Waarnemingen van Vogels in de Kempen

april

dinsdag 30 april         

Geoorde Futen werden gezien op de Malpie (3exx) , op de Zinkplas (1ex) , en bij Valkenswaard (1ex) . Brandganzen vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (7exx) . Een Pijlstaart was aanwezig op de Zinkplas (1mn) . Een Roerdomp werd gehoord bij Valkenswaard (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Zwarte ooievaar vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Ooievaars vlogen over Valkenswaard (3exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Zwarte wouw vloog over het Kranenveld/Soerendonk (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1vr) , en werden gezien bij de Zinkplas (1vr) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1mn) . Een Grauwe kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Een Kraanvogel vloog over landgoed De Utrecht (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , bij Vaarle/Nuenen (1ex) , bij Aqua-Best (9exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Regenwulp werd gezien bij knegsel (1ex) . Een Groenpootruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bosruiter was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij Aqua-Best (2exx) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Paapje werd gezien bij telpost-Strabrecht (1ex) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Strabrecht (1ex) , bij Aqua-Best (1ex) , en bij telpost-Loozerheide (4exx) . Een Braamsluiper zong bij Valkenswaard (1 zp) .


 Havik - Riethoven 30-04-2013 ( Jeroen Stevens )

maandag 29 april         

Een Bergeend was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Een Zomertaling werd gezien bij Valkenswaard (1mn) . Roerdompen werden gehoord bij de Ringselvennen (1ex) , en bij Valkenswaard (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Diessens-Broek(3exx)  . Een Bruine kiekendief (1vr) , een Blauwe kiekendief (1mn) , en een Grauwe kiekendief (1man - mogelijk hetzelfde ex. als gisteren ) , vlogen over telpost-Loozerheide . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en bij Vaarle/Nuenen (2exx) . Regenwulpen werden gezien bij het Diessens-broek (14exx) . Groenpootruiters werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en bij Vaarle/Nuenen (1ex) . Een Oeverloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en een Witgat vloog over de Zinkplas (1ex) . Noordse kwikstaarten werden gezien bij Vaarle/Nuenen (2exx) . Een Paapje werd gezien op Gijzenrooij (1ex) . Tapuiten werden gezien op het Kranenveld/Soerendonk (4exx) , bij het Diessens-Broek (3exx) , en op de Langakkers/Leende (1ex) . Een Braamsluiper zong in Aalst (1 zp) . Kleine barmsijzen werden gezien in de omgeving van Bladel (7exx) . 

zondag 28 april         

Brandganzen waren aanwezig bij het Beleven (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (6exx), en op het Beuven (1ex) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (2mn+1vr) . Een Pijlstaart was aanwezig op de Zinkplas (1mn) . Zomertalingen werden gezien op het Beuven (mn+vr) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (1ex) , en bij Valkenswaard (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (3exx) , en bij de Zinkplas (1ex) . Ooievaars werden gezien bij Valkenswaard (1ex) , en bij Aarle-Rixtel (2exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1vr+1 onv. mn ) , en over telpost-Loozerheide (2vr) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2vr) , over telpost-Strabrecht (1 ringstaart) , en werden gezien op de Strabrechtse-Heide (1mn) . Grauwe kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1mn+1vr) , en waren geruime tijd terplaatse op de Loozerheide/Zinkplas . Een Visarend was aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , op de st. Joriskerk-Stratum/Eindhoven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , bij het Beleven (1ex) , bij Valkenswaard (5exx) , en op Gijzenrooij/Eindhoven (4exx) . Een Zilverplevier was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Zwarte ruiters werden gezien op Gijzenrooij/Eindhoven (2exx) . Een Tureluur was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , bij het Grafven (3exx) , bij het Beuven (1ex) , en bij het Beleven (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en bij Valkenswaard (2exx) . Een IJsvogel werd gezien op de Patersgronden (1ex) . Paapjes werden gezien bij telpost-Loozerheide (3exx) , en verspreid over de Strabrechtse-Heide (5exx) . Tapuiten werden gezien op het Kranenveld/Soerendonk (6exx) , op de Loozerheide (13exx) , en verspreid over de Strabrechtse-Heide (24exx) . Sprinkhaanzangers werden gehoord bij het Beuven (1 zp) , bij het Grafven (1 zp) , op de Patersgronden (1 zp) , en bij de Ringselvennen (2 zp) . Braamsluipers werden gezien bij Aalst (1 zp) , en bij telpost-Strabrecht (1ex) . Een Fluiter zong op de Groote-Heide/Heeze (1 zp) . Appelvinken werden gezien bij Valkenswaard (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) .


Roek - Eindhoven -Noord 28-04-2013 ( Frank Neijts )

zaterdag 27 april         

Geoorde Futen werden gezien op de Malpie (2exx) . Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (5exx) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (2mn+1vr) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (2exx) , en bij het Diessens-Broek (2exx) . Ooievaars werden gezien bij het Beleven (4exx) , en bij Hapert (4exx) . Een Zwarte wouw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Rode wouw vloog over de Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1mn+2vr) . Een Blauwe kiekendief vloog eveneens over telpost-Strabrecht (1 ringstaart) . Een Grauwe kiekendief werd gezien bij het Diessens-Broek (1mn) . Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over de Malpie (1ex) , en waren aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij Welschap (4exx) , en bij het Diessens-Broek (2exx) . Regenwulpen waren aanwezig op een akker bij het Diessens-Broek (36exx) . Tureluurs waren aanwezig bij Eindhoven-Noord (2exx) , en bij het Diessens-Broek (exx) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beleven (1ex) , bij het Beuven (2exx) , en bij het Diessens-Broek (4exx) . Een Oeverloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Zwartkopmeeuw werd gehoord bij de Zinkplas (1ex) . Draaihalzen werden gezien bij het Beleven (1ex) , en bij het Diessens-Broek (1ex) . Noordse kwikstaarten werden gezien op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) , en bij het Diessens-Broek (1ex) . Paapjes waren aanwezig op het Kranenveld/Soerendonk (2exx) . Tapuiten waren aanwezig op het Kranenveld/Soerendon (10exx) , op de Loozerheide (4exx) , en bij telpost-Strabrecht (3exx) . Sprinkhaanzangers werden gehoord bij het Beuven (1 zp , en bij het Soerendonks-Goor (1 zp) . Een Fluiter zong bij Koningshof/Veldhoven (1 zp) . Appelvinken werden gezien bij Nuenen (2exx) .


