Waarnemingen van Vogels in de Kempen

augustus

zaterdag 31 augustus

Een Roerdomp werd gezien bij het Beuven (1ex) . Witgatten werden gezien op de Malpie (2exx) . Een Duinpieper was aanwezig op de Gastelsche-Heide/Soerendonk (1ex) . Paapjes werden gezien op Gijzenrooi (2exx) , en op de Langakkers/Leende (1ex) . Putters werden gezien bij Veldhoven (2exx) .

vrijdag 30 augustus

Brandganzen waren aanwezig op het Beuven (10exx) . Een Smient was aanwezig op het Beuven (1mn) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (20exx) . Zwarte ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Ooievaar vloog over de A67 t.h.v. Aalst (1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Bruine kiekendief vloog over de Langakkers/Leende (1ex) . Visarenden waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Een Goudplevier werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Een Kemphaan was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Zwarte ruiters werden gezien bij het Beuven (3exx) , en bij het Waschven (2exx) . Een Tureluur werd gezien bij het Grafven (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Grafven (4exx) , en bij het Beuven (2exx) . Een Bosruiter (1ex) , en een Witgat (1ex) , waren aanwezig bij het Beuven . Een IJsvogel werd gezien bij Bergeijk (1ex) . Een Draaihals was aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Een Grote gele kwikstaart was aanwezig in het Genderpark/Gestel/Eindhoven (1ex) . Paapjes werden gezien op de Strabrechtse-Heide (2exx) , en op de Loozerheide (5exx) . Tapuiten waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (8exx) , en op de Loozerheide (2exx) .

donderdag 29 augustus

Een Kleine plevier werd gezien bij de Zinkplas (1ex) ,. Zwarte ruiters (4exx) , en een Tureluur (1ex) , waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor . Zwarte sterns vlogen over telpost-Strabrecht (11exx) . Tapuiten waren aanwezig op de Langakkers/Leende (2exx) . Een Kruisbek vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .

woensdag 28 augustus

Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (13exx) , en bij het Diessens-Broek (1ex) . Ooievaars waren aanwezig bij ,t Bokt/Eindhoven (2exx) . Een Bruine kiekendief was aanwezig bij het Beuven (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig bij ,t Bokt/Eindhoven (3exx) , en bij het Beuven (1ex) . Kleine plevieren (2exx) , Zwarte ruiters (2exx) , en een Groenpootruiter werden gezien bij het Beuven . Zwarte sterns waren aanwezig bij de Ringselvennen (3exx) . Een IJsvogel (1ex) , en Grote gele kwikstaarten (2exx) , werden gezien bij Bergeijk . Paapjes werden gezien op de Plateaux (8exx) , en op de Langakkers/Leende (1ex) . Tapuiten werden gezien op de Plateaux (5exx) , en op de Langakkers/Leende (1ex) .

dinsdag 27 augustus

Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (11exx) . Zwarte ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en vielen in bij het Soerendonks-Goor (5exx) . Ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (7exx) . Wespendieven vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , en over telpost-Loozerheide (37exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , over telpost-Loozerheide (4vr) , en waren aanwezig op de Groote-Heide/Leende (1ex) , en bij het Beuven (1ex) . Een Blauwe kiekendief vloog over de Groote-Heide/Leende (1ex) . Een Grauwe kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1onv. mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Zwarte ruiter (1ex) , een Groenpootruiter (1ex) , en een Witgat (1ex) , waren aanwezig bij het Beuven . Paapjes werden gezien op de Strabrechtse-Heide (7exx) . op de Loozerheide (3exx) , en op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) . Tapuiten werden gezien op de Strabrechtse-Heide (5exx) . Kruisbekken werden gezien in het Leenderbos (4exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) .


Koekoek - Loozerheide 27-08-2013 ( Hennie Lammers )

maandag 26 augustus

Een geringde Roodhalsgans was aanwezig bij het Soerendonks-Goor (escape) . Pijlstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (6exx) . Een Zomertaling werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1mn) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (19exx) , bij het Soerendonks-Goor (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Zwarte ooievaars vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) , en over het Soerendonks-Goor (1ex) . Ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (39exx) , over telpost-Loozerheide (21exx) , en over de Langakkers/Leende (4exx) . Vandaag spectaculaire Wespendieventrek over de Kempen , zoals 229exx over telpost-Strabrecht , 705exx over telpost-Loozerheide , 129exx over de Patersgronden , 30exx over de Cartier-Heide , en 2exx over het Soerendonks-Goor , dus ca, 1100exx trokken vandaag over de Kempen . Een Rode wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (10exx) , Over telpost-Gijzenrooi (2exx) , en over telpost-Loozerheide (14vr+1mn) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Een Grauwe kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Visarenden waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) , en over telpost-Loozerheide (5exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en bij het Beuven (1ex) . Een Kraanvogel vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Zilverplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Kemphanen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Zwarte ruiter was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (4exx) , bij de Zinkplas (1ex) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , op de Patersgronden (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Witgatten werden gezien bij het Beuven 1ex) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en op de Patersgronden (4exx) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (4exx) . Een Zwarte stern werd gezien bij het Beuven (1ex) . Een Duinpieper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Paapjes werden gezien op de Loozerheide (5exx) , op Gijzenrooi (2exx) , en op de Langakkers/Leende (3exx) .Tapuiten werden gezien op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) , en bij telpost-Strabrecht (2exx) . Kruisbekken vlogen over de Patersgronden (16exx) , en over telpost-Strabrecht (2exx) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) .


Sperwer - Loozerheide 26-08-2013 ( Hennie Lammers )

zondag 25 augustus

Geoorde futen waren aanwezig op het Beleven (4exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (19exx) , en bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Kwartels waren aanwezig op de Loozerheide (2exx) . Wespendieven werden gezien bij het Beuven (2exx) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , over telpost-Gijzenrooi (1ex) , en over Riethoven (groep van ca.25-30exx) . Bruine kiekendieven vlogen over de Ringselvennen (2exx) , over het Soerendonks-Goor (1mn) , en waren aanwezig bij de Zinkplas (1vr) . Een Grauwe kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1mn) . Visarenden waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en vlogen over de Zinkplas (1ex) , en over telpost-Strabrecht (2exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en bij het Grafven (2exx) . Bontbekplevieren vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Kleine strandloper was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Bonte strandlopers werden gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Kemphaan werd gezien bij het Beuven (1ex) . Een Zwarte ruiter was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (4exx) , bij Valkenswaard (2exx) , en bij het Beleven (2exx) . Witgatten werden gezien bij het Beuven (1ex) , bij Valkenswaard (1ex) , bij het Beleven (2exx) , en bij het Soerendonks-Goor (5exx) . Bosruiters werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij het Beleven (2exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , bij de Zinkplas (2exx) , bij het Beleven (3exx) , en bij het Soerendonks-Goor (4exx) . IJsvogels werden gezien bij Valkenswaard (3exx) . Een Draaihals was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij het Beleven (1ex) . Paapjes werden gezien op de Loozerheide (11exx) , op de Langakkers/Leende (2exx) , en op Gijzenrooi (2exx) . Een Tapuit was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Een Kruisbek (1ex) , en Goudvinken (5exx) , werden gezien in het Leenderbos .


Wespendieven - Riethoven 25-08-2013 ( Jeroen Stevens )

zaterdag 24 augustus

Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (18exx) . Wespendieven werden gezien op de Loozerheide (4exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over telpost-Gijzenrooi (3exx) . Bruine kiekendieven werden gezien jagend bij het Beuven (1vr) , jagend over de Langakkers/Leende (1vr) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1vr) , en over telpost-Loozerheide (7vr+1mn) . Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (1x) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beuven (2exx) , en bij het Grafven (1ex) . Bontbekplevieren waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Temmincks strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Bonte strandloper was eveneens aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Kemphanen werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij de Zinkplas (1ex) . Regenwulpen vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Groenpootruiters waren eveneens aanwezig bij het Beuven (6exx) . Witgatten (7exx) , en een Bosruiter werden gezien bij het Beuven . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , en bij het Beuven (2exx) . Geelpootmeeuwen werden gezien bij de Zinkplas (3exx) . Een Draaihals was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Paapjes werden gezien op de Loozerheide (ca.15exx), op de Langakkers/Leende (1ex) , op de Enderheide/Bergeijk (1ex) , op Gijzenrooi (1ex) , en bij telpost-Strabrecht (1ex) . Tapuiten werden gezien op de Loozerheide (3exx) , en op Gijzenrooi (3exx) . Putters werden gezien bij Eindhoven (4exx) .


Draaihals - Loozerheide 24-08-2013 ( Hennie Lammers )

vrijdag 23 augustus

Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (12exx) . Een Ooievaar vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Wespendieven werden gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Rode wouw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (mn+vr) , en over telpost-Loozerheide (1vr) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Een Bonte strandloper werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) . Paapjes werden gezien bij telpost-Strabrecht (3exx) , op de Langakkers/Leende (2exx) , en bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) .

donderdag 22 augustus

De volgende soorten werden vandaag gezien bij het Beuven : Brandgans (4exx) , Grote zilverreiger (9exx) , Zwarte ooievaar (1ex) , Visarend (1ex), Slechtvalk (1ex) , Zwarte ruiter (1ex) , Groenpootruiter (9exx) , en Bosruiter (3exx) .Een Wespendief werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) .

woensdag 21 augustus

Brandganzen waren aanwezig op het Beuven (6exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (10exx) . Wespendieven werden gezien op de Strabrechtse-Heide (2exx) . Een Grauwe kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Een Visarend was nog steeds aanwezig bij het Beuven (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beuven (4exx) . Een MORINELPLEVIER vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beuven (9exx) . Bosruiters vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden gezien bij het Beuven (1ex) . Een Witgat (1ex) , en een Oeverloper (1ex) , werden gezien bij het Beuven . Een Duinpieper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Paapjes werden gezien op de Strabrechtse-Heide (3exx) . Een Tapuit was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) .

dinsdag 20 augustus

Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (8exx) . Zwarte ooievaars ( 2exx) waren aanwezig bij het Grafven . Een Ooievaar vloog over Geldrop (1ex) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij het Beuven (1vr) . Een Visarend was nog steeds aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Een Bontbekplevier (1ex) , en een Regenwulp (1ex) , vlogen over telpost-Strabrecht . Een Zwarte ruiter (1ex) , Groenpootruiters (9exx) , Bosruiters (2exx) , en een Witgat (1ex) , werden gezien bij het Beuven . Een Zwarte stern werd eveneens gezien bij het Beuven (1ex) . Putters werden gezien in Eindhoven (7exx) . Een Kruisbek vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .

maandag 19 augustus

Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (8exx) . Zwarte ooievaars ( 3exx) waren aanwezig bij het Grafven . Ooievaars vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over Hulst/Geldrop (1ex) . Wespendieven werden gezien bij het Beuven (2exx) , op de Loozerheide (4exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (8exx) . Bruine kiekendieven werden gezien bij het Beuven (1vr) , bij de Zinkplas (1vr) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1vr) . Een Visarend was nog steeds aanwezig bij het Beuven (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig bij het Grafven (1ex) , en op de Loozerheide/Zinkplas (3exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Grafven (4exx) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (5exx) . Een Bosruiter werd gezien op de Groote-Heide/Leende (1ex) . Witgatten waren terplaatse op de Groote-Heide/Leende (5exx) , en vlogen over de Groote-Heide/Leende (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en bij de Zinkplas (11exx) . Een Duinpieper vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Tapuiten werden gezien op de Groote-Heide/Leende (4exx) . Kruisbekken (8exx) , en een Goudvink (1ex) , vlogen over de Groote-Heide/Leende .


Watersnippen - Beuven 19-08-2013 ( Saskia Verberne )

zondag 18 augustus

Een Zwarte ooievaar werd gezien bij het Grafven (1ex) . Een Grote zilverreiger vloog over Nuenen (1ex) . Wespendieven werden gezien boven Gijzenrooi (1ex) , en vlogen over telpost-Gijzenrooi (2exx) , en over de Zinkfabriek/Budel-Dorplein (1ex) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij Valkenswaard (4exx) . Witgatten werden gezien bij Valkenswaard (3exx) , en op Gijzenrooi-West (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Een IJsvogel werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Een Tapuit was aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Kruisbekken (ca.75exx) , en een Goudvink (1ex) , werden gezien in het Leenderbos .

zaterdag 17 augustus

Een Geoorde fuut was aanwezig op het Beleven . Een Brilduiker was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (8exx) . Zwarte ooievaars ( 3exx) waren aanwezig bij het Grafven , en vlogen over het Waschven (1ex) . Wespendieven werden gezien bij het Beuven (2exx) , op de Loozerheide (4exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) . Bruine kiekendieven werden gezien bij het Beuven (3vr) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2vr) , en over telpost-Loozerheide (3vr) . Een Visarend was nog steeds aanwezig bij het Beuven (1ex) . Slechtvalken werden gezien bij het Grafven (ex) , en op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Grafven (5exx) , en bij de Zinkplas (1ex) . MORINELPLEVIEREN vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Regenwulpen vlogen over telpost-Strabrecht (12exx) , en over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Zwarte ruiter vloog over de Plateaux (1ex) . Een Tureluur was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (6exx) , en bij het Grafven (4exx) . Witgatten werden gezien bij het Grafven (1ex) , en bij de Maaij/Bergeijk (3exx) . Een Bosruiter werd gezien bij het Grafven (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en bij Valkenswaard (1ex) . Een erg stoere soort op een telpost in het binnenland , was de juveniele GRAUWE FRANJEPOOT die over telpost-Strabrecht vloog . Een IJsvogel werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Een Tapuit was aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) .


GRAUWE FRANJEPOOT (juveniel) - telpost-Strabrecht 17-08-2013 ( Robert Kastelijn )

vrijdag 16 augustus

Geoorde futen waren aanwezig op het Beleven (3exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (7exx) . Zwarte ooievaars ( 6exx) waren aanwezig bij het Grafven . Wespendieven werden gezien bij het Beuven (2exx) , en bij de Groote Beek/Eindhoven (1ex) . Bruine kiekendieven werden gezien bij het Beuven (2vr) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1vr) . Een Visarend was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Slechtvalken werden gezien bij het Grafven (2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Grafven (3exx) . Een Goudplevier (1ex) , een Bonte strandloper (1ex) , en een Tureluur (1ex) , vlogen over telpost-Strabrecht . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (6ex) , en bij het Beleven (1ex) . Een Tureluur (1ex) , en een Witgat (1ex) , waren aanwezig bij het Beuven . Oeverlopers werden gezien bij het Beleven (2exx) , en bij het Beuven (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij het Beuven (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) .


Geoorde fuut - Beleven/Reusel 16-08-2013 ( Frank Neijts )

donderdag 15 augustus

Bergeenden waren aanwezig op het Beuven (3exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (6exx) . Zwarte ooievaars ( 5exx) waren aanwezig bij het Grafven . Ooievaars vlogen over De Guldenekker/Reusel (14exx) . Bruine kiekendieven werden gezien bij het Beuven (2vr) , en bij het Grafven (1vr) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Grafven (3exx) . Een Bontbekplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .  Een Zwarte ruiter vloog eveneens over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (10exx ) .Een Witgat (1ex) , en Bosruiters (2exx) , werden gezien bij het Grafven . Een Oeverloper werd gezien bij het Beleven (1ex) .

woensdag 14 augustus

Zwarte ooievaars ( 5exx) waren aanwezig bij het Grafven . Ooievaars waren aanwezig in een weiland bij Duizel (16exx) . Een Wespendief vloog over de Plateaux (1ex) . Bruine kiekendieven werden gezien bij het Beuven (2vr) , en bij het Grafven (1vr) . Slechtvalken vlogen over de Enderheide/Bergeijk (1ex) , en over het Genderpark/Gestel/Eindhoven (1ex) . Een Visarend was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij het Grafven (1ex) .

dinsdag 13 augustus

Grote zilverreigers (4exx) , en  Zwarte ooievaars( 4exx) waren aanwezig bij het Beuven . Ooievaars waren aanwezig in een weiland tussen Hapert en Bladel (12exx) . Bruine kiekendieven werden gezien bij het Beuven (3vr) . Een Visarend was eveneens aanwezig bij het Beuven (1ex) . Regenwulpen (2exx) , en Groenpootruiters (10exx) , werden gezien bij het Beuven . Een Grote gele kwikstaart was aanwezig in het Genderpark/Gestel/Eindhoven (1ex)

maandag 12 augustus

Geoorde futen waren aanwezig op het Beleven (3exx) . Bergeenden werden gezien op het Grafven (2exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (3exx) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij het Beuven (1vr) . Een Visarend werd vanavond gezien bij het Beuven (1ex) . Een Slechtvalk werd gezien nabij de Langakkers/Leende (1ex) . Een Groenpootruiter werd gezien bij het Beuven (1ex) . Witgatten waren aanwezig bij het Beleven (2exx) . Een Tapuit werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Putters werden gezien bij Veldhoven (2exx) .

zondag 11 augustus

Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (6exx) . Een Zwarte ooievaar werd gezien bij het Beuven (1ex) . Wespendieven werden gezien bij het Grafven (1ex) , op de Loozerheide (4exx) , op Gijzenrooij (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (14exx) , over telpost-Gijzenrooij (11exx) , en over Stratum/Eindhoven (2exx) . Bruine kiekendieven werden gezien bij het Beuven (2vr) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2vr+ 2kj man) . Een Blauwe kiekendief vloog langs telpost-Loozerheide (1 onv.) . Visarenden vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en werden gezien bij het Beuven (1ex) . Slechtvalken werden gezien op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , op Gijzenrooij (3exx) , en bij het Grafven (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Een Morinelplevier vloog over telpost-Gijzenrooi (1ex). Goudplevieren vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Een Zwarte ruiter werd gezien bij het Beuven (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (2exx) , en bij Valkenswaard (2exx) . Een Witgat werd eveneens gezien bij Valkenswaard (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en langs de Gender/Meerveldhoven (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . De 1ste najaars Tapuit werd gezien bij Sterksel (1ex) . Kruisbekken waren aanwezig in het Leenderbos (60exx) , en vlogen over telpost-Gijzenrooij (1ex) . Goudvinken werden gezien in het Leenderbos (3ex) . Een Appelvink vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .


Zwarte ooievaar - telpost-Strabrecht 11-08-2013 ( Robert Kastelijn )

zaterdag 10 augustus

Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (4exx) . Zwarte ooievaars werden gezien bij het Grafven (4exx) . Wespendieven werden gezien op de Strabrechtse-Heide (3exx) , en op de Loozerheide (5exx) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij het Beuven (1vr) . Een Visarend was nog aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Slechtvalken werden gezien bij het Grafven (2exx) , op de Loozerheide/Zinkplas (3exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Kwartel was aanwezig bij telpost-Loozerheide (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Regenwulpen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Groenpootruiter was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Witgatten vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en over de Zinkplas (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (5exx) . Een Grote gele kwikstaart was aanwezig in het Genderpark/Gestel/Eindhoven (1ex) . Een Kruisbek (1ex) , en Appelvinken (2exx) , vlogen over telpost-Loozerheide  .

vrijdag 9 augustus

Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (5exx) , en bijde Maaij/Bergeijk (1ex) . Zwarte ooievaars werden gezien bij het Grafven (6exx) . Wespendieven werden gezien bij het Beuven (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over Stratum/Eindhoven (1ex) . Bruine kiekendieven werden gezien bij het Beuven (2vr) . Een Visarend was nog aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Slechtvalken werden gezien bij het Beuven (3exx) . Groenpootruiters werden eveneens gezien bij het Beuven (2exx) . Een Oeverloper werd gezien bij Helmond (1ex) . Paapjes waren aanwezig op de Enderheide/Bergeijk (2exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) .


