Waarnemingen van Vogels in de Kempen

december

vrijdag 31 december

Kleine zwanen waren aanwezig bij de Koobliek/Bergeijk (12exx - waaronder 5 juv.) .Wilde zwanen waren eveneens aanwezig langs de Koobliek/Bergeijk (4exx) .Grote zilverreigers werden gezien langs de beekloop bij de Maaij/Bergeijk (2exx) , langs de Kromhurken/Bergeijk (1ex) , en overvliegend bij ,t Bokt/Eindhoven (1ex) . Een Blauwe kiekendief joeg over de Langakkers/Leende (1mn) . Een IJsvogel werd gezien in de Aanschotse Beemden/Eindhoven (1ex) . Putters werden gezien in Eindhoven (4exx) . Barmsijzen werden gezien in Eindhoven/Woensel (2exx) , en in een natuurtuin/Leende (1ex) . Een Appelvink was eveneens aanwezig in een natuurtuin in Leende (1ex) .

donderdag 30 december

Kleine zwanen vlogen over Nederwetten (2exx). . Toendrarietganzen waren aanwezig in de Diepenhoek (ca.250exx) , verder waren hier ook ca.1000 Kolganzen en 9 Brandganzen aanwezig . Kolganzen vlogen ook over het Beleven (24exx) . Grote zilverreigers werden gezien in de Diepenhoek (3exx) , op landgoed De Utercht (1ex) , en vlogen over Aarle-Rixtel (1ex) . Blauwe kiekendieven joegen bij het Beleven (1mn+1vr) , en op landgoed De Utrecht (1vr) . Een Waterpieper vloog over de Diepenhoek (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij het Beleven (1ex) . Kruisbekken werden gezien op de Rul/Heeze (9exx) . Goudvinken werden gezien bij Reusel (6exx) , en op landgoed De Utrecht (2exx) .

woensdag 29 december

Ook vandaag nog steeds veel ganzen in de Diepenhoek (enkele 1000den exx) , meestal gemengde groepen van Kolganzen en Rietganzen , maar ook 1 Brandgans en 1 Kleine rietgans , verden waren er nog ganzen aanwezig bij Someren , o.a. Kolgans (ca.300exx) , Toendrarietgans (ca.200exx) , Brandgans (1ex) . Een Grote zaagbek was aanwezig op de Z.W. vaart bij Helmond (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien in de Diepenhoek (1ex) , in de omgeving van het Soerendonks-Goor (2exx) , bij de Klotputten/Eindhoven (2exx) , en overvliegend over Middelbeers (1ex) , en over Strijp/Eindhoven (1ex) . Slechtvalken werden gezien langs de Witvenseweg/Veldhoven (2exx) , en bij Mierlo (1ex) . Een Klapekster werd gezien tussen Geldrop en Mierlo (1ex) . Putters werden gezien bij Mierlo (2exx) , bij Nuenen(3exx) , en vlogen over Leende (1ex) . Barmsijzen werden gezien bij Meerveldhoven (45exx) . Goudvinken werden gezien bij Soerendonk (1ex) , en bij Nuenen (1ex) .

dinsdag 28 december

Vandaag waren weer 1000den ganzen aanwezig in de Diepenhoek(ca.6000exx) , meest gemengde groepen Kolganzen en Rietganzen , maar ook 5 Brandganzen en 2 Kleine Rietganzen . Een Brilduiker was aanwezig op Aqua-Best (1vr) . Grote zilverreigers werden gezien in de Diepenhoek (1ex) , en bij het Groot Goor/Veldhoven (1ex). Een Pontische meeuw (1ad.) , en 4 Geelpootmeeuwen (1ad. +3 onv.) waren aanwezig bij Aqua-Best . IJsvogels werden gezien bij Nederwetten (1ex) , en bij de waterzuivering van Hapert (1ex) . Barmsijzen werden gezien bij Meerveldhoven (ca.50exx) . Een Goudvink werd eveneens gezien bij Meerveldhoven (1mn) , en bij Riethoven (4mn+1vr) .

maandag 27 december

Kleine zwanen waren aanwezig bij de Koobliek/Bergeijk (12exx - waaronder 5 juv.) . Vandaag enkele 1000den ganzen terplaatse in de Diepenhoek ( voornamelijk Toendrarietganzen en Kolganzen , maar ook 4 Brandganzen , 3 Kleine rietganzen en 2 Taigarietganzen ) . Grote zilverreigers werden gezien in de Diepenhoek (1ex) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig i de Diepenhoek (1 ad.( , en in de omgeving van het Groot Goor/Veldhoven (2exx) . Een Geelpotige zilvermeeuw werd gezien in Helmond (1ex) . Een Grote gele kwikstaart was terplaatse in Geldrop-Coevering (1ex) . PESTVOGELS werden gezien in Meerveldhoven (5exx) . Een Klapekster werd gezien op de Oirschotse-heide (1ex) . Barmsijzen werden eveneens gezien in Meerveldhoven (ca.50ex) . Kruisbekken vlogen over Strabrecht-noord (12exx) . Een Appelvink werd gezien in Gestel/Eindhoven (1ex) .