Tureluurs - Eindhoven-Noord 27-04-2013 ( Frank Neijts )

vrijdag 26 april         

Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (4exx) . Smienten vlogen over telpost-Loozerheide (4exx , en vielen in op de Zinkplas . Een Pijlstaart was aanwezig op de Zinkplas (1mn) . Een Rode wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Bruine kiekendief werd gezien tussen het Beuven en het Starven (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren (2exx) , een Groenpootruiter (1ex) , en een Oeverloper (1ex) , waren aanwezig bij de Zinkplas . Een IJsvogel werd gezien langs de Dommel bij Heers/Veldhoven (1ex) . Een Paapje was aanwezig bij telpost-Loozerheide (1mn) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Loozerheide (4exx) , en op het Kranenveld/Soerendonk (6exx) . Sprinkhaanzangers werden gehoord bij het Beuven (1 zp , en bij het Grafven (1 zp) . Een Putter zong in Geldrop (1 zp) .

donderdag 25 april         

Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (4exx) , en op het Beuven (1ex) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (2mn+1vr) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (3exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Zwarte ooievaar (1ex) en Ooievaars (3exx) , vlogen over telpost-Loozerheide . Nog een Ooievaar was korte tijd aanwezig op een kunstnest in Lage-Mierde (1ex) . Een Zwarte wouw (1ex) , een Rode wouw (1ex) , een Bruine kiekendief (1vr) , en een Blauwe kiekendief (1mn) , vlogen over telpost-Loozerheide . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Zwarte ruiter (1ex) , Tureluurs (20exx) en een Groenpootruiter , vlogen over telpost-Strabrecht . Een Oeverloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Zwartkopmeeuwen (4exx) , en een Dwergmeeuw (1ex) , vlogen over telpost-Strabrecht . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij verkeersknooppunt De Hogd/Eindhoven (1ex) . Tapuiten waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (3exx) . Een Beflijster was eveneens aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Een Sprinkhaanzanger werd gehoord bij het Beuven (1 zp) . Een Barmsijs vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) .

woensdag 24 april         

Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (4exx) . Een Brilduiker was aanwezig op het Beuven (1mn) . Een Pijlstaart was aanwezig op de Zinkplas (1mn) . Een Roerdomp werd gehoord bij de Ringselvennen (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Purperreiger vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Rode wouw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog eveneens over telpost-Strabrecht (1vr) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Een Grauwe kiekendief vloog langs telpost-Strabrecht (1adult man) . Een Visarend vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Een Kleine plevier was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Een IJsvogel werd gezien op Hoogeind/Helmond (1ex) . Een Noordse kwikstaart was kort aanwezig bij telpost-Loozerheide (1ex) . Paapjes werden gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) , en op het Kranenveld/Soerendonk (3exx) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Loozerheide (2exx) , op de Strabrechtse-Heide (1ex) , op het Kranenveld/Soerendonk (3exx) , en bij de Strijperheg/Leenderstrijp (1ex) . Beflijsters werden gezien bij de Schaapskooi/Soerendonk (3ex) , bij het Grafven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Sprinkhaanzangers werden gehoord bij het Beuven (2 zp) , en bij het Grafven (2 zp) . Een Braamsluiper werd gehoord in Aalst (1 zp) . Een Fluiter werd gehoord in de Pan/Maarheeze (1 zp) . Een Kleine barmsijs werd gezien in de Pan.Maarheeze (1ex) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) .


Grauwe kiekendief (adult man) - telpost-Strabrecht 24-04-2013 ( Roel van de Heuvel )

dinsdag 23 april         

Geoorde Futen waren aanwezig op het Beleven (2exx) . Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (6exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (1ex) , en bij de Ringselvennen (1ex) . Een Grote zilverreiger was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Lepelaars vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Rode wouw vloog eveneens over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Een Blauwe kiekendief werd gezien op het Kranenveld/Soerendonk (1mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Een Regenwulp (1ex) , en Groenpootruiters (2exx) , vlogen over telpost-Loozerheide  . NOORDSE STERNS vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en waren later aaanwezig bij de Ringselvennen . Een Tapuit was aanwezig bij telpost-Loozerheide (1ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Sprinkhaanzangers werden gehoord bij het Beuven (1 zp , en op de Strabrechtse-Heide (1 zp) . Een Fluiter was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) . Een Putter zong in Eindhoven (1 zp) . Een Appelvink werd gezien in Eersel (1ex) .


