Waarnemingen van Vogels in de Kempen

juli

woensdag 31 juli        

Een IJsvogel werd gezien bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) . Een Kruisbek was aanwezig in de Pan/Maarheeze (1ex) . 

dinsdag 30 juli        

Een Geoorde fuut was aanwezig op het Beleven (1ex) . Een Bontbekplevier was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Witgatten werden gezien bij het Grafven (2exx) , en bij het Beleven (2exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (4ex) . Een IJsvogel werd gezien in de Baest (1ex) . Kruisbekken vlogen over de Langakkers/Leende (10exx) .

maandag 29 juli        

Zwarte ooievaars werden gezien bij het Grafven (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Ooievaar was aanwezig in de omgeving van Vessem (1ex) . Een Zwarte wouw vloog eveneens over telpost-Loozerheide (1ex) . Wespendieven werden gezien boven de Loozerheide (8exx) , en vlogen over het Grafven (1ex) . Een Bruine kiekendief joeg bij het Grafven (1vr) . Slechtvalken werden gezien bij het Grafven (1ex) , en op de Loozerheide/Zinkplas (2ad.+1 juv.) . Regenwulpen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Witgatten werden gezien bij het Beuven (2exx) . Een IJsvogel werd eveneens gezien bij het Beuven (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) .


Havik (onvolwassen ex.) - telpost-Loozerheide 29-07-2013 ( Ruud Bouwman )

zondag 28 juli        

Een Kleine zilverreiger was aanwezig bij het Diessens-Broek (1ex) . Een Zwarte ooievaar was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Wespendieven werden gezien bij het Beuven (1ex) , op de Stratumse-Heide/Eindhoven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Bruine kiekendieven werden jagend gezien bij het Diessens-Broek (1vr) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Visarend vloog over telpost-Strabrecht , en was enige tijd terplaatse (1ex) . Een Slechtvalk werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Witgatten werden gezien bij Helmond (1ex) , bij het Diessens-Broek (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) . Een Oeverloper werd gezien bij De Hogt/Eindhoven (1ex) . Een Visdief was aanwezig bij de Karpendonkse-Plas/Eindhoven (1ex) . Een IJsvogel werd gezien op de Patersgronden (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) , en bij de Hogt/Eindhoven (1ex) . Putters werden gezien bij Geldrop (2exx) . Kruisbekken werden gezien bij het Starven (5exx) , bij Knegsel (2exx) , in het Leenderbos (11exx) , en vlogen over het Leenderbos (1ex) , over de Langakkers/Leende (8+12exx) , en over Veldhoven (2exx) . Goudvinken werden gezien in het Leenderbos (3exx) .

zaterdag 27 juli        

Wespendieven  werden gezien boven de Loozerheide (1ex) , boven de Ringselvennen (1ex) , boven Geldrop-Coevering (2exx) , en in het Leenderbos (2exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1vr) , en over telpost-Loozerheide (1vr) . Slechtvalken werden gezien op de Loozerheide/Zinkplas (1ad.+2 juv.) , boven Geldrop-Coevering (2exx) , en jagend bij het Waschven (1ex) . Een Kleine plevier was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Grutto,s vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Witgat vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (5exx) . Een IJsvogel werd gezien in Geldrop (1ex) . Kruisbekken werden gezien in het Leenderbos (12exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en over telpost-Loozerheide (15exx) . Goudvinken werden gezien in het Leenderbos (3exx) .


Boomvalk - telpost-Loozerheide 27-07-2013 ( Frank Neijts )

vrijdag 26 juli        

Wespendieven vlogen over de Hasselsvennen/Leenderbos (3exx) .

donderdag 25 juli        

 Bruine kiekendieven werden gezien bij het Goorven/Landgoed De Utrecht (mn+vr) . Kruisbekken werden gezien in het Leenderbos (25exx) .

woensdag 24 juli        

Een Rode wouw was terplaatse in het Leenderbos (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien bij Eckart/Eindhoven (1ex) , en vlogen over Meerhoven/Eindhoven (1ex) . Kruisbekken werden gezien in het Leenderbos (10exx) .Goudvinken werden eveneens gezien in het Leenderbos (2exx) .

