Waarnemingen van Vogels in de Kempen

mei

dinsdag 31 mei

Een Kwartel werd gehoord in de omgeving van Soerendonk (1ex) . Een Zwarte wouw (1ex) en een Visarend (1ex) werden gezien bij Valkenswaard . Een Paapje werd gezien in de omgeving van Soerendonk (1ex) .

maandag 30 mei

Geoorde futen waren aanwezig bij het Beleven (5exx) . Bergeenden waren aanwezig bij het Beleven (3exx) . Een Brilduiker was aanwezig op het Beleven (1mn) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beleven (19exx) . Grutto,s waren aanwezig bij het Beleven (12exx) . Zwarte ruiters werden gezien bij de Reuselse Moeren (2exx) . Tureluurs waren aanwezig bij het Beleven (2exx) . Een Zwarte stern werd gezien bij het Beleven (1ex) . Een Spotvogel zong bij het Beleven (1 zp) .

zondag 29 mei

Een Bergeend was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Zwarte wouw vloog over de Reuselse Moeren (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Tureluurs waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Oeverlopers werden gezien op de Groote Heide/Leende (2exx) . Een IJsvogel werd geziewn in de Genneperparken/Eindhoven (1ex) . Een Sprinkhaanzanger werd gezien op de Groote Heide/Leende (1ex) . Spotvogels waren aanwezig op de Groote Heide/Leende (3exx) . Een Grauwe klauwier werd gezien op de Patersgronden (1mn) . Een Kruisbek werd gezien op de Groote Heide/Leende (1ex) . Goudvinken werden gezien bij Valkenswaard (1 paar) .

zaterdag 28 mei

Een Slechtvalk werd gezien , bij 't Bokt/Eindhoven (1 ad.) . Een Appelvink werd gezien bij Sterksel (1ex) .

vrijdag 27 mei

Kwartels werden gehoord bij Helmond (2exx) . Een Ooievaar was terplaatse in de omgeving van Vaarle/Nuenen (1ex) . Een Slechtvalk werd jagend gezien , bij 't Bokt/Eindhoven (1 ad.) . Visdieven waren aanwezig in Meerhoven/Eindhoven (4exx) . IJsvogels werden gezien bij 't Bokt/Eindhoven (1ex) , en bij Eckart/Eindhoven (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij 't Bokt/Eindhoven (1ex) . Appelvinken werden gezien bij Sterksel (2exx) .

donderdag 26 mei

 Een Kwartel werd gehoord op de Groote Heide/Heeze (1 zp) . Visdieven waren aanwezig in Meerhoven/Eindhoven (2exx) . IJsvogels werden gezien bij 't Bokt/Eindhoven (1ex) , en bij Helmond (1ex) . 


Visdief - Eindhoven 26-05-2011 ( Ferry Duyvelaar )

woensdag 25 mei

Bergeenden waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Beleven (3exx) . Een Roerdomp werd gehoord bij de Ringselvennen (1ex) . Een Grote zilverreiger was aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Wespendieven vlogen over het Groot Meer/Vessem (2exx) , en over de Groote Heide/Heeze (ex) . Een Zwarte wouw vloog over Valkenswaard (1ex) . Een Slechtvalk werd gezien in Veldhoven (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (6exx) , en bij het Beleven (8exx) . Grutto,s waren aanwezig bij het Beleven (14exx) .Tureluurs werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en bij het Beleven (5exx) . Een Groenpootruiter was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Een Oeverloper was eveneens aanwezig bij het Beleven (1ex) . Fluiters werden gezien bij Valkenswaard (1ex) , en gehoord bij Knegsel (1 zp) . Een Baardmannetje werd gezien bij de Zinkplas (1vr) .

dinsdag 24 mei

Kleine plevieren werden gezien bij Helmond (3exx) . Een Oeverloper werd eveneens gezien bij Helmond (1ex) . Visdieven waren aanwezig in Meerhoven/Eindhoven (3exx) .


Kleine karekiet - Budel-Dorplein 24-05-2011 ( Hennie Lammers )

maandag 23 mei

Brandganzen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Bergeend was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Kwartels werden gehoord bij Helmond (2exx) . Een Zwarte ooievaar vloog over het Grafven (1ex) . Een Ooievaar was terplaatse in de omgeving van Vaarle/Nuenen (1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , over de Buikheide/Vessem (1ex) , en waren aanwezig boven de Loozerheide/Zinkplas (4exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Een Tureluur was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Een Oeverloper werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Tapuit was aanwezig bij telpost-Loozerheide (1vr) .

