Waarnemingen van Vogels in de Kempen

mei

donderdag 31 mei

Een Slechtvalk was aanwezig in het centrum van Eindhoven (1ex) . Houtsnippen werden gezien bij Heeze (2exx) . Een roepende RAAF vloog over Loo/Bergeijk (1ex) . Putters werden gezien bij Heeze (3exx) .

woensdag 30 mei

Een Kwartel werd overvliegend gehoord in Valkenswaard (1ex) . Spotvogels zongen bij het Heike/Reusel (3 zp)  , bij het Beleven (3 zp) , en bij Lierop (1 zp) . Een Braamsluiper zong in Aalst (1 zp) . 

dinsdag 29 mei

Een Roerdomp was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Grote zilverreiger was aaanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) .Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij het Schut/Bergeijk (1ex) . Spotvogels werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (6exx) , en bij de Kromhuken (1ex) .

maandag 28 mei

Bergeenden waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Roerdompen werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (2exx) . Een Grote zilverreiger was eveneens aaanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Ooievaars vlogen over Geldrop-Coevering (4exx) , over Gijzenrooij (4exx - mogelijk dezelfde exx als over Geldrop-Coevering) , over de Kempenweg/Budel-Dorplein (1ex) , en waren kort terplaatse op Gijzenrooij (9exx) . Wespendieven werden gezien boven de Loozerheide (4exx) . Een Zwarte wouw vloog over Geldrop-Coevering (1ex) . Een Visarend was kort aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) , en bij de Ringselvennen (1ex) . Bontbekplevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Een Kwartel riep op de Loozerheide (1ex) . Zwarte sterns werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Spotvogels zongen op de Loozerheide (1 zp) , en bij het Heike/Reusel (2 zp) . Vanavond werd een GRAUWE KLAUWIER gezien in de Colse Zegge (1mn) , een ander exemplaar werd gezien bij het Bultven/Someren (1ex) .


Visarend -  Bergeijk 28-05-2012 ( Alie Bergsma )

zondag 27 mei

Bergeenden waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , op de Loozerheide (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Roerdompen werden gezien bij het Beuven (2exx) , en  gehoord bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Kleine zilverreiger was terplaatse bij Aalst (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en bij het Beuven (1ex) . Wespendieven werden gezien boven de Loozerheide/Ringselvennen (4exx) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Rode wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1vr) , en werd jagend gezien bij de Ringselvennen (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Bontbekplevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Een Groenpootruiter was eveneens aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Visdieven vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) . WITWANGSTERNS waren kort aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (6exx) . Noordse kwikstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien op de Patersgronden (2exx) . Een Spotvogel zong bij de Zinkplas (1 zp) . Een GROTE KAREKIET zong bij het Beuven (1 zp) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) .


Witwangsterns - Bergeijk 27-05-2012 ( Alie Bergsma )

zaterdag 26 mei

Ooievaars waren terplaatse bij Nederwetten (1ex) , en op Gijzenrooi-Oost/Geldrop (1ex) . Wespendieven werden gezien op de Strabrechtse-heide (2exx) , bij Reusel (1ex) , en vlogen over Gijzenrooi-Oost/Geldrop (1ex) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij het Beuven (1vr) . Een Kleine plevier was aanwezig op Gijzenrooi-West/Geldrop (1ex) . Een Groenpootruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . WITWANGSTERNS werden gezien bij het Withollandven/Landschotse-heide (2exx) , en vlogen over het Beleven (1ex) . Zwarte sterns vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Spotvogel was aanwezig op Gijzenrooi-Oost (1ex) . Fluiters zongen op Valkenhorst/Leende (3 zp) , bij Waalre (1 zp) , en op de Groote-heide/Heeze (1 zp) . Goudvinken werden gezien bij Leende (2exx) .

vrijdag 25 mei

Roerdompen waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Een Blauwe kiekendief vloog over de Strabrechtse-heide (1vr) . Kleine plevieren (2exx) , Tureluur (1ex) , Groenpootruiter (1ex) , Bosruiter (3exx) , werden gezien op de Strabrechtse-heide . Zwarte sterns werden gezien bij het Beuven (5exx) . Spotvogels werden gezien op de Plateaux (2exx) , en zongen bij t,Heike/Reusel (1 zp) . 


