Waarnemingen van Vogels in de Kempen

februari

donderdag 28 februari           

Kleine zwanen werden gezien bij Maarheeze (8exx - waaronder 4 juv.) , en bij de Beekerheide/Bergeijk (34exx) . Wilde zwanen werden gezien bij de Enderheide/Bergeijk (14exx) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (8exx) . Grote zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (2exx) , en op het Starven (12exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (3exx) . Slechtvalken werden gezien in Stratum/Eindhoven (2exx) . Een Appelvink werd gezien in Eindhoven (1ex) .

woensdag 27 februari           

Op het Beuven werden de volgende soorten waargenomen : Toendrarietgans (ca.730exx) , Kolgans (ca.840exx) , Brilduiker (11mn+7vr) , Grote zaagbek (7mn+10vr) . Smienten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (18exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (9exx - slaaplaats) , en bij het Soerendonks-Goor (3exx) . Een IJsvogel werd gezien bij Eckartdal/Eindhoven (1ex) . Kruisbekken werden gezien bij het Beuven (2exx) .

dinsdag 26 februari           

Kleine zwanen werden gezien bij het Diessens-Broek (11exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Diessens-Broek (3exx) , en vlogen over Ekkersrijt (1ex) . Blauwe kiekendieven werden gezien bij Someren-eind (1mn) , en in de omgeving van Diessen (1ex) .

maandag 25 februari           

Toendrarietganzen werden gezien in de omgeving van Gastel (50exx) . Grote zilverreigers werden gezien op de Gastelsche-heide (1ex) , in de omgeving van de Maaij/Bergeijk (1ex) , en in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Een Houtsnip werd gezien op de Gastelsche-heide (1ex) . Putters werden gezien in Mierlo-Hout (6exx) , en in de omgeving van Gastel (16exx) . Een Appelvink werd gezien in Eindhoven (1ex) .

zondag 24 februari           

Grote zilverreigers werden gezien bij de Klotputten/Eindhoven (2exx) , en bij Valkenswaard (1ex) . Een Blauwe kiekendief werd gezien op de Langakkers/Leende (1mn) . Een Slechtvalk vloog over Gestel/Eindhoven(1ex) . Een Houtsnip werd gezien in het Leenderbos (1ex) . Waterpiepers waren terplaatse bij Valkenswaard (7exx) . Putters werden gezien op de Langakkers/Leende (7exx) . Goudvinken werden gezien in Eindhoven (1ex) , in het Leenderbos (2exx) , en op de Langakkers/Leende (3exx) . Appelvinken werden gezien in Veldhoven (1ex) , en in Eersel (1ex) . 


Sijs - Veldhoven 24-02-2013 ( Frank Neijts )

zaterdag 23 februari           

Tijdens de slaapplaatsentelling van de Grote zilverreigers op het Beuven werden de volgende soorten gezien :  Kleine zwaan (8exx) , Toendrarietgans (ca.1300exx) , Kolgans (ca.2700exx) , Grote zaagbek (2mn+3vr) . Een Roerdomp werd gezien op Eindhoven-Airport (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (5exx - slaaplaats) , bij de Flaes (4exx - slaapplaats) , in het Dommeldal/Veldhoven (2exx) ,  bij het Groot-Goor/Veldhoven (2exx) , langs de A67 t.h.v.Mierlo (1ex) , en vlogen over Valkenswaard (3exx) , over de Maaij/Bergeijk (4exx) , en over de Heuvelse Putten/Veldhoven (2exx) . Blauwe kiekendieven werden jagend gezien bij Hoogeloon (1mn) , en in de omgeving van de Maaij/Bergeijk (1mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (2exx) . Een Houtsnip werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Een Grote gele kwikstaart vloog over Gestel/Eindhoven (1ex) . Putters werden gezien in Woensel/Eindhoven (10exx) ,  in Meerhoven (5exx) , en in Borkel en Schaft (2exx) . Een Goudvink werd gezien bij Budel (1ex) . Appelvinken werden gezien bij Valkenswaard (1ex) , en in Veldhoven (1ex) .

