Waarnemingen van Vogels in de Kempen

september

maandag 30 september

Toendrarietganzen vlogen over telpost-Loozerheide (48exx) , en over de Groote-Heide/Leende (77exx) . Rietganzen vlogen over telpost-Strabrecht (216exx) .  Kolganzen vlogen over telpost-Strabrecht (149exx) , over telpost-Loozerheide (491exx) , over de Maaij/Bergeijk (6exx) , en over de Groote-Heide/Leende (20exx) . Smienten (8exx) , en een Pijlstaart (1vr) , waren aanwezig op de Zinkplas . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (30exx) , bij de Maaij/Bergeijk (5exx) , bij Blixembos/Eindhoven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en over telpost-Loozerheide (8exx) . Rode wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bruine kiekendief (1vr) , en een Blauwe kiekendief (1vr) , vlogen over telpost-Loozerheide . Een Smelleken vloog eveneens over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) , en op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kraanvogels vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Een Goudplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij het Beleven (2exx) . Een Zwarte ruiter vloog over de Gastelsche-Heide (1ex) . Een Kemphaan (1ex) , en een Bosruiter (1ex) , waren aanwezig bij de Zinkplas . Een Groenpootruiter (1ex) , een Witgat (1ex) , en een Oeverloper (1ex) , werden gezien bij de Maaij/Bergeijk . Een Geelpootmeeuw was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij de beekloop naast de Maaij/Bergeijk (1ex) . De eerste Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) , en op de Groote-Heide/Leende (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Loozerheide (11exx) .

zondag 29 september

Toendrarietganzen vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) . Rietganzen vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Strabrecht (12exx) . Kolganzen vlogen over telpost-Strabrecht (14exx) . Smienten waren aanwezig op de Zinkplas (5exx) . Pijlstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (18exx) , bij het Beleven (3exx) , op de Landschotse-Heide (5exx) , bij het Groot-Meer/Vessem (7exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Rode wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1vr) , en over telpost-Loozerheide (4vr) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Smellekens vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (2exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (2exx) , en op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Een Goudplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bonte strandloper vloog over telpost-Loozerheide (1ex) , en viel in bij de Zinkplas . IJsvogels werden gezien bij Valkenswaard (1ex) , en bij Bergeijk (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (16exx) , en over Bergeijk (12exx) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) .

zaterdag 28 september

Rietganzen vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) . Pijlstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (25exx - slaapplaats) , bij Valkenswaard (1ex) , en bij het Groot-Meer/Vessem (10exx) . Een Ooievaar vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Rode wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (3exx) . Een Bruine kiekendief (1mn) , en een Blauwe kiekendief (1mn) , vlogen over telpost-Loozerheide . Smellekens vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Kemphaan werd gezien bij het Beuven (1ex) . Zwarte ruiters (2exx) , en Witgatten (2exx) , waren aanwezig bij Valkenswaard . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij Valkenswaard (2exx) . Een IJsvogel werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Een late Koekoek vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Roodkeelpieper vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Grote gele kwikstaart vloog eveneens over telpost-Loozerheide (1ex) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Strabrecht (2exx) . Kruisbekken werden gezien op de Malpie (25exx) , bij het Groot-Meer/Vessem (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (8exx) .


Rode wouw - telpost-Loozerheide 28-09-2013 ( Hennie Lammers )

vrijdag 27 september

Bij en op het Beuven werden waargenomen ; Toendrarietgans (4exx) , Grote zilverreiger (23exx - slaapplaats) , Slechtvalk (1ex) , en IJsvogel (1ex) . Over telpost-Strabrecht vlogen de volgende soorten : Kolgans (104exx), Rietgans (14exx) , Grote zilverreiger (1ex) , Rode wouw (5exx) , Bruine kiekendief (2exx) , Visarend (3exx) , Smelleken (1ex) , Slechtvalk (2exx) , Goudplevier (1ex) , Kemphaan (1ex) , en Kruisbek (1ex) . Putters werden gezien bij Eindhoven (3exx) .

donderdag 26 september

Pijlstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (15exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (21exx ) , op de Plateaux (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Ooievaars vlogen eveneens over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Visarend (1ex) , een Bruine kiekendief (1vr) , en IJsvogels (2exx) , werden gezien op de Plateaux .

