Waarnemingen van Vogels in de Kempen

maart

zaterdag 31 maart

Geoorde futen werden gezien op het Beleven (3exx) , en bij Valkenswaard (2exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) , en bij het Beleven (3exx) . Pijlstaarten werden gezien op het Beleven (1ex) , en op het Beuven (2exx) . Zomertalingen werden gezien op het Beuven (8mn+2vr) , bij het Diessens-Broek (4mn+2vr) , en op het Beleven (1mn) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (5exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Diessens-Broek (4exx) , en werden overvliegend gezien t.h.v. Leende (1ex) . Een Lepelaar vloog over het Beleven (1 onv.) . Bruine kiekendieven werden gezien bij het Beuven (2exx) , bij de Ringselvennen (1mn) , en bij het Beleven (1mn) . Een Blauwe kiekendief werd gezien in de omgeving van de Weebosch (1mn) . Een Slechtvalk werd gezien bij het Beuven (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij het Beleven (3exx) . Kemphanen werden gezien bij het Beleven (7exx) . Een Regenwulp werd gezien bij het Diessens-Broek (1ex) . Witgatten werden gezien bij het Beleven (1ex) , en bij het Diessens-Broek (1ex) . De 1ste Rietzanger zong in ,t Goor/Helmond (1zp) . Een Goudvink werd gezien bij Bladel (1ex) . 


Geoorde fuut - Beleven-Reusel 31-03-2012 ( Frank Neijts )

vrijdag 30 maart

Bergeenden waren aanwezig bij het Diessens-Broek (2exx) . Smienten waren aanwezig op het Beuven (4mn+5vr) . Een Pijlstaart was aanwezig op het Beuven (1mn) . Zomertalingen werden gezien op het Beuven (7mn+2vr) , bij het Diessens-Broek (6exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1mn) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (2mn+3vr) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (15exx - slaapplaats) , en vlogen over telpost-Strabrecht (6exx) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Een Slechtvalk was aanwezig in de omgeving van Heers/Veldhoven (1ex) . Een Zwarte ruiter werd gezien bij het Diessens-Broek (1ex) . Een IJsvogel werd gezien in de omgeving van Heers/Veldhoven (1ex) . Barmsijzen werden gezien op de Strabrechtse-heide (2exx) .

donderdag 29 maart

Geoorde futen werden gezien op het Beleven (3exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (5exx) , en bij het Beleven (4exx) . Smienten waren aanwezig bij het Beleven (10exx) , op het Beuven (2exx) , en op de Zinkplas (6exx) . Pijlstaarten werden gezien op het Beleven (4exx) . Zomertalingen werden gezien op het Beuven (7mn+4vr) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (4exx) . Een Zwarte wouw vloog over het Beleven (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beleven (2exx) , bij de Zinkplas (2exx) , en in Eindhoven-Noord (2exx) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Kemphanen waren aanwezig bij het Beleven (18exx) , en bij de Zinkplas (1ex) . Grutto,s waren aanwezig bij de Zinkplas (10exx) , en bij het Beleven (12exx) . Een Tureluur werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Beleven (3exx) . Een Putter werd gezien in Veldhoven (1ex) .      


Kleine plevier - Eindhoven-Noord 29-03-2012 ( Frank Neijts )

woensdag 28 maart

Pijlstaarten werden gezien op het Beuven (mn+vr) , en het Grafven (3mn+3vr) . Een Zomertaling was aanwezig op het Beuven (1mn) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (3mn+3vr) . Grote zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (2mn+2vr) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (3exx) . Grote zilverreiger was aanwezig bij het Grafven (4exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Vuurgoudhanen werden gezien bij het Starven (2exx) . Een Klapekster was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Een Barmsijs werd gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) .

dinsdag 27 maart

Bergeenden waren aanwezig op de Plateaux (2exx) . Een Kleine zilverreiger was eveneens aanwezig op de Plateaux (1ex) . Een Grote zilverreiger was aanwezig op de Groote-Heide/Leende (1ex) . Een Ooievaar was terplaatse bij Vaarle/Nuenen (1ex) . Een Kraanvogel was nog aanwezig op de Groote-Heide/Leende (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij de Hooijdonksemolen (1ex) .

maandag 26 maart

Geoorde futen werden gezien op het Beleven (2exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (4exx) , en bij het Beleven (4exx) . Smienten waren aanwezig bij het Beleven (12exx) . Pijlstaarten werden gezien op het Beleven (1mn), en op de Zinkplas (1mn) . Een Zomertaling was aanwezig op het Beuven (1mn) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (8exx) . Een Roerdomp werd gehoord bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Starven (1ex) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1mn+3vr) , en werden gezien bij het Beuven (1mn) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1mn) . Slechtvalken waren aanwezig iop de ASML toren/Veldhoven (1ex) , en in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beleven (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Bontbekplevieren waren aanwezig bij het Beleven (4exx) . Goudplevieren vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) . Kemphanen waren aanwezig bij het beleven (13exx) , bij de Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) . Grutto,s waren aanwezig bij de Zinkplas (19exx) , en bij het Beleven (20exx) . Een Zwarte ruiter was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Een Witgat werd gezien langs de Keersop bij Westerhoven (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij de Enderheide/Bergeijk (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Gastesche-heide (1ex) , en op de Strabrechtse-heide (1ex) .

zondag 25 maart

Geoorde futen werden gezien op de Malpie (1ex) , en bij het Beleven (2exx) . Brandganzen waren aanwezig bij het Beleven (4exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (3exx) , en bij het Beleven (4exx) . Krooneenden waren aanwezig op het Beuven (2mn) . De Witoogeend werd ook vandaag weer gezien op het Groot Malpieven (1mn) . Smienten waren aanwezig bij het Beleven (12exx) , op het Groot Malpieven (mn+vr) , en op het Soerendonks-goor (4exx) . Pijlstaarten werden gezien op het Beleven (1mn), en op het Grafven (2exx) . Zomertalingen werden gezien in het Diessens-Broek (2mn+1vr) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (2exx) , en op de Zinkplas (3exx) . Grote zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (4mn+3vr) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (3exx) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (5exx) , in het Diessens-Broek (4exx) , bij het Groot-Goor/Veldhoven (2exx) , en vlogen over de Zinkplas (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (mn+vr) , en werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (1vr) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1vr) , en waren aanwezig in de omgeving van de Weebosch (1vr) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en op de ASML toten/Veldhoven (1ex) . Kraanvogels vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en waren nog aanwezig in de omgeving van Gastel (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) . Bontbekplevieren werden gezien bij het Beleven (3exx) . Kemphanen werden gezien bij de Zinkplas (6exx) , bij het Beleven (12exx) , en bij het Soerendonks-Goor (3exx) . Grutto,s waren aanwezig bij de Zinkplas (24exx) , en bij het Beleven (32exx) . Tureluurs werden gezien bij het Beleven (2exx) , en bij de Zinkplas (1ex) . Een Witgat vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Zwartkopmeeuwen waren aanwezig bij de Zinkplas (2ad.) . MIDDELSTE BONTE SPECHTEN werden gezien bij Heeze (1paar) . Klapeksters werden gezien op de Plateaux (2exx) , bij de Ringselvennen (1ex) , op de Malpie (1ex) , en op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) . Putters werden gezien bij Heeze (2exx) . Barmsijzen werden gezien op de Strabrechtse-heide (3exx) .


Zomertaling - Diessens-Broek 25-03-2012 ( Frank Neijts )

zaterdag 24 maart

Geoorde futen werden gezien op de Zinkplas (1ex) , en op de Malpie (1ex) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (7exx) , op de Plateaux (4exx) , bij het Beleven (1ex) , en bij het ,s-Heerenven (1ex) . Een Casarca vloog over de Plateaux (1ex) . Smienten werden gezien op de Zinkplas (3exx) , op het Soerendonks-Goor (2exx) , en op het Beleven (1ex) . Pijlstaarten werden gezien op het Beuven (2exx) . Zomertalingen werden gezien op het Beuven (5mn+1vr) , en op het Soerendonks-Goor (1ex) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (12exx) , en op de Zinkplas (4exx) . Een Grote zaagbek was aanwezig op het Beuven (1ex) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Grote zilverreigers werden gezien op de Plateaux (6exx) , bij het Beuven (1ex) , bij het Groot-Goor/Veldhoven (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Zwarte wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Strabrecht (1ex) .  Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Een Smelleken vloog langs telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Een Kraanvogel was nog steeds aanwezig in de omgeving van de Gastelsche-heide (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (4exx) , en op de Plateaux (1ex) . Bonte strandlopers werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Kemphanen werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , op de Plateaux (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) . Een vroege Groenpootruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Tureluur vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Grutto,s werden gezien bij de Zinkplas (25exx) , en op de Plateaux (1ex) . Een IJslandse grutto was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Wulpen werden gezien bij de Zinkplas (101exx) . Witgatten werden gezien op de Plateaux (4exx) , bij het Groot-Goor/Veldhoven (1ex) , en vlogen over de Zinkplas (1ex) , en over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Dwergmeeuw vloog over telpost-Loozerheide (1ad.) . De 1ste Oeverzwaluw vloog langs telpost-Loozerheide (1ex) . Op verschillende plekken werden de 1ste Boompiers gehoord . Een Waterpieper werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) . Ook Fitissen werd op verschillende plekken gehoord . Klapeksters werden gezien op de Plateaux (1ex) , op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) , en bij het Marijkeven (1ex) . Putters vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden gezien bij Aarle-Rixtel (2exx) . Barmsijzen werden gezien op de Strabrechtse-heide (2exx) .


Blauwborst - Budel-Dorplein 24-03-2012 ( Hennie Lammers )

vrijdag 23 maart

Een Bergeend werd gezien bij het ,s-Heerenven (1ex) . Pijlstaarten werden gezien op het Beuven (2exx) , en op het Grafven (14exx) . Zomertalingen werden gezien op het Beuven (4mn) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (14exx) . Grote zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (3exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (3exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (13exx - slaapplaats) .  Een Blauwe kiekendief werd jagend gezien bij het Grafven (1vr) . Een Kraanvogel was terplaatse bij de Klotvennen/Groote-Heide (1ex) . Een Bonte strandloper werd gezien bij het Beuven (1ex) . De 1ste Tapuit was aanwezig bij de Galgeberg/Strabrechtse-heide (1mn) . Een Klapekster werd gezien in de omgeving van de Weebosch (1ex) . 

donderdag 22 maart

Een Geoorde fuut was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Een Witoogeend werd gezien op het Groot-Malpieven (1ex) . Een Roerdomp werd gehoord bij het Groot Neer/Vessem(1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bioj het Beleven (2exx) . Grutto,s werden eveneens gezien bij het Beleven (17exx) . Grote gele kwikstaarten werden gezien in Geldrop-Coevering (2exx) .

woensdag 21 maart

Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (8exx) , en op de Strabrechtse-heide (1ex) . Pijlstaarten werden gezien op het Witven (2exx) , op het Grafven (12exx) , en op de Zinkplas (2exx) . Zomertalingen werden gezien op het Beuven (4mn+1vr) , en op het Soerendonks-Goor (1mn) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (6exx) , en op de Zinkplas (3exx) . Grote zaagbekken werden gezien bij Sterksel (2exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (4exx) , bij het Starven (1ex) , bij het Grafven (1ex) , en op de Loozerheide (1ex) . Ooievaars vloog over de Strabrechtse-heide (1ex) , en waren terplaatse tussen Duizel en Vessem (1ex) .Grutto,s werden gezien bij de Zinkplas (34exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Houtsnip werd gezien op de Plateaux (1ex) . Een Zwartkopmeeuw vloog over telpost-Loozerheide (1ad.) . Een Blauwborst zong bij de Ringselvennen (1 zp) . Klapksters werden gezien op de Strabrechtse-heide (2exx) , op de Plateaux (1ex) , en bij de Ringselvennen (1ex) . Een RAAF vloog al roepend over de Cartier-heide (1ex) . Barmsijzen werden gezien op de Strabrechtse-heide (2exx) , en op de Cartier-heide (2exx) . Appelvinken vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over Gestel/Eindhoven (1ex) .   

dinsdag 20 maart

 Een Zomertaling was aanwezig op het Beuven (1ex) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (7exx) . Grote zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (6exx) . Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Erg leuk was de ontdekking van een Kleine zilverreiger bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (3exx) , en bij het Starven (2exx) . Een Ooievaar was terplaatse tussen Duizel en Vessem (1ex) . Een Blauwborst werd gezien bij de Reuselse Moeren (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (3exx) . Kleine barmsijzen werden gezien bij Hooge Mierde (16exx) .     


Kleine zilverreiger - Soerendonk 20-03-2012 ( Rene Weenink )

maandag 19 maart

Kolganzen waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (2exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Smienten werden gezien bij het Soerendonks-Goor (8exx) , en op het Beuven (1mn) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Grafven (12exx) , en op het Soerendonks-Goor (2exx) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (4exx) , en op de Zinkplas (1ex) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (4exx) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en op de Groote heide/Heeze (1ex) . Ooievaars vlogen over  Geldrop-Coevering (16exx) , en was terplaatse langs de Fluiter/Hoogeloon (1ex) . Een Blauwe kiekendief werd jagend gezien op de Oostelbeersche heide (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (2exx) . Grutto,s waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Een Witgat werd gezien in Eindhoven-Noord (1ex) . Een Zwartkopmeeuw werd gezien bij de Zinkplas (1ad.) . Een Grote gele kwikstaart vloog over Geldrop-Coevering (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op de Oostelbeersche-heide (1ex) .


Witgat - Eindhoven-Noord - 19-03-2012 ( Frank Neijts )

zondag 18 maart

Een Brandgans vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (2exx) . Pijlstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (16exx) , en op de Zinkplas (5exx) . Grote zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (14exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (3exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (14exx - slaapplaats) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , bij de Zinkplas (1ex) , bij de Flaes (1ex) , en bij het Groot Goor/Veldhoven (1ex) . Ooievaars vlogen over Aalst (6exx) , over Westerhoven (10exx) , over Geldrop-Coevering (6exx) , over Heeze (18exx) , over Netersel (11exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Rode wouw vloog over het Soerendonks-Goor (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1vr) , en werden gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Blauwe kiekendief was aanwezig in de omgeving van de Weebosch (1vr)  . Ruigpootbuizerden vlogen telpost-Loozerheide (1 onv.ex) , en over de Liskes/Bergeijk (1ex) . Een Smelleken vloog over telpost-Loozerheide (1mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , en werden gezien bij Helmond-Oost (2exx) , bij het Beuven (1ex) , en overvliegend over Geldrop-Coevering (1ex) . Kluten vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Een Kleine plevier werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Goudplevieren vlogen over telpost-Loozerheide (27exx) . Bonte strandlopers werden gezien bij de Zinkplas (6exx) . Een Kemphaan werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Houtsnip werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Grutto,s waren aanwezig bij de Zinkplas (43exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Wulpen werden gezien bij de Zinkplas (50exx) . Zwartkopmeeuwen werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Een MIDDELSTE BONTE SPECHT werd gezien bij Heeze (1ex) . De 1ste Boerenzwaluwen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en werden gezien bij de Ringselvennen (4exx) . Klapeksters werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , bij het Groot Goor/Veldhoven (1ex) , en bij het Starven (1ex) . Barmsijzen werden gezien bij het Beuven (2exx) , en op de Malpie (6exx) . Een Goudvink werd gezien bij Veldhoven (1ex) .


Ruigpootbuizerd - telpost-Loozerheide 18-03-2012 ( Rene Weenink )

zaterdag 17 maart

Geoorde futen waren aanwezig op het Goorven (6exx) . Een Brandgans werd gezien bij het Beleven (1ex) . Bergeenden waren aanwezig bij het Beleven (4exx) , en op de Zinkplas (3exx) . Smienten waren aanwezig op het beleven (6exx) . Brilduikers waren aanwezig op de Zinkplas (6exx) . Een Grote zilverreiger werd gezien bij het Groot Meer/Vessem (1ex) . Een Ooievaar vwas terplaatse in een weiland aan de Fluiter/Hoogeloon (1ex) . Slechtvalken werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en vloog over Geldrop-Coevering (1ex) . Kemphanen werden gezien bij de Zinkplas (8exx) . Grutto,s werden gezien bij de Zinkplas (21exx) , en bij het Beleven (8exx) . Wulpen werden gezien bij de Zinkplas (110exx) . Een Bokje werd gezien bij het Groot Meer/Vessem (1ex) . Opnieuw werden MIDDELSTE BONTE SPECHTEN waargenomen , en wel op de Gorp en Rovert/Goirle (3exx) , en bij Heeze (2exx) . De 1ste Blauwborsten werden gezien bij het Beleven (2exx) . Een Klapekster was aanwezig op de Dijkse-heide/Soerendonk (1ex) . Kleine barmsijzen werden gezien bij Vessem (10exx) .

vrijdag 16 maart

Kolganzen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (4exx) . Zomertalingen waren aanwezig op het Beuven (2mn) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (15exx) , en op de Zinkplas (5exx) . Grote zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (14exx) . Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (15exx - slaapplaats) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , op de Landschotse-heide (2exx) , bij het Westelbeersche-Broek (1ex) , op de Neterselsche-heide (1ex) , en bij Heeze (1ex) . Ooievaars vlogen over Aalst (1ex) , over Nuenen (1ex) , en waren terplaatse bij vliegveld-Eindhoven (1ex) . Een Rode wouw vloog over de Landschotse-heide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1vr) , en over de Strijperheg/Leende (vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en op de ASML toren/Veldhoven (2exx) . De 1ste Kleine plevieren waren aanwezig in Eindhoven-Noord (2exx) . Goudplevieren vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) . Grutto,s werden gezien bij de Zinkplas (16exx) . Tureluurs werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en op de Landschotse-heide (2exx) . MIDDELSTE BONTE SPECHT werden vandaag weer gezien bij Heeze (2exx) . Klapeksters werden gezien op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) , op de Neterselsche-heide (1ex) , op de Strabrechtse-heide (1ex) , en in de omgeving van de Weebosch (1ex) . RAVEN vlogen over Valkenswaard (2exx) . Een Barmsijs vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .

donderdag 15 maart

Kleine zwanen werden gezien op het Beuven (4exx) . Een Brandgans werd gezien bij het Beleven (1ex) . Bergeenden waren aanwezig bij het Beleven (6exx) . Smienten waren aanwezig op het Beuven (4exx) , bij het Beleven (4exx) , en bij het Soerendonks-Goor (12exx) . Pijlstaarten werden gezien op het Beuven (14exx) , en op het Grafven (8exx) . Zomertalingen waren anwezig op het Beuven (4exx) . Brilduikers (11exx) , en Grote zaagbekken (13exx) , waren eveneens aanwezig op het Beuven . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) , en bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (15exx) , en bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Ooievaar vloog over Nuenen (1ex) . Een Blauwe kiekendief was aanwezig in de omgeving van de Weebosch (1vr)  . Grutto,s waren aanwezig bij het Beleven (21exx) . De 1ste Boerenzaluw werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Rouwkwikstaart was kort terplaatse bij telpost-Strabrecht (1vr) . Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (2exx) , en bij het Heieind/Hoogeloon (1ex) .Een Putter vloog over het Beleven (1ex) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) .  

woensdag 14 maart

Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (5exx) . Smienten waren aanwezig op het Beuven (7exx) , en bij het Beleven (5exx) . Pijlstaarten werden gezien op het Grafven (10mn+6vr) , en bij het Beleven (mn+vr) . De ste Zomertaling was aanwezig op het Beuven (1mn) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (14exx) , en op de Zinkplas (mn+vr) . Grote zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (9exx) . Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (23exx - slaapplaats) , en bij de Zinkplas (2exx) . Een Ooievaar was terplaatse bij Vaarle/Nuenen (1ex) . Slechtvalken werden gezien bij de Zinkplas (mn+vr) , en vlogen over Gestel/Eindhoven (2mn+1vr) . Een Kraanvogel vloog over het Beleven (1ex) . Een Kemphaan werd gezien bij het Beleven (1ex) . Grutto,s waren aanwezig bij het Beleven (4exx) , en bij de Zinkplas (12exx) . De MIDDELSTE BONTE SPECHT van Helmond werd ook vandaag weer gezien (1mn) . Een Klapekster was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) .

dinsdag 13 maart

Een Ooievaar was terplaatse bij Vaarle/Nuenen (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op het TD gebouw in Eindhoven (1mn) . Een Blauwe kiekendief was aanwezig in de omgeving van de Weebosch (1vr)  .


Blauwe kiekendief - Weebosch 13-03-2012 ( Alie Bergsma )

maandag 12 maart

Kleine zwanen waren aanwezig in de omgeving van het Schut/Bergeijk (4exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (4exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Smienten waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Brilduikers waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (4exx) , bij Valkenswaard (1ex) , bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en langs de Weerderdijk/Westerhoven (1ex) . Een Ooievaar vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Ruigpootbuizerd vloog eveneens over telpost-Loozerheide (2 kj) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Een Witgat werd gezien bij Vakenswaard (1ex) . Barmsijzen werden gezien bij Valkenswaard (2exx) . Goudvinken werden gezien bij Leende (2exx) . 

zondag 11 maart

Geoorde futen waren aanwezig op de Cartier-heide (5exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (6exx) , bij het Beleven (2exx), en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Smient was aanwezig bij het Beleven (1mn) . Pijlstaarten waren aanwezig bij het Beleven (3mn+3vr) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (22exx) , en op de Zinkplas (4exx) . Grote zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (24exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (24exx - slaapplaats) , bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , langs de Keersop bij Bergeijk (3exx) , bij de waterzuivering/Hapert (2exx) , langs de Jansborg/Leende (1ex) , langs de Strijperdijk/Leenderstrijp (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Ooievaar vloog over Stratum/Eindhoven (1ex) . Rode wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2 ringstaarten) , over telpost-Loozerheide (1 ringstaart) , en werden gezien in de omgeving van de Weebosch (2vr+1mn) . Een Smelleken werd gezien bij Bergeijk (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Scholeksters waren aanwezig bij de Zinkplas (28exx) . Goudplevieren vlogen over telpost-Loozerheide (75exx) . Kemphanen waren aanwezig bij het Belevern (9exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Grutto,s waren aanwezig bij het Beleven (11exx) . Wulpen werden gezien bij de Zinkplas (ca.100exx) . Een Witgat was aanwezig bij de waterzuivering/Hapert (1ex) . Een IJsvogel werd eveneens gezien bij de waterzuivering/Hapert (1ex) . Alweer werd een MIDDELSTE BONTE SPECHTontdekt , en wel in Helmond (1mn) . Klapeksters werden gezien op de Loozerheide (1ex) , bij de Ringselvennen (1ex) , en bij het Marijkeven (1ex) . De KORTSNAVELBOOMKRUIPER werd weer gehoord in de Pan/Maarheeze (1zp) . Verrassend , was de Raaf die over Eindhoven-Noord vloog . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (16exx) . Een Kruisbek werd gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) . Een Goudvink werd gezien in Eindhoven (1mn) . Een Appelvink vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .   


Scholekster - Bladel 11-03-2012 ( Dirk van Dingenen )

zaterdag 10 maart

Kolganzen waren terplaatse in de omgeving van het Soerendonks-Goor (2exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (9exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Smienten waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (15exx) . Pijlstaarten waren aanwezig op de Landschotse-heide (4exx) , en op de Zinkplas (7exx) .  Brilduikers waren aanwezig op de Zinkplas (6exx) , en op het E3 strand/Eersel (6exx) . Grote zilverreigers werden gezien op de Landschotse-heide (6exx) , bij de Stokkelen/Eersel (1ex) , langs de Keersop/Westerhoven (1ex) , bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) , bij het Soerendonks-Goor (4exx) , op de Malpie/Valkenswaard (3exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Blauwe kiekendief werd gezien in de omgeving van de Peeldijk/Budel-Dorplein (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en waren terplaatse langs de Peeldijk/Budel-Dorplein (1ad.vr) . Kraanvogels vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Grutto,s werden gezien langs de Renheide/Leende (1ex) , en langs de Peeldijk/Budel-Dorplein (2exx) . Wulpen waren aanwezig langs de Peeldijk/Budel-Dorplein (50exx) . Een Witgat werd gezien langs de Keersop/Westerhoven (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij de Venbergse watermolen/Valkenswaard (1ex) . Een  KORTSNAVELBOOMKRUIPER werd gezien en gehoord in de Pan/Maarheeze (1zp) . Klapeksters werden gezien op de Loozerheide (1ex) , bij het Rouwven/Wintelre (1ex) , en op de Landschotse-heide (1ex) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Kruisbek vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Goudvink werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . 

vrijdag 9 maart

Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Beuven (10exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (8exx - invallend op het Beuven ) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (26exx) , op het Goorven (1ex) , en op de Zinkplas (3mn+2vr) . Grote zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (7exx) , en op het Goorven (3mn+4vr) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (17exx - slaapplaats) , en bij het Goorven (6exx) . Ooievaars vlogen over Geldrop (1ex) , en waren terplaatse in de omgeving van Wintelre (1ex) , en bij Hoogeind/Veldhoven (1hetzelfde ex ) . Blauwe kiekendieven vlogen langs telpost-Strabrecht (1 ringstaart) , en werden jagend gezien in de omgeving van de Reuselse moeren (1mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (2exx) . Goudplevieren vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Grutto,s werden gezien bij de Zinkplas (24exx) . Een Rouwkwikstaart werd gezien in Eindhoven-Noord (1ad vr) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-
Strabrecht (1ex) . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) . Putters werden gezien in Meerhoven (5exx) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . 
 

donderdag 8 maart

Pijlstaarten (12exx) , een hybride Kuif X Tafeleend (mn) , Brilduikers (23exx) en Grote zaagbekken (14exx) , waren aanwezig op het Beuven . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (17exx - slaapplaats) , bij de Keijenhurk/Landschotse-heide (1ex) , en langs de Keersop bij Westerhoven (1ex) . Maar liefst 9 Rode wouwen trokken vandaag over telpost-Strabrecht , verder vlogen er nog exx over de Genneperparken/Eindhoven (1ex) , en over Halfmijl/Veldhoven (1ex) . Een Blauwe kiekendief werd gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) . Kraanvogels vertrokken vanmorgen vanaf de Strabrechtse-heide (31exx) . Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse-heide (min. 3exx) , en bij het Heieind/Hoogeloon (1ex) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) .     

woensdag 7 maart

Een Pijlstaart werd gezien op het Grafven (1mn) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (15exx) , en op de Zinkplas (4mn+4vr) . Grote zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (2exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (6exx) , en op de Strabrechtse-heide (1ex) . Een Ooievaar was terplaatse in de omgeving van Wintelre (1ex) . Rode wouwen vlogen over Diessen (1ex) , over Budel (1ex) , over Valkenswaard (1ex) , en over de A2 t.h.v.Leende (1ex) . Houtsnippen werden gezien bij de Stevensbergen/Luyksgestel (2exx) . Een KORTSNAVELBOOMKRUIPER werd vandaag weer gezien in het Buulderbroek/Budel (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (2exx) .

dinsdag 6 maart

Wilde zwanen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (6exx) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (19exx) , en op de Zinkplas (2mn+2vr) . Grote zaagbekken (16exx) , waren aanwezig op het Beuven . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (17exx - slaapplaats) , en in de omgeving van Heers/Veldhoven (1ex) . Een Ooievaar vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Verrassend , was een LEPELAAR die overvliegend werd waargenomen over Gestel/Eindhoven (1ex) . Rode wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Slechtvalken waren aanwezig op het TD gebouw/Eindhoven (2exx) , en op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Kraanvogels vlogen over telpost-Strabrecht (28exx) , over het Voortje/Mierlo (36exx) , over Gestel/Eindhoven (3exx) , en over Philps Healthcare/Best (3exx) . Een Houtsnip werd gezien op de Hugterheide/Maarheeze (1ex) . Een IJsvogel werd gezien op Hoogeind/Helmond (1ex) . Klapeksters waren aanwezig bij het Marijkeven (1ex) , op de Loozerheide (1ex) , en langs de Kleine Beerze/Hoogeloon (1ex) . Putters werden gezien bij Hoogeloon (2exx) .

maandag 5 maart

Kleine zwanen waren aanwezig in de omgeving van het Schut/Bergeijk (4exx) . Een Bergeend werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1mn) . Een Roerdomp werd gehoord bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij en in de omgeving van de Maaij/Bergeijk (2exx) , bij de Hoekerbeemden/Bergeijk (2exx) , bij de Kromhurken/Bergeijk (1ex) , bij de Pastoorsweijer/Bergeijk (1ex) , in het Dommeldal/Veldhoven (2exx) , bij de waterzuivering/Hapert (2exx) , langs de Groote Beerze/Casteren (2x) , bij de Flaes (1ex) , op de Mispeleindse-heide (1ex) , en op de Grijze steen/Hoogeloon (1ex) . Rode wouwen vlogen de waterzuivering/Hapert (2exx) . Een Blauwe kiekendief werd gezien op de Neterselse-heide (1mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (2exx) , en in het Dommeldal/Veldhoven (2exx) . Kraanvogels vlogen over het Voortje/Mierlo (7exx) , en over Eersel (ca.100exx) . Witgatten werden gezien bij waterzuivering/Hapert (2exx) . Een IJsvogel werd gezien bij de Colse Zegge/Eindhoven (1ex) . Klapeksters wasren aanwezig bij het Zwartven/Hooge Mierde (1ex) , en langs de Kleine Beerze/Hoogeloon (1ex) . Een Goudvink werd gezien bij Nuenen (1ex) .


Kleine bonte specht - Hooge Mierde 05-03-2012 ( Henry Wenting )
 

zondag 4 maart

Kleine zwanen waren aanwezig in de omgeving van het Schut/Bergeijk (4exx) . Wilde zwanen waren aanwezig op het Beuven (8exx) . Bergeenden werden gezien op het Beuven (1ex) , en op de Zinkplas (7exx) . Smienten waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (11exx) . Brilduikers werden gezien op het Beuven (21exx) , op de Zinkplas (6exx) , en op de Cote-d'or (7exx) . Grote zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (7exx) , en op de Zinkplas (1mn) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (1ex) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Kleine zilverreiger vloog langs telpost-Loozerheide (1ex) , en viel in bij de Ringselvennen . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (15exx - slaapplaats), bij het Soerendonks-Goor (18exx - slaapplaats) , bij Valkenswaard (1ex) , langs de Jansborg/Leende (1ex) , bij en in de omgeving van de Maaij/Bergeijk (2exx) , bij de Hoekerbeemden/Bergeijk (2exx) , langs de Weerderdijk/Westerhoven (1ex) , bij de Vlasrootvennen/Veldhoven (1ex) , in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) , bij de Zinkplas (1ex) , en vlogen over Heers/Veldhoven (1ex) . Een Ooievaar vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Blauwe kiekendieven vlogen langs telpost-Loozerheide (2 vrouwkleed) , en werden gezien langs de Looierheideweg/Bergeijk (1vr) , en bij de Maaij/Bergeijk (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en op de ASML toren/Veldhoven (2exx) . Kraanvogels vlogen over Someren (ca.35exx) , en over Netersel (ca.110exx) . Scholeksters werden gezien bij de Zinkplas (8exx) , en bij het Soerendonks-Goor (1ex) . de 1ste Grutto,s werden gezien bij de Zinkplas (6exx) . Een Waterpieper werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Rouwkwikstaart wwerd gezien bij Manege-Meulendijks/Geldrop (ad vr) . Klapeksters werden gezien op de Loozerheide (1ex) , op de Strabrechtse-heide (3exx) , op de Groote Heide/Leende (3exx) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Barmsijzen werden gezien op de Groote Heide/Leende (5exx) . Kruisbekken werden gezien op de Strabrechtse-heide (2exx) . Een Appelvink werd gezien in de Baest (1ex) .

  
    Wilde zwaan - Beuven 04-03-2012 ( Antonio Mendoza )

zaterdag 3 maart

Kolganzen vlogen over telpost-Loozerheide (35exx) . Bergeenden werden gezien op het Beuven (1ex) , en op de Zinkplas (1ex) . Een Pijlstaart was aanwezig op het Beuven (1mn) . Een hybride Kuif X Tafeleend (mn) was aanwezig op het Beuven . Brilduikers werden gezien op het Beuven (22exx) , en op de Zinkplas (6exx) . Grote zaagbekken vlogen over Gestel/Eindhoven (1 paar) . Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , over Stratum/Eindhoven (3exx) , en over Nuenen (7exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (17exx - slaapplaats) , en waren terplaatse bij Budel-Dorplein (1ex) , en bij het Platvoetje (1ex) . Rode wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (3exx - samen) , en over de Zinkplas (1ex) . Een Blauwe kiekendief werd gezien bij het Marijkeven (1 ringstaart) . Slechtvalken werden gezien op het TD gebouw in Eindhoven (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over Gestel/Eindhoven (1ex) . Kraanvogels vlogen over telpost-Strabrecht (34exx =30+4) , over telpost-Loozerheide (97exx = 37+60) , over Esbeek (40exx) , over Hapert (27exx) , over de rusthoek/Strabrecht (1ex) , en waren terplaatse bij Nuenen (19exx) . Goudplevieren (9exx) en een Kemphaan vlogen over telpost-Strabrecht . Een Regenwulp vloog over Veldhoven (1ex) . Een IJsvogel werd gezien in Helmond (1ex) . De MIDDELSTE BONTE SPECHT werd vandaag weer gezien bij Heeze (1ex) . Verrassend was de KUIFLEEUWERK die in zangvlucht werd gezien en gehoord in Meerhoven (1ex) . Een Waterpieper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . De KORTSNAVELBOOMKRUIPER werd ook dit voorjaar weer gehoord en gezien , in het Buulderbroek/Budel (1zp) . Klapeksters waren aanwezig bij het Marijkeven (1ex) , op de Loozerheide (1ex) , en op de Cartier-heide (2exx) . Een Appelvink vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .     


Kortsnavelboomkruiper - Budel 03-03-2012 ( Frank Neijts )

vrijdag 2 maart

Een Bergeend werd gezien op het Grafven (1ex) . Smienten werden gezien op de Kleine Dommel t.h.v. de Colse-Zegge/Eindhoven (2mn+1vr) . Een hybride Kuif XTafeleend (mn) , Brilduikers (20exx) en Grote zaagbekken (19exx) , waren aanwezig op het Beuven . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (19exx - slaapplaats) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1 ringstaart) . Een Smelleken werd gezien bij de Colse-Zegge/Eindhoven (1ex) . IJsvogels werden gezien bij de Colse-Zegge/Eindhoven (1ex) , en bij Eckart/Eindhoven (1ex) . Een Waterpieper (1ex) en een Klapekster werden gezien bij het Grafven . Een Putter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .

donderdag 1 maart

Een Ooievaar was terplaatse bij de Genneperparken/Eindhoven (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij de Strijperheg/Leenderstrijp (1ex) , op de Landschotse-heide (2exx) , langs de Run/Eersel (2exx) , langs de Keersop/Westerhoven (1ex) , en bij het Platvoetje/Strabrechtse-heide (2exx) . Een Smelleken vloog langs telpost-Strabrecht (1ex) . Kraanvogels vlogen over telpost-Strabrecht (14exx) , en vielen s,avonds in op de Strabrechtse-heide (6ex) . Een Houtsnip werd gezien in de Genneperparken/Eindhoven (1ex) . Klapeksters werden gezien op de Landschotse-heide (1ex) , en in de omgeving van het s,Heerenven/Strabrechtse-heide (1ex) . Appelvinken werden gezien in Helmond (6exx) .