Waarnemingen van Vogels in de Kempen

september

zondag 30 september

Rietganzen vlogen over telpost-Strabrecht (7exx) . Kolganzen vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) , en over telpost-Loozerheide (5exx) . Grote zaagbekken vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Smient was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Pijlstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (11exx) , bij Valkenswaard (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (11exx) , over telpost-Loozerheide (2exx) , en over telpost-Gijzenrooij (1ex) . Ooievaars vlogen over Welschap (4exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2vr) , en over Valkenswaard (1ex) .  Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (mn+ringstaart) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (1 mn) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , bij het Beuven (2exx) , en in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) . Een Bokje werd gezien bij Welschap (1ex) .  Een Zwarte ruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Groenpootruiter vloog eveneens over telpost-Strabrecht (1ex) . IJsvogels werden gezien bij het Groot-Goor.Veldhoven , en bij Valkenswaard (1ex) . Middelste bonte spechten werden gezien bij Valkenswaard (2exx) . Een Roodkeelpieper werd opgestoten bij Welschap (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Paapjes werden gezien bij Steensel (2exx) . Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Erg leuk was de vangst van een SPERWERGRASMUS (juv.) op de ringplaats van de Boshoven/Loozerheide . Europese kanaries vlogen over telpst-Strabrecht (1ex) , over telpost-Gijzenrooij (1ex) , en waren kort terplaatse bij Welschap (1ex) . Putters waren aanwezig op de Langakkers/Leende (3exx) , in Eindhoven-Noord (20exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , over telpost-Loozerheide (9exx) , en over telpost-Gijzenrooij (12exx) . Een Barmsijs vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , over telpost-Loozerheide (10exx) , en over Welschap (4exx) . Een Goudvink vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Appelvinken vlogen over telpost-Strabrecht (14exx) , en over telpost-Loozerheide (4exx) .


Zwarte roodstaart ( vrouw) - Welschap 30-09-2012( Frank Neijts )
 

zaterdag 29 september

Een Krooneend was aanwezig op de Zinkplas (1vr) . Grote zilverreigers werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (2exx) , en vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1vr+1mn) , over telpost-Strabrecht (1mn) , en over telpost-Gijzenrooij (1mn) . Visarenden waren terplaatse bij het Beuven (1ex) , bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en vlogen over telpost-Gijzenrooij (1ex) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (2exx) , op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en bij het Beuven (1ex) . Een Groenpootruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Witgatten werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (4exx) . Een Geelpootmeeuw was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . IJsvogels werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en bij Valkenswaard (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , over telpost-Loozerheide (4exx) , en waren terplaatse bij Steensel (1ex) . Een Paapje werd gezien bij telpost-Loozerheide (1ex) . Een Beflijster vloog over telpost-Loozerheide (1mn) . Putters vlogen over telpost-Gijzenrooij (5exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (16exx) , en over telpost-Gijzenrooij (6exx) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) .

vrijdag 28 september

Een Grote zilverreiger vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2vr+1mn) . Een Visarend was nog aanwezig bij het Beuven (1ex) . Smellekens vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (3exx) , en op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Bontbekplevieren waren aanwezig bij het Grafven (7exx) . Een Zilverplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een late Temmincks strandloper was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Een Groenpootruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Beflijster werd gezien bij het Grafven (1mn) . Een Europese kanarie vloog over de Langakkers/Leende (1ex) .


Beflijster(man) - Strabrechtse-heide 28-09-2012 ( Antonio Mendoza )
 

donderdag 27 september

Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (16exx - slaapplaats) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over de A2 t.h.v. Maarheeze (8exx) .  Een Visarend en een Slechtvalk waren anwezig bij het Beuven . Een Kleine strandloper (1ex) , en Bonte strandlopers (3exx), waren aanwezig bij de Zinkplas . Een Barmsijs vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .

woensdag 26 september

Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (6exx) . Een Visarend was terplaatse bij het Beuven (1ex) . Een Paapje was aanwezig bij het Diessens-Broek (1ex) . Kruisbekken vlogen over de Langakkers/Leende (7exx) .

