Niet-broedvogels juli 2000

Highlights:
Woudaap, Kleine Zilverreiger, Zwarte Ooievaar, Slechtvalk, Kanoet

 

Twee Geoorde Futen waren op 22-7 te vinden op het Groot Meer/Vessem. Maar liefst 80 Aalscholvers (één groep) pleisterden op de Ringselvennen/Budel-Dorplein op 16-7. Van 8-7 t/m eind-7 is een 2e-jaars man Woudaap gezien bij Ekkersweijer/Eindhoven. Vanaf 28-7 verbleef een Kleine Zilverreiger op de Vessemse Vennen.

Er zijn drie waarnemingen van een Zwarte Ooievaar binnengekomen. Op 16-7 kwam een subadulte vogel hoog aanvliegen uit N richting en streek vervolgens neer in de Rusthoek/Strabrechtse Hei; de volgende dag was de vogel nog steeds aanwezig. Op 24-7 zat een Zwarte Ooievaar op het dak van een boerderij aan de Molenstraat, iets ten westen van Waalre! Een adulte vogel vloog op 31-7 van het Grafven/Strabrechtse Hei op en vertrok na lang cirkelen in ZW-richting.

Op het Starven/Strabrechtse Hei zat op 9-7 een groep van 22 Grauwe Ganzen. Een grote groep van 140 vogels was op 16-7 aanwezig op de afgraving Loozerheide/Budel-Dorplein en op 31-7 verbleven er 43 op het Beuven/Strabrechtse Hei. Op de afgraving Loozerheide/Budel-Dorplein zat op 16-7 een Toendrarietgans.

Op de Ringselvennen/Budel-Dorplein zat op 1-7 een man Witoogeend die optrok met een vrouw Tafeleend. Zes Bergeenden zaten op 2-7 op de Loozerheide/Budel-Dorplein. Op 17-7 zaten 4 Zomertalingen op het Withollandven/Landschotse Hei en op 28-7 één vogel.

Er werden nogal wat Wespendieven gezien (deels potentiele broedvogels, zie ook broedvogeloverzicht): 2 vogels op de Buikheide/Vessem (2-7), 4 in de Boswachterij Hapert (2-7; waarvan één vlinderend), 3 over de Groote Hei/Soerendonk (2-7), 1 vlinderende vogel bij de afgraving Loozerheide/Budel-Dorplein (16-7), 1 overvliegend op de Strabrechtse Hei (16-7), 2 vogels op de Landschotse Hei (16-7 vlinderend; 24-7), 1 in De Baest/Oirschot (22-7), 3 laag zwevende vogels bij het Soerendonks Goor (22-7), 1 overvliegend bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein (30-7) en 4 vogels, waarvan 2 ter plaatse en 2 overvliegend, bij het Grafven/Strabrechtse Hei (31-7).

Een Visarend vloog op 23-7 over de Landschotse Hei naar het zuiden. Op het fabrieksterrein van Budelco/Budel-Dorplein zat op 1-7 een Slechtvalk (reeds eerder hier gezien op 21-6). Op 16-7 was een Slechtvalk aan het jagen in De Rusthoek/Strabrechtse Hei. Op de Strabrechtse Hei, omg. Rusthoek en Beuven, waren op 31-7 zo'n 15-20 Boomvalken aan het jagen.

Het Withollandven/Landschotse Hei was goed voor kleine aantallen steltlopers, waaronder Bosruiters en Kemphanen en ook een zomerkleed Kanoet op 20-7 en 21-7 en 2 Kleine Strandlopers op 20-7. Op 28-7 zaten er 28 Scholeksters. Op de dijk van het jarrosietbasins van Budelco/Budel-Dorplein zaten op 30-7 zo'n 100 Wulpen te rusten.

Op de Loozerheide/Budel-Dorplein was op 2-7 een adulte Geelpootmeeuw te vinden. Vanaf 28-7 verbleven 5 Zwarte Sterns op het Withollandven/Landschotse Hei.

Rondzwervende IJsvogels waren te vinden op het Groot Meer/Vessem (20-7), het Withollandven/Landschotse Hei (vanaf 21-7) en de Cartierheide/Eersel (30-7; vloog uit een berk langs de Bredase Baan).

Boven de Strabrechtse Hei waren op 9-7 naar schatting 1200-1500 Gierzwaluwen aanwezig! In de avond van 12-7 hadden zo'n 300-400 Oeverzwaluwen zich verzameld boven de Ringselvennen/Budel-Dorplein.

Over de Oude Postelseweg/Eersel vloog op 27-7 een Appelvink laag over.