Noordse stern - Budel-Dorplein 23-04-2013 ( Ruud Bouwman )

maandag 22 april         

Bergeenden weden gezien op de Loozerheide (2exx) . Een Ooievaar (1ex) , een Zwarte wouw (1ex) , en een Rode wouw (1ex) , vlogen over telpost-Loozerheide . De Grauwe kiekendief van gisteren vertrok na overnachting en vloog over telpost-Loozerheide (1 adult man) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en bij het E3 strand/Eersel (4exx) . Tureluurs (3exx) , en een Bosruiter waren aanwezig bij het Beleven . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en bij het E3 strand/Eersel (1ex) . Een Paapje (1ex) , en een Tapuit (1ex) , werden gezien bij telpost-Loozerheide . Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Sprinkhaanzanger zong bij de Klotputten/Eindhoven (1 zp) . Een Braamsluiper zong in Aalst (1 zp) . Putters werden gezien in Aalst (4exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) .

zondag 21 april         

Brilduikers (3mn+3vr) , Smienten (mn+vr) , en Zomertalingen (2mn+2vr) , waren aanwezig op het Beuven . Grote zilverreigers werden gezien bij het Starven (1ex) , bij de Zinkplas (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Ooievaar vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Een Grauwe kiekendief werd gezien op de Loozerheide (1mn) . Een Slechtvalk was aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Zwarte ruiters vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Witgat werd gezien op de Patersgronden (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien op de Patersgronden (1ex) . Een Paapje was aanwezig op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) . Tapuiten waren eveneens aanwezig op het Kranenveld/Soerendonk (3exx) . Sprinkhaanzangers werden gehoord op de Loozerheide (1 zp), op het Kranenveld/Soerendonk (1 zp) , en op de Patersgronden (2 zp) . Een Rietzanger werd gehoord bij het Beuven (1 zp) . Barmsijzen werden gezien bij het Beuven (2exx) . Een Kruisbek vloog over het Beuven (1ex) . Goudvinken werden gezien bij Nuenen (2exx) .


Sprinkhaanzanger - Patersgronden 21-04-2013 ( Hennie Lammers )

zaterdag 20 april         

Geoorde Futen waren aanwezig op het Beleven (12exx) , en bij het Diessens-Broek (1ex) . Bergeenden weden gezien op de Loozerheide (2exx) , op de Zinkplas (2exx) , en bij het Beleven (2exx) . Brilduikers (2mn+2vr) , en Smienten (mn+vr) , waren aanwezig op het Beuven . Zomertalingen werden gezien bij het Diessens-Broek (mn+vr) . Een Roerdomp werd gehoord bij de Ringselvennen (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (7exx) , bij het Diessens-Broek (1ex) , bij de Zinkplas (1ex , en vlogen over de Ringselvennen (1ex) . Ooievaars waren terplaatse bij Valkenswaard (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , over de Ringselvennen (2exx) , over Aarle-Rixtel (1ex) , en over de A2 t.h.v.Heeze (1ex) . Zwarte wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , over het Diessens-Broek (1ex) , en over Valkenswaard (1ex) . Rode wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven werden gezien bij de Ringselvennen (2vr) , bij het Diessens-Broek (1vr) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2vr) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1mn) . Een Visarend vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Smelleken vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) .  Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , bij het Diessens-Broek (2exx) , bij Valkenswaard (2exx) , en bij het Beleven (3exx) . Een Kemphaan was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Grutto,s werden gezien bij het Beleven (16exx) , en bij de Zinkplas (2exx) . Regenwulpen waren aanwezig bij Hoogeloon (30exx) . Tureluurs waren aanwezig bij het Beleven (2exx) , bij het Diessens-Broek (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , bij het Beleven (1ex) , bij het Diessens-Broek (4exx) , bij Valkenswaard (1ex) , en op de Strabrechtse-Heide (5exx) . Een Bosruiter werd gezien bij het Beleven (1ex) .  Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Dwergmeeuwen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en werden gezien bij de Ringselvennen (2exx) . De 1ste Duinpieper van dit voorjaar was aanwezig op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) . Paapjes werden gezien op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) , op de Strabrechtse-Heide (2exx) , en bij het Diessens-Broek (1ex) . Tapuiten werden gezien op het Kranenveld/Soerendonk (2exx) , op de Strabrechtse-Heide (1ex) , en bij het Diessens-broek (2exx) . Beflijsters werden gezien op de Groote-Heide/Leende (2exx) . Sprinkhaanzangers werden gehoord bij het Beuven (1 zp) , en bij de Strijperheg/Leende ( 1 zp) . Rietzangers werden gehoord bij het Beuven (1 zp) , en bij de Ringselvennen (1 zp) . Putters zongen bij het Diessens-Broek (2 zp) . Een Kruisbek vloog over het Beuven (1ex) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden gezien op de Langakkers/Leende (1ex) .


Paapje - Diessens-Broek 20-04-2013 ( Frank Neijts )

vrijdag 19 april         

Geoorde Futen waren aanwezig op de Zinkplas (1ex) , op het Beuven (3exx) , en op de Cartier-Heide (12exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (8exx) , op de Ringselvennen (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Brilduikers (2mn+2vr) , Smienten (mn+vr) , en een Zomertaling (mn) , waren aanwezig op het Beuven . Een Roerdomp werd gehoord bij de Ringselvennen (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (2exx) , en bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Ooievaars waren terplaatse bij Budel (2exx) . Een Zwarte wouw vloog over de Patersgronden (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2vr) , en werden gezien bij de Ringselvennen (1vr) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (mn+vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Grutto,s werden gezien bij het Beleven (10exx) , en op de Cartier-heide (2exx) . Regenwulpen werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) .Tureluurs waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , bij het Diessens Broek (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Oeverloper werd gezien bij Hoogeind/Helmond(1ex) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Dwergmeeuw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Visdief werd gezien in Meerhoven (1ex) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Nachtegaal was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) . Een Paapje werd gezien op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) . Beflijsters werden gezien bij het Grafven (1ex) , op het Kranenveld/Soerendonk (2ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Een Sprinkhaanzanger (1 zp) , en een Rietzanger (1 zp) , waren aanwezig bij het Beuven . Op verschillende plaatsen werden de 1ste Kleine karekieten gehoord en gezien . Een Barmsijs vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .


Boompieper -Gastel 19-04-2013 ( Frank Neijts )

donderdag 18 april         

Geoorde Futen waren aanwezig op de Zinkplas (4exx) , en op het Beleven (4exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (12exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij de Ringselvennen (2exx) , en bij de Flaes (4exx) . Een Purperreiger vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Zwarte ooievaar vloog over de Zinkplas (1ex) . Zwarte wouwen vlogen over het Beleven (1ex) , en over Valkenswaard (1ex) . Een Blauwe kiekendief werd gezien op de Loozerheide (1mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) ,en werden jagend gezien op de Langakkers/Leende (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Grutto,s werden gezien bij de Zinkplas (3exx) , en bij het Beleven (12exx) . Tureluurs waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Groenpootruiters werden gezien bij de Zinkplas (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Witgat vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Zwartkopmeeuwen vlogen over de Zinkplas (2exx) . Dwergmeeuwen werden gezien bij de Ringselvennen (11ex) . Een Zwarte stern vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Paapje werd gezien op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) . Een Tapuit werd gezien bij telpost-Loozerheide (1ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (16exx) . Een Sprinkhaanzanger was kort aanwezig bij telpost-Strabrecht (1ex) .


Grasmus - Patersgronden 18-04-2013 ( Hennie Lammers )

woensdag 17 april         

Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (12exx) . Brilduikers waren eveneens aanwezig op de Zinkplas (3mn+3vr) . Grote zilverreigers werden gezien in de Genneperparken/Eindhoven (1ex) , en vlogen over de Schaapskooi/Soerendonk (1ex) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij de Ringselvennen (1vr) . Blauwe kiekendieven vlogen over de Strabrechtse-Heide (2exx) . Een Grauwe Kiekendief vloog over de Galgeberg/Strabrechtse-Heide (1vr) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Groenpootruiters werden gezien op de Plateaux (3exx) , bij de Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (12exx) . Een Witgat werd gezien op de Plateaux (1ex) . Zwartkopmeeuwen werden gezien bij de Ringselvennen (2exx) . Dwergmeeuwen werden gezien bij de Ringselvennen (4exx) . Een Visdief was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex) . De 1ste Draaihalzen werden gezien bij het Starven (1ex) , en in een achtertuin in Bladel (1ex) . Paapjes werden gezien bij de schaapskooi/Soerendonk (3exx) . Een Tapuit werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en werden gezien op de Plateaux (11exx) , op de Oirschotse-Heide (7exx) , bij de weitjes/Strabrechtse-Heide (4exx) , en bij de schaapskooi/Soerendonk (2exx) . De 1ste Grasmus werd gezien bij Someren (1ex) . Een Putter werd gezien in Eindhoven (1ex) .


Paapje - Soerendonk 17-04-2013 ( Jeroen Stevens )

dinsdag 16 april         

Geoorde Futen waren aanwezig op het Goorven (3exx) , en op het Beleven (4exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (3exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , bij de Ringselvennen (1ex) , bij de Flaes (3exx) , en vlogen over de Genneperparken/Eindhoven (1ex) . Ooievaars vlogen over Eckartdal/Eindhoven (3exx) . Een Zwarte wouw (1ex) , Bruine kiekendieven (2mn) , en een Visarend (1ex) , vlogen over telpost-Loozerheide . Een Smelleken vloog over het Kranenveld/Soerendonk (1ex) . Een Kraanvogel vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beleven (2exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Een Tapuit werd gezien bij telpost-Loozerheide (1ex) . Beflijsters waren aanwezig op de Langakkers/Leende (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (17exx) . Een Rietzanger werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) .

maandag 15 april         

Geoorde Futen waren aanwezig op het Beuven (1ex) , en op de Zinkplas (1ex) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (3exx) , op de Plateaux (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Nonnetje waren aanwezig op het Beuven (2vr) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (2mn+3vr)) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1vr) . Smienten waren aanwezig op het Beuven (2mn+2vr) . De 1ste Kwartel werd gehoord op de Loozerheide (1ex) . Een Roerdomp was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (9exx) , en bij de Ringelvennen (2exx) . Een Ooievaar vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Zwarte wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Rode wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven werden gezien bij de Ringselvennen (1mn) , op de Strabrechtse-Heide (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2mn+3vr) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (mn+vr) , en werden gezien op de Strabrechtse-Heide (1vr) . Een Visarend vloog over de Strabrechtse-heide (1ex) . Smellekens vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Een Goudplvier vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Kemphanen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en werden gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Bokje werd gezien bij het Beuven (1ex) . Grutto,s waren aanwezig bij de Zinkplas (5exx) . Een Tureluur werd eveneens gezien bij de Zinkplas (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij de Zinkplas (3exx) , op de Plateaux (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Witgatten werden gezien bij het Diessens Broek (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Oeverloper werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Dwergmeeuwen werden gezien bij de Zinkplas (41exx) . Grote mantelmeeuwen vlogen over telpost-Loozerheide (2 ad.) . Een Visdief was kort aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Zwarte sterns waren aanwezig bij de Ringselvennen (2exx) . Een Porseleinhoen werd gehoord in het Diessens Broek (1 zp) . De 1ste Gierzwaluwen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Erg fraai , was een langsvliegende HOP bij telpost-Strabrecht (1ex) . Een Grote gele kwikstaart was aanwezig bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) . Een Paapje was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) . Beflijsters werden gezien bij de schaapskooi/Soerendonk (5exx) , op de Langakkers/Leende (1ex) , op de Plateaux (3exx) , op de Strabrechtse-Heide (13exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (26exx - waaronder 1 groep van 11exx) . Sprinkhaanzangers werden gehoord bij het Beuven (1 zp) , bij het Grafven (1 zp) , en bij het Diessens Broek (1 zp) . Barmsijzen werden gezien bij het Beuven (2exx) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en werden gezien in Eersel (1ex) .