vrijdag 22 februari           

Op het Beuven werden de volgende soorten waargenomen : Kleine zwaan (6exx) , Toendrarietgans (ca.700exx) , Kolgans (ca.330exx) , Brandgans (2exx) , Brilduiker (15mn+8vr) , Grote zaagbek (9exx) ,  een hybride Kuif X Tafeleend (1mn) , Grote zilverreigers (13exx - slaapplaats) . Nog een Grote zilverreiger werd gezien op de Landschotse-heide (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij Eckart/Eindhoven (1ex) . Putters werden gezien bij Sterksel (2exx) , en in Eindhoven (3exx) .

donderdag 21 februari           

Een Blauwe kiekendief werd gezien in de omgeving van Bergeijk (1mn) . Putters werden gezien bij Eindhoven (8exx) . Goudvinken werden gezien bij Eersel (1ex) , en bij Bergeiik (2exx) .

woensdag 20 februari           

Grote zilverreigers werden gezien in de omgeving van de Strijperheg/Leenderstrijp (4exx) . Ooievaars vlogen over Leende (1ex) , en waren terplaatse langs de A2/A67 t.h.v. de High Tech Campus/Eindhoven (1ex) . Een Rode wouw vloog over de Beersche-heide/Diessen (1ex - ook kort terplaatse) . Kraanvogels vlogen over de Langakkers/Leende (ca.140exx) . Waterpiepers waren terplaatse bij Eckart/Eindhoven (2exx) . Putters werden gezien bij Aarle-Rixtel (6exx) . Goudvinken werden gezien bij Aalst (4exx) , en bij Eindhoven (1ex) .

dinsdag 19 februari           

Op het Beuven werden de volgende soorten waargenomen : Kleine zwaan (9exx) , Wilde zwaan (2exx) ,Toendrarietgans (ca.1600exx) , Kolgans (ca.500exx) , Brandgans (2exx) , Brilduiker (11mn+7vr) , Grote zaagbek (5mn+5vr) , Smient (mn+vr) , Grote zilverreiger (13exx - slaapplaats) . Op het Beleven werden waargenomen : Kolgans (34exx) , Bergeend (1ex) , en Smient (2mn+1vr) . Ooievaars vlogen over de Klotputten/Eindhoven (5exx) , over Veldhoven (3exx) , en over Philips Healthcare/Best (5exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (2exx) . Kraanvogels vlogen over Eindhoven-Noord (10exx) . Putters werden gezien bij Veldhoven (7exx) . Kruisbekken werden gezien op de Cartier-heide (6exx) .

maandag 18 februari           

Kleine zwanen (52exx - waaronder 7 juv.) , vertrokken vanmorgen vanaf de Plateaux . Wilde zwanen werden eveneens gezien op de Plateaux (33exx - waaronder 8 juv.) , en vlogen over de Plateaux (4exx) . Rietganzen vlogen over telpost-Loozerheide (49exx) , over de Strabrechtse-heide (ca.100exx) , en werden gezien op het Beuven (ca.100exx) . Kolganzen vlogen over telpost-Loozerheide (205exx) , over de Strabrechtse-heide (ca.100exx) , en waren aanwezig op het Beuven (10exx) . Een Brandgans werd eveneens gezien op het Beuven (1ex) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (3exx) , en op het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Nonnetje was eveneens aanwezig op de Zinkplas (1vr) . Brilduikers werden gezien op het Beuven (4exx) , op het Soerendonks-Goor (mn+vr) , en op de Zinkplas (3mn+5vr) . Grote zaagbekken waren aanwezig op de Zinkplas (3vr) . Smienten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (24exx) . Pijlstaarten waren eveneens aanwezig op de Zinkplas (mn+vr) . Grote zilverreigers werden gezien in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) , bij de Ringselvennen (3exx) , in de omgeving van de Maaij/Bergeijk (2exx) , langs de Kromhurken/Bergeijk (1ex) , bij het Groot Goor/Veldhoven (1ex) , bij het Soerendonks-Goor (3exx) , bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) , en bij het Beuven (5exx) . Een Blauwe kiekendief was aanwezig op de Loozerheide (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Een IJsvogel werd gezien bij Eckart/Eindhoven (1ex) . Klapeksters werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en vlogen over de Plateaux (1ex) . Putters werden gezien bij Helmond (35exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (9exx) .


