Niet-broedvogels januari 2000

Highlights:
Kleine Rietgans, Topper, Pontische Meeuw

 

Op het Beuven e.o. verbleef in januari een Grote Zilverreiger. Op 26-1 werd een vogel aangetroffen bij het Soerendonks Goor. Maar liefst 6 vogels werden gezien op 14-1 in het Hageven; op 30-1 was hier één vogel aanwezig.

Op het Soerendonks Goor waren de Wilde Zwanen weer present. Op 2-1 werden 18 vogels, alle volwassen beesten, op het Goor geteld; op 8-1 zaten er 9 (waaronder 3 onvolwassen) vogels op het Goor, plus 11 adulte vogels die op een akker bij de Putburg, iets ten noorden van het Goor, aan het voedselzoeken waren; op 24-1 waren er 24 vogels op het Goor present. Op 8-1 werden bovendien 5 Wilde Zwanen op het Beuven gezien.

Diepenhoek (bij Someren-Eind) was erg goed voor ganzen, zoals 1000 Toendrarietganzen, 1200 Kolganzen, 2 Taigarietganzen en2-3 Kleine Rietganzen (2 op 15-1, 3 op 23-1). Begin januari zaten ca. 30 Grauwe Ganzen bij het Soerendonks Goor.

Op 23-1 werden zo'n 50 Smienten geteld op het Soerendonks Goor. Op 2-1 zat daar een man Witoogeend. Een man en vrouw Witoogeend verbleven enkele weken lang op AquaBest en Ekkersweijer. Bijzonder waren de waarnemingen van 2 vrouwtjes Topper op de Ringselvennen op 23-1 en van tientallen Grote Zaagbekken op de afgraving 't Tipke/Maarheeze (50 ex op 7-1, 27 ex op 15-1).

Bijzondere roofvogels werden niet gezien. Vermeldenswaard is een Smelleken in agrarisch gebied op 19-1 tussen Eersel en Bergeijk.

Opmerkelijk is de winterwaarneming van een Kraanvogel op 15-1 in Diepenhoek; op 25-1 vlogen 4 Kranen over het Hageven. Voor onze contreien eveneens bijzonder zijn drie meldingen van Scholeksters. In de omgeving van Diessen zaten 6 Goudplevieren en 100-200 Wulpen. Langs de Zuid-Willemsvaart werd op 7-1 en 23-1 een volwassen Pontische Meeuw gezien.

IJsvogels zijn waargenomen in het Severijnpark/Eindhoven, langs de Run bij Eersel en op het Soerendonks Goor. Circa 20 Waterpiepers waren op 7-1 op het Soerendonks Goor aanwezig. Langs de Zuid-Willemsvaart werd een paartje Roodborsttapuiten aangetroffen op 23-1.

De Klapekstertelling van Vogelwerkgroep De Kempen op de Strabrechtse Heide op 8-1 leverde 7 vogels op. Op de Mispeleindse Hei en de Cartierheide/Eersel waren eveneens Klapeksters present.

In de Kempen worden bijna geen Bonte Kraaien meer gezien; op 16-1 zat er eentje in de omgeving van Diessen.

Tussen Bergeijk en Eersel werd een Barmsijs gehoord. In de Karpen/Eindhoven was een groepje Kleine Barmsijzen aanwezig evenals 10 Goudvinken. Op 16-1 werden 8 Appelvinken gezien in Eindhoven bij de P. Eifhuis en 3 vogels te Engelsbergen/Eindhoven.