dinsdag 23 juli        

Wespendieven vlogen over de Enderheide/Bergeijk (2exx) .

maandag 22 juli        

Een Slechtvalk vloog over de Langakkers/Leende (1ex) . Een Witgat werd gezien in het Leenderbos (1ex) . IJsvogels werden gezien in het Eckartsebos/Eindhoven (2exx) . Kruisbekken werden gezien in het Leenderbos (14exx terplaatse en 19exx overvliegend ) , en vlogen over de Langakkers/Leende (8exx) . Goudvinken werden eveneens gezien in het Leenderbos (2exx) .

zondag 21 juli        

Bergeenden werden gezien het Beuven (9exx) , en op de Zinkplas (1 onv.) . Een Ooievaar vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Wespendieven werden gezien boven de Loozerheide (8exx) , op de Strabrechtse-Heide (1ex) , in de omgeving van Westerhoven (1ex) , en vlogen over de Enderheide/Bergeijk (1ex) , over de Oostelbeersche-Heide/Oostelbeers (2exx) . Een Zwarte wouw vloog over de Langakkers/Leende (1ex) . Een Rode wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven (2vr) , en een Blauwe kiekendief (1vr) , vlogen over telpost-Loozerheide . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en bij Veldhoven (1 onv.) . Een Zwarte ruiter (1ex) , een Grutto (1ex) , en een Oeverloper (1ex) , waren aanwezig bij de Zinkplas . Witgatten vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over Meerhoven/Eindhoven (ex) . Een Geelpootmeeuw was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . IJsvogels werden gezien bij Valkenswaard (2exx) , en in het Leenderbos (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien bij Valkenswaard (1ex) , en vlogen over Meerhoven/Eindhoven (1ex) . Sprinkhaanzangers werden gezien bij het Beuven (1ex) , en in het Leenderbos (3exx) . Een Putter zong bij Veldhoven (1 zp) . Kruisbekken werden gezien in het Leenderbos (12+16exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (21exx) , over Strabrecht-Noord (4exx) , over de Langakkers/Leende (2exx) , en over Meerhoven/Eindhoven (2exx) . Een Goudvink (1ex) , en Appelvinken (2exx) , werden gezien in het Leenderbos .


Gierzwaluw - telpost-Loozerheide 21-07-2013 ( Ruud Bouwman )

zaterdag 20 juli        

Een Geoorde fuut werd gezien op het Beleven (1 onv.) . Een Zwarte ooievaar werd gezien boven de Maaij/Bergeijk (1ex) . Wespendieven werden gezien boven de Ringselvennen (2exx) , boven de Loozerheide (1ex) , en in het Dommeldal/Waalre (2exx) . Een Zwarte wouw vloog over het Dommeldal/Waalre (1ex) . Een Rode wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2vr) , over het Beleven (1mn) , en werden gezien bij de Ringselvennen (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Een Temmincksstrandloper (1ex) , en een Regenwulp (1ex) , werden gezien bij het Beleven . Kruisbekken vlogen over het Beleven (9exx) .


Geoorde fuut ( onvolwassen ex.) - Beleven 20-07-2013 ( Frank Neijts )

vrijdag 19 juli        

Een Wespendief (1ex) , en een Slechtvalk (1 onv.) , werden gezien in het Dommeldal/Veldhoven .

donderdag 18 juli        

De adult zomer KUIFDUIKER , Geoorde futen (5exx) , Bergeenden (10exx - waaronder 8 juv.) , een Groenpootruiter (1ex) , en een Oeverloper (1ex) , werden gezien bij het Beleven .

woensdag 17 juli        

Een Ooievaar was terplaatse bij Nuenen (1ex) . IJsvogels werden gezien in de Genneperparken/Eindhoven (2exx) . Putters werden gezien bij Nuenen (3exx) .

dinsdag 16 juli        

Geen waarnemingen ontvangen .

