Niet-broedvogels mei 2000

Highlights:
Dwergaalscholver, Kleine Zilverreiger, Flamingo, Grote Grijze Snip, Steltkluut, Noordse Stern, Dwergstern, Witwangstern, Hop, Roodkeelpieper, Engelse Kwikstaart, Orpheusspotvogel, Buidelmees

 

Begin mei waren Geoorde Futen te vinden op het Goorven/Mispeleindse Hei (zeker 16 ex), de Reuselse Moeren (14 ex), het Soerendonks Goor (2 ex) en de Ringselvennen/Budel-Dorplein (1 ex).

Zeer spectaculair was een adult zomerkleed Dwergaalscholver bij Budel-Dorplein. Op 6-5 rond 8 uur 's avonds kwam de vogel aanvliegen, cirkelde laag boven het Ringselven en streek vermoedelijk ergens in het terrein neer. Opmerkelijk genoeg werd de vogel (d.w.z. een kleine aalscholver) eerst overvliegend over het Soerendonks Goor gezien; per gsm werden Rob Bouwman, Ruud Bouwman en Henk Hendriks bij Budel-Dorplein gewaarschuwd. De vogel werd op 7-5 ondanks intensief zoeken niet teruggevonden. Dit is de derde waarneming in Nederland.

Op 13-5 waren er twee waarnemingen van een Kleine Zilverreiger die wellicht op één vogel betrekking hebben: op de Malpie vloog een ex over en op het Soerendonks Goor vloog een vogel op uit de reigerkolonie. Een adult broedkleed Grote Zilverreiger was present op het Beuven e.o. Op 13-5 verbleef er eentje op het Groot Kraanven/Groote Hei. Zwarte Ooievaars zijn gezien op 17-5 op de Strabrechtse Hei en op 22-5 nabij de Strijperheg/Leende. Op 7-5 zat een Ooievaar op het Groot Meer/Vessem en op 9-5 vlogen er 2 hoog boven de Reuselse Moeren. Op 22-5 (na de zware storm) zaten op de Ringselvennen/Budel-Dorplein 4 Flamingo's.

Solitaire Brandganzen zijn begin mei gezien op het Goorven/Mispeleindse Hei, Soerendonks Goor en Ringselvennen/Budel-Dorplein; op 8-5 vloog een vogel over de Loozerheide/Budel-Dorplein. Op 21-5 streken maar liefst 20 Brandganzen neer op het Goorven/Mispeleindse Hei, wellicht vogels van het safaripark Beekse Bergen.
Drie man Mandarijneend verbleven op 19-5 op de Visvijvers bij Bergeijk. Op 3-5 zat een vrouw Witoogeend op het Withollandven/Landschotse Hei; op 7-5 en 26-5 werd een man gezien op het Ringselven/Budel-Dorplein. Een Rosse Stekelstaart werd op 1-5 gezien op het Goorven/Mispeleindse Hei. Op 13-5 werd een paartje Casarca's waargenomen op het Soerendonks Goor.

In de eerste twee weken van mei zijn diverse Wespendieven gezien. Zwarte Wouwen zijn waargenomen op 6-5, 8-5 en 13-5 bij Budel-Dorplein. Uit de periode 5 t/m 8 mei komen 5 meldingen van overvliegende Rode Wouwen. Tot half mei zijn 3 Blauwe Kiekendieven gezien. Er zijn in mei voor onze begrippen opvallend veel Grauwe Kiekendieven waargenomen (zo'n 7). Pleisterende Visarenden werden vastgesteld op de Strabrechtse Hei en de Ringselvennen/Budel-Dorplein; voorts werden 2 overvliegende vogels gezien.

Overvliegende Roodpootvalken zijn gezien op de Landschotse Hei (1-5), Reuselse Moeren (6-5 man) en Eersel (7-5 onvolwassen man). Tussen 8 en 11 mei zaten er drie verschillende vogels op de Strabrechtse Hei, nl. 1 vrouw en 2 onvolwassen mannen. Op 11-5 zijn twee redelijk late Smellekens waargenomen. Een vrouw Slechtvalk vloog op 7-5 over Reusel; een onvolwassen man was op 8-5 boven de Ringselvennen/Budel-Dorplein aan het jagen.

Op het Withollandven/Landschotse Hei zat op 8/9-5 een vrouwtje Steltkluut; grappig is dat op 7-5 behoorlijk wat Steltkluten in Belgie gezien zijn die richting Nederland vlogen. Twee Kluten waren voor korte tijd op 15-5 op het Withollandven/Landschotse Hei aanwezig. Bontbekplevieren zijn gezien op de Visvijvers te Valkenswaard op 14-5, het Groot Meer/Vessem op 16-5, en op het Withollandven op 19-5 en 27-5.

Het Withollandven/Landschotse Hei was ook goed voor 4 Kleine Strandlopers op 11-5 en 1 op 27-5. Bijzonder was het grote aantal Temminck's Strandlopers dit voorjaar: op het Withollandven 2 ex op 1-5 en 4 ex op 9-5, en op het Soerendonks Goor 3 ex op 13-5 en 1 ex op 18-5.

Zeer bijzonder was een adult zomerkleed Grote Grijze Snip op 1-5 op het Withollandven/Landschotse Hei. De vogel werd door Tom Heijnen in eerste instantie als Grijze Snip geidentificeerd, maar uiteindelijk door twijfel als vreemde Krombek genoteerd. Gelukkig werd de vogel door Frank Neijts op 5-5 ontdekt, en juist herkent, in het natuurontwikkelingsgebied De Logt bij Oirschot. Veel vogelaars hebben de vogel fraai kunnen bekijken. Op 6-5 is het beest niet terug gevonden. Klik hier voor een foto van de snip, genomen te Oirschot en te vinden op de DBA website.

Het Withollandven/Landschotse Hei was ook goed voor leuke aantallen van de meer algemene steltlopers, zoals Regenwulp (100 ex), Groenpootruiter (max. 18 ex) en Bosruiter (max. 10 ex).

Dwergmeeuwen werden op het Soerendonks Goor gezien op 5-5 (2 onv.) en 7-5 (1 onv.). Op 6-5 zat een onvolwassen vogel en op 8-5 een adult op het Ringselven/Budel-Dorplein. Opmerkelijk waren twee onvolwassen Dwergmeeuwen die samen met 10 Kokmeeuwen hoog rondcirkelden boven agrarisch gebied bij Eersel op 7-5.

Op 7-5 werd een adult Noordse Stern gezien op de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Eind mei zat hier een Dwergstern. Het Soerendonks Goor was andermaal goed voor een adulte Witwangstern op 7-5 t/m 9-5. Zwarte Sterns waren in redelijke aantallen aanwezig op het Soerendonks Goor (max. 16 ex) en Ringselvennen/Budel-Dorplein (max. 12 ex).

Begin mei is een Hop gezien en gehoord in de omgeving van Ten Vorsel/Bladel. Een IJsvogel verbleef op 22-5 op het Soerendonks Goor. Op 3-5 en 4-5 zat een Draaihals bij het Ringselven/Budel-Dorplein.

Spectaculair waren zo'n 500 Oeverzwaluwen boven de Ringselvennen/Budel-Dorplein begin mei.

Een zeer late Waterpieper in zomerkleed werd op 8-5 gezien op de Loozerheide/Budel-Dorplein. Op 6-5 zat een adulte Duinpieper op de Loozerheide/Budel-Dorplein en op 13-5 vloog een vogel over bij de zinkfabriek/Budel-Dorplein. Op 6-5 verbleef een adult man zomerkleed Roodkeelpieper bij een plasje op de Loozerheide/Budel-Dorplein; een dag later werd een Roodkeelpieper gehoord ten zuiden van de zinkfabriek, 1 km van de voorgaande lokatie.

De Loozerheide was ook goed voor een Engelse Kwikstaart op 6-5 (1 man) en 20-5 (1 ex). Noordse Kwikstaarten werden gezien bij Brandevoort/Mierlo-Hout op 1-5 en de Ringselvennen/Budel-Dorplein op 3-5.

Op 21-5 werd bij Budel-Dorplein werd een Orpheusspotvogel ontdekt door Rob Bouwman. De vogel werd in eerste instantie gehoord (op tape opgenomen) en na enig zoekwerk gezien. Diverse vogelaars hebben de vogel daarna nog gehoord en gezien. Dit is de tweede waarneming in de Kempen. Het eerste geval betrof een ringvangst te Reusel door Jan Wouters van een overjarige, vermoedelijk mannelijke, vogel op 23-7-1998. Op 14-6-1996 was een vogel aanwezig nabij de Plateaux, net over de grens in Belgie.
Waarnemingen van Orpheusspotvogels zijn in Nederland nog steeds uitzonderlijk. Desondanks is het zaak om attent te zijn omdat de soort zich in noordelijke richting uitbreid. In Zuid-Wallonie (Belgie) is de soort inmiddels algemeen. De afgelopen jaren zijn er regelmatig zingende vogels in Zuid-Limburg vastgesteld.

Na twee meldingen in april werd op 2-5 wederom een Buidelmees gehoord op de Visvijvers bij Bergeijk. Een paartje Grauwe Klauwieren werd op 25-5 en 26-5 gezien bij Budel-Dorplein. Bij Budel-Dorplein was op 8-5 een vrouwtje Ortolaan aan het fourageren.