Trektellingen van Vogels in de Kempen
Najaar 2001

 

Kijk op www.vwgzkl.nl/parnassia voor tips over het herkennen van trekvogels inclusief geluidsfragmenten van trekroepjes!

 

Moerbleek, Hooge Mierde (50-57-35)

Teller: Lex Peeters

Datum

3-11

Starttijd

7:15

Eindtijd

13:00

Getelde uren

5:45

Buizerd 2
Havik 2
Sperwer 2
Watersnip 2
Kokmeeuw 5
Kleine Mantelmeeuw 1
Zilvermeeuw 1
Houtduif 1144
Holenduif 22
Turkse Tortel 1
Boomleeuwerik 5
Veldleeuwerik 34
Graspieper 102
Grote Gele Kwikstaart 1
Witte Kwikstaart 11
Heggemus 7
Merel 4
Kramsvogel 63
Zanglijster 4
Koperwiek 170
Grote Lijster 4
Tjiftjaf 1
Koolmees 1
Zwarte Mees 3
Staartmees 16
Klapekster 1
Gaai 3
Roek 3
Zwarte Kraai 9
Spreeuw 178
Huismus 7
Vink 903
Keep 92
Groenling 11
Putter 1
Sijs 39
Barmsijs 3
Kneu 61
Kruisbek 30
Goudvink 5
Geelgors 20
Rietgors 13
Totaal 2987

Datum

3-11

 

Landschotse Hei (51-41-25)

Tellers: Lex Peeters, Jef Peeters

Datum

29-09

6-10 7-10 13-10 14-10 20-10 27-10 4-11

Starttijd

8:20

9:45 8:00 8:00 7:50 8:05 8:15 6:55

Eindtijd

15:30

13:15 11:45 16:20 11:00 14:05 13:15 11:00

Getelde uren

7:10

3:30 3:45 8:20 3:10 6:00 5:00 4:05

Aalscholver

73

100 139 20 36 22 69 2
Blauwe Reiger 1     4 16 1 2  
Wilde Eend   2 7 7 12 10 75 19
Pijlstaart     9          
Wintertaling           6 1 17
Bergeend             2  
Slobeend           6 9  
Visarend       1        
Blauwe Kiekendief       1   3 2 1
Buizerd 2 20 1 51 1 11 2  
Havik         1 2    
Sperwer   2   15   20 4 2
Torenvalk   1     2      
Boomvalk 1              
Smelleken       1   3 1  
Kievit 226 1066 146 175 1 387 51 3
Watersnip 3   10 43 15 8 19  
Bokje             1  
Wulp   34 3 15 10 5 1  
Groenpootruiter       1        
Kemphaan             1  
Kokmeeuw   74 36 16 13 73 143 39
Zilvermeeuw     2 2   1    
Stormmeeuw       1   2   10
Houtduif 24 3 6 622 404 6905 810 535
Holenduif   6 5 75   26    
Turkse Tortel           14    
Zwarte Specht         1      
Grote Bonte Specht       1        
Kleine Bonte Specht       1        
Boomleeuwerik 10   2 9 13 8 9  
Kuifleeuwerik       2        
Veldleeuwerik 75 1208 453 1861 304 625 491 64
Boerenzwaluw 79 24 36 2   1    
Boompieper 18 10 6 1        
Graspieper 198 356 460 633 438 274 97 23
Waterpieper             1 4
Gele Kwikstaart 3 3 4 18 12      
Grote Gele Kwikstaart 1     3 3 2 2  
Witte Kwikstaart 23 12 16 54 58 24 20 3
Heggemus         2 2 4 1
Merel           1   1
Beflijster       1        
Kramsvogel 2   2 3 2 87 54 30
Zanglijster 3 1 125 100 99 18 4  
Koperwiek 140 23 392 281 406 115 124 47
Grote Lijster 6   8 15 15 7 3  
Pimpelmees           5    
Koolmees       14   3    
Zwarte Mees             8  
Staartmees       30        
Gaai       3   1 1  
Ekster         2     1
Kauw 22   22 41 56 8 5  
Roek         7 92 8 3
Zwarte Kraai         3 31 10  
Spreeuw 133 94 277 1395 533 183 158 330
Huismus         1      
Ringmus 38 86 56 136 86 5 11  
Vink 566 585 515 2949 1755 622 1007 117
Keep 2 5 6 32 36 40 157 84
Europese Kanarie         7 1    
Groenling 27 3 6 94 71 49 12 6
Putter 7 24 7 14   5    
Sijs 88 9 42 35 66 94 8 5
Barmsijs 1         45 1 3
Kneu 50 128 81 317 59 112 115 11
Kruisbek 4 3 2 32 14 6   19
Goudvink           5 9 3
Appelvink     2          
Geelgors 2 3 2 48 9 22 7 4
Rietgors   2   7 7 63 34 3
IJsgors 1       2 2 2  
Totaal 1829 3887 2886 9180 4578 10063 3555 1390

Datum

29-09

06-10 07-10 13-10 14-10 20-10 27-10 4-11

 

Cartierheide, Eersel (57-12-42)

Tellers: Tom Heijnen, Mart v.d. Broek e.a.

