Niet-broedvogels maart 2000

Highlights:
Slechtvalk, Pontische Meeuw, Rouwkwikstaart

 

Een redelijk aantal Futen (19 vogels op 19-3) verbleef op de Keijenhurk. Op 19-3 werden de eerste Geoorde Futen gezien, nl. 3 ex op het Soerendonks Goor.

Grote Zilverreigers worden steeds vaker in de Kempen gezien; in maart waren 2 ex op het Beuven e.o. present, op 18-3 zat een vogel op het Soerendonks Goor, op 29-3 verbleef een vogel aan het Berkven/Landschotse Hei, en op 17-3 en 29-3 zat er eentje in het Hageven. Pleisterende Ooievaars werden gezien op 11-3 op het Soerendonks Goor (2 ex) en op 26-3 op de Strabrechtse Hei.

Een groep van 23 Wilde Zwanen verbleef op 5-3 langs de Paaldijk bij Soerendonk. Op 11-3 zaten er 4 op het Beuven. Een vrouw Casarca was van 27 t/m 31 maart te vinden op het Soerendonks Goor. Bergeenden waren aanwezig op het Withollandven/Landschotse Hei (3 ex), de Visvijvers bij Bergeijk (3 ex), de Ringselvennen/ Budel-Dorplein (max. 6 ex) en de Visvijvers te Valkenswaard (2 ex). Op het Soerendonks Goor waren zo'n 30 Smienten en 35 Slobeenden te vinden. Op het Soerendonks Goor en op het Grafven/Strabrechtse Hei werden redelijk vroege Zomertaling gezien op resp. 23-3 en 24-3. Op 25-3 waren zelfs 7 vogels aanwezig op het Soerendonks Goor.

Vijf Brilduikers waren aanwezig op het E3-strand/Eersel en 4 op het Beuven. Op het Beuven zaten op 11-3 2 en op 18-3 3 Grote Zaagbekken; op de Keijenhurk/Landschotse Hei zat op 19-3 een vrouwtje.

Een Rode Wouw werd op 5-3 waargenomen boven de Loozerhei/Budel-Dorplein. Op 25-3 werd een zeer vroege Zwarte Wouw gezien tussen de Buikheide en Halfmijl. Op 22-3 was een Visarend aanwezig in het Hageven. Een onvolwasen vrouw Slechtvalk was op 26-3 aan het jagen boven de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Bij het Soerendonks Goor werd een Smelleken gezien op 24-3.

Op 5-3 werd een groepje van 6 Kraanvogels boven het Soerendonks Goor waargenomen die in westelijke richting overvlogen; op 11-3 verbleven 2 vogels in Diepenhoek/Someren-Eind. Behoorlijke aantallen Scholeksters waren aanwezig op het Withollandven/Landschotse Hei (max. 54 ex), het E3-strand/Eersel (18 ex) en het Soerendonks Goor (17 ex).

Op het Soerendonks Goor werd op 11-3 een vroege Kleine Plevier gezien. Een groepje van 9 Goudplevieren verbleef op 5-3 op de Loozerhei/Budel-Dorplein. Op 11-3 waren er 13 aanwezig in Diepenhoek/Someren-Eind en een dag later 1 vogel in de Strijpse Kampen/Wintelre.

Het Soerendonks Goor was goed voor 2 Bonte Strandlopers op 25 en 26-3 en 12 Kemphanen op 23-3. De Landschotse Hei was goed voor leuke aantallen Grutto's (175 ex) en Wulpen (175 ex).

Op het Soerendonks Goor waren permanent Zwartkopmeeuwen aanwezig, maximaal 5 ex op één dag. Op 25-3 waren er 2-3 te bewonderen in de Reuselse Moeren. Op AquaBest zat op 31-3 een 2e zomerkleed Pontische Meeuw.

IJsvogels zijn gemeld uit de Reuselse Moeren, AquaBest, Visvijvers Bergeijk, Pastoorsweijers/Bergeijk en Hageven. Op het Soerendonks Goor zaten eind maart 2 Waterpiepers. Een Grote Gele Kwikstaart vloog  op 13-3 over Gestel/Eindhoven. Een paartje verbleef op 27-3 op de Visvijvers te Valkenswaard. Op 30-3 fourageerde een vogel langs de Dommel in Eindhoven. Op 5-3 zat een man Rouwkwikstaart op de Renheide bij Soerendonk; op 18-3 werden 2 vogels gezien, nl. langs de A2 afslag Budel en wederom op de Renheide; een vrouwtje was op 25-3 aanwezig bij het Soerendonks Goor.

Baardmannen waren te vinden in de rietzomen van de Ringselvennen/Budel-Dorplein; op 5-3 ging het om 5 vogels. Klapeksters werden gezien op de Mispeleindse Hei (1), De Groote Hei/Soerendonk (1), De Pan/Maarheeze (2) en het Hageven (1). Er waren nog diverse kleine groepjes (Kleine) Barmsijzen en volop Kruisbekken in de Kempen aanwezig.