Waarnemingen van Vogels in de Kempen

oktober

woensdag 31 oktober

Wilde zwanen waren aanwezig op het Beuven (6exx) . Toendrarietganzen waren aanwezig op het Beuven (10exx) . Rietganzen vlogen over telpost-Loozerheide 66exx) . Kolganzen vlogen over telpost-Strabrecht (6exx) , en over telpost-Loozerheide (43exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (11exx - slaapplaats) , bij het Diessens-Broek (4exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Rode wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1 mn+2 vr) . Een Ruigpootbuizerd vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Slechtvalk vloog eveneens over telpost-Loozerheide (1onv.vr) . IJsvogels werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij Gendersteyn/Veldhoven (1ex) . Een Waterpieper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (2exx) . Putters vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , over Gendersteyn/Veldhoven (1ex) , en over telpost-Loozerheide (3exx) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) . Goudvinken vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) , en werden gehoord bij Gendersteyn/Veldhoven (2exx) .

dinsdag 30 oktober

Wilde zwanen waren aanwezig op het Beuven (6exx) . Een Smient was eveneens aanwezig op het Beuven (1ex) . Een Krooneend was aanwezig opAqua-Best (1vr) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (5exx) , en bij het Starven (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien  bij Aqua-Best (1ex) . Een Klapekster werd gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) . Een Vuurgoudhaan (1ex) , en een Putter (1ex) , werden gezien bij de Vlasrootvennen/Veldhoven  .

maandag 29 oktober

Grote zilverreigers waren aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (2exx) , bij de Patoorsweijer/Bergeijk (2exx) , bij het Schut/Bergeijk (1ex) , in de omgeving van het Groot Goor/Veldhoven (2exx) , en bij Valkenswaard (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) . Witgatten werden gezien bij Valkenswaard (2exx) . IJsvogels werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en bij Valkenswaard (1ex) . Een Waterpieper (1ex) , Putters (2exx) , en Goudvinken (4exx) , werden gezien bij Valkenswaard . Nog 2 Goudvinken werden gezien in het Leenderbos .

zondag 28 oktober

Kleine zwanen (3exx) , en Wilde zwanen (2exx) , waren aanwezig bij Sterksel . Nog 2 Wilde zwanen waren aanwezig op de Landschotse-heide . Rietganzen vlogen over telpost-Strabrecht (11exx) , over telpost-Loozerheide (2exx) , en over het Dommeldal/Veldhoven (1ex) . Kolganzen vlogen over telpost-Strabrecht (46exx) , over telpost-Loozerheide (60exx) , en over het Dommeldal/Veldhoven (6exx) . Een Brandgans vloog in een groepje Kolganzen mee over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Bergeend werd gezien op het Beuven (1ex) . Smienten (3exx) , en een Pijlstaart (1ex) , vlogen over telpost-Strabrecht . Grote zilverreigers vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren aanwezig op de Landschotse-heide (20exx) . Een Rode wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Blauwe kiekendieven werden gezien op de Landschotse-heide (1mn+2 ringstaarten - slaapplaats) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Kraanvogels vlogen over de Strabrechtse-heide (18exx) . Waterpiepers vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Klapeksters waren aanwezig bij het Marijkeven (1ex) , en op de Landschotse-heide (2exx) . Putters vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over Lierop (1ex) . Een Goudvink vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (7exx) .


Buizerd (onvolwassen) - Eindhoven-noord 28-10-2012 ( Frank Neijts )

zaterdag 27 oktober

Een Kleine zwaan vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Rietganzen vlogen over telpost-Strabrecht (104exx) , over telpost-Loozerheide (8exx) , over telpost-Gijzenrooij (28exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (36exx) . Kolganzen vlogen over telpost-Strabrecht (72exx) , over telpost-Loozerheide (89exx) , over telpost-Gijzenrooij (11exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (11exx) . Grote zilverreigers vlogen over telpost-strabrecht (5exx) , over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) . Een fraaie waarneming was die van , een ZEEAREND over telpost-Loozerheide (1 onv.) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Gijzenrooij (mn+vr) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Gijzenrooij (1ex) . Kraanvogels vertrokken vanmorgen vanaf de Strabrechtse-heide (225exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (445exx) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (172exx) , en over Eindhoven-noord (7exx) . Een Goudplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Waterpieper vloog eveneens over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Grote gele kwikstaart was aanwezig bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (2exx) , en op de Patersgronden (1ex) . Putters vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) , en werden gezien in Eindhoven-noord (5exx) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en werden gezien in Eindhoven-noord (2exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (3exx) . Goudvinken vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden gezien in Eindhoven-noord (2exx) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (7exx) , over telpost-Gijzenrooij (1ex) , en werden gezien in Eindhoven-noord (1ex) .