Visdief - Budel-Dorplein 15-04-2013 ( Ruud Bouwman )

zondag 14 april         

Een Brandgans werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Casarca vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Brilduikers (2mn+3vr) , Grote zaagbekken (5mn+1vr) , en Smienten (mn+vr) , waren aanwezig op het Beuven . Pijlstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (2mn) . Een Roerdomp werd gezien en gehoord bij de Ringselvennen (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (7exx) , bij de Ringselvennen (4exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over de Strijperheg/Leende (1ex) . Zwarte wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Rode wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven werden gezien bij het Beuven (1vr) , bij het Soerendonks-Goor (1vr) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2mn) , en over telpost-Loozerheide (2vr) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2vr) , over telpost-Loozerheide (4vr) , en waren aanwezig op de Loozerheide (1vr) . Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . De 1ste Boomvalken vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Kraanvogels vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Kleine plevieren werden gezien bij Valkenswaard (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Grutto,s waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Regenwulpen werden gezien bij de Zinkplas (7exx) . Groenpootruiters werden gezien bij de Ringselvennen (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (9exx) . Witgatten werden gezien bij de Ringselvennen (2exx) , bij de Zinkplas (1ex) , bij Valkenswaard (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (2exx) . De 1ste Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . De 1ste Visdief (1ex) , en de 1ste Zwarte stern (1ex) , werden eveneens gezien bij de Zinkplas . Een Engelse gele kwikstaart vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Tapuiten werden gezien bij de Ringselvennen (1ex) , op de Strabrechtse-Heide (1ex) , en bij telpost-Loozerheide (4exx) . Beflijsters werden gezien op de Langakkers/Leende (1ex) . bij de Schaapskooi/Soerendonk (10exx) , op de Putberg/Soerendonk (1e) , op de Landschotse-Heide (3exx) , bij Veldhoven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (12exx) , en over telpost-Loozerheide (21exx - waaronder 1 groep van 14exx) . De 1ste Sprinkhaanzangers werden gehoord bij het Soerendonks-Goor (1 zp) , en op de Malpie (1 zp) . Een Klapekster was aanwezig op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) . Putters werden gezien bij Veldhoven (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Barmsijs vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Goudvink vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Appelvinken vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) .

zaterdag 13 april         

Geoorde Futen waren aanwezig op het Beleven (5exx) , en op de Cartier-Heide (9exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (5exx) , en op het Beleven (4exx) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (4mn+3vr)) , en op de Zinkplas (3exx) . Smienten waren aanwezig op het Beuven (2mn+2vr) , en op het Soerendonks-Goor (2mn+2vr) . Pijlstaarten waren aanwezig op de Zinkplas (mn+vr) , en op het Beleven (1mn) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (5exx) , bij Molenbroek/Middelbeers (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Zwarte wouw vloog eveneens over telpost-Strabrecht (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1mn+2vr) , en over telpost-Strabrecht (3vr) . Blauwe kiekendieven werden gezien op de Langakkers/Leende (1vr) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1 ringstaart), en over telpost-Loozerheide (1mn+4vr) . Visarenden vlogen over de Groote Heide/Leende (1ex) , over Eersel (1ex) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en bij het Beleven (2exx) . Grutto,s werden gezien bij het Beleven (14exx) , bij het Diessens Broek (2exx) , bij de Zinkplas (11exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Regenwulpen werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Tureluur (1ex) , en Groenpootruiters (3exx) , vlogen over telpost-Strabrecht . Witgatten werden gezien bij het Beleven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Zwartkopmeeuwen waren aanwezig bij het Goorven (2exx) . De 1ste Koekoeken vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en werden gehoord bij de Strijperheg/Leenderstrijp (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien bij Nederwetten (2exx) . Een Tapuit werd gezien bij het Beleven (1ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (10exx - ook kort terplaatse) , en werden gezien bij de schaapskooi/Soerendonk (9exx) , bij het Beleven (1ex) , bij het Grafven (2exx) , en bij de weitjes op de Strabrechtse-Heide (8exx) . Klapeksters werden gezien op de Loozerheide (1ex) , op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) , en op de Gastelsche-Heide (1ex) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) .


Witte kwikstaart - Budel 13-04-2013 ( Ruud Bouwman )

vrijdag 12 april         

Een Geoorde fuut was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Bergeenden waren eveneens aanwezig op de Zinkplas (3exx) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (10exx) , op de Zinkplas (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Grote zaagbek was aanwezig op het Beuven (1vr) . Smienten waren aanwezig op het Beuven (5exx) , en op het Soerendonks-Goor (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (6exx) , en bij het Diessens Broek (1ex) . Een Purperreiger was aanwezig bij het Diessens Broek (1ex) . Bruine kiekendieven werden gezien bij de Zinkplas (2vr) . Blauwe kierkendieven werden gezien bij de schaapskooi/Soerendonk (1vr) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1 ringstaart) . Een Slechtvalk werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (3exx) , en bij Nuenen (1ex) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Grutto,s werden gezien bij de Zinkplas (6exx) . Een Tureluur vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Groenpootruiter werd gezien bij Nuenen (1ex) . Witgatten werden gezien bij Helmond (1ex) , bij het Diessens Broek (1ex) , en bij Nuenen (1ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Strabrecht (1mn) , en waren terplaatse op de Langakkers/Leende (1ex) , en bij de schaapskooi/Soerendonk (6exx) . Klapeksters werden gezien op de Loozerheide (1ex) , bij de Zinkplas (1ex) , en op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) .