Datum 22-9 29-9 6-10 13-10 14-10 16-10 17-10 19-10 20-10 27-10 29-10 30-10 3-11 5-11 7-11 11-11
Starttijd 8:15 8:00 7:55 7:55 7:55 7:55 8:00 7:55 8:00 8:05 7:25 7:10 7:15 7:15 7:30 7:30
Eindtijd 11:30 13:30 13:00 12:55 12:10 14:05 12:00 13:00 13:30 12:50 8:45 8:30 12:20 8:45 8:30 9:45
Getelde uren 3:15 5:30 5:05 5:00 4:15 6:10 4:00 5:05 5:30 4:45 1:20 1:20 5:05 1:30 1:00 2:15
Aalscholver 86 42 1 17 50 320 6   22 9     23   1  
Grote Zilverreiger         1                      
Blauwe Reiger           11 1 2                
Knobbelzwaan           1                    
Grauwe Gans     1 3 44   6             16   1
Rietgans   1                     1 1    
Gans spec.                           43    
Nijlgans             6                  
Wilde Eend   3         1       6          
Rode Wouw           1                    
Buizerd   1 3 2   6 2 5 3              
Havik             1                  
Sperwer   3   2 2 1 2 3 19       1      
Bruine Kiekendief     1     1                    
Blauwe Kiekendief 1                              
Torenvalk     1                          
Roodpootvalk   1                            
Smelleken     1 1   1 1   2              
Slechtvalk               1                
Kievit 3 4 115     200   40 2 80            
Goudplevier   7                            
Watersnip   1 1 6 4   5 3         3     1
Wulp       11                        
Kokmeeuw             13   12         1 33 19
Stormmeeuw       4                        
Kleine Mantelmeeuw   1   1                        
Houtduif   4 3 50 151 420 575 500 10050 810 625 705 200 1770 525 2160
Holenduif   17 1 16 4 10                    
Boomleeuwerik 4 8 1 20 29 21 13 4 28 14 1   11 5    
Veldleeuwerik   22 430 480 275 420 155 115 245 205 7 10 48 4 1 3
Oeverzwaluw 6                              
Boerenzwaluw 140 70                            
Duinpieper   1   1                        
Boompieper 1 7 2                          
Graspieper 47 275 265 260 240 150 75 55 45 31 35 8 35 15 10 27
Waterpieper           1         1          
Grote Gele Kwikstaart   3 3 5 7 2     2     1        
Gele Kwikstaart 2                              
Witte Kwikstaart 11 24 58 130 62 48 17 8 22 4 14 3 1 1    
Heggemus 1 6 4 14 5 15 24 14 23 5 3   4 1    
Merel       4   1 1 1                
Zanglijster 6 17 120 220 85 50 60 20 18 2     9      
Grote Lijster 2   12 23 20 40 34 12 2 6   2       3
Kramsvogel     3 8   4   33 84 100 23 5 48 22 1 10
Koperwiek   23 29 185 130 190 250 180 455 145 170 30 80 24 9 9
Klapekster             2                  
Kauw   6 35 30 50 175 85   7       8 8    
Roek             10 2 33 4            
Zwarte Kraai   1       1 3             2    
Spreeuw 9 340 225 240 730 715 170 60 160 85 70 1 27 35 65 57
Ringmus 1 24 30 38 115 50 40 2 10 7            
Vink 16 425 680 1630 1190 990 260 100 600 245 390 135 300 165 3 15
Keep   1 3 35 18 27 35 40 55 295 85 90 105 16 6 6
Europese Kanarie   1       3                    
Groenling 1 4 8 4 4 4 1 4 2 4 6   3 2 1  
Putter   1 3 11   9 15 2 2 2 1 2 4 4 1 2
Sijs 6 45 46 65 120 40 8 9 21 3 2 8 5 4 6 6
Kneu 5 64 82 215 285 105 35 25 80 19 1 7 75 2   48
Barmsijs                   1 3   3 5   4
Kruisbek   35 40 26 6 33 19 8 6       1 4   25
Goudvink           1 6 5 20 4 4   2 1    
Appelvink         6 2 6   2              
Geelgors 1 1   6 4 2 9 5 4       1      
Rietgors   10 17 50 32 25 17 19 60 37 22 3 16 12   5
Grauwe Gors           1                    
Sneeuwgors       1                        
IJsgors         1 1                    
Totaal 349 1499 2224 3814 3670 4098 1969 1277 12096 2117 1469 1010 1014 2163 662 2401
Datum 22-9 29-9 6-10 13-10 14-10 16-10 17-10 19-10 20-10 27-10 29-10 30-10 3-11 5-11 7-11 11-11

 

Schaapskooi-Scheidingsven, Strabrechtse Hei (51-56-15)

Tellers: Gerrit Vink e.a.