woensdag 25 september

De 1ste Kolganzen vlogen over telppost-Strabrecht (3exx)<verder vlogen hier ook over : Grote zilverreiger (3exx) , Rode wouw (1ex) , Bruine kiekendief (2vr) , Visarend (2exx - waarvan 1ex met zender op de rug) , Bontbekplevier (1ex) , Zilverplevier (1ex) , en Grote gele kwikstaart (3exx) . Een Slechtvalk was aanwezig bij het Beuven (1ex) . IJsvogels werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij Valkenswaard (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien in het Genderpark/Gestel/Eindhoven (1ex) .


Visarend ( met zender) - telppost-Strabrecht 25-09-2013 ( Antonio Mendoza )

dinsdag 24 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (23exx ) , bij het Soerendonks-Goor (2exx) , op de Landschotse-heide (4exx) , en bij Valkenswaard (1ex) . Een Wespendief vloog over Vaarle/Nuenen (1ex) . Een Slechtvalk was terplaatse bij Vaarle/Nuenen (1 onv.) . Bonte strandlopers vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Kemphanen waren eveneens aanwezig bij het Soerendonks-Goor (2exx) . Witgatten werden gezien bij Valkenswaard (2exx) . IJsvogels werden eveneens gezien bij Valkenswaard (3exx) . Een BLADKONING werd gevangen op een ringbaan bij Reusel (1ex) . Kruisbekken werden gezien in het Leenderbos (5exx) .


Bladkoning (ringvangst) - Reusel  25-09-2013 (Jan Wouters )

maandag 23 september

Een Brilduiker was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (5exx), en bij Valkenswaard (3exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (3vr) . Een Blauwe kiekendief was aanwezig op de Loozerheide (1onv.) . Visarenden waren aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en op de Strabrechtse-Heide (3exx) . Een Witgat (1ex) , en een Oeverloper (1ex) , werden gezien bij de Maaij/Bergeijk . IJsvogels werden gezien bij Valkenswaard (2exx) , en in het Genderpark/Gestel/Eindhoven (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd eveneens gezien in het Genderpark/Gestel/Eindhoven (1ex) . Kruisbekken werden gezien op Valkenhorst/Leende (5exx) . Goudvinken werden gezien bij Valkenswaard (2exx) , en vlogen over Valkenswaard (4exx) .

zondag 22 september

Smienten waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (23exx - slaapplaats) , en werden gezien op de Landschotse-Heide (3exx) . Ooievaars vlogen over de voetbalvelden van Reusel Sport (25exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2vr) , en over telpost-Loozerheide (4mn+2vr) . Een Blauwe kiekendief was aanwezig op de Loozerheide (1onv.) . Een Visarend vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Smelleken vloog eveneens over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , op de Strabrechtse-Heide (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een MORINELPLEVIER vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Goudplevier (1ex) , een Zilverplevier (1ex) , en een Bonte strandloper (1ex) , vlogen over telpost-Strabrecht . Zwarte ruiters waren aanwezig op de Landschotse-Heide (3exx) , en bij het Beuven (1ex) . Nachtzwaluwen waren aanwezig bij telpost-Strabrecht (2exx) . Een IJsvogel werd gezien bij de Bergeijk (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Paapje werd gezien op de Plateaux (1ex) . Tapuiten werden gezien op de Strabrechtse-Heide (2exx) , en in de omgeving van Welschap/Eindhoven (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (5exx) . Een Goudvink werd gezien bij Bergeijk (1ex) . IJsgorzen vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) .

zaterdag 21 september

Een Bergeend vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Smienten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (4exx) . Een Roze pelikaan was aanwezig bij Vaarle/Nuenen (1ex - geringd/escape dus) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (17exx) , en bij het Soerendonks-Goor (2exx) . Ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Wespendief vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen eveneens over telpost-Loozerheide (2vr) . Een Blauwe kiekendief was aanwezig op de Loozerheide (1onv.) . Visarenden waren kort aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , bij Brandenvoort/Helmond (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Bontbekplevieren vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een MORINELPLEVIER vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Zwarte sterns vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) , later ook aanwezig bij de Zinkplas . Een late Nachtzwaluw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Grote gele kwikstaarten waren aanwezig in het Dommeldal/Veldhoven (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Paapjes werden gezien op de Malpie (3exx) . Een Tapuit was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Een Europese kanarie vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Putters vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden gezien bij Veldhoven (6exx) . Kruisbekken werden gezien op de Malpie (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) .

