Waarnemingen van Vogels in de Kempen

juni

zondag 30 juni        

De adult zomer KUIFDUIKER was ook vandaag nog aanwezig op het Beleven (1ex) . Geoorde futen waren eveneens aanwezig op het Beleven (12exx) . Bergeenden werden gezien op het Beleven (2ad.+8 pulli) . Brandganzen vlogen over telpost-Strabrecht (16exx) . Zwarte ooievaars vlogen eveneens over telpost-Strabrecht (2exx) . Wespendieven werden gezien boven de Ringselvennen (1ex) , bij het Beuven (1ex) , en vlogen over telpost-Gijzenrooi (1ex) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij het Beuven (1vr) . Een Slechtvalk vloog over telpost-Gijzenrooi (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) . Een Witgat vloog over het Beleven (1ex) . Visdieven vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Sprinkhaanzangers waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Kruisbekken werden gezien op de Hugterheide/Maarheeze (20exx) .

zaterdag 29 juni        

De adult zomer KUIFDUIKER was ook vandaag nog aanwezig op het Beleven (1ex) . Geoorde futen werden gezien op het Beleven (15exx), en op de Cartier-Hiede (12exx - waaronder 4 juv.) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij het Beuven (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij het Beleven (4exx) , en in de omgeving van Nederwetten (1ex) . Spotvogels zongen bij het Beleven (2 zp) . Een Fluiter werd gezien bij Heeze (1ex) .


Geoorde fuut - Beleven 29-06-2013 ( Jeroen Stevens )

vrijdag 28 juni        

Putters werden gezien bij Eindhoven (5exx) .

donderdag 27 juni        

De adult zomer KUIFDUIKER was ook vandaag nog aanwezig op het Beleven (1ex) . Geoorde futen waren eveneens aanwezig op het Beleven (15exx) . Een Slechtvalk werd gezien in het centrum van Eindhoven (1ex) . Een Kleine plevier was aanwezig op Eindhoven-Airport (1ex) . Appelvinken werden gezien bij Leende (2ad+enk.juv..)

woensdag 26 juni        

Een Grote zilverreiger werd gezien bij het Beuven (1ex) . Een Ooievaar vloog over Gijzenrooi (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig nabij het centrum van Eindhoven (2exx) . Kleine plevieren werden gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) , en bij het Klein-Flaes/De Utrecht (2exx) .


Havik (onvolwassen) - Bergeijk 26-06-2013 ( Wil Smets )

dinsdag 25 juni        

Op en bij het Beleven werden de volgende soorten waargenomen : Kuifduiker (1adult zomer) nog steeds aanwezig , Geoorde futen (14exx) , Bergeend (1ex) . Wespendief 1ex) overvliegend . Witgat (3exx) .

maandag 24 juni        

Op en bij het Beleven werden de volgende soorten waargenomen : Kuifduiker (1adult zomer) nog steeds aanwezig , Geoorde futen (12exx) , Bergeenden  (2ad.+8 pulli) , Bruine kiekendief (1mn overvliegend) , Oeverloper (1ex) .

zondag 23 juni        

De adult zomer KUIFDUIKER was ook vandaag nog aanwezig op het Beleven (1ex) . Geoorde futen waren eveneens aanwezig op het Beleven (12exx) . Bergeenden werden gezien op het Beleven (2ad.+8 pulli) . Een Slechtvalk vloog over Strijp/Eindhoven (1ex) . Een Kleine plevier (1ex) , en een Witgat (1ex) , werden gezien bij het Beleven . Kruisbekken werden gezien in Strijp/Eindhoven (2exx) .


Kuifduiker (adult zomer) - Beleven 23-06-2013 ( Ruud Bouiwman )

zaterdag 22 juni        

Een Kwartel werd gehoord bij Sterksel (1ex) . Een mooie waarneming , was die van een adult zomer KUIFDUIKER op het Beleven . Geoorde futen waren eveneens aanwezig op het Beleven (10exx) . Bergeenden waren aanwezig op het Beleven (2exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (1ex) , en gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Wespendieven werden gezien bij Heeze (1ex) , en vlogen over de Groote-Heide/Leende (2exx) . Een Kraanvogel was terplaatse in de omgeving van Wintelre (1ex) . Slechtvalken vlogen over Strijp/Eindhoven (1 ad+2 juv.) . Een Kleine plevier werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Kerkuil werd gezien bij Reusel (1ex) . Een Grote gele kwikstaart was aanwezig in het Genderdal/Gestel/Eindhoven (1ex) . Vuurgoudhanen zongen in de Pan/Maarheeze (2 zp) . Ook de Kortsnavelboomkruiper zong weer in de Pan/Maarheeze (1 zp) . Een Kruisbek vloog over de Groote-Heide/Leende (1ex) . Een Goudvink werd gezien bij Maarheeze (1ex) .

vrijdag 21 juni        

Een Vuurgoudhaan (1 zp) , een Kortsnavelboomkruiper (1 zp) , Kruisbekken (6exx) , en een Goudvink(1ex) , werden gezien en gehoord in de Pan/Maarheeze . Een Europese kanarie was terplaatse bij Eersel (1ex) .

donderdag 20 juni        

Een Zwarte wouw werd overvliegend gezien in de omgeving van Diessen (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij Someren (1ex) .

woensdag 19 juni        

Geen waarnemingen ontvangen .

dinsdag 18 juni        

Een Wespendief vloog over de Blake Beemd/Soerendonk (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig in het centrum van Eindhoven (2exx) .  Kruisbekken vlogen over Geldrop-Coevering (29exx) .

maandag 17 juni        

Een Kwartel was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) . Een Ooievaar was aanwezig op het Hoogeind/Veldhoven (1ex) . Een Velduil werd gezien op Eindhoven-Airport (1ex) . Een Appelvink was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) .

zondag 16 juni        

Een Roerdomp werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Bergeenden waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en in de omgeving van Nederwetten (1ex) .Tureluurs werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Een Oeverloper werd gezien op 't Bokt/Eindhoven (1ex) . Een Zwarte wouw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een erg fraaie waarneming van 2 oplettende waarnemers op telpost-Strabrecht , was die , van een overvliegende  lichte fase DWERGAREND (1ex) (5de geval voor de Kempen) . IJsvogels werden gezien op de Patersgronden (2exx) . Grote gele kwikstaarten waren aanwezig in het Genderdal/Gestel/Eindhoven (2exx) . Een Sprinkhaanzanger zong op de Patersgronden (1zp) . Appelvinken vlogen over de Langakkers/Leende (2exx) .


Dwergarend ( lichte fase ) - telpost-Strabrecht 16-06-2013 ( Robert Kastelijn )

zaterdag 15 juni        

Een Roerdomp (1ex) , en een Witgat (1ex) , werden gezien bij de Maaij/Bergeijk . Een Spotvogel werd gezien in Aalst (1ex) .

vrijdag 14 juni        

Een IJsvogel werd gezien in de Genneperparken/Eindhoven (1ex) . Een Appelvink werd gezien op de Langakkers/Leende (1ex) .

donderdag 13 juni        

Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (16exx) . Een Kleine plevier (1ex) , en een Grutto (1ex) , waren eveneens aanwezig bij de Zinkplas .

woensdag 12 juni        

Een Kleine zilverreiger wqerd gezien bij Eckart/Eindhoven (1ex) . Een Roerdomp werd gezien bij de Maaij.Bergeijk (1ex) . Een Wespendief werd gezien op de Langakkers/Leende (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beerse Broek/Westelbeers (3exx) . Een Witgat werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Visdieven waren aanwezig bij Meerrijk/Eindhoven (2exx) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij De Heide/Soerendonk (1ex) . Putters werden gezien bij Meerrijk/Eindhoven (2exx) .


Roerdomp - Bergeijk 12-06-2013 ( Jeroen Stevens )

dinsdag 11 juni        

Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (2exx) , en bij het Soerendonks-Goor (3exx). Een Kleine plevier werd gezien in Acht/Eindhoven (1ex) . Putters werden gezien bij Eindhoven (2exx) .

maandag 10 juni        

Een Grote zilverreiger werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (2 ad.+3 juv.) .