maandag 15 juli        

Geoorde futen (5exx) , en Bergeenden (10exx - waaronder 8 juv.) , waren aanwezig op het Beleven . Wespendieven werden gezien boven de Loozerheide (4exx) , en boven ,t Tipke/Maarheeze (1ex) . Een Zwarte wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1vr) , en over het Beleven (1vr) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beleven (5exx - waaronder 3 juv.) . Wulpen werden gezien bij de Zinkplas (75exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Beleven (1ex) . Een Grote gele kwikstaart was aanwezig in het Genderdal/Gestel/Eindhoven (1ex) . Kruisbekken werden gezien bij Vessem (2exx) .

zondag 14 juli        

Kwartels werden gehoord in de omgreving van de Landschotse-Heide (2exx) . Een Roerdomp (1ex) , een Grote zilverreiger (1ex) , werden gezien bij het Beuven . Een Wespendief (1ex) , een Bruine kiekendief (1ex) , en een Slechtvalk (1ex) , werden eveneens gezien bij het Beuven .  Kleine plevieren werden gezien op Valkenhorst/Leende (4exx) . Een Houtsnip werd gezien op de Plateaux (1ex) . Witgatten werden gezien bij Valkenswaard (2exx) , en op de Landschotse-Heide (1ex) . Oeverlopers (2exx) , en een Visdief (1ex) ,  werden gezien in Meerhoven-Park/Eindhoven . IJsvogels werden eveneens gezien bij Valkenswaard (3exx) . Sprinkhaanzangers werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij Helmond (1ex) . Kruisbekken werden gezien bij Valkenswaard (8exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Goudvinken werden gezien bij Valkenswaard (1ex) , en bij Leende (5exx) .

zaterdag 13 juli        

Een Roerdomp (1ex) , een Grote zilverreiger (1ex) , en een Lepelaar (1ex) , werden gezien bij het Beuven . Wespendieven werden gezien boven de Loozerheide (5exx) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Slechtvalken werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij Veldhoven (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en in de omgeving van Nederwetten (1ex) . Een Grutto was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Oeverloper werd gezien op de Landschotse-Heide (1ex) . Een Bosruiter (1ex) , Zwarte sterns (3exx) , en een Kruisbek (1ex) ,  vlogen over telpost-Strabrecht .

vrijdag 12 juli        

Een Roerdomp (1ex) , en een Grote zilverreiger (1ex) , werden gezien bij het Beuven  . Ooievaars vlogen over het Beuven (1ex) , en over de A67 tussen Geldrop en Eindhoven (2exx) . Kleine plevieren werden gezien op de Strabrechtse-Heide (2exx) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (2exx) . Tureluurs werden gezien bij het Soerendonks-Goor (2exx) .

donderdag 11 juli        

De adult zomer KUIFDUIKER , Geoorde futen (4exx) , en Bergeenden (2exx) , waren ook vandaag nog aanwezig op het Beleven . Een Grote zilverreiger was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Kleine plevier was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Ee Groenpootruiter vloog over het Beuven (1ex) . Een Spotvogel zong bij het Beleven (1 zp) . 


Holenduif - Welschap 11-07-2013 ( Frank Neijts )

woensdag 10 juli        

Geoorde futen (6exx) , en Bergeenden (10exx - waaronder 8 juv.) , waren ook vandaag nog aanwezig op het Beleven . Een Wespendief werd gezien bij Bergeijk (1ex) . Kleine plevieren (3rxx) , een Groenpootruiter (1ex) , en een Oeverloper (1ex) , waren aanwezig bij het Beleven . Grote gele kwikstaarten werden gezien bij Bergeijk (1ex) , en in het Genderdal/Gestel/Eindhoven (1ex) .

dinsdag 9 juli        

De adult zomer KUIFDUIKER , Geoorde futen (5exx) , en Bergeenden (10exx - waaronder 8 juv.) , waren ook vandaag nog aanwezig op het Beleven . Een Slechtvalk was aanwezig bij het Parktheater/Eindhoven (1ex) . Een Kleine plevier was aanwezig op de High Tech Campus/Eindhoven (1ex) . Een Groenpootruiter (1ex) , en een Oeverloper (1ex) , werden gezien bij het Beleven . Nog meer Oeverlopers (3exx) , en Zwarte sterns (2exx) , werden gezien bij de Zinkplas .