vrijdag 20 september

Brandganzen werden gezien bij de Klotputten/Eindhoen (5exx) . Een Ooievaar werd gezien bij Veldhoven (1ex) . Bruine kiekendieven (3exx) , en een Visarend (1ex) , vlogen over telpost-Loozerheide . Een Tapuit werd gezien in Hapert (1ex) .

donderdag 19 september

Een Smient vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (28exx) . Ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Visarenden waren aanwezig bij de Maaij/bergeijk (1ex) , en vlogen over de Neterselsche-Heide (1ex) . Een Bontbekplevier (1ex) , en een Zwarte ruiter (1ex) , vlogen over telpost-Strabrecht . Een IJsvogel werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) .

woensdag 18 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (4exx) . Een Bruine kiekendief werd overvliegend gezien in de omgeving van Bergeijk (1vr) . Een Bonte strandloper (1ex) , en Kemphanen (5exx) , waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor . Een IJsvogel werd gezien in het Genderpark/Gestel/Eindhoven (1ex) . Een Paapje was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) .

dinsdag 17 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (32exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2vr) . Een Slechtvalk (1ex) , een Bontbekplevier (1ex) , en een Kleine strandloper (1ex) , werden gezien bijn het Beuven . Een Duinpieper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Paapje (1ex) , en een Tapuit (1ex) , werden gezien bij telpost-Strabrecht .

maandag 16 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (25exx) , bij de Maaij/Bergeijk (5exx) , en bij Valkenswaard (1ex) . Visarenden werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (2exx) . Groenpootruiters (4exx) , Witgatten (2exx) , en een Oeverloper (1ex) , werden gezien bij de Maaij/Bergeijk . Paapjes werden gezien bij Gastel (4exx) . Tapuiten werden gezien in het Leenderbos (2exx) , op de Groote-Heide/Leende (1ex) , op de Langakkers/Leende (1ex) , bij Gastel (2exx) , en op het Kranenveld/Soerendonk (3exx) . Kruisbekken waren aanwezig in het Leenderbos (5exx) .

zondag 15 september

Geoorde futen waren aanwezig op het Beleven (2exx) . Smienten werden gezien op het Beuven (4exx) , en op het Soerendonks-Goor (8exx) . Een Zomertaling werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (32exx) , en werden gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) , bij Valkenswaard (1ex) , op de Malpie (1ex) , bij het Diessens-Broek (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Purperreigers vlogen over telpost-Loozerheide ( groep van 7exx ) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1mn+5vr) , en over telpost-Loozerheide (2vr) . Een Blauwe kiekendief was aanwezig op de Loozerheide (1onv.) . Visarenden waren aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en vlogen over de Malpie (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Bontbekplevieren waren aanwezig bij het Beuven (4exx) , en bij het Beleven (2exx) . Kleine strandlopers waren aanwezig bij het Beuven (3exx) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) .  Kemphanen werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij het Soerendonks-Goor (4exx) . Een Bosruiter was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Witgatten werden gezien bij Valkenswaard (5exx) , en in het Leenderbos (1ex) . Een fraaie waarneming was die van : 2 KLEINSTE JAGERS over telpost-Loozerheide ( juveniel donkere fase) . IJsvogels werden gezien bij Valkenswaard (3exx) . Paapjes waren aanwezig op de Loozerheide (8exx) , en werden gezien op de Strabrechtse-Heide (5exx) , bij telpost-Strabrecht (1ex) , en op de Malpie (2exx) . Tapuiten werden gezien op het Kranenveld/Soerendonk (3exx) . Kruisbekken (20exx) , en Goudvinken (6exx) , werden gezien in het Leenderbos . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) .


