Waarnemingen van Vogels in de Kempen

april

zaterdag 30 april

Geoorde futen waren aanwezig op het Beleven (4exx) . Bergeenden waren aanwezig bij het Beleven (2exx) . Een Roerdomp was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij het Diessens Broek (1ex) . Een Ooievaar vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Rode wouw vloog over het Groot Meer/Vessem (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2vr) , en over telpost-Strabrecht (1vr) . Een Visarend vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken werden gezien op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , en bij Dalem/Hapert (1ex) .   Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , bij het Beleven (5exx) , bij het Diessens Broek (6exx) , en bij Helmond (5exx) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Kemphanen waren aanwezig bij het Beleven (30exx) . Grutto,s waren aanwezig bij het Beleven (2exx) , en bij Dalem/Hapert (7exx) . Regenwulpen waren aanwezig bij het Diessens Broek (31exx) , en bij het Beleven (3exx) .  Zwarte ruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (8exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Tureluurs werden gezien bij het Diessens Broek (2exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beleven (5exx) , bij het Diessens Broek (3exx) , bij de Zinkplas (3exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) , en over telpost-Strabrecht (6exx) . Witgatten werden gezien bij Helmond (2exx) , bij de Zinkplas (1ex) , bij het Diessens Broek (1ex) , en bij het Beleven (3exx) . Bosruiters waren aanwezig bij het Beleven (29exx) , bij het Diessens Broek (25exx) , bij Helmond (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (35exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , bij het Groot Meer/Vessem (3exx) , bij het Beleven (4exx) , en bij het Diessens Broek (3exx) . Zwartkopmeeuwen waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over het Soerendonks-Goor (1ex) , en over de Reuselse Moeren (2exx) . Dwergmeeuwen werden gezien bij de Zinkplas (4ex) , en bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Zwarte sterns werden gezien bij de Zinkplas (3exx) , bij de Ringselvennen (4exx) , bij het Soerendonks-Goor (8exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (38exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Draaihals was kort aanwezig bij telpost-Strabrecht (1ex) . Een Duinpieper was kort aanwezig op Strabrecht-NW (1ex) . Noordse kwikstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en waren aanwezig bij het Diessens Broek (1ex) . Paapjes werden gezien bij telpost-Loozerheide (2exx) , bij telpost-Strabrecht (11exx) , bij de schaapskooi/Soerendonk (10exx) , en op het Kranenveld/Soerendonk (2exx) . Tapuiten werden gezien bij de schaapskooi/Soerendonk (2exx) , op het Kranenveld/Soerendonk (7exx) , langs de Looierheideweg/Bergeijk (4exx) , langs de Postelsedijk/Reusel (1ex) , en bij telpost-Strabrecht (4exx) . Een Nachtegaal zong bij Mierlo-Hout (1 zp) . Sprinkhaanzangers werden gehoord bij de Ringselvennen (1 zp) , en bij de Reuselse Moeren (1 zp) . Een Spotvogel zong bij het Beleven (1 zp) . Een Braamsluiper zong op de Langakkers/Leende (1 zp) . Een RAAF vloog over de Ringselvennen (1ex) .


Paapje - Soerendonk 30-04-2011 ( Rene Weenink )

vrijdag 29 april

Geoorde futen waren aanwezig op het Beleven (4exx) . Bergeenden waren aanwezig bij het Diessens Broek/Diessen(2exx) , bij het Beleven (4exx) , en bij de Zinkplas (2exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Diessens Broek/Diessen(4exx) . Een Ooievaar vloog over Meerrijk/Eindhoven (1ex) . Een Zwarte wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en werd jagend gezien bij het Beleven (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beleven (2exx) , bij de Zinkplas (2exx) , en bij het 's-Heerenven (2exx) . Bontbekplevieren waren aanwezig bij het Beleven (3exx) . Kemphanen waren aanwezig bij het 's-Heerenven (1ex) , en bij de Zinkplas (1ex) . Grutto,s waren aanwezig bij het Beleven (4exx) , en bij het Diessens Broek/Diessen(div. terr.) . Regenwulpen waren aanwezig bij het Diessens Broek/Diessen(136exx) , bij Bladel (1ex) , en bij Hapert (1ex) . Een Zwarte ruiter was aanwezig bij het 's-Heerenven (1ex) . Tureluurs werden gezien bij het Diessens Broek/Diessen(2exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beleven (5exx) , bij het 's-Heerenven (6exx) , en bij het Diessens Broek/Diessen(1ex) . Een Witgat werd gezien bij Helmond (1ex) . Bosruiters waren aanwezig bij het Beleven (18exx) , bij het 's-Heerenven (13exx) , en bij het Diessens Broek/Diessen(5exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Beleven (2exx) . Dwergmeeuwen werden gezien bij de Zinkplas (4ex) . Een Engelse kwikstaart was nog aanwezig bij het Beleven (1mn) .Een Paapje was aanwezig bij telpost-Loozerheide (1ex) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Loozerheide (4exx) , en bij de weitjes op de Strabrechtse-heide (4exx) .


