Waarnemingen van Vogels in de Kempen

oktober

maandag 31 oktober

Kolganzen vlogen over telpost-Loozerheide (48exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij de Pastoorsweijer/Bergeijk (4exx) , bij de Maaij/Bergeijk (3exx) , bij het Beuven (4exx) , op de Patersgronden (1ex) , en vlogen over het Beleven (2ex) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1 vrouwkleed) . Een Visarend was nog aanwezig bij de Maaij en bij de Pastoorsweijer/Bergeijk (1ex) . Witgatten waren aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (2exx) . Een Kerkuil was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Beflijster vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (1ex) , op de Patersgronden (3exx) , op de Loozerheide (1ex) , en bij de Ringselvennen (1ex) . Barmsijzen vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (11exx) . Goudvinken vlogen eveneens over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) . 

zondag 30 oktober

Rietganzen vlogen over telpost-Loozerheide (35exx) . Toendrarietganzen vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) .Smienten vlogen over telpost-Loozerheide (41exx) . Regionaal gezien een zeldzaamheid , was de IJSEEND die ontdekt werd op het Beuven (adult man ruiend naar winterkleed) .


IJseend (adult man ruiend naar winterkleed ) - Beuven 30-10-2011 ( Antonio Mendoza )

Grote zilverreigers vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) , en werden gezien langs de Paaldijk/Soerendonk (2exx) , bij het Soerendonks-Goor (2exx) , en bij het Goorven (1ex) . Een Bruine kiekendief joeg bij de Zinkplas (1vr) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2 vrouwkleed), over telpost-Strabrecht (1 ringstaart) , en werd gezien bij het Kranenmeer (1 ringstaart) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en bij het Grafven (1ex) . Een Bonte strandloper vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . IJsvogels werden gezien bij Valkenswaard (1ex) , op de Patersgronden (1ex) , en bij het Goorven (1ex) . De HOP van de Strabrechtse-heide , blijkt nog steeds aanwezig te zijn (1ex) . Een Grote pieper vloog over telpost-Loozerheide (1ex) , en was enkele uren terplaatse op de Loozerheide . Waterpiepers vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) .  Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (5exx) . Klapeksters vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en waren aanwezig bij het Kranenmeer (1ex) , op de Loozerheide (2exx) , en op de Patersgronden (1ex) . Putters werden gezien bij het Grafven (2exx) . Kleine barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (47exx) , over telpost-Loozerheide (1ex) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (3exx) , en werden gezien in het Leenderbos (32exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (3exx) . Goudvinken vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , over telpost-Loozerheide (1ex) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (4exx) , en werden gezien in het Leenderbos (7exx) . Een IJsgors vloog over telpost-Strabrecht  (1ex) .

    
Grote pieper - telpost-Loozerheide 30-10-2011 ( Rene Weenink )
  

zaterdag 29 oktober

Rietganzen vlogen over telpost-Strabrecht (48exx) , en over het Beleven (15exx) . Kolganzen vlogen over telpost-Strabrecht (32exx) . Grote zilverreigers vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , over telpost-Loozerheide (2exx) , over Eersel (1ex) , en werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (8exx) , bij de Patoorsweijer/Bergeijk (3exx) , bij het Beuven (3exx) , en op de Patersgronden (1ex) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1onv.) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1mn) , waren terplaatse op de Patersgronden (1vr) , en kwamen slapen op de Cartier-heide (4exx) . Een Visarend was nog steeds aanwezig bij de Pastoorsweijer en de Maaij/Bergeijk (1ex) . Smellekens vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (2exx).  Een Slechtvalk was aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Kraanvogels vlogen over  Geldrop (20exx) . Witgatten werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (2exx) . Late Oeverlopers vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Waterpieper vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) , en waren aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (1mn) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (21exx) . Klapeksters vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij telpost-Strabrecht (1ex) , op de Loozerheide (1ex) , en op de Patersgronden (2exx) . Putters vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) . Kleine barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (20exx) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (10exx) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (93exx) , en over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Kruisbek vloog over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Goudvinken vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) , en werden gezien bij Geldrop (2exx) . Een IJsgors vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .

vrijdag 28 oktober

De 1ste Kleine zwanen van dit najaar , vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Rietganzen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Kolganzen vlogen eveneens over telpost-Strabrecht (90exx) . Grote zilverreigers vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , over telpost-Loozerheide (3exx) , over het Beleven (1ex) , en werden gezien op de Patersgronden (2exx) , bij de Maaij/Bergeiik (8exx) , en bij de Pastoorsweijer/Bergeijk (3exx) . Een Rode wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2 onv.) . Een Visarend was nog steeds aanwezig bij de Pastoorsweijer en de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig in de omgeving van het Groot-Goor/Veldhoven (1ex) . Een Goudplevier vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Waterpiepers vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (2exx) . Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Klapeksters waren aanwezig bij het Marijkeven (1ex) , op de Patersgronden (1ex) , op de Loozerheide (1ex) , en op de Langakkers/Leende (1ex) . Putters vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Loozerheide (2exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (33exx) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (32exx) , over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren aanwezig op de Langakkers/Leende (2exx) .  Goudvinken vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (10exx) . Een Sneeuwgors vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .    


Visarend - Bergeijk 28-10-2011 ( Jos Keppens )

donderdag 27 oktober

Een Kolgans (1ex) , Casarcas (2exx) , een Bergeend (1ex) en een Smient (1vr) , waren aanwezig bij het Beleven . Grote zilverreigers vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , over het Dommeldal/Valkenswaard (1ex) , en waren aanwezig op de Landschotse-heide (1ex) , en op de Patersgronden (2exx) . Blauwe kiekendieven vlogen telpost-Loozerheide (1vr) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1vr) , en werden gezien bij het Beleven (1vr) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) , en over het Beleven (1ex) . Een Slechtvalk vloog over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Kraanvogels vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (22exx) , en over telpost-Loozerheide (328exx in  meerdere groepen) . Waterpiepers vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Een Beflijster vloog over telpost-Loozerheide (1mn) . Klapeksters vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren aanwezig op de Loozerheide (1ex) , op de Langakkers/Leende (2exx) . op de Patersgronden (1ex) , en op de Strabrechtse-heide (1ex) . Putters vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over het Beleven (2exx) . Barmsijzen (64exx) , en Goudvinken (2exx) , vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide . Een IJsgors vloog over het Beleven (1ex) .

woensdag 26 oktober

Rietganzen vlogen over telpost-Loozerheide (14exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij de Patoorsweijer/Bergeijk (4exx) , bij de Maaij/Bergeijk (7exx) , bij het Beuven (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , en over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Rode wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (5exx - 1mn+4 vrouwkleed) , en over telpost-Loozerheide (1mn) . RUIGPOOTBUIZERDEN vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Visarend was nog aanwezig bij de Pastoorsweijer/Bergeijk (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (3exx) , in de omgeving van het Groot Goor/Veldhoven (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1 ad vr) , en over Gestel/Eindhoven (2exx) . Kraanvogels vlogen over telpost-Strabrecht (34exx) , over telpost-Loozerheide (660exx - in verschillende groepen) , en vertrokken s,morgens vanaf de Strabrechtse-heide ca. 640exx na overnachting ,( mogelijk is hiervan een deel van gisteren , die wegens te harde tegenwind niet zijn doorgetrokken , maar in de omgeving hebben gefourageerd ) . Witgatten werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (2exx) . Een IJsvogel werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een wel erg late Draaihals werd gezien in een tuin in Netersel (1ex) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Beflijster vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Loozerheide (2exx) , op de Strabrechtse-heide (2exx) , en op de Langakkers/Leende (2exx) . Putters vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (13exx) .  


Kraanvogels - telpost-Loozerheide 26-10-2011 ( Kor Kessels )

dinsdag 25 oktober

Grote zilverreigers werden gezien bij de Patoorsweijer/Bergeijk (5exx) , bij de Maaij/Bergeijk (8exx) , en bij Hoogeloon (1ex) . Een Rode wouw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1 ringtail) . Kraanvogels vlogen over telpost-Strabrecht (ca. 905exx - deels vertrekkend en deels invallend) . Klapeksters werden gezien bij het Beuven (1ex) , bij Hoogeloon (1ex) , en op de Langakkers/Leende (2exx) .


Kraanvogels - telpost-Strabrecht 25-10-2011 ( Roel van de Heuvel )

maandag 24 oktober

Rietganzen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (85exx) . Brandganzen werden gezien bij de Patoorsweijer/Bergeijk (2exx) . Een Casarca (1ex) , een Bergeend (1ex) en een Smient (1vr) , waren aanwezig bij het Beleven . Grote zilverreigers vlogen over telpost-Loozerheide (10exx) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) , over het Beleven (1ex) , en werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (15exx) , en op de Patersgronden (1ex) . Rode wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (8exx) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) , over het Beleven (2vr) , en waren terplaatse bij het Beleven (1vr) . RUIGPOOTBUIZERDEN vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Een Visarend was nog aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , in het Dommeldal/Veldhoven (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Kraanvogels vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (3exx) , en vielen vanavond in op de Strabrechtse-heide (ca.400exx ook deels doorvliegend) . Witgatten werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (4exx) . IJsvogels werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , bij Hoogeloon (1ex) , en op de Langakkers/Leende (1ex) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) . Klapeksters waren aanwezig op de Loozerheide (2exx) , bij Hoogeloon , op de Cartier-heide (1ex) , op de Langakkers/Leende (1ex) , op de Plateaux (1ex) , en op de Patersgronden (1ex) . Een Raaf vloog over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex - misschien het geringde ex van Leenderstrijp ?) . Putters vlogen over telpost-Loozerheide (7exx) . Een Barmsijs vloog over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) .


Sperwer - telpost-Loozerheide 24-10-2011 ( Rene Weenink )

zondag 23 oktober

Brandganzen vlogen over de Maaij/Bergeijk (2exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Een Casarca (1ex) , een Bergeend (1ex) en een Smient (1vr) , waren aanwezig bij het Beleven . Grote zilverreigers vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , over telpost-Loozerheide (22exx) , over het Beleven (1ex) , en waren aanwezig bij het Starven (3ex) , op de Patersgronden (1ex) , bij Valkenswaard (1ex) , bij het Groot-Meer/Vessem (2exx) , bij de Maaij/Bergeijk (5exx) , en op de Landschotse-heide (4exx) . Rode wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , over telpost-Loozerheide (1ex) , en over het Beleven (1ex) . Spektakulair , was de ZEEAREND die over telpost-Strabrecht vloog (1 onv. ex.) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1 onv.) , en werden gezien in het Leenderbos (1ex) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (6exx) , over telpost-Loozerheide (6exx) , over de Landschotse-heide (1mn) , en werden gezien bij het Beleven (1vr) . Smellekens vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over het Beleven (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , bij het 't Bokt/Eindhoven (1ex) , en vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Bonte strandlopers vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Witgatten werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (3exx) , en bij Valkenswaard (2exx) . IJsvogels werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , op de Patersgronden (1ex) , en in Geldrop (1ex) . De HOP van de Strabrechtse-heide , bleek nog steeds aanwezig te zijn (1ex) . Een Grote pieper vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) . Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Baardmannetjes vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Klapeksters waren aanwezig op de Loozerheide (2exx) , op de Strabrechtse-heide (2exx) , op de Patersgronden (1ex) , op de Landschotse-heide (2exx) , en op de Cartier-heide (1ex) . Putters vlogen over het Beleven (2exx) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (29exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (26exx) . Kruisbekken werden gezien in het Leenderbos (3exx) . Goudvinken vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) , en werden gezien in het Leenderbos (2exx) , en bij Geldrop (1ex) . Sneeuwgorzen vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over het Leenderbos (2exx) .


Zeearend (onvolwassen ex.) - telpost-Strabrecht 23-10-2011 ( Robert Kastelijn )

zaterdag 22 oktober

Kolganzen vlogen over telpost-Loozerheide (9exx) . Een Brilduiker was aanwezig op de Zinkplas (1vr) . Een Roerdomp werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Grote zilverreigers vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Loozerheide (2exx) , en werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (5exx) , op de Patersgronden (1ex) , bij de Vessemse vennen (4exx) , bij het Beuven (8exx - slaapplaats) , bij de Keijenhurk (6exx - slaapplaats) , en langs de Broekhovenseweg/Riethoven (3exx) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , over telpost-Loozerheide (1ex) , en werden gezien bij het Beleven (1vr) . Een RUIGPOOTBUIZERD vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Visarend was nog aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Smellekens vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Loozerheide (2exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Slechtvalken vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en bij het Groot Goor/Veldhoven (2exx) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij het Beuven (5exx) . Bokjes werden gezien bij Heeze (2exx) . Een Witgat vloog over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Een Waterpieper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Loozerheide (3exx) , op de Langakkers/Leende (2exx) , bij het Starven (1ex) , bij telpost-Strabrecht (1ex) , op de Patersgronden (1ex) , en vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) . Europese kanaries vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) . Putters vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) , over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (15exx) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (8exx) , over telpost-Loozerheide (3exx) , en over Heeze (2exx) . Goudvinken vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) , en werden gezien bij Heeze (3exx) , en bij Geldrop (1ex) . Een Appelvink vloog over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Een IJsgors vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . 


Bokje - Heeze 22-10-2011 ( Robert Kastelijn )

vrijdag 21 oktober

Rietganzen vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Kolganzen vlogen over telpost-Strabrecht (9exx) . Grote zilverreigers vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , en werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (6exx) , bij het Soerendonks-goor (12exx - slaapplaats) , en op de Patersgronden (1ex) . Een Rode wouw vloog over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1 vr) , over telpost-Strabrecht (4exx) , en over het Beleven (1vr) . Een RUIGPOOTBUIZERD vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Visarend was aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Smelleken (1ex) , en een Slechtvalk (1ex) , vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide  . Witgatten vlogen over de Maaij/Bergeijk (2exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Een Waterpieper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , over Geldrop-Coevering (2exx) , over Philips-healthcare Best (1ex) , en over het Beleven (1ex) . Een Beflijster vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Klapeksters waren aanwezig bij telpost-Strabrecht (1ex) , op de Neterselsche-heide (1ex) , en vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Putters vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Kleine barmsijs vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (22exx) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (4exx) , en over telpost-Loozerheide (2exx) . Goudvinken vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Een Appelvink vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Sneeuwgors vloog over telpost-Strabrecht (1ex tussen Leeuweriken ) .


Visarend - Bergeijk 21-10-2011 ( Joep Verbraak )

donderdag 20 oktober

Rode wouwen vlogen over het Beleven (2exx-samen) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (mn+vr) , en over het Beleven (1vr) . Een Smelleken vloog over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Slechtvalken werden gezien bij het Beleven (1ex) , en bij 't Bokt/Eindhoven (1ex) . IJsvogels werden gezien bij Heers/Veldhoven (2exx) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Langakkers/Leende (2exx) , op de Loozerheide (3exx) , en bij het Beleven (1ex) . Kleine barmsijzen werden gezien bij het Beleven (2exx) . Barmsijzen vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (9exx) , en over het Beleven (7exx) . Goudvinken vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) , en werden gezien in Veldhoven (1ex) .

woensdag 19 oktober

Smienten waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (2exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij Vessem (1ex) , bij het Soerendonks-Goor (3exx) , en bij de Goorloop/Bladel (1ex) . Een Houtsnip werd gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Waterpieper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Grote gele kwikstaart vloog over Reusel (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) , bij telpost-Strabrecht (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Kruisbek werd gezien bij Vessem (1ex) . Goudvinken werden eveneens gezien bij Vessem (2+3exx) .

dinsdag 18 oktober

Een Kolgans was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Een Rode wouw (1ex) , en een Slechtvalk (1ex) trokkken over het Beuven . Een Smelleken vloog over het Beleven (1ex) .De HOP was ook vandaag nog aanwezig op de Strabrechtse-heide (1ex) . Kleine barmsijzen werden gezien bij het Beleven (2exx) .  

maandag 17 oktober

Rietganzen vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Kolgans vloog eveneens over telpost-Strabrecht (1ex) . Grote zilverreigers vlogen over telpost-Loozerheide (7exx) , en waren aanwezig bij het Beuven (4exx) , bij de Maaij/Bergeijk (12exx) , en bij de Patoorswijer/Bergeijk (6exx) . Rode wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) , en over telpost-Loozerheide (3exx) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2 vr kleed) . Smellekens vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Slechtvalkwas aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Een kerkuil was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) . Een IJsvogel werd gezien in het Dommeldal bij Valkenswaard (1ex) . Erg fraai was de HOP die langs telpost-Strabrecht vloog , en vervolgens de gehele dag aanwezig was in de omgeving van de telpost (1ex) . Een Buidelmees vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Loozerheide (2exx) , op de Strabrechtse-heide (1ex) , en op de Langakkers/Leende (1ex) . Een Putter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (31exx) . Een Appelvink vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .


Hop - telpost-Strabrecht 17-10-2011 ( Roel van de Heuvel )

zondag 16 oktober

Rietganzen vlogen over telpost-Strabrecht (37exx) , over telpost-Loozerheide (7exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (18exx) . Kolganzen vlogen over telpost-Strabrecht (18exx) , over telpost-Loozerheide (28exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (10exx) . Bergeenden vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en vielen in bij het Beuven . Pijlstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Grote zilverreigers vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , over telpost-Loozerheide (10exx) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (15exx) , over Hoogeind/Veldhoven (3exx) , en werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (7exx) , bij het Beuven (6exx) , op de Patersgronden (1ex) , en op de Groote-Heide/Soerendonk (12exx) . Rode wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (9exx) , over telpost-Loozerheide (4exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (7exx) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Loozerheide (2exx) , en over de Groote-heide/Soerendonk (1ex) .RUIGPOOTBUIZERDEN vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , op de ASML toren/Veldhoven (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Kraanvogels vlogen over telpost-Strabrecht (17exx) , en dezelfde groep vloog ook over de telposten Loozerheide en Patersgronden/Groote-heide . Een Goudplevier vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Zilverplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Waterpiepers vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Beflijsters vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (4exx) . Baardmannetjes vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Klapeksters waren aanwezig op de Loozerheide (2exx) , op de Cartier-heide (2exx) , op de Oirschotse-heide (1ex) , bij telpost-Strabrecht (1ex) , op de Patersgronden (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) . Putters vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) ,  en over telpost-Loozerheide (1ex) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (11exx) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (3exx) , en werden gezien op de Cartier-heide (6exx) . Goudvinken werden gezien bij Eersel (1ex) , en vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Een Appelvink vloog over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Een IJsgors vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . 