zondag 22 mei

Geoorde futen waren aanwezig bij het Beleven (3exx) . Een Brilduiker was aanwezig op het Beleven (1mn) . Een Zomertaling was aanwezig op de Zinkplas (1mn) . Kwartels werden gehoord bij het Beleven (2exx) . Ooievaars vlogen over Geldrop (3exx) . Wespendieven werden gezien bij Valkenswaard (4exx) , en vlogen over Strabrecht-noord (1ex) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij Bergeijk (1vr) . Sensationeel , waren de 2 VALE GIEREN die over de Ringselvennen vlogen richting Z.O.(deze vogels waren afkomstig uit Zeeland waar zij de nacht hadden doorgebracht met een groep , die bestond uit 17exx en die s, morgens vanuit Zeeland richting Z.O. waren vertrokken (min.2exx) . Kleine plevieren werden gezien bij Valkenswaard (1ex) , bij Helmond (4exx) , en bij het Beleven (4exx) . Tureluurs werden gezien bij het Beleven (2exx) . Een Groenpootruiter was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij Helmond (2exx) . Zwartkopmeeuwen vlogen over de Ringselvennen (2ad.) . Een Grote gele kwikstaart was aanwezig bij Helmond-Zuid (1 zp) . Braamsluipers zongen op de Run/Veldhoven (1 zp) , en in Eindhoven-zuid (1 zp) . Spotvogels werden gezien bij de Rulse Dommelbeemden/Heeze (2exx) . Een Fluiter werd gezien bij Mierlo (1ex) . Een Noordse kauw was aanwezig bij Someren-eind (1ex) .

zaterdag 21 mei

Bergeenden waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Een Zomertaling was eveneens aanwezig op de Zinkplas (1mn) . Kwartels werden gehoord op de Strabrechtse-heide (1ex) , en op de Gastelsche-heide (2exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (1ex) , bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en vlogen over de Zinkplas (1ex) . Een Ooievaar vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Wespendieven werden gezien boven de Loozerheide (5exx) . Een Rode wouw werd gezien in de omgeving van de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en op de ASML toren/Veldhoven (1x) . Bontbekplevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Een Houtsnip werd gezien op de Gastelsche-heide (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) , en op de Plateaux (1ex) . Tureluurs waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Diessens Broek (1ex) . Visdieven werden gezien bij het Diessens Broek (2exx) . Een Braamsluiper werd gezien bij het Diessens Broek (1ex) . Een Kruisbek werd gezien bij het Beuven (1ex) .


Kuifeend - Diessens Broek 21-05-2011 ( Henk Hendriks )

vrijdag 20 mei

Geoorde futen waren aanwezig bij het Beleven (3exx) . Een Kwartel werd gehoord bij het Beleven (1ex) . Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Ooievaars waren terplaatse bij Heeze (3exx) . Een Slechtvalk was aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Kemphanen werden gezien bij het beleven (2exx) . Een Grutto was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beleven (2exx) . Een Oeverloper was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Zwarte sterns waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Een Spotvogel zong bij het Beleven (1 zp) .

donderdag 19 mei

Een Ooievaar vloog over de Luchense heide/Mierlo (1ex) . Een Houtsnip vloog enkele malen over het Groot Goor/Helmond (1ex) . 

woensdag 18 mei

Een Roerdomp was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Wespendieven werden gezien bij Knegsel (2exx) . Kleine plevieren werden gezien bij Maarheeze (1ex) , en bij Gijzenrooij (1ex) . Visdieven werden gezien in Meerhoven/Eindhoven (3exx) , en langs de Kanaaldijk-noord/Eindhoven (2exx) . Zwarte sterns werden gezien bij het Beuven (2exx) . Tapuiten werden gezien op de Strabrechtse-heide (2exx) . Een Fluiter werd gehoord bij Gijzenrooij (1ex) .

dinsdag 17 mei

De volgende soorten werden gezien of gehoord bij het Diessens Broek ; Kwartel (1ex-roepend) . Kleine plevier (2exx) . Tureluur (1ex) . Groenpootruiter (1ex) .

maandag 16 mei

 De volgende soorten werden gezien of gehoord bij het Diessens Broek ; Kwartel (2exx-roepend) . KLEINE ZILVERREIGER (1ex) nog steeds aanwezig . Kleine plevier (5exx) . Groenpootruiter (4exx) . Oeverloper (2exx) .

zondag 15 mei

Brandganzen vlogen over de Zinkplas (2exx) . Bergeenden waren aanwezig bij het Diessens Broek (2exx) . Een Kwartel werd gehoord bij het Diessens Broek (1ex) . Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Een KLEINE ZILVERREIGER was weer aanwezig bij het Diessens-Broek (1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , en bij het Diessens Broek (2exx) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Kemphanen waren aanwezig bij het Diessens Broek (8exx) . Een Tureluur was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Groenpootruiter was aanwezig bij het Diessens Broek (1ex) . Witgatten waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (4exx) , en bij het Diessens Broek (1ex) . Zwartkopmeeuwen werden gezien bij het Beuven (2exx) . Een ENGELSE KWIKSTAART werd weer gezien en gehoord bij het Diessens-Broek (1mn - ook zingend ) . Grote gele kwikstaarten werden gezien bij Waalre (1ex) , in Eindhoven-oost (1ex) , en in de omgeving van de High Tech Campus/Eindhoven (1ex) . Een Nachtegaal zong in Geldrop (1 zp) . Een Tapuit werd gezien bij de Riebos/Weebosch (1ex) . Een Spotvogel zong bij het Diessens Broek (1 zp) . Een Kruisbek werd gezien bij het Beuven (1vr) .