dinsdag 25 september

Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (7exx) . Een Rode wouw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over het Beuven (mn+vr) , en over de Strabrechtse-heide (1vr) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (2kj mn) . Een Visarend was terplaatse op de Strabrechtse-heide (1ex) . Een Goudplevier (1ex) , een Groenpootruiter (1ex) , en Kruisbekken (2exx) , vlogen over telpost-Strabrecht .

maandag 24 september

Grote zilverreigers werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (4exx) , en bij Valkenswaard (2exx) . Een Visarend werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig in het Leenderbos (1ex) . Een Goudplevier werd gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) . Een Groenpootruiter was aanwezig bij Valkenswaard (1ex) . Paapjes (2exx) , Tapuiten (2exx) , en een Beflijster werden gezien op de Strabrechtse-heide .

zondag 23 september

Casarcas waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Een Krooneend was nog aanwezig op de Zinkplas (1vr) . Smienten waren aanwezig op de Zinkplas (4exx) , en op het Beleven (1ex) . Een Pijlstaart was aanwezig bij het Beleven (1vr) . Grote zilverreigers vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , over telpost-Gijzenrooij (1ex) , en waren terplaatse bij de Zinkplas (1ex) . Ooievaars werden gezien in Eindhoven-Noord (2exx) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (8exx) , en over het Beleven (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2 vr) . Een Blauwe kiekendief vloog eveneens over telpost-Loozerheide (1vr) . Smellekens vlogen over telpost-Gijzenrooij (1ex) , en over telpost-Loozerheide (5exx) . Visarenden vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Bontbekplevieren waren aanwezig bij het Beleven (2exx) . Goudplevieren vlogen over telpost-Loozerheide (27exx) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Een Paapje werd gezien bij het Beleven (1ex) . Tapuiten werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , bij telpost-Loozerheide (1ex) , bij Welschap (2exx) , en in Eindhoven-Noord (3exx) . Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over telpost-Gijzenrooij (4exx) . Putters vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) , over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden gezien bij Welschap (30exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (6exx) . Een Goudvink werd gezien op Gijzenrooij (1ex) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) .


Patrijs (jonge man) - Eindhoven-Noord 23-09-2012 ( Frank Neijts )

zaterdag 22 september

Een Krooneend werd gezien op de Zinkplas (1vr) . Een Grote zilverreiger vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Loozerheide (6exx) , over de Langakkers/Leende (5exx) , en waren terplaatse op de Landschotse-heide (12exx) . Een Zwarte wouw vloog over telpost-Patersgronden/Groote heide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (3vr) , en over telpost-Gijzenrooij (1vr) . Smellekens vlogen over telpost-Gijzenrooij (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken werden gezien op Gijzenrooij (2exx) , op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , op de Langakkers/Leende (1ex) , op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , en vlogen over Gestel/Eindhoven (1ex) . Een Zilverplevier vloog over telpost-Gijzenrooij (1ex) . Een Zwarte ruiter vloog over telpost-Patersgronden/Groote Heide (1ex) . Een mooi aantal Wulpen kwam slapen op de Landschotse-heide (130exx) . Zwarte sterns vlogen over telpost-Strabrecht (17exx) . Paapjes werden gezien bij Welschap (2exx) . Tapuiten werden gezien bij Welschap (1ex) , en op de Langakkers/Leende (1ex) . Putters werden gezien in Eindhoven-Noord (22exx) .  Een Barmsijs vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , over telpost-Patersgronden/Groote Heide (12exx) , en over telpost-Gijzenrooij (4exx) . Een Goudvink vloog over telpost-Patersgronden/Groote Heide (1ex) . Een Appelvink vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .


Putter (onvolwassen) - Eindhoven-Noord 22-09-2012 (FrankNeijts )

vrijdag 21 september

Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (16exx - slaapplaats) , bij de Flaes (2exx) , en bij het Soerendonks-Goor (2exx) . Een Visarend vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) . Een Houtsnip vloog over de Flaes (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij de Flaes (1ex) , en bij de Zinkplas (1ex) . IJsvogels werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij de Flaes (1ex) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Tapuiten werden gezien op de Langakkers/Leende (1ex) , en op de Philips High Tech campus/Eindhoven (1ex) . Putters vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden gezien bij Meerveldhoven (3exx) . Een Barmsijs (1ex) , en Kruisbekken (2exx) , vlogen over telpost-Strabrecht .

donderdag 20 september

Een Grote zilverreiger vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Zwarte ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Bruine kiekendieven vlogen eveneens over telpost-Strabrecht (2exx) . Visarenden werden gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) , op de Plateaux (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Smelleken vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Plateaux (1ex) . Een Bontbekplevier (1ex) , en een Goudplevier (1ex) , vlogen over telpost-Strabrecht . Tapuiten waren aanwezig op de Langakkers/Leende (2exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) .

woensdag 19 september

Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1vr) , en over telpost-Loozerheide (2vr) . Een Zwarte ruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een JAGER-SPEC. vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Tapuit werd gezien bij telpost-Loozerheide (1ex) . Een Barmsijs (1ex) , een Kruisbek (1ex) , en een Appelvink (1ex) , vlogen over telpost-Strabrecht .

dinsdag 18 september

Geen waarnemingen ontvangen .

maandag 17 september

Smienten waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Grote zilverreigers vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Loozerheide 1ex) , en waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) .   Een Wespendief vloog over telpost-Landschotse-heide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide  (3vr) . Een Visarend vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .Een Smelleken (vloog over telpost-Landschotse-heide (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Kraanvogels vlogen over Helmond (2exx) . Een Bontbekplevier was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Bonte strandloper was eveneens aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Geelpootmeeuw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Paapjes werden gezien bij telpost-Strabrecht (1ex) , op de Groote Heide/Leende (3exx) , en op de Gastelsche-heide/Soerendonk (2exx) . Een Tapuit werd gezien op de Gastelsche-heide/Soerendonk (1ex) . Een Putter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Kruisbekken vlogen eveneens over telpost-Strabrecht (9exx) . Een Appelvink vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .

zondag 16 september

Casarcas waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Een Brilduiker was eveneens aanwezig op de Zinkplas (1vr) . Een Smient werd gezien bij Va;lkenswaard (1vr) . Zomertalingen werden eveneens gezien bij Valkenswaard (3exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (17exx) , bij Valkenswaard (6exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide 1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1vr) , en over telpost-Loozerheide (2mn+5vr) . Visarenden waren aanwezig bij Valkenswaard (2exx) , bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Smellekens vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) .  Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , bij het Beuven (2exx) , op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , en bij het Groot-Goor/Veldhoven (1ex) . Bonte strandlopers werden gezien bij de Zinkplas (3exx) , en op de Plateaux (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Geelpootmeeuwen waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Een IJsvogel werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Een Paapje werd gezien in het Leenderbos (1ex) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Strabrecht (2exx) , in de rusthoek/Strabrechtse-heide (5exx) , en bij Tervorsel/Bladel (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (7exx) . Goudvinken werden gezien in het Leenderbos (4exx) . Een Appelvink vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .

zaterdag 15 september

Geoorde futen werden gezien op het Beleven (4exx) .  Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (27exx - slaapplaats) . Een Wespendief vloog over telpost-Gijzenrooij (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (3vr) . Een Smelleken (1ex) , en een Slechtvalk (1ex) , vlogen over telpost-Gijzenrooij . Een IJsvogel werd gezien bij het Beuven (1ex) . Een Duinpieper vloog over telpost-Patersgronden/Groote Heide (1ex) . Paapjes werden gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) , op de Rul/Heeze (1ex) , en bij telpost-Patersgronden/Groote Heide (2exx) . Tapuiten werden gezien op de Strabrechtse-heide (3exx) .

vrijdag 14 september

De volgende waarnemingen werden gedaan bij het Diessens-Broek : Geoorde fuut 4exx) . Zomertaling (6exx) . Grote zilverreiger (2exx) . Oeverloper (2exx) . Putter (3exx) .