Datum

1-09 22-09 29-09 13-10

Starttijd

zonop zonop 7:15 zonop

Eindtijd

12:00 12:00 12:00 12:00

Getelde uren

    4:45  

Aalscholver

1  

19

38

Blauwe Reiger

15 7

7

5

Rietgans

   

7

 
Wilde Eend 3 5   28
Wespendief 4      

Buizerd

7 6

1

2

Sperwer

  6

4

 

Boomvalk

   

1

 

Smelleken

   

1

 

Kievit

1 3

24

280

Watersnip

  4

3

 

Zwarte Ruiter

3  

1

 
Groenpootruiter 22 3    

Kokmeeuw

   

4

10
Houtduif 15 5 9 160

Holenduif

7 6

44

33

Boomleeuwerik

8 19

11

8

Veldleeuwerik

2 5

30

520

Boerenzwaluw

161 244

12

 
Huiszwaluw 84 11    
Oeverzwaluw 2      

Boompieper

8 1

7

3

Graspieper

  56

33

270
Duinpieper   1    

Witte Kwikstaart

13 48

110

130
Gele Kwikstaart 19 1    
Grote Gele Kwikstaart   1   2

Merel

   

2

4

Zanglijster

  8

52

120

Koperwiek

   

4

285

Grote Lijster

16 15

27

12
Kramsvogel   2   90

Koolmees

  5

14

1
Staartmees 16     5
Gaai   2   4
Roek       2

Spreeuw

103 42

153

2200

Ringmus

  2

33

270

Vink

2 20

220

1300

Keep

   

6

46

Europese Kanarie

   

4

 

Groenling

   

8

6

Putter

   

9

24
Frater       1

Sijs

   

18

32

Kneu

  17

61

122

Kruisbek

8 4

1

7

Geelgors

   

1

16

Rietgors

   

16

30
Totaal 520 549 957 6066

Datum

01-09 22-9 29-09 13-10

 

W-zijde Beuven, Strabrechtse Hei (51-57-23)

Tellers: Ruud Bouwman, Rob Bouwman, Henk Hendriks, Jan-Erik Kikkert, Frank Neijts, Wouter Thijs

M.u.v. 6-10 zijn alleen leuke soorten vermeld. Op 6-10 is geteld ten O van het Waschven (51-57-12). Op 20-10 zijn de Houtduiven geteld tot 11:30 uur; ook daarna trokken nog 1000-den ex over.

Datum

31-08 02-09 04-09 05-09 07-09 11-09 12-09 14-09

16-09

22-09 24-09 25-09 25-09 26-09 28-09 6-10 13-10 16-10 16-10 17-10 18-10 20-10 22-10 26-10 03-11 10-11 17-11 21-11

Datum

Starttijd

9:00 8:00 8:30 8:00 10:00 7:00 7:00 7:15

8:15

8:00 7:15 9:00 14:00 7:30 7:15 8:00 7:30 7:45 18:00 18:00 8:00 7:30 18:00 7:45 7:00 7:15 7:20 7:30

Starttijd

Eindtijd

15:00 13:00 14:00 15:00 16:00 12:00 15:30 15:00

12:45

12:30 16:00 10:00 15:00 12:15 12:15 15:30 12:00 12:00 19:00 19:00 12:00 13:40 19:00 13:15 12:15 11:30 10:50 10:00

Eindtijd

Getelde uren

6:00 5:00 5:30 7:00 6:00 5:00 8:30 7:45

4:15

4:30 8:45 1:00 1:00 4:45 5:00 7:30 4:30 4:15 1:00 1:00 4:00 6:10 1:00 5:30 5:15 3:15 3:30 2:30

Getelde uren

Aalscholver 7 24 3     61   1   8 251 54 310 7   38 97 8     Aalscholver
Grote Zilverreiger 2 4                         3         Grote Zilverreiger
Zwarte Ooievaar 3 Zwarte Ooievaar
Grauwe Gans                 8         11     11 1 Grauwe Gans
Kolgans                               1 9 4 Kolgans
Toendrarietgans                 7   4           23 Toendrarietgans
Nijlgans 21 Nijlgans
Pijlstaart                             12     Pijlstaart
Slobeend                             15     Slobeend
Tafeleend 3 Tafeleend
Kuifeend                            1 1     Kuifeend
Smient                           4       Smient
Rode Wouw                         1         Rode Wouw
Buizerd     8   4 3   36         3 19       Buizerd
Wespendief 2 1     1                             Wespendief
Bruine Kiekendief 1 6             1 1                   Bruine Kiekendief

Blauwe Kiekendief

2 2           1     1              

Blauwe Kiekendief

Visarend       1 1                       Visarend
Sperwer     4     5   18 2    1   6 10     1 Sperwer
Torenvalk 2 Torenvalk
Boomvalk 3 1         2                   Boomvalk
Smelleken 2         2 1       1 1       Smelleken
Kievit               1481                   Kievit
Bontbekplevier 2 1 Bontbekplevier
Morinelplevier 1 Morinelplevier
Goudplevier 5     36 1                   2       Goudplevier
Zilverplevier     1                             Zilverplevier
Bonte Strandloper     1                             Bonte Strandloper
Watersnip 3 Watersnip
Houtsnip                           2       Houtsnip
Tureluur       1                           Tureluur
Zwarte Ruiter           1                       Zwarte Ruiter
Kokmeeuw               3                   Kokmeeuw
Houtduif               1         63500 3100       Houtduif
Holenduif               8                   Holenduif
Grote Bonte Specht               1                   Grote Bonte Specht
Boomleeuwerik               2                   Boomleeuwerik
Veldleeuwerik               558                   Veldleeuwerik
Boerenzwaluw               2                   Boerenzwaluw

Duinpieper

1

          1                    

Duinpieper

Graspieper               224                   Graspieper
Waterpieper                 1         1 1   1 Waterpieper
Noordse Kwikstaart 2 Noordse Kwikstaart
Witte Kwikstaart               42                   Witte Kwikstaart
Grote Gele Kwikstaart 1 2 1 1       2 2         1 1       Grote Gele Kwikstaart
Heggemus               1                   Heggemus
Merel               6                   Merel
Beflijster                 1                 Beflijster
Zanglijster               121                   Zanglijster
Koperwiek               382                   Koperwiek
Grote Lijster               11                   Grote Lijster
Baardman 1 Baardman
Staartmees 58 Staartmees
Zwarte Mees     23       21 29 24       3   3       Zwarte Mees
Buidelmees 1             1                     Buidelmees
Klapekster                           2       Klapekster
Roek                           65  15 2 3  Roek
Spreeuw               75                   Spreeuw
Ringmus               50                   Ringmus
Vink               1788                   Vink
Keep               5                   Keep
Europese Kanarie     1                   1 3       Europese Kanarie
Groenling               5                   Groenling
Putter     1         6 3 3 2 2   2 10 2 2   Putter
Sijs               46                   Sijs
Kneu               216                   Kneu
Barmsijs                     1    3 6 3 3 2 1 Barmsijs

Frater

                                2

Frater

Kruisbek

5 1

1

 

10

    1               8 10 1 18 1

Kruisbek

Appelvink     1     1     9   1 1             Appelvink
Goudvink                   3   7 10 24 2 4   Goudvink
Rietgors               21           137 65     Rietgors
Sneeuwgors               2 1 1               Sneeuwgors
IJsgors   1   1                           IJsgors
Totaal               5402                   Totaal

Datum

31-08 02-09 04-09 05-09 07-09 11-09 12-09 14-09

16-09

22-09 24-09 25-09 25-09 26-09 28-09 06-10 13-10 16-10 16-10 17-10 18-10 20-10 22-10 26-10 3-11 10-11 17-11 21-11

Datum

 

Putberg, Soerendonk (57-26-12)

Teller: Wil Beeren

Datum

16-09

22-09 29-09 4-10 10-10

Starttijd

?

7:00 7:00 7:15 7:25

Eindtijd

?

11:45 11:15 11:00 12:00

Getelde uren

?

4:45 4:15 4:15 4:35

Aalscholver

4 53 2 117 64
Nijlgans         7
Buizerd         3
Sperwer     6 4 12
Smelleken   1      

Watersnip

7

  5    
Kokmeeuw       2 8

Boomleeuwerik

16

3 7 3 6
Veldleeuwerik   2 36 23 55
Boerenzwaluw   298 22    

Boompieper

2 2 7    
Graspieper   22 280 300 522
Gele Kwikstaart 25        
Grote Gele Kwikstaart         2
Witte Kwikstaart     84 13 95
Heggemus   2 19 8 15
Merel         2
Kramsvogel   4      
Koperwiek   3 5 1  
Zanglijster   4 6 21 10
Grote Lijster       19 3
Gaai       2  
Spreeuw       6 65
Ringmus       6 12
Vink 22 4 297 1866 2962
Keep       3 15
Groenling         5
Sijs     35 5 18
Kneu   9 60 15 94
Rietgors   2 5 3 6
Totaal   426 876 2428 4001

Datum

16-09

22-09 29-09 04-10 10-10