Beflijsters - Soerendonk 12-04-2013 ( Frank Neijts )

donderdag 11 april         

Een ROODHALSFUUT was aanwezig op het Beuven (1 ad.zomerkleed) . Geoorde futen werden gezien op het Beleven (4exx) . Een Nonnetje was aanwezig op het Starven (1vr) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (11exx) . Smienten waren aanwezig op het Beleven (12exx) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Grafven (2mn+2vr) , en op het Beuven (1vr) . Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Een Purperreiger werd gezien bij het Beuven  (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (9exx) , en bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) . Een Blauwe kiekendief vloog over de Langakkers/Leende (1 ringstaart) . Een Kleine plevier (1ex) , en een Witgat (1ex) , werden gezien op het Park Forum/Eindhoven . Grutto,s (10exx) , en Tureluurs (4exx) , werden gezien bij het Beleven . Het 1ste Paapje van dit voorjaar werd gezien bij het Beuven (1ex) . Een Tapuit werd gezien bij het Beleven (1ex) . Beflijsters werden gezien bij het Beleven (1ex) , en bij het ,s-Heerenven/Strabrecht (8exx) . Vuurgoudhanen werden gezien bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) , en op de Langakkers/Leende (1ex) . Putters werden gezien op de Langakkers/Leende (6exx) , bij Meerhoven (15exx) , en vlogen over Geldrop (1ex) . Kleine barmsijzen werden gezien op de Langakkers/Leende (4exx) . Goudvinken werden eveneens gezien op de Langakkers/Leende (2exx) .  Een Appelvink vloog over Geldrop (1ex) .


Roodhalsfuut - Beuven 11-04-2013 ( Antonio Mendoza )

woensdag 10 april         

Een Nonnetje was aanwezig op het Starven (1vr) . Brilduikers waren aanwezig op het E3 strand/Eersel (2mn+2vr) . Smienten waren eveneens aanwezig op het E3 strand/EErsel (mn+vr) . Een Ooievaar (1ex) , Bruine kiekendieven (2vr) en een Visarend (1ex) , vlogen over telpost-Loozerheide . Een Slechtvalk was aanwezig oop de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Een Witgat werd gezien in de omgeving van Bergeijk (1ex) . Een Beflijster was aanwezig op Eindhoven-Airport (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op de Loozerheide (1ex) .

dinsdag 9 april         

Grote zaagbekken werden gezien op het Starven (6exx) . Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Een Zwarte wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven werden gezien bij het Starven (2exx) . Een Visarend vloog over ,t Sang/Mierlo (1ex) . Een Witgat werd gezien bij Ekenrooi/Aalst (1ex) .


Zwarte wouw - telpost-Loozerheide 09-04-2013 ( Hennie Lammers )

maandag 8 april         

Geoorde Futen waren aanwezig op de Zinkplas (4exx) . Kolganzen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (6exx) . Een Casarca vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Nonnetjes waren aanwezig op het Starven (1vr) , en op het Beuven (1mn+3vr) .  Brilduikers werden gezien op het Beuven (3exx) . Grote zaagbekken werden gezien op het Beuven (2mn+2vr) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1mn) . Smienten (20exx) , en Pijlstaarten (mn+vr) ,waren aanwezig op het Beuven . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij de Ringselvennen (1ex) , bij de Maaij/Bergeijk (5exx) , bij Heers/Veldhoven (1ex) , op de Braakhuizensche-Heide (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) . Een Zwarte wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1mn) , en over telpost-Loozerheide (7mn+1vr) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1 ringstaart) . Visarenden vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Smelleken vloog eveneens over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Kraanvogels vlogen over telpost-Loozerheide (13exx - 11+1+1) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Goudplevieren vlogen over telpost-Strabrecht (35exx) . Kemphanen vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Een Houtsnip vloog langs telpost-Loozerheide (1ex) . Grutto,s vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Regenwulpen vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Een Tureluur vloog eveneens over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Witgat werd gezien in de omgeving van de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Beflijster vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Klapeksters waren aanwezig bij het Marijkeven (1ex) ,en op de Loozerheide (1ex) . Barmsijzen werden gezien bij het Beuven (8exx) .


Holenduif - telpost-Loozerheide 08-04-2013 ( Ruud Bouwman )

