Waarnemingen van Vogels in de Kempen

juni

zaterdag 30 juni

Bergeenden vlogen over telpost-Strabrecht (1 groep van 22exx) . Een Roerdomp (1ex) , en Grote zilverreigers (3exx)  waren aanwezig bij het Beuven . Een LEPELAAR vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Wespendieven werden gezien boven de Loozerheide (1ex) , en boven de Ringselvennen (3exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Een Kleine plevier was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Witgat vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Verrassend was de DWERGSTERN , die korte tijd aanwezig was bij de Zinkplas (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (10exx) .


Lepelaar - telpost-Strabrecht 30-06-2012 ( Robert Kastelijn )

vrijdag 29 juni

Een Grote zilverreiger werd gezien bij het Starven (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (2 ad+3 juv.) .

donderdag 28 juni

Geoorde futen werden gezien op het Beleven (5exx) , en op het E3 strand/Eersel (5exx) . Kleine plevieren (4exx) , en Grutto,s (2exx) , werden gezien bij het Beleven  .

woensdag 27 juni

Geoorde futen werden gezien op het Goorven (2exx) . Een Grote zilverreiger vloog over de Plateaux (1ex) . Een Kwartel werd gehoord in de omgeving van Luyksgestel (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig op de Plateaux (4exx) . Een Houtsnip werd baltsend gezien in de omgeving van Eersel 1ex) . Witgatten werden gezien op de Plateaux (2exx) .

dinsdag 26 juni

Een Witoogeend (vr) , in eclipskleed werd gezien op het Beuven .

maandag 25 juni

Een Wespendief vloog over de A2 t.h.v.de Groote-heide/Heeze (1ex) . Slechtvalken vlogen over de Bomanshof/Eindhoven (2exx) . Een IJsvogel werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Spotvogel (1zp) , en een Braamsluiper (1 zp) , zongen in Aalst .

zondag 24 juni

Een Witgat vloog over Strabrecht-Noord (1ex) .

zaterdag 23 juni

Kwartels werden gehoord op de Groote-Heide/Heeze (1ex) , op de Langakkers/Leende (1ex) , en op de Spreeuwelse-heide/Westelbeers (1ex) . Een Kerkuil werd gezien op de LangakkersLeende (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij Het Schut/Bergeijk (ex) . Spotvogels zongen op de Langakkers/Leende (2 zp) . Verrassend , was de Buidelmees die gezien werd bij de Ringselvennen (1mn) .


Buidelmees (man) - Budel-Dorplein 23-06-2012 ( Frank Neijts )

vrijdag 22 juni

 Een Grote zilverreiger was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Ooievaar was terplaatse langs de A67 t.h.v. Geldrop (1ex) . Een Rode wouw vloog over Diessen (1ex) . Een Kwartel werd gehoord op de Groote-Heide/Heeze (1ex) . Een Fluiter zong bij Moorsel/Lierop (1 zp) .

donderdag 21 juni

Roerdompen werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (2exx) . Een Ooievaar was terplaatse langs de A67 t.h.v. de Meelakkers (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (4exx) . Een Kwartel werd gehoord op de Boksheide/Eersel (1ex) . Een avondtelling leverde minmaal 15 Nachtzwakuwen op , op de Strabrechtse-heide . Een IJsvogel werd gezien bij de Vlasrootvennen/Veldhoven (1ex) . Een Sprinkhaanzanger werd gehoord op de Strabrechtse-heide (1 zp) .

woensdag 20 juni

Spotvogels zongen bij het Heike/Reusel (2 zp) , en in de Genneperparken/Eindhoven (1 zp) .

dinsdag 19 juni

Geoorde futen (7exx) , en Grote zilverreigers (2exx) , werden gezien bij en op de Flaes/Landgoed De Utrecht . Een Visdief was aanwezig in Meerijk/Meerhoven (1ex) .

maandag 18 juni

Een Kwartel werd gehoord op de Langakkers/Leende (1ex) . Een Spotvogel zong bij het Heike/Reusel (1 zp) . Een Braamsluiper zong in Aalst (1 zp) . Een Appelvink vloog over Gestel/Eindhoven (1ex) .

zondag 17 juni

Bergeenden waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Roerdompen werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (2exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Wespendieven werden gezien boven de Loozerheide (2exx) . Een Slechtvalk was aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Een Kwartel werd gehoord bij het Marijkeven (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (6exx) , en bij Welschap (6exx) . Een Paapje werd gezien in de Dommelbeemden/Veldhoven (1vr) . Putters werden gezien bij Veldhoven (2exx) .