        
 Klapekster - Loozerheide 16-10-2011 ( Frank Neijts ) 

zaterdag 15 oktober

Rietganzen vlogen over telpost-Strabrecht (174exx) , en over telpost-Loozerheide (16exx) . Kleine rietganzen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Kolganzen vlogen over telpost-Strabrecht (109exx) , over telpost-Loozerheide (89exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) . Grote zilverreigers vlogen over telpost-Strabrecht (6exx) , over telpost-Loozerheide (12exx) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) , en waren aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (12exx - slaapplaats) , en bij het Beuven (14exx - slaapplaats) . Rode wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (7exx) , over telpost-Loozerheide (19exx) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) , over Eindhoven-Stratum (1ex) , en over Valkenswaard (2exx) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (3exx) , over telpost-Loozerheide (2mn+5vr kleed) , en over telpost-Strabrecht (2mn+8vr kleed) . RUIGPOOTBUIZERDEN vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (5exx) . Een Visarend werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Witgat werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een IJsvogel werd eveneens gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Waterpiepers vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Een Grote gele kwikstaart vloog eveneens over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Tapuit werd gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) . Beflijsters vlogen over telpost-telpost-Loozerheide (11exx) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) , en over telpost-Strabrecht (6exx) . Klapeksters waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , bij Manege Meulendijks/Geldrop (1ex) , op de Loozerheide (1ex) , op de Cartier-heide (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Strabrecht (2exx) . Putters vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (8exx) , over telpost-Loozerheide (2exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) . Een Kruisbek vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Appelvinken vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) . 

    
Ruigpootbuizerd - telpost-Loozerheide 15-10-2011 ( Rene Weenink )

Vrijdag 14 oktober

Rietganzen vlogen over telpost-Strabrecht (42exx) , over telpost-Loozerheide (33exx), en over het Beleven (12exx) . Kolganzen vlogen over telpost-Strabrecht (132exx) , over telpost-Loozerheide (107exx) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (46exx) , en over het Beleven (13exx) . Een Bergeend was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Grote zilverreigers vlogen over telpost-Strabrecht (8exx) , over telpost-Loozerheide (10exx) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (6exx) , en over het Beleven (3exx) , en waren terplaatse op de Patersgronden (1ex) . Rode wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Loozerheide (5exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2vr kleed) , en over telpost-Loozerheide (1vr kleed) . RUIGPOOTBUIZERDEN vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over Gijzenrooij (1ex) . Goudplevieren vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (4exx) . Een Zwarte ruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een VELDUIL vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij 't Bokt/Eindhoven (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) . Beflijsters vlogen over telpost-telpost-Loozerheide (3exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Klapeksters waren aanwezig bij het Marijkeven (1ex) , op de Loozerheide (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Putters vlogen over het Beleven (2exx) . Barmsijzen vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) , en over telpost-Strabrecht (7exx) .  Kruisbekken vlogen over telpost-Loozerheide (8exx) . Een Goudvink werd gezien in Geldrop (1mn) . Een Appelvink vloog over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) . Een IJsgors vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .          


Velduil - telpost-Loozerheide 14-10-2011 ( Rene Weenink )

donderdag 13 oktober

Rietganzen vlogen over telpost-Strabrecht (55exx) , en over telpost-Loozerheide (25exx) . Kolganzen vlogen over telpost-Strabrecht (110exx) , over telpost-Loozerheide (90exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (6exx) . Grote zilverreigers vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , over telpost-Loozerheide (4exx) , en waren terplaatse op de Patersgronden (1ex) . Een Rode wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1vr kleed) , en werden gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) . Een RUIGPOOTBUIZERD vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Bonte strandlopers vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een VELDUIL was vanavond aanwezig op de Strabrechtse-heide (1ex) . Waterpiepers vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) . Grote gele kwikstaarten waren aanwezig bij 't Bokt/Eindhoven (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Tapuiten waren aanwezig bij telpost-Loozerheide (6exx) , en op de Strabrechtse-heide (1ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , over telpost-Loozerheide (1ex) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) , en waren terplaatse op de Strabrechtse-heide (1ex) . Klapeksters waren aanwezig bij het Beuven (3exx) , op de Loozerheide (1ex) , en vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) . Putters vlogen over telpost-Loozerheide (8exx) . Barmsijzen vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (5exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Kleine barmsijs was terplaatse op de Strabrechtse-heide (1ex) . Een Kruisbek vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Goudvinken vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (3exx) .

woensdag 12 oktober

Geen waarnemingen ontvangen .

dinsdag 11 oktober

Over telpost-Loozerheide vlogen vandaag de volgende soorten : Grote zilverreiger (2exx) , Blauwe kiekendief (1vr kleed) , Smelleken (3exx) , Slechtvalk (1ad) , Goudplevier (3exx) , Beflijster (3exx) . Op de Loozerheide waren aanwezig : Slechtvalk (2exx) , Tapuit (8exx) , Klapekster (1ex) . De Beflijster in Meerveldhoven , was ook vandaag nog aanwezig in een plantsoen (1ex) .

maandag 10 oktober

Een ROTGANS vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Brandganzen vlogen over de Maaij/Bergeijk (2xx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (7exx) , en bij de Maaij/Bergeijk (4exx) . Smellekens vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (9exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1onv.) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Zilverplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Grote piepers vlogen over telpost-Strabrecht (2exx samen) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Loozerheide (6exx) . Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (16exx) , over telpost-Strabrecht (3exx) , en waren aanwezig in een plantsoen in Meerveldhoven (1vr) . Klapeksters waren aanwezig op de Loozerheide (1ex) , bij het Marijkeven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Putters vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) , en werden gezien in Meerveldhoven (1ex) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (9exx) .


Smelleken - telpost-Loozerheide 10-10-2011 ( Ruud Bouwman )

zondag 9 oktober

Grote zilverreigers vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , en over Geldrop-Coevering (3exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2vr kleed) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1vr) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr kleed) . Smellekens vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en over telpost-Loozerheide (4exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over het Leenderbos (1ex) . Kraanvogels vlogen over de Kerkevelden/Eersel (12exx) . Goudplevieren vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) , en over Gijzenrooij (1ex) . Bonte strandlopers vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) . Een IJsvogel werd gezien bij de Flaes (1ex) . Een Roodkeelpieper vloog over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over Gijzenrooij (1ex) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (4exx) , en werden gezien bij Valkenswaard (1ex) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Loozerheide (6exx) , en bij telpost-Strabrecht (1ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) , en werden gezien bij de Flaes (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Loozerheide (1ex) , op de Neterselsche-heide (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Putters vlogen landgoed De Utrecht (12exx) , en werden gezien bij Aalst (8exx) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (8exx) . Een Kruisbek vloog over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Goudvinken werden gezien in het Leenderbos (5exx) .


Goudplevieren - telpost-Loozerheide 09-10-2011 ( Rene Weenink )

zaterdag 8 oktober

Brandganzen waren aanwezig langs de Weerderdijk/Westerhoven (2exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (4exx) , langs de Keersopperdreef (1ex) , en vlogen over het Dommeldal/Veldhoven (1ex) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2 vr kleed) . Een Slechtvalk vloog eveneens over telpost-Strabrecht (1ex) . IJsvogels werden gezien bij Aarle-Rixtel (1ex) , en in Eindhoven-Stratum (1ex) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Tapuiten waren aanwezig bij telpost-Strabrecht (2exx) . Een Beflijster vloog over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Klapeksters vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren terplaatse op de Strabrechtse-heide (1ex) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (11exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) .

vrijdag 7 oktober

Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (5exx) . Een late Wespendief (1juv.) , Bruine kiekendieven (2vr kleed) , Blauwe kiekendief (1vr) , en Putters (2exx) , vlogen over telpost-Loozerheide . Een Slechtvalk (1ex) , Tapuiten (4exx) , Klapekster (1ex) , waren aanwezig op de Loozerheide  . Een Witgat werd gezien bij Aalst (1ex) .

donderdag 6 oktober

Houtsnippen werden , opvliegend gezien in het Dommeldal bij Valkenwaard (2exx) . Een Witgat werd gezien bij Aalst (1ex) .

woensdag 5 oktober

Grote zilverreigers vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) , en werden gezien bij de Zinkplas (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (4vr kleed) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2ex) , en bij 't Bokt/Eindhoven (1onv.) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (6exx) . Een IJsvogel werd gezien bij 't Bokt/Eindhoven (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien bij de Hooidonkse-watermolen/'t Bokt/Eindhoven2exx) . Een Tapuit was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Putters vlogen over telpost-Loozerheide (25exx) .

dinsdag 4 oktober

Grote zilverreigers werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en bij de Goorloop/Bladel (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2ex) , en bij 't Bokt/Eindhoven (1ex) . Zilverplevieren vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . IJsvogels werden gezien bij Blixembosch/Eindhoven (1ex) , en bij Aarle-Rixtel (1ex) . Een Grote pieper vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien bij Aarle-Rixtel (2exx) , en in de Genneperparken/Eindhoven (1ex) . Een Tapuit was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op de Loozerheide (1ex) .

maandag 3 oktober

Grote zilverreigers vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) , en werden gezien op de Patersgronden (2exx) , bij de Maaij/Bergeijk (2exx) , en bij het Groot-Goor/Veldhoven (1ex) . Rode wouwen vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx samen) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Patersgronden/Groote-heide (3kj mn) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (6exx) . Wulpen waren aanwezig bij de Zinkplas (ca.125exx) . Een Witgat werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) , en over de Plateaux (1ex) . Putters vlogen over telpost-Loozerheide (2ex) . Barmsijzen vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (2exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Appelvinken vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (3exx) .

zondag 2 oktober

Een Pijlstaart vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Grote zilverreigers vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (5exx) , en in het Leenderbos (2exx) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Een Visarend vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Smelleken vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Bontbekplevier (1ex) , en een Groenpootruiter (1ex) vlogen over telpost-Strabrecht , en nog een Bontbekplevier (1ex) , en een Bosruiter (1ex) waren aanwezig bij het Beleven . Een Witgat werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . IJsvogels werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (2exx) , bij Valkenswaard (1ex) , en in Meerhoven-park/Eindhoven (1ex) . Een late Draaihals , werd gevangen op de ringbaan Boshoven/Loozerheide (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) , over telpost-Loozerheide (2exx) , over de Heikant/Veldhoven (1ex) , en waren terplaatse in de Heikant/Veldhoven (1ex) . Een Paapje werd gezien in het Leenderbos (1ex) . Klapeksters vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren aanwezig bij het Marijkeven (1ex) , en in De Pan/Maarheeze (1ex) . Putters vlogen over telpost-Loozerheide (2ex) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Goudvinken werden gezien in het Leenderbos (4exx) .

zaterdag 1 oktober

Een Kolgans (1ex) , en een Bergeend (1ex) waren aanwezig bij het Beleven . Grote zilverreigers vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , over telpost-Loozerheide (4exx) , en werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (5exx) , bij de Zinkplas (1ex) , en bij Valkenswaard (29exx) . Rode wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Loozerheide (2exx samen) , over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) , en over de Groote-heide/Soerendonk (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1 ad mn) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1vr) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en op de ASML toren/Veldhoven (1 onv.) . Bonte strandlopers (4exx) , Kemphaan (1ex) , en Bosruiter (1ex) waren aanwezig bij het Beleven . Een IJsvogel werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Grote pieper vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Roodkeelpiepers vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Klapekster was kort aanwezig bij telpost-Strabrecht (1ex) . Een Putter (1ex) , en 11 Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht  . Een Goudvink vloog over telpost-Patersgronden/Groote-heide (1ex) . Een IJsgors vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .


Rode wouw - Groote-heide/Soerendonk 01-10-2011 ( Rene Weenink )