Waarnemingen van Vogels in de Kempen

februari 

woensdag 29 februari   

Pijlstaarten (4exx) , Brilduikers (20exx) en Grote zaagbekken (7exx) , waren aanwezig op het Beuven . Ooievaars vlogen over Geldrop (1ex) , en over Eckart/Eindhoven (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (5exx) , en vlogen over Veldhoven (2exx) . Een Smelleken werd gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) . Een Slechtvalk vloog over Gestel/Eindhoven (1 ad.vr.) . Kraanvogels vlogen over het Achtereind - Aalst (14exx) , over de Genneperparken/Eindhoven (20exx) , en over de Strabrechtse-heide (14exx) . Een IJsvogel werd gezien bij het Achtereind-Aalst (1ex) . Klapeksters waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) . Kleine barmsijzen werden gezien op de Strabrechtse-heide (11exx) .

dinsdag 28 februari   

Kleine zwanen waren aanwezig op de Plateaux (4exx) . Een Pijlstaart (mn) , Brilduikers (20exx) en Grote zaagbekken (5exx) , waren aanwezig op het Beuven . Ooievaars vlogen over de Plateaux (2exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (1ex) , op de Plateaux (4exx) , en bij Hoogeloon (1ex) . Kraanvogels vlogen over Mierlo (17exx) . Klapeksters werden gezien bij het Starven (1ex) , en op de Plateaux (1ex) . Goudvinken werden gezien bij Aalst (2exx) .

maandag 27 februari   

Kleine zwanen werden gezien in de omgeving van Het Schut/Bergeijk (6exx) . Wilde zwanen waren aanwezig bij de Koobliek/Bergeijk (10exx) . Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (3exx) . Smienten waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (7exx) , en op de Zinkplas (4exx) . Grote zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (1mn+2vr) . Grote zilverreigers werden gezien bij en in de omgeving van de Maaij/Bergeijk (2exx) , bij de Hoekerbeemden/Bergeijk (1ex) , langs de Keersopperdreef/Dommelen (1ex) , in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) , bij het Beuven (6exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en bij Mierlo (1ex) . Een Smelleken vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Kraanvogel was terplaatse op de Groote-Heide/Leende (1ex) . Een Pontische meeuw werd gezien op de Zinkplas ((1ad.) . Een IJsvogel werd gezien bij heezen (1ex) . Een MIDDELSTE BONTE SPECHT werd gezien bij Heeze (1ex) . Klapeksters werden gezien op de Loozerheide (1ex) , op de Plateaux (1ex) , op de Groote-Heide/Leende (1ex) , bij Hoogeloon (1ex) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Barmsijs vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .

zondag 26 februari   

Kleine zwanen werden gezien langs de Jansborg/Leenderstrijp (7exx) . Wilde zwanen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Rietganzen vlogen over telpost-Strabrecht (176exx) . Kleine rietganzen werden gezien bij het Beleven (8exx) . Kolganzen werden gezien bij het Beleven (11exx), in de omgeving van het Soerendonks-Goor (10exx), en vlogen over telpost-Strabrecht (158exx) , en over telpost-Loozerheide (9exx) . Bergeenden werden gezien bij het Beleven (2exx) , en vlogen over de Plateaux (3exx) . Smienten waren aanwezig op de Zinkplas (4exx) , en op het Soerendonks-Goor (30exx) . Pijlstaarten waren aanwezig op de Zinkplas (1mn) , op het Beleven (8exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (5mn+3vr) . Brilduikers waren aanwezig op de Zinkplas (8exx) . Grote zaagbekken vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Grote zilverreigers werden gezien op de Loozerheide (1ex) , bij het Soerendonks-Goor (14exx - slaapplaats) , langs de Paaldijk/Soerendonk (1ex) , op de Malpie/Valkenswaard (1ex) , bij Heeze (1ex) , in de omgeving van Valkenswaard (1ex) , in de omgeving van Heers/Veldhoven (1ex) , op de Landschotse-heide (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (3exx) . Een Smelleken werd gezien bij Casteren (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Houtsnippen werden gezien in het Leenderbos (1ex) , en in het waterwingebied bij Budel (1ex) . Witgatten werden gezien bij Valkenswaard (2exx) . MIDDELSTE BONTE SPECHTEN werden gezien op het landgoed De Utrecht (min 2mn) , en bij Heeze (1ex) .  Een Grote gele kwikstaart vloog over Stratum/Eindhoven (1ex) . Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) , bij het Beleven (1ex) , op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) , bij de Weebosch (1ex) , bij Luyksgestel (1ex) , en op de Landschotse-heide (1ex) .Een Putter vloog over Mierlo (1ex) . Een Barmsijs werd gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) . Kruisbekken vlogen over de Langakkers/Leende (2exx) . Een Goudvink werd gezien bij Veldhoven (1ex) . 

zaterdag 25 februari   

Kleine zwanen werden gezien in de omgeving van Het Schut/Bergeijk (24exx - waaronder 3 juv.) , en langs de Jansborg/Leenderstrijp (19exx) . Wilde zwanen waren aanwezig bij de Koobliek/Bergeijk (10exx) . Toendrarietganzen waren terplaatse in de Diepenhoek (ca. 500exx) , en in de omgeving van het Soerendonks-goor (5exx) . Rietganzen vlogen over telpost-Loozerheide (18exx) , en over het Beuven (23exx) . Kolganzen waren terplaatse in de Diepenhoek (ca.4000exx) , in de omgeving van het Soerendonks-Goor (8exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (382exx) , en over het Beuven (69exx) . Een Brandgans was terplaatse in de Diepenhoek (1ex) . Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (2exx) . Smienten waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) , en op het Soerendonks-Goor (30exx) . Pijlstaarten waren aanwezig op de Zinkplas (3mn+2vr) . Een hybride Kuif X Tafeleend was aanwezig op het Beuven (1mn) . Nog een hybride , ditmaal een Kuif X Witoogeend was aanwezig op de Z.W.vaart bij Helmond (1ex) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (9mn+9vr) , en op de Zinkplas (10exx) . Nonnetjes werden gezien op de Zinkplas (2exx) . Grote zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (11exx) , op het Flaes (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) . Een Roerdomp werd gehoord bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (5exx - slaapplaats) , bij de Kromhurken/Bergeijk (1ex) , in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) , op de Loozerheide (1ex) , bij de Ringselvennen (1ex) , bij Heeze (2exx) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , langs de Paaldijk/Soerendonk (2exx) , op de Gastelse-heide (1ex) , bij Valkenswaard (11exx - slaapplaats) , bij de Flaes (8exx - slaapplaats) , bij het Beuven (18exx - slaapplaats) , en vlogen telpost-Loozerheide (1ex) . Blauwe kiekendieven werden gezien langs de Looierheideweg/Bergeijk (1mn) , en op de Patersgronden (1ex) .  Slechtvalken werden gezien op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , bij Mierlo (1ex) , jagend in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) , cirkelend boven de Gijzenrooise-zegge (1vr) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een erg vroege Zwarte ruiter was terplaatse in de Diepenhoek (1ex) . Een Pontische meeuw werd gezien bij Helmond (1ste winter) . IJsvogels werden gezien bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) , en bij de Flaes (1ex) . Een MIDDELSTE BONTE SPECHT werd gezien bij Heeze (1ex) . Een Waterpieper werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en bij het Beuven (1ex) . Klapeksters werden gezien op de Loozerheide (2exx) , op de Strabrechtse0heide (1ex) , op de Gastelse-heide (1ex) , en bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Putters werden gezien bij Veldhoven (12exx) , bij Heeze (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2ex) . Een Barmsijs vloog over het Beuven (1ex) . Goudvinken werden gezien bij Valkenswaard (1ex) , op de Patersgronden (6exx) , en bij Soerendonk (1ex) . 

     
Geelgors - Beleven/Reusel 25-02-2012 ( Jos Sommen )

vrijdag 24 februari   

Kleine zwanen werden gezien in de omgeving van Het Schut/Bergeijk (24exx - waaronder 3 juv.) , en op het Beuven (5exx) . Wilde zwanen waren aanwezig bij de Koobliek/Bergeijk (12exx) , en op het Beuven (3exx) . Toendrarietganzen waren aanwezig op het Beuven (ca. 250exx) . Smienten (2exx) , Brilduikers (15exx) en Grote zaagbekken (15exx) , werden gezien op het Beuven , ook was hier een hybride Kuif X Tafeleend aanwezig (1mn) . Grote zilverreigers werden gezien bij en in de omgeving van de Maaij/Bergeijk (2exx) , bij de Kromhurken/Bergeijk (1ex) , bij de Hoekerbeemden/Bergeijk (1ex) ,  langs de Weerderdijk/Westerhoven (1ex) , in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) , en bij het Beuven (15exx - slaapplaats) . Een Waterpieper (1ex) , en een Grote gele kwikstaart (1ex) , werden gezien bij Eckart/Eindhoven . Goudvinken werden gezien bij Aalst (2exx) .

donderdag 23 februari   

Kleine zwanen werden gezien bij de Koobliek/Bergeijk (14exx - waaronder 3 juv.) .Wilde zwanen waren eveneens aanwezig bij de Koobliek/Bergeijk (12exx) , en langs de Looierheideweg/Bergeijk (5exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij de Kromhurken/Bergeijk (2exx) , langs de Weerderdijk/Westerhoven (1ex) , langs de Keersopperdreef/Dommelen (1ex) , in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) , en bij het Groot-Goor/veldhoven (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) . Putters vwerden gezien in Geldrop (3exx) . Kleine barmsijzen werden gezien in Gestel/Eindhoven (6exx) .

woensdag 22 februari   

Wilde zwanen waren aanwezig bij de Koobliek/Bergeijk (10exx - waaronder 2 juv.) , en langs de Meervensedijk/Lierop (3exx) . Toendrarietganzen waren aanwezig bij het Beleven (13exx) , hier waren verder aanwezig : Bergeend (1ex) , Smient (1mn) en Pijlstaart (1mn) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (15exx) . Grote zaagbekken waren eveneens aanwezig op het Beuven (2exx) . Ooievaars vlogen over de Genneperparken/Eindhoven (2exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij de Pastoorsweijer/Bergeijk (1ex) , bij de Hoekerbeemden/Bergeijk (2exx) , in het Dommeldal/Veldhoven (2exx) , bij het Groot Goor/Veldhoven (1ex) , en bij het Beuven (2exx) . Een Blauwe kiekendief was aanwezig op de Langakkers/Leende (1mn) . Een Slechtvalk joeg bij het Beleven (1ex) . Een Klapekster (1ex) en een Putter werden gezien bij het Beleven . Een Goudvink werd gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) .

dinsdag 21 februari   

Grote zilverreigers werden gezien bij de Keijenhurk/Landschotse-heide (2exx) , bij het Klein Meer/Vessem (1ex) , in de omgeving van Diessen (1ex) , en langs de Run bij Eersel (2exx) . Kraanvogels trokken over de Langakkers/Leende (8exx) . Een IJsvogel werd gezien bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) . Een Klapekster was aanwezig langs de Kleine Beerze tussen Vessem en Hoogeloon (1ex) . Een Goudvink werd gezien bij Aalst (1mn) .

maandag 20 februari   

Kleine zwanen werden gezien bij het Schut/Bergeijk (120exx - waaronder 17 juv.) , en tussen Vessem en Middelbeers (23exx) .  Wilde zwanen waren eveneens aanwezig bij het Schut/Bergeijk (6exx) , bij de Koobliek/Bergeijk (2exx) , langs de Looierheideweg/Bergeijk (5exx) , en op een akker bij de Heikant/Gastel (2exx) . Rietganzen waren aanwezig in de omgeving van de Maaij/Bergeijk (108exx) . Een Dwerggans van onduidelijke herkomst was aanwezig tussen de Canadese ganzen in de omgeving van Nederwetten (1ex - al aanwezig vanaf oktober 2011) . Smienten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (15exx) . Pijlstaarten werden gezien op het Beuven (2exx) . Brilduikers werden eveneens gezien op het Beuven (9exx) . Grote zaagbekken werden gezien op het Beuven (1ex) , op het Goorven (6exx) , en vlogen over Gestel/Eindhoven (5exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij en in de omgeving van de Maaij/Bergeijk (2exx) , bij de Koobliek/Bergeijk (1ex) , bij de Hoekerbeemden/Bergeijk (1ex) , langs de Keersopperdreef/Dommelen (1ex) , bij het Soerendonks-Goor (12exx - slaapplaats) , langs de Eeuwelsedijk/Westerhoven (1ex) , langs de Borkelsedijk/Westerhoven (1ex) , bij het Groot Goor/Veldhoven (2exx) , in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) , bij het Beuven (2exx) , bij de Heikant/Gastel (1ex) , en bij de Flaes (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . MIDDELSTE BONTE SPECHTEN werden gezien bij Heeze (3exx) . Klapeksters werden gezien in het Leenderbos (1ex) , op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) , op de Stratumse-heide (1ex) , en op de Strabrechtse-heide (1ex) . KORTSNAVELBOOMKRUIPERS werden gezien in de Pan/Sterksel (2exx) .     

zondag 19 februari   

Kleine zwanen werden gezien bij het Schut/Bergeijk (110exx - waaronder 17 juv.) . Wilde zwanen waren eveneens aanwezig bij het Schut/Bergeijk (17exx - waaronder 5 juv.) . Rietganzen waren ook aanwezig bij het Schut/Bergeijk (32exx) . Ooievaars waren terplaatse bij de Groene Akkers/Hoogeloon (2exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij en in de omgeving van de Maaij/Bergeijk (2exx) , bij de Hoekerbeemden/Bergeijk (1ex) , langs de Keersopperdreef/Dommelen (1ex) , langs de Weerderdijk/Westerhoven (1ex) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en bij Valkenswaard (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Witgatten werden gezien bij Valkenswaard (2exx) . Een MIDDELSTE BONTE SPECHT werd gezien bij Heeze (1ex) . Klapeksters werden gezien bij de Galberg/Leenderbos (1ex) , en bij Leenderstrijp (1ex) . Putters werden gezien bij Veldhoven (14exx) . Goudvinken werden gezien bij Valkenswaard (7exx) , in het Leenderbos (4exx) , en bij Bergeijk (3exx) .


Ooievaars - Hoogeloon 19-02-2012 ( Anny Kelders )

zaterdag 18 februari   

Kleine zwanen werden gezien bij het Schut/Bergeijk (100exx) , op het Beuven (41exx) , langs de Jansborg/Leende (7exx) , en vlogen over Westelbeers (15exx) . Wilde zwanen werden gezien bij de Koobliek/Bergeijk (12exx) , bij het Schut/Bergeijk (16exx) , en op het Beuven (4exx) . Toendrarietganzen werden gezien op het Beuven (ca.850exx) , bij Someren-heide (98exx) , en langs de Paaldijk/Soerendonk (1ex) . Rietganzen waren aanwezig bij de Koobliek/Bergeijk (65exx) . Kolganzen werden gezien op het Beuven (ca.100exx) , langs de Paaldijk/Soerendonk (24exx) , en bij Someren-heide (27exx) . Een Roerdomp werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij en in de omgeving van de Maaij/Bergeijk (2exx) , bij de Koobliek/Bergeijk (1ex) , bij de Hoekerbeemden/Bergeijk (1ex) , langs de Keersopperdreef/Dommelen (1ex) , bij het Groot-Goor/Veldhoven (1ex) , bij het Beuven (2exx) , bij het Kromven/Landschotse-heide (2exx) , langs de ontginningsweg/Westelbeers (1ex) , in de omgeving van Heers/Veldhoven (2exx) , bij het Groot Meer/Vessem (1ex) , bij Leenderstrijp (2exx) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en langs de Paaldijk/Soerendonk (2exx) . Blauwe kiekendieven joegen bij het Schut/Bergeijk (1mn+1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (2exx) , en werden gezien in het Dommeldal/Waalre (1ex) , en bij Helmond (1ex) . MIDDELSTE BONTE SPECHTEN werden gezien bij Heeze (2exx) . Een Klapekster was aanwezig op de Strabrechtse-heide (1ex) . Een Kleine barmsijs werd gezien op de Groote-Heide/Heeze (1ex) . Een Kruisbek werd gezien bij het Starven (1ex) . Goudvinken werden gezien bij Heeze (3exx) , en bij Veldhoven (4exx) .    

vrijdag 17 februari   

Grote zilverreigers werden gezien bij ' t Bokt/Eindhoven (1ex) , bij de Klotputten/Eindhoven (2exx) , bij Heeze (1ex) , en vlogen over Heers/Veldhoven (2exx) . Een Houtsnip werd gezien bij Heeze (1ex) . Putters werden gezien bij Meerveldhoven (2exx) . Kleine barmsijzen waren aanwezig op de langakkers/Leende (ca.40exx) .

donderdag 15 februari   

Grote zilverreigers werden gezien bij Leende (1ex) , en langs de Rul/Heeze (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij Eckart/Eindhoven (1ex) .

woensdag 16 februari   

Wilde zwanen vlogen over Hoogeloon (8exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij Hoogeloon (1ex) , in het Dommeldal/Veldhoven(5exx) , en bij het Groot-Goor/Veldhoven (2exx) . Slechtvalken waren aanwezig in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) , en op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Een Klapekster werd gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) . Putters werden gezien in Meerhoven (17exx) .

dinsdag 14 februari   

Brandganzen werden gezien bij Valkenswaard (2exx) . Een Pijlstaart was aanwezig bij ' t Bokt/Eindhoven (1mn) . Grote zilverreigers werden gezien bij Valkenswaard (2exx) , bij het Beuven (1ex) , en overvliegend in Woensel-Noord/Eindhoven (1ex) . Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) , en bij Hoogeloon (1ex) . Putters werden eveneens gezien bij Hoogeloon (16exx) . Kleine barmsijzen werden gezien op de Langakkers/Leende (10exx) . Barmsijzen werden gezien in het Leenderbos (2exx) . Goudvinken werden eveneens gezien in het Leenderbos (3exx) .

maandag 13 februari   

Kleine zwanen werden gezien bij de Pastoorsweijer/Bergeijk (79exx - waaronder 17 juv.) . Wilde zwanen werden gezien bij de Koobliek/Bergeijk (4exx) . Brandganzen waren aanwezig langs de Weerderdijk/Westerhoven (2exx) . Grote zaagbekken werden gezien op de Keersop bij Bergeijk (1vr) , en op de Keersop bij Luyksgestel (2exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij en in de omgeving van de Maaij/Bergeijk (2exx) , bij de Pastoorsweijer/Bergeijk (1ex) , langs de Keersopperdreef/Dommelen (2exx) , langs de Borkelsedijk/Westerhoven (1ex) , in het Dommeldal/Veldhoven (3exx) , en bij het Groot-Goor/Veldhoven (3exx) . Slechtvalken werden gezien in het Dommeldal/Veldhoven (2exx) , en jagend bij het Groot-Goor/Veldhoven (1ex) . Een Bokje (1ex) , en Witgatten (2exx) werden gezien in de omgeving van Luyksgestel . Een Pontische meeuw werd gezien bij de kanaalsplitsing/Hoogeid/Helmond (1ad.) .

zondag 12 februari   

Kleine zwanen werden gezien bij het Schut/Bergeijk (54exx - waaronder 8 juv.) . Wilde zwanen werden gezien bij de Koobliek/Bergeijk (3exx) , en bij het Schut/Bergeijk (7exx) . Een Brilduiker was aanwezig op Aqua-Best (1mn) . Grote zilverreigers werden gezien bij de beekloop nabij de Maaij/Bergeijk (2exx) , en bij Valkenswaard . Een Kleine zilverreiger werd gezien in het Dalems-stroompje bij de Witrijt / Weebosch (1ex) . Een Blauwe kiekendief joeg in de omgeving van de Maaij/Bergeijk (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (2exx) . Een Houtsnip werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . IJsvogels werden gezien bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) , en in Eindhoven-noord (1ex) .  Een Roodborsttapuit was aanwezig in de omgeving van de Maaij/Bergeijk (1mn) . Een Klapekster werd gezien op de Boksheide/Eersel (1ex) . Putters (7exx) , en Goudvink (1ex) , werden gezien in Eindjhoven  .

zaterdag 11 februari   

Kleine zwanen werden gezien bij de Koobliek/Bergeijk (9exx) , bij het Schut/Bergeijk (26exx - waaronder 8 juv.) , en langs de Jansborg/Leenderstrijp (26exx) . Wilde zwanen werden gezien bij de Koobliek/Bergeijk (3exx), en bij het Schut/Bergeijk (7exx) . Brandganzen waren aanwezig langs de Weerderdijk/Westerhoven (2exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij en in de omgeving van de Maaij/Bergeijk (2exx) , bij de Kromhurken/Bergeijk (2exx) , langs de Eeuwelsedijk/Westerhoven (2exx) , langs de Borkelsedijk/Westerhoven (1ex) , langs de Keersopperdreef/Dommelen (3exx) , in het Dommeldal/Veldhoven (3exx) , bij de waterzuivering te Hapert (1ex) , bij Mierlo (3exx) , en bij 't Bokt/Eindhoven (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , en vlogen over Geldrop-Coevering (1ex) . Een Houtsnip werd gezien bij Mierlo (1ex) . Een Barmsijs vloog over het Beuven (1ex) . Goudvinken werden gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) , en in Eindhoven (4exx) .

vrijdag 10 februari   

Een Grote zilverreiger werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (2exx) . Witgatten (2exx) en IJsvogels (2exx) werden gezien bij Valkenswaard . Putters werden gezien bij Heeze (2exx) . Een Goudvink werd eveneens gezien bij Heeze (1mn) .


Krakeend - Eindhoven 10-02-2012 ( Ruud Bouwman )

donderdag 9 februari   

Grote zilverreigers werden gezien bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) , en bij 't Bokt/Eindhoven (1ex) . Putters werden gezien bij Eersel (8exx) . Goudvinken werden gezien in Eindhoven (4exx) .

woensdag 8 februari   

Blauwe kiekendieven joegen over de Langakkers/Leende (1vr) , en over de Plateaux (1mn) . Een Houtsnip werd gezien op de Philips High Tech Campus/Eindhoven (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op de Plateaux (1ex) .

dinsdag 7 februari   

Kleine zwanen werden gezien langs de Renheide/Leende (102exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (2exx) . Een IJsvogel werd gezien bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op de Strabrechtse-heide (1ex) . Een Appelvink werd gezien in Nuenen (1ex) .

maandag 6 februari   

Kleine zwanen werden gezien bij de Koobliek/Bergeijk (7exx) , hier waren tevens Wilde zwanen aanwezig (8exx) . Grote zilverreigers werden gezien in en om de Maaij/Bergeijk (2exx) , bij de Kromhurken (2exx) , in het Dommeldal/Veldhoven (3exx) , bij het Groot-Goor/Veldhoven (3exx) , en bij Valkenswaard (3exx) . Een Blauwe kiekendief joeg over de Langakkers/Leende (1mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (2exx) . IJsvogels werden gezien bij de beekloop nabij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en bij Valkenswaard (2exx) . Een Klapekster was aanwezig bij de Hasselsvennen/Leenderbos (1ex) .

zondag 5 februari   

Kleine zwanen werden gezien langs de Renheide/Leende (ca.105exx) , en vlogen over het Leenderbos (28exx) , en over de Koobliek/Bergeijk (32exx) . Grote zilverreigers werden gezien langs de Beekloop nabij de Maaij/Bergeijk (2exx) , bij de kanaalsplitsing/Helmond (5exx) , in de omgeving van het Grafven (1ex) , bij Heeze (1ex) , en overvliegend over Gestel/Eindhoven (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , bij Aalst (1ex) , op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en op Hoogeind/Helmond (1ex) . Houtsnippen werden gezien op Hoogeind/Helmond (1ex) , en bij Vaarle/Nuenen (1ex) . Een Pontische meeuw was aanwezig bij Helmond (1ad.) . IJsvogels werden gezien nabij de Maaij/Bergeijk (1ex) , in het Severijnpark-Gestel/Eindhoven (1ex) , en bij Heeze (1ex) . Klapeksters werden gezien, langs de Kleine-Beeze bij Hoogeloon (1ex) , op de Strabrechtse-heide (1ex) , in het Leenderbos (1ex) , bij het Rouwven/Wintelre (1ex) , en op de Oostelbeersche-heide/Oostelbeers (1ex) . Barmsijzen werden gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) , en in het Leenderbos (14exx) . Goudvinken werden gezien bij Heeze (1ex) , en bij Mierlo (1ex) . Appelvinken werden gezien in een tuin in Riethoven (2exx) . 


Dodaars - Budel-Dorplein 05-02-2012 ( Ruud Bouwman )

zaterdag 4 februari   

Een Grote zilverreiger werd gezien in de Dommelbeemden/Veldhoven (1ex) . Een Blauwe kiekendief joeg in de omgeving van de Maaij/Bergeijk (1mn) . Slechtvalken waren aanwezig langs de Witvenseweg/Veldhoven (1ex) , op Hoogeind/Helmond (1ex) , enbij Someren-Heide (1ex) . Pontische meeuwen werden gezien bij Helmond (ad.+2kj.) . IJsvogels werden gezien langs de Beek nabij de Maaij/Bergeijk (1ex) , in de Dommelbeemden/Veldhoven (1ex) , in Geldrop (1ex) , bij Heeze (1ex) , en in het Severijnpark-Gestel/Eindhoven (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien langs de Beek nabij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en bij de waterzuivering/Hapert (meerdere exx) . Een MIDDELSTE BONTE SPECHT werd vandaag gezien bij het Achtereind/Waalre (1ex) . Vuurgoudhanen werden gezien in Geldrop (3exx) . Een Barmsijs werd eveneens gezien in Geldrop (1ex) . Een Goudvink werd gezien in Nuenen (1ex) . Appelvinken werden eveneens gezien in Nuenen (2exx) .  

vrijdag 3 februari   

Roodborsttapuiten werden gezien op de Rul/Heeze (2exx) .

donderdag 2 februari   

Klapeksters werden gezien bij Hoogeloon (1ex) , en op de Langakkers/Leende (1ex) . Goudvinken werden gezien bij Hoogeloon (2exx) .

woensdag 1 februari   

Kleine zwanen werden gezien bij het Soerendonks - Goor , later afvliegend richting Leende (grote groep) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Groot-Meer/Vessem (1ex) , en bij het Soerendonks-Goor (17exx) . Een IJsvogel werd gezien ten noorden van Blixembosch/Eindhoven (1ex) . Heel verwonderlijk was de waarneming van de HOP op de Strabrechtse-heide , is dus nog steeds aanwezig , maar hoe lang nog met deze temperaturen? . Een winterse Tjiftjaf werd gezien in het centrum van Eindhoven (1ex) . Klapeksters werden gezien bij het Beleven (1ex) , en op de Neterselsche-heide (1ex) .