Staartmees - Eindhoven-noord 27-10-2012 ( Frank Neijts )

vrijdag 26 oktober

Rietganzen vlogen over telpost-Strabrecht (79exx) , en over Gestel/Eindhoven (15exx) . Kolganzen vlogen over telpost-Strabrecht (90exx) , over telpost-Loozerheide (16exx) , en over Gestel/Eindhoven (32exx) . Smienten waren aanwezig bij het Diessens.Broek (6exx) . Pijstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (7exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (6exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Rode wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bruine kiekendief (1vr) , een Blauwe kiekendief (1mn) , en een Ruigpootbuizerd (1juv.) , vlogen over telpost-Strabrecht . Kraanvogels vlogen over telpost-Strabrecht (242exx) , en over telpost-Loozerheide (3exx) . Een Grote gele kwikstaart vloog over Gestel/Eindhoven (1ex) . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) . Barmsijzen (9exx) , een Kruisbek (1ex) , en Goudvinken (5exx) , vlogen over telpost-Strabrecht .

donderdag 25 oktober

Een Grote zilverreiger vloog over Gijzenrooij (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op de Strabrechtse-heide (1ex) . Putters werden gezien op de Langakkers/Leende (5exx) .

woensdag 24 oktober

Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij Aarle-Rixtel (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Een Putter vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Goudvinken vlogen over de Klotputten/Eindhoven (4exx) .

dinsdag 23 oktober

Rietganzen vlogen over telpost-Loozerheide (29exx) , en over de Cartier-heide (17exx) . Kolganzen vlogen over telpost-Strabrecht (56exx) , en over telpost-Loozerheide (76exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (4exx) , langs de A2 t.h.v. Leende (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (2exx) . Rode wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1 mn+1 vr) , en over telpost-Strabrecht (1mn) . Een Smelleken vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Kraanvogels vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) . Goudplevieren vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (12exx) . Een IJsvogel werd gezien bij Heeze (1ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op de Strabrechtse-heide (1ex) . Putters vlogen over telpost-Strabrect (2exx) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (7exx) , en waren aanwezig op de Langakkers/Leende (3exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over de Langakkers/Leende (7exx) . Goudvinken vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) .

maandag 22 oktober

Rietganzen vlogen over telpost-Strabrecht (38exx) , over telpost-Loozerheide (52exx) , over Aalst (14exx) , en over het Leenderbos (8exx) . Kolganzen vlogen over telpost-Strabrecht (53exx) , over telpost-Loozerheide (42exx) , over Aalst (10exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (32exx) . Smienten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (14exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig op de Patersgronden (1ex) , bij de Maaij/Bergeijk (2exx) , bij het Groot-Meer/Vessem (6exx) , bij het Soerendonks-Goor (2exx) , bij het Beuven (4exx) , in het Leenderbos (1ex) , bij Valkenswaard (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (9exx) , over telpost-Loozerheide (14exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) . Rode wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over telpost-Strabrecht (2exx) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (3 vr) , en over telpost-Strabrecht (1vr) . Een Ruigpootbuizerd vloog over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1onv.) . Een Smelleken vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , in de Dommelbeemden/Veldhoven (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , over telpost-Strabrecht (1ex) , en over Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Witgatten werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (2exx) , en bij Valkenswaard (1ex) . IJsvogels werden gezien bij Valkenswaard (2exx) . Waterpiepers vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en werden gezien bij Valkenswaard (2exx) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en werden gezien bij Valkenswaard (1ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) , en over telpost-Loozerheide (6exx) . Klapeksters waren aanwezig op de Patersgronden (1ex) , op de Loozerheide (1ex) , op de Strabrechtse-heide (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Putters waren aanwezig  bij Aalst (3exx) , bij Valkenswaard (11exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (6exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Barmsijzen  vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) , en over telpost-Strabrecht (7exx) . en over telpost-Loozerheide (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (3exx) . Goudvinken vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) , over telpost-Strabrecht (2ex) , over telpost-Loozerheide (2exx) , over het Leenderbos (2exx) , en werden gezien bij Valkenswaard (2exx) , en in het Leenderbos (5exx) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (9exx) .