zaterdag 14 mei

Geoorde futen waren aanwezig bij het Beleven (6exx) . Bergeenden waren aanwezig bij de Zinkplas(1ex) , vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) , en waren aanwezig bij het Beleven (2exx) . Een Zomertaling werd gezien bij het Beleven (1mn) . Kwartels riepen bij het Beleven (1ex) , en bij het Diessens broek (2exx) . Een Zwarte ooievaar vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Wespendief vloog over het Beleven (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (5exx) , in Meerhoven-park (4exx) , en bij het Beleven (3exx) . Kemphanen waren aanwezig bij het Beleven (6exx) . Een Zwarte ruiter vloog over het Beleven (1ex) . Tureluurs waren  aanwezig bij het Beleven (2exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beleven (2exx) , en bij het Diessens Broek (6exx) . Een Witgat werd gezien bij het Goorven (1ex) . Bosruiters werden gezien bij het Diessens-broek (1ex) , en bij het Beleven (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij het Diessens-broek (5exx) , bij het Beleven (4exx) , bij de Zinkplas (2exx) , bij de Ringselvennen (2exx) , en in Meerhoven-park (1ex) . Zwartkopmeeuwen vlogen over de Reuselse Moeren (2exx) , en over telpost-Strabrecht (2exx) . Visdieven waren aanwezig in Meerhoven-park (1 paar) . Zwarte sterns waren aanwezig bij het Goorven (3exx) . Ook niet alledaags , was de Nachtzwaluw die midden op de dag begon te zingen in de Reuselse Moeren (1 zp) . Een Grote gele kwikstaart was terplaatse bij het Achtereind/Aalst (1ex) . Tapuiten waren aanwezig bij telpost-Loozerheide (3exx) , en bij het Diessens Broek (2exx) . Sprinkhaanzangers werden gehoord in de Reuselse Moeren (1 zp) , en op het Kranenveld/Soerendonk (1 zp) . Een Rietzanger zong langs de Kleine Dommel , tussen Nederwetten en Eindhoven (1 zp) . Spotvogels zongen bij het Beleven (1 zp) , in Tivoli/Eindhoven (1 zp) , en op het Kranenveld/Soerendonk (2 zp) . Een Putter zong bij Biest-Houtakker (1 zp) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) .


Visdief - Eindhoven 14-05-2011 ( Ruud Bouwman )

vrijdag 13 mei

Geoorde futen waren aanwezig op het Withollandven/Landschotse-heide (1 paar) . Bergeenden waren aanwezig bij de Zinkplas(1ex) , vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over het Marijkeven (1ex) .  Een Roerdomp vloog over de Zinkplas (1ex) . Een Purperreiger vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Zwarte ooievaar vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .  Een Ooievaar vloog eveneens over telpost-Strabrecht (1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , over de omgeving van Koningshof/Veldhoven (1ex) , over het E3 strand/Eersel (3exx) , over het Diessens Broek (1ex) , en werden gezien op de Loozerheide (3exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2vr) , en werden jagend gezien bij het Diessens Broek (1ex) . Een Grauwe kiekendief werd jagend gezien , in de omgeving van Koningshof/Veldhoven (1 ringstaart) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) , en bij het Diessens Broek (3 paar) . . Een Kleine strandloper was aanwezig bij het Diessens Broek (1ex) . Grutto,s werden gezien bij het Diessens Broek (div. terr.+ groep van 18exx) . Een Regenwulp werd gezien bij het Diessens Broek (1ex) .Tureluurs werden gezien bij het Marijkeven (1ex) , en bij het Diessens Broek (2exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beleven (7exx) , bij het Diessens Broek (4exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Bosruiters werden gezien bij het Diessens-broek (2exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (6exx) , en bij het Diessens Broek (8exx) . Visdieven waren aanwezig in Meerhoven (1ex) , en vlogen over Meerhoven (2exx) . Tapuiten waren aanwezig bij telpost-Loozerheide (2exx) , en bij het Diessens Broek (1ex) . Een Spotvogel zong bij de Zinkplas (1 zp) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) .

donderdag 12 mei

Bergeenden vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren aanwezig bij de Zinkplas(1ex) . Kwartels riepen bij het Beleven (3exx) . Een Roerdomp was aanwezig bij het Beuven 1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) , en werden gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) . Een Zwarte wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en op de ASML toren/Veldhoven (2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beleven (2exx) , bij het Diessens-broek (8exx) , bij de Zinkplas (4exx) , op de Strabrechtse-heide (2exx) , en bij Habraken (2exx) . Bontbekplevieren werden gezien bij het Beleven (5exx) . Kemphanen waren aanwezig bij het Beleven (9exx) . Een Zwarte ruiter was aanwezig op de Strabrechtse-heide (1ex) . Groenpootruiters werden gerzien bij het Diessens-Broek (5exx) , op de Strabrechtse-heide (2exx) , en bij het Beleven (4exx) . Bosruiters werden gezien bij het Diessens-broek (3exx) , en bij het Beleven (2exx) . Oeverlopers werden gezien bij het Diessens-broek (6exx) , bij het Beleven (ca.10exx) , bij de Zinkplas (5exx) , en bij de Ringselvennen (2exx) . Noordse kwikstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Loozerheide (3exx) , bij het Diessens-Broek (3exx) , en bij Habraken (1ex) . Een Snor zong bij de Ringselvennen (1 zp) . Een Spotvogel zong bij het Beleven (1 zp) .