maandag 8 juli        

De adult zomer KUIFDUIKER , Geoorde futen (5exx) , en Bergeenden (2exx) , waren ook vandaag nog aanwezig op het Beleven . Een Roerdomp werd gezien bij het Beuven (1ex) . Wespendieven werden gezien op de Strabrechtse-Heide-Noord (3exx) , bij het Beuven (1ex) , bij Geldrop-Coevering (1ex) , en in het Dommelsal/Waalre (2exx) . Een Rode wouw vloog over het Dommeldal/Waalre (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig in Stratum/Eindhoven (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien in Geldrop-Coevering (1ex) . Een Spotvogel werd gezien bij het Beleven (1ex) . Een Putter zong op de Strabrechtse-Heide (1 zp) . Een Appelvink vloog over Hapert (1ex) .

zondag 7 juli        

De adult zomer KUIFDUIKER , en Geoorde futen (5exx) , waren ook vandaag nog aanwezig op het Beleven . Bergeenden vlogen over telpost-Strabrecht (11exx) , en waren aanwezig bij het Beleven (8 juv.) . Een Zwarte ooievaar (1ex) , en Ooievaars (3exx) , vlogen over telpost-Strabrecht . Lepelaars waren aanwezig bij het Beuven (3exx) . Wespendieven (3exx) , en een Slechtvalk , werden gezien op de Strabrechtse-Heide . Kleine plevieren waren aanwezig op de Plateaux (2exx) . Een Groenpoootruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Witgatten waren aanwezig bij het Beleven (2exx) . Een IJsvogel werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (27exx) .

zaterdag 6 juli        

De adult zomer KUIFDUIKER , Geoorde futen (10exx) , en Bergeenden (10exx) , waren ook vandaag nog aanwezig op het Beleven . Een Roerdomp werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Een Zwarte ooievaar vloog over Lieshout (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de zinkplas (2exx) . Een Groenpootruiter (1ex) en een Witgat (1ex) , werden gezien bij het Beleven . Oeverlopers werden gezien bij de Ringselvennen (1ex) , en bij het Beleven (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Een Grote gele kwikstaart was aanwezig in het Genderdal/Gestel/Eindhoven (1ex) . Een Spotvogel zong bij 't Bokt/Eindhoven (1 zp) .

vrijdag 5 juli        

De adult zomer KUIFDUIKER , en Geoorde futen (10exx) , waren ook vandaag nog aanwezig op het Beleven . Nog meer Geoorde futen waren aanwezig op het E3 strand/Eersel (2exx) . Een Kwartel werd gehoord op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Witgatten waren aanwezig bij het Beleven (2exx) . Een Visdief vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .

donderdag 4 juli        

De adult zomer KUIFDUIKER , en Geoorde futen (5exx) , waren ook vandaag nog aanwezig op het Beleven . Een Roerdomp werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Een Ooievaar vloog over het Diessens-Broek (1ex) . Een Wespendief werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Een Visdief (1ex) , en een IJsvogel (1ex) , werden gezien bij de Karpendonkse-plas/Eindhoven .

woensdag 3 juli        

De adult zomer KUIFDUIKER was ook vandaag nog aanwezig op het Beleven (1ex) . Geoorde futen (6exx) , en Bergeenden (7exx) , waren eveneens aanwezig bij het Beleven .Een Grote gele kwikstaart was aanwezig in het Genderdal/Gestel/Eindhoven (1ex) .

dinsdag 2 juli        

De adult zomer KUIFDUIKER was ook vandaag nog aanwezig op het Beleven (1ex) . Geoorde futen (10exx) , en Bergeenden (2ad+7pulli) , waren eveneens aanwezig bij het Beleven . Slechtvalken waren aanwezig bij het Parktheater/Stratum/Eindhoven (2exx) . Kleine plevieren (2exx) , een Bosruiter (1ex) , en Witgatten (2exx) , werden gezien bij het Beleven . Een IJsvogel werd gezien bij Eckart/Eindhoven (1ex) . Een Spotvogel was aanwezig bij het Beleven (1ex) .

maandag 1 juli        

De adult zomer KUIFDUIKER was ook vandaag nog aanwezig op het Beleven (1ex) . Een Visarend was terplaatse bij het Beuven (1ex) .