zondag 21 oktober

Rietganzen vlogen over telpost-Strabrecht (8exx) . Kolganzen vlogen over telpost-Strabrecht (49exx) , over telpost-Loozerheide (2exx) , en over telpost-Gijzenrooij (5exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig op de Patersgronden (1ex) , langs de Paaldijk/Soerendonk (4exx) , in de Diepenhoek (2exx) , bij Wintelre (3exx) , op de Plateaux (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Rode wouw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Smelleken vloog over telpost-Gijzenrooij (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) , en over telpost-Gijzenrooij (1ex) .  Beflijsters vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) . Klapeksters waren aanwezig op de Patersgronden (1ex) , op de Loozerheide (1ex) , op de Strabrechtse-heide (2exx) , en op de Plateaux (1ex) . Putters waren aanwezig op de Langakkers/leende (5exx) , op Gijzenrooij (1ex) , en vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (3exx) , en over telpost-Strabrecht (2exx) . Barmsijzen  vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) , en over telpost-Strabrecht (7exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (10exx) . Goudvinken vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) , en werden gezien op de Plateaux (2exx) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) .

zaterdag 20 oktober

Rietganzen vlogen over telpost-Strabrecht (7exx) . Smienten waren aanwezig op de Zinkplas (3exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (11exx - slaapplaats) , bij de Maaij/Bergeijk (7exx - slaapplaats) , bij de Pastoorsweijer/Bergeijk (6exx - slaapplaats) , bij Valkenswaard (10exx - slaapplaats) , op de Landschotse-heide (ca.25exx - slaapplaats) , bij het Hageven/Plateaux (4exx - slaapplaats) , bij het Soerendonks-Goor (11exx - slaapplaats , De Flaes (4exx - slaapplaats) , Groot-Meer/Vessem (9exx - slaapplaats) , Ringselvennen (14exx - slaapplaats) , en vlogen over telpost-Strabrecht (15exx) , over telpost-Loozerheide (21exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (5exx) . Rode wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide ((1mn+1vr) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (mn+vr) , en over telpost-Strabrecht (2vr) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) ,en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Bontbekplevier (1ex) , en een Goudplevier (1ex) , vlogen over telpost-Strabrecht . Een Houtsnip werd gezien bij het Beuven (1ex) . Een Pontische meeuw vloog over telpost-Loozerheide (1ad.) . Een IJsvogel werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (5exx) . Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (12exx) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) , en waren terplaatse op de Langakkers/Leende (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Landschotse-heide (1ex) , bij het Hageven/De Plateaux (1ex) , op de Loozerheide (ex) , bij het Marijkeven (1ex) , op de Patersgronden (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Een Europese kanarie vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .  Putters vlogen over telpost-Strabrecht (8exx) , over telpost-Loozerheide (1ex) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (4exx) , en werden gezien bij Aalst (7exx) . Barmsijzen  vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) , over telpost-Strabrecht (3exx) , en over telpost-Loozerheide (4exx) .  Kruisbekken vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (6exx) , over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (4exx) . Goudvinken vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over een industrieterrein in Geldrop (1ex) , en waren aamwezig op de Langakkers/Leende (2exx) . , en werden gezien bij Aalst (1ex) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (39exx) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (4exx) , en over telpost-Strabrecht (18exx) .

vrijdag 19 oktober

Kolganzen vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Een Witoogeend was aanwezig op Aqua-Best (1mn) . Smienten vlogen over telpost-Loozerheide (15exx) . Een Kleine Zilverreiger vloog over de Molenvelden/Veldhoven (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig op de Landschotse-heide (13exx - slaapplaats) , bij de Maaij/Bergeijk (3exx) , bij de Vlasrootvennen/Veldhoven (1ex) , bij het Groot-Meer/Vessem (5exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (9exx) , over telpost-Loozerheide (4exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (4exx) . Rode wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (11exx) , over telpost-Strabrecht (5exx) , overtel post-Patersgronden/Groote-heide (1ex) , en over de Colse-Zegge/Geldrop (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en over de Colse-Zegge/Geldrop (1vr) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide ((1mn+2vr) . Een Ruigpootbuizerd werd gezien op de Patersgronden (1onv.ex.) . Een Visarend was aanwezig bij Valkenswaard (1ex) . Smellekens vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , over telpost-Loozerheide (3exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , op de Strabrechtse-heide (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Witgatten werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (2exx) . Een Waterpieper vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (10exx) , en over de Groote-heide/Leende (5exx) . Klapeksters waren aanwezig op de Patersgronden (1ex) , op de Strabrechtse-heide (1ex) , op de Landschotse-heide (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Putters vlogen over telpost-Loozerheide (20exx) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (4exx) , en over telost-Strabrecht (3exx) . Barmsijzen  vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (6exx) , en over telpost-Strabrecht (5exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (3exx) , en over telpost-Strabrecht (5exx) . Goudvinken vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (3exx) , over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden gezien bij Veldhoven (1ex) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (44exx) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (12exx) , en over telpost-Strabrecht (6exx) . Een IJsgors (1ex) , en een Sneeuwgors (1ex) , vlogen over telpost-Loozerheide .