Spotvogel - de Plateaux 25-05-2012( Jos Keppens )

donderdag 24 mei

Een Sprinkhaanzanger zong bij ket Soerendonks-Goor (1 zp) . Een Spotvogel werd gehoord op de Gastelsche-heide (1 zp) . Een Braamsluiper zong bij Eersel (1 zp) .


Havik - Patersgronden 24-05-2012 ( Hennie Lammers )
 

woensdag 23 mei

Een Kwartel riep in Meerhoven (1ex) . Een Wespendief vloog over de Langakkers/Leende (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Ook leuk was het korte bezoek van Lammergier Jacob (projectvogel) , die vanavond over de Zinkplas vloog , eerst richting Weert en later richting Belgie .


Lammergier (Jacob) - Budel-Dorplein 23-05-2012 ( Joep Verbtaak )
 

dinsdag 22 mei

Bergeenden waren aanwezig bij de Zinkplas (5exx) . Een Slechtvalk werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (4exx) . Visdieven werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en langs de Kanaaldijk/Best (1ex) .  Een mooi aantal van 10 WITWANGSTERNS waren vanavond tussen 19.30 en 20.30 uur aanwezig bij de Zinkplas . Een Zwarte stern werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Spotvogels werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en bij ,t Heike/Reusel (1 zp) . Fluiters werden gezien op Valkenhorst/Leende (2exx) . Appelvinken werde gezien op de Langakkers/Leende (2exx) .


Bonte vliegenvanger - de Plateaux 22-05-2012 ( Jos Keppens )

maandag 21 mei

Roerdompen waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Grote zilverreiger was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Zwarte wouw vloog over Gestel/Eindhoven (1ex) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij het Beuven (1ex) . Visdieven werden gezien in Meerhoven (2exx) . Een erg leuke waarneming was die van : 2 WITVLEUGELSTERNS bij de Zinkplas . Een Spotvogel (1ex)  , en 5 Fluiters werden gezien langs de Rul/Heeze .

zondag 20 mei

Bergeenden waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) . Roerdompen waren aanwezig bij het Beuven (3exx) . Grote zilverreigers vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en waren aanwezig op de Plateaux (1ex) . Ooievaars vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Wespendieven werden gezien boven de Loozerheide/Ringselvennen (3exx) , bij Mierlo (4exx) , boven Welschap (1ex) , en trokken over telpost-Loozerheide (2exx) , en over het Dommeldal/Valkenswaard (1ex) . Zwarte wouwen vlogen over Budel (1ex) , en over Heeze (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1mn+1vr) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Een Grauwe/Steppekiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Visarend vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en op de ASML toren/Veldhoven (2exx) . Een Kwartel riep op de Loozerheide (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (3exx) , bij de Hogt/Eindhoven (1ex) , en bij Welschap (9exx) . Een Groenpootruiter werd gezien bij het Marijkeven (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , bij de cote D'ór (1ex) , en bij de Hogt/Eindhoven (2exx) . Een IJsvogel werd gezien in de Dommelbeemden/Veldhoven (1ex) . Een Duinpieper vloog over de Zinkplas (1ex) . Een Noordse kwikstaart vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Paapjes werden gezien bij de Ringselvennen (2exx) .Tapuiten werden gezien langs de Strijperdijk/Leende (1ex) , en bij telpost-Loozerheide (1ex) . Spotvogels werden gezien bij Valkenswaard (1ex) , bij Bergeijk (1ex) , bij Westerhoven , en bij Heeze (2exx) . Een Fluiter was aanwezig op Strabrecht-Noord (1ex) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) .