Kleine karekiet - Budel-Dorplein 12-05-2011 ( Hennie Lammers )

woensdag 11 mei

Geoorde futen waren aanwezig bij het Beleven (11exx) . Brandganzen waren aanwezig bij het Diessens-Broek (2exx) . Kwartels riepen op Eindhoven-Airport (3exx) . De KLEINE ZILVERREIGER was nog aanwezig bij het Diessens-Broek (1ex) . Grote zilverreigers werden eveneens gezien bij het Diessens-Broek (2exx) . Ooievaars vlogen over het Diessens-Broek (min.3exx) , en waren terplaatse op de Refelingse-heide/Nuenen (1ex) . Een Wespendief vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Zwarte wouw vloog over het Diessens-Broek (1ex) . Een Slechtvalk vloog eveneens over het Diessens-Broek (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beleven (6exx) , bij het Diessens-broek (4exx) , bij Gijzenrooij (1ex) , en bij Meerhoven-park (2exx) . Bontbekplevieren werden gezien bij het Beleven (7exx) . Grutto,s waren aanwezig bij het Beleven (3exx) , en bij het Diessens-broek (div.exx) . Een Zwarte ruiter was aanwezig op de Strabrechtse-heide (1ex) . Groenpootruiters werden gerzien bij het Diessens-Broek (3exx) , en op de Strabrechtse-heide (3exx) . Bosruiters werden gezien bij het Diessens-broek (3exx) , bij het Beleven (1ex) , en op de Strabrechtse-heide (2exx) . Oeverlopers werden gezien bij het Diessens-broek (10exx) , bij het Beleven (4exx) , en bij het Beuven (3exx) .  Een Visdief werd gezien in Meerhoven-park (1ex) . Erg fraai , was de ontdekking van een DWERGSTERN , die ca. 1/2 uuur aanwezzig was bij het Beuven (1ex) . Zwarte sterns werden gezien bij het Beueven (3exx) , en bij het Beleven (2exx) . Vanavond waren maar liefst 2 Velduilen aan het jagen bij het Diessens-Broek (2exx) . Nachtegalen zongen bij Geldrop (2 zp) . Een ENGELSE KWIKSTAART werd weer gezien bij het Diessens-Broek (1mn) . Tapuiten waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (14exx) , en bij het Diessens-Broek (4exx) . Een Rietzanger werd gehoord bij het Beuven (1 zp) . Spotvogels zongen bij Aalst (1 zp) , en bij de ponywei/Soerendonk (2 zp) . Een Kruisbek werd gezien bij het Starven (1ex) .


Slobeend - Beleven 11-05-2011 ( Rene Weenink )

dinsdag 10 mei

De volgende waarnemingen werden vanavond gedaan bij het Diessens-broek : KLEINE ZILVERREIGER (1ex - terplaatse) , Ooievaar (1ex terplaatse) , Grutto (div. exx) , Regenwulp 7exx) , Groenpootruiter (1ex) , Oeverloper (3exx) , de Velduil was nog steeds aanwezig (1ex) , Noordse kwikstaart (1ex) , Tapuit (2exx) , Braamsluiper (1ex) , en een  Ortolaan (1ex) . Nachtzwaluwen werden gehoord in de Reuselse-Moeren (2 zp) .


Velduil - Diessens-Broek 10-05-2011 ( Lex Peeters )

maandag 9 mei

Bergeenden waren aanwezig bij de Zinkplas(3exx) , en bij het Diessens-broek (2paar) . Kwartels riepen bij het Diessens-broek (exx) . Een Zwarte wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Een Grauwe kiekendief vloog eveneens langs telpost-Loozerheid (1vr) . Een Roodpootvalk was kort aanwezig bij telpost-Loozerheide (1 ad mn) . Een Smelleken vloog langs telpost-Loozerheide 1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . De KWARTELKONING was nog steeds aanwezig bij Geldrop (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (5exx) ,  bij het Diessens-broek (2exx) , bij het Meerhoven-park (1ex) , en bij het 's-Heerenven (1ex) .  TEMMINCKS STRANDLOPERS werden gezien bij het Diessens-broek (3exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het 's-Heerenven (2exx) .Tureluurs waren  aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Diessens-broek (3exx) . Groenpootruiters werden gezien bij het 's-Heerenven (3exx) , bij het Diessens-broek (5exx) , en bij de Zinkplas (1ex) . Bosruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Diessens-broek (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (8exx) , bij het Diessens-broek (6exx) , en bij het 's-Heerenven (1ex) . Visdieven werden gezien in het Meerhoven-park (2exx) . Een Velduil joeg vanavond bij het Diessens-broek (1ex) . ROODKEELPIEPERS werden gezien bij het Diessens-Broek (2exx) . Een ENGELSE KWIKSTAART was aanwezig bij het Diessens-broek (1mn) . Noordse kwikstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) ,en werden gezien bij het Diessens-broek (10exx) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Loozerheide (5exx) . Nachtegalen zongen bij Geldrop (2 zp) .