Ruigpootbuizerd (onvolwassen) - Patersgronden 19-10-2012 ( Joep Verbraak )

donderdag 18 oktober

Een Kolgans vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Grote zilverreigers vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Rode wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) . Een Blauwe kiekendief vloog langs telpost-Loozerheide (1mn) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Waterpieper vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Klapeksters waren aanwezig op de Patersgronden (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Putters vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (8exx) . Barmsijzen  vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (9exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (6exx) . Goudvinken vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (27exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (18exx) .

woensdag 17 oktober

Rietganzen vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Groot Meer/Vessem (6exx) , op de Patersgronden (1ex) , en vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (6exx) . Een Rode wouw trok over de Strabrechtse-heide (1ex) . Een Blauwe kiekendief vloog langs telpost-Loozerheide (1mn) . Een Smelleken vloog eveneens langs telpost-Loozerheide (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Een Velduil was even aanwezig bij telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) , en over telpost-Gijzenrooij (1ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (10exx) . Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (1ex) , op de Patersgronden (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Raaf vloog over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Putters vlogen over telpost-Gijzenrooij (2exx) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (4exx) , over telpost-Loozerheide (5exx) , en waren aanwezig op de Langakkers/Leende (3exx) . Barmsijzen  vlogen over telpost-Gijzenrooij (1ex) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) , en over de Strabrechtse-heide (10exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (4exx) , over telpost-Gijzenrooij (15exx) , en over telpost-Loozerheide (6exx) . Goudvinken vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (25exx) , en over telpost-Gijzenrooij (1ex) . Een IJsgors vloog over telpost-Gijzenrooij (1ex) .

dinsdag 16 oktober

Grote zilverreigers waren aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (2exx) , en bij Westerhoven (1ex) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1mn) , en over telpost-Loozerheide (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) .Witgatten werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (2exx) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Beflijsters vlogen eveneens over telpost-Strabrecht (6exx) . Putters vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Barmsijzen (3exx) , een Goudvink (1ex) , en een Appelvink (1ex) , vlogen over telpost-Strabrecht .

maandag 15 oktober

Een Kolgans vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (2exx) , op  de Groote-heide/Leende (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over de Groote-heide/Leende (9exx) . Rode wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2vr) , en over telpost-Loozerheide (1vr) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1mn+3 ringstaart) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1mn) , en over Dierenrijk/Geldrop (1vr) . Een Visarend was een uurtje aanwezig bij het Beleven (1ex) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , op de Strabrechtse-heide (1ex) , en vlogen over telpost-Gijzenrooij (1ex) . Kraanvogels vlogen over Dierenrijk/Geldrop (115exx) . Witgatten werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (3exx) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) , over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Gijzenrooij (1ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) . Een Klapekster vloog over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Putters vlogen over telpost-Gijzenrooij (3exx) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) , en over telpost-Loozerheide (8exx) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Gijzenrooij (2exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) , en werden gezien bij Valkenswaard (2exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (10exx) , over telpost-Gijzenrooij (1ex) , en over de Groote-heide/Leende (8exx) . Goudvinken vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) , en werden gezien bij Leende (5exx) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (13exx) .

