Waarnemingen van Vogels in de Kempen

april

maandag 30 april

Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (5exx) , en op de Loozerheide (2exx) . Een Zomertaling was aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (3exx) . Grote zilverreigers vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Ooievaars vlogen over Gijzenrooij (2exx) , en over Hapert (3exx) . De 1ste Wespendieven vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Zwarte wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , over telpost-Loozerheide (2exx) , en werden vanavond jagend gezien bij de Zinkplas (1ex) . Rode wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Loozerheide (1ex) , en over de Ringselvennen (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (4vr kleed) , en over telpost-Loozerheide (2vr kleed) . Een Visarend vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Slechtvalken waren terplaatse op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (4exx) , bij het E3 strand/Eersel (1ex) , op de Plateaux (2exx) , op een industrieterrein bij Hapert (4exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Goudplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , bij Welschap (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (6exx) , bij het E3 strand/Eersel (1ex) , en op de Plateaux (1ex) . Zwarte sterns vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Paapjes werden gezien bij telpost-Strabrecht (2exx) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Strabrecht (2exx) , en bij telpost-Loozerheide (1ex) . Sprinkhaanzangers zongen bij de Ringselvennen (1 zp) , op de Plateaux (1 zp) , bij het Soerendonks-Goor (1 zp) , en bij het Beuven (1 zp) . Een Rietzanger zong bij het Beuven (1 zp) . Braamsluipers waren aanwezig bij telpost-Loozerheide (1ex) , en bij de Heikant/Veldhoven (1ex) . De 1ste Bosrietzanger zong op de Plateaux (1 zp) . Fluiters werden gehoord op de Plateaux (3 zp) . Een  Engelse kwikstaart werd gezien bij telpost-Strabrecht (1ex) . Noordse kwikstaarten werden gezien in Eindhoven-Noord (9exx) , bij Welschap (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Goudvink werd gezien bij Soerendonk (1ex) . Appelvinken werden gezien in Veldhoven (2exx) .      


Rode wouw - telpost-Loozerheide 30-04-2012 ( Ruud Bouwman )

zondag 29 april

Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (9exx) , en op de Loozerheide (2exx) . Een Pijlstaart was aanwezig op de Zinkplas (1vr) . Een Zomertaling was aanwezig bij het Beuven (1mn) . Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (3exx) , en bij het Diessens-Broek (1ex) . Een Zwarte wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (4vr kleed) , en over telpost-Loozerheide (1mn) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1 ringstaart) . Een Grauwe kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1 ad. mn) . Een Visarend vloog eveneens over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Smelleken was kort terplaatse bij telpost-Loozerheide (1vr) . Slechtvalken waren terplaatse op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , bij verkeersknooppunt Leenderheide (1vr) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1vr) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) , bij het ,s-Heerenven (2exx) , in Eindhoven -Noord (6exx) , en bij Welschap (8exx) . Temmincks strandlopers werden gezien bij Welschap (2exx) . Een Kemphaan was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het ,s-Heerenven (5exx), bij het Beuven (2exx) , en bij Welschap (2exx) . Een Witgat vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Bosruiters werden gezien bij het ,s-Heerenven (5exx) , bij Welschap (4exx) , en in Eindhoven-Noord (2exx) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Een Zwartkopmeeuw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Zwarte stern vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een IJsvogel werd gezien in Geldrop (1ex) . Engelse kwikstaarten werden gezien in Eindhoven-Noord (1ex) , bij Welschap (1ex) , bij telpost-Strabrecht (1ex - kort terplaatse) , en tussen Casteren en Hapert (1ex) . Noordse kwikstaarten werden gezien in Eindhoven-Noord (ca.35exx) , bij Welschap (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (22exx - ook kort terplaatse) . Paapjes werden gezien bij telpost-Loozerheide (2exx) , bij de Galgeberg/Strabrechtse-heide (1ex) , op de Langakkers/Leende (2exx) , en op industrieterrein De Run/Veldhoven (2exx) . Tapuiten werden gezien bij de Galgeberg/Strabrechtse-heide (9exx) , bij telpost-Loozerheide (2exx) , in het Leenderbos (1ex) , en op industrieterrein De Run/Veldhoven (1ex) . Beflijsters werden gezien op Strabrecht-Noord (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Sprinkhaanzangers zongen bij het Beuven (1 zp) , in het Leenderbos (1 zp) , op de Malpie (1 zp) , en in de Colse-Zegge (1 zp) . Snorren zongen bij de Ringselvennen (3 zp) . Een Rietzanger zong bij het Beuven (1 zp) . Braamsluipers werden gehoord in Geldrop-Coevering (1 zp) , en op de Langakkers/Leende (1 zp) . Een Fluiter werd gehoord in Geldrop (1 zp) . De 1ste Wielewaal werd gehoord in het Leenderbos (1ex) . Putters werden gezien bij ,t Bokt/Eindhoven (1ex) , en in Stratum/Eindhoven (1ex) . Goudvinken werden gezien bij Geldrop (2exx) .    


Zomertaling - Beuven 29-04-2012 ( Roel van den Heuvel )

zaterdag 28 april

Brandganzen werden gezien op het Grafven (2exx) . Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (10exx) , en op het Beuven (9exx) . Het mannetje BLAUWVLEUGELTALING werd vandaag weer gezien op de Malpie . Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Een Ooievaar was terplaatse bij Reusel (1ex) . Zwarte wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Rode wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (3exx), over telpost-Loozerheide (1ex) , en over de Paaldijk/Soerendonk (1ex) . Een mooi aantal Boomvalken werd jagend gezien boven de Strabrechtse-heide (11exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Park-Forum/Eindhoven (10exx) , en bij de Zinkplas (1ex) . Een Tureluur werd gezien bij het Beuven (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Park-Forum/Eindhoven (1ex) , op de Strabrechtse-heide (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Witgat  was aanwezig bij het Park-Forum/Eindhoven (1ex) . Een Oeverloper werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Een IJsvogel werd eveneens gezien bij Valkenswaard (1ex) . Een Draaihals werd gezien op de Gastelsche-heide (ex) . Engelse kwikstaarten werden gezien in Eindhoven-Noord (2exx) . Noordse kwikstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (19exx - ook kort terplaatse) , en werden gezien in Leende (1ex) , en in Eindhoven-Noord (ca.20exx) . Een zingende Grote gele kwikstaart werd gezien in Eindhoven-Oost (1 zp) . Een Paapje was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) . Tapuiten werden gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) , bij telpost-Loozerheide (1ex) , en in de ponywei/Soerendonk (1ex) . Een Beflijster vloog over telpost-Loozerheide (1vr) , en was aanwezig in de ponywei/Soerendonk (1ex) . Een Sprinkhaanzanger zong bij het Soerendonks-Goor (1 zp) . Een Braamsluiper was aanwezig bij Geldrop (1ex) . RAVEN vlogen over de Malpie (2exx) .


Engelse kwikstaart (1ste zomer man) Eindhoven-Noord 28-04-2012 ( Frank Neijts )

vrijdag 27 april

Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Park-Forum/Eindhoven (6exx) . Een Tureluur vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters (6exx) , en Bosruiters (3exx) , waren aanwezig op de Strabrechtse-heide . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (2 ad.) . Visdieven waren aanwezig bij het Park-Forum/Eindhoven (2exx) . Een Draaihals werd gezien bij het Beuven (1ex) . Tapuiten (4exx , Beflijsters (7exx) , en een Sprinkhaanzanger waren aanwezig op de Strabrechtse-heide  . Een Braamsluiper was aanwezig in Geldrop (1ex) .

donderdag 26 april

Een Brandgans (1ex) , een Bergeend (1ex) , een Rode wouw (1ex) , een Visarend (1ex) en een Smelleken (1mn) , vlogen over telpost-Loozerheide . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Kemphanen (3exx) , en een Groenpootruiter waren aanwezig bij de Zinkplas . Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (11exx) . 


Zwarte specht - Mierlo 26-04-2012 ( Bert Tillemans )

woensdag 25 april

Geoorde futen werden gezien op het Beleven (4exx) . Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (2exx) , en op het Beleven (2exx) . Een Casarca vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1mn) . Kleine plevieren waren aanwezig  bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Beleven (4exx) . Kemphanen waren aanwezig  bij de Zinkplas (3exx) , en bij het Beleven (7exx) . Grutto,s werden gezien bij het Beleven (8exx) . Een Tureluur was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het ,s-Heerenven (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Bosruiters werden eveneens gezien bij het ,s-Heerenven (2exx) . Een Witgat vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij het Beleven (2exx) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Visdief vloog eveneens over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Draaihals werd gezien bij het Marijkeven (1ex) . Tapuiten waren aanwezig bij telpost-Loozerheide (2exx) . Beflijsters waren aanwezig bij de schaapskooi/Soerendonk (6exx) , op Gijzenrooij (1vr) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Sprinkhaanzanger was aanwezig bij het Beuven (12ex) .    

dinsdag 24 april

Een Zomertaling werd gezien bij Valkenswaard (1mn) . Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig  bij het Eindhoven-Park-Forum (5exx) . Een Tureluur was aanwezig bij het Eindhoven-Park-Forum (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (5exx) . Een Witgat was aanwezig bij het Eindhoven-Park-Forum (1ex) . Paapjes werden gezien op de Strabrechtse-heide (2exx) . Tapuiten werden gezien op de Strabrechtse-heide (4exx) , en bij het Eindhoven-Park-Forum (1ex) . Beflijsters waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (12exx) , en op de Langakkers/Leende (1ex) . Een Sprinkhaanzanger was aanwezig bij het Grafven (1ex) .   

maandag 23 april

Geoorde futen werden gezien op het Beleven (7exx) . Een Brandgans was aanwezig op het Grafven (1ex) . Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (3exx) , op het Beleven (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Smienten werden gezien bij het Beleven (mn+vr) . Een Pijlstaart was aanwezig op de Zinkplas (1vr) . Roerdompen waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en werden gehoord bij Valkenswaard (2exx) . Kleine zilverreigers waren kort aanwezig bij het Beleven (2exx) . Een Grote zilverreiger was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Zwarte wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2mn) . Een Smelleken vloog eveneens over telpost-Loozerheide (1mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig  bij de Zinkplas (2exx) , bij het Beleven (2exx) , en werden gezien bij het Eindhoven-Park-Forum (7exx) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Kemphanen waren aanwezig  bij de Zinkplas (2exx) , en bij het Beleven (7exx) . Grutto,s werden gezien bij het Beleven (9exx) . Een Regenwulp vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Tureluurs werden gezien bij het Beleven (1ex) , en bij het Eindhoven-Park-Forum (2exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het ,s-Heerenven (5exx) . Bosruiters werden eveneens gezien bij het ,s-Heerenven (2exx) . Een Grote mantelmeeuw vloog over telpost-Loozerheide (1ad.) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Loozerheide (2exx) , en op het Kranenveld/Soerendonk (2exx) . Beflijsters waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (3exx) .


Wulp - Soerendonk 23-04-2012 ( Jos Keppens )

zondag 22 april

Geoorde futen werden gezien op het Beleven (3exx) . Brandganzen werden gezien op het Grafven (2exx) . Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (2exx) . Een Pijlstaart was aanwezig op de Zinkplas (1vr) . Zomertalingen werden gezien op het Beuven (2mn+1vr) , en op het Beleven (1ex) . Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Ooievaars vlogen over telpost-Loozerheide (1ex), en over de voetbalvelden van Vessem (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , over telpost-Loozerheide (1vr) , en werden gezien bij de Zinkplas (1mn) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1vr) , en werden gezien in de omgeving van Luyksgestel (1vr) . Een Visarend vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Slechtvalken werden gezien op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en op Hoogeind/Helmond (1ex) .  Kleine plevieren waren aanwezig  bij de Zinkplas (5exx) , in Eindhoven-Noord (5exx) , en bij het Beleven (3exx) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Kemphanen waren aanwezig  bij de Zinkplas (4exx) . Een Tureluur was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beleven (10exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Witgat werd gezien in Meerhoven (1ex) . Een Oeverloper was aanwezig op Hoogeind/Helmond (1ex) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , en over telpost-Loozerheide (5exx) . Een Visdief was weer aanwezig in Meerhoven (1ex) . Leuk , was de langsvliegende HOP in de omgeving van het Starven (1ex) . Een Grote gele kwikstaart was aanwezig bij de waterzuivering van Hapert (1ex) . Het 1ste Paapje werd gezien bij telpost-Loozerheide (1ex) . Een Tapuit werd gezien op een industrieterrein bij Hapert (1ex) . Beflijsters waren aanwezig op de Loozerheide (10exx) , bij het Starven (1ex) , op de Langakkers/Leende (2exx) , bij Geldrop (5exx) , en in de omgeving van Luyksgestel (2exx) . Een Sprinkhaanzanger was aanwezig bij het Grafven (1ex) . De 1ste Fluiter werd gezien op de Langakkers/Leende (1ex) .


Grasmus - Welschap 22-04-2012 ( Frank Neijts )

zaterdag 21 april

Geoorde futen werden gezien op het Beleven (5exx) . Bergeenden werden gezien op het Beleven (2exx) . Smienten werden gezien bij het Beleven (mn+vr) . Roerdompen werden gehoord bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en bij Valkenswaard (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (3exx) . Een Zwarte ooievaar vloog over Geldrop-Coevering (1ex) . Een Zwarte wouw werd gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij het Beuven (1vr) . Smellekens vlogen over de Gastelsche-heide (1ex) , en over telpost-Strabrecht (1ex) .  Een Slechtvalk vloog over Geldrop-Coevering (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig  bij de Zinkplas (1ex) , op de Strabrechtse-heide (1ex) , en bij het Beleven (2exx) . Kemphanen waren aanwezig  bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Beleven (18exx) . Grutto,s werden gezien bij het Beleven (4exx) . Een Tureluur was eveneens aanwezig bij het Beleven (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Witgatten werden gezien op de Strabrechtse-heide (3exx) , en bij de Ringselvennen (1ex) . Zwartkopmeeuwen werden gezien bij de Ringselvennen (2 ad) .Tapuiten werden gezien op de de Strabrechtse- heide (3exx) . Draaihalzen werden gezien bij de Ringselvennen (1ex) , en was nog steeds aanwezig in een tuin aan de Jansborg/Leende (1ex) . Beflijsters waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (9exx) , op de Loozerheide (1ex) , op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) , rondom de schaapskooi/Soerendonk (6exx) , op de Gastelsche-heide (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Sprinkhaanzanger werd gezien in het Dommeldal/Valkenswaard (1ex) . Een Snor zong bij de Ringselvennen (1 zp) .


Geelgors - Gastel 21-04-2012 ( Frank Neijts )

vrijdag 20 april

Brandganzen vlogen over telpost- Loozerheide (4exx) . Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (2exx) . Een Zomertaling was aanwezig op het Beuven (1mn) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Zwarte wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Bruine kiekendief vloog eveneens telpost-Strabrecht (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig  bij de Zinkplas (1ex) , en op de Strabrechtse-heide (1ex) . Een Kemphaan werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Groenpootruiter werd gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) . Een Witgat vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een WITWANGSTERN vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Draaihalzen werden gezien bij telpost-Strabrecht (1ex) , en was nog steeds aanwezig in een tuin aan de Jansborg/Leende (1ex) . Tapuiten werden gezien op de Loozerheide (1ex) , en op de Strabrechtse- heide (2exx) . Beflijsters waren aanwezig op de Langakkers/Leende (3exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Sprinkhaanzanger werd gehoord bij het Beuven (1 zp) . Putters werden gezien in Veldhoven (2exx) . Appelvinken werden gezien in Nuenen (2exx) .


 Blauwborst - Budel-Dorplein 20-04-2012 ( Frank Neijts )

donderdag 19 april

Een Pijlstaart (1vr) , een Kemphaan (1ex) , en een Dwergmeeuw (1ex) , werden gezien bij de Zinkplas . Een Draaihals was aanwezig in een tuin aan de Jansborg/Leende (1ex) .  Beflijsters waren aanwezig op de Langakkers/Leende (3exx) , en in de omgeving van Welschap (1ex) .

woensdag 18 april

Brandganzen vlogen over telpost- Strabrecht (4exx),, en vielen in op het Beuven . Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (5exx) . Een Pijlstaart was aanwezig op de Zinkplas (1vr) . Zomertalingen werden gezien op het Beuven (2mn) . Roerdompen waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Ooievaars waren terplaatse bij het Westelbeers-Broek (2exx) . Een Blauwe kiekendief vloog langs telpost-Loozerheide (1vr) .  Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (5exx) , en bij Helmond (1ex) . Kemphanen werden gezien bij de Zinkplas (4exx) . Groenpootruiters werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Witgatten vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Oeverloper werd gezien bij de Zinkplas (1ex) .Tapuiten werden gezien op het Kranenveld/Soerendonk (2exx) . Beflijsters werden gezien bij de Schaapskooi/Soerendonk (9exx) , op de Loozerheide (1ex) , op de Strabrechtse-heide (4exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Sprinkhaanzangers zongen op de Strabrechtse-heide (2 zp) . Een Klapekster was aanwezig op de Strabrechtse-heide (1ex) .


Beflijster - Soerendonk 18-04-2012 ( Hennie Lammers )

dinsdag 17 april

Bergeenden werden gezien op de Plateaux (3exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Pijlstaart was aanwezig op de Zinkplas (1vr) . Een Bruine kiekendief vloog over de Ringselvennen (1mn) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Een Kleine plevier was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Houtsnip werd gezien bij Bergeijk (1ex) . Kemphanen werden gezien bij de Zinkplas (4exx) . Een Tureluur (1ex) , en een Groenpootruiter (1ex) , werden gezien op de Plateaux . Zwartkopmeeuwen vlogen over de Ringselvennen (2 ad.) . Een Tapuit was aanwezig op het kranenveld/Soerendonk (1ex) . Beflijsters werden gezien bij de Ringselvennen (6exx) , op het Kranenveld/Soerendonk (4exx) , op de Langakkers/Leende (3exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (11exx) .


Tapuit - Soerendonk 17-04-2012 ( Jos Keppens )

maandag 16 april

Een Bergeend was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Pijlstaarten werden gezien op de Zinkplas (mn+2vr) . Zomertalingen werden gezien op het Beuven (4mn+3vr) . Roerdompen werden gezien bij het Beuven (2exx) . Ooievaars vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1mn) . Een Blauwe kiekendief werd gezien in de omgeving van de Weebosch (1vr) . Een Visarend vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Kemphaan was eveneens aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Groenpootruiter vloog over het Waschven (1ex) . Tapuiten werden gezien op het Kranenveld/Soerendonk (2exx) , en op de Strabrectse-heide (4ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (33exx) , over de Pan/Sterksel (1ex) , en waren terplaatse op het Kranenveld/Soerendonk (2exx) , bij de Ringselvennen (4ex) , op de Langakkers/Leende (3exx) , en verspreid over de Strabrechtse-heide (14exx) .  Een Rietzanger was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex) . Klapeksters werden gezien bij telpost-Loozerheide (1ex) , en in de Pan/Sterksel (1ex) . 


Koekoek - Soerendonk 16-04-2012 ( Jos Keppens )

zondag 15 april

Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (3exx) , en op de Plateaux (2exx) . Pijlstaarten werden gezien op de Zinkplas (mn+2vr) . Zomertalingen werden gezien op het Beuven (3mn+1vr) , op de Plateaux (1mn) , en bij Aarle-Rixtel (1mn) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Een Grote zilverreiger werd gezien op de Plateaux (1ex) . Ooievaars vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en vertrokken vanaf de Kromhurken/Bergeijk (10exx) . Zwarte wouwen vlogen over het Kranenveld/Groote-Heide (1ex) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en in het centrum van Eindhoven (2exx) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en in Eindhoven-Noord (2exx) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Kemphanen werden gezien bij de Zinkplas (4exx) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (2 ad.) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Tapuiten werden gezien bij Budel (2exx) , en bij telpost-Loozerheide (1ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Strabrecht (36exx) , over telpost-Loozerheide (50exx) , en werden gezien bij de Ringselvennen (4exx) , op de Langakkers/Leende (7exx) , en in Eindhoven-Noord (1ex) . Rietzangers werden gezien bij de Ringselvennen (1ex) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Klapeksterwerden gezien op het Kranenveld/Groote Heide (1ex zingend) . Putters werden gezien bij Veldhoven (2exx) .


Grasmus - Patersgronden 15-04-2012 ( Hennie Lammers )

zaterdag 14 april

Geoorde futen werden gezien op het Beleven (3exx) , en bij Valkenswaard (ca.20exx) . Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (7exx) , en bij het Beleven (2exx) . Pijlstaarten werden gezien op de Zinkplas  (mn+vr) . Smienten werden gezien op het Beleven (2mn+3vr) . Zomertalingen werden gezien op het Beuven (2mn+1vr) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Ooievaars vlogen over Valkenswaard (groep van 16exx) . Een Zwarte wouw vloog over Gijzenrooij (1ex) . Een Bruine kiekendief werd gezien op de Malpie/Valkenswaard (1vr) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over Gijzenrooij (1ex) , en over Helmond-Oost (1ex) . Een Smelleken vloog over Stratum/Eindhoven (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (4exx) , bij het Beleven (6exx) , en in Helmond (2exx) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Kemphanen werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en bij het Beleven (18exx) . Grutto,s waren aanwezig bij het Beleven (12exx) . Een Groenpootruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Tureluur werd gezien bij het Beleven (1ex) . Witgatten vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (1ex.) , en werden gezien bij het Beleven (2exx) . De 1ste Gierzwaluwen werden gezien boven de Ringselvennen (2exx) . De aankomst van een buslading  Beflijsters resulteerde in de volgende waarnemingen : Schaapskooi/Soerendonk en omgeving ca.20exx , Kranenveld 2exx , ponywei 2exx , Langakkers/Leende 5exx , Gijzenrooij 15exx overvliegend , telpost-Strabrecht 17exx overvliegend , Strabrecht-Noord 3exx overvliegend . De 1ste Sprinkhaanzangers werden gehoord bij het Beuven (1 zp) , en op het Kranenveld/Soerendonk (1 zp) . De 1ste Rietzanger werd gehoord bij de Ringselvennen (1 zp) . De 1ste Grasmus werd gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) . Een Vuurgoudhaan zong op de Strabrechtse-heide (1 zp) .


Beflijsters (man+vrouw) - Soerendonk 14-04-2012 ( Frank Neijts )

vrijdag 13 april

Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (3exx) . Pijlstaarten werden gezien op de Zinkplas  (mn+vr) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij het Grafven (1ex) . Rode wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Bruine kiekendief werd jagend gezien op de Malpie/Valkenswaard (1mn) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Kraanvogels vlogen eveneens over telpost-Strabrecht (4exx) . Een Kleine plevier werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Kemphanen werden gezien bij de Zinkplas (4exx) . Een Groenpootruiter (1ex) , en een Witgat (1ex) , werden gezien bij het ,s-Heerenven . Een Visarend werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Tapuit werd gezien op de Strabrechtse-heide 1ex) . Beflijsters werden gezien bij de Ringselvennen (3exx) , en verspreid over de Strabrechtse-heide (8exx) . 

donderdag 12 april

Bergeenden waren terplaatse op de Plateaux (8exx) . Smienten werden gezien op de Plateaux (6exx) . Een Pijlstaart was aanwezig bij het Beleven (1mn) . Een Roerdomp werd gehoord bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien op de Plateaux (1ex) , en bij het Beleven (1ex) . Een Visarend vloog over het Beleven (1ex) . De 1ste Boomvalk werd jagend gezien op de Landschotse-heide (1ex) . Een Kleine plevier werd gezien op de Plateaux (1ex) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij het Beleven (2exx) . Grutto,s waren aanwezig bij het Beleven (9exx) . Een Zwarte ruiter werd gezien op de Plateaux (1ex) . Een Tureluur was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig op de Plateaux (3exx) . Beflijsters werden gezien op de Langakkers/Leende (6exx) .

woensdag 11 april

Bergeenden waren terplaatse op de Plateaux (8exx) . Zomertalingen werden gezien op het Beuven (5mn+2vr) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (3exx) , bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en bij Valkenswaard (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (4exx) , en op de Plateaux (1ex) . Een Ooievaar vloog over de Plateaux (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Een Blauwe kiekendief werd jagend gezien op de Strabrechtse-heide (1vr) . Een Slechtvalk vloog over het Beuven (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig op de Plateaux (6exx) . Een Zwarte ruiter (1ex) , een Groenpootruiter (1ex) , en een Witgat (1ex) , waren terplaatse op de Strabrechtse-heide . Een IJsvogel werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Beflijsters werden gezien op de Langakkers/Leende (1ex) , en op de Strabrechtse-heide (1ex) .

dinsdag 10 april

Een Blauwe kiekendief was aanwezig in de omgeving van de Weebosch (1vr) . Grutto,s werden gezien bij Middelbeers (2exx) . Een Beflijster was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) .

maandag 9 april

Geoorde futen werden gezien op het E3 strand/Eersel (2exx) . Smienten werden gezien op het Soerendonks-Goor (mn+vr) . Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (2exx) , en in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) . Ooievaars werden overvliegend gezien , tussen Hapert en Bladel (2exx) . Een Zwarte wouw vloog over Valkenswaard (1ex) . Een Blauwe kiekendief werd gezien op de Gastelsche-heide (1vr) . Slechtvalken joegen in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) , en waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Een Kraanvogel vloog over de A67 t.h.v. Mierlo (1ex) .  Een Zwarte ruiter werd gezien bij het ,s-Heerenven (1ex) . Een Groenpootruiter werd gezien op de Gastelsche-heide (1ex) . Een Beflijster was aanwezig bij het ,s-Heerenven (1ex) .

zondag 8 april

Geoorde futen werden gezien op het Beleven (2exx) , en op de Zinkplas (1ex) . Brandganzen vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) . Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (8exx) , en bij het Beleven (4exx) . Smienten werden gezien op het Beleven (5exx) . Het mannetje BLAUWVLEUGELTALING werd vandaag toch weer gezien op de Vaarvennen-Malpie/Valkenswaard . Pijlstaarten werden gezien op de Zinkplas  (mn+2vr) . Zomertalingen werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (mn+vr) . Een Roerdomp werd gehoord bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Purperreiger vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Grote zilverreiger vloog over de Zinkplas (1ex) . Bruine kiekendieven werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (1vr) , en vlogen over Gijzenrooij (2mn) , en over telpost-Loozerheide (2mn+3vr) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over het Kempisch-bedrijvenpark/Hapert (2exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en in Veldhoven (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (11exx) , bij het Beleven (3exx) , en op het Kempisch-bedrijvenpark/Hapert (1ex) . Goudplevieren vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) . Bonte strandlopers werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Beleven (1ex) . Kemphanen werden gezien bij de Zinkplas (3exx) , en bij het Beleven (25exx) . Grutto,s waren aanwezig bij de Zinkplas (10exx) , bij het Beleven (20exx) , en in de omgeving van Bladel (5exx) .Tureluurs werden gezien bij het Beleven (3exx) . Een Groenpootruiter was aanwezig in de omgeving van Gastel (1ex) . Een Witgat vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (6exx waarvan 4exx kort terplaatse) . Een Klapekster was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex) .  


Steenuil - Leende 08-04-2012 ( Hennie Lammers )
 

zaterdag 7 april

Geoorde futen werden gezien op het Beleven (3exx) , en bij Valkenswaard (10exx) . Bergeenden werden gezien bij de Zinkplas (4exx) , en op het Beuven (2exx) . Smienten werden gezien op het Beleven (5exx) , en op het Beuven (2exx) . Pijlstaarten werden gezien op de Zinkplas  (mn+vr) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (2vr) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) , en bij Valkenswaard (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (1ex) , bij Valkenswaard (3exx) , en in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) . Een Ooievaar vloog over Geldrop-Coevering (1ex) . Bruine kiekendieven werden gezien bij het Beuven (mn+vr) , en vlogen over de Strabrechtse-heide (1vr) , over de Malpie/Valkenswaard (1ex) , en over de Brugsche-heide/Valkenswaard (1mn) . Een Visarend was terplaatse bij Valkenswaard(1ex) . Slechtvalken waren terplaatse op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , bij Mierlo (2exx) , en vlogen over Geldrop-Coevering (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (4exx) , en bij het Beleven (3exx) , bij het ,s-Heerenven (1ex) , en bij Hapert (1ex) . Kleine strandlopers werden gezien op een bedrijventerrein in aanleg bij Hapert (4exx) . Een Bonte strandloper wqas aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Kemphanen werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en bij het Beleven (1ex) . Grutto,s waren aanwezig bij de Zinkplas (16exx) , bij het Beleven (8exx) , en vlogen over de Malpie/Valkenswaard (1ex) . Tureluurs werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en bij het Beleven (2exx) . Witgatten werden gezien bij Geldrop (1ex) , bij Westerhoven (1ex) , en vlogen over de Malpie/Valkenswaard (1ex) . De 1ste Oeverloper werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Beflijsters werden gezien in de ponywei/Soerendonk (5exx) . De 1ste Snor zong bij Valkenswaard (1 zp) . Een Vuurgoudhaan zong op de Strabrechtse-heide (1 zp) . Een Buidelmees vloog over de Malpie/Valkenswaard (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (1ex) , op de Malpie/Valkenswaard (1ex) , en bij de Ringselvennen (1ex) . Een Putter zong op de Strabrechtse-heide (1 zp) . Een Goudvink werd gehoord op de Malpie/Valkenswaard (1ex) . Appelvinken vlogen over de Malpie/Valkenswaard (3exx) .

vrijdag 6 april

Een Geoorde fuut werd gezien op het Beleven (1ex) . Bergeenden werden gezien bij de Zinkplas (8exx) . Smienten werden gezien op het Beleven (6exx) . Het mannetje BLAUWVLEUGELTALING werd ook vandaag weer gezien op de Vaarvennen-Malpie/Valkenswaard . Pijlstaarten werden gezien op de Zinkplas (4exx) . Zomertalingen waren aanwezig op het Beuven (mn+vr) , en bij Valkenswaard (2exx) . Brilduikers vlogen over telpost-Strabrecht (2vr) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (3exx) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Grote zilverreiger vloog over de Maaij/Bergeijk (1ex) . Ooievaars vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren terplaatse bij Vaarle/Nuenen (1ex) . Een Zwarte wouw vloog over Gijzenrooij (1ex) . Bruine kiekendieven werden gezien bij de Ringselvennen (2exx) , op de Malpie (1ex) , en vlogen over Gijzenrooij (1ex) , en over telpost-Loozerheide (mn+vr) . Blauwe kiekendieven werden gezien bij het Beuven (1 ringstaart) , en bij de Galgeberg/Strabrechtse-heide (1mn) . Visarenden vlogen over Gijzenrooij (1ex) , en over Valkenswaard (1ex) . Slechtvalken waren terplaatse op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (8exx) , en bij het Beleven (2exx) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Kemphanen werden gezien bij de Zinkplas (3exx) , en bij het Beleven (2exx) . Grutto,s waren aanwezig bij de Zinkplas (35exx) , en bij het Beleven (3exx) . Groenpootruiters werden gezien op de Malpie/Valkenswaard (1ex) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en bij Valkenswaard (1ex) . Witgatten werden gezien bij Valkenswaard (2exx) , op de Malpie/Valkenswaard (3exx) , in de omgeving van Bergeijk (2exx) , bij Weidebeemd/Helmond (1ex) , en vlogen over Gijzenrooij (1ex) . Een Tapuit werd gezien bij telpost-Strabrecht (1ex) . Een Beflijster vloog over Gijzenrooij (1mn) .De 1ste Gekraagde roodstaart werd gezien bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) . De 1ste Bonte vliegenvanger was aanwezig in een tuin in Eersel (1ex) . Klapeksters werden gezien bij de Ringselvennen (1ex) , en bij de Galgeberg/Strabrechtse-heide (1ex - ook zingend) . Barmsijzen werden gezien op de Malpie/Valkenwaard (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Goudvink was aanwezig op de Malpie/Valkenswaard (1ex) .

donderdag 5 april

Een Geoorde fuut werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Het mannetje BLAUWVLEUGELTALING werd ook vandaag weer gezien op de Vaarvennen-Malpie/Valkenswaard . Een Zomertaling werd gezien bij Valkenswaard (1mn) . Een Roerdomp werd gehoord bij Valkenswaard (1ex) . Een Rode wouw vloog over Maarheeze (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over de Malpie/Valkenswaard (1mn) . Blauwe kiekendieven werden jagend gezien , op de Malpie/Valkenswaard (1vr) , op de Langakkers/Leende (1mn) , en in de omgeving van de Weebosch (1vr) . Visarenden vlogen over de Malpie/Valkenswaard (1ex) , en werden gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Een Witgat was aanwezig bij de Waterzuivering/Hapert (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij Aarle-Rixtel (1ex) . Een Tapuit was aanwezig in de ponywei/Soerendonk (1ex) . Beflijsters werden eveneens gezien in de ponywei/Soerendonk (5exx) . Barmsijzen werden gezien op de Malpie/Valkenswaard (6exx) .

woensdag 4 april

 Een Geoorde fuut werd gezien op de Zinkplas (1ex) .  Bergeenden werden gezien bij het Beleven (3exx) , en bij de Zinkplas (5exx) . Smienten werden gezien op het Beleven (5exx) . Het mannetje BLAUWVLEUGELTALING werd ook vandaag weer gezien op de Vaarvennen-Malpie/Valkenswaard . Pijlstaarten werden gezien op de Zinkplas (mn+vr) . Zomertalingen werden gezien op het Beuven (7mn+2vr) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (2exx) , en bij de Ringselvennen (1ex) . Een Rode wouw vloog over Geldrop (1ex) . Bruine kiekendieven werden gezien bij de Ringselvennen (1mn) , bij het Beuven (1vr) , en vlogen over de Strabrechtse-heide (2exx) . Een Blauwe kiekendief werd gezien op de Strabrechtse-heide (1mn) . De 1ste Visarenden van dit voorjaar vlogen over de Rul/Heeze (1ex) , en over Philips-Healthcare-Best (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (12exx) , en bij het Beleven (3exx) .  Kemphanen werden gezien bij de Zinkplas (3exx) , bij het Beleven (6exx) , en op de Plateaux (1ex) . Grutto,s werden gezien bij de Zinkplas (10exx) , en bij het Beleven (6exx) . Tureluurs werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , bij het Beleven (7exx) , en op de Plateaux (1ex) . Witgatten werden gezien op de Plateaux (1ex) , en bij het ,s-Heerenven (1ex) . De 1ste Koekeoek werd gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) . Beflijsters werden gezien op de Malpie (1ex) , en bij het ,s-Heerenven (3exx) . Klapeksters waren aanwezig bij de Ringselvennen (1ex) , en op de Strabrechtse-heide (1ex) . Een Kleine barmsijs vloog over de Malpie/Valkenswaard (1ex) . Een Appelvink werd eveneens gezien op de Malpie/Valkenswaard (1ex) . 

dinsdag 3 april

 Smienten werden gezien op het Beuven (6mn+5vr) . Het mannetje BLAUWVLEUGELTALING werd ook vandaag weer gezien op de Vaarvennen-Malpie/Valkenswaard . Pijlstaarten werden gezien op het Beuven (3mn+3vr) . Zomertalingen werden gezien op het Beuven (6mn+3vr) , en op de Groote-Heide/Leende (1ex) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (4exx) , en bij het Groot-Meer/Vessem (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (3exx) , en op de Malpie/Valkenswaard (1ex) . Een Blauwe kiekendief werd gezien bij het Grafven (1 ringstaart) . Witgatten waren aanwezig bij het ,s-Heerenven (4exx) . Beflijsters werden eveneens gezien bij het ,s-Heerenven (3exx) . Een mogelijke KORTSNAVELBOOMKRUIPER werd gehoord in Eindhoven Noord (1ex) .

maandag 2 april

Geoorde futen werden gezien op het Beleven (2exx) , en op het Groot-Malpieven (1ex) . De ROTGANS was nog aanwezig bij het Beleven (1ex) . Bergeenden werden gezien bij het Beleven (4exx) , en bij de Zinkplas (4exx) . Smienten werden gezien op de Zinkplas (1mn) , en bij het Beleven (2mn) . Het mannetje BLAUWVLEUGELTALING werd vandaag toch weer kort gezien op de Vaarvennen-Malpie/Valkenswaard . Pijlstaarten werden gezien op de Zinkplas (1mn) , op het Beuven (3mn+1vr) , en op het Beleven (1vr) .  Zomertalingen werden gezien op het Beuven (mn+vr) . Brilduikers werden gezien op het Beuven (4exx) . Een  Grote zilverreiger werd gezien bij het Beuven (1ex) . Ooievaars waren terplaatse in de omgeving van Vaarle/Nuenen (3exx) . Een Slechtvalk werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (7exx) , en bij het Beleven (6exx) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Grutto,s werden gezien bij de Zinkplas (35exx) , en bij het Beleven (ca.35exx) . Kemphanen werden gezien bij de Zinkplas (7exx) , op de Malpie/Valkenswaard (5exx) , en bij en in de omgeving van het Beleven (ca.45exx) . Zwartkopmeeuwen werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . De 1ste Beflijsters van dit voorjaar waren aanwezig op de Langakkers/Leende (2exx) .


Blauwvleugeltaling - Malpie-Valkenswaard 02-04-2012 ( Ruud Bouwman )

zondag 1 april

Geoorde futen werden gezien op de Cartier-heide (4exx), en bij Valkenswaard (2exx) . Een ROTGANS was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Bergeenden werden gezien bij het Beleven (4exx) , en bij de Zinkplas (5exx) . Smienten werden gezien op de Zinkplas (1mn) , op het Beuven (mn+vr) , en bij het Beleven (4exx) . Een fraaie ontdekking , was het mannetje BLAUWVLEUGELTALING op de Vaarvennen/Malpie , helaas kon de vogel tot nu toe niet worden teruggevonden . Pijlstaarten werden gezien op de Zinkplas (mn+vr) , en op het Beleven (4exx) . Zomertalingen werden gezien op het Beuven (9mn+4vr) , en op het Beleven (5exx) . Brilduikers werden gezien op het Beuven (4mn+5vr) , en op het E3 strand/Eersel (5exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (3exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (10exx - slaapplaats) . De 1ste Zwarte ooievaar van dit voorjaar werd overvliegend gezien, zowel over Geldrop-Coevering als over de Gijzenrooise-Zegge (1 en hetzelfde ex) . Ooievaars vlogen de Malpie (2exx) , en over Knegsel (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1mn+2vr) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1vr) , en werden gezien in de omgeving van de Weebosch (2mn) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (5exx) , bij het Beleven (6exx) , en vlogen over de Gijzenrooise-Zegge (2exx) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Grutto,s werden gezien bij de Zinkplas (23exx) , en bij het Beleven (6exx) . Kemphanen waren aanwezig bij het Beleven (18exx) , en bij de Zinkplas (2exx) . Een Witgat vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij Aarle-Rixtel (1ex) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Loozerheide (1ex) , en op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) . Een Klapekster was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex - ook zingend) . Putters werden gezien bij Geldrop (2exx) . Een Barmsijs werd gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) . Een Kleine barmsijs werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . 


Fitis - Budel-Dorplein 01-04-2012 ( Hennie Lammers )