zondag 7 april         

Wilde zwanen vlogen over het Leenderbos (7exx) . Geoorde Futen waren aanwezig op het Beleven (4exx) . Rietganzen vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (4exx) .  Brilduikers werden gezien op het Beuven (13exx) , en op de Zinkplas (2mn+2vr) . Grote zaagbekken werden gezien op het Beuven (mn+vr) . Smienten vlogen over telpost-Loozerheide (30exx) , en vielen in op de Zinkplas , en waren aanwezig op het Beleven (3exx) . Pijlstaarten vlogen eveneens over telpost-Loozerheide (2mn+2vr) , en vielen in op de Zinkplas . Roerdompen werden gehoord bij de Ringselvennen (1ex) , en bij het Beuven (2exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (38exx - slaapplaats) , bij het Groot-Meer/Vessem (1ex) , op de Plateaux (3exx) , op de Landschotse-Heide (1ex) , in het Leenderbos (1ex) , bij Valkenswaard (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (8exx) , en over telpost-Loozerheide (2exx) . Zwarte wouwen vlogen telpost-Strabrecht (1ex) , over Welschap/Eindhoven (1ex) , en over het Leenderbos (1ex) . Rode wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , over het Groot-Meer/Vessem (1ex) , en over de Langakkers/Leende (3exx - samen) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (4mn+7vr) , over telpost-Strabrecht (4mn+5vr) , en over de Malpie (1mn) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1vr), en over telpost-Loozerheide (1vr) , en werden gezien op de Neterselsche-Heide (1vr) . Een Ruigpootbuizerd vloog over telpost-Loozerheide (1onvolwassen ex.) . Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kraanvogels vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) , en over telpost-Strabrecht (7exx) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , bij Welschap/Eindhoven (4exx) , in Acht/Eindhoven (2exx) , op de Plateaux (2exx) , bij het Beleven (5exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Bokjes werden gezien bij Welschap/Eindhoven (1ex) , bij het Groot-Meer/Vessem (1ex) , bij Bergeijk (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Houtsnippen werden gezien in het Leenderbos (3exx) , bij het Beuven (1ex) , in Veldhoven (1ex) , en bij Someren-Heide (1ex) . Grutto,s werden gezien bij de Zinkplas (8exx) , bij het Beleven (12exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . IJslandse Grutto,s werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Regenwulpen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Tureluurs werden gezien op de Plateaux (1ex) , bij het Beleven (4exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Witgatten werden gezien bij het Beleven (2exx), bij Welschap/Eindhoven (1ex) , in Acht/Eindhoven (1ex) , bij het Groot-Meer/Vessem (1ex) , langs de Dommel tussen Geldrop en Nuenen (8exx) , bij Valkenswaard (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . IJsvogels werden gezien bij Valkenswaard (1ex) , en bij Nuenen (1ex) . De 1ste Huiszwaluw werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij de Colse-watermolen (1ex) . Een Tapuit was aanwezig bij telpost-Loozerheide (1ex) . Klapeksters werden gezien op de Loozerheide (1ex) , bij het Marijkeven (1ex) , in het Leenderbos (1ex) , en op de Groote-Heide/Leende (1ex) . Putters vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Kruisbekken werden gezien in het Leenderbos (9exx) . Goudvinken werden gezien bij Valkenswaard (2exx) . Appelvinken werden gezien in Veldhoven (3exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) .


Kleine plevier (baltsend) - Welschap 07-04-2013 ( Frank Neijts )

zaterdag 6 april         

Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Brilduikers werden gezien op het E3 strand/Eersel (6exx) . Een Roerdomp werd gehoord bij Valkenswaard (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) , bij het Groot-Goor/Veldhoven (2exx) , bij het Soerendonks-Goor (4rexx) , en bij het Beuven (3exx) . Ooievaars waren terplaatse bij Heers/Veldhoven (2exx) , en vlogen over het E3 strand/Eersel (1ex) . Bruine kiekendieven werden gezien op de Loozerheide (2mn+3vr) , en in het Dommeldal/Veldhoven (1mn) , en vlogen over Valkenswaard (1mn) . Blauwe kiekendieven waren aanwezig op de Loozerheide (2vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide (1ex) , op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Kraanvogel vloog over de Strabrechtse-Heide (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , bij Valkenswaard (6exx) , bij Ekenrooi/Aalst (1ex) , en bij Vaarle/Nuenen (3exx) . Bontbekplevieren waren aanwezig bij Valkenswaard (3exx) . Houtsnippen werden gezien in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) , bij het Groot-Goor/Veldhoven (1ex) , in het Nuenens-Broek (2exx) , op Gijzenrooij (1ex) , en vlogen over Geldrop-Coevering (1ex) . Een Tureluur vloog over telpost-Loozerheide (ex) . Witgatten werden gezien bij Ekenrooi/Aalst (3exx) , bij Valkenswaard (2exx) , bij Vaarle/Nuenen (4exx) , en vlogen over het Dommeldal/Valkenswaard (1ex) . Een Zwartkopmeeuw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Putters werden gezien bij Veldhoven (8exx) , bij Eindhoven (1ex) , en vlogen over Strabrecht-Noord (1ex) . Een Barmsijs vloog eveneens over Strabrecht-Noord (1ex) .

vrijdag 5 april         

Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (4exx) . Een Nonnetje (1vr) , en een Grote zaagbek (1vr) , waren aanwezig op het Starven . Brilduikers werden gezien op het Beuven (3exx) , en op de Zinkplas (1mn) . Grote zaagbekken (2exx) , en een Pijlstaart (1mn) , waren aanwezig op het Beuven . Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Starven (12exx) , bij het Beuven (8exx) , bij het Woutjespeel/Budel-Dorplein (1ex) , en bij de Klotputten/Eindhoven (2exx) . Een Ooievaar cirkelde boven de Zinkplas (1ex) . Bruine kiekendieven werden gezien bij de Zinkplas (1mn+2vr) , bij het Beuven (mn+vr) , en bij de kanaalsplitsing/Helmond (1mn) . Een Blauwe kiekendief werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1vr) . Een Slechtvalk werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Grutto,s werden gezien bij het Diessens-Broek (9exx) , en bij het Woutjespeel/Budel-Dorplein (8exx) . Witgatten werden gezien in de Colse- Zegge (5exx) . Een Klapekster was aanwezig op de Oostelbeersche-Heide (1ex) . Een Barmsijs werd gezien bij het Starven (1ex) .