zondag 14 oktober

Een Kolgans vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (7exx) , bij Valkenswaard (2exx) , bij de Ringselvennen (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , over telpost-Loozerheide (2exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (5exx) . Een late Wespendief vloog over telpost-Loozerheide (onv.) . Rode wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Blauwe kiekendieven waren aanwezig bij het Marijkeven (1mn) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1mn) , over telpost-de Plaetse/Strabrechtse-heide (1ex) , en over telpost-Gijzenrooij (1mn) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (1mn) , en over telpost-de Plaetse/Strabrechtse-heide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) , en over telpost-Gijzenrooij (1ex) . Witgatten waren aanwezig bij Valkenswaard (2exx) . IJsvogels werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij Valkenswaard (1ex) . Een GROTE PIEPER vloog over telpost-Gijzenrooij (1ex) . Waterpiepers vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden gezien bij Valkenswaard (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) , en waren terplaatse bij Valkenswaard (4exx) , en bij het Hulsterbroek/Gelrop (1ex) . Een Beflijster vloog over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Putters vlogen over telpost-Gijzenrooij (1ex) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Gijzenrooij (1ex) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (4exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (3exx) . Goudvinken vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden gezien in het Leenderbos (1ex) . Appelvinken vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) , over telpost-Loozerheide (10exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (24exx) .

zaterdag 13 oktober

Kolganzen vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (15exx - slaapplaats) , bij Nederwetten (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (25exx) , over telpost-Loozerheide (9exx) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (9exx) , en over telppost-Gijzenrooij (1ex) . Een Blauwe kiekendief werdgezien bij Someren-heide (1mn) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) .  Beflijsters vlogen over telppost-Loozerheide (6exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (3exs) . Putters werden gezien op Gijzenrooij (15exx) , en vlogen over telpost-Looozerheide (14exx) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Goudvinken vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (3exx) . Appelvinken vlogen over telpost-Strabrecht (16exx) , over telpost-Loozerheide (13exx) , en over telpost-Gijzenrooij (4exx) .

vrijdag 12 oktober

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (10exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) , en over Geldrop (11exx) . Een Smelleken vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Slechtvalk vloog over Strijp/Eindhoven (1ex) . Een Waterpieper vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op de Strabrechtse-heide (1ex) . Putters (4exx), een Kruisbek (1ex) , en een Appelvink (1ex) , vlogen over telpost-Loozerheide  .

donderdag 11 oktober

Rietganzen vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) . Kolganzen vlogen over telpost-Strabrecht (7exx) , en over telpost-Loozerheide (2exx) . Smienten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (5exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Diessens-Broek (3exx) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , op de Patersgronden (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (3exx) . Ooievaars waren terplaatse bij het Diessens-Broek (2exx) . Een Rode wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog eveneens over telpost-Loozerheide (2kj mn) . Smellekens vlogen over telppost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Loozerheide (1ex) , en over het Diessens-Broek (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , op de Langakkers/lLeende (1ex) , bij het Beuven (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over het Diessens-Broek (1ex) . Een Waterpieper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Putters vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (8exx) , en over telpost-Strabrecht (3exx) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (6exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (4exx) . Appelvinken vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) , over telpost-Loozerheide (28exx) .

woensdag 10 oktober

Rietganzen vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Kolganzen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (5exx) . Een Casarca vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Smienten waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Groot-Meer/Vessem (21exx) . Purperreigers vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Een Blauwe kiekendief vloog langs telpost-Loozerheide (1vr) . Smellekens vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (4exx) . Een Slechtvalk was aanwezoig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Goudplevieren vlogen over telpost-Strabrecht (12exx) . Een IJsvogel werd gezien in Eindhoven-Noord (1ex) . Putters (2exx) , en Barmsijzen (5exx) , vlogen over telpost-Strabrecht . Kruisbekken vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Appelvinken vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , over telpost-Loozerheide (3exx) ,

dinsdag 9 oktober

Rietganzen vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Grote zilverreiger vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Rode wouw vloog over Tongelre/Eindhoven (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Grote geie kwikstaart werd gezien bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) . Erg Leuk , was de vangst van een BLADKONING op de ringbaan op de Boshoven/Loozerheide (1ex) . Vuurgoudhanen werden gezien bij telpost-Loozerheide (2exx) . Een Noordse kauw werd gezien in Geldrop (1ex) . Putters vlogen over telpost-Loozerheide (7exx) . Een Barmsijs vloog eveneens over telpost-Loozerheide (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (6exx) , en over telpost-Loozerheide (2exx) .