Wulp - telpost-Loozerheide 29-04-2011 ( Ruud Bouwman )

donderdag 28 april

Geoorde futen waren aanwezig op het Beleven (4 paar+1ex) . Bergeenden waren aanwezig bij het Diessens Broek/Diessen(2exx) , en bij het Beleven (4exx) , en bij de Zinkplas (2exx) . Brilduikers waren aanwezig op het Beleven (1mn) , en op de Zinkplas (1ex) .  Een Purperreiger trok over het Beleven (1ex) . Ooievaars vlogen over Gestel/Eindhoven (2exx) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij de Ringselvennen (1vr) . Een Slechtvalk werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beleven (10exx) , bij de Zinkplas (4exx) , op de Strabrechtse-heide (2exx) , en bij Helmond (6exx) . Kemphanen waren aanwezig op het Beleven (9exx) , bij de Zinkplas (2exx) , en op de Strabrechte-heide (1ex) . Grutto,s waren aanwezig bij het Beleven (ca.10exx) . Regenwulpen kwamen slapen bij het Beleven (15exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (1ex) , en bij het Beleven (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beleven (11exx) , bij de Zinkplas (1ex) , en op de Strabrechte-heide ( 5exx) . Witgatten waren aanwezig op het Beleven (2exx) , op de Strabrechte-heide (1ex) , en bij Helmond (1ex) . Bosruiters waren aanwezig bij het Beleven (4exx) , bij de Zinkplas (2exx) , en op de Strabrechte-heide (14exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij Helmond (2exx) , bij het Beleven (1ex) , en bij de Zinkplas (4exx) . Zwartkopmeeuwen waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) . Een Dwergmeeuw was aanwezig bij het Beleven (1ad) . Een Draaihals werd gezien bij het Beleven (1ex) . Een Roodkeelpieper vloog over het Beleven (1ex) . Een Engelse kwikstaart werd gezien bij het Beleven (1mn) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij de Colse watermolen/Eindhoven (1ex) . Een Paapje was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) . Tapuiten werden gezien , verspreid over de Strabrechtse-heide (22exx) . Beflijsters werden gezien op de Paardse-heide (2exx) . De 1ste ?  Spotvogel werd gehoord bij het Beleven (1 zp) . Rietzangers zongen bij de Ringselvennen (2 zp).


Geoorde fuut - Beleven 28-04-2011 ( Frank Neijts )

woensdag 27 april

Een Purperreiger viel in bij de Ringselvennen (1ex) . Een Zwarte wouw trok over de Ringselvennen (1ex) . Bruine kiekendieven waren aanwezig bij de Ringselvennen (1vr) , en vlogen over de Ringselvennen (1ex) . Een Grauwe kiekendief vloog over de Ringselvennen (1vrouwkleed) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1mn) . Kleine plevieren waren aanwezig langs de Strabrechtseheideweg/Geldrop (3exxx) . Kemphanen waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) . Een Regenwulp viel in bij de Zinkplas (1ex) . Paapjes waren aanwezig bij telpost-Loozerheide (1ex) , en op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) . Tapuiten waren aanwezig bij telpost-Loozerheide (2ex) , en waren aanwezig op het Kranenveld/Soerendonk (1ex)  en langs de Strabrechtseheideweg/Geldrop (1ex) . 

dinsdag 26 april

Geoorde futen waren aanwezig op het Beleven (4exx) , en op de Cartier-heide (8exx) . Bergeenden waren aanwezig bij het Beleven (3exx) . Brilduikers werden gezien op de Zinkplas (1 paar) , en op het Beleven (1mn) . Zomertalingen werden gezien op het Starven (1 paar), en op de Zinkplas (1mn) . Een Roerdomp werd gehoord en gezien bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (2exx) . Een Ooievaar vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Zwarte wouw vloog over de Kroonvensche-heide/Bladel (1ex) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij de Ringselvennen (1vr) . Een Visarend vloog over het Beleven (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) , bij het Beleven (5exx) , en op de Strabrechtse-heide (1ex) . Kemphanen waren aanwezig op het Beleven (7exx) , bij de Zinkplas (7exx) , en op de Strabrechtse-heide (2exx) . Grutto,s werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Beleven (2exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (2exx) , en vlogen over het Beuven (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , bij het Beleven (6exx) , op de Strabrechtse-heide (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Witgatten waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (1ex) , en langs de Strabrechtseheideweg/Geldrop (4exx) . Bosruiters waren aanwezig bij het Beleven (4exx) , bij het ,s-Heerenven (19exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , en bij het Beleven (1ex) . Zwartkopmeeuwen waren aanwezig bij de Zinkplas (4ad+1ste zomer) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Pontische meeuw vloog over telpost-Loozerheide (3kj) . Een Zwarte stern werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Loozerheide (6exx) , en verspreid over de Strabrechtse-heide (31exx) . Beflijsters werden gezien bij het Beleven (2exx) . Een Sprinkhaanzanger zong bij het Beuven (1 zp) . Rietzangers zongen bij de Ringselvennen (2 zp) . Fluiters zongen op de Cartier-heide (2 zp) .


Slobeend - Beleven 26-04-2011 ( Frank Neijts )

maandag 25 april

Brilduikers werden gezien op de Zinkplas (4exx) . Zomertalingen werden gezien op de Strabrechtse-heide (1paar) . Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) .  Een Grote zilverreiger werd gezien bij het Marijkeven (1ex) . Een Ooievaar vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Zwarte wouw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2mn+3vr) . Een Smelleken vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Kraanvogels vlogen over Bladel (3exx) . Een STELTKLUUT was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (7exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Kemphanen vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Grutto,s werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) , en op de Strabrechtse-heide (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Bosruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (6exx) . Oeverlopers waren eveneens aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Zwartkopmeeuwen waren aanwezig bij de Zinkplas (4ad) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ste zomer) . Een IJsvogel werd gezien in de Dommelbeemden (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien in Helmond (1ex) . Een Paapje was aanwezig op de Langakkers/Leende (1mn) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Loozerheide (10exx) . Een Nachtegaal zong bij Eekenrooij/Aalst (1 zp) . Een Rietzanger zong bij de Ringselvennen (1 zp) . Fluiters zongen op de Neterselsche-heide (1 zp) , en in de Pan/Sterksel (1 zp) . Een Putter werd gezien bij Vessem (1ex) .