Bosruiter - Beleven 15-09-2013 ( Wil Smets )

zaterdag 14 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij de Maaij/Bergeijk(3exx) , en bij het Soerendonks-Goor (2exx) .  Wespendieven vlogen over Gestel/Eindhoven (2exx) . Bruine kiekendieven werden gezien bij de Ringselvennen (1ex) , en vlogen over de Zinkplas (1ex) . Visarenden werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (2exx) . Bontbekplevieren waren aanwezig bij het Beuven (4exx) . Bonte strandlopers werden gezien bij het Beuven (3exx) , en bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Kemphanen waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (4exx) . Zwarte ruiters (2exx) , en Groenpootruiters (4exx) , waren aanwezig bij de Maaij/Bergeijk . Een Bosruiter werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Paapjes waren aanwezig op de Loozerheide (8exx) . Tapuiten waren aanwezig op de Langakkers/Leende (2exx) , en op de Loozerheide (10exx) .

vrijdag 13 september

Smienten werden gezien op het Beuven (3exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (27exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1mn+4vr) . Blauwe kiekendieven werden jagend gezien op de Loozerheide (2vr) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1mn) . Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over de Loozerheide (1ex) , en over de Maaij/Bergeijk (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (3exx) . Een Bontbekplevier (1ex) , en een Bonte strandloper (1ex) , vlogen over telpost-Strabrecht . Een HOP werd gezien bij Helmond (1ex - de vogel is geringd met een kwekersring) - escape dus) . Een Draaihals was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Paapjes waren aanwezig op de Loozerheide (10exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Tapuiten waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) .


Paapje - Loozerheide 13-09-2013 ( Hennie Lammers )

donderdag 12 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (27exx) . Een Lepelaar was nog aanwezig bij het Beuven (1 juv.) . Een Witgat (1ex) , en een Paapje (1ex) , vlogen over telpost-Strabrecht . Tapuiten werden gezien in Meerhoven (2exx) .

woensdag 11 september

Brandganzen waren aanwezig in de Genneperparken/Eindhoven (5exx) . Smienten werden gezien op het Beuven (2exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (27exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Ooievaars vlogen over Budel-Dorplein (9exx) . Een Lepelaar was nog aanwezig bij het Beuven (1 juv.) . Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Bontbekplevieren (4exx) , en een Witgat (1ex) , werden gezien bij het Beuven . Een Grote gele kwikstaart (1ex) , Paapjes (5exx) , en een Tapuit vlogen over telpost-Strabrecht . Kruisbekken vlogen over de Malpie (15exx) .

dindag 10 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (28exx) , en op de Landschotse-Hiede (7exx) . Ooievaars waren terplaatse tussen Bergeijk en Westerhoven (9exx) . Een Lepelaar was nog aanwezig bij het Beuven (1 juv.) . Kemphanen werden gezien bij Budel (4exx) . Een IJsvogel werd gezien in Sterksel (1ex) . Een Grote gele kwikstaart was aanwezig in het centrum van Eindhoven (1ex) . Putters werden gezien bij Meerveldhoven (2exx) .


Gele kwikstaart - Budel 10-09-2013 ( Hennie Lammers )

maandag 9 september

Brandganzen waren aanwezig in de Genneperparken/Eindhoven (5exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (27exx) , en bij de Maaij/Bergeijk (5exx) . Zwarte ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (6exx) , en over de Groote-Heide/Leende (2exx) . Een Lepelaar was nog aanwezig bij het Beuven (1 juv.) . Wespendieven vlogen over telpost-Strabrecht (25exx) , en over telpost-Loozerheide (24exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2mn+2vr) , over telpost-Loozerheide (1vr) , en werd jagend gezien op de Groote-Hiede/Leende (1 onv.) . Een Blauwe kiekendief was aanwezig op de Loozerheide (1onv.) . Een Grauwe kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Kemphanen (10exx) , en Zwarte ruiters (3exx) , werden gezien op de Groote-Heide/Leende . IJsvogels werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en in het Genderpark/Gestel/Eindhoven (1ex) . Een Grote gele kwikstaart was aanwezig in het Genderpark/Gestel/Eindhoven (1ex) . Paapjes waren aanwezig op de Loozerheide (11exx) , op de Groote-Heide/Leende (3exx) , en bij telpost-Strabrecht (2exx) . Tapuiten werden gezien op de Loozerheide (1ex) , bij telpost-Strabrecht (4exx) , en op de Groote-Heide /Leende (11exx) . 

