Trektellingen van Vogels in de Kempen
Voorjaar 2002

 

 

Landschotse Heide (51-41-25)

Teller: Lex Peeters

Datum 8-3 17-3 18-3 22-3 23-3 24-3 29-3 30-3 1-4 5-4 6-4 7-4 14-4 28-4 29-4 3-5 8-5
Begintijd 6:45 6:20 6:25 6:25 6:18 6:16 6:16 6:06 6:53 6:42 6:59 6:29 6:20 5:45 9:50 10:45 9:10
Eindtijd 8:30 9:00 9:00 9:00 9:13 9:20 8:56 9:30 9:55 17:35 9:15 11:50 12:30 7:22 11:50 18:11 17:15
Aalscholver 18 8 3 7 193 2 26 2 1 13   2     1 9 6
Grote Zilverreiger     1                        
Blauwe Reiger   5 4 7 19 13 40 8 2 18 5 7 5 2 1 6 4
Purperreiger             2                
Ooievaar 1 2
Kolgans                   1          
Grauwe Gans         2 2                  
Canadese Gans                   1          
Wintertaling           5                  
Wilde Eend         6 3 5 6 5 24 3 2      
Slobeend     4 4 1 2     41            
Eidereend     6                        
Zwarte Wouw                     1         1
Rode Wouw                   1           2
Visarend 1
Bruine Kiekendief                   23 12 10       1 1
Blauwe Kiekendief         2         1   1      
Grauwe Kiekendief 1 1
Sperwer             2     11 1 7       2
Buizerd             1     7     1   1 4
Wespendief 12 6
Smelleken         1   1     1 1   1     1 2
Boomvalk 9 4
Slechtvalk 1
Kraanvogel                   1          
Scholekster 1     2 1 2 2 4 2 4 2 1     2 5
Kleine Plevier               1               1 1
Kievit 1 6 6 3 7 4 2 1 4 9   1      
Bonte Strandloper                   3          
Kemphaan                 12 3          
Bokje                 2            
Watersnip             1   1 4          
Grutto 1   1   2 1 1 2 1 3 3         1 1
Regenwulp                   1   1   1 1 8
Wulp 2           2 2 2            
Zwarte Ruiter                   1         1
Groenpootruiter                             7 3 1
Tureluur                   1          
Witgat       1       2   2   1      
Zwartkopmeeuw   1                   1 2    
Kokmeeuw   100 195 15 62 18 28 55 15 26 4 23 7   3 50 25
Stormmeeuw 2 4 2 1 3 4 9   1 2   2      
Kleine Mantelmeeuw               2       3 18 8 2 6 13
Zilvermeeuw   4     3 24   4 5 1 2 3     9 5
Grote Mantelmeeuw         2                    
Zwarte Stern 2
Holenduif 108           2                
Houtduif 84 15 25 4 65 46 379 30 9 15 2 18      
Zomertortel 2
Turkse Tortel     1     2       1          
Gierzwaluw                             344 308 283
Draaihals                   1          
Grote Bonte Specht             3                
Boomleeuwerik             1     2          
Veldleeuwerik   82         5       9 1      
Oeverzwaluw                       1       1 1
Boerenzwaluw         1     3   27 32 12 2   3 29 13
Huiszwaluw                           1   1 18
Boompieper           1 3 2   5 1 2 2    
Graspieper 13 1 8 10 8 7 8 9 11 176 251 265 110     3
Waterpieper                   1          
Gele Kwikstaart               1 7 12   4       5 3
Grote Gele Kwikstaart   1 1   1     1 1     1      
Witte Kwikstaart 2   4 1 1 4 4 3   1 2 1   1   1
Kramsvogel   90 29 23 173 114 23 5   1 60        
Koperwiek       5   1   2 4 2 7 2      
Grote Lijster                 1   4        
Tapuit 3
Staartmees               2              
Wielewaal                           1   2
Ekster                   2 1 2      
Kauw   4 2   11       2 6   2      
Roek                 2 12          
Zwarte Kraai 4   1 3 20       5 2          
Raaf           1                  
Spreeuw 82 234 50 14 114 24 24 6 1 9   4     1 1
Ringmus   1             2            
Vink 5 481 513 16 206 64 197 148 7 33 56 24      
Keep 1 198 78 1 23 2 49 125 40 1580 1358 328 9    
Europese Kanarie   1       2                  
Groenling   2       1   1   3 2 4      
Putter         3   2 2   1           1
Sijs 2 31 29 1 8 12 16 5   20 18 18 2    
Kneu   27 2   11 2 5 8 2 18 4 18 3    
Barmsijs   2 3   8 1     1 1   4      
Grote Barmsijs     8                        
Kleine Barmsijs                   2          
Kruisbek   2         12 4 8 7          
Goudvink   2                          
Geelgors             4     7   2      
Rietgors 1 1 1       7   2 8   1 2    
Ortolaan 1