Steltkluut - Budel-Dorplein 25-04-2011 ( Rene Weenink )

zondag 24 april

Bergeenden waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Zomertaling werden gezien op de Zinkplas (1mn) , en bij Valkenswaard (2exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (1ex) , bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en bij Valkenswaard (1ex) . Een Zwarte ooievaar vloog over Nuenen (1ex) . Zwarte wouwen vlogen over telpost- Loozerheide (2exx) , en over Valkenswaard (2exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1mn+1vr) , en werden gezien bij de Ringselvennen (1vr-jagend) . Grauwe kiekendieven trokken over de Strabrechtse-heide (1mn) , en over de Landschotse-heide (1mn) . Visarenden was terplaatse op de Strabrechtse-heide (1ex) , en bij Valkenswaard (1ex) . Smellekens vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telost-Loozerheide (1mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1mn) . Erg fraai waren de STELTKLUTEN die aanwezig waren op de Plateaux (2exx) . Kleine plevieren werden gezien bij Gijzenrooij/Geldrop (2exx) . Een Kemphaan vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .  Een Houtsnip werd gezien in het Leenderbos (1ex) . Een Grutto was aanwezig op de Plateaux(1ex) . Een Regenwulp was eveneens aanwezig op de Plateaux (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig op de Plateaux (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Witgat werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Bosruiters waren aanwezig bij het Scheidingsven (2exx) . Een Dwergmeeuw was aanwezig op de Plateaux (1ste zomer) . Een IJsvogel werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Een Kerkuil werd gezien bij Leenderstrijp (1ex) . Een Nachtegaal werd gehoord bij Valkenswaard (1 zp) . Paapjes werden gezien bij de Ringselvennen (1mn) , en op de Langakkers/Leende (1ex) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Loozerheide (7exx) . Beflijsters werden gezien in het Leenderbos (2exx) . Een Sprinkhaanzanger zong bij het Beuven (1 zp) . Een Snor zong bij de Ringselvennen ( 1 zp) . Rietzangers werden gehoord bij het Beuven (1 zp) , en bij de Ringselvenn (1 zp) . Vandaag werden op diverse plekken in de Kempen de 1ste Wielewalen gehoord/gezien .

zaterdag 23 april

Geoorde futen waren aanwezig op het Beleven (3exx) . Bergeenden waren aanwezig bij het Beleven (3 paar) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Brilduikers werden gezien op de Zinkplas (1 paar) . Een Zomertaling was aanwezig op de Zinkplas (1mn) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (2exx) . Zwarte ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (2exx) . Ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Zwarte wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Rode wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (2exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2vr) , en over telpost-Loozerheide (2kj mn+1vr) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Visarenden vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (3exx) , en bij het Beleven (12exx) . Bontbekplevieren waren aanwezig bij het Beleven (2exx) . Een MORINELPLEVIER vloog over telpost-Loozerheie (1ex) . Kemphanen vlogen over telpost-Strabrecht (4exx), en waren aanwezig bij het Beleven (11exx) . Grutto,s waren aanwezig bij het Beleven (12exx - waaronder 1ex met kenmerken van IJslandse grutto) . Regenwulpen vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en vielen in bij het Beleven (16exx) . Tureluurs waren aanwezig bij het Beleven (2exx) .  Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beleven (3exx) , bij de Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Witgatten waren aanwezig bij het Beleven (5exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) . Bosruiters waren aanwezig bij het Beleven (9exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) . Zwarte sterns vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij de Zinkplas (11exx) . Een Paapje werd gezien bij telpost-Loozerheide (1ex) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Strabrecht (2exx) , en bij telpost-Loozerheide (8exx) . Een Beflijster vloog over telpost-Strabrecht (1mn) . Sprinkhaanzangers zongen op de Loozerheide (2 zp) , en op de Patersgronden (1 zp) . En alweer vlogen er RAVEN over de Kempen , ditmaal over telpost-Loozerheide (2exx samen) .


Sprinkhaanzanger - Patersgronden 23-04-2011 ( Hennie Lammers )

vrijdag 22 april

Geoorde futen waren aanwezig op het Beleven (3exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) , en bij het Beleven (4exx) . Brilduikers werden gezien op de Zinkplas (1mn) , en op het Beleven (1mn) . Zomertalingen waren aanwezig op de Zinkplas (1 paar) . Roerdompen werden gehoord bij het  Beuven (1ex) , en bij de Ringselvennen (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) .  Zwarte wouwen vlogen over Eckart/Eindhoven (1ex) , en over de Ringselvennen (1ex) . Rode wouwen vlogen over de Strabrechtse-heide (1ex) , en over de Ringselvennen (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1mn+3vr) , en over de Heikant/Someren (1ex) . Grauwe kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1mn) , en over telpost-Loozerheide (1mn) . De klapper vandaag , was de SLANGENAREND , die van 10.30 tot 12.00 uur aanwezig was op de Strabrechtse-heide (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (4exx) , bij het Beleven (1ex) , en op de Strabrechtse-heide (1ex) .  Kemphanen vlogen over telpost-Strabrecht (19exx), en waren terplaatse op de Strabrechtse-heide (2exx) . Grutto,s waren aanwezig bij het Beleven (2xx) .Zwarte ruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , op de Strabrechtse-heide (1ex) , en vlogen over het Beuven (2exx) .Tureluurs was terplaatse op de Strabrechtse-heide (1ex) , en bij het Beleven (1ex) . Groenpootruiters waren terplaatse op de Strabrechtse-heide (3exx) . Witgatten waren terplaatse op de Strabrechtse-heide (2exx) . Bosruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) , en waren terplaatse op de Strabrechtse-heide (2exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Zwartkopmeeuwen waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (4exx) . Dwergmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Zwarte sterns vlogen over telpost-Strabrecht (24exx) , en waren aanwezig bij de Zinkplas (7exx) . Velduilen werd vanavond gezien op de Strabrechtse-heide (2exx) . Een IJsvogel werd gezien bij Eckart/Eindhoven (1ex) . Duinpiepers vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren kort terplaatse op de Strabrechtse-heide (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien tussen Eckart/Eindhoven en Nederwetten (5exx) . Een Paapje werd gezien bij telpost-Loozerheide (1ex) . Tapuiten werden gezien , verspreid over de Strabrechtse-heide (13exx) , en bij telpost-Loozerheide (5exx) . Beflijsters werden gezien bij Eikenburg/Eindhoven (1mn) , en op de Strabrechtse-heide (1ex) . Een late Kramsvogel vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Sprinkhaanzangers zongen op de Strabrechtse-hede (2 zp) . Een Braamsluiper zong op Strabrecht-noord (1 zp) . Een Fluiter zong op de Langakkers/Leende (1 zp) .


Slangenarend - Strabrechtse-heide 22-04-2011 ( Geert Custers )

donderdag 21 april

Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Een Brilduiker werd gezien op de Zinkplas (1mn) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij de Zinkplas (2exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2vr) . Een Blauwe kiekendief vloog eveneens over telpost-Strabrecht (1 ringstaart) . Een Slechtvalk werd gezien bij de Zinkplas (1ex) .  Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en bij het ,s-Heerenven (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij de Zinkplas (8exx) ,  bij het ,s-Heerenven (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bosruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Zwartkopmeeuwen waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) .  Dwergmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (25exx) . Zwarte sterns vlogen eveneens over telpost-Strabrecht (10exx) . Paapjes werden gezien op de Loozerheide (1ex) , en bij het Kranenmeer (1ex) . Tapuiten waren aanwezig op de Galgeberg (10exx) , op de Loozerheide (1ex) , op de Putberg/Soerendonk (2exx) , en op het Kranenveld/Soerendonk (2exx) . Sprinkhaanzangers zongen bij het Beuven (1 zp) , en op de Loozerheide (1 zp). . Een Snor zong bij de Ringselvennen (1 zp) . Een Rietzanger werd gehoord bij het Beuven (1 zp) .


Koekoek - Loozerheide 21-04-2011 ( Hennie Lammers )

woensdag 20 april

Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Een Witoogeend werd gezien bij Valkenswaard (1mn) . Een Topper werd eveneens gezien bij Valkenswaard (1 ad mn) . Een Brilduiker werd gezien op de Zinkplas (1mn) .  Een Zomertaling was aanwezig op de Zinkplas (1mn) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (1ex) , bij de Ringselvennen (1ex) , en bij Valkenswaard (3 a 4exx) . Een Grote zilverreiger werd gezien bij het Beuven (1ex) . Zwarte wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over Acht/Eindhoven (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over Budel (2vr) , en over de Ringselvenen (1vr) . Een Grauwe kiekendief vloog over Budel (1vr) . Visarenden vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over Valkenswaard (1ex) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Slechtvalk werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) . Regenwulpen werden gezien bij de Zinkplas (9exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) . Een Zwarte ruiter was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Tureluur was eveneens aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en op de Strabrechtse-heide 2exx) . Zwartkopmeeuwen waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Dwergmeeuwen werden gezien bij de Zinkplas (8exxx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (3+12exx) . IJsvogels werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en bij Valkenswaard (3exx) . Een Draaihals was aanwezig op de Patersgronden (1ex) . Een Nachtegaal zong bij Valkenswaard (1 zp) . Paapjes werden gezien op de Loozerheide (1ex) , en bij Valkenswaard (1ex) . Een Tapuit was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) . Een Beflijster was aanwezig bij het Beleven (1vr) . Sprinkhaanzangers zongen bij het Beuven (2 zp) , en bij Valkenswaard (1 zp) . Een Rietzanger werd gehoord bij Valkenswaard (1 zp) . Een Putter zong bij Lierop (1 zp) .


Grasmus - Budel-Dorplein 20-04-2011 ( Hennie Lammers )

dinsdag 19 april

Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (1ex) , en bij de Ringselvennen (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Een POELRUITER werd gezien bij het Beleven (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beleven (3exx) . Een Witgat was terplaatse bij Nuenen (1x) . Dwergmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht , en waren enige tijd terplaatse op het Starven (66exx) .  Zwarte sterns werden gezien bij het Starven(2exx) , en bij het Beleven (1ex) . Een Grote gele kwikstaart was terplaatse bij Soeterbeek-Eckart/Eindhoven (1ex) . Een Beflijster was aanwezig op de Patersgronden (1ex) . Een Snor zong bij de Ringselvennen (1 zp) . Een Rietzanger werd gehoord bij het Beuven (1 zp) . Raven waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (2exx balsend - mogelijk betreft het hier de exx van 27t/m 29-03) .  )


Snor - Budel-Dorplein 19-04-2011 ( Hennie Lammers )

maandag 18 april

Geoorde futen waren aanwezig op de Cartier-heide (4exx) . Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en vlogen over telpos-Loozerheide (3exx) . Bruine kiekendieven werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1vr) . Regenwulpen werden gezien bij het Beleven (7exx) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Een Witgat werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) .  Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1x) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij sluis 9 /Helmond (1ex) . Een Tapuit was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Een Beflijster vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .


Zwartkop - Budel-Dorplein 18-04-2011 ( Hennie Lammers )

zondag 17 april

Bergeenden waren aanwezig bij de Liskes/Bergeijk (4exx) , en op de Zinkplas (1ex) . Een Brilduiker werd gezien op de Zinkplas (1mn) . Zomertalingen waren aanwezig bij het Beleven (2exx) , en op de Zinkplas (3mn) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) , en bij de Ringselvennen (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (2exx) . Zwarte wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en over het Zwartven/Hooge-Mierde (1ex) . Rode wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over Dalem/Hapert (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , op de Stratumse-heide (7exx) , bij Welschap (2 paar) , en bij het Beleven (3 paar) . Kemphanen waren aanwezig bij het Beleven (23exx) . Groenpootruiters werden gezien bij de Zinkplas (4exx) , bij het Beleven (1ex) , op de Stratumse-heide (3exx) , en vlogen over het Zwartven/Hooge-Mierde (1ex) . Zwarte ruiters werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Witgatten waren  aanwezig bij het Beleven (1ex) , en opde Stratumse-heide (2exx) .  Zwartkopmeeuwen waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Een Dwergmeeuw was nog aanwezig bij het Beleven (1ste zomer ex) . Tapuiten waren aanwezig bij Welschap (6exx) , op de Loozerheide (2exx) , bij de Pielis/Weebosch (1ex) , bij Gijzenrooij (1ex) , en bij telpost-Strabrecht (2exx) . Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Buidelmezen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Kruisbekken werden gezien op de Kroonvensche-heide/Bladel (2exx) .


Zomertaling - Beleven/Reusel 17-04-2011 ( Frank Neijts )

zaterdag 16 april

Een Geoorde fuut was aanwezig op het Beuven (1ex) . Bergeenden waren aanwezig bij het Beleven (4exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) , bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en vlogen over de Vaarvennen/Malpie (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Grafven (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Zomertaling werd gezien op de Strabrechtse-heide (1mn) . Een Rode wouw vloog over de Walikse-heide/Riethoven (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1 onv.mn) , en over telpost-Loozerheide (1vr) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1mn) . Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over de Strabrechtse-heide-noord (1ex) . Een Slechtvalk vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Kemphanen waren aanwezig bij het Beleven (19exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Grutto,s waren aanwezig bij het Beleven (5exx) . Een Groenpootruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Witgatten waren aanwezig bij het ''s-Heerenven (2exx) .  Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Dwergmeeuw werd gezien bij het Beleven (1ste zomer ex) . Tapuiten waren aanwezig bij Welschap (5exx) , en op het Kranenveld/Soerendonk (2exx) . Beflijsters waren aanwezig bij het ,s-Heerenven (1ex) , op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) , bij Welschap (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Rietzanger werd gehoord bij het Beuven (1 zp) .


Dwergmeeuw ( 1ste zomer ex ) - Beleven/Reusel 16-04-2011 ( Ferry Duyvelaar )

vrijdag 15 april

Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (2exx) . Ooievaars vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1mn) . Een Blauwe kiekendief vloog eveneens over telpost-Loozerheide (vr) . De 1ste Boomvalken werden op div. plekken waargenomen . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (ex) , en op Hoogeind/Helmond (3exx) . Een Kraanvogel vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Witgatten werden gezien bij het Beuven (2exx) , bij manege-Meulendijks/Geldrop (1ex) , bij het ,s-Heerenven (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Paapje was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) . Tapuiten werden gezien op de Strabrechtse-heide (11exx) , en op de Loozerheide (1ex) . Beflijsters waren aanwezig op de Loozerheide (3exx) , op de Langakkers/Leende (1ex) , bij het ,s-Heerenven (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1vr) . Sprinkhaanzangers werden gehoord bij het Beuven (3 zp) . Verrassend was de RAAF die langs telpost-Loozerheide vloog (1ex) . Putters werden gezien in Geldrop (2exx) . Goudvinken werden eveneens gezien in Geldrop (3exx) .


Raaf - telpost-Loozerheide 15-04-2011 ( Ruud Bouwman )

donderdag 14 april

Geoorde futen waren aanwezig op het Beleven (2exx) . Een Brandgans werd gezien bij het Beleven (1ex) . Bergeenden waren aanwezig bij het Beleven (10exx) . Een Brilduiker was nog aanwezig op het Beleven (1mn) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Beleven (1 paar) . Zomertalingen waren aanwezig op het Beleven (2exx) . Een Kluut was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij het Beleven (14exx) . Grutto,s waren terplaatse bij het Beleven (4exx) . Kemphanen waren aanwezig bij het Beleven (21exx) . Tureluurs waren aanwezig bij het Beleven (4exx) . Een Groenpootruiter was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Witgatten waren terplaatse bij het Beleven (2exx) .Een Dwergmeeuw werd gezien bij het Beleven (1ex) . Een IJsvogel werd gezien in op landgoed De Baest (1ex) . Een Beflijster was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) . 

woensdag 13 april

Een Grote zilverreiger was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij Weidebeemd/Helmond (5exx) . Een Witgat was ook aanwezig bij Weidebeemd/Helmond (1ex) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Tapuiten werden gezien op het Kranenveld/Soerendonk (4exx) .  Rietzangers zongen bij het Beuven (2 zp) . Kruisbekken waren aanwezig bij het Heiven (3exx) .


Boompieper - Soerendonk 13-04-2011 ( Rene Weenink )

dinsdag 12 april

Kleine plevieren werden gezien bij Dalem/Hapert (2exx) . Ook een Grutto was aanwezig bij Dalem/Hapert (1ex) . Een Beflijster was nog aanwezig op de Langakkers/Leende (1vr) .

maandag 11 april

Geoorde futen waren aanwezig op het Beleven (2exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (3exx) , bij het Beleven (6exx) , en op de Loozerheide (2exx) . Een Brilduiker was nog aanwezig op het Beleven (1mn) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Beleven (1 paar) . Een Zomertaling was aanwezig op het Beleven (1mn) . Purperreigers vlogen over telpost-Loozerheide (3+1exx) . Een Ooievaar vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Rode wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .  Visarenden vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over Hapert (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig o de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , bij het Grafven (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij het Beleven (6exx) , bij Helmond (4exx) , en langs de Strabrechtse-heideweg/Geldrop (1ex) . Een Bontbekplevier was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Kemphanen waren aanwezig bij het Beleven (18exx) . Grutto,s waren terplaatse bij het Beleven (7exx) . Regenwulpen vlogen over telpost-Loozeheide (3exx) .  Een Tureluur was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Witgatten waren terplaatse bij het Beleven (2exx) , bij het ,s-Heerenven (1ex) , langs de Strabrechtse-heideweg/Geldrop (1ex) , en vlogen over het Grafven (1ex) , en over telpost-Loozerheide (5exx) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Loozeheide (2 ad+2de zomer) . De 1ste Paap werd gezien op de Langakkers/Leende (1mn) . Tapuiten waren aanwezig bij telpost-Loozerheide (2exx) , en op de Strabrechtse-heide (7exx) . Beflijsters vlogen over telpost-Loozeheide (4+1exx) , en waren aanwezig op de Langakkers/Leende (1vr) , en op de Strabrechtse-heide (6exx) . Een Snor zong bij de Ringselvennen (1 zp) . Rietzangers zongen bij het Beuven (2 zp) , en bij Helmond (2 zp) . Een Putter was aanwezig in een natuurtuin in Leende (1ex) . Een Appelvink vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .

zondag 10 april

Geoorde futen waren aanwezig op de Cartier-heide (20exx) , en op het Beleven (2exx) . Brandganzen werden gezien op het Grafven (2exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Loozerheide (2exx) , en bij het Beleven (2exx) . Een Zomertaling was aanwezig op het Beleven (1mn) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (5exx) , en bij Valkenswaard (1ex) . Een Grote zilverreiger was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2vr+1mn) ,  over telpost-Strabrecht (1vr) , en over het Leenderbos (1vr) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) .  Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , bij Mierlo (1ex) , bij Vaarle/Nuenen (1ex) , en vlogen over Bergeijk (1ex) . Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Loozerheide (1ex) , en over Valkenswaard (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beleven (15exx) , bij de Kromhurken (2exx) , bij Bergeijk (2exx) , en bij Helmond (7exx) .  Kemphanen waren aanwezig bij het Beleven (13exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (12exx) . Grutto,s waren terplaatse bij de Zinkplas (4exx) , bij het Beleven (8exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Tureluurs waren aanwezig bij het Beleven (3exx) . Erg fraai , was de POELRUITER die aanwezig was bij het Beleven (1 adult zomer) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (6exx) .  Witgatten waren terplaatse bij het Beleven (2exx), bij Helmond (1ex) , bij Bergeijk (1ex) , in het Leenderbos (2exx) , bij Valkenswaard (4exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Een  Zwartkopmeeuw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Kerkuil werd gezien in Geldrop (1ex) . De 1ste Draaihals werd gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) . Tapuiten waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (2exx) , op het Kranenveld/Soerendonk (3exx) , bij Bergeijk (1ex) , en bij telpost-Strabrecht (1ex) . Beflijsters waren aanwezig op het Kranenveld/Soerendonk (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (8xx) . Sprinkhaanzangers zongen bij het Soerendonks-Goor (1 zp) , en op de Cartier-heide (1 zp) . Een Snor zong bij de Ringselvennen (1 zp) . Grote barmsijzen werden gezien op de Cartier-heide (2exx) . Een Barmsijs vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en werden gezien op de Cartier-heide (1ex) , bij Eersel (1ex) , en in het Leenderbos (7exx) . Appelvinken werden gezien in het Leenderbos (2exx) .


Poelruiter  - Beleven/Reusel 10-04-2011 ( Frank Neijts )

zaterdag 9 april

Geoorde futen waren aanwezig op de Cartier-heide (8exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (1ex) , bij het Beleven (2exx) , en op de Loozerheide (2exx) . Zomertalingen waen aanwezig bij het Beleven (1ex) , op het Soerendonks-Goor (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1mn) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2vr) , over telpost-Strabrecht (1mn) , en werden gezien bij de Ringselvennen (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (3exx) , bij Sterksel (1ex) , en bij Mierlo (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beleven (6exx) , en bij Helmond (4exx) . Kemphanen waren aanwezig bij het Beleven (8exx) . Grutto,s waren terplaatse bij de Zinkplas (8exx) , bij het Beleven (3exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (8exx) . Regenwulpen waren terplaatse in een weiland bij Hapert (15exx) . Tureluurs vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) .  Een Groenpootruiter was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Witgatten vlogen over telpost-Loozerheide (8exx) , en waren terplaatse op de Strabrechtse-heide (3exx) , en bij het Beleven (1ex) .  Zwartkopmeeuwen vlogen over de Ringselvennen (2exx) , en over telpost-Strabrecht (2exx) . Tapuiten waren aanwezig op de Loozerheide (2xx) , en op de Strabrechtse-heide (4exx) . Beflijsters waren aanwezig op de Loozerheide (6exx) , op de Gastelse-heide (1ex) , bij Sterksel (1ex) , in de Zegge/Heeze (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Sprinkhaanzanger werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Een Rietzanger zong bij de Ringselvennen (1 zp) . Een Barmsijs vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Goudvinken werden gezien op de Cartier-heide (4exx) .