Visarend - Bergeijk 09-08-2013 ( Jeroen Stevens )

donderdag 8 augustus

Zwarte ooievaars werden gezien bij het Grafven (6exx) . Een Wespendief werd eveneens gezien bij het Grafven (1ex) . Een Blauwe kiekendief vloog langs telpost-Loozerheide (1vr) . Een Visarend was aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Slechtvalken werden gezien bij het Grafven (2exx) , en op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren (4exx) , en Oeverlopers (4exx) werden gezien bij de Zinkplas  . Een Grote gele kwikstaart was aanwezig in het Genderpark/Gestel/Eindhoven (1ex) .

woensdag 7 augustus

Geen waarnemingen ontvangen .

dinsdag 6 augustus        

 Een Visarend werd gezien op de Plateaux (1ex) .

maandag 5 augustus        

Ooievaars waren terplaatse in de omgeving van de Colse-Zegge/Eindhoven (4exx) . Wespendieven werden gezien in het Leenderbos (2exx) . Kleine plvieren waren aanwezig op Valkenhorst/Leende (4exx) . Kruisbekken waren terplaatse in het Leenderbos (32exx) , en vlogen over het Leenderbos (4exx) . Een Goudvink werd eveneens gezien in het Leenderbos (1ex) .

zondag 4 augustus        

Een Roerdomp (1ex) , en een Grote zilverreiger (1ex) , werden gezien bij Valkenswaard . Zwarte ooievaars vlogen over telpost-Strabrcht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Wespendieven werden gezien boven de Loozerheide (4exx) , op de Strabrechtse-heide (3exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Een Zwarte wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2 kj mn) , en werden gezien op de Strabrechtse-Heide (1vr) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Kleine plvieren werden gezien bij de Zinkplas (3exx) , en op Valkenhorst/Leende (4exx) . Kemhanen werden gezien bij het Scheidingsven (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Grutto was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Regenwulpen vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Een Tureluur werd gezien bij het Scheidingsven (1ex) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (9exx) . Witgatten werden gezien bij het Scheidingsven (2exx) , bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (7exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (5exx) . Een Geelpootmeeuw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Kruisbekken werden gezzien in het Leenderbos (ca.35exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Appelvinken vlogen over telpostLoozerheide (2

zaterdag 3 augustus        

Een Zwarte ooievaar vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Wespendieven werden gezien boven de Loozerheide/Ringselvennen (6exx) , op de Strabrechtse-Heide (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Bruine kiekendieven werden gezien bij het Grafven (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1vr) . Een SLANGENAREND was ca.20 min. aanwezig rond telpost-Loozerheide (alweer de 2de waarneming voor dit jaar) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (3exx) , en op de Plateaux (1ex) . Een Kleine plevier was aanwezig op de Plateaux (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , op de Plateaux (3exx) , bij het Grafven (4exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (12exx) , en over telpost-Loozerheide (2exx) . Tureluurs werden gezien op de Plateaux (19exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Witgat vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas/Ringselvennen (16exx) . Een Sprinkhaanzanger zong bij de Klotputten/Eindhoven (1 zp) . Een Putter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Een Appelvink werd gezien in Geldrop-Coevering (1ex) .


Slangenarend - telpost-Loozerheide 03-08-2013 ( Ruud Bouwman )

vrijdag 2 augustus        

Een Zwarte ooievaar vloog over Eersel (1ex) . Een Wespendief werd gezien in Lierop (1ex) . Een Zwarte wouw joeg achter een tractor over de Langakkers/Leende (1ex) . Een IJsvogel werd gezien in Geldrop (1ex) .

donderdag 1 augustus        

Een Wespendief vloog over het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Bruine kiekendief werd jagend gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Visdieven werden gezien bij het Soerendonks-Goor (3exx) . Een IJsvogel werd gezien bij Eckart/Eindhoven (1ex) . Europese kanaries werden gezien in Someren (2exx) .