Zwarte roodstaart - Welschap-20-05-2012 ( Frank Neijts )

zaterdag 19 mei

Bergeenden waren aanwezig op de Loozerheide (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over de Zinkplas (2exx) . Een Zomertaling was aanwezig op het Beuven (1mn) . Roerdompen waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Vanavond werd een KWAK gezien bij het Beuven (1ex) . Een Purperreiger vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Ooievaar vloog over Strijp/Eindhoven (1ex) . Wespendieven werden gezien boven de Strabrechtse0heide (3exx) , boven de Loozerheide/Ringselvennen (4exx) , boven het Kranenveld/Soerendonk (1ex) , boven de Maaij/Bergeijk (2exx) , en trokken over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (2exx) . Zwarte wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over het dal van de Keerop/Bergeijk (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2vr) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2vr) . Een Grauwe/Steppekiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (4exx) . Een Bontbekplevier was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Temmincks strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Grutto was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Tureluurs werden gezien bij de Zinkplas (4exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij de Zinkplas (4exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Noordse stern/Visdiefvloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een fraai ontdekking , was die van 3 WITWANGSTERNS bij de Zinkplas . Zwarte sterns werden gezien bij het E3 strand/Eersel (2exx) . Een Tapuit was aanwezig op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) . Een Sprinkhaanzanger zong op het Kranenveld/Soerendonk (1 zp) . Spotvogels zongen bij de Maaij/Bergeijk (1 zp) , en in het dal van de Keersop/Bergeijk (4 zp) . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) . Appelvinken vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , over telpost-Loozerheide (2exx) , en over het Kranenveld/Soerendonk (2exx) .


Spotvogel - Bergeijk 19-05-2012 ( Frank Neijts )

vrijdag 18 mei

Brandganzen vlogen over telpost-Loozerheide (8exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Loozerheide (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (8exx) . Wespendieven werden gezien boven de Loozerheide/Ringselvennen (5exx) , boven de Strabrechtse-heide (3exx) , en trokken over telpost-Loozerheide (8exx) , en over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Zwarte wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2vr) , en over telpost-Loozerheide (4vr) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1mn) . Een Visarend vloog over Helmond (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Beleven (3exx) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Zwarte sterns vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) .


Wespendief (man) - telpost-Loozerheide 18-05-2012 ( Ruud Bouwman )

donderdag 17 mei

Brandganzen vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) . Een ROTGANS was aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Bergeenden waren aanwezig op de Loozerheide (2exx) . Roerdompen werden gezien bij het Beuven (1ex) , en gehoord bij Valkenswaard (1ex) . Een Ooievaar vloog over Nuenen (1ex) . Wespendieven werden gezien boven de Loozerheide/Ringselvennen (6exx) , en vlogen over Valkenswaard (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1vr) , en over telpost-Loozerheide (1vr) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Kwartels werden gehoord op de Loozerheide (3exx) , en op de Langakkers/Leende (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas(3exx) . Tureluurs waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , en op de Strabrechtse-heide (1ex) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en vlogen over het Beuven (5exx) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (3exx) . Visdieven vlogen over de Zinkplas (2exx) , en werden gezien bij het Beuven (1ex) . Een Nachtegaal werd gehoord tussen Geldrop en Nuenen (1 zp) . Een Paapje werd gezien bij telpost-Loozerheide (1ex) . Tapuiten werden eveneens gezien bij telpost-Loozerheide (2exx) . Een Snor zong bij de Ringselvennen (1 zp) . Spotvogels zongen op de Langakkers/Leende (2 zp) , in Aalst (3 zp) , op de Plateaux (3 zp) , op het Kranenveld/Soerendonk (2 zp) , en in de Rulse-Dommelbeemden/Heeze (4 zp) . Fluiters zongen op de Plateaux (4 zp) , in de Rulse-Dommelbeemden/Heeze (3 zp) , en op Valkenhorst/Leende (1 zp) . Goudvinken werden gezien bij Leende (2exx) .


Rotgans - Soerendonk 1-5-2012 ( Tom Heijnen )

woensdag 16 mei

Geoorde futen waren aanwezig op het Beleven (10exx) . Bergeenden waren aanwezig bij het Beleven (1ex+1 paar met 6 pulli) , en bij de Zinkplas (2exx) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij de Ringselvenen (1vr) . Een Slechtvalk was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (5exx) , en bij het Beleven (8exx) . Een  Zilverplevier was aanwezig bij de Zinkplas (1ad zomer) . Grutto,s werden gezien bij het Beleven (8exx) .Tureluurs waren aanwezig bij het Beleven (4exx) . Een Bosruiter werd gezien bij het Beleven (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Beleven (6exx) . Spotvogels zongen bij het Beleven (2 zp) . Een Appelvink vloog over het Beleven (1ex) .