Wilde zwanen - de Plateaux 18-02-2013 ( Patrick Schuurmans )

zondag 17 februari           

Kleine zwanen werden gezien op de Spreeuwelse-heide/Westelbeers (38exx - waaronder 7 juv.) . Een Bergeend was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Brilduikers waren eveneens aanwezig op de Zinkplas (2mn+3vr) . Grote zaagbekken waren aanwezig op de Ringselvennen (3vr) , en op de Maaij/Bergeijk (4exx) . Smienten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (27exx) . Pijlstaarten waren aanwezig op de Zinkplas (mn+vr) . Grote zilverreigers werden gezien in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) , bij de Ringselvennen (2exx) , bij het Soerendonks-Goor (2exx) , bij Maarheeze (1ex) , en bij het Raadven/Aalst (1ex) . Een Blauwe kiekendief vloog langs telpost-Loozerheide (1vr) . Een Slechtvalk was aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij Eckartdal/Eindhoven (1ex) . Klapeksters werden gezien op de Gastelsche-heide (1ex) , en op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) . Putters werden gezien bij Veldhoven (18exx) , bij Budel-Dorplein (5exx) , en bij Borkel en Schaft (6exx) .


Buizerd - Budel 17-02-2013 ( Ruud Bouwman )

zaterdag 16 februari           

Een grote gemengde groep Kol en Rietganzen was aanwezig in de omgeving van Gastel , in deze groep waren ook aanwezig 1 DWERGGANS en 1 Kleine rietgans . Nog 2 Kleine rietganzen en 1 Brandgans werden gezien bij Sterksel . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (8exx) , en op de Zinkplas (mn+vr) . Grote zaagbekken werden eveneens gezien op het Beuven (5exx) , en op de Zinkplas (mn+vr) . Een Pijlstaart was aanwezig op de Zinkplas (1mn) . Grote zilverreigers werden gezien in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) , bij het Groot Goor/Veldhoven (1ex) , bij de Klotputten/Eindhoven (2exx) , op de Gastelsche-heide (1ex) , bij het Beuven (3exx) , en vlogen over de Zinkplas (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (2exx) , op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Witgat werd gezien bij Veldhoven (1ex) . Erg Fraai was de Velduil , die enige tijd jagend werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Klapeksters werden gezien bij het Beuven (1ex) , en op de Gastelsche-heide (1ex) . Putters werden gezien bij Veldhoven (22exx) , op de Gastelsche-heide (1ex) , bij Borkel en Schaft (4exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Goudvinken werden gezien op de Patersgronden (5exx) . Een Appelvink werd gezien in Riethoven (1ex) .


Dwerggans - Gastel 16-02-2013 ( Robert Kastelijn )

vrijdag 15 februari           

Kleine zwanen werden gezien op de Paardse Heide/Middelbeers (102exx) , en bij het Diessens-Broek (44exx) . Wilde zwanen werden gezien in de omgeving van de Pastoorsweijer/Bergeijk (36exx) . Toendrarietganzen werden eveneens gezien in de omgeving van de Pastoorsweijer/Bergeijk (8exx) . Grote zilverreigers werden gezien in de omgeving van de Maaij/Bergeijk (1ex) , op de Patersgronden (1ex) , in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) , en bij het Diessens-Broek (4exx) . Een Blauwe kiekendief werd gezien in de omgeving van de Maaij/Bergeijk (1vr) . Goudvinken werden gezien op de Patersgronden (7exx) , en in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) .

donderdag 14 februari           

Kleine zwanen werden gezien op de Plateaux (70exx - waaronder 18 juv.) , en bij Huygevoort/Middelbeers (62exx) . Wilde zwanen werden gezien op de Plateaux (4exx - waaronder 2 juv.) . Een Slechtvalk was aanwezig in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) .


Kleine zwaan - De Plateaux 14-02-2013 ( Wil Smets )

