Waarnemingen van Vogels in de Kempen

augustus

woensdag 31 augustus

Brandganzen waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (16exx) . Een Zwarte ooievaar vliel in bij het Beuven (1ex) . Ooievaars waren aanwezig bij Vaarle/Nuenen (15exx) , en vlogen over Geldrop (12exx) , en over Hapert (ca.50exx tussen 16.30-17.00 uur) . Een Lepelaar was nog steeds aanwezig bij het Beuven (1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2vr+1mn) , over Helmond-zuid (1vr) , en werden jagend gezien bij Budel (1ex) , en bij het Grafven (1vr) . Een Visarend vloog over het Beuven (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Grafven (2exx) , en bij het Beuven (2exx) . Een Witgat was aanwezig bij Helmond-zuid (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij Helmond-zuid (1ex) , en bij Helmond-Stipdonk (4exx) . Zwarte sterns werden gezien bij het Beuven (2exx) . Een Paap (1ex) , en 3 Tapuiten werden gezien bij telpost-Loozerheide . Een Putter werd gezien in Eindhoven (1ex) .

dinsdag 30 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (6exx) , en bij het Goorven/Neterselse-heide (2exx) . Lepelaars waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en bij het Goorven/Neterselse-heide (2exx) . Wespendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (2exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2mn) . Een Grauwe kiekendief vloog over Welschap (1vr) . Een Smelleken vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Visarend vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (3exx) . Een Bontbekplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Kemphaan vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij het Grafven (4exx) . Duinpiepers waren nog aanwezig op de Loozerheide (min.7exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Paapjes (3exx) , en Tapuiten (5exx) werden gezien bij telpost-Loozerheide  .

maandag 29 augustus

Bergeenden vlogen over Geldrop/Goevering (11exx) . Een Grote zilverreiger vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Kleine zilverreiger vloog langs telpost-Loozerheide (1ex) , en viel in bij de Zinkplas  . Ooievaars waren aanwezig bij Vaarle/Nuenen (16exx) , en vlogen over Strijp S/Eindhoven (48exx) , later vloog deze groep ook over verkeersknooppunt De Hogt . Lepelaars waren aanwezig op de Plateaux (4exx) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) , en over Geldrop/Coevering (1ex) . Een Smelleken vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Visarend was aanwezig bij Valkenswaard (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (3exx) . Geelpootmeeuwen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Duinpiepers waren nog terplaatse op de Loozerheide (10exx) . Een Paap (1ex) , en 4 Tapuiten werden gezien bij telpost-Loozerheide  .

zondag 28 augustus

 Een DWERGGANS van twijfelachtige origine vloog samen met een Canadese gans over telpost-Strabrecht (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (10exx) .  Een Purperreiger vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Ooievaars waren terplaatse bij Vaarle/Nuenen (14exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (12exx) . Lepelaars vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en waren aanwezig bij het Beuven (1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (7exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1mn) , en over het Leenderbos (1mn) . De 1ste Blauwe kiekendief van dit najaar vloog eveneen over het Leenderbos (1mn) . Visarenden vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . en bij Valkenswaard (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . MORINELPLEVIEREN waren aanwezig op een akker bij Luyksgstel (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over Gijzenrooij (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Grafven (4exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Oeverlopers werden gezien bij Valkenswaard (2exx) , en bij het Beleven (1ex) . Een Geelpootmeeuw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Duinpiepers werden gezien bij Welschap (1ex) , op de Plateaux (1ex) , en waren aanwezig op de Loozerheide (bizar aantal van 10exx) . Paapjes werden gezien bij telpost-Loozerheide (8exx) , bij Welschap (3exx) , bij Soerendonk (1ex) , en in het Leenderbos (1ex) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Loozerheide (4exx) , op de Strabrechtse-heide (2exx) , en bij Welschap (1ex) . Een Putter vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over het Leenderbos (1ex) . Goudvinken werden gezien in het Leenderbos (2exx) . Een Appelvink vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .


 Duinpieper - Loozerheide 28-08-2011 ( Ruud Bouwman )

zaterdag 27 augustus

Bergeenden vlogen over telpost-Strabrecht (12exx) . Een Zwarte ooievaar vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Ooievaars waren terplaatse bij Vaarle/Nuenen (13exx) . Een Lepelaar was nog steeds aanwezig bij het Beuven (1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Strabrecht (9exx) , over  Vaarle/Nuenen (2exx) , en over telpost-Loozerheide (30exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1vr) , en over telpost-Loozerheide (3vr+1mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Een mooi aantal Wulpen was aanwezig bij de Zinkplas (ca.110exx) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Oeverloper werd gezien bij Helmond (1ex) . Geelpootmeeuwen waren terplaatse bij Budel (4 ad.) . Een IJsvogel werd gezien bij Helmonjd (1ex) . Een Draaihals werd gezien bij Lierop (1ex) . Duinpiepers vlogen over telpost-Loozerheide (6exx - in 1 groep), en waren een tijd terplaatse . Paapjes werden gezien bij telpost-Strabrecht (1ex) , bij telpost-Loozerheide (3exx) , en bij het Beleven (3exx) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Strabrecht (1ex) , en bij telpost-Loozerheide (2exx) . Putters werden gezien bij Helmond (3exx) . Een Appelvink vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .

vrijdag 26 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (15exx) . Een Lepelaar was nog steeds aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Wespendief vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bruine kiekendief was aanwezig bij het Beuven (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (4exx) . Kemphanen (2exx) , Zwarte ruiter (1ex) , Groenpootruiters (2exx) , Bosruiter (1ex) , Oeverloper (1ex) , vlogen over telpost-Strabrecht . Nog een Oeverloper was aanwezig in Meerhoven-park/Eindhoven (1ex) . Een Draaihals (1ex) , Paapjes (3exx) en een Braamsluiper waren aanwezig op de Langakkers/Leende .

donderdag 25 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (15exx) . Zwarte ooievaars vielen in bij het Grafven (2exx) , en waren aanwezig bij het Starven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Lepelaar was nog steeds aanwezig bij het Beuven (1ex) . Wespendieven werden gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) , en vlogen over Gestel/Eindhoven (2exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over Gestel/Eindhoven (1ex) . Een Slechtvalk vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bonte strandloper en 2 Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht . IJsvogels werden gezien bij Helmond (3exx) . Een Duinpieper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .

woensdag 24 augustus

Een Roerdomp was aanwezig bij  Valkenswaard (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (18exx) , bij Valkenswaard (12exx) , en vlogen over telpost-Srabrecht (3exx) . Een Zwarte ooievaar was aanwezig bij het Starven (1ex) . Ooievaars waren nog terplaatse bij Hoogeloon (3exx) . Een Lepelaar was nog steeds aanwezig bij het Beuven (1ex) . Wespendieven waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Een Grauwe kiekendief vloog eveneens over telpost-Strabrecht (1vr) . Visarenden waren aanwezig bij Valkenswaard (1ex) , en bij de Zinkplas (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (2exx) , en op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) .  Een Bonte strandloper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Kemphanen vlogen over telpost-Strabrecht (7exx) , en waren aanwezig bij het Beuven (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beuven (11exx) , bij het Beleven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Bosruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij Valkenswaard (1ex) , en bij de Ringselvennen (1ex) . Zwarte sterns werden gezien bij het Beuven (7exx) . Een Tapuit was aanwezig op de Strabrechtse-heiude (1ex) . Een Ortolaan vloog over Netersel (1ex) .

dinsdag 23 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (15exx) . Ooievaars waren rond het middaguur nog terplaatse bij Hoogeloon (3exx) . Een Lepelaar was nog steeds aanwezig , maar nu bij het Starven (1ex) . Een Wespendief vloog over Borkel (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (2exx) . Een Groenpootruiter (1ex) , en Oeverlopers (2exx) , waren aanwezig bij het Beuven .

maandag 22 augustus

Een Grote zilverreiger was aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Ooievaars waren terplaatse bij Vaarle/Nuenen (8exx) , en in een weiland bij Hoogeloon (3exx) . Een IJsvogel (1ex) en een Grote gele kwikstaart (1ex) werden gezien bij Helmond . Paapjes waren aanwezig op de Langakkers/Leende (2exx) .

zondag 21 augustus

Brandganzen werden gezien op het Beuven (2exx) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (12exx) , bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Zwarte ooievaars waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (2exx) . Een Lepelaar was nog steeds aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Zwarte wouw vloog over Geldrop-Coevering (1ex) . Wespendieven werden gezien boven de Loozerheide (4exx) , op de Strabrechtse-heide (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (7exx) , en over telpost-Loozerheide (6exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (4vr) .  Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over Valkenswaard (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Kemphaan was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beuven (9exx) , bij de Keijenhurk/Landschotse-heide (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Duinpiepers vlogen over telpost-Loozerheide (4exx - waarvan 2 ad exx kort terplaatse op de akker voor de post) . Een Paapje was aanwezig bij telpost-Loozerheide (1ex) . Tapuiten werden gezien op de Strabrechtse-heide (2exx) , en bij telpost-Loozerheide (1ex) .

