Waarnemingen van Vogels in de Kempen

januari

dinsdag 31 januari

Kleine zwanen werden gezien bij Huygevoort/Middelbeers (62exx) , en langs de Renheide/Leende (min.135exx) . Brandganzen werden gezien bij Valkenswaard (2exx) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (3exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij Valkenswaard (3exx) , en bij Aarle-Rixtel (1ex) . Een Slechtvalk werd gezien langs de Kanaaldijk-Noord/Eindhoven (1ex) . De MIDDELSTE BONTE SPECHT van Valkenswaard werd vandaag weer waargenomen (1ex) . Een Waterpieper werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Een Appelvink werd gezien in Nuenen (1ex) . 

maandag 30 januari

Kleine zwanen werden gezien in de omgeving van Bergeijk (6exx) . Rietganzen waren terplaatse bij de Koobliek/Bergeijk (34exx) . Grote zilverreigers werden gezien in de omgeving van de Maaij/Bergeijk (2exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (2exx) . Een IJsvogel werd gezien bij Blixembosch/Eindhoven (1ex) . Een Klapekster werd gezien in het Leenderbos (1ex) . Barmsijzen werden eveneens gezien in het Leenderbos (2exx) .

zondag 29 januari

Kleine zwanen werden gezien in de omgeving van Bergeijk (7exx) , langs de Renheide/Leende (133exx) , bij Huygevoort/Middelbeers (50exx) , langs de Hoogeindseweg/Leenderstrijp (8exx) , en op het Soerendonks-Goor (101exx - onderdeel van de Renheidegroep) . Rietganzen waren terplaatse bij Someren-heide (ca.75exx) , en bij de Koobliek/Bergeijk (23exx) . Kolganzen waren terplaatse bij Someren-heide (ca.50exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (3exx) . Smienten werden gezien op het Soerendonks-Goor (15exx) , en op het Beleven (8exx) . Nonnetjes waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (mn+vr) . Brilduikers waren aanwezig op de Zinkplas (mn+vr) , en op de Cote d'Or (3mn+2vr) . Grote zaagbekken werden gezien op het Keelven/Someren (3mn+3vr) , en bij Leenderstrijp (1mn) . Grote zilverreigers werden gezien in de omgeving van de Maaij/Bergeijk (3exx) , langs de Peedijk/Borkel en Schaft (2exx) , in de omgeving van Heers/Veldhoven (1ex) , in de Diepenhoek (2exx) , bij het Soerendonks-Goor (18exx - slaapplaats) , bij Valkenswaard (2exx) , en langs de Paaldijk/Soerendonk (1ex) . Blauwe kiekendieven werden gezien op de Patersgronden (2mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (2exx) , bij de Zinkplas (1ex) , en vlogen over het centrum van Eindhoven (1ex) . Een winterse Zwartkopmeeuw werd gezien tussen de Storm en Kokmeeuwen langs de Renheide/Leende (1ex) .Een Waterpieper werd gezien op de Patersgronden (1ex) . Klapeksters werden gezien op de Patersgronden (1ex) , in de Reuselse-Moeren (1ex) , en bij Wintelre (1ex) . Een Noordse kauw werd gezien in Geldrop (1ex) . Putters werden gezien in de omgeving van Veldhoven (28exx) , en in Eindhoven (40exx) . Kruisbekken werden gezien in het Leenderbos (2exx) . Goudvinken werden gezien bij Valkenswaard (1ex) , en bij Leenderstrijp (2exx) .   

zaterdag 28 januari

Kleine zwanen werden gezien in de omgeving van Bergeijk (9exx) , en langs de Renheide/Leende (133exx) . Wilde zwanen waren aanwezig bij Sterksel (7exx) . Rietganzen werden gezien in de omgeving van Bergeijk (23exx) , in de Diepenhoek (ca.100exx) , overvliegend in de Diepenhoek (ca,250exx) , en bij Someren-heide (ca.75exx) . Kolganzen waren terplaatse bij Someren-heide (ca.50exx) . Grote zaagbekken werden gezien op de visvijver bij Reusel (1mn+1vr) . Grote zilverreigers werden gezien bij de Hoekerbeemden (1ex) , in de omgeving van Waalre (1ex) , in de omgeving van Heers/Veldhoven (1ex) , op de Plateaux (1ex) , en in de Pan/Sterksel (1ex) . Blauwe kiekendieven joegen in de omgeving van Weebosch (1vr) , en kwamen slapen op de Cartier-heide (3exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Plateaux (1ex) , en op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Vandaag werd alweer een MIDDELSTE BONTE SPECHT gezien , en wel bij Heeze (1ex) . Een IJsvogel werd eveneens gezien bij Heeze (1ex) . Een Grote gele kwikstaart was aanwezig in de Gennepperparken/Eindhoven (1ex) . Een winterse Roodborsttapuit werd gezien bij het Groot-Goor/Helmond (1ex) . Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) , in de Pan/Sterksel (2exx) , en op de Cartier-heide (1ex) . Putters werden gezien in de omgeving van Veldhoven (18exx) , en bij Aalst (1ex) . Barmsijzen werden gezien op de Strabrechtse-heide (3exx) . Goudvinken werden gezien bij Heeze (2mn) . 


Middelste bonte specht - Heeze 28-01-2012 ( Ruud Bouwman )

vrijdag 27 januari

Op en nabij het Beuven werden de volgende soorten waargenomen : Toendrarietganzen (61exx)  , Brandgans (2exx) , Bergeend (1ex) , hybride Kuif X Tafeleend (1mn) , Brilduiker (18exx) , Grote zaagbek (22exx) , Grote zilverreiger (15exx - slaapplaats) , Waterpieper (1ex) , Barmsijs (1ex) . Nog een Grote zilverreiger werd gezien bij het Berkven/Landschotse-heide (1ex) . Een fraaie vondst , was die van een MIDDELSTE BONTE SPECHT bij Valkenswaard (1ex) . Klapeksters werden gezien bij Valkenswaard (1ex) , en bij Hoogeloon (1ex) . Putters werden gezien bij Hoogeloon (13exx) , en bij Aalst (3exx) .  


Middelste bonte specht - Vakenswaard 27-01-2012 ( Antotio Mendoza )

donderdag 26 januari

Grote zilverreigers werden gezien bij 't Bokt/Eindhoven (2exx) . Een IJsvogel werd eveneens gezien bij 'tBokt/Eindhoven (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (1ex) , en langs de Kleine Beerze tussen Vessem en Hoogeloon (1ex) . 

woensdag 25 januari

Een Grote zilverreiger werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Vandaag een jagende Blauwe kiekendief (1vr) , en Kleine barmsijzen (8exx) op de Langakkers/Leende . Een Waterpieper werd gezien bij Valkenswaard (1ex) .

dinsdag 24 januari

Kleine zwanen werden gezien langs de Renheide/Leende (152exx) . Bergeenden waren aanwezig op het Beuven (1ex) , en op de Zinkplas (1ex) . Smienten waren aanwezig bij het Soerendonks-gpoor (6exx) . Brilduikers werden gezien op het Beuven (11exx) . Grote zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (3exx) , op het Starven (6exx) , en op het Keelven/Someren (16exx) . Een Roerdomp werd gezien bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (3exx) , en bij het Soerendonks-Goor (2exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en bij Mierlo (2exx) . Een Veluil werd gezien in het Diessens-Broek (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Klapeksters werden gezien op de Gastelsche-heide (1ex) , in de omgeving van Budel (2exx) , en op de Strabrechtse-heide (1ex) .

maandag 23 januari

Rietganzen vlogen over de Groote-Heide/Leende (28exx) . Grote zilverreigers werden gezien op de Patersgronden (1ex) , en werden overvliegend gezien bij  Valkenswaard (3exx) . Blauwe kiekendieven werden gezien op de Langakkers/Leende (1vr) , en op de Groote-Heide/Leende (1mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (2exx) . Houtsnippen (2exx) , een Klapekster (1ex) , een Putter (1ex) , en Barmsijzen (13exx) , werden gezien op de Groote-Heide/Leende . Goudvinken werden gezien op de Patersgronden (7exx) .   

zondag 22 januari

Kleine zwanen werden gezien langs de Jansborg/Leenderstrijp (110exx) , en op het Soerendonks-Goor (3exx) . Rietganzen werden gezien in de Diepenhoek (ca.200exx) . Kleine rietganzen werden gezien in de Diepenhoek (3exx) . Kolganzen werden eveneens gezien in de Diepenhoek (ca.700exx) . Grote zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (4exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks-Goor (18exx - slaapplaats) , langs de Paaldijk/Soerendonk (8exx) , bij Valkenswaard (1ex) , en bij Someren-eind (1ex) . Een Blauwe kiekendief joeg bij de vaarvennen op de Malpie/Valkenswaard (1mn) . Een Slechtvalk werd jagend gezien op Hoogeind/Helmond (1ex) . Een Houtsnip werd gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Strabrchtse-heide (2exx) .

zaterdag 21 januari

Kleine zwanen werden gezien bij Leenderstrijp (82exx) . Toendrarietganzen werden gezien op het Beuven (40exx) . Kolganzen werden eveneens gezien op het Beuven (8exx) . Een hybride Kuif X Witoogeend was weer aanwezig op de ZW.vaart bij Helmond (1mn) . Brilduikers (20exx) , en Grote zaagbekken (8exx) waren aanwezig op het Beuven . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (9exx - slaapplaats) . Een Slechtvalk werd gezien in Eindhoven-Noord (1ex) . Een Pontische meeuw werd gezien langs de Zw.vaart bij Helmond (4kj) . Een geelpotige Zilvermeeuw werd gezien bij Helmond (1ex) . Een Waterpieper werd gezien bij het Beuven (1ex) . Noordse kauwen werden gezien bij Heeze (3exx) . Kleine barmsijzen werden gezien op de Langakkers/Leende (ca.20exx) .    

vrijdag 20 januari

Bij en op het Beuven werden de volgende waarnemingen gedaan : Bergeend (1ex) , Brilduiker (14exx) , Grote zaagbek (1ex) , Grote zilverreiger (3exx) . Nog meer Brilduikers werden gezien op het E3 strand /Eersel (6exx) .

donderdag 19 januari

Een Grote zilverreiger werd gezien in de omgeving van het Soerendonks-goor (1ex) .

woensdag 18 januari

Kleine zwanen werden gezien langs de Renheide/Soerendonk (139exx) . Een Bergeend was aanwezig op het Beuven (1ex) . Pijlstaarten waren eveneens aanwezig op het Beuven (3exx) . Grote zaagbekken werden gezien op de Ringselvennen (1mn+3vr) , en op het Beuven (7exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (2exx) , in de omgeving van het Soerendonks-goor (4exx) , bij het Groot-Meer/Vessem (1ex) . en vlogen over Mierlo (1ex) . Een Blauwe kiekendief werd gezien langs de Renheide/Soerendonk (1mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (2exx) . Een Waterpieper werd gezien op de Rul/Heeze (1ex) . Winterse Roodborsttapuiten werden gezien op de Rul/Heeze (2exx) . Een Klapekster werd gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) . Kleine barmsijzen werden gezien op de Strabrechtse-heide (2exx) . Een Goudvink werd gezien in Eindhoven (1vr) .


Grote zaagbekken - Ringselvennen 18-01-2012 ( Hennie Lammers )

dinsdag 17 januari

Grote zilverreigers werden gezien langs de Kleine Beerze bij Hoogeloon (1ex) , en bij 't Bokt/Eindhoven (1ex) . Een Blauwe kiekendief joeg over de Langakkers/Leende (1mn) . Een Witgat werd gezien langs de Kleine Beerze bij Hoogeloon (1ex) . Klapeksters werden gezien bij de Cote d' Or (1ex) , en langs de Kleine Beerze bij Hoogeloon (1ex) . Goudvinken werden gezien in Eindhoven-noord (5exx) .

maandag 16 januari

Kleine zwanen werden gezien langs de Peedijk/Borkel en Schaft (12exx) , en op het Soerendonks-Goor (79exx) . Wilde zwanen werden gezien bij de Koolbliek/Bergeijk (4exx) , en langs de Peedijk/Borkel en Schaft (10exx) . Rietganzen vlogen over telpost-Loozerheide (54exx) . Kolganzen werden gezien bij het Soerendonks-Goor (9exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (82ex) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Smienten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (ca.15exx) , en op de Zinkplas (2exx) . Grote zaagbekken werden gezien op de Ringselvennen (1mn+2vr) . Roerdompen werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (2ex) , bij de Koolbliek/Bergeijk (2exx) , bij Heers/Veldhoven (2exx) , langs de Kleine Beerze bij Hoogeloon (1ex) , en vlogen over het Soerendonks-Goor (3exx) . Blauwe kiekendieven werden gezien op de Langakkers/Leende (1vr) , en vlogen over het Kranenveld/Soerendonk (2mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Een IJsvogel was aanwezig bij de waterzuivering/Hapert (1ex) . Klapeksters werden gezien in de ponywei/Soerendonk (1ex) , en bij de Schaapskooi/Soerendonk (1ex) . Putters vlogen over telpost-Loozerheide (8exx) . Goudvinken werden gezien bij Bergeijk (3exx) , en bij Leende (1ex) .   

zondag 15 januari

Kleine zwanen werden gezien bij de Koolbliek/Bergeijk (8exx) , bij het Diessens-Broek (26exx) , bij het Soerendonks-Goor (83exx) , bij Maarheeze (ca. 158exx - waaronder vermoedelijk de groep die geslapen hebben op het Soerendonks-Goor) , en vlogen over het Soerendonks-Goor (9exx) . Wilde zwanen werden gezien bij de Koolbliek/Bergeijk (4exx) , en langs de Peedijk/Borkel en Schaft (2exx) . Toendrarietganzen werden gezien bij het Soerendonks-Goor (10exx) , langs de Paaldijk/Soerendonk (7exx) , en in de Diepenhoek (100exx) . Kolganzen werden gezien bij het Soerendonks-Goor (2exx) , langs de Paaldijk/Soerendonk (32exx) , in de Diepenhoek (ca.1000exx) , en vlogen over de Zinkplas (3exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Smienten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (27exx) . Brilduikers werden gezien op de Zinkplas (2vr) , op de Cote d'Or (2vr+5mn) , en op het Beuven (1ex) . Een Grote zaagbek werd gezien op het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (2exx) , bij Valkenswaard (3exx) , in de omgeving van de Plateaux (2exx) , bij Heers/Veldhoven (1ex) , op de Malpie/Valkenswaard (3exx) , bij het Soerendonks-Goor (16exx - slaapplaats) , langs de Buulder AA/Budel (1ex) , bij de visvijvers op de Landschotse-heide (2exx) , en in de Diepenhoek (2exx) . Blauwe kiekendieven werden gezien op de Oirschotse-heide (1mn) , en bij de Galberg/Leenderbos (1mn) . Slechtvalken werden gezien op de Plateaux (2exx) , bij de Zinkplas (1ex) , en in Helmond (1ex) . Witgatten werden gezien bij Valkenswaard (3exx) . IJsvogels werden gezien bij Valkenswaard (2exx) , bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) , en bij de visvijvers op de Landschotse-heide (1ex) . Waterpiepers werden gezien bij Valkenswaard (2exx) . Een Grote gele kwikstaart werd eveneens gezien bij Valkenswaard (1ex) . Een Baardmannetje werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1vr) . Klapeksters werden gezien op de Plateaux (1ex) , op de Oirschotse-heide (1ex) , op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) , bij de Cote d'Or (1ex) , in de omgeving van Eersel (1ex) , in de Pan/Sterksel (1ex) , op de Landschotse-heide (2exx) , bij het Bultven/Someren (1ex) , op Valkenhorst/Leende (1ex) , en op de heideveldjes in het Leenderbos+Groote-heide/Leende (7exx) . Putters werden gezien bij 't Bokt/Eindhoven (10exx) . Barmsijzen werden gezien bij de Cote d'Or (1ex) , in het Leenderbos (3exx) , en op de Groote-heide/Leende (2exx) . Een Goudvink werd gezien op de Oirschotse-heide (1ex) .        

zaterdag 14 januari

Kleine zwanen (28exx - waaronder 6 juv.) , werden gezien bij de Koolbliek/Bergeijk , op het Beuven (12exx) , en bij het Laar/Maarheeze (112exx - waaronder 22 juv.) . Wilde zwanen werden gezien bij de Koolbliek/Bergeijk (6exx - waaronder 2 juv.) , en op het Beuven (2exx) . Rietganzen werden gezien bij het Laar/Maarheeze (10exx) , en vlogen over de Loozerheide (8exx) , over de Koolbliek/Bergeijk (3exx) , en over het Beleven (56exx) . Kolganzen waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (ca.10exx) , en bij het Beleven (65exx) . Casarcas waren aanwezig bij het Beleven (2exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (6exx) . Smienten werden gezien op het Soerendonks-Goor (ca.15exx)  , en op het Beleven (6exx) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Beleven (2exx) . Een hybride Kuif X Tafeleend was aanwezig op het Beuven (1mn) . Brilduikers werden gezien op het Beuven (19exx) , op de Zinkplas (1vr) , en op Aqua-Best (2exx) . Grote zaagbekken werden gezien op het Beuven (20exx) . Grote zilverreigers werden gezien in en om de Maaij/bergeijk (3exx) , langs de Keeropperdreef/Dommelen (1ex) , bij de Vlasrootvennen/Veldhoven (1ex) , in de omgeving van het Groot-Goor/Veldhoven (1ex) , in het Dommeldal/Waalre (1ex) , langs de Paaldijk/Soerendonk (1ex) , langs d-Aasdonken/Soerendonk (1ex) , bij Heers/Veldhoven (1ex) , bij het Beuven (11exx - slaapplaats) , en op de Landschotse-heide (1ex) . Slechtvalken werden gezien op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , in Helmond (1ex) , en bij Mierlo (1ex) . Een winterse Scholekster was aanwezig bij Aqua-Best (1ex) . Houtsnippen werden gezien op de Landschotse-heide (1ex) , en op Gijzenrooij/Geldrop (1ex) . Een Witgat werd gezien langs de Kleine-Beerze/Vessem (1ex) . Een Pontische meeuw was aanwezig op Aqua-Best (1 ad.) . Een IJsvogel werd gezien op Hoogeind/Helmond (1ex) . Grote gele kwikstaarten waren aanwezig bij Aqua-best (1ex) , en bij de Klotputten/Eindhoven (3exx) . Klapeksters werden gezien op de Loozerheide (1ex) , op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) , op de Spijkertse-heide/Eersel (1ex) , bij het Kranenmeer (1ex) , op de Landschotse-heide (1ex) , en langs de Kleine-Beerze/Vessem (2exx) . Een Goudvink werd gezien in de Reuselse-Moeren (1ex) . 


Grote gele kwikstaart - Aqua-Best 14-01-2012 ( Antonio Mendoza )

vrijdag 13 januari

Een Grote zilverreiger werd gezien in de omgeving van Heers/Veldhoven (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op de Plateaux (1ex) . Putters werden gezien in Meerhoven (4exx) .

donderdag 12 januari

Kleine zwanen (16exx) , werden gezien bij de Koolbliek/Bergeijk , hier waren ook 2 Grote zilverreigers en een Kleine Zilverreiger aanwezig . Klapeksters werden gezien op de Plateaux (1ex) , en op de Strabrechtse-heide (1ex) .

woensdag 11 januari

Kleine zwanen (28exx - waaronder 4 juv.) , en Wilde zwanen (4exx) , werden gezien in de omgeving van de Pastoorsweijer/Bergeijk , ook waren hier Rietganzen aanwezig (105exx) . Grote zilverreigers werden gezien in de omgeving van de Pastoorsweijer/Bergeijk (1ex) , in de omgeving van de Plateaux (2exx) , langs de Peedijk/Borkel en Schaft (2exx) , in de Keersop bij Dommelen (2exx) , en bij de Vlasrootvennen/Veldhoven (1ex) . Blauwe kiekendieven werden gezien jagend in de omgeving van camping Soerendonk (1vr) , langs de Paaldijk/Soerendonk (1mn) , en nabij het Leenderbos (1vr) . Een Slechtvalk werd gezien in de omgeving van Heeze (1ex) .

dinsdag 10 januari

Kleine zwanen werden gezien verspreidt over een paar weilanden langs het Laar/Maarheeze (98exx) , aan de Broekkant/Budel (56exx - misschien exx die bij de groep van het Laar hoorden?) , en op de Plateaux (1 juv.) . Een Brandgans was aanwezig op het Beuven (1ex) . Brilduikers (15exx) en een Grote zaagbek (1mn) , waren aanwezig op het Beuven . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (3exx) , en bij Valkenswaard (2exx) . Een Slechtvalk werd gezien bij Mierlo (1ex) . Een Houtsnip werd gezien in het Leenderbos (1ex) . Een Witgat was aanwezig bij Valkenswaard (1ex) . Een IJsvogel werd gezien in het Leenderbos (1ex) . Waterpiepers werden gezien op de Plateaux (3exx) .  Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij Valkenwaard (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (2exx) . Goudvinken werden gezien bij Vessem (2exx) , en in Eindhoven-Noord (5exx) .

maandag 9 januari

Kleine zwanen werden gezien langs de Renheide/Leenderstrijp (72exx - waaronder 12 juv.) , in de omgeving van de Pastoorsweijer/Bergeijk (3exx) , en langs de Peedijk/Schaft (27exx) . Wilde zwanen werden gezien op het Beuven (2exx) , bij Someren-heide 2exx) , en langs de Peedijk/Schaft (6exx) . Rietganzen waren aanwezig op een akker in de omgreving van de Pastoorsweijer/Bergeijk (ca.70exx) . Kolganzen vlogen over het Soerendonks-Goor (ca.45exx) . Smienten werden gezien op het Soerendonks-Goor (10exx) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (17exx) . Grote zaagbekken waren aanwezig op een visvijver bij Leenderstrijp (1vr) , en op het Beuven (13exx) . Een hybride Kuif X Tafeleend was aanwezig op het Beuven (1mn) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (11exx - slaapplaats) , bij Valkenswaard (1ex) , bij de Maaij/Bergeijk (2exx) , bij Waalre (1ex) , langs de Jansborg/Leenderstrijp (1ex) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en langs de Paaldijk/Soerendonk (6exx) . Een Slechtvalk was aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (1ex) .  Een IJsvogel werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (1ex) , in het Leenderbos (1ex) , en in de ponywei/Soerendonk (1ex)  . Een Noordse kauw werd gezien in Helmond-Oost (1ex) . Goudvinken (4exx) , en Appelvinken (3exx) werden gezien in Eindhoven-Noord . 

zondag 8 januari

Kleine zwanen werden gezien langs de Renheide/Leenderstrijp (64exx) , bij Huygevoort/Middelbeers (31exx) , bij Wintelre (26exx) , en langs de Luther/Hooge-Mierde (18exx) . Wilde zwanen werden gezien langs de Peedijk/Schaft (6exx) . Rietganzen werden overvliegend gezien bij Bergeijk (28+7+100exx) . Kolganzen werden gezien bij het Beleven (67exx) , en vlogen over de Loozerheide (6exx) , en over Bergeijk (7ex) . Een Bergeeend was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Casarcas waren eveneens aanwezig bij het Beleven (2ex) . Smienten waren aanwezig bij het Beleven (3exx) , en op het Soerendonks-Goor (ca.15exx) . Een Pijlstaart was aanwezig op het Beleven (1mn) . Brilduikers waren aanwezig op de Zinkplas (1vr) , en op het Beuven (10exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (3exx) , op de Loozerheide (1ex) , in de omgeving van het Soerendonks-Goor (4exx) , langs de Renheide/Leenderstrijp (1ex) , op de Landschotse-heide (4exx) , en op verschillende plekken langs de Keersop/Bergeijk (3exx) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Een Witgat werd gezien langs de Keersop/Westerhoven (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien in Eckart/Eindhoven (1ex) . Klapeksters werden gezien op de Loozerheide (1ex) , op de Groote-Heide/Leende (1ex) , in de Pan/Sterksel (1ex) , op de Landschotse-heide (1ex) , op de Malpie (1ex) , en op de Oostelbeersche-heide/Oostelbeers (1ex) . Putters werden gezien bij Budel-Dorplein (8exx) . Goudvinken werden gezien bij Westerhoven (3exx) .

zaterdag 7 januari

Kleine zwanen werden gezien langs de Renheide/Leenderstrijp (16exx) , in de omgeving van de Pastoorsweijer/Bergeijk (6exx) , in de omgeving van Wintelre (35exx) , en op een akker ten N. van het Beleven (18exx) . Wilde zwanen werden gezien in de omgeving van de Patoorsweijer/Bergeijk (4exx) . Toendrarietganzen werden gezien langs de Heikantstraat/Gastel (25exx) . Rietganzen werden gezien op een akker ten N. van het Beleven (13exx) , en tussen Reusel en Hooge-Mierde (ca.390exx) . Kolganzen waren aanwezig bij het Beleven (41exx) . Hier waren verder ook aanwezig , : Bergeend (1ex) , Pijlstaart (1mn) en Smient (4exx) .  Grote zaagbekken werden gezien op het Beuven (3exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (10exx) , in de omgeving van de Maaij/Bergeijk (7exx) , bij Borkel en Schaft (1ex) , in de omgeving van de Plateaux (3exx) , bij Waalre (4exx) , en bij de Flaes (1ex) . Blauwe kiekendieven  werden gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) , op de Gastelse-heide (2exx) , en op de Cartier-heide (2exx) . Klapeksters werden gezien langs de Kleine Beerze tussen Hoogeloon en Vessem (1ex) , in de ponywei/Soerendonk (1ex) , en tijdens de jaarlijkse simultaantelling op de Strabrechtse-heide (maar liefst 12 winterterritoria) .  Kleine barmsijzen werden gezien op de Strabrechtse-heide (3exx) .


Kleine zwaan - Renheide/Leende 07-01-2012 ( Hennie Lammers )

vrijdag 6 januari

Kleine zwanen werden gezien langs de Renheide/Leenderstrijp (29exx) . Wilde zwanen waren aanwezig op het Beuven (2exx) . Brilduikers (19exx) , en Grote zaagbekken (11exx) , waren aanwezig op het Beuven . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (17exx - slaapplaats) , in de omgeving van Bergeijk (1ex) , en in de omgeving van het Soerendonks-Goor (12exx) . Een leuke waarneming was die , van een Zwartkopmeeuw op het Beuven (1ad. winterkleed) . Waterpiepers werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij het Grafven (1ex) .

donderdag 5 januari

Een winterse Tjiftjaf werd vandaag en gisteren gezien in Geldrop (1ex) .

woensdag 4 januari

Kleine zwanen werden gezien op het Beuven (5exx) , en in de omgeving van Vessem (16exx) . Wilde zwanen werden gezien op het Beuven (5exx) . Rietganzen vlogen over Gastel (20exx) . Brilduikers werden gezien op het Beuven (10exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (2exx) , bij het Starven (1ex) , op de Patersgronden (3exx) , en bij Gastel (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op de Strabrechtse-heide (1ex) . 

dinsdag 3 januari

Kleine zwanen werden gezien op het Beuven (14exx - waaronder 2 juv.) , en vlogen over de A2 t.h.v.Leenderstrijp (9exx) . Wilde zwanen werden gezien op het Beuven (6exx) . Rietganzen (57exx) , een Smient (mn) , Brilduikers (17exx) , en Grote zaagbekken (5exx) , waren alle aanwezig op het Beuven . Grote zilvereigers werden gezien bij het Beuven (16exx - slaapplaats) , en op de Patersgronden (1ex) . Een IJsvogel werd eveneens gezien op de Patersgronden (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op de Strabrechtse-heide (1ex) .

maandag 2 januari

Kleine zwanen werden gezien op het Beuven (5exx) . Rietganzen vlogen over de Maaij/Bergeijk (33exx) , en over het Leenderbos (ca.120exx) . Kolganzen vlogen eveneens over het Leenderbos (7exx) , en werden gezien bij de Dommelbeemden/Veldhoven (70exx) . Brandganzen werden gezien op het Groot Malpieven-Malpie/Valkenswaard (2exx) . Een hybride Kuifeend X Tafeleend was aanwezig op het Beuven (1mn) . Grote zaagbekken waren eveneens aanwezig op het Beuven (10exx) . Grote zilverreigers werden gezien , in de omgeving van de Maaij/Bergeijk (3exx) , bij de Pastoorsweijer/Bergeijk (1ex) , bij Borkel en Schaft (1ex) , in de omgeving van de Plateaux (4exx) , langs de Keersopperdreef/Dommelen (1ex) , bij de Vlasrootvennen/Veldhoven (1ex) , bij de Dommelbeemden/Veldhoven (1ex) , en bij Waalre (3exx) . Eenn Blauwe kiekendief joeg over de Strabrechtse-heide (1vr) . Een Goudplevier vloog over de Strabrechtse-heide (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien in het centrum van Eindhoven (1ex) . Een winterse Tjiftjaf werd gezien bij het Beuven (1ex) . Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) , en verspreid in en om het Leenderbos (5exx) . Goudvinken werden gezien in het Leenderbos (4exx) . 

zondag 1 januari

Kleine zwanen werden gezien bij Someren-heide (31exx) , bij Duizel (7exx) , en vlogen over de Maaij/Bergeijk (21exx) . Wilde zwanen werden gezien bij Someren-heide (10exx) . Rietganzen vlogen over de Maaij/Bergeijk (46exx) , en over de Plateaux (ca.250exx) . Kleine rietganzen werden gezien bij Someren-heide (1ex) , en in de Diepenhoek (1ex) . Een Brandgans was aanwezig bij Sterksel (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien , in de omgeving van de Maaij/Bergeijk (8exx) , in de omgeving van Heers/Veldhoven (2exx) , bij de Pastoorsweijer/Bergeijk (1ex) , bij Borkel en Schaft (1ex) , in de omgeving van de Plateaux (1ex) , langs de Keersopperdreef/Dommelen (2exx) , bij de Vlasrootvennen/Veldhoven (1ex) , in het Groot-Goor/Veldhoven (1ex) , bij Sterksel (1ex) , in de Diepenhoek (1ex) , en bij Middelbeers (1ex) . IJsvogels werden gezien bijde Maaij/Bergeijk (1ex) , en in Blixembosch/Eindhoven (1ex) . Een HOP werd gezien in de Pan/Sterksel (1ex) . Een Grote gele kwikstaart was aanwezig in de Diepenhoek (1ex) . Een Klapekster werd gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) .     


Kleine rietgans - Someren-heide 01-01-2012 ( Robert Kastelijn )