woensdag 13 februari           

Kleine zwanen werden gezien op de Plateaux (73exx - waaronder 10 juv.) , waren aanwezig bij de Kobliek/Bergeijk (48exx - waaronder 17 juv.) , waren aanwezig op de Paardse Heide/Middelbeers (104exx) , en waren aanwezig bij de Heikant/Someren (21exx - waaronder 5 juv.) . Wilde zwanen werden gezien op de Plateaux (24exx - waaronder 5 juv.) , vlogen over de Plateaux (5exx - waaronder 3 juv.) , en waren aanwezig bij de Kobliek/Bergeijk (5exx - waaronder 3 juv.) . Kolganzen ca.25exx) , waren aanwezig bij het Beleven . Grote zilverreigers werden gezien in de omgeving van de Maaij/Bergeijk (2exx) , langs de Kromhurken/Bergeijk (2exx) , bij het Groot Goor/Veldhoven (1ex) , in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) , op de Patersgronden (2exx) , en bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) . Blauwe kiekendieven werden jagend gezien bij het Beleven (1mn) , en op de Landschotse-heide ( ringstaart) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (2exx) . Wulpen werden gezien op de Landschotse-heide (55exx) .Een Klapekster vwas aanwezig op de Landschotse-heide (1ex) . Putters werden gezien op de Patersgronden (3exx) . Goudvinken werden gezien op de Patersgronden (6exx) , en op de Langakkers/Leende (6exx) . Appelvinken werden gezien in Riethoven (3exx) .

dinsdag 12 februari           

Wilde zwanen werden gezien op de Plateaux (35exx) . Toendrarietganzen (ca.700exx), en Kolganzen ca.25exx) , waren aanwezig langs de Roerdomp/Soerendonk . Grote zilverreigers werden gezien bij Cranendonk/Maarheeze (1ex) , in de omgeving van Bergeijk (1ex) , langs de Roerdomp/Soerendonk (1ex) , op de Gastelsche-heide (1ex) , en bij Hoogeloon (2exx) . Een Blauwe kiekendief werd jagend gezien langs de Jansborg/Leenderstrijp (1mn) . Klapeksters waren aanwezig bij Hoogeloon (1ex) , en op de Plateaux (1ex) .


Toendrarietgans - Soerendonk 12-02-2013 ( Wil Smets )

maandag 11 februari           

Kleine zwanen werden gezien op de Plateaux (16exx) , en waren aanwezig bij de Kobliek/Bergeijk (70exx - waaronder 7 juv.) . Wilde zwanen werden eveneens gezien op de Plateaux (7exx) , en waren eveneens aanwezig bij de Kobliek/Bergeijk (10exx - waaronder 5 juv.) . Grote zilverreigers werden gezien bij Bladel (1ex) , bij de Kromhurken/Bergeijk (1ex) , op de Plateaux (1ex) , en langs de Weerderdijk/Westerhoven (1ex) . Blauwe kiekendieven werden jagend gezien bij Vessem (1vr) , en bij de Hoekerbeemden/Bergeijk (1mn) . Slechtvalken vlogen over industrieterrein De Run/Veldhoven (2exx) , en waren terplaatse in Stratum/Eindhoven (1ex) . Kraanvogels vlogen over de Strabrechtse-heide (3exx) . Putters werden gezien bij Bergeijk (10exx) . Goudvinken werden gezien bij Vessem (2exx) .


Grote zilverreiger - Westerhoven 11-02-2013 ( Wil Smets )

zondag 10 februari           

Kleine zwanen waren aanwezig op de Paardse-heide/Middelbeers (97exx) . Toendrarietganzen (ca.900exx) , en Kolganzen (ca.30exx) , waren aawezig in de omgeving van het Soerendonks-Goor . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (3exx) . Brilduikers werden gezien op de Zinkplas (2mn+3vr) , en op de Cote-Dor (3mn+3vr) . Een Grote zaagbek werd gezien bij de kanaalsplitsing/Helmond (1mn) . Smienten waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (19exx) . Een hybride Kuif X Tafeleend was eveneens aanwezig op het Soerendonks-Goor (1mn) . Een Roerdomp werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks-Goor (22exx - slaapplaats) , bij de Zinkplas (2exx) , bij het Beuven (5exx) , en bij Vaarle/Nuenen (2exx) . Een Rode wouw vloog over Valkenswaard (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , op de ASML toren/Veldhoven (2exx) , in Geldrop (1ex) , en op een industrieterrein bij Helmond (1ex) . Een geelpotige Zilvermeeuw werd gezien bij Someren-heide (1ex) . Een Geelpootmeeuw ( 4kj ) was aanwezig bij Helmond . Pontische meeuwen werden gezien bij Helmond (1 ad.) , en bij Someren ( 4 kj ) . Een Klapekster werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Putters werden gezien bij Veldhoven (6exx) , en bij Nuenen (3exx) . Barmsijzen werden gezien in Gestel/eindhoven (10exx) . Goudvinken werden gezien bij Budel-Dorplein (2exx) , en bij Geldrop (2exx) .

