aanwezig op het Soerendonks Goor. Over de Buikheide/Vessem vlogen op 29-9 11 Boomleeuweriken en 33 Sijzen over naar het zuiden.


23-24 september:
Op 23-9 werden 3 en op 24-9 1 Zwarte Ooievaars gezien in de Rusthoek/Strabrechtse Hei. Een Ooievaar vloog op 24-9 over de Visvijvers Bergeijk. Drie Grote Zilverreigers verbleven op 23+24-9 op het Soerendonks Goor; de vogels waren niet schuw en hun fourageergedrag was fraai te bekijken.
Op 24-9 zat op het Soerendonks Goor een man eclipskleed Smient en op de Ringselvennen/Budel-Dorplein een vrouw Pijlstaart. Op de nieuwe afgraving in het Peelven/Sterksel zaten op 24-9 maar liefst 24 Nijlganzen.
Een Rode Wouw kwam 's morgens 24-9 uit het noorden aanvliegen en cirkelde enige tijd rond boven het Kranenveld/Soerendonk. Op 23-9 trokken 5 Wespendieven (4 adult en 1 onvolwassen) over de Buikheide richting ZZO en 2 vogels over de Rusthoek/Strabrechtse Hei richting Z; bij het Peelven/Sterksel vloog een vogel op 24-9 laag over. Die dag zat er ook een Wespendief bij Budel-Dorplein. In de Rusthoek/Strabrechtse Hei was op 23-9 en 24-9 een vrouw Blauwe Kiekendief aan het jagen.
Er werden diverse Visarenden waargenomen. Op 23-9 werden pleisterende vogels gezien op de Strabrechtse Hei en het Soerendonks Goor. Op 24-9 vloog een vogel laag richting Z over het Soerendonks Goor, een andere eveneens richting Z over het Peelven/Sterksel, en er zat er eentje op de Ringselvennen/Budel-Dorplein.
Bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein werd op 24-9 een adult man Slechtvalk en een onvolwassen vrouw Smelleken gezien.

    Op 24-9 zijn 12 verschillende roofvogelsoorten gezien!

Zeer opmerkelijk was een groepje van 44 Kraanvogels dat op 23-9 rond 11:00 uur over Goorland/Bladel naar het ZW vloog. Een dag later werden 44 Kranen gezien aan het Lac du Der-Chantecoq in Noord-Frankrijk! Kijk op http://perso.club-internet.fr/fdesjard/point_sur_la_migration.htm#derniere voor meer interessante info over Kraanvogels.
Op het Grafven/Strabrechtse Hei zat op 23+24-9 een Zilverplevier en vlogen twee groepjes van resp. 5 en 2 Goudplevieren over. Bonte Strandlopers werden gezien op 24-9 op het Grafven (2 ex) en op 24-9 op het Soerendonks Goor (7 ex). Op het Grafven zaten op 23-9 1 en op 24-9 3 Kleine Strandlopers.
IJsvogels zijn gezien op het Groot Meer/Vessem (1 ex) en het Soerendonks Goor (minstens 1). Een Kleine Bonte Specht vloog op 23-9 bij Motel Eindhoven.
Op 23-9 kwam om 9:30 uur een luid roepende Grote Pieper aanvliegen die korte tijd in de Rusthoek en de omg. van het Scheidingsven/Strabrechtse Hei pleisterde. Bovendien zat hier op die dag een onvolwassen Duinpieper. Over Strijp/Eindhoven trokken op 23-9 2 Grote Gele Kwikstaarten over.
Bij Budel-Dorplein ving Wil Beeren op 23-9 maar liefst 5 Buidelmezen in zijn net. Op 24-9 zaten er 4 Baardmannen bij de Ringselvennen.