donderdag 13 september

Grote zilverreigers werden gezien bij het Starven (14exx) . Een Zwarte ooievaar (1ex) , een Wespendief (1ex) , en 2 Bruine kiekendieven (2vr) , vlogen over telpost-Strabrecht . Een Slechtvalk werd gezien in Geldrop (1ex) . Een Bontbekplevier vloog over telppost-Strabrecht (1ex) . Een Bonte strandloper (1ex) , en  Zwarte ruiters (2exx) waren aanwezig bij het Scheidingsven . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (9exx) , en over het Scheidingsven (3exx) . 

woensdag 12 september

Smienten vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Ooievaars vlogen over de N2 t.h.v. novotel-Eindhoven (13exx) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Een Kanoet (1ex), een Bonte strandloper (1ex) , een Grutto (1ex) , en 3 Groenpootruiters , waren aanwezig bij de Zinkplas . Een Zwarte stern was eveneens aanwezig bij de Zinkplas (1ex) .

dinsdag 11 september

Casarcas waren aanwezig op het Beuven (9exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (26exx) , en bij de Maaij/Bergeijk (14exx) . Een Bruine kiekendief joeg bij het Beuven (1ex) . Een Visarend was terplaatse bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (9exx) ,  en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Oeverlopers waren bij de Maaij/Bergeijk (3exx) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien in het centrum van Eindhoven (1ex) . Een Tapuit was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) .

maandag 10 september

Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (19exx) , en bij de Maaij/Bergeijk (12exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1mn+1vr) , e over de Groote Heide/Leende (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Een Goudplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Regenwulp vloog eveneens over telppost-Strabrecht (1ex) .  Zwarte ruiters werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij het Grafven (4exx) . Groenpootruiters werden gezien bij het Grafven (6exx) , en bij het Beuven (9exx) . Witgatten werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (2exx) . Oeverlopers waren eveneens aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (2exx) . Paapjes werden gezien op de Gastelsche-heide/Soerendonk (5xx) . Tapuiten werden gezien op de Groote Heide/Leende (8exx) , en op de Gastelsche-heide/Soerendonk (4exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) .

zondag 9 september

Casarcas waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Een Brilduiker was eveneens aanwezig op de Zinkplas (1vr) . Pijlstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , en vielen in op het Beuven . Zomertalingen werden gezien bij Valkenswaard (4exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Starven (18exx) , bij de Maaij/Bergeijk (10exx) , bij Valkenswaard (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Ooievaar vloog over telpost-Gijzenrooij (1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1mn+3vr) , over telppost-Loozerheide (3vr) , en over telpost-Gijzenrooij (1vr) .  Visarenden vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telppost-Gijzenrooij (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Gijzenrooij (1ex) . Zwarte sterns werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . IJsvogels werden gezien bij Valkenswaard (1ex) , bij het Beuven (1ex) , bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en in het Leenderbos (1ex) . Verrassensd was , een BIJENETER , die tussen de Boerenzwaluwen vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Duinpiepers vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Gijzenrooij (1ex) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Paapjes werden gezien bij telpost-Loozerheide (2exx) , op de Langakkers/Leende (1ex) , en in de omgeving van Gastel (2exx) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Gijzenrooij (2exx) , bij telpost-Strabrecht (1ex) , op de Langakkers/Leende (3exx) , en in de omgeving van Gastel (7exx) . Een Europese kanarie vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Putter vloog eveneens over telpost-Strabrecht (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over het Leenderbos (1ex) . Goudvinken werden gezien in het Leenderbos (7exx) .


Gaai - telpost-Loozerheide 09-09-2012 ( Ruud Bouwman )

zaterdag 8 september

Een Brilduiker was aanwezig op de Zinkplas (1vr) . Een Smient werd gezien op de Zinkplas (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , bij het Grafven (3exx) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en bij de Maaij/Bergeij (15exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2vr) ,en werden gezien bij het Beuven (1vr) . Visarenden waren terplaatse bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en vlogen over de Plateaux (1ex - mogelijk hetzelfde als van de Maaij ? ) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , op de Strabrechtse-heide (1ex) , en vlogen over telpost-Gijzenrooij (1ex) . Zwarte ruiters werden gezien bij het Grafven (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Grafven (6exx) . Een Witgat werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Grote gele kwikstaarten waren aanwezig bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Paapjes waren aanwezig op de Langakkers/Leende (3exx) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Loozerheide (1ex) , en op de Strabrechtse-heide (1ex) . Een Goudvink werd gezien op Gijzenrooij (1ex) . Appelvinken vlogen over telpost-Gijzenrooij (4exx) .