Kleine karekiet - Budel-Dorplein 08-05-2011 ( Rene Weenink )

zondag 8 mei

Geoorde futen waren aanwezig bij het Beleven (6exx) . Bergeenden vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en waren aanwezig bij de Zinkplas(1ex) , en bij het Beleven (2exx) . Brilduiker waren aanwezig op de Zinkplas (1vr) , en op het Beleven (1mn) . Zomertalingen werden gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) , en bij Valkenswaard (2exx) . Een Kwartel riep op de Loozerheide (1ex) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (1ex) , en vlogen over de Zinkplas (1ex) . KLEINE ZILVERREIGERS vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Zwarte ooievaars vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , over telpost-Strabrecht (2exx) , en over het Soerendonks-Goor (2exx) . Ooievaars werden gezien bij het Diessens-Broek (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) , over telpost-Strabrecht (3exx) , over de Gastelsche-heide (1ex) , en werden gezien bij het Leenderbos (1ex) . Zwarte wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (9exx) , over telpost-Loozerheide (4exx) , over het Soerendonks-Goor (3exx) , over de Colse-Zegge (1ex) , over het Leenderbos (1ex) , en over Dalem/Hapert (1ex) . Rode wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over telpost-Strabrecht (2exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over het Soerendonks-Goor (3vr) . Grauwe kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1 onv.) , en over het Soerendonks-Goor (1 ad mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Kluut was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) , bij het Beleven (7exx) , en bij Valkenswaard (2exx) . Een Bontbekplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Houtsnip werd gezien in het Leenderbos (1ex) . Grutto,s werden gezien bij het Diessens-Broek (2exx) , en bij het eleven (3exx) . Een Zwarte ruiter was aanwezig op de Strabrechtse-heide (1ex) .Tureluurs waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Beleven (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Diessens-Broek (2exx) , bij het Beleven (1ex) , op de Strabrechtse-heide (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Bosruiters werden gezien op de Strabrechtse-heide (2exx) , en bij het Beleven (2exx_ . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (10exx) , bij het Beleven (9exx) , en werden gezien bij Valkenswaard (1ex) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , over het Soerendonks-Goor (2exx) , en over Maarheeze (3exx) . IJsvogels werden gezien bij Valkenswaard (2exx) . Alweer de 2de BIJENETER van dit voorjaar vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een ROODKEELPIEPER vloog over het Soerendonks-Goor (1ex) . Noordse kwikstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (28exx) , en werden gezien op de Strabrechtse-heide (10exx) , langs de Paaldijk/Soerendonk (21exx) , en in de ponywei/Soerendonk (14exx) . Een Nachtegaal zong bij Valkenswaard (1 zp) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Loozerheide (22exx) , verspreid over de Strabrechtse-heide (40exx) , langs de Paaldijk/Soerendonk (3exx) , in de ponywei/Soerendonk (4exx) , in het Leenderbos (1ex) , op de Landschotse-heide (1ex) , en bij Halfmijl/Veldhoven (9exx) . Spotvogels zongen in de ponywei/Soerendonk (1 zp) , en bij het Beleven (1 zp) .  Een Braamsluiper zong in Geldrop (1 zp) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en werden gezien in het Leenderbos (2exx) .


Bijeneter - telpost-Strabrecht 08-05-2011 ( Robert Kastelijn )

zaterdag 7 mei

Bergeenden vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en waren aanwezig bij de Zinkplas(1ex) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (1ex) , en vlogen over de Zinkplas (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en op de Patersgronden (1ex) . Ooievaars werden gezien bij het Diessens-Broek (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (7exx) , en over telpost-Strabrecht (3exx) . Zwarte wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Loozerheide (5exx) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij het Diessens-Broek (1vr) . Een Visarend vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Smelleken vloog eveneens langs telpost-Loozerheide (1mn) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Een Kwartel riep bij het Diessens-Broek (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Diessens-Broek (4exx) , bij de Zinkplas (6exx) , en bij het Beleven (3exx) . Een Kemphaan werd gezien bij de Zinkplas (1ex) .  Grutto,s werden gezien bij het Beleven (5exx) , en bij het Diessens-Broek (div.exx) . Tureluurs werden gezien bij de Zinkplas (2exx) ,  bij het Diessens-Broek (1ex) , en bij het Beleven (5exx) . Een Zwarte ruiter was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en bij het Diessens-Broek (5exx) . Bosruiters werden gezien bij de Zinkplas (3exx) ,  bij het Diessens-Broek (4exx) , en bij het Beleven (3exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (14exx) , en bij het Beleven (2exx) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Zwarte sterns werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) . IJsvogels werden gezien bij Heeze (1ex) , bij Valkenswaard (1ex) , en bij Heers/Veldhoven (1ex) . Een ROODKEELPIEPER werd gezien bij het Diessens-Broek (1ex) . Noordse kwikstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (28exx) , en werden gezien bij de Ringselvennen (2exx) . Een Nachtegaal zong bij Valkenswaard (1 zp) . Paapjes waren aanwezig bij telpost-Loozerheide (1ex) , en bij telpost-Strabrecht (2exx) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Loozerheide (14exx) , bij telpost-Strabrecht (2exx) , en op de Strabrechtse-heide (5exx) . Een Sprinkhaanzanger zong bij het Beuven (1 zp) .Een Snor werd gehoord bij de Ringselvennen (1 zp) . In Helmond werd een broedgeval geconstateerd van een Witkopstaartmees X Staartmees . Een Putter werd gezien bij het Diessens-Broek (1ex) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) .


Ooievaar - Diessens-Broek 07-05-2011 ( Henk Hendriks )

vrijdag 6 mei

Een Bergeend was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Een Zomertaling werd gezien op de Strabrechtse-heide (1mn) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (1ex) , en bij de Ringselvennen (1ex) . Een KLEINE ZILVERREIGER was aanwezig bij het Diessens-Broek (1ex) . Ooievaars waren eveneens aanwezig bij het Diessens-Broek (3exx) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Zwarte wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Loozerheide (1ex) , en over Steensel (2exx) . Rode wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) , en over Netersel (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2vr) , over telpost-Loozerheide (2vr) , en over het Diessens-Broek (1vr) . Een Blauwe kiekendief vloog langs telpost-Loozerheide (1vr) . Een Grauwe kiekendief vloog langs telpost-Strabrecht (1vr) . Een Visarend vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Diessens-Broek (8exx) , bij de Zinkplas (6exx) , en op de Strabrechtse-heide (1ex) . Een Kemphaan werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Grutto,s werden gezien bij het Diessens-Broek (div. exx) . Regenwulpen werden gezien bij het Diessens-Broek (3exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , op de Strabrechtse-heide (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en bij het Diessens-Broek (10exx) . Bosruiters werden gezien op de Strabrechtse-heide (3exx) , en bij het Diessens-Broek (8exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (14exx) , en bij het Diessens-Broek (12exx) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Zwarte sterns werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (14exx) . Een ROODKEELPIEPER werd gezien bij het Diessens-Broek (1ex) . Noordse kwikstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) , en werden gezien , in een groep Gele kwikstaarten bij Steensel (div.exx) . Paapjes werden gezien bij telpost-Loozerheide (2exx) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Loozerheide (15exx) , bij Helmond (2exx) , en verspreid over de Strabrechtse-heide (66exx) . Een Beflijster was kort aanwezig bij telpost-Loozerheide (1vr) . Kruisbekken waren terplaatse bij telpost-Strabrecht (3exx) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) .


Grauwe kiekendief - telpost-Strabrecht 06-05-2011 ( Robert Kastelijn )

donderdag 5 mei

Een Bergeend was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Zomertalingen werden gezien bij het 's-Heerenven (2exx) . Een Roerdomp vloog over de Zinkplas (1ex) .  Een Grote zilverreiger vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Wespendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Rode wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en vielen s,avonds in tussen Steensel en Veldhoven (2exx) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Een fraaie ontdekking was die , van een roepende KWARTELKONING bij Geldrop (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (6exx) . Een Bontbekplevier vloog over telpost-Loozerhede (1ex) . Een Regenwulp vloog over de Ringselvennen (1ex) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Een Tureluur was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (11exx) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Dwergmeeuwen werden gezien bij de Zinkplas (3exx) . Ook erg fraai was de ontdekking van 3 GROTE STERNS bij de Zinkplas ( pas de 3de waarneming in de Kempen ) . Zwarte sterns werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Noordse kwikstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (182exx) . Een Nachtegaal werd gehoord bij Valkenswaard (1 zp) . Paapjes werden gezien bij telpost-Loozerheide (2exx) , en bij Aalst (1ex) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Loozerheide (11exx) , in de omgeving van het 's-Heerenven (ca.20exx) , en bij Aalst (1ex) . Fluiters zongen bij het Leenderbos/Groote Heide (3 zp) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Een Ortolaan vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .


Grote sterns - Budel-Dorplein 05-05-2011 ( Rene Weenink )

woensdag 4 mei

Geoorde futen waren aanwezig bij het Beleven (4exx) . Bergeenden vlogen over de Strabrechtse-heide (2exx) , en over telpost-Lozerheide (2exx) . Roerdompen waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Grote zilverreiger was aanwezig bij het Diessens Broek (1ex) . Een Zwarte ooievaar vloog over de Groote heide/Soerendonk (1ex) . Ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren terplaatse bij Goirle (11exx) .  Rode wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) .  Een Zwarte wouw vloog eveneens over telpost-Strabrecht (1ex) . Smellekens waren vanavond aanwezig op de Strabrechtse-heide (1mn) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1mn) . Een Slechtvalk was aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beleven (4exx) , bij de Zinkplas (3exx) , Diessens Broek (4exx) , bij Hoogeind/Helmond (7exx) , en bij het 's-Heerenven (2exx) . Een Zilverplevier was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Kemphanen waren aanwezig bij het Diessens Broek (3exx) . Grutto,s werden gezien bij het Beleven (4exx) . Een Regenwulp was aanwezig bij het Diessens Broek (1ex) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (5exx) , en bij het 's-Heerenven (1ex) . Een Tureluur was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Diessens Broek (6exx) , bij het Beleven (2exx) , bij het 's-Heerenven (2exx) , bij de Zinkplas (6exx) ,en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Bosruiters waren aanwezig bij het Diessens Broek (5exx) , bij het Beleven (5exx) , en bij het 's-Heerenven (51exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (6exx) , bij Aarle-Rixtel (3exx) , bij het Diessens Broek (1ex) , op Hoogeind/Helmond (5exx) , en bij de sluis/Helmond (1ex) . Zwartkopmeeuwen werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Dwergmeeuwen werden gezien bij de Zinkplas (3exx) . Visdieven waren kort aanwezig bij het Meerhoven-Park (2exx) . Een Draaihals werd gezien bij Gijzenrooij/Eindhoven/Geldrop (1ex) . Een Nachtegaal werd gehoord bij Geldrop (1zp) . Noordse kwikstaarten werden gezien bij het Diessens Broek (2exx) . Grote gele kwkstaartern werden gezien in Eindhoven-oost (2exx) . Paapjes werden gezien langs de Looierheideweg/Bergeijk (2exx) , bij het Diessens Broek (4exx) , bij de Reuselse-Moeren (4exx) , bij de Gijzenrooijse Zegge (7exx) , op de Strabrechtse-heide (1ex) , bij het Rouwven/Wintelre (3exx , en langs de Ir. van Meelweg/Vessem (5exx) . Tapuiten werden gezien langs de Looierheideweg/Bergeijk (6exx) , bij de Hoekerbeemden/Bergeijk (2exx) , bij het Rouwvwen/Wintelre (5exx) , bij het Meerhoven-Park (3exx) , bij het Diessens Broek (3exx) , op de Groote Heide/Soerendonk (10exx) , en verspreid over de Strabrechtse-heide (46exx) . Beflijsters werden gezien bij het Diessens Broek (2exx) . Een Fluiter zong aan de rand van de Neterselsche-heide (1 zp) . Een Noordse kauw werd gezien bij sluis/Helmond (1ex) . Een Appelvink vloog over de Strabrechtse-heide (1ex) .


Gele kwikstaart - Vessem 04-05-2011 ( Frank Neijts )

dinsdag 3 mei

Geoorde futen waren aanwezig bij het Beleven (3exx) . Brandganzen vlogen over telpost-Loozerheide (5exx= 4+1) . Roerdompen waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Grote zilverreiger was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Zwarte ooievaars vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Ooievaars vlogen eveneens over telpost-Loozerheide (2exx) , over het waterwingebied/Budel (3exx) , en over Best (7exx) . Bruine kiekendieven werden gezien , rondvliegend op de Strabrechtse-heide (onv. mn+1vr) . Een Visarend vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1mn) , en op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beleven (3exx) , bij de Zinkplas (1ex) , en bij Helmond (4exx) . Een Zwarte ruiter werd gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) . Een Tureluur was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (8exx) . Bosruiters waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (40exx) , en bij Helmond (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) , en bij Helmond (3exx) . Dwergmeeuwen vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) . Zwarte sterns waren aanwezig bij de Ringselvennen (6exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx)  . Een Duinpieper was kort aanwezig bij telpost-Loozerheide (1ex) . Noordse kwikstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Paapjes werden gezien langs de Looierheideweg/Bergeijk (5exx) , en op de Leenderheide (3exx) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Loozerheide (5exx) , langs de Looierheideweg/Bergeijk (8exx) , langs de Weerderdijk/Westerhoven (2exx) , bij de Kromhurken (2exx) , bij Bladel (2exx, op de Leenderheide (3exx) , en verspreid over de Strabrechtse-heide (14exx) . Sprinkhaanzangers zongen in het Westelbeersche Broek (4 zp) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Een Ortolaan werd opgestoten op de Loozerheide (1vr) .