18-22 september:
Op 20-9 en 21-9 zaten 3 onvolwassen Zwarte Ooievaars op de Strabrechtse Hei; twee vogels pleisterden hier op 22-9. Drie Grote Zilverreigers verbleven op het Soerendonks Goor op 20-9. Op de Strabrechtse Hei zaten op 20-9 1-2 en op 21-9 2 vogels. Op het Soerendonks Goor zaten op 21-9 4 en op 22-9 zelfs 5 Grote Zilverreigers! Dit gebied is ook nog steeds goed voor flinke aantallen Blauwe Reigers: 30 op 22-9.
Een Rode Wouw vloog op 22-9 richting Z over de Strabrechtse Hei. Visarenden zijn gezien op 18-9 (1 ex overvliegend Buikheide/Vessem, 2 vogels pleisterend op het Beuven/Strabrechtse Hei) en op 20-9 (1 overvliegend Strabrechtse Hei). Boven het Groot Meer/Vessem vlogen op 18-9 in 5 minuten tijd 5 solitaire Wespendieven over richting zuid. Drie Wespendieven cirkelden op 21-9 laag bij Nuenen. Een Slechtvalk joeg op 19-9 al passerend een groepje Kokmeeuwen op op het Philipscomplex aan de Zwaanstraat in Eindhoven.
Twee Bokjes zaten op 19-9 bij het Berkven/Landschotse Hei. Op 22-9 verbleef een Zilverplevier op het Grafven/Strabrechtse Hei en vlogen 2 Goudplevieren, ook op Strabrecht, over richting W/NW.
IJsvogels zijn gezien op de Landschotse Hei (2 ex op 19-9, resp. op Berkven en Withollandven; 21-9 1 ex Berkven), het Groot Meer/Vessem (18-9) en de Strabrechtse Hei (22-9). Op het Philipscomplex Zwaanstraat/Eindhoven zat op 18-9 een Grote Gele Kwikstaart; op 21-9 werd er eentje gezien in de binnenstad van Eindhoven. Op 24-9 zat bij het Soerendonks Goor een Europese Kanarie.

16-17 september:
Op de Strabrechtse Hei werden op 16-9 3 Zwarte Ooievaars, een Wespendief en Smelleken, een Kleine Strandloper en een overvliegende Duinpieper gezien. Op 17-9 waren hier 2 Zwarte Ooievaars present.
Een groep van maar liefst 260 Witte Kwikstaarten zat op 17-9 op een akker tussen Bladel en Netersel.

11-15 september:
Twee Zwarte Wouwen vlogen op 11-9 om 19:00 uur laag over de Groote Hei/Soerendonk en gingen op de Gastelse Hei in een boom zitten. Zowel op 13-9 als 15-9 vloog een Wespendief richting ZW over Gestel/Eindhoven.
Het Soerendonks Goor was op 11-9 's avonds goed voor een adulte Zwarte Ooievaar, 4 Bontbekplevieren, 1 Krombekstrandloper, maar liefst 120 Watersnippen, 1 IJsvogel, 1 Grote Gele Kwikstaart en 2 Putters.
Langs de Tongelreep bij de Patersgronden (nabij Achelse Kluis) werd op 11-9 eveneens een IJsvogel gezien.

9-10 september:
De Grote Zilverreiger van het Soerendonks Goor was nog steeds present. Op 9-9 trachtte een Zwarte Ooievaar hier te landen. Twee Krooneenden werden op 10-9 aangetroffen op de Ringselvennen/Budel-Dorplein.
Op de Ringselvennen/Budel-Dorplein vloog op 9-9 een Visarend over naar het zuiden, en op 10-9 was er  eentje rond 11:00 uur aan het jagen. Een Wespendief vloog op 10-9 hoog over Veldhoven richting ZZW; bij de afgraving Loozerhei/Budel-Dorplein cirkelde op 10-9 een vogel. De Ringselvennen waren op 10-9 goed voor een hoog overvliegende Blauwe Kiekendief, een jagende Roodpootvalk en 7-12 rondjagende Boomvalken. Bij Budel-Dorplein (Budelco, Loozerhei) zat op 9-9 en 10-9 een onvolwassen Slechtvalk.

    Op 10-9 zijn 11 verschillende roofvogelsoorten bij Budel-Dorplein gezien!

Zes Bontbekplevieren werden kortstondig in de ochtend van 10-9 gezien op het Soerendonks Goor. Hier waren de 3 onvolwassen Krombekstrandlopers op 9-9 nog steeds aanwezig. Het Goor was verder goed voor zeker 50 Watersnippen. Bij Budel-Dorplein zaten op 9-9 3 Geelpootmeeuwen en op 10-9 één vogel.
IJsvogels werden aangetroffen op het Soerendonks Goor (2-3 ex) en de Ringselvennen/Budel-Dorplein (3 ex). Op 10-9 vloog een Grote Gele Kwikstaart over het Soerendonks Goor. Bij het Kranenveld/Soerendonk ("ponywei") zat op 9-9 een adult Duinpieper.
Wil Beeren had bij Budel-Dorplein op 9-9 twee interessante vogels in zijn net hangen, nl. een Graszanger (klik hier voor een foto van deze vogel) en een Grote Karekiet. Op 10-9 scharrelde een Snor in een struik langs het Ringselven/Budel-Dorplein en werd een Baardman gehoord.