zondag 8 september

 Grote zilverreigers waren aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (5ex) . Een Visarend was nog aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een IJsvogel werd eveneens gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Witgatten waren aanwezig op de Malpie (2exx) . Een Tapuit werd gezien bij Nuenen (1ex) .

zaterdag 7 september

 Brandganzen waren aanwezig op het Beuven (10exx) . Smienten waren eveneens aanwezig op het Beuven (8exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (27exx) , bij het Soerendonks-Goor (2exx) , bij de Maaij/Bergeijk (5exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Zwarte ooievaars werden gezien op de Groote-Heide/Leende (7exx) . Een Lepelaar was nog aanwezig bij het Beuven (1 juv.) . Een Wespendief vloog over het Soerendonks-Goor (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1mn+2vr) , en over het Soerendonks-Goor (2vr) . Visarenden was kort aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Een Goudplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij het Soerendonks-goor (1ex) . Kemphanen werden gezien bij het Beuven (2exx) , en bij het Soerendonks-Goor (7exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (2exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beuven (8exx) , op de Malpie (2exx) , en vlogen over Valkenswaard (4exx) . Bosruiters werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij het Soerendonks-Goor (2exx) . Een Witgat vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Paapjes waren aanwezig op de Loozerheide (7exx) .Tapuiten werden gezien op de Loozerheide (7exx) , en bij telpost-Strabrecht (2exx) . Ortolanen vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden gevangen op de ringbaan op de Boshover/Loozerheide (1ex) .

vrijdag 6 september

Geoorde futen waren aanwezig op het Goorven (4exx) . Smienten werden gezien op het Beuven (5exx)  . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (24exx) , bij het Soerendonks-Goor (2exx) , bij het Goorven (9exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Ooievaars werden gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (8exx) , en over Helmond (10exx) . Een Lepelaar was nog aanwezig bij het Beuven (1 juv.) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1mn+2vr) , en over telppost-Loozerheide (4vr) . Een Blauwe kiekendief was aanwezig op de Loozerheide (1onv.) . Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (2exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Bontbekplevieren waren aanwezig bij het Beuven (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Goudplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Kemphanen waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (4exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (3exx) . Een Tureluur vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bosruiter was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een IJsvogel werd gezien op de Langakkers/Leende (1ex) . Een Duinpieper vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Paapjes waren aanwezig op de Loozerheide (6exx) . Tapuiten werden gezien op de Loozerheide (1ex) , en op de Strabrechtse-Heide (1ex) .

donderdag 5 september

Geoorde futen waren aanwezig op het Beleven (2exx) . Een Smient werd gezien op het Beuven (1ex) . Een Kleine zilverreiger vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (25exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (6exx) . Zwarte ooievaars waren aanwezig bij de Keijenhurk/Landschotse-heide (3exx) . Lepelaars waren aanwezig bij het Beuven (1 juv.) , en bij de Keijenhurk/Landschotse-Heide (1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (4vr+1mn) . Een Blauwe kiekendief was aanwezig op de Loozerheide (1onv.) . Een STEPPEKIEKENDIEF vloog langs telpost-Strabrecht (1 onv.) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en joegen bij het Beuven (1 onv.) . Bontbekplevieren (6exx) , Kemphaan 1ex) , Zwarte ruiters (5exx) , Tureluur (1ex) , Groenpootruiters (2exx) , en een Bosruiter (1ex) , werden gezien bij het Beuven . Een Houtsnip werd opgestoten in de omgeving van het Beuven 1ex) . Witgatten werden gezien bij het Beleven (2exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , en bij het Beleven (3exx) . Een Duinpieper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Paapjes werden gezien op de Strabrechtse-Heide (2exx) , en op de Loozerheide (8exx) . Tapuiten werden gezien op de Loozerheide (3exx) , en op de Plateaux (2exx) .