donderdag 4 april         

Grote zilverreigers werden gezien op de Groote-Heide/Heeze (1ex) , en bij de Maaij/Beregijk (2exx) . Een Bruine kiekendief werd gezien op de Malpie (1vr) . Blauwe kiekendieven vlogen over Gijzenrooij (1mn) , en werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (1mn) . Een Kemphaan (1ex) , en Grutto,s (3exx) , waren aanwezig bij het Woutjespeel/Budel-Dorplein .

woensdag 3 april         

Een Geoorde fuut was aanwezig op het Beleven (1ex) . Bergeenden waren aanwezig bij het Beleven (2exx) . Een Nonnetje (1vr) , een Grote zaagbek (1vr) , en Pijlstaarten (7exx) , waren aanwezig op het Beuven . Smienten waren aanwezig op het Beleven (2exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij Bladel (1ex) , en op de Braakhuizensche-Heide (1ex) . Ooievaars waren terplaatse bij Heers/Veldhoven (2exx) . Zwarte wouwen werden gezien bij Valkenswaard (1ex) , en vlogen over Budel (1ex) , en over de Maaij/Bergeijk (1ex) . Bruine kiekendieven werden gezien bij het Beuven (1vr) , bij de Maaij/Bergeijk (3exx) , op de Loozerheide/Zinkplas (1mn+2vr) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1mn) , en over het Beleven (3vr) . Een Blauwe kiekendief joeg over de Langakkers/Leende (1mn) . Slechtvalken waren aanwezig bij het gebouw van Philips-Nederland/Eindhoven (2exx) , en vloge over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Kleine plevier vloog over het Beleven (1ex) . Een Kemphaan was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Houtsnippen werden gezien in De Pan/Maarheeze (2exx) , en bij de Strijperheg/Leenderstrijp (1ex) . Grutto,s (40exx) , en Tureluurs (4exx) , waren aanwezig bij het Beleven . Witgatten werden gezien bij Vaarle/Nuenen (1ex) , bij Valkenswaard (1ex) , bij de Strijperheg/Leenderstrijp (1ex) , en bij het Beleven (3exx) . Waterpiepers waren terplaatse in de omgeving van Vaarle/Nuenen (4exx) . Putters (8exx) , Kleine barmsijzen (5exx) , en Goudvinken (2exx) , werden gezien op de Langakkers/Leende  . 

dinsdag 2 april           

Grote zilverreigers werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en op de Malpie (2exx) . Rode wouwen vlogen over de Strabrechtse-Heide (3exx) . Bruine kiekendieven werden gezien bij de Ringselvennen (1vr) , op de Loozerheide (1mn) , op de Malpie (1mn) , en vlogen over de Strabrechtse-Heide (1ex) . Blauwe kiekendieven werden gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Visarenden vlogen over het Beuven (1ex) , en over telpost-Loozerheide (2exx) . Kraanvogels vlogen over telpost-Loozerheide (43exx - 24+19) , en over de Groote-Heide/Leende (24exx) . Kleine plevieren werden gezien bij Aalst (1ex) , en bij het Flight Forum/Meerhoven (1ex) . Grutto,s werden gezien bij het Woutjespeel/Budel-Dorplein (10exx) . Witgatten werden gezien op de Strabrechtse-Heide (2exx) , en bij de Ringselvenen (2exx) . IJsvogels werden gezien bij Diessen (2exx) . Een Rouwkwikstaart werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) . De 1ste Tapuiten werden gezien op de Loozerheide (1ex) , en op de Groote-Heide/Leende (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) , en op de Groote-Heide/Leende (2exx) .


Blauwborst - Budel-Dorpelin 02-04-2013 ( Hennie Lammers )

maandag 1 april           

Kleine zwanen waren aanwezig op de Paardse-Heide/Middelbeers (17exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Nonnetjes waren aanwezig op het Beuven (3mn+3vr) . Brilduikers (11exx) , Grote zaagbekken (10exx) , Smienten waren aanwezig op het Beuven (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Beuven (13exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (43exx) , op de Landschotse-Heide (2exx) , bij het Diessens-Broek (2exx) , in de omgeving van Bergeijk (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Een Rode wouw vloog over de Diepenhoek/Someren (1ex) . Bruine kiekendieven werden gezien bij de Ringselvennen (1mn+2vr) , in het Leenderbos (1mn) , bij het Diessens-Broek (1vr) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1mn+2vr) , en over telpost-Strabrecht (2mn) . Een Blauwe kiekendief werd gezien bij de Weebosch (1vr) . Een Ruigpootbuizerd (1 onvwassen) , en de 1ste Visarend vlogen over telpost-Strabrecht . Een Smelleken vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Kraanvogels vlogen over telpost-Loozerheide (12exx) , en waren terplaatse in de omgeving van de Ringselvennen (ca.35exx) .  Een Kleine plevier werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Goudplevieren vlogen over telpost-Loozerheide (14exx) . Grutto,s waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , bij het Beleven (16exx) , bij het Diessens-Broek (6exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (13exx) . IJslandse Grutto,s werden gezien bij het Diessens-Broek (2exx) . Tureluurs waren aanwezig bij het Beleven (4exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Witgatten werden gezien bij Valkenswaard (1ex) , bij het Beleven (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . De 1ste Zwartkopmeeuw van dit voorjaar werd gezien op de Mispeleindse-Heide/Netersel (1 ad.) . Een IJsvogel werd gezien op de Malpie (1ex) . Een Waterpieper werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Klapeksters werden gezien bij Gastel (1ex) , en bij het Marijkeven (1ex) . Putters vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Barmsijzen vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden gezien bij het Beuven (2exx) . Goudvinken werden gezien in Riethoven (1ex) , in Veldhoven (1ex) , en bij Valkenswaard (4exx) . Appelvinken werden gezien bij Valkenswaard (3exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) .