4-8 september:
Twee Zwarte Ooievaars cirkelden op 4-9 rond 11:00 uur boven de Rusthoek/Strabrechtse Hei. Om 13:00 uur die dag werden vermoedelijk dezelfde vogels (één vogel mist een vleugelpen) boven de Groote Hei/Soerendonk gezien. Op 5-9 om 14:45 uur vlogen wederom 2 Zwarte Ooievaars (een adult en onvolwassen beest) over het Soerendonks Goor; ook op 6-9 en 8-9 waren ze hier present.
Het Soerendonks Goor was goed voor een Grote Zilverreiger (hier aanwezig vanaf 1-9), 2 Zomertalingen op 5-9, een onvolwassen Porseleinhoen op 4-9 en 5-9
Op 5-9 vloog een Wespendief laag over Gennep/Eindhoven richting ZW, en vloog een onvolwassen vogel boven het Hoolven/Vessem; op 7-9 vloog een Wespendief richting Z over de Buikheide/Vessem. Op 4-9 verbleef een Visarend op de Visvijvers Bergeijk. Op de Strabrechtse Hei vloog op 5-9 een Visarend over richting ZW.
Op het Soerendonks Goor waren kleine aantallen steltlopers te vinden, waaronder tenminste 50 Watersnippen, 3 Bontbekplevieren en, op 8-9, 3 onvolwassen Krombekstrandlopers. Een onvolwassen Bonte Strandloper werd op 8-9 aangetroffen op de Strabrechtse Hei.
Op 7-9 verbleef een adult Geelpootmeeuw op het Ringselven/Budel-Dorplein. Twee Zwarte Sterns vlogen op 5-9 boven het Beuven/Strabrechtse Hei.
Een IJsvogel werd op 8-9 gezien op de visvijver bij de Baest/Middelbeers. Tussen de Groote Hei en het Soerendonks Goor zat van 4-9 t/m 7-9 een Draaihals.
In de Rusthoek/Strabrechtse Hei was op 4-9 een adulte Duinpieper aanwezig; tussen de Groote Hei en het Soerendonks Goor zat die dag eveneens een adulte vogel op een zandpad. Op 8-9 werd op de Strabrechtse Hei wederom een adulte vogel aangetroffen.
Tenminste 5 Bonte Vliegenvangers scharrelden in een bosje in Gennep/Eindhoven op 5-9. Tussen de Groote Hei en het Soerendonks Goor verbleef op 4-9 een vrouwtje Ortolaan.

1-3 september:
Het water van het Soerendonks Goor wordt i.v.m. graafwerkzaamheden afgelaten en ligt er voor steltlopers e.d. momenteel grandioos bij. Er zaten o.a.: een winterkleed Grote Zilverreiger (1-9 t/m 3-9), tientallen Blauwe Reigers (33 ex op 2-9), tenminste 10 Zomertalingen (2-9), een man eclipskleed Mandarijneend (1-9), een vissende Visarend (1-9), zo'n 10 Waterrallen (1-9), 3 Bontbekplevieren (1-9 t/m 3-9), c. 10 Bosruiters (1-9; 4 op 3-9), c. 20 Kemphanen (1-9), 1 Bonte Strandloper (1-9, ook op 31-8), c. 75 Watersnippen (1-9; op 2-9 c. 60), 3  IJsvogels (3-9; 1 ex op 1-9 en 2-9) en een Rietzanger (1-9).

Een Roerdomp zat op 3-9 op de Rinselvennen/Budel-Dorplein. Twee adulte Zwarte Ooievaars waren op 1-9 nog steeds op de Strabrechtse Hei present. Zeer opmerkelijk waren 5 Purperreigers die op 2-9 om 19:35 uur over Eindhoven richting ZW vlogen. Op 3-9 was een Visarend aan het vissen op de Ringselvennen/Budel-Dorplein.
Wespendieven werden gezien op de Landschotse Hei (3-9 1 hoog overvliegend), Cartierhei/Eersel (1-9 1 rondvliegend), Reusel (1-9 1 overschroevend), tussen Eersel-Bergeijk (3-9 2 laag opschroevend), de Strabrechtse Hei (3-9 7 ex), de Loozerhei/Budel-Dorplein (3-9 1 ter plaatse en 1 naar ZW) en de Ringselvennen (3-9 1 plaatse en groep van 6 naar ZW).
Op de parkeerplaats Ashi in Bladel vloog op 2-9 een Kerkuil uit een boom op. Aan de noordwestrand van het Beuven/Strabrechtse Hei werd op 1-9 een Draaihals gezien. IJsvogels werden op 1-9 waargenomen op het Flaesven/Mispeleindse Hei en langs het Wilhelminakanaal bij Haghorst. Een groep van 30 Gele Kwikstaarten fourageerde op 3-9 in de Reuselse Moeren.