Grutto - Beleven/Reusel 16-05-2012 ( Ruud Bouwman )

dinsdag 15 mei

Een Zwarte wouw vloog al jagend over de Langakkers/Leende , mogelijk dezelfde vogel werd ook gezien bij Valkenswaard . Een Bruine kiekendief werd gezien ter hoogte van Soeterbeek/Eindhoven (1mn) . Een Kwartel was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) . Een STELTKLUUT vloog over de Plateaux (1ex) . Spotvogels zongen in Aalst (3 zp) .

maandag 14 mei

Geoorde futen waren aanwezig op het Beleven (2exx) . Bergeenden waren aanwezig bij het Beleven (2exx+7pulli) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (1ex) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Grote zilverreiger werd gezien bij het Beuven (1ex) . Een Wespendief vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de ASML torten/Veldhoven (1ex) . Een Kwartel riep op de Langakkers/Leende (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij het Beleven (4exx) , en bij de Zinkplas (4exx) . Een Grutto werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Witgat was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Een Oeverloper werd gezien bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) . Zwarte sterns werden gezien bij het Beleven (2ex) . Tapuiten werden gezien bij de Ruurhoeve/Hoogeloon (2exx) . Spotvogels zongen op de Langakkers/Leende (2 zp) , en in Aalst (5 zp) .

zondag 13 mei

Bergeenden waren aanwezig op de Loozerheide (2exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (1ex) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Grote zilverreiger werd gezien bij het Beuven (1ex) . Ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Wespendieven werden gezien boven de Strabrechtse-heide (1ex) , en boven de Loozerheide/Ringselvennen (2exx - vlinderend) . Een Zwarte wouw vloog over de Langakkers/Leende (1ex) . Rode wouwen vlogen over de Schaapskooi/Soerendonk (1ex) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1vr) , en over telpost-Loozerheide (1vr) . Een Visarend vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Een Kwartel was aanwezig bij telpost-Loozerheide (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Een Bontbekplevier was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) .  Een Tureluur was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Fraaie waarnemingen vandaag van de telposten in de vorm van : 1 HOP langs telpost-Strabrecht , en 2 BIJENETERS enkele minuten foeragerend in de omgeving van telpost-Loozerheide . Een Duinpieper werd gezien op de Loozerheide (1ex) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Loozerheide (1ex) , op de Langakkers/Leende (1ex) , en op Heieind/Hoogeloon (2exx) .  Spotvogels zongen in Aalst (4 zp) , en an de Oostrand van de Groote-heide (1 zp) . Een Putter vloog over Meerveldhoven (1ex) . Kruisbekken werden gezien bij het Langbos/Soerendonk (exx) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) .

zaterdag 12 mei

Brandganzen vlogen over de Malpie (4exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Plateaux (2exx) . Een Zomertaling was aanwezig op het Beuven (1mn) . Roerdompen werden gezien bij het Beuven (1ex) , en werden gehoord op de Plateaux (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (2exx) , en op de Plateaux (1ex) . Ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en waren terplaatse in de omgeving van Vaarle/Nuenen (2exx) . Wespendieven vlogen over de Malpie (1ex) , over telpost-Strabrecht (4exx) , en over Strabrecht-Noord (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (3vr+1onv.mn) .  Een Kwartel werd gezien op de Langakkers/Leende (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij Welschap (10exx) , en op de Plateaux (2exx) . Een Zilverplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Kemphanen waren aanwezig bij de Zinkplas (6exx) . Een Tureluur vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Groenpootruiter was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Zwartkopmeeuwen waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . IJsvogels werden gezien bij Valkenswaard (1ex) , en bij Aalst (1ex) . Tapuiten werden gezien op de Plateaux (1ex) , op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) , in de omgeving van Reusel (2exx) , en verspreid over de Strabrechtse-heide (10exx) . Een Sprinkhaanzanger werd gehoord op de Plateaux (1 zp) .Een Snor zong bij de Ringselvennen (1 zp) . Spotvogels werden gehoord op de Plateaux (3 zp) , op het Kranenveld/Soerendonk (2 zp) , en in de Rulse Dommelbeemden/Heeze (1 zp) . Fluiters zongen op de Plateaux (1zp) , in de Rulse Dommelbeemden/Heeze (1 zp) , en op Strabrecht-Noord (5 zp) .