maandag 8 oktober

Rietganzen vlogen over telpost-Loozerheide (8exx) . Een Kleine zilverreiger was aanwezig bij het Diessens-Broek (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien op de Patersgronden (1ex) , bij de Maaij/Bergeijk (4exx) , bij Valkenswaard (3exx) , bij het Diessens-Broek (1ex) , en vlogen over telppost-Loozerheide (1ex) . Een Rode wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Blauwe kiekendief vloog eveneens over telpost-Loozerheide (1vr) . Een Visarend was nog aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , in het Dommeldal/Waalre (1ex) , op de Langakkers/Leende (1ex) , en bij het Diessens-Broek (1ex) . Witgatten werden gezien bijde Maaij/Bergeijk (4exx) . IJsvogels werden gezien bij Valkenswaard(3exx) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (5exx) , over de Langakkers/Leende (1ex) , en werden gezien bij Valkenswaard (1ex) . Een Tapuit werd gezien bij het Grafven (1ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (3exx) . Putters vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) , over Aalst (16exx) , over telpost-Patersgronden-Groote-heide (7exx) , en werden gezien bij Valkenswaard (1ex) , en op de Langakkers/Leende (3exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (3exx) . Goudvinken werden gezien bij Aalst (1ex) , bij Valkenswaard (3exx) , en in het Leenderbos (2exx) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (9exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) .

zondag 7 oktober

Rietganzen vlogen over telpost-Strabrecht (20exx), over telpost-Loozerheide (8exx) , en over telpost-Gijzenrooij (5exx) . Kolganzen vlogen over telpost-Strabrecht (14exx) , en over telpost-Loozerheide (7exx) . Een Brilduiker was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Grote zilverreigers waren terplaatse op de Groote-heide/Leende (1ex) , op de Gastelsche-heide/Soerendonk (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , over telpost-Loozerheide (1ex) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) , en over telpost-Gijzenrooij (2exx) . Een Ooievaar vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en over Welschap (2kj mn) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2mn) , en over telpost-Gijzenrooij (1ex) . Visarenden waren aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Smelleken vloog over telpost-Strabrecht (1mn) . Slechtvalken waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , en vlogen over telpost-Gijzenrooij (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) . Een Paapje was aanwezig op de Gastelsche-heide/Soerendonk (1ex) . Een Tapuit werd gezien bij telpost-Strabrecht (1ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) , en waren terplaatse op de Gastelsche-heide/Soerendonk (3exx) . Een Klapekster vloog langs telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex). Putters vlogen over telpost-Strabrecht (14exx) , over telpost-Loozerheide (3exx) , over telpost-Gijzenrooij (1ex) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) , en werden gezien in de omgeving van Soerendonk (7exx) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (5exx) . Een Goudvink vloog over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Appelvinken vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , over telpost-Loozerheide (9exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) .


Kneu - Eindhoven-Noord 07-10-2012 ( Frank Neijts )

zaterdag 6 oktober

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (7exx) , bij de Maaij/Bergeijk (2exx), en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (mn+vr) . Blauwe kiekendieven vlogen eveneens over telpost-Strabrecht (ad.mn+2kj mn) . Een Visarend was nog steeds aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Goudplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Intrigerend was de claim van een roepende BLADKONING in een tuin in Meerveldhoven (1ex) . Een Putter (1ex) , een Barmsijs (1ex) , en Appelvinken (3exx) , vlogen over telpost-Strabrecht.

vrijdag 5 oktober

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Diessens-Broek (5exx) .

donderdag 4 oktober

Een Visarend was aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Vuurgoudhaan werd gezien op de Langakkers/Leende (1ex) .


Visarend - Bergeijk 04-10-2012 ( Joep Verbraak )

woensdag 3 oktober

Geen waarnemingen ontvangen .

dinsdag 2 oktober

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (11exx) , bij Valkenswaard (6exx) , en langs de Kleine Beerze-Hoogeloon (1ex) . Een Visarend werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . IJsvogels waren aanwezig bij Valkenswaard (4exx) .

maandag 1 oktober

Pijlstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (9exx) , bij de Maaij/Bergeijk (5exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , en over telpost-Loozerheide (3exx) . Een Rode wouw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Een Visarend was aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en bij het Beuven (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Scheidingsven (2exx) . Witgatten werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (2exx) . IJsvogels werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , en over telpost-Loozerheide (3exx) . Een Paapje was aanwezig op de Groote-Heide/Leende (1ex) . Een Tapuit wred gezien bij telpost-Strabrecht (1ex) . Een Klapekster was kort aanwezig bij telpost-Loozerheide (1ex) . Putters vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en werden gezien op de Langakkers/Leende (1ex) . Een Kleine barmsijs werd gezien op de Groote-Heide/Leende (1ex) . Een Barmsijs vloog over de Langakkers/Leende (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en over telpost-Loozerheide (6exx) . Appelvinken vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (18exx) . Een IJsgors vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .