Waarnemingen van Vogels in de Kempen

juli

zondag 31 juli

Een Smient was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Een Purperreiger vloog over telpost-Loozerheide (1 onv.) . Wespendieven werden gezien boven de Loozerheide (9exx) , en in het Leenderbos (1ex) . Een Bruine kiekendief joeg op de Loozerheide/Zinkplas (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Een Bontbekplevier was eveneens aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Witgatten werden gezien in het Leenderbos (2exx) , en bij Valkenswaard (2exx) . Een Bosruiter was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (6exx) . Een Geelpootmeeuw was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Visdieven waren terplaatse bij het Grafven (3exx) . IJsvogels werden gezien bij Valkenswaard (2exx) . Kruisbekken werden overvliegend gezien in het Leenderbos (3exx) .

zaterdag 30 juli

Een Roerdomp was aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (3exx) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Wespendieven werden gezien bij het Beuven (2exx) , op de Loozerheide (7exx) , en boven de Ringselvennen (1ex) , en vlogen over de A2 t.h.v. Valkenswaard (1ex) . De SLANGENAREND van de Strabrechtse-Heide was tot ca. 11.00 uur nog aanwezig , daana is de vogel niet mer waargenomen (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1vr) , en een ander ex. joeg bij de Zinkplas (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2 ad+1 onv.) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Een Grutto was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Regenwulpen vlogen over telpost-Loozerheide (13exx) , en waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Tureluur (1ex) , en een Groenpootruiter (1ex) , vlogen over telpost-Strabrecht . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Een IJsvogel werd gezien in Meerhoven park/Eindhoven (1ex) .

vrijdag 29 juli

Een Roerdomp was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers waren eveneens aanwezig bij het Beuven (3exx) . Wespendieven werden gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) , en op de Patersgronden (1ex) . Erg fraai , was de SLANGENAREND die vanaf ca. 15.00 uur aanwezig was op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Een vroege Grauwe kiekendief , vertrok s, morgens vanaf de Strabrechtse-Heide (1 ringstaart) . Een Visarend vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Slechtvalken vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Groenpootruiter (1ex) , een Witgat (1ex) , een Bosruiter (1ex) en 4 Oeverlopers , vlogen over telpost-Strabrecht . Witgatten waren verder nog aanwezig bij het Beuven (2exx) .


Slangenarend - telpost-Strabrecht 29-07-2011 ( Robert Kastelijn )

donderdag 28 juli

Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (2exx) . Een Ooievaar was aanwezig bij Vaarle/Nuenen (1ex) . Lepelaars waren aanwezig bij Valkenswaard (3exx) . Een Wespendief werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beuven (2exx) , net als 2 Oeverlopers. Een IJsvogel werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Intrigerend , is de waarneming van een Kleine barmsijs op de Strabrechtse-Heide (1ex) .

woensdag 27 juli

Wespendieven werden gezien boven de Loozerheide (10exx) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Bij de Zinkplas waren de volgende steltlopers aanwezig : Kleine plevier (3exx) , Bonte strandloper (2exx) , Grutto (1ex) , Regenwulp (1ex) , Wulp (ca.100exx) , Bosruiter (2exx) en Oeverloper (6exx) . Een Geelpootmeeuw vloog over telpost-Loozerheide (3kj) . IJsvogels werden gezien op de Langakkers/Leende (1ex) , en in Woensel-Zuid/Eindhoven (1ex) . Een Goudvink werd gezien bij Bergeijk (1vr) .

dinsdag 26 juli

Wespendieven vlogen over Philips Healthcare/Best (2exx) . Slechtvalken waren aanwezig bij de ASML toren/Veldhoven (3 onv.) ,

maandag 25 juli

Zwarte ooievaars werden gezien bij het Grafven (3exx) . Wespendieven vlogen over Philips Healthcare/Best (5exx - in 1 groep) .Slechtvalken waren aanwezig in het Dommeldal/Veldhoven (2exx) . Oeverlopers waren aanwezig , bij de Keijenhurk/Landschotse-heide (2exx) . Een IJsvogel werd gezien bij de Pastoorsweijer/Bergeijk (1ex) .

zondag 24 juli

Een Zwarte wouw werd gezien bij Bergeijk (1ex) . Een Wespendief was aanwezig in het Leenderbos (1ex) . Een Bruine kiekendief werd gezien in het Leenderbos (1vr) . Een Slechtvalk vloog over Gestel/Eindhoven (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij Valkenswaard (1ex) .

zaterdag 23 juli

Een Brandgans was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Kwartels riepen bij het Beleven (1ex) , en bij Someren-Heide (1ex) . Een Roerdomp was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Zwarte wouw werd weer gezien bij Valkenswaard (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beleven (3exx) . Een IJsvogel werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Goudvinken werden gezien in Leende (2exx) .

vrijdag 22 juli

Een Roerdomp werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Zwarte wouw werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig in het Dommeldal/Veldhoven (3exx) , en bij de ASML toren/Veldhoven (2exx) . Visdieven waren nog steeds aanwezig in Meerhoven/Eindhoven (2exx) . Een IJsvogel werd gezien op de Patersgronden (1ex) .

donderdag 21 juli

Een Brandgans was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Wespendieven vlogen over het Beleven (2exx) , en waren terplaatse bij het Beleven (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig bij de ASML toren/Veldhoven (2 onv.) , en werden jagend gezien bij het Beleven (1ex) . Visdieven waren nog steeds aanwezig in Meerhoven/Eindhoven (2exx) .

woensdag 20 juli

Geoorde futen werden gezien bij het Beleven ( 4 ad +5 juv.) . Een Brandgans was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Een Roerdomp was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (1ex) , en vlogen over het Beleven (1ex) . Wespendieven vlogen over het Beleven (2exx) . Slechtvalken waren aanwezig in het Dommeldal/Veldhoven (2 onv.) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beleven (4exx) . Een Groenpootruiter werd gezien bij het Beuven (1ex) . Witgatten vlogen over het Beleven (2exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij het Beleven (4exx) . Een Visdief vloog over de Kanaaldijk-Noord/Eindhoven (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij de Enderheide/Bergeijk (1ex) .


Slechtvalken (onvolwassen ) - Veldhoven 20-07-2011 ( Wil Smets )

dinsdag 19 juli

Een Roerdomp werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Putters vlogen over Geldrop (2exx) .

maandag 18 juli

Een Smient was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Een Wespendief werd gezien boven de Loozerheide (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren  (7exx) , Wulpen (ca.110exx) , Witgat (1ex) , en Oeverlopers (3exx) werden gezien bij de Zinkplas . Een Geelpootmeeuw was eveneens aanwezig bij de Zinkplas (1 ad) . 

zondag 17 juli

Kwartels riepen bij Sterksel (1ex) , en op de Gastelse heide (1ex) . Een LEPELAAR is nog steeds aanwezig bij Valkenswaard (1ex) . Een Zwarte wouw werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Wespendieven vlogen over het Kranenveld/Soerendonk (1ex) , en werden gezien in het Leenderbos (1ex) . Slechtvalken werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , op Hoogeind/Helmond (2exx) , en vlogen over Geldrop-West (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Regenwulpen waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Wulpen werden gezien bij de Zinkplas (110exx) . Witgatten werden gezien bij Valkenswaard (2exx) , in het Leenderbos (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Een Geelpootmeeuw was aanwezig bij de Zinkplas (1ad) . IJsvogels werden gezien bij Valkenswaard (2exx) , en bij het Eindhovens-kanaal (1ex) . Een Sprinkhaanzanger werd gezien in het Leenderbos (1ex) . Een Goudvink werd gezien in het Leenderbos (1ex) .

zaterdag 16 juli

Geoorde futen werden gezien bij het Beleven (2exx) . Krooneenden waren aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (6exx) . Een Kwartel riep op de Loozerheide (1ex) . Een Roerdomp was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Purperreiger viel in bij de Zinkplas (1 onv.) . Een Ooievaar vloog over Nuenen (1ex) . Wespendieven werden gezien boven de Cote D'or (2exx) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij de Ringselvennen (1 onv.) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (8exx) , bij het Beleven (8exx) , en bij het s' Heerenven (4exx) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Regenwulpen waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) . Ook een mooi aantal Wulpen was aanwezig bij de Zinkplas (86exx) . Tureluurs werden gezien bij het Beleven (2exx) . Een Witgat werd eveneens gezien bij het Beleven (1ex) . Bosruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (7exx) , bij de Cote D'or (4exx) , en bij het Beleven (5exx) . Een Geelpootmeeuw was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Sprinkhaanzangers werden gezien op de Plateaux (2exx) .

vrijdag 15 juli

Een LEPELAAR is nog steeds aanwezig bij Valkenswaard (1ex) .

donderdag 14 juli

Een Ooievaar werd gezien in de omgeving van Vaarle/Nuenen (1ex) .

woensdag 13 juli

Geen waarnemingen ontvangen .

dinsdag 12 juli

Een LEPELAAR is nog steeds aanwezig bij Valkenswaard (1ex) . Een Wespendief werd gezien bij Valkenswaard (1ex) .

maandag 11 juli

Wespendieven werden gezien bij het Leenderbos (3xx) . Een Houtsnip werd gezien in het Leenderbos (1ex) . Een Grutto was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Een Groenpootruiter was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Witgatten werden gezien bij het Beleven (5exx) . Een Oeverloper was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Een Visdief werd gezien bij de Kanaaldijk-Noord/Eindhoven (1ex) . Een Sprinkhaanzanger zong op de Groote Heide/Leende (1 zp) . Een Spotvogel zong bij het Beleven (1 zp) . Goudvinken werden gezien in het Leenderbos (2exx) . 

zondag 10 juli

Een Roerdomp werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Zwarte ooievaar vloog over telpost-Strabrecht (1 onv.) . Een LEPELAAR was aanwezig bij Valkenswaard (1ex) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1 vr) . Slechtvalken werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , bij het Beuven (2exx) , en op Hoogeind/Helmond (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (ca.10exx) . Een Temmincks strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Grutto,s werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en bij het Beleven (1ex) . Wulpen werden gezien bij de Zinkplas (ca.100exx) . Een Groenpootruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Witgatten werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (2ex) .


 Lepelaar - Valkenswaard 10-07-2011 ( Joep Verbraak )

zaterdag 9 juli

Een Wespendief werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (13exx) . Een Bosruiter werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Een Geelpootmeeuw was eveneens aanwezig bij de Zinkplas (3kj ex) . Visdieven waren nog steeds aanwezig in Meerhoven (2exx) .

vrijdag 8 juli

Een Ooievaar vloog over 't Bokt/Eindhoven (1ex) . Oeverlopers werden gezien op de Cartier-heide (4exx) . Een Spotvogel was aanwezig bij het Beleven (1ex) .

donderdag 7 juli

Geen waarnemingen ontvangen .

woensdag 6 juli

De 1ste Visarend van dit najaar vloog over telpost-Strabrecht (1ex) , en was kort terplaatse bij het Beuven . Een Slechtvalk werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (15exx) . Een Houtsnip werd gezien bij het Groot Goor/Helmond (1ex) . Bij de Zinkplas waren de volgende steltlopers aanwezig : Regenwulp (3exx) , Wulp (121exx) , Witgat (1ex) en Oeverloper (1ex) . Een Sprinkhaanzanger werd gehoord bij het Beuven (1 zp) . Putters werden gezien bij Helmond (5exx) .


Grasmus - Gastel 06-07-2011 ( Hennie Lammers )

dinsdag 5 juli

Houtsnippen werden gezien op de Groote Heide/Leende (2exx) . Een Witgat werd gezien op de Groote Heide/Leende (1ex) . Een Visdief was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Een Sprinkhaanzanger werd gehoord op de Groote Heide/Leende (1 zp).


Bonte vliegenvanger ( onvolwassen ) - Budel-Dorplein 05-07-2011 ( Hennie Lammers )

maandag 4 juli

Een Kwartel werd gehoord bij Dalem/Hapert (1ex) . Visdieven waren nog steeds aanwezig in Meerhoven (2exx) . Een Fluiter werd gezien in het Leenderbos (1ex) . Een Goudvink werd eveneens gezien in het Leenderbos (1ex) .

zondag 3 juli

Geoorde futen werden gezien bij Valkenswaard (5exx) . Kleine plevieren waren aanwezig langs de Weerderdijk/Westerhoven (3exx) . IJsvogels werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , in het Leenderbos (1ex) , en bij Valkenswaard (2ad+3 juv.) . Een Sprinkhaanzanger werd gezien in het Leenderbos (1ex) . Goudvinken werden eveneens gezien in het Leenderbos (4exx) .


Steenuil - Bergeijk 03-07-2011 ( Wil Smets )

zaterdag 2 juli

Een Geoorde fuut was aanwezig op het Groot Meer/Vessem (1ex) . Slechtvalken werden gezien boven Meerhoven (2exx - baltsend) , bij de ASML toren/Veldhoven (1ex) , en bij de Zinkplas (3exx - 2 ad+1 onv.) . Regenwulpen (3exx) , en een Zwarte ruiter (1ex) , werden gezien bij de Zinkplas . Een Houtsnip werd gezien in het Leenderbos (1ex) .

vrijdag 1 juli

Een Wespendief vloog over het Beleven (1ex) . Kleine plevieren (12exx) , Grutto,s (3exxx)  , en Tureluurs (2exx) werden gezien bij het Beleven .