Grote zilverreiger - Diepenhoek 27-12-2010 ( Frank Neijts )

zondag 26 december

Een Roerdomp werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien op diverse plekken bij Valkenswaard (totaal 3exx) . Een Blauwe kiekendief werd gezien bij Valkenswaard ( 1 ringstaart) . Een IJsvogel werd gezien in de Aanschotse Beemden/Eindhoven-noord(1ex) . Een Grote gele kwikstaart was terplaatse in Geldrop-Coevering (1ex) . Een PESTVOGEL werd gezien langs het Broekenseind/Hoogeloon (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) . Putters werden gezien bij Reusel (ca.20exx) . Goudvinken werden gezien , op diverse plekken bij Valkenswaard (totaal 7exx) , en bij Borkel en Schaft (5vr) .

zaterdag 25 december

Vandaag opnieuw veel beweging van ganzen , voornamelijk Kolganzen , maar ook Rietganzen en enkele Grauwe ganzen (bij elkaar vele 100den exx) . Grote zilverreigers werden gezien in de Pan/Maarheeze (2exx) , en in de omgeving van Aarle-Rixtel (2exx) . Blauwe kiekendieven werden gezien in het Leenderbos (1vr) , en bij Valkenswaard (1vr) . Alweer vloog er een RUIGPOOTBUIZERD over een tijdelijke telpost , en wel over telpost-Gestel/Eindhoven (1 onv.) . Een Slechtvalk vloog over telpost-Geldrop-Coevering (1 onv.) . IJsvogels werden gezien in Eckart/Eindhoven (1ex) , bij Nederwetten (1ex) , en langs de Gender/Veldhoven (1ex) . Een Grote gele kwikstaart was terplaatse in Geldrop-Coevering (1ex) . Putters werden gezien bij Schaft (11exx) . Goudvinken werden gezien bij Schaft (1ex) , en bij Valkenswaard (2exx) . Appelvinken vlogen over telpost-Gestel/Eindhoven (1ex) , en over telpost-Geldrop-Coevering (1ex - ook kort terplaatse ) .

vrijdag 24 december

Kleine zwanen vlogen over Geldrop-Coevering (3exx) . Vandaag weer veel beweging van ganzen , voornamelijk Rietganzen en Kolganzen veelal in gemengde groepen ( enkele 100den exx) , over Geldrop-Coevering en Gestel/Eindhoven  . Grote zilverreigers vlogen over Geldrop-Coevering (3exx) , en over golfbaan-Welschap (1ex) . Blauwe kiekendieven waren aanwezig op de Langakkers/Leende (mn+vr) , en werden gezien bij De Kapel/Borkel (1vr) , en vlogen over Geldrop-Coevering (1 ringstaart) . Een RUIGPOOTBUIZERD trok over de Gastelse-heide (1ex) . Een Slechtvalk vloog over Gestel/Eindhoven (1ex) . Kraanvogels vlogen over het Beleven (36exx) . Een Houtsnip was aanwezig op golfbaan-Welschap (1ex) . Een Barmsijs was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) .

donderdag 23 december

Een Grote zilverreiger trok over Geldrop-Coevering (1ex) . Een Blauwe kiekendief joeg over de Langakkers/Leende (1mn) . Alweer de 2de RUIGPOOTBUIZERD binnen 3 dagen trok over trekeldorado - Geldrop-Coevering (1 onv.ex ) .


Ruigpootbuizerd ( onvolwassen ) - Geldrop-Coevering 23-12-2010 ( Robert Kastelijn )

woensdag 22 december

Toendrarietganzen waren terplaatse bii het Peelven/Sterksel (80exx) . Kolganzen waren eveneens terplaatse bii het Peelven/Sterksel (230exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij Vessem (1ex) , in het Nuenens-Broek (1ex) , en in de omgeving van Nuenen (1ex) . Blauwe kiekendieven werden gezien , jagend op de Langakkers/Leende (2vr) , jagend bij het Beleven (1 ringstaart) , jagend langs de Vlaamse-weg/Sterksel (1 ringstaart ) , op industrieterrein-Hoogeind/Helmond (1 ringstaart) , en overvliegend over Gestel-Eindhoven (1vr) . Een Smelleken werd gezien in het Nuenens-Broek (1mn) . IJsvogels werden gezien bij Dommelen (1ex) , en op industrieterrein-Hoogeind/Helmond (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien in Geldrop-Coevering (1ex) . Een Noordse kauw werd gezien in Nuenen (1ex) . Goudvinken werden gezien bij Reusel (5exx) , en bij Nuenen (1ex) .


Grote zilverreiger - Nuenen 22-12-2010 ( Robert Kastelijn )

dinsdag 21 december

Blauwe kiekendieven werden gezien op de Langakkers/Leende (2vr) . Een Slechtvalk werd gezien in het centrum van Eindhoven (1mn) .

maandag 20 december

Vandaag veel beweging van ganzen met : vele 100 den over Geldrop/Coevering , Gestel/Eindhoven en Bergeijk , veelal gemengde groepen van Kolganzen en Rietganzen . Roerdompen werden gezien bij Budel-Dorplein (2exx) . Grote zilverreigers werden gezien in de omgeving van de Maaij/Bergeijk (1ex) , en vlogen over Geldrop/Coevering (1ex) . Een  RUIGPOOTBUIZERD trok over Geldrop-Coevering (1ex) . Een IJsvogel werd gezien in de omgeving van het Groot Goor/Helmond (1ex) .

zondag 19 december

Blauwe kiekendieven werden gezien op de Langakkers/Leende (1vr) , op de Gastelse-heide (1mn) , en vlogen over Geldrop-Coevering (1vr) . Een Houtsnip was terplaatse op de Langakkers/Leende (1ex) . Een IJsvogel werd gezien langs de Tongelreep/Eindhoven (1ex) . WITKOPSTAARTMEZEN werden gezien in de omgeving van Meerhoven (2exx) