Waarnemingen van Vogels in de Kempen

mei

vrijdag 31 mei        

Een Lepelaar was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Rode wouw vloog over de Postelse-Heide/Weebosch (1ex) . Een Kleine plevier werd gezien bij Veldhoven (1ex) . Een Putter zong bij Veldhoven (1 zp) . Appelvinken zongen bij Valkenswaard (1zp) , en werden gezien bij Leende (1ex) .


Rode wouw - Postelse-Heide/Weebosch 31-05-2013 ( Alie Bergsma )

donderdag 30 mei        

Bergeenden werden gezien op de Plateaux (2exx) . Een Roerdomp (1ex) , en 2 Lepelaars waren aanwezig bij het Beuven . Een Grote zilverreiger werd gezien bij het Starven (1ex) . Een Zwarte wouw vloog over de Langakkers/Leende (1ex) . Kleine plevieren werden gezien op de Plateaux (1ex) , en bij het 's-Heerenven (1ex) . Een Paapje werd gezien bij het Grafven (1ex) .

woensdag 29 mei        

Geen waarnemingen ontvangen .

dinsdag 28 mei        

Een Roerdomp was aanwezig bijn het Beuven (1ex) . Een Grote zilverreiger (1ex) , en een Lepelaar (1ex) waren eveneens aanwezig bij het Beuven . Een Wespendief werd gezien bij het Beuven (1ex) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Een Kleine plevier (1ex) , en Groenpootruiters (2exx) , waren aanwezig bij de Zinkplas . Zwarte sterns werden eveneens gezien bij de Zinkplas (3exx) . Een Noordse kwikstaart werd gezien bij de Pan/Maarheeze (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij Bergeijk (1ex) . Een Fluiter zong bij het Starven (1zp) .


Bosrietzanger - Budel-Dorplein 28-05-2013 ( Hennie Lammers )

maandag 27 mei        

Bergeenden werden gezien op de Loozerheide (2exx) . Roerdompen waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Een Grote zilverreiger werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Zwarte ooievaar vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Lepelaars werden gezien bij het Beuven (2exx) . Wespendieven werden gezien boven de Loozerheide/Zinkplas (3exx) . en bij het Beuven (1ex) . Een Rode wouw (1ex) , en een Bruine kiekendief (1vr) , vlogen over telpost-Loozerheide  . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Kluten waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (8exx) .

zondag 26 mei        

Een Roerdomp werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Een Ooievaar was terplaatse op de Plateaux (1ex) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij Leende (1ex) . Visdieven waren aanwezig bij Valkenswaard (2exx) . Een Fluiter werd gezien op de Welllenseindse-Heide/Reusel-De Mierden (1ex) .

zaterdag 25 mei        

Een Geoorde fuut was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (1ex) , en op de Loozerheide (4exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Een Ooievaar was terplaatse in de omgeving van Lierop (1ex) . Een Lepelaar was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Wespendieven werden gezien boven de Loozerheide/Zinkplas (3exx) , op de Strabrechtse-Heide (2exx) , op Valkenhorst/Leende (1ex) , en vlogen over de Groote-Heide/Leende (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij het Beuven (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , in Eindhoven-Noord (2exx) , en bij Leende (2exx) . Een Groenpootruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Tureluur werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Visdieven waren aanwezig bij Meerhoven (2exx) . Noordse kwikstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij Dommelen (1ex) . Een Paapje (1ex) , en een Tapuit (1ex) , werden gezien bij telpost-Loozerheide . Een Sprinkhaanzanger zong bij Borkel (1 zp) . Spotvogels zongen op de Langakkers/Leende (3zp) , en werden gezien bij telpost-Strabrecht (1ex) . Een Putter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .


Lepelaar - Strabrechtse-Heide 25-05-2013 ( Roel van de Heuvel )

vrijdag 24 mei        

Een Roerdomp werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Ooievaars vlogen over het Beleven (3exx) . Een Kleine plevier was aanwezig bij Geldrop (1ex) . Een Paapje was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) .

donderdag 23 mei        

Kleine plevieren (2exx) , Oeverlopers (2exx) , en een Visdief (1ex) , waren aanwezig bij Aqua-Best . Een Tapuit werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Een Fluiter zong op Valkenhorst/Leende (1 zp) .


Visdief - Aqua-Best 23-05-2013 ( Joep Verbraak )

woensdag 22 mei        

Een Roerdomp werd gezien bij het Beuven (1ex) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij de Ringselvennen (1 vr) . Fluiters werden gezien op de Strabrechtse-Heide (2exx) , en zongen in het Groot Goor/Helmond (1 zp) .

dinsdag 21 mei        

Een Bergeend (1ex) , een Kleine plevier (1ex) , en een Groenpootruiter (1ex) , werden gezien op de Plateaux . Putters werden gezien in Eindhoven 2exx) . 

maandag 20 mei        

Geoorde futen waren aanwezig op het E3 strand/Eersel (2exx) . Visdieven werden gezien in Meerhoven (2exx) . Vanavond werd een OEHOE gezien in Bergeijk (1ex - nog niet bekend of dit een escape is of niet) . Een IJsvogel werd gezien in Eckart/Eindhoven (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien bij Aalst (2exx) . Spotvogels zongen bij Aalst (2 zp), en op de Plateaux (1 zp) . Een Fluiter zong bij Eckart/Eindhoven (1 zp) . Een Klapekster werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) .


Grote gele kwikstaart - Aalst 20-05-2013 ( Saskia Verberne )

zondag 19 mei        

Geoorde futen waren aanwezig op het Goorven (6exx) . Brandganzen vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (5exx) . Kwartels werden gehoord op de Postelse-Heide/Bergeijk (2exx) . Een Lepelaar was vanavond kort aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Wespendieven werden gezien boven de Loozerheide/Zinkplas (3exx) , boven het Heieind/Hoogeloon (1ex - ook vlinderend) , en vlogen over de Strijperheg/Leende (2exx) . Rode wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Grauwe kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1vr) , over de Postelse-Heide/Bergeijk (1vr) , en werden vanavond gezien op de Strabrechtse-Heide (1mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Een Regenwulp werd eveneens gezien bij de Zinkplas (1ex) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en bij het Goorven (2exx) . Een Velduil vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Noordse kwikstaarten waren terplaatse in de omgeving van Luyksgestel (5exx) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij Aalst (1ex) . Een Tapuit werd gezien bij telpost-Loozerheide (1ex) . Spotvogel zongen bij Aalst (2 zp) , en werden gezien op de Langakkers/Leende (2exx) . Putters werden gezien bij Aalst (3exx) , en in Veldhoven (1 zp) . Kruisbekken werden gezien op de Landschotse-Heide (4exx) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en werden gezien op de Langakkers/Leende (1ex) .

zaterdag 18 mei        

Geoorde futen waren aanwezig op het Beleven (3exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (3exx) , bij de Maaij/Bergeijk (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Grote zilvereiger werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Een Lepelaar was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Wespendieven werden gezien boven de Loozerheide/Zinkplas (4exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Rode wouw (1ex) , Bruine kiekendieven (2vr) , en een Blauwe kiekendief (1vr) , vlogen over telpost-Loozerheide . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Beleven (1ex) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Loozerheide (2 ad.) . Een Zwarte stern was kort aanwezig bij het Beuven (1ex) . Noordse kwikstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (41exx) . Paapjes (3exx) , en Tapuiten (7exx) , werden gezien op de Strabrechtse-Heide  . Putters werden gezien bij Veldhoven (2exx) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) .


Kuifmees - Strabrechtse-Heide 18-05-2013 ( Antonio Mendoza )

vrijdag 17 mei        

Een Brandgans werd gezien bij het Grafven (1ex) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (8exx) . Een Rode wouw was een tijd terplaatse bij telpost-Strabrecht (1ex) . Een Slechtvalk werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Kluut (1ex) , Kleine plevieren (4exx) , een Bontbekplevier (1ex) , en Oeverlopers (2exx) , waren aanwezig bij de Zinkplas .


Kluut - Budel-Dorplein 17-05-2013 ( Ruud Bouwman )

donderdag 16 mei        

Geen waarnemingen ontvangen .

woensdag 15 mei        

Geoorde futen waren aanwezig op het E3 strand/Eersel (2exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Wespendieven werden gezien boven de Loozerheide/Zinkplas (4exx) . Bruine kiendieven werden gezien bij het Beuven (1vr) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1vr) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren (4exx) , en een  Bontbekplevier (1ex) , waren aanwezig bij de Zinkplas . Drieteenstrandlopers waren aanwezig bij het E3 strand/Eersel (2exx) . Tureluurs werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en bij het E3 strand/Eersel (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkpls (6exx) , en bij het E3 strand/Eersel (3exx) . Visdieven vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Noordse kwikstaarten vlogen eveneens over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Paapje was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) . Een Tapuit werd gezien bij het Beuven (1ex) . Een Sprinkhaanzanger was eveneens aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Spotvogel was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) . Fluiters werden gezien op de Langakkers/Leende (1ex) , en bij Lierop (1ex) .


Drieteenstrandloper - E3 strand/Eersel 15-05-2013 ( Joep Verbraak )

dinsdag 14 mei        

Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en werden gezien boven de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Bruine kiekendieven (2vr+1mn), een Blauwe kiekendief (1mn) , en een Grauwe kiekendief (1vr) , vlogen over telpost-Loozerheide . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en bij de Cote-Dor (4exx) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Loozerheide (2 ad.) . Noordse kwikstaarten vlogen eveneens over telpost-Loozerheide (5exx) . Spotvogels zongen in Aalst (3 zp) . Een Fluiter zong op de Strabrechtse-Heide (1 zp) . Goudvinken werden gehoord bij Knegsel (3exx) .


Wielewaal (vrouwkleed) - telpost-Loozerheide 14-05-2013 ( Ruud Bouwman )

maandag 13 mei        

Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Grote zilverreigers (4exx) , en Lepelaars (2exx) , waren aanwezig bij het Beuven . Een Ooievaar vloog over Bergeijk (1ex) . Bruine kiekendieven werden gezien bij het Starven (1vr) , en bijde Riebos/Luyksgestel (1ex) . Slechtvalken werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en in het centrum van Eindhoven (2exx) . Kluten werden gezien bij de Zinkplas (3exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) , en bij Aqua-Best (9exx) .  Een Bontbekplevier was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Temmincks strandlopers waren aanwezig bij Aqua-Best (3exx) . Groenpootruiters werden gezien bij de Zinkplas (6exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) , en bij Aqua-Best (3exx) . Een Visdief werd eveneens gezien bij Aqua-Best (1ex) . Een Tapuit werd gezien bij de Riebos/Luyksgestel (1ex) . Spotvogels zongen in Aalst (2 zp) . Putters werden gezien in Aalst (4exx - waarvan 2 zingend) .


Temmincks strandloper - Aqua-Best 13-05-2013 ( Joep Verbraak )

zondag 12 mei        

Een Geoorde fuut was aanwezig op het Beleven (1ex) . Een Brandgans werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Roerdompen werden gehoord bij Valkenswaard (2exx) . Grote zilverreigers (2exx) , en Lepelaars (2exx) , waren aanwezig bij het Beuven . Wespendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Loozerheide (1ex) , en werden gezien boven de Loozerheide/Zinkplas (4exx) . Een SLANGENAREND was vanaf 11.10 t/m 15.45 uur aanwezig rondom telpost-Loozerheide (2kj ex.) , en vloog om 17.15 uur over de Plateaux (hetzelfde ex.) Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1mn) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (4exx) , en bij het Beleven (1ex) . Een Bontbekplevier werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Grutto,s waren aanwezig bij het Beleven (10exx) . Een Tureluur werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (3exx) , en bij het Beleven (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij Aalst (1ex) . Een Duinpieper vloog over telpost-Loozerheide (1ex - ook kort terplaatse) .Een Noordse kwikstaart vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Sprinkhaanzanger werd gehoord bij het Beuven (1 zp) . Fluiters werden gezien bij Valkenswaard (1ex) , en zongen bij Mierlo-Hout (1 zp) . Het mannetje Grauwe klauwier was nog aanwezig op de Loozerheide (1man ) . Kruisbekken vlogen over Schaft (8exx) . Een Goudvink werd gezien bij Eersel (1ex) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) .


Slangenarend (2kj ex.) - telpost-Loozerheide 12-05-2013 ( Ruud Bouwman )

zaterdag 11 mei        

De volgende soorten steltlopers werden vandaag gezien bij de Zinkplas : Kleine plevier (5exx) , Bontbekplevier (2exx) , Bonte strandloper (1ex) , Tureluur (1ex) , Groenpootruiter (2exx) , Oeverloper (3exx) , Steenloper (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien in het Genderpark/Eindhoven (2exx) . Een Paapje werd gezien op de Groote-Heide/Heeze (1ex) . Een Grauwe klauwier was aanwezig bij telpost-Loozerheide (1man) . Een Putter werd gezien bij Vessem (1ex) . Een Goudvink (1ex) , en Appelvinken (2exx) , werden gezien bij Maarheeze .


Grauwe klauwier (man) - Loozerheide 11-05-2013 ( Ruud Bouwman )

vrijdag 10 mei        

Brandganzen vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Starven (4exx) , en bij het Diessens-Broek (1ex) . Lepelaars werden ook vandaag nog gezien bij het Starven (2exx) . Wespendieven werden gezien bij Vessem (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Zwarte wouwen vlogen over Steensel (1ex) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Rode wouw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog eveneens over telpost-Strabrecht (1ex) . De Grauwe kiekendief van gisteren , was ook vandaag nog aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1 vrouwkleed) . Kleine plevieren (2exx) , Bontbekplevieren (3exx) , en een Bonte strandloper (1ex) , waren aanwezig bij de Zinkplas . Een Grutto was aanwezig bij het Diessens-Broek (1ex) . Tureluurs waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Diessens-Broek (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Diessens-Broek (1ex) . Een Visdief vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Zwarte sterns werden gezien bij de Zinkplas (6exx) . Vanavond werd een Velduil gezien bij het Beuven (1ex) .


Grauwe kiekendief - Strabrechtse-Heide 10-05-2013 ( Robert Kastelijn )

donderdag 9 mei        

Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) , en op het Beleven (2exx) . Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Ooievaars vlogen over Helmond (1ex) , en over telpost-Loozerheide (2exx) . Lepelaars waren vanavond aanwezig bij het Starven (3exx) . Wespendieven werden gezien bij Knegsel (1ex) , boven de Loozerheide/Zinkplas (4exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) , en over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Zwarte wouw werd gezien bij Soerendonk (1ex) . Rode wouwen vlogen over Budel (1ex) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , over telpost-Loozerheide (1vr) , en waren aanwezig bij de Ringselvennen (1vr) . Een Grauwe kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Een Slechtvalk vloog eveneens over telpost-Strabrecht (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (5exx) , en bij het Beleven (2exx) . Bontbekplevieren (2exx) , een Zilverplevier (1ex) , een Kanoet (1ex) , en een Bonte strandloper (1ex) , waren aanwezig bij de Zinkplas . Regenwulpen vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) . Grutto,s werden gezien bij het Beleven (6exx) . Tureluurs waren aanwezig bij de Zinkplas (36 exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beleven (1ex) ., en bij de Zinkplas (4exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (7ex) , en bij het Beleven (2exx) . Een Visdief werd gezien in Meerrijk/Eindhoven (1ex) . Zwarte sterns vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden gezien bij het Beuven (1ex) .  Een WITVLEUGELSTERN werd vanavond gezien bij het Beuven (1ex) . Een Noordse kwikstaart vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) . Een Nachtegaal zong bij de Klotputten/Eindhoven (1 zp) . Een Tapuit werd gezien op de Strabrechtse-Hiede (1ex) . Spotvogels zongen bij Aalst (1zp) , en bij het Beleven (1 zp) . Een Putter werd gezien in Eindhoven (1ex) .


Tuinfluiter - De Maaij/Bergeijk 09-05-2013 ( Jeroen Stevens )

woensdag 8 mei        

Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (4exx) . Oeverlopers werden gezien bij Eckart/Eindhoven (2exx) .  Dwergmeeuwen (2 ad.) , en Zwarte sterns (3exx) , werden gezien bij de Zinkplas . Een IJsvogel werd gezien bij Eckart/Eindhoven (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien bij Eckart/Eindhoven (2exx) , en bij Soeterbeek/Eindhovben (1ex) . Spotvogels zongen in Aalst (2 zp), en bij Eckart/Eindhoven ( zp) . Een Fluiter (1 zp) , werd gezien en gehoord bij Eckart/Eindhoven .


Groene specht - Mierlo-Hout 08-05-2013 ( Antonio Mendoza )

dinsdag 7 mei        

Grote zilverreigers vlogen over het Beuven (2exx) . Een Paapje werd gezien op de Langakkers/Leende (1ex) . Een Sprinkhaanzanger zong op de Strabrechtse-Heide (1 zp) .

maandag 6 mei        

Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (4exx) , op de Loozerheide (2exx) , op de Plateaux (2exx) , en bij de Maaij/Bergeijk (2exx) . Een Roerdomp werd gehoord op de Plateaux (1ex) . Ooievaars vlogen over de omgeving van Nederwetten (2exx) . Zwarte wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en op de Plateaux (2exx) . Een Oeverloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Dwergmeeuwen vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Noordse kwikstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (18exx) . Een Nachtegaal zong bij de Klotputten/Eindhoven (1 zp) . Paapjes werden gezien bij telpost-Loozerheide (2exx) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Loozerheide (1ex) , en op de Langakkers/Leende (2exx) . Sprinkhaanzangers werden gehoord bij de Klotputten/Eindhoven (1 zp) , en op de Plateaux (1 zp) . Spotvogels zongen in Aalst (2 zp) , en op de Langakkers/Leende (2 zp) . Tuinfluiters zongen op de Plateaux (2 zp) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) .


Zwarte wouwen - telpost-Loozerheide 06-05-2013 ( Ruud Bouwman )

zondag 5 mei        

Bergeenden (2exx) , en een Pijlstaart (1mn) , waren aanwezig op de Zinkplas . Een Kleine zilverreiger vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Grote zilverreiger werd gezien bij het Beuven (1ex) . Een Purperreiger vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (1vr) . Een Visarend vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Leuk was een groep van 14 Boomvalken jagend boven de visvijvers/Valkenswaard . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Grutto werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Tureluur vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , en over telpost-Loozerheide (2exx) . Bosruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Witgat werd gezien langs de Gender/Meerveldhoven (1ex) . Een Zwarte stern vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij de Oude gracht/Eindhoven (1ex) . Een Noordse kwikstaart vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Loozerheide (3exx) . Spotvogels zongen in Aalst (2 zp) , en bij ,t Bokt/Eindhoven (2 zp) . Putters werden gezien in Aalst (2exx) , en vlogen over Meerveldhoven (1ex) . Kruisbekken (2exx) , en een Goudvink (1ex) , werden gezien bij Leende .