Huiszwaluw - Someren 10-06-2013 ( Jos van de Kerkhof )

zondag 9 juni        

Een Kwartel werd gehoord op Valkenhorst/Leende (1 zp) . Een Bruine kiekendief werd gezien op de Landschotse-Heide (1vr) . Kleine plevieren waren aanwezig op Valkenhorst/Leende (2exx) . Een Grote gele kwikstaart was aanwezig in het Genderdal/Gestel/Eindhoven (1ex) . Goudvinken werden gehoord bij Leende (2exx) . Een Appelvink was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) .

zaterdag 8 juni        

Bergeenden waren aanwezig op de Ringselvennen (2exx) . Een Roerdomp werd eveneens gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Een Ooievaar was terplaatse bij Habraken/Veldhoven (1ex) . Een Wespendief werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Een Kleine plevier was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Fluiter zong op de Neterselsche-Heide (1zp) .

vrijdag 7 juni        

Grote zilverreigers (2exx) , een Lepelaar (1ex) , Wespendieven (3exx) , een Bruine kiekendief (1vr) , en een Zwarte stern (1ex) , werden gezien bij het Beuven . Kleine plevieren werden gezien op Hoogeind/Helmond (4exx) .

donderdag 6 juni        

Een Wespendief vloog over Valkenswaard (1ex) . Een Bosruiter werd gezien bij Vaarle/Nuenen (1ex) .

woensdag 5 juni        

Een Roerdomp (1ex) en een Grote zilverreiger (1ex) ,  waren aanwezig bij het Beuven . Een Grauwe kiekendief werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1 onv.mn) . Een Kleine plevier was aanwezig op de Plateaux (1ex) . Een IJsvogel werd gezien op de Malpie (1ex) .

dinsdag 4 juni        

Roerdompen (2exx) en Grote zilverreigers (2exx) ,  waren aanwezig bij het Beuven . Een Ooievaar werd gezien bij het Nuenens-Broek (1ex) . Een Wespendief vloog over Knegsel (1ex) . Een Appelvink vloog over de Kempervennen /Westerhoven (1ex) .

maandag 3 juni        

Een Lepelaar was nog aanwezig op de Landschotse-Heide (1ex) . Een Wespendief werd gezien boven de Langakkers/Leende (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (2ad.+3 juv.) . Kleine plevieren werden gezien op Gijzenrooi-West/Eindhoven (6exx) , bij Valkenswaard (1ex) , en bij het E3 strand/Eersel (4exx) . Een Visdief vloog over Philips Healthcare/Best (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien langs de Dommel t.h.v. de Hogt/Veldhoven (3exx) . Een Sprinkhaanzanger zong in het Dommeldal/Valkenswaard (1 zp) .

zondag 2 juni        

Een Bergeend was aanwezig op het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij het Grafven (1ex) . Lepelaars werden gezien bij het Beuven (1ex) , en op de Landschotse-Heide (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en op Gijzenrooi-West/Eindhoven (2exx) . Houtsnippen werden gezien bij de Ringselvennen (2exx) . Tureluurs vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Zwartkopmeeuwen werden gezien bij de Ringselvennen (2 ad.) . Een Visdief werd gezien in het Henri Dunantpark/Eindhoven (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij Heers/Veldhoven (1ex) . Een Grote gele kwikstaart was aanwezig in Gestel/Eindhoven (1ex) . Een Paapje werd gezien bij telpost-Strabrecht (1ex) . Een Braamsluiper werd eveneens gezien bij telpost-Strabrecht (1ex) . Fluiters zongen op de Strabrechtse-Heide (1 zp) , en op de Plateaux (1 zp) . Putters werden gezien bij Budel (2exx) . Een Goudvink vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Appelvinken vlogen over Meerhoven/Eindhoven (2exx) .

zaterdag 1 juni        

Een Roerdomp (1ex) en een Grote zilverreiger (1ex) ,  waren aanwezig bi het Beuven . Een Kleine plevier was aanwezig bij knooppunt De Hogt/Veldhoven (1ex) . Een Rouwkwikstaart werd gezien bij Heeze (1vr) . Spotvogels werden gezien bij Heeze (2exx) , en bij Steensel (1 zp) .


Rouwkwikstaart (vrouw) - Heeze 01-06-2013 ( Robert Kastelijn )