Steppekiekendief ( onv.) - telpost-Strabrecht 05-09-2013 ( Robert Kastelijn )

woensdag 4 september

Zomertalingen werden gezien op het Soerendonks-Gor (2exx) . Grote zilverreigers vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij het Beuven (22exx) . Purperreigers waren terplaatse in het Rundal bij Steensel (2exx) . Zwarte ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Lepelaar was nog aanwezig bij het Beuven (1 juv.) . Een Wespendief vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Blauwe kiekendief was aanwezig op de Loozerheide (1onv.) . Een Grauwe kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1mn) . Een Visarend was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Roodpootvalk vloog over telpost-Strabrecht (1 juv. - ander ex als gisteren) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Bontbekplevieren waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Goudplevieren vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Bonte strandloper (1ex)   , een Kemphaan (1ex) , en een Zwarte ruiter (1ex) ,  waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beuven (3exx) . Paapjes (10exx) , en Tapuiten (2exx) , waren aanwezig op de Loozerheide .


Visarend - telpost-Strabrecht 04-09-2013 ( Robert Kastelijn )

dinsdag 3 september

Ooievaars vlogen over Valkenswaard (13exx) . Een Lepelaar was aanwezig bij het Beuven (1 juv.) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2vr) , en werden gezien bij het Beleven (1vr) . Een Blauwe kiekendief vloog langs telpost-Loozerheide (1vr) . Visarenden waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Roodpootvalk vloog over telpost-Strabrecht (1 juv.) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en bij de st.joriskerk/Stratum/Eindhoven (2exx) . Kleine plevieren (3exx) , en een Bontbekplevier (1ex) , waren aanwezig bij het Beleven . Een Goudplevier vloog over het Beleven (1ex) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij het Beleven (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Zwarte ruiters (2exx) , en een Groenpootruiter (1ex) , waren aanwezig bij het Beuven . Een Geelpootmeeuw was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij de Klotputen/Eindhoven (1ex) . Duinpiepers vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Paapjes waren aanwezig op de Loozerheide (9exx) . Tapuiten werden gezien op industrieterrein De Hurk/Eindhoven (1ex) , op de Strabrechtse-Heide 91ex) , en in de omgeving van Diessen (1ex) .


Roodpootvalk ( juv.) - telpost-Strabrecht 03-09-2013  ( Robert kastelijn )

maandag 2 september

Een Grote zilverreiger was aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Lepelaars werden gezien op de Landschotse-Heide (4exx) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Bruine kiekendief vloog eveneens over telpost-Loozerheide (1vr) . Visarenden waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , bij de Ringselvennen (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Een Bonte strandloper (1ex) , en Zwarte ruiters (13exx) , waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor . Kleine plevieren (2exx) , Witgatten (2exx) , en Oeverlopers (3exx) , waren aanwezig bij de Maaij/Bergeijk . Een Grote gele kwikstaart werd gezien in de omgeving van de Maaij/Bergeijk (1ex) . Paapjes waren aanwezig op de Loozerheide (10exx) .

zondag 1 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (20exx) . Ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Gijzenrooi (10exx) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Gijzenrooi (1vr) , en werden gezien bij de Zinkplas (1vr) , en bij het Beleven (1vr) . Blauwe kiekendieven werden gezien bij de Zinkplas (1vr) , en op de Leenderheide (1vr) . Een Grauwe kiekendief vloog over verkeersknooppunt-Leenderheide (1vr) . Visarenden vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over het Beuven (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , op Gijzenrooi (1ex) , en op de Strabrechtse-Heide (2exx) . Bontbekplevieren werden gezien bij het Beleven (2exx) . Een MORINELPLEVIER vloog over telpost-Loozerheide (1 onv.) . Een Krombekstrandloper (1ex) , en een Bonte strandloper (1ex) , waren aanwezig bij de Zinkplas . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Witgatten werden gezien bij Valkenswaard (4exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Beleven (2exx) . Kerkuilen waren aanwezig in Bergeijk (2exx) . IJsvogels werden gezien op de Malpie (1ex) , en bij Valkenswaard (3exx) . Paapjes werden gezien op de Loozerheide (8exx) , en bij de Zinkplas (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Gijzenrooi (14exx) , en werden gezien in het Leenderbos (79exx) .


Morinelplevier - telpost-Loozerheide 01-09-2013 ( Ruud Bouwman )