Visarend - Bergeijk 08-09-2012 ( Jeroen Stevens )

vrijdag 7 september

Smienten waren aanwezig op de Zinkplas (3exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Zwarte ooievaar vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij het Beuven (1vr) . Een Visarend vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en op de Strabrechtse-heide (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (6exx) . Een Grutto was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Geelpootmeeuwen vlogen over telpost-Loozerheide (2ad.) . Een Tapuit werd gezien bij telpost-Loozerheide (1ex) . Putters vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Kruisbekken vlogen eveneens over telpost-Strabrecht (4exx) .

donderdag 6 september

Casarcas waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Een Brilduiker was eveneens aanwezig op de Zinkplas (1vr) . Een Smient werd gezien op de Zinkplas (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Een Zwarte ooievaar vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2vr) . Een Visarend vloog over Gijzenrooij (1ex) . Een Smelleken vloog langs telpost-Loozerheide (1ex) .Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en in het centrum van Geldrop (1ex) . Grutto,s vlogen over telppost-Loozerheide (1ex) , en waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Geelpootmeeuwen vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren aanwezig bij de Zinkplas (1 ad) . Een Putter werd gezien op de Langakkers/Leende (1ex) .

woensdag 5 september

Krooneenden waren aanwezig op de Zinkplas (1 eclips mn+1 ad.vr) . Een Brilduiker was eveneens aanwezig op de Zinkplas (1vr) . Smienten waren ook aanwezig op de Zinkplas (3exx) . Ook Zomertalingen werden gezien op de Zinkplas (2exx) . Een Roerdomp werd gezien bij het Beuven (1ex) . Kleine zilverreigers vlogen langs telpost-Loozerheide (2exx , en vielen in bij de Zinkplas ) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (17exx) , bij de Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Slechtvalken werden gezien bij het Beuven (1ex) , en op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Bonte strandlopers werden gezien op de Plateaux (4exx) . Een Grutto was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Zwarte ruiters werden gezien bij het Beuven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (5exx) . Een Zwartkopmeeuw werd gezien bij de Zinkplas (1 onv.) . Een Draaihals was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . IJsvogels werden gezien bij het Beuven (1ex) , en in de Genneperparken/Eindhoven (1ex) . Paapjes (2exx) , en een Tapuit (1ex) , werden gezien bij telppost-Loozerheide . Een Barmsijs vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .   

dinsdag 4 september

Een Casarca werd gezien op de Zinkplas (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (15exx) , bij de Zinkplas (1ex) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , bij de Maaij/Bergeijk (10exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Zwarte ooievaar vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (4 vr) , en werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (1vr) .Slechtvalken werden gezien bij het Beuven (2exx) , en op de Langakkers/Leende (1ex) . Een Bonte strandloper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Zwarte ruiter was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij de Pastoorsweijer/Bergeijk (3exx) . Witgatten werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (2exx) . Een Oeverloper werd gezien bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) . IJsvogels werden gezien bij het Beuven (1ex) , in Geldrop (1ex) , en op de Plateaux (1ex) . Een Duinpieper was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) . Paapjes werden gezien op de Langakkers/Leende (2exx) . Een Tapuit werd gezien bij telpost-Strabrecht (1ex) . Putters vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) .


Duinpieper - Leende 04-09-2012 ( Roel Winters )