 Roerdomp- Beuven 12-05-2012 ( Antonio Mendoza )

vrijdag 11 mei

Geen waarnemingen ontvangen (en dat in de topmaand mei !! ) .

donderdag 10 mei

Een Bergeend was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Bruine kiekendief trok over het Kranenveld/Soerendonk (1vr) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en bij Welschap (9exx) . Kluten werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Een Tapuit werd gezien op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) . Een Spotvogel zong in Aalst (1 zp) . Braamsluipers werden gezien in Acht/Eindhoven (1ex) , bij het Berkt/Veldhoven (1 zp) , en tussen Geldrop en Mierlo (1ex) . Fluiters zongen tussen Geldrop en Mierlo (4 zp) . Een Putter werd gezien in Veldhoven (1ex) . Een Appelvink werd gezien tussen Geldrop en Mierlo (1ex) .


Bonte vliegenvanger - Geldrop 10-05-2012 ( Henk Hendriks )

woensdag 9 mei

Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Een Grote zilverreiger was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Slechtvalk werd gezien bij het M.M.C.-Woensel/Eindhoven (1ex) . Een Nachtegaal werd gezien in Acht/Eindhoven (1ex) . Appelvinken werden gezien op de Strabrechtse-heide (2exx) .

dinsdag 8 mei

Geoorde futen waren aanwezig op het Beleven (8exx) . Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Een Grote zilverreiger was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Wespendief vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Zwarte wouw vloog eveneens over telpost-Strabrecht (1ex) . Bruine kiekendieven werden gezien bij de Zinkplas (1vr) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1vr) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , bijWelschap (4exx) , en bij Weidebeemd/Helmond (1ex) . Bontbekplevieren waren eveneens aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Tureluurs vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Groenpootruiter werd gezien bij het ,s-Heerenven (1ex) . Bosruiters vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en werden gezien bij Welschap (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (5exx) , en bij Weidebeemd/Helmond (3exx) . Een Zwarte stern vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Strabrecht (1ex) , bij het Grafven (1ex) , en bij de weitjes op de Strabrechtse-heide (4exx) . Een Braamsluiper werd gezien bij Weidebeemd/Helmond (1ex) . Een Fluiter (1ex) , en een Vuurgoudhaan (1ex) , werden gezien bij het Starven . 

maandag 7 mei

Geoorde futen waren aanwezig op het Beleven (6exx) . Bergeenden waren aaanwezig op de Loozerheide (2exx) , op de Zinkplas (8exx) , en bij het Beleven (1 paar+8 pulli) . Smienten werden gezien bij het Diessens-Broek (1 paar) . Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Een Kleine zilverreiger viel in bij het Diessens-Broek (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Grafven (2exx) , en bij het Diessens-Broek (2exx) . Ooievaars vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Wespendieven vlogen pover telpost-Loozerheide (2exx) . Een Rode wouw vloog eveneens over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven werden gezien op de Strabrechtse-heide (1vr) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1vr) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Een Grauwe kiekendief werd vanavond jagend gezien bij het Diessens-Broek (1vr) . Een Visarend trok over het Diessens-Broek (1ex) . Een Smelleken vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en bij Mierlo (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (4exx) , bij het Beleven (6exx) , bij Welschap (10exx) , en bij de Klotputten/Eindhoven (3exx) . Temmincks strandlopers werden gezien bij Welschap (4exx) . Regenwulpen werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , bij het Beleven (3exx) , en bij het Diessens-Broek (1ex) . Een Zwarte ruiter was aanwezig bij het Diessens-Broek (1ex) .Tureluurs werden gezien op de Strabrechtse-heide (2exx) , en bij het Beleven (9exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij Weschap (1ex) , en bij het Diessens-Broek (2exx) . Bosruiters werden gezien bij Welschap (2exx) , bij het Beleven (1ex) , en bij het Diessens-Broek (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (9exx) , bij het Beuven (1ex) , bij het Beleven (4exx) , en bij het Diessens-Broek (8exx) .Dwergmeeuwen werden gezien bij het Beleven (1ex) , en bij het Beuven (1ex) . Zwarte sterns werden gezien bij het Beuven (2exx) . Engelse kwikstaarten werden gezien bij het Beleven (2exx) , en op de Strabrechtse-heide (1ex) . Noordse kwikstaarten werden gezien bij Welschap (3exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (11exx) . Paapjes werden gezien bij telpost-Loozerheide (1ex) , bij de Ringselvennen (3exx) , op de Groote-Heide/Leende (2exx) , en bij het Diessens-Broek (1 zp) . Tapuiten werden gezien ,verspreid over de Strabrechtse-heide (22exx) , bij telpost-Loozerheide (7exx) , bij Welschap (1ex) , en op de Groote-Heide/Leende (4exx) . Een Sprinkhaanzanger zong bij de Ringselvennen (1 zp) . Spotvogels zongen bij het Beleven (2 zp) . Een Fluiter werd gehoord op de Groote-heide/Heeze (1 zp) .     