zaterdag 20 augustus

Een Kolgans werd gezien bij het Beleven (1ex) . Een Grote zaagbek vloog over telpost-Strabrecht (1 onv.) . Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (18exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Zwarte ooievaar vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Lepelaar was nog steeds aanwezig bij het Beuven (1ex) . Wespendieven werden gezien boven de Loozerheide (6exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , over telpost-Loozerheide (4exx), en over het Kranenveld/Soerendonk (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1 mn), en over telpost-Strabrecht (1 onv. mn+1 vr) . Een Visarend werd gezien bij het Beuven (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en wewrd jagend gezien bij het Beleven (1ex) . EenTureluur vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Groenpootruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij het Starven (1ex) , en bij het Beleven (1ex) .  Een Witgat was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien bij Aalst (2exx) .

vrijdag 19 augustus

Een Roerdomp was aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (8exx) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Zwarte ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Lepelaar was nog steeds aanwezig bij het Beuven (1ex) . Wespendieven werden gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (3exx) . EenTureluur was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , bij het Grafven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Witgatten waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en bij het Diessens-Broek (4exx) . Bosruiters waren aanwezig bij het Diessens-Broek (2exx) . Oeverlopers waren eveneens aanwezig bij het Diessens-Broek (12exx) . Duinpiepers waren kort terplaatse bij telpost-Strabrecht (2exx) .

donderdag 18 augustus

Een Kolgans werd gezien bij het Beleven (1ex)  . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (5exx) , bij het Goorven (3exx) , en vlogen over het Beleven (2exx) . Zwarte ooievaars vlogen over De A2 t.h.v. Aalst (4exx) . Lepelaars waren nog aanwezig bij het Goorven (2exx) . Een Wespendief was terplaatse bij het Beleven (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beleven (2exx) . een Tapuit werd gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) .

woensdag 17 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (16exx) . Zwarte ooievaars vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Lepelaar was nog steeds aanwezig bij het Beuven (1ex) . Wespendieven werden gezien bij het Beuven (2exx) , boven de Loozerheide (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (5exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2vr) . Slechtvalken vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en waren terplaatse op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Geheel onverwacht , waren de 2 Roodpootvalken die over telpost-Loozerheide vlogen (2exx - 2kj mn) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beuven (7exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Witgat was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Bosruiters waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Tapuit werd gezien bij de Galgeberg (1ex) .

dinsdag 16 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (12exx) . Een Zwarte ooievaar vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Lepelaar was nog steeds aanwezig bij het Beuven (1ex) . Wespendieven werden gezien bij het Beuven (4exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij het Beuven (1onv.) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (3exx) . Witgatten waren aanwezig bij het Beuven (3exx) .  Een Draaihals werd gezien bij telpost-Strabrecht (1ex) . Tapuiten waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (2exx) . Een Braamsluiper werd eveneens gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) .

maandag 15 augustus

Roerdompen waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en bij Valkenswaard (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (17exx) , bij de Maaij.Bergeijk (1ex) , en bij Valkenswaard (5exx) . Zwarte ooievaars vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Lepelaar was nog steeds aanwezig bij het Beuven (1ex) . Zwarte wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Wespendieven werden gezien boven de Loozerheide (4exx) , boven de Strabrechtse-heide (5exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (14exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2 onv.+1mn) . Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden jagend gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Regenwulpen vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en vielen s,avonds in bij het Beuven (2exx) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (4exx) , bij het Scheidingsven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Witgatten waren aanwezig bij het Beuven (3exx) , en bij het Scheidingsven (1ex) . Een Bosruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij het Beuven (2exx) . IJsvogels werd gezien bij Helmond (2exx) , en op de Patersgronden (2exx) . Een Duinpieper was kort aanwezig bij telpost-Loozerheide (1ex) . Een Paapje werd gezien bij het Scheidingsven (1ex) . Tapuiten waren aanwezig bij telpost-Loozerheide (2exx) . Putters werden gezien bij Aalst (2exx) .

zondag 14 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (13exx) . Een Ooievaar vloog over Dalem/Hapert (1ex) . Lepelaars waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en bij het Goorven (2exx) . Oeverlopers werden gezien bij het Beleven (3exx) , en bij De Flaes (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Een Grote gele kwikstaart vloog over Gestel/Eindjhoven (1ex) .  Een Spotvogel werd gezien bij het Beleven (1ex) .

zaterdag 13 augustus

Bergeenden vlogen over telpost-Strabrecht (14exx) . Een Zomertaling was aanwezig op de Zinkplas (1ex- eclips) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (9exx) , en bij het Goorven (2exx) . Een Ooievaar vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Lepelaars waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en bij het Goorven (2exx) . Een Zwarte wouw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Wespendieven werden gezien boven de Loozerheide (6exx) , boven de Strabrechtse-heide (3exx) , bij De Flaes (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1vr) , en werden gezien bij Lierop (1vr) . Een Visarend vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (3exx) , en op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beuven (3exx) . Een Kemphaan was aanwezig bij de Keijenhurk/Landschotse-heide (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (4exx) . Witgatten waren aanwezig bij het Beuven (4exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Bosruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij het Goorven (1ex) . Geelpootmeeuwen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Tapuit was aanwezig bij telpost-Loozerheide (1ex) . Een Putter vloog over Veldhoven (1ex) .

vrijdag 12 augustus

Een Kolgans werd gezien bij het Beleven (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (9exx) . Een Zwarte ooievaar vloog over het Beleven (1ex) . Een Lepelaar was nog steeds aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij het Beuven (1vr) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (3exx) . Witgatten waren aanwezig bij het Beuven (4exx) .


Steenuilen - Bergeijk 12-08-2011 ( Jos Keppens )

donderdag 11 augustus

Een Geoorde fuut was aanwezig bij het Beleven (1 onv.) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (12exx) . Een Lepelaar was nog steeds aanwezig bij het Beuven (1ex) . Wespendieven werden gezien boven de Strabrechtse-heide (2exx) , bij Knegsel (3exx) , en bij Veldhoven (1ex) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij Veldhoven (1vr) . Een Slechtvalk was aanwezig bij de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Een Kemphaan was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (5exx) ,en bij het Beleven (1ex) . Witgatten werden gezien bij het Beuven (3exx) , en bij het Beleven (2exx) . Een Bosruiter werd gezien bij het Beleven (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij het Beleven (4exx) . Een IJsvogel werd gezien bij Helmond (1ex) . Goudvinken werden gezien bij Knegsel (2exx) .


Boomvalk - Someren 11-08-2011 ( Jos van de Kerkhof )

woensdag 10 augustus

Roerdompen waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (12exx) , en bij Valkenswaard (14exx) . Een Lepelaar was nog steeds aanwezig bij het Beuven (1ex) . Wespendieven werden gezien boven de Loozerheide (4exx) , en bij het Beuven (2exx) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Een Tureluur was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (5exx) , en bij de Zinkplas (2exx) . Witgatten werden gezien bij het Beuven (2exx) , en bij het Keelven/Someren (1ex) . Een Oeverloper was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Een Tapuit werd gezien bij het Grafven (1ex) .

dinsdag 9 augustus

Brandganzen werden gezien, in een weiland langs de Rul/Heeze (2exx) . Een Roerdomp was aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (4exx) . Een Lepelaar was nog steeds aanwezig bij het Beuven (1ex) . Witgatten waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij het Beuven (2exx) .

maandag 8 augustus

 Een Roerdomp was aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Grote zilverreiger werd eveneens gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig bij de ASML toren/Veldhoven (2exx) .

zondag 7 augustus

Geoorde futen werden gezien op de Zinkplas (2exx) . Een Smient was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Grote zilverreigers vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren aanwezig bij het Beuven (8exx) , en bij Valkenswaard (9exx - waaronder een gekleuringd ex , geringd in Frankrijk) . Een Zwarte ooievaar vloog over De Hertgang/Eindhoven (1ex) . Een Lepelaar was nog steeds aanwezig bij het Beuven (1ex) . Wespendieven werden gezien bij Vessem (1ex) , boven de Loozerheide (6exx) , en vlogen over het Beuven (2exx) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1onv.) . Een Visarend vloog over telpost-Loozerheide (1ex) , en was later terplaatse bij de Ringselvennen . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over het Beuven (2exx) . Een Kleine plevier was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Wulpen waren aanwezig bij de Zinkplas (135exx) , waaronder 1 Regenwulp . Een Zwarte ruiter was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Groenpootruiter was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Witgatten waren aanwezig bij het Beuven (7exx) . Een Bosruiter was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Een Geelpootmeeuw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . IJsvogels werden gezien bij Valkenswaard (3ex) . Een Draaihals werd gezien , in de zelfde tuin als vorig jaar , in Eindhoven-Woensel (1ex) . Enkele tientallen Putters werden gezien bij Veldhoven  . 


Visarend - telpost Loozerheide 07-08-2011 ( Ruud Bouwman )

zaterdag 6 augustus

Wespendieven werden gezien in Eindhoven-Noord (1ex) , en bij de Rulse Dommelbeemden/Heeze (1ex) . Een Visarend werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en bij de ASML/Veldhoven 1ex-jagend) . Een Zwarte ruiter was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Groenpootruiter was aanwezig bij het Beuven (1ex) .Witgatten waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en bij de Rulse Dommelbeemden/Heeze (1ex) . Een Bosruiter was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , en bij de Ringselvennen (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) . De 1ste najaars Paapjes werden gezien op de Strabrechtse-heide(2exx) . Een Grauwe klauwier was aanwezig bij de Ringselvennen (1 juv.) . 


Grauwe klauwier (onvolwassen) - Budel-Dorplein 06-08-2011 ( Mariet Verbeek )

vrijdag 5 augustus

Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (5exx) , en bij het Goorven (3exx) . Een Lepelaar was nog steeds aanwezig bij het Beuven (1ex) .Wespendieven werden gezien boven de Loozerheide (8exx) , en boven Geldrop-coevering (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2 ad. + 1 onv.) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinklplas (2exx) . Een Zwarte ruiter was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (2exx) . Een Witgat was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (6exx) . Geelpootmeeuwen waren eveneens aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Een Grote gele kwikstaart werd gezeien langs de Kanaaldijk-Noord/Eindhoven (1ex) .


Wespendief - Loozerheide 05-08-2011 ( Ruud Bouwman )

donderdag 4 augustus

 Een Roerdomp was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (8exx) . Zwarte ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over Netersel (4exx) . Een Lepelaar was nog steeds aanwezig bij het Beuven (1ex) . Wespendieven werden gezien boven de Loozerheide (5exx) , en bij het Beuven (3exx) . Een Zwarte wouw vloog over de Langakkers/Leende (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1onv.) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Een mooi aantal Wulpen was aanwezig bij de Zinkplas (ca.140exx) , met daaronder 1 Regenwulp . Een Zwarte ruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (6exx) . Witgatten waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Bosruiters werden gezien bij het Starven (2exx) . Een Geelpootmeeuw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .

woensdag 3 augustus

Zwarte ooievaars waren terplaatse bij Helmond (4exx) . Slechtvalken werden gezien in het centrum van Eindhoven (2exx) , en op en rond de ASML toren/Veldhoen (2 onv.) . Een Kluut was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Oeverlopers waren eveneens aanwezig bij het Beleven (2exx) .

dinsdag 2 augustus

Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (3exx) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Zwarte ooievaar vloog over telpost-Strabrecht , en was kort aanwezig bij het Grafven (1ex) . Een Lepelaar vloog over telpost-Strabrecht , en viel in bij het Beuven (1 ad.) . Een Wespendief vloog over Geldrop (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2vr) . Een Slechtvalk was aanwezig in het Dommeldal/Veldhoven (1ad. vr) . Zwarte ruiters werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij het Waschven (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Dwergmeeuwen werden gezien bij het Beuven (4 onv.) . IJsvogels werden gezien in Geldrop (2exx) , en op de Plateaux (1ex) . Een Kruisbek vloog over het Beuven (1ex) .

maandag 1 augustus

Een Bergeend was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Een Smient was eveneens aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Een Roerdomp was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (7exx) . Wespendieven werden gezien boven de Loozerheide (7exx) . Een Rode wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Een Bontbekplevier was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Temmincks strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Regenwulp vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) . Een Witgat vloog eveneens over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Oeverloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Geelpootmeeuwen waren aanwezig bij de Zinkplas (7exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Barmsijs vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Putters werden gezien bij Helmond (2exx) .