 

 

Cartierheide, Eersel (57-12-42)

Teller: Tom Heijnen

Datum 25-3 26-3 28-3 30-3 6-4
Begintijd 6:20 6:20 6:20 6:10 6:50
Eindtijd 8:20 8:20 8:20 8:40 11:30
Aalscholver 29 18 24 14  
Blauwe Reiger   1   3 2
Ooievaar         1
Wilde Eend 4     2  
Bruine Kiekendief       1  
Sperwer         1
Visarend         1
Kleine Plevier         1
Witgat 2        
Stormmeeuw         1
Kleine Mantelmeeuw     3 1  
Holenduif 5   5 1  
Houtduif 85 321 58 84 12
Veldleeuwerik 1     1  
Boompieper         1
Graspieper 2   5   92
Gele Kwikstaart       1 1
Witte Kwikstaart 7 2 1   1
Heggemus         1
Kramsvogel   2 17 4 13
Zanglijster 2        
Koperwiek   25 9 205 60
Kauw       5 4
Spreeuw 3 6 3   5
Ringmus 1   1    
Vink 25 70 135 15 50
Keep   40 60 445 290
Europese Kanarie         1
Groenling     1 1  
Putter   1      
Sijs 24 16 34 54  
Kneu 9 1 4 8 4
Barmsijs   1 1 2 2
Kruisbek 6 3   60 2
Appelvink         1
Geelgors     3   1
Rietgors 3 1   1  

 

W-zijde Beuven, Strabrechtse Hei (51-57-23)

Teller: Jan-Erik Kikkert

Datum 16-2 17-2 24-2 2-3 3-3 10-3 16-3 17-3 23-3 24-3 29-3 30-3 31-3 1-4 6-4 7-4 15-4 23-4 24-4 1-5 6-5 7-5 8-5 8-5 9-5 11-5 12-5 13-5 16-5 18-5 19-5 20-5 Datum
Begintijd 7:15 7:15 7:15 7:00 7:00 7:00 6:40 6:35 6:00 6:00 5:50 5:45 6:45 6:45 6:30 6:30 6:15 17:15 18:00 18:00 5:45 5:45 5:45 14:00 6:30 6:30 20:00 17:45 5:30 5:30 6:00 5:30 Begintijd
Eindtijd 9:15 9:30 10:30 13:30 12:30 11:00 17:00 13:00 16:00 13:00 16:50 16:30 16:30 12:15 17:15 13:45 8:30 20:45 21:00 21:30 11:30 21:00 11:00 18:00 18:30 10:00 21:45 20:45 21:15 12:00 15:00 20:15 Eindtijd
Fuut 1                                       Fuut
Aalscholver   3 2 25 11 48 90 30 198 10 70 13 20 13   6       8 8 3 1 1 6 Aalscholver
Grote Zilverreiger                 5                       Grote Zilverreiger
Blauwe Reiger             2   7 3 4 4 1   8         2 1 Blauwe Reiger
Purperreiger                                       1 Purperreiger
Ooievaar               2         1               Ooievaar
Taigarietgans 1                                       Taigarietgans
Toendrarietgans 153 131   36           26                     Toendrarietgans
Kolgans 1 4   1           1                     Kolgans
Grauwe Gans     7 6 1   24 9   2     11               10 11 28 21 28 8 Grauwe Gans
Canadese Gans   10                                     1 Canadese Gans
Brandgans 6 Brandgans
Casarca                 1                       Casarca
Bergeend                             1           Bergeend
Wintertaling                     10                   Wintertaling
Pijlstaart                 6                       Pijlstaart
Tafeleend                     1                   Tafeleend
Kuifeend                     6                   Kuifeend
Grote Zaagbek 11                                       Grote Zaagbek
Zwarte Wouw                             2           1 1 2 Zwarte Wouw
Rode Wouw                         2   1           2 Rode Wouw
Zeearend         1                               Zeearend
Bruine Kiekendief                 3 1 2 2 2   14 6   1   1 1 1 2 4 6 2 1 Bruine Kiekendief
Blauwe Kiekendief               1             1           1 Blauwe Kiekendief
Grauwe Kiekendief 1 1 Grauwe Kiekendief
Sperwer       2 1   1 2 2 5 1 4 2 2 4           Sperwer
Buizerd       7 1 1 22 17 4 2 3   5   6     1     Buizerd
Wespendief 1 1 5 1 4 9 Wespendief
Visarend                             7 1         1 Visarend
Torenvalk             1         1 1               1 1 Torenvalk
Boomvalk                                   1   1 1 1 Boomvalk
Roodpootvalk 1 1 Roodpootvalk
Smelleken                 1       1   2 1         1 1 1 Smelleken
Slechtvalk             2     1       1 1           Slechtvalk
Kraanvogel       27     38               27           Kraanvogel
Scholekster                 1         1             1 3 2 4 Scholekster
Kleine Plevier                     1 1 1 1 1           Kleine Plevier
Bontbekplevier 1 1 Bontbekplevier
Goudplevier         1   22 2 10   3     12             Goudplevier
Kievit     1 156 541 6 218 25 28 3 3 11 4 3 3 3     2   1 4 1 9 Kievit
Kemphaan                           1 9 1         3 Kemphaan
Bokje                     2                   Bokje
Watersnip                 2                       Watersnip
Grutto               1       2 1   1           Grutto
Regenwulp                         1     1   3   5 1 1 Regenwulp
Wulp   1             3                       Wulp
Zwarte Ruiter               1                         1 Zwarte Ruiter
Groenpootruiter                                     6   9 1 4 Groenpootruiter
Tureluur                               3     1   1 1 15 Tureluur
Bosruiter 2 Bosruiter
Witgat                     1   4   1 1         1 1 Witgat
Dwergmeeuw                                   1     1 Dwergmeeuw
Zwartkopmeeuw               1                     2   2 Zwartkopmeeuw
Lachmeeuw                               1         Lachmeeuw
Kokmeeuw 14   15 5   14 13 51 7 25 7               6 13 68 3 Kokmeeuw
Stormmeeuw 2   4 1   1 5 1 5                       1 1 Stormmeeuw
Kleine Mantelmeeuw         4 1 2   30 6   41 8 12 50 3   5 28 1 27 14 4 1 18 6 26 10 8 22 63 Kleine Mantelmeeuw
Zilvermeeuw     2   1 16 23 1   2 1 12 7 4   2         Zilvermeeuw
Reuzenstern                                   1     Reuzenstern
Visdief                             1           Visdief
Noordse Stern 2 Noordse Stern
Zwarte Stern 7 4 1 2 Zwarte Stern
Holenduif       1   1 4 2   3 5       2 2         Holenduif
Houtduif   1   3 72 12 28 335 11 29 451 42 38 4 23 10 2       3 3 Houtduif
Turkse Tortel                               1         Turkse Tortel
Zomertortel                                       1 1 2 1 1 2 2 Zomertortel
Koekoek                                       1 Koekoek
Gierzwaluw                                   2 2 299 182 475 154 33 12 2 6 28 24 21 362 122 Gierzwaluw
Boomleeuwerik   1 2   2   2 1     1   1 1             Boomleeuwerik
Veldleeuwerik 2   30 23   2 57 4   1 9 6 1 1   4         1 Veldleeuwerik
Oeverzwaluw                             3 1 11 188 79 6 2 15 4 58 5 1 1 Oeverzwaluw
Boerenzwaluw                 3     3 11 1 33 13 36 121 36 152 8 48 19 14 13 1 192 21 20 7 21 16 Boerenzwaluw
Huiszwaluw 3 3 5 1 2 Huiszwaluw
Boompieper                     1   1 4 6       2   2 8 6 2 1 Boompieper
Roodkeelpieper 1 1 Roodkeelpieper
Graspieper   3   7 1 9 30 8 8 13 16 24 44 38 396 168 98 33 7   Graspieper
Waterpieper   5   3 1   1 1 1 8 3 4 2 1             Waterpieper
Gele Kwikstaart             1         2 2   2 1   1     6 3 11 1 17 1 16 9 4 4 8 Gele Kwikstaart
Noordse Kwikstaart 1 10 3 3 Noordse Kwikstaart
Engelse Kwikstaart Engelse Kwikstaart
Grote Gele Kwikstaart                         1               Grote Gele Kwikstaart
Witte Kwikstaart       6 2 2 57 33 7 20 20 6 17 9 1 3 1 1 4   1 2 1 Witte Kwikstaart
Rouwkwikstaart                     1                   Rouwkwikstaart
Heggemus             2 2 3   1                   Heggemus
Zwarte Roodstaart                           1             Zwarte Roodstaart
Tapuit                       1                 1 Tapuit
Beflijster                               1 3       Beflijster
Merel     2     1         4                   Merel
Kramsvogel     151 28     19 65 49 16 1   2 8 31 26         Kramsvogel
Zanglijster     1     1 1 1     1         1         Zanglijster
Koperwiek             24 1 16 26 2   6   36 34 8       Koperwiek
Grote Lijster             1 1             2           4 Grote Lijster
Spotvogel 1 Spotvogel
Grasmus 1 1 Grasmus
Braamsluiper 1 1 Braamsluiper
Tjiftjaf                             1           Tjiftjaf
Fitis                             2 1         Fitis
Goudhaan                 1                       Goudhaan
Bonte Vliegenvanger 1 Bonte Vliegenvanger
Zwarte Mees                             9           Zwarte Mees
Pimpelmees                 1                       Pimpelmees
Koolmees               1               3         Koolmees
Buidelmees                         1               Buidelmees
Wielewaal 1 1 2 2 Wielewaal
Kauw 1     58 12 21 5 9 15 13 5 4 5 9 5           2 3 2 Kauw
Roek         36   2             1             Roek
Zwarte Kraai                                       1 Zwarte Kraai
Raaf                       1                 Raaf
Spreeuw     3 144 171 60 93 181 183 180 22 2 1 14 42           4 Spreeuw
Ringmus       1 2 2   7 1 4 1 1     1           Ringmus
Vink 36 30 17 78 34 187 70 87 105 83 36 19 22 7 28 12   4 2 1 Vink
Keep 18 100 10 148 68 79 95 274 124 213 304 367 240 57 547 802 134       1 Keep
Europese Kanarie               1     1       1           1 Europese Kanarie
Groenling 1 1   4   3 9 9 7 3 2 3 1     1 2     1 Groenling
Putter                 1   2       1           1 Putter
Sijs 22 72 41 5 17 16 12 21 9 29 26     4 7   3   2   Sijs
Kneu       1 1 8 4 8 9 11 15 19 65 12 22 18   7 4 6 16 1 13 Kneu
Barmsijs       1   1 2 4 1 1 7 4   1             1 Barmsijs
Grote Barmsijs   6     1           1     1             Grote Barmsijs
Kleine Barmsijs                         1   1         2 2 1 Kleine Barmsijs
Goudvink       2       1                         Goudvink
Appelvink                   1                     2 2 4 1 Appelvink
IJsgors                             1           IJsgors
Sneeuwgors       1                                 Sneeuwgors
Geelgors 1       1   5 1             1           Geelgors
Rietgors 5 3 4 17 9 7 34 12 15 24 12 4 2 3 3 4   1     Rietgors
Canadese Gans x Brandgans   1                                     Canadese Gans x Brandgans