maandag 3 september

Een Roerdomp werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Kleine zilverreigers waren aanwezig bij het Diessens-Broek (3exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (11exx) , bij de Maaij/Bergeijk(9exx) , en bij het Diessens-Broek(2exx) . Een Wespendief vloog over Gestel-Eindhioven (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over Gestel-Eindhoven (mn+vr) . Slechtvalken werden gezien bij het Groot-Goor/Veldhoven (1ex) , en vllogen over Gestel-Eindhoven (1 onv.vr) .  Een Krombekstrandloper was aanwezig bij het Diessens-Broek (1 onv.) . Een Grutto was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (1ex) , bij het Grafven (7exx) , bij de Maaij/Bergeijk (4exx) , en bij het Diessens-Broek (1ex) .  Witgatten waren aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (exx) . Oeverlopers waren eveneens aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (2exx) . Een IJsvogel werd gezien bij Eckart-Eindhoven (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien bij Eckart-Eindhoven (1ex) , en bij Aalst (1ex) . Paapjes werden gezien op de Langakkers/Leende (2exx) , en op de Groote-Heide/Leende (8exx) . Tapuiten werden gezien op de Strabrechtse-heide (2exx) , en op de Groote-Heide/Leende (3exx) .


Kleine zilverreigers - Diessens-Broek 03-09-2012 ( Frank Neijts )

zondag 2 september

Een Casarca werd gezien op de Zinkplas (1ex) . Een Roerdomp werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (12exx) , bij de Maaij/Bergeijk(11exx) , en vlogen over de Riethovensedijk/Veldhoven (1ex) . Een Zwarte ooievaar vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Ooievaars vlogen over de Riethovensedijk/Veldhoven (1ex) , en over de Witvenseweg/Veldhoven (24exx) . Wespendieven vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (4 vr) , over de Riethovensedijk/Veldhoven (1vr) , en werden gezien bij het Beuven (1vr) .  Visarenden waren terplaatse bij het Beuven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Slechtvalk was aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Bontbekplevieren vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij het Kranenmeer (2exx) . Een Zwarte ruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het de Maaij/Bergeijk (6exx) , en bij het Beuven (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij het Beuven (1ex) . Duinpiepers vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Paapjes werden gezien in het Dommeldal/Veldhoven (2exx) , langs de Riethovensedijk/Veldhoven (2exx) , bij de Zinkplas (1ex) , op de Loozerheide (4exx) , en bij telpost-Strabrecht (6exx) . Tapuiten werden gezien op Gijzenrooi (2exx) , bij Budel (1ex) , en bij telpost-Strabrecht (2exx) . Putters vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) , en werden gezien in Aalst (14exx) , en bij Veldhoven (7exx) .


Grote zilverreigers - Bergeijk 02-09-2012 ( Alie Bergsma )

zaterdag 1 september

Casarcas waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Een Smient werd gezien op de Zinkplas (1ex) . Kleine zilverreigers waren aanwezig bij het Diessens-Broek (3exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij Valkenswaard (1ex) , bij het Beuven (1ex) , bij het Diessens-Broek (5exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Purperreiger was terplaatse bij Valkenswaard (1ex) . Een Zwarte ooievaar werd gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) . Ooievaars vlogen over telpost-Gijzenrooi (2exx) , en over Gestel-Eindhoven (13exx) . Wespendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , telpost-Loozerheide (2exx) , telpost-Gijzenrooi (1ex) , over Gestel-Eindhoven (2exx) , en over het Dommeldal/Veldhoven (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (3 vr) , en over de Zinkplas (1mn) . Visarenden waren terplaatse bij het Beuven (1ex) , en vlogen over Gestel-Eindhoven (1ex) . Slechtvalken werden gezien op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , boven Gestel-Eindhoven (1ex - jagend) , in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) , en vlogen over telpost-Gijzenrooi (1ex) . Een Bonte strandloper werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Diessens-Broek (2exx) , en bij het Beuven (1ex) . Een Witgat werd gezien bijValkenswaard (1ex) . Een Oeverloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Geelpootmeeuw werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . IJsvogels werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij Valkenswaard (1ex) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Gijzenrooi (1ex) . Paapjes werden gezien in het Dommeldal/Veldhoven (2exx) , bij telpost-Strabrecht (4exx) , bij het Grafven (3exx) , en bij telpost-Patersgronden (1ex) . Tapuiten werden gezien bij Vessem (1ex) , op de Strabrechtse-heide (4exx) , op Gijzenrooi (1ex) , en bij telpost-Patersgronden (3exx) . Een Europese kanarie vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Putters vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (6exx) . Een Ortolaan vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .


Purperreiger - Valkenswaard 01-09-2012 ( Jeroen Stevens )