Niet-broedvogels augustus 2000

Highlights:
Kleine Zilverreiger, Zwarte Ooievaar, Monniksgier (?), Buidelmees, Grauwe Klauwier

 

Geoorde Futen werden gezien op de afgraving Loozerheide/Budel-Dorplein (onv. op 1-8) en op het Goorven/Mispeleindse Hei (1 ex 14-8, 2 ex 17+20-8).

De Kleine Zilverreiger, die vanaf 28-7 op de Vessemse Vennen zat, is t/m 12-8 waargenomen. Een Grote Zilverreiger is op 23-8 gezien op het Beuven en Grafven/Strabrechtse Hei; de vogel vloog 's avonds op van het Grafven en verdween richting ZW. Op 29-8 en 31-8 zat een Grote Zilverreiger op de Visvijvers Bergeijk.

Naar verluit zaten begin augustus (zo rond 3-8) een adulte en onvolwassen Kwak bij het Soerendonks Goor.

Op 16-8 vloog een Chileense Flamingo over Eersel. Een ongeringde adulte Ooievaar vloog op 19-8 laag over de Strabrechtse heide en landde in een weiland achter Huize Providentia/Sterksel. Een groep van maar liefst 31 Ooievaars verbleef op 24-8 in de omgeving van Baarschot (klik hier voor foto van deel van groep). Op 28-8 vloog er eentje over de Reuselse Moeren.

Er werden ongekend veel en vaak Zwarte Ooievaars gezien. Hier volgt een samenvatting.
Strabrechtse Hei. Op 3-8 zat er een adulte vogel. Twee adulte vogels zijn gezien van 5-8 t/m 8-8 en op 14-8. Op 17-8 zaten er maar liefst 8 vogels: 2 adulte en 6 onvolwassen beesten. Op 20-8 werd één vogel gezien. Op 21-8 zaten er 6 onvolwassen vogels. Op 22-8 werden 2 adulte en 4 onvolwassen gezien en op 23-8 3 adulte en 1 onvolwassen vogel. Op 24-8 en 25-8 werden 3 vogels (op 25-8 alle adult) waargenomen en op 26-8 4. Een subadult en een onvolwassen vogel waren present op 27-8; boven het Keelven, iets ten zuiden van de Strabrechtse Hei, vlogen die dag 2 vogels, vermoedelijk andere dan van de Strabrechtse Hei. Op 30-8 werden een adulte en subadulte vogel waargenomen. Diegene die weet om hoeveel verschillende Zwarte Ooievaars het ging mag het zeggen!
Overige locaties. Boven de Buikheide/Vessem werden op 1-8 vier vogels gezien. Twee vogels vlogen op 5-8 uit een boom bij de Buikheide/Veldhoven; nadien werd nog twee maal een Zwarte Ooievaar in deze omgeving gezien. Bij het Kroonven/Bladel cirkelde op 5-8 een onvolwassen vogel rond. Op 9-8 vlogen 2 vogels over Casteren naar het zuiden en op 11-8 vloog er eentje over de Buikheide/Vessem richting ZO. Op 15-8 vloog een vogel rond bij De Baest/Middelbeers. Op 22-8 cirkelde een Zwarte Ooievaar boven het Soerendonks Goor; die dag werd er ook eentje gezien boven de Reuselse Moeren. Op 31-8 zaten 2 adulte Zwarte Ooievaars op een weiland tussen de Groote Hei en het Soerendonks Goor; op zeker moment vlogen de vogels op en schroefden hoog weg richting Z.

Een grote groep van circa 200 Grauwe Ganzen zat op 25-8 op het Beuven. Kleine aantallen Zomertalingen zijn gezien op het Withollandven/Landschotse Hei, de Visvijvers Bergeijk, het Grafven/Strabrechtse Hei en het Soerendonks Goor. Vier vroege Smienten werden op 30-8 aangetroffen, nl. 3 vogels op het Withollandven/Landschotse Hei en 1 vogel in het gebied De Goorloop/Boswachterij Hapert. Op het Goorven/Mispeleindse Hei zaten op 17-8 3 vrouw Mandarijneenden.

Volgens de DBA vogellijn is op 28-8 "de" Monniksgier over Duizel gevlogen. De vogel kwam om 17:10 uur over en ging naar het oosten. Vreemd genoeg zijn zowel waarnemer als determinatiekenmerken niet bekend. Er bestaat dan ook enige twijfel over de juistheid van deze waarneming.

Op 19-8 was een Rode Wouw aan het jagen in het Rundal ten O van Steensel en verdween daarna in W richting. Nabij de Riebos/Luyksgestel, net op Belgisch grondgebied, vloog op 5-8 een Zwarte Wouw laag rond.

Wespendieven werden volop gezien, zowel lokale (broed)vogels als doortrekkers. Op 27-8 vond spectaculaire trek plaats boven de Strabrechtse Hei: iets na 15:00 uur trok een troepje van 8 (leek vooral uit adulten te bestaan) naar ZZW over het Grafven. Daarna bleef het een tijdje stil, maar even na 16:00 uur brak de zon door en werden tot ca. 16:40 uur, iets ten westen van het Beuven, groepjes van 15, 14 (aanvankelijk 2x 7), 8, 5 en 3 exx geteld die naar het ZZW vlogen. In totaal dus 53 vogels in ca. 1,5 uur. Boven de Patersgronden/Valkenswaard trokken die dag tussen 15:00 en 16:00 uur 3 groepen met totaal 24 vogels over. Om 17:05 uur vlogen 7 Wespendieven over de Loozerhei/Budel-Dorplein. Elders in Nederland werd op 26/27-8 eveneens spectaculaire Wespendieftrek waargenomen.

Ook Visarenden werden frequent waargenomen. Pleisterende of laag rondvliegende vogels zijn gezien op de Visvijvers Valkenswaard (22-8 2 ex), Strabrechtse Hei (22-8 3 ex, 26-8, 30-8), Soerendonks Goor (27-8, 31-8),  Plateaux/Valkenswaard (12-8) en Ringselvennen/Budel-Dorplein (6-8, 9-8). Overtrekkende beesten zijn gezien op 9-8 (Ringselvennen), 26-8 (Heeze) en 27-8 (Landschotse Hei).

Op de Strabrechtse Hei zijn in de ochtend van 26-8 opvallend veel Bruine Kiekendieven gezien die pleisterden of laag doortrokken; het ging om zeker 7 individuen. In de omgeving van het Scheidingsven en Grafven/Strabrechtse Hei was op 26-8 en 27-8 een man Blauwe Kiekendief aan het jagen.

Na mei was ook augustus goed voor de nodige waarnemingen van Grauwe Kiekendieven. Bij het Grafven/Strabrechtse Hei zat op 20-8 een adult man. Een vogel in vrouw-kleed trok op 21-8 door naar het ZZW op de Strabrechtse Hei. Op 25-8 was een man aan het jagen ten ZO van het Beuven/Strabrechtse Hei, en trok een onvolwassen beest vrij hoog naar Z bij het Grafven/Strabrechtse Hei. Een vrouw of onvolwassen vogel trok op 26-8 over de Strabrechtse Hei. Bij Ten Vorsel/Bladel vloog op 28-8 een vrouw/onvolwassen hoog naar het zuiden. Een vrouw/onvolwassen vogel trok op 30-8 naar het ZW boven de Rusthoek/Strabrechtse Hei. Een adult man was hier die dag zo'n 10 min. aan het jagen en vloog toen weg naar het ZW.

In Eersel vloog op 12-8 om 17:20 uur een man Slechtvalk over naar het ZO. Een onvolwassen beest zat op 25-8 bij het Grafven/Strabrechtse Hei. Op de Strabrechtse Hei zaten op 25-8 maar liefst 35-40 Boomvalken.

Een tweede kalenderjaar man Roodpootvalk was op 6-8 kortstondig op insecten aan het jagen op het industrieterrein Eenode/Nuenen en vloog daarna weg. Een man en vrouw zaten op 25-8 bij het Grafven/Strabrechtse Hei. Twee onvolwassen mannen waren op 26-8 bij het Waschven/Strabrechtse Hei present; die dag werd bovendien een onvolwassen vogel gezien op de Cartierheide/Eersel.

Zo'n 2000-2500 Kieviten zaten op 29-8 op de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Een Bontbekplevier vloog op 26-8 bij het Waschven/Strabrechtse Hei. Watersnippen waren redelijk talrijk op het Withollandven/Landschotse Hei (max. 75 ex op 23-8), het Grafven/Strabrechtse Hei (50 op 21-8) en het Soerendonks Goor (100 op 31-8). Twee Bokjes verbleven op het Kromven/Landschotse Hei op 24-8. Op 21-8 zaten 15 Bosruiters op het Grafven/Strabrechtse Hei.

Op 26-8 vloog een Bonte Strandloper op van het Waschven/Strabrechtse Hei. Op 27-8 vloog er eentje over de Ringselvennen/Budel-Dorplein richting Z. Een zomerkleed vogel zat op 31-8 op het Soerendonks Goor. In de schemer op 17-8 vloog Withollandven langdurig een groep van zo'n 175 Regenwulpen rond, blijkbaar van plan er de nacht rond te brengen.

Op 20-8 verbleef een adult Geelpootmeeuw bij de Ringselvennen.

Twee Draaihalzen zijn gezien op 20-8: één vogel zat op de Loozerhei en eentje op een zandpad, Visvijvers Valkenswaard. Langs het Beuven/Strabrechtse Hei zaten op 21-8 2 solitaire vogels en die dag zat er ook eentje bij het Grafven. De Grafven-vogel werd ook gezien op 25-8 en 26-8.

Langs de spoorlijn bij de Loozerheide/Budel-Dorplein werd op 6-8 's middags rond drie uur een Nachtzwaluw opgestoten. Op 11-8 vloog om 22:00 uur een Nachtzwaluw over in Reusel-dorp. Op 23-8 vloog er eentje rond bij het Grafven/Strabrechtse Hei.

IJsvogels werden gezien langs het Wilhelminakanaal bij Haghorst, in Eindhoven langs de Gender en bij de Gennepermolen, op de Landschotse Hei (2), Vessemse Vennen, Beuven/Strabrechtse Hei, Visvijvers Valkenswaard (3), Visvijvers Bergeijk (3), Soerendonks Goor (2), afgraving Loozerhei/Budel-Dorplein en Ringselvennen/Budel-Dorplein.

Op het Withollandven/Landschotse Hei pleisterden op 14-8 2 Grote Gele Kwikstaarten. Pleisterende Duinpiepers zijn gezien op 4-8 in de Rusthoek/Strabrechtse Hei (onvolwassen ex), op 9-8 bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein (2 adulte en 2 onvolwassen vogels), op 20-8 bij Budel-Dorplein (groepje van 3 onvolwassen vogels en een losse adult) en op 27-8 op de Loozerhei/Budel-Dorplein (adult).

Op 18-8 zat een zingende Sprinkhaanzanger langs het Wilhelminakanaal bij Haghorst. Een adult Rietzanger zat op 24-8 aan de rand van het Beuven. Op 30-8 werd een vrouw Buidelmees in berken langs het dijkje tussen Beuven en Beuven-Zuid/Strabrechtse Hei aangetroffen.

Een onvolwassen Grauwe Klauwier werd op 10-8 en 11-8 gezien op de Strabrechtse Hei. Op 24-8 zat een man op de Strabrechtse Hei nabij de schaapskooi.