Fitis - Budel-Dorplein 17-06-2012 ( Ruud Bouwman )

zaterdag 16 juni

Bergeenden waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Een Slechtvalk (1ex) , en 3 Kleine Plevieren werden gezien bij de Zinkplas .

vrijdag 15 juni

Slechtvalk waren aanwezig op de ASML-toren/Veldhoven (2ad.+2 juv.) .

donderdag 14 juni

Slechtvalk waren aanwezig op de ASML-toren/Veldhoven (1ad.+2 juv.) ,en in Eindhoven-cetrum (1ex) . Kwartels waren aanwezig op de Langakkers/Leende (2exx) , op de Strabrechtse-heide (2exx) , en op de Groote-heide/Heeze (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij Lierop (1ex) . Spotvogels werden gezien bij Lierop (1ex) , en bij Bergeijk (1 zp) . Fluiters waren aanwezig op de Langakkers/Leende (2exx) , en bijde Rul/Heeze (2exx) .   

woensdag 13 juni

Geoorde futen werden gezien bij het Beleven (4exx) . Een Bergeend met 6 pulli werd gezien bij het Beleven  . Een Krooneend was aanwezig op het Beleven (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op een kerktoren in Stratum/Eindhoven (2exx) . Grutto,s werden gezien bij het Beleven (8exx) . Spotvogels werden eveneens gezien bij het Beleven (4exx) . Een Braamsluiper zong bij Aalst (1 zp) . 

dinsdag 12 juni

Een Zwarte wouw vloog over Diessen (1ex) .

maandag 11 juni

Geen waarnemingen ontvangen .

zondag 10 juni

Een Bergeend was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Roerdompen waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Grote zilverreiger werd gezien bij het Beuven (1ex) . Een Zwarte ooievaar vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Wespendieven werden gezien boven de Ringselvennen (4exx) , bij de Maaij/Bergeijk (3exx) , en boven de Strabrechtse-heide (2exx) . Kwartels waren aanwezig op de Langakkers/Leende (2exx) , en op de Strabrechtse-heide (2exx) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (4exx) , en bij de Ringselvennen (2exx) . Een Bontbekplevier was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Tureluurs waren eveneens aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Een Sprinkhaanzanger werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Fluiters zongen bij Soerendonk (1 zp) , en op de Strabrechtse-heide (1 zp) . Een Braamsluiper zong in Aalst (1 zp) . Een Appelvink vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .

zaterdag 9 juni

Kwartels waren aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) , en op de Strabrechtse-heide (1ex) . Grutto,s werden gezien bij de Zinkplas (2exxx) . Tureluurs werden gezien bij de Zinkplas (6exx) . Een Fluiter zong op de Strabrechtse-heide (1 zp) .


Fluiter - Strabrechtse-heide 09-06-2012 ( Robert Kastelijn )

vrijdag 8 juni

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (4exx) . Een Kwartel was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) . Bontbekplevieren werden gezien bij de Zinkplas (4exx) . Een Snor zong bij de Ringselvennen (1 zp) .

donderdag 7 juni

Een Ooievaar was terplaatse bij Vaarle/nuenen (1ex) . Visdieven waren aanwezig in Meerhoven-Park (2exx) .

woensdag 6 juni

Geen waarnemingen ontvangen .

dinsdag 5 juni

Bergeenden waren aanwezig bij de Zinkplas (5exx) . Zomertalingen werden gezien op de Zinkplas (2mn) . Een Bruine kiekendief werd gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) . Een SLANGENAREND werd vanavond gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) , de vogel was aanwezig van 18.30 uur tot zeker 18.50 uur , en werd daarna uit het oog verloren . Een Slechtvalk was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Kleine plevier (1ex) , Bontbekplevieren (2exx) , en een Tureluur werden gezien bij de Zinkplas . Een Spotvogel zong langs het Heike/Reusel (1 zp) . Appelvinken werden gezien op de Strabrechtse-heide (3exx) .


Slangenarend - Strabrechtse-heide 05-06-2012 ( Robert Kastelijn )

maandag 4 juni

Geen waarnemingen ontvangen .

zondag 3 juni

Geen waarnemingen ontvangen .

zaterdag 2 juni

Een Geoorde fuut werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Bergeenden waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) . Een Bruine kiekendief joeg bij de Ringselvennen (1vr) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Een IJsvogel werd gezien op de Patersgronden (1ex) . Een Spotvogel zong bij Heers/Veldhoven (1 zp) .

vrijdag 1 juni

Geoorde futen werden gezien op de Malpie/Valkenswaard (2exx) . Ooievaars waren terplaatse in Geldrop (2exx) . Een Zwarte wouw werd gezien op Gijzenrooij-Oost (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML-toren/Veldhoven (3exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij Welschap (4exx) . Een Visdief werd gezien in Meerhoven-Park/Eindhoven (1ex) . Spotvogels zongen in Aalst (2 zp) , en in Reusel (1 zp) . Een Braamsluiper zong in Aalst (1 zp) .