maandag 2 mei

Geoorde futen waren aanwezig bij het Beleven (4exx) . Brandganzen waren aanwezig bij het Beleven (2exx) . Een Kolgans was eveneens aanwezig bij het Beleven (1ex) . Bergeenden waren aanwezig bij het Beleven (7exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Eenn LEPELAAR was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Zwarte wouwen vlogen over het Beleven (1ex) , en over Someren (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1vr) , over de Peeldijk/Budel-Dorplein (1vr) , en werd jagend gezien bij het Beleven (1vr) . Grauwe kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1vr) , en werden jagend gezien bij het Beleven(1vr) . Een Smelleken vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1mn) , op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beleven (8exx) , bij het 's-Heerenven (2exx) , en op Hoogeind/Helmond (4exx) . Een Kemphaan was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Grutto,s werden gezien bij het Beleven (4exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en bij het 's-Heerenven (2exx) . Tureluurs waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Beleven (2exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het 's-Heerenven (6exx) , bij het Beleven (5exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Bosruiters waren aanwezig bij het Beleven (20exx) , bij het 's-Heerenven (48exx) , op Hoogeind/Helmond (4exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (5exx) , bij het Beleven (2exx) , en op Hoogeind/Helmond (1ex) . Dwergmeeuwen werden gezien bij de Ringselvennen/Zinkplas (7exx) . Zwarte sterns waren aanwezig bij de Ringselvennen (4exx) . Draaihalzen werden gezien bij Bergeijk (1ex) , en in de Dommelbeemden (1ex) . Noordse kwikstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (9exx) , over telpost-Strabrecht (2exx) , en waren aanwezig op de Loozerheide (2exx) , en bij Soerendonk (7exx) . Een Nachtegaal zong bij Bergeijk (1 zp) . Paapjes werden gezien bij telpost-Loozerheide (2exx) , bij de Zinkplas (2exx) , op de Patersgronden (2exx) , bij de Gijzenrooijse Zegge (6exx) , langs de Looierheideweg/Bergeijk (5exx) , bij het Beleven (3exx) , bij het 's-Heerenven (2exx) , en verspreid tussen Sterksel en Maarheeze (15exx) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Loozerheide (11exx) , langs de Looierheideweg/Bergeijk (8exx) , bij de Zinkplas (2exx) , langs de Peeldijk/Budel-Dorplein (6exx) , op de Patersgronden (5exx) , bij de Gijzenrooijse Zegge (2exx) , bij het Beleven (4exx) , bij het 's-Heerenven (1ex) , bij Aalst (3exx) , en bij de Heieinden/Hoogeloon (7exx) . Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Spotvogels zongen bij Bergeijk ( zp) , en in de Dommelbeemden (1 zp) . Een Rietzanger zong bij de Maaij/Bergeijk (1 zp) .


Lepelaar - Beleven 02-05-2011 ( Robert Pieters )

zondag 1 mei

Geoorde futen waren aanwezig bij het Beleven (8exx) . Brandganzen vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Bergeend was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Roerdompen waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Zwarte ooievaars vlogen over telpost-Loozerheide (16exx=1+15exx) . Ooievaars vlogen eveneens over telpost-Loozerheide (13exx=11+2exx) . Zwarte wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over Valkenswaard (1ex) . Rode wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over Valkenswaard (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1mn+5vr) , en over telpost-Strabrecht (2vr) . Grauwe kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1vr) , over telpost-Strabrecht (1vr) , en werden vanavond gezien op de Strabrechtse-heide (1mn) . Visarenden vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Een ROODPOOTVALK vloog over telpost-Strabrecht (1vr) , en was een tijdje terplaatse op de Strabrechtse-heide . Een Smelleken vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Kraanvogels vlogen over telpost-Loozerheide (15exx = 9+6exx) , en over Dalem/Hapert (7exx) . STELTKLUTEN waren aanwezig bij het Beleven (2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beleven (3exx) , bij de Zinkplas (3exx) , bij het 's-Heerenven (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een TEMMINCKS STRANDLOPER was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Kemphaan was aanwezig bij het ''s-Heerenven (1ex) . Grutto,s werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Een Regenwulp vloog over de Ringselvennen (1ex) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) , en bij het 's-Heerenven (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) , bij het 's-Heerenven (7exx) , op de Plateaux (12exx) , bij het Beleven (6exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Witgatten waren aanwezig bij het 's-Heerenven (3exx) . Bosruiters waren aanwezig bij het Beleven (15exx) , bij het 's-Heerenven (23exx) , op de Plateaux (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (55exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (5exx) , en op de Plateaux (2exx) . Zwartkopmeeuwen werden gezien bij de Ringselvennen (2exx) . Dwergmeeuwen werden gezien bij de Ringselvennen/Zinkplas (14exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) . Een WITWANGSTERN was kort aanwezig bij de Ringselvennen (1ex) . Zwarte sterns waren aanwezig bij de Ringselvennen (8exx) , bij het Beleven (7exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (11exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Redelijk sensationeel , was de BIJENETER die zich in N.O. richting spoedde langs telpost-Loozerheide (1ex) . Noordse kwikstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) , en over telpost-Strabrecht (2exx) . Paapjes werden gezien bij telpost-Loozerheide (9exx) , op de Patersgronden (1ex) , en op het Kranenveld/Soerendonk (10exx) .Tapuiten werden gezien bij telpost-Loozerheide (12exx) , bij Bergeijk (6exx) , en op het Kranenveld/Soerendonk (2exx) . Fluiters zongen in het Leenderbos (1 zp) , en op de Neterselsche-heide (1 zp) . Kruisbekken werden gezien bij het Biesven (2exx) , en in het Leenderbos (12exx) . Goudvinken werden gezien in het Leenderbos (4exx) . Appelvinken werden gezien in de Pan/Sterksel (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) .


Roodpootvalk (vrouw) - telpost-Strabrecht 01-05-2011 ( Robert Kastelijn )