Niet-broedvogels februari 2000

Highlights:
Kleine Rietgans, Dwerggans, Krooneend, Pontische Meeuw, Grote Kruisbek

 

Eind februari zaten 17 Futen op de Keijenhurk/Landschotse Hei. Op het Beuven e.o. was de Grote Zilverreiger nog steeds present; in het Hageven werden er 4 gezien op 1-2 en vervolgens één op 13-2 en 28-2.

Op het Soerendonks Goor en de nabij gelegen weilanden langs de Paaldijk zaten 20-21 Wilde Zwanen. Op 13-2 werden er 7 en op 24-2 2 gezien op het Beuven. Diepenhoek/Someren-Eind was goed voor 1 Taigarietgans, 2 Kleine Rietganzen en, van 19-2 t/m 22-2, zelfs een volwassen Dwerggans. Op 13-2 vloog een groep van zo'n 400 Rietganzen over het Beuven.

Bergeenden werden aangetroffen bij Brandevoort/Mierlo-Hout (2 ex), op het Goorven/Mispeleindse Hei (6), op de Visvijvers Bergeijk (2) en op de Landschotse Hei (4). Op het Soerendonks Goor zaten op 26-2 zeker 40 Smienten evenals tot 8 Pijlstaarten, 4 Krooneenden (op 4-2) en een man Witoogeend.

Op 23-2 en 27-2 waren 12 Brilduikers te vinden op het E3-strand/Eersel. Grote Zaagbekken zijn aangetroffen op 't Tipke/Maarheeze (maar liefst 34 ex op 12-2), Beuven (4 ex) en Keijenhurk/Landschotse Hei (1 ex).

Een adulte Slechtvalk werd op 20-2 gezien langs de A2, afslag Budel. Verrassend was een groepje van 12 Kraanvogels dat op 27-2 over Eersel vloog en een groepje van 5 dat op 28-2 over Meerhoven/Eindhoven trok.

Op 27-2 waren op de Landschotse Hei 3 en op het Soerendonks Goor 5 Scholeksters aanwezig. In Diepenhoek/Someren-Eind zaten op 20-2 3 Goudplevieren. Zo'n 120 Wulpen zaten op 27-2 bij het Kromven/Landschotse Hei. Op die dag werden bovendien de eerste Grutto's gezien, en een vroege Kemphaan in een weiland bij Peelven/Sterksel.

Een vroege Zwartkopmeeuw, met ringnummer E-05y, zat op 27-2 op het Soerendonks Goor. Langs de Zuid-Willemsvaart was op 12-2 een volwassen Pontische Meeuw te bewonderen en op 20-2 een 3e-winter vogel te Eenode/Nuenen.

Drie IJsvogels waren te zien op de Visvijvers Bergeijk. Op het Soerendonks Goor en Brandevoort/Mierlo-Hout zijn resp. 7 en 1 Waterpiepers gezien. Een Grote Gele Kwikstaart was op 13-2 present op de Visvijvers Bergeijk. In de omgeving van Diessen zaten 4 en nabij Middelbeers 5 Bonte Kraaien.

Bij Budel-Dorplein is op 12-2 een Europese Kanarie waargenomen. Op 23/24-2 zat in een bosperceel bij het Beuven een man Grote Kruisbek; de vogel was hier mogelijk ook al op 13/14-2 aanwezig. Op 2-2 werd in Gestel/Eindhoven een Appelvink aangetroffen. In Akkereind/Veldhoven waren 2 Goudvinken te bewonderen en bij het Beuven zat er één. Groepjes van 5 en 6 Kleine Barmsijzen zijn gezien in Eindhoven.