zaterdag 4 mei        

Een Geoorde fuut (1ex) , een Brandgans (1ex) , en Bergeenden (8exx) , waren aanwezig op het Beleven . Een Roerdomp werd gehoord bij Valkenswaard (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Grafven (2exx) , en bij het Starven (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beleven (6exx) . Een Bontbekplevier was eveneens aanwezig bij het Beleven (1ex) . Regenwulpen (2exx) , een Kemphaan (1ex) , en een Zwarte ruiter (1ex) , werden gezien bij het Beleven . Tureluurs werden gezien bij het Diessens-Broek (1ex) , en bij het Beleven (1ex) . Groenpoootruiters werden gezien bij het Beleven (8exx) , en vlogen over de Strabrechtse-Heide (1ex) . Bosruiters werden gezien op de Strabrechtse-Heide (2exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij het Diessens-Broek (1ex) , en bij het Beleven (7exx) . Noordse kwikstaarten werden gezien bij het Beleven (4exx) , en bij het Diessens-Broek (1ex) . Tapuiten werden gezien , verspreid over de Strabrechtse-Heide (12exx) .  Sprinkhaanzangers werden gehoord bij het Beuven (2 zp) , en bij het Grafven (1 zp) . De 1ste Spotvogel zong in Reusel (1 zp) .


Oeverloper - Diessens-Broek 04-05-2013 ( Frank Neijts )

vrijdag 3 mei        

Bergeenden (2exx) , en een Pijlstaart (1mn) , waren aanwezig op de Zinkplas . Een Zwarte wouw (1ex) , en een Roodpootvalk (adult man) , vlogen over telpost-Strabrecht . Kleine plevieren werden gezien bij de Klotputten/Eindhoven (2exx) , en bij de Zinkplas (1ex) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden gezien bij de Zinkplas (1ex) . Bosruiters werden gezien bij het ,s-Heerenven (2exx) , en bij de Zinkplas (1ex) .  Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Een Dwergmeeuw werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien op de Enderheide/Bergeijk (2exx) . Een Paapje (1ex) , en Tapuiten (14exx) , waren aanwezig bij de Weitjes/Strabrechtse-Heide . Sprinkhaanzangers werden gehoord bij het Beuven (2 zp) , bij het Grafven (1 zp) , en bij de Klotputten/Eindhoven (1 zp) . Een Fluiter werd gezien bij Leende (1ex) .

donderdag 2 mei        

Bergeenden vlogen over telpost-Strabrecht (12exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (1ex) , en bij Valkenswaard (1ex) . Een Grote zilverreiger werd gezien bij het Beuven (1ex) . Zwarte ruiters werden gezien bij het Waschven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Zwarte sterns werden gezien bij Valkenswaard (3exx) . Tapuiten werden gezien op de Strabrechtse-Heide (2exx) . Sprinkhaanzangers werden gehoor bij het Beuven (1 zp) , en bij telpost-Strabrecht (1 zp) .

woensdag 1 mei        

Een Wilde zwaan werd gezien op de Plateaux (1ex) . Bergeenden (2exx) , en een Pijlstaart (1mn) , waren aanwezig op de Zinkplas . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (1ex) , en bij de Ringselvennen (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (3exx) , op de Plateaux (1ex) , en op de Landschotse-Heide (1ex) . Een Ooievaar vloog over Heers/Veldhoven (1ex) . Een Kleine plevier werd gezien op de Plateaux (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij het Goorven (1ex) . Een Witgat werd gezien op de LangakkersLeende (1ex) . Een Dwergmeeuw was aanwezig bij de Ringselvennen (1 ad.) . Draaihalzen werd gezien bij Valkenswaard (1ex) , en op de Langakkers/Leende (1ex) .  Een Paapje (1ex) werd gezien op de Strabrechtse-heide  . Tapuiten werden gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) , en op de Langakkers/Leende (1ex) . Sprinkhaanzangers werden gehoord bij het Beuven (1 zp) , en bij het Grafven (1 zp) . Een Fluiter zong op de Plateaux (1 zp) .


Tapuit - Leende 01-05-2013 ( Roel Winters )