Paapje - Diessens-Broek 07-05-2012 ( Lex Peeters )

zondag 6 mei

Geoorde futen waren aanwezig op het Beleven (6exx) . Bergeenden werden gezien op de Plateaux (1ex) , bij de Zinkplas (4exx) , en bij het Beleven (2exx) . Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Een Grote zilverreiger was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Rode wouw werd gezien , jagend langs de Witsemdijk/Soerendonk (1ex) .  Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2vr) . Visarenden vlogen over de Langakkers/Leende (1ex) , en over de Strabrechtse-heide (1ex) . Een Smelleken vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (4exx) , bij het Beleven (4exx) , en op de Plateaux (1ex) . Zilverplevieren vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Temmincks strandlopers werden gezien bij Welschap (4exx) , en bij het Beleven (1ex) . Een groep van 23 Bonte strandlopers was kort aanwezig bij de Zinkplas . Een Kemphaan was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Grutto,s waren eveneens aanwezig hij het Beleven (7exx) . Ook fraai was een groep van maar liefst 19 ROSSE GRUTTO,S , die een 1/2 uur terplaatse waren bij de Zinkplas ( kwamen tijdens een regenbui binnenvallen , eerst 4exx later 15exx , later samen als 1 groep naar N.) . Een Regenwulp vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Tureluurs werden gezien op de Plateaux (1ex) , bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Beleven (15exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Bosruiters werden gezien bij het Beleven (2exx) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (8exx) , bij het Beleven (2exx) , op de Plateaux (2exx) , en in Meerhoven-Park (2exx) . Steenlopers waren aanwezig bij het Beleven (2exx) . Een Zwartkopmeeuw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Dwergmeeuw werd gezien bij het Beleven (1ex) . Zwarte sterns werden gezien bij de Zinkplas (5exx) . Noordse kwikstaarten werden gezien bij Welschap (10exx) , en bij de Zinkplas (3exx) . Tapuiten werden gezien in Meerhoven-Park (1ex) , op de Plateaux (4exx) , op de Langakkers/Leende (3exx) , en bij telpost-Strabrecht (1ex) . Een Beflijster was nog aanwezig op de Langakkers/Leende (1vr) . Een Sprinkhaanzanger zong bij de Ringselvennen (1 zp) . Een Snor zong eveneens bij de Ringselvennen (1 zp) . Een Spotvogel zong in Aalst (1 zp) . Een Fluiter werd gehoord op de Plateaux (1 zp) . Putters werden gezien in Meerhoven-Park (2exx) .    

zaterdag 5 mei

Bergeenden werden gezien op de Plateaux (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Roerdompen werden gehoord en gezien bij het Beuven  (3exx) , en op de Plateaux (1ex) . Een Grote zilverreiger werd gezien in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Een Visarend vloog eveneens over telpost-Strabrecht (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML-toren/Veldhoven (2exx) . Een Kwartel werd opgestoten in de ponywei/Soerendonk (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij Welschap (6exx) , en op de Plateaux (3exx) . Bontbekplevieren waren aanwezig bij Welschap (2exx) . Temmincks strandlopers werden gezien bij Welschap (5exx) . Zwarte ruiters vlogen over de Coevering/Geldrop (3exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij Welschap (1ex) , op de Plateaux (1ex) , en vlogen over de Coevering/Geldrop (4exx) . Tureluurs werden gezien op de Plateaux (1ex) , en vlogen over Welschap (1ex) , en over de Coevering/Geldrop (2exx) . Een Witgat werd gezien in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Zwarte sterns werden gezien bij de Zinkplas (20exx) , bij het Soerendonks-Goor (4exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een IJsvogel werd gezien in Helmond (1ex) . Noordse kwikstaarten werden gezien bij Welschap (4exx) , en bij de Zinkplas (1ex) . Tapuiten werden gezien bij Welschap (3exx) , en op de Langakkers/Leende (3exx) . Beflijsters waren aanwezig op de Langakkers/Leende (1vr) , en in de ponywei/Soerendonk (1ex) . Sprinkhaanzangers werden gehoord bij het Beuven (1 zp) , en bij het Grafven (1 zp) . Een Spotvogel zong in Aalst (1 zp) . Een Braamsluiper zong bij Lierop (1 zp) . Een Fluiter werd gehoord op de Plateaux (1 zp) .


Huiszwaluw - Welschap 05-05-2012 ( Frank Neijts )

vrijdag 4 mei

Geoorde futen waren aanwezig op het Beuven (2exx) . Een Bergeend vloog over de Strabrechtse-heide (1ex) . Een Zomertaling was aanwezig op het Beuven (1mn) .  Wespendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over Strabrecht-Noord (1ex) . Een Rode wouw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Blauwe kiekendief werd gezien op de Loozerheide (1vr) . Een Slechtvalk werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . De 1ste Kwartel werd gehoord op de Strabrechtse-heide (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (5exx) , en bij Welschap (8exx) . Een Bontbekplevier was aanwezig bij Welschap (1ex) .Temmincks strandlopers werden gezien bij Welschap (3exx) . Grutto,s werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Zwarte ruiters werden gezien bij de Zinkplas (4exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij Welschap (1ex) , en bij het Beuven (2exx) . Tureluurs werden gezien bij het Beuven (1ex) , bij de Zinkplas (1ex), en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Bosruiters vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) .  Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , bij het Beuven (1ex) , bij ,t Bokt/Eindhoven (2exx) , en in Helmond-Zuid (3exx) . Zwarte sterns vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Noordse kwikstaarten werden gezien bij Welschap (1ex) , en bij Reusel (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien in  Geldrop (2exx) , en bij ,t Bokt/Eindhoven (1ex) . Een Paapje werd gezien bij Welschap (1ex) . Tapuiten werden gezien bij Welschap (5exx) , op de Langakkers/Leende (5exx) , en bij telpost-Strabrecht (2exx) . Beflijsters waren aanwezig op de Langakkers/Leende (1vr) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1mn) . Een Sprinkhaanzanger werd gehoord bij het Kranenmeer (1 zp) . Fluiters werden gehoord op de Strabrechtse-heide (3 zp) , en op de Braakhuizensche-heide (1 zp) . Putters werden gezien bij Nuenen (6exx) . Appelvinken werden gezien op de Strabrechtse-heide (2exx) .


Gele kwikstaart - Welschap 04-05-2012 ( Ruud Bouwman )

donderdag 3 mei

Geoorde futen waren aanwezig op het Beleven (2exx) . Bergeenden werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , op de Loozerheide (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) .  Een Ooievaar was vanmorgen terplaatse bij telpost-Loozerheide , om later richting N. te vertrekken (1ex) . Zwarte wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over industrieterrein-Haagdoorn/Eersel (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (4exx) , bij het Beleven (2exx) , en bij Welschap (7exx) . Een Bontbekplevier was aanwezig bij Welschap (1ex) . Een Temmincks strandloper werd gezien bij Welschap (1ex) . Een Groenpootruiter was aanwezig bij Welschap (1ex) . Bosruiters werden gezien bij Welschap (3exx) . Oeverlopers werden gezien bij Welschap (1ex) , en bij de Zinkplas (2exx) . Visdieven waren aanwezig in Meerhoven (2exx) .Noordse kwikstaarten werden gezien bij Welschap (3exx) . Paapjes werden gezien bij telpost-Loozerheide (1ex) , en op de Beersche-heide/Diessen (1ex) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Loozerheide (5exx) , op de Langakkers/Leende (1ex) , op de Strabrechtse-heide (3exx) , en op de Beersche-heide/Diessen (3exx) . Een Beflijster was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) .


Oeverloper - Welschap 03-05-2012 ( Frank Neijts )

woensdag 2 mei

Bergeenden werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Een Zomertaling was aanwezig op het Beuven (1mn) . Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1mn+1vr) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en bij Welschap (6exx) . Een Bontbekplevier was aanwezig bij Welschap (1ex) .Temmincks strandlopers werden gezien bij Welschap (2exx) . Regenwulpen vlogen over telposLoozerheide (4exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij Welschap (1ex) , en bij het Beuven (3exx) . Bosruiters werden gezien bij Welschap (4exx) . Oeverlopers werden gezien bij Welschap (1ex) , en bij Meerhoven (1ex) . Visdieven waren aanwezig in Meerhoven (3exx) . Noordse kwikstaarten werden gezien in Eindhoven-Noord (4exx) , en bij Welschap (6exx) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien in Gestel/Eindhoven (1ex) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Loozerheide (6exx) , bij Welschap (6exx) , bij het Beuven (1ex) , en op de Langakkers/Leende (1ex) . Een Beflijster was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) . Sprinkhaanzangers zongen bij het Beuven (1 zp) , en op de Patersgronden (1 zp) . Een Rietzanger zong bij het Beuven (1 zp) . Een Nachtegaal zong in Riethoven (1 zp) . 


Temmincks strandloper - Welschap 02-05-2012 ( Frank Neijts )
 

dinsdag 1 mei

Geoorde futen waren aanwezig op het Beuven (9exx) . Bergeenden werden gezien bij de Zinkplas (4exx) , en op de Loozerheide (2exx) . Een Roerdomp vloog over het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers vlogen over telpost-Loozerheide (3exx), en vielen in bij de Zinkplas (2exx) . Purperreigers vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Wespendief vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Zwarte wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) . Rode wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , over Valkenswaard (1ex) , en vielen s, avonds in bij het Beleven  (2exx) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij de Ringselvennen (1vr) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Een Kluut was kort terplaatse bij Geldrop (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (4exx) , en bij Welschap (6exx) . Een Bontbekplevier was aanwezig bij Welschap (1ex) . Een Temmincks strandloper werd gezien bij Welschap (1ex) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Grutto werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Regenwulp was eveneens aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Groenpootruiter was aanwezig bij Welschap (1ex) . Witgatten werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en vlogen over het Beuven (1ex) . Bosruiters werden gezien bij Welschap (2exx) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (3exx) , en in Meerhoven (2exx) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Loozerheide (2 ad.) . Visdieven waren aanwezig in Meerhoven (2exx) . Een Zwarte stern werd gezien bij het Beuven (1ex) . De 1ste Zomertortel werd gezien in de Pan/Sterksel (1ex) . Een Engelse kwikstaart werd gezien bij Welschap (1ex) . Noordse kwikstaarten werden gezien in Eindhoven-Noord (10exx) , bij Welschap (4exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij ,t Bokt/Eindhoven (1ex) . Paapjes werden gezien bij telpost-Loozerheide (1ex) , en op de Langakkers/Leende (1ex) . Een Tapuit werd gezien bij telpost-Loozerheide (1ex) . Een Beflijster was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) . Een Sprinkhaanzanger zong bij de Ringselvennen (1 zp) . Een Snor zong eveneens bij de Ringselvennen (1 zp) . Een Braamsluiper zong in Hoge Mierde (1 zp) . De 1ste Spotvogel was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) .


Bontbekplevier - Welschap 01-05-2012 ( Frank Neijts )