koekoek - De Pan/Sterksel 09-04-2011 ( Rene Weenink )

vrijdag 8 april

Geoorde futen waren aanwezig op het Goorven (5exx) . Bergeenden waren aanwezig bij het Beleven (6exx) . Brildukers werden gezien op het Goorven (1 paar) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Beleven (1 paar) . Een Zomertaling was aanwezig op het Beleven (1mn) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (3exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Goorven (2exx) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1mn) . Slechtvalken vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren terplaatse op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Een Kraanvogel werd gezien , tijdens het opschroeven boven het Kranenveld/Soerendonk (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beleven (8exx) .  Kemphanen waren aanwezig bij het Beleven (8exx) .  Grutto,s waren terplaatse bij het Beleven (4exx) , en bij de Zinkplas (2exx) . Een Regenwulp vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Tureluurs waren aanwezig bij het Beleven (7exx) , bij de Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en waren aanwezig bij het Beleven (1ex) . Witgatten vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Zwartkopmeeuwen vlogen over de Ringselvennen (2exx) , over het Beleven (2exx) , en over de Neterselse-heide (3exx) . De 1ste ? koekoeken vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Beflijsters waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (3exx) , en vlogen over telpst-Loozerheide (1mn - kort terplaatse) . Een Sprinkhaanzanger zong in de Strijperheg/Soerendonk  (1 zp) . Snorren zongen bij de Ringselvennen (3 zp) . Rietzangers zongen eveneens bij de Ringselvennen (2 zp) . Klapeksters vlogen over telpost-Loozerheide (2exx - 1ex ook kort terplaatse) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) .


Zwartkopmeeuwen - Budel-Dorplein 08-04-2011 ( Rene Weenink )

donderdag 7 april

Geoorde futen waren aanwezig op het Beleven (2exx) . Bergeenden waren aanwezig bij het Beleven (6exx) . Een Brilduiker was nog aanwezig op het Beleven (1mn) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Beleven (1 paar) . Een Zomertaling was aanwezig op het Beleven (1mn) .  Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beleven (10exx) . Kemphanen waren aanwezig bij het Beleven (15exx) . Grutto,s waren terplaatse bij het Beleven (9exx) . Een Zwarte ruiter was aanwezig op de Loozerheide (1ex) .Tureluurs waren aanwezig bij het Beleven (2exx)  en op de Loozerheide (4exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beleven (6exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Witgatten werden gezien bij het Beleven (2exx) . Een Bosruiter was eveneens aanwezig bij het Beleven (1ex) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Een IJsvogel werd gezien in Aarle-Rixtel (1ex) . Een Grote gele kwikstaart was aanwezig bij Aarle-Rixtwel (1ex) . Een Sprinkhaanzanger was kort terplaatse bij telpost-Strabrecht (1ex) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) .

woensdag 6 april

Geoorde futen waren aanwezig op het Grootmeer/Vessem (5exx) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (1mn+2vr) . Smienten waren aanwezig op het Beuven (1mn+1vr) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Een Rode wouw vloog over Someren-eind (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht(1 onv.mn+1vr) , en werden gezien bij de Ringselvennen (1vr) . Een Smelleken vloog langs telpost-Loozerheide (1mn) . Een Slechtvalk vloog over Gestel/Eindhoven (1ad) . Erg leuk , was de ROSSE GRUTTO die over telpost-Strabrecht vloog (1ex) . Een Tureluur vloog rond in de omgeving van het Beuven.Starven (1ex) . Witgatten werden gezien bij Manege-Meulendijks/Geldrop (2exx) , en bij het ,s-Heerenven (2exx) . Een Zwartkopmeeuw vloog over de Ringselvennen (1ex) . Een Grote gele kwikstaart was aanwezig bij Aarle-Rixtwel (1ex) . Een Rouwkwikstaart werd gezien bij Soerendonk (1adult vr) . Beflijsters werden gezien bij de Schaapskooi/Soerendonk (div.exx) , op de Loozerheide (4exx) , en op de Strabrechtse-heide (9exx) . Snorren zongen bij de Ringselvennen (3 zp) . Een Rietzanger zong eveneens bij de Ringselvennen (1 zp) . Een Buidelmees vloog over telpost-Strabrecht , en was kort terplaatse achter de telpost (1ex) . Grote barmsijzen waren terplaatse op de Plateaux (4exx) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Appelvink vloog eveneens over telpost-Strabrecht (1ex) .


Fitis - Loozerheide 06-04-2011 ( Frank Neijts )

dinsdag 5 april

Geoorde futen waren aanwezig op het Beleven (2exx) . Bergeenden waren aanwezig bij het Beleven (6exx) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Beleven (1 paar) . Een Zomertaling was aanwezig op het Beleven (1mn) . Slechtvalken waren terplaatse op het gebouw van de TD/Eindhoven (1 paar) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beleven (9exx) . Kemphanen waren aanwezig bij het Beleven (5ex) . Grutto,s waren terplaatse bij het Beleven (8exxx) . Een Tureluur was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Een Groenpootruiter was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Putters werden gezien in Eindhoven-noord (2exx) , en op de Strabrechtse-heide (1ex) . Een Europese kanarie werd gezien in Meerveldhoven (1vr) .


Sperwer (man) - Maarheeze 05-04-2011 ( Rene Weenink )

maandag 4 april

Geoorde futen waren aanwezig op het Beleven (2exx) , op de Zinkplas (2exx) , op het Beuven (1ex) , en op de Cartierheide (14exx) . Bergeenden waren aanwezig bij het Beleven (4exx) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (1mn+1vr) , en op het Beleven (1mn) . Smienten waren aanwezig op het Beuven (1mn+1vr) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Beleven (1 paar) .  Zomertalingen waren aanwezig op het Beleven (5mn) .  Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (4exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . en op de Plateaux (1ex) . Een Ooievaar vloog over het Beleven (1ex) . Een Rode wouw vloog over de Patersgronden (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1vr) , over de Ringselvennen (1ex) , en werden gezien bij het Beuven (1vr) . Een Blauwe kiekendief vloog over het Beuven (1 ringstaart) . Visarenden vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren kort terplaatse bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beleven (14exx) . Kemphanen waren aanwezig bij het Beleven (3ex) , en op de Loozerheide (1ex) . Grutto,s waren terplaatse bij het Beleven (8exxx) , en bij de Zinkplas (1ex) . Tureluurs waren aanwezig bij het Beleven (2exx) . Een Groenpootruiter was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Witgatten werden gezien bij het Beleven (2exx) , en bij het s,Heerenven (2exx) . Een IJsvogel werd gezien in de Genneperparken/Eindhoven (1ex) . Beflijsters werden gezien op de Strabrechtse-heide (5exx) , op de Loozerheide (2mn+1vr) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1mn) . Putters werden gezien bij Meerveldhoven (2exx) , bij Reusel (19exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Kleine barmsijzen vlogen over her Beleven (2exx) . Een Barmsijs vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .

zondag 3 april

Geoorde futen waren aanwezig op het Beleven (1ex) , op de Zinkplas (1ex) , en bij Valkenswaard (5exx) . Bergeenden waren aanwezig bij het Beleven (2exx) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (1vr) , en op het Beleven (1mn) . Grote zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (1mn+4vr) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Beleven (1 paar) , en op het Beuven (1mn) . Zomertalingen waren aanwezig op het Beleven (1mn) , op het Soerendonks-Goor (1mn) , en bij Valkenswaard (1ex) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (3exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (4exx) , en bij Valkenswaard (1ex) . Purperreigers vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Rode wouw vloog over Meerhoven/Eindhoven (1ex) . Een Bruine kiekendief was terplaatse bij het Beuven (1vr) . Visarenden vlogen over de Strabrechtse-heide (1ex) , en over de Vaarvennen/Malpie (1ex) . Een Smelleken vloog over Mierlo (1ex) . Slechtvalken waren terplaatse op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en bij Helmond (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beleven (6exx) , en vlogen over de Ringselvennen (2exx) . Kemphanen vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren aanwezig bij het Beleven (3exx) . Grutto,s waren terplaatse bij het Beleven (3exxx) , bij de Zinkplas (4exx) , en bij Dalem/Hapert (1ex) . Een Groenpootruiter was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Witgatten werden gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) . Een Dwergmeeuw werd gezien boven de Zinkplas (1ad) . De 1ste Koekoek werd gehoord bij Aarle-Rixtel (1ex) . Grote gele kwikstaarten waren terplaatse bij Eckart/Eindhoven (2exx) . Tapuiten werden gezien op de Loozerheide (1ex) , op de Strabrechtse-heide (1ex) , en op de Gastelse-heide (2exx) . Beflijsters werden gezien op de Strabrechtse-heide (6exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Snorren zongen bij de Ringselvennen (2 zp) . Een Rietzanger zong eveneens bij de Ringselvennen (1 zp) . Klapeksters waren aanwezig op de Loozerheide (1ex) , e op de Gtoote Heide/Leende (1ex) . Putters werden gezien op de Strabrechtse-heide (4exx) . Barmsijzen vlogen over de Strabrechtse-heide (7exx) , en werden gezien in het Leenderbos (6exx) . Kruisbekken waren terplaatse op de Strabrechtse-heide (4exx) , en vlogen over het Leenderbos (16exx) .


Kemphaan - Beleven/Reusel 03-04-2011 ( Ferry Duyvelaar )

zaterdag 2 april

Geoorde futen waren aanwezig op het Beuven (2exx) . Bergeenden waren aanwezig bij het Beleven (4exx) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (9exx) , en op het Beleven (1mn) . Een Smient was aanwezig op het Beuven (1mn) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Beleven (1 paar) . Zomertalingen waren aanwezig op het Beleven (1mn+2vr) , en op het Soerendonks-Goor (2mn+1vr) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Rode wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (3exx), over telpost-Strabrecht (1ex) , en over de Pals/Bladel (1ex) . Bruine kiekendieven werden gezien bij het Beleven (1vr) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1vr) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1 ringstaart) . Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over Gestel/Eindhoven (1ex) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Strabrecht (2exx) . Kraanvogels waren terplaatse op de Groote Heide/Leende (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (60exx) , over telpost-Strabrecht (12exx) , en vielen s,avonds in op de Strabrechtse-heide (9exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beleven (12exx) . Een Kemphaan vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Grutto,s waren aanwezig bij het Beleven (8exx) , en bij de Zinkplas (18exx - waaronder 4 a 5 kandidaten voor IJslandse grutto,s) . Een Regenwulp werd gezien bij het Beleven (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beleven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Witgatten waren aanwezig bij het Beleven (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) , en over telpost-Strabrecht (7exx) . Een Grote gele kwikstaart was terplaatse in Nuenen-noord (1ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (2mn) . Een Braamsluiper zong in ,t Loo/Waalre . Een Putter vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) .


Zomertaling - op een ven in de Kempen 02-04-2011 ( Gerard Schouten )

vrijdag 1 april

Geoorde futen waren aanwezig op op de Cartierheide (5exx) . Bergeenden waren aanwezig bij het Beleven (4exx) . Een Brilduiker was nog aanwezig op het Beleven (1mn) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Beleven (5exx) . Een Zomertaling was eveneens aanwezig op het Beleven (1mn) . Grote zilverreigers werden gezien in de Genneperparken /Eindhoven (1ex) , en op de High Tech Campus/Eindhoven (1ex) . Een Rode wouw vloog over De Pals/Bladel (1ex) . Bruine kiekendieven waren aanwezig bij de Ringselvennen (1 paar) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (1mn) , op de Loozerheide/Zinkplas (1mn) , en vloog over telpost-Loozerheide (1mn) . Kluten waren vanavond aanwezig bij het Beleven (24exx) . Een Kleine plevier vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Grutto,s waren aanwezig bij de Zinkplas (7exx) , en bij het Beleven (8exx) . Een Grote gele kwikstaart was aanwezig bij Aarle-Rixtel (1ex) . Een Tapuit werd gezien op De Pals/Bladel (1ex) . Een Grote barmsijs werd gezien bij Bladel (1ex) .


Kluten - Beleven/Reusel 01-04-2011 ( Lex Peeters )