zaterdag 9 februari           

Toendrarietganzen waren terplaatse bij Sterksel (ca.80exx) , en langs de Roerdomp/Soerendonk(ca.750exx) . Kolganzen waren eveneens terplaatse bij Sterksel (20exx) , en langs de Roerdomp/Soerendonk (enk.10 tallen exx) . Een fraaie DWERGGANS werd ontdekt tussen de gemengde groep ganzen langs de Roerdomp/Soerendonk (1ex) . Bergeenden (3exx) ,  Nonnetjes (1mn+2vr) , en Brilduikers (3mn+2vr) , waren aanwezig op de Zinkplas . Grote zaagbekken waren aanwezig op de Ringselvennen (3vr) . Smienten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (ca.20exx) . Een Ooievaar was terplaatse tussen Hapert en Bladel (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien in de Diepenhoek (1ex) , langs de Buulder-Aa/Budel (1ex) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en in de omgeving van Nederwetten (4exx) . Blauwe kiekendieven werden gezien in de Diepenhoek (1mn) , en op de Postelsche-heide/Bergeijk (1mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , in het Dommeldal/Veldhoven (2exx) , op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , en in Geldrop (1ex) . Een Houtsnip werd gezien op de Postelsche-heide/Bergeijk (1ex) . Een Kerkuil was aanwezig bij Wintelre (1ex) . IJsvogels werden gezien bij de Klotputten/Eindhoven (2exx) . Een Klapekster was aanwezig bij het Kranenmeer/Strabrechtse-heide (1ex) . Putters werden gezien in de omgeving van Nuenen (30exx) . Goudvinken werden gezien bij Eindhoven (4exx) . Appelvinken werden gezien in Geldrop (4exx) .


Dwerggans - Soerendonk 09-02-2013 ( Ruud Bouwman )

vrijdag 8 februari           

Kleine zwanen (ca.77exx - waaronder 11 juv.) , en Wilde zwanen (15exx - waaronder 9 juv.) , waren terplaatse in de omgeving van Bergeijk . Een Grote zilverreiger werd gezien op de Plateaux (1ex) . Een Houtsnip werd gezien in de omgeving van Bergeijk (1ex) .

donderdag 7 februari           

Een Slechtvalk werd gezien bij Mierlo (1ex) . Een Blauwe kiekendief (1 ringstaart) , een Kerkuil (1ex) , een Vuurgoudhaan (1ex) , Putters (6exx) , en Kleine barmsijzen (10exx , werden gezien op de Langakkers/Leende .

woensdag 6 februari           

Kleine zwanen waren aanwezig in de omgeving van Bergeijk (48ex) , en op het Beuven (10exx) . Wilde zwanen waren eveneens aanwezig in de omgeving van Bergeijk (34exx) . Een Nonnetje (1vr) , Brilduikers (15mn+13vr) , Grote zaagbekken (15exx) , en een hybride Kuif X Tafeleend (1mn) , waren aanwezig op het Beuven . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (18exx - slaapplaats) , en bij Hoogeloon (1ex) . Kerkuilen werden gezien bij Reusel (2exx) . Een IJsvogel werd gezien bij Diessen (1ex) . Een Middelste bonte specht werd eveneens gezien bij Diessen (1ex - op een nieuwe locatie) . Goudvinken werden gezien in Hoogeloon (3exx) . Appelvinken waren aanwezig in Eindhoven-Noord (2exx) .


Steenuil - Soerendonk 06-02-2013 ( Hennie Lammers )

dinsdag 5 februari           

Kleine zwanen (43exx - waaronder 9 juv.) , en Wilde zwanen (27exx - waaronder 3 juv.) , waren aanwezig in de omgeving van Bergeijk . Toendrarietganzen waren eveneens aanwezig in de omgeving van Bergeijk (6exx) . Grote zilverreigers werden gezien in de omgeving van Nederwetten (2exx) , bij Aalst (1ex) , en overvliegend in de omgeving van Bergeijk (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) . Appelvinken werden gezien in Eindhoven-Noord (6exx) .

 maandag 4 februari           

Kleine zwanen waren aanwezig tussen Vessem en Middelbeers (81exx - waaronder 19 juv.) , langs de Kleine Beerze tussen Hoogeloon en Vessem (34exx) , bij de Koobliek/Bergeijk (21exx - waaronder 4 juv.) , en bij het Schut/Bergeijk (30exx - waaronder 9 juv.) . Wilde zwanen waren aanwezig bij de Koobliek/Bergeijk (4exx - waarvan 1 juv.) , bij het Schut/Bergeijk (6exx - waaronder 2 juv.) , en langs de Kleine Beerze tussen Hoogeloon en Vessem (4exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij en in de omgeving van de Maaij/Bergeijk (10exx) , en langs de Kleine Beerze tussen Hoogeloon en Vessem (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (2exx) .

 zondag 3 februari           

Kleine zwanen vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Wilde zwanen (4exx - waarvan 2 juv.) , waren terplaatse op de Dijksche-heide/Soerendonk . Toendrarietganzen vlogen over telpost-Loozerheide (110exx) . Rietganzen waren aanwezig langs de Witsemdijk/Soerendonk (ca.450exx) , en vlogen over Gestel/Eindhoven (10exx) . Kleine rietganzen werden gezien bij Someren-heide (2exx) . Kolganzen waren aanwezig langs de Paaldijk/Soerendonk (3exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (9exx) . Een Bergeend was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Een Nonnetje was aanwezig op het Beuven (1vr) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (5exx) , en op de Zinkplas (4exx) . Grote zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (11exx) . Smienten waren aanwezig op de Zinkplas (1paar) , op het Soerendonks-Goor (22exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (7exx) , in het Dommeldal/Veldhoven (2exx) , bij Sterksel (1ex) , bij Vaarle/Nuenen (1ex) , bij het Soerendonks-Goor (2exx) , en verspreid in de omgeving van Leenderstrijp (9exx) . Blauwe kiekendieven werden gezien , jagend op de Strabrechtse-heide (1vr) , op de Langakkers/Leende (1 ringstaart) , bij de Weebosch (1mn) , en bij vliegveld-Budel (1 ringstaart) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (2exx) ,  op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en werden gezien in Geldrop (1ex) . Pontische meeuwen werden gezien op de Zinkplas (2 ad.) , en bij Helmond (3 - 1 winter exx) . Een IJsvogel werd gezien bij Eckartdal/Eindhoven (1ex) . Een Klapekster vwas aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Putters werden gezien bij ,t Bokt/Eindhoven (6exx) , bij Budel (3exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Goudvinken werden gezien bij Veldhoven (1ex) , bij Vessem (4exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) .


Kleine zwaan - telpost-Loozerheide 03-02-2013 ( Ruud Bouwman )

 zaterdag 2 februari           

Kleine zwanen (12exx - waaronder 1 juv.) , en Wilde zwanen (4exx - waarvan 2 juv.) , waren terplaatse op de Dijksche-heide/Soerendonk , nog een groep Kleine zwanen was aanwezig bij Vessem (68exx) . Toendrarietganzen vlogen over de Heikant/Someren (1ex) , en  over Gestel/Eindhoven (22exx) . Een gemengde groep Riet , Kol en Grauwe ganzen was aanwezig langs de Witsemdijk/Soerendonk (ca.700exx - waarvan 75% rietganzen) . Een Nonnetje (1vr) , Brilduikers (10mn+9vr) , en Grote zaagbekken (3mn+8vr) , waren aanwezig op het Beuven . Smienten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (ca.20exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (16exx - slaapplaats) , langs de Jansborg/Leenderstrijp (1ex) , langs de Paaldijk/Soerendonk (3exx) , bij het Soerendonks-Goor (2exx) , bij de Vlasrootvennen/Veldhoven (1ex) , bij Aarle-Rixtel (1ex) , en bij Heers/Veldhoven (1ex) . Blauwe kiekendieven werden gezien , jagend op de Langakkers/Leende (1mn) , bij het Beuven (1 ringstaart) , en kwamen slapen op de Cartier-heide (3mn+1vr) . Een Slechtvalk was aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Een Witgat werd gezien bij Aarle-Rixtel (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij Eckartdal/Eindhoven (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Cartier-heide (3exx) . Goudvinken werden gezien bij Veldhoven (3exx) , bij Bergeijk (1ex) , en bij Aarle-Rixtel (1ex) .

 vrijdag 1 februari           

Grote zilverreigers werden gezien bij Aalst (1ex) , en bij de Ringselvennen (1ex) . Putters werden gezien bij Budel-Dorplein (6exx) .