Ringvangsten van Vogels in de Kempen
Voorjaar - Zomer 2004

 

Visvijvers Valkenswaard

Ringers: Jan Wouters en Wil Beeren in kader van CES (Constant Effort Sites) project

Het CES-project is bedoeld om overleving en productie van zangvogelpopulaties te meten. Er worden 12 vangdagen gehouden, gemiddeld eens per tiendaagse periode, van half april tot begin augustus. De vangintensiteit wordt constant gehouden, dus steeds evenveel netten even lang open. In Nederland wordt op zo'n 45 plaatsen meegedaan aan het project.

Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Totaal

Datum 18-apr 25-apr 02-mei 16-mei 26-mei 06-jun 15-jun 28-jun 07-jul 21-jul 28-jul 05-aug  
Nieuwe vangsten                          
IJsvogel         2   1           3
Grote Bonte Specht       1                 1
Winterkoning     1   1 1 8 6 6 2 4 2 31
Heggemus           1           1 2
Roodborst 3         1 1 1 1 2   2 8
Blauwborst 1             1         1
Merel   1     1     3   2 1   8
Zanglijster                       1 1
Bosrietzanger           1             1
Kleine Karekiet     2 4 6 2 2 3 7 5 14 11 56
Spotvogel                       1 1
Tuinfluiter     2 1 1   2 3   3   2 14
Zwartkop 1 4 5 2   3 2 1 1 6 8 6 38
Tjiftjaf 5 2 1     2 5 7 12 3 12 12 56
Fitis 2 1         1 1 1 1 2 3 10
Bonte Vliegenvanger   1                     1
Staartmees   1 1   13 4             19
Matkop             3 1   4     8
Pimpelmees 3   1   1 6   6 5 1 3 3 26
Koolmees 4         5 1 3 9 3 1   22
Boomkruiper         1             1 2
Spreeuw 1     2                 2
Vink   1             1 1     3
Rietgors 3 1                     1
Nieuw geringd totaal 23 12 13 10 26 26 26 36 43 33 45 45 315
Terugvangsten                          
IJsvogel         1               1
Winterkoning 1   2 2     1 1 2 2 1   11
Heggemus   2 1                   3
Roodborst 1 2           2   1     5
Merel   1               1     2
Zanglijster 1           2           2
Kleine Karekiet   1 1 5 3 10 5 7 6 2 4 3 47
Tuinfluiter     1 2 3       1       7
Zwartkop 1 1 2 1   1 1 1   2   4 13
Tjiftjaf 1 5 1 3 1 2 1 1 1     1 16
Fitis     1               1   2
Staartmees     1   1             1 3
Pimpelmees 2 1   1   1       1   1 5
Koolmees 2 1 1   1   1           4
Totaal terugvangsten 9 14 11 14 10 14 11 12 10 9 6 10 121
Totaal gevangen 32 26 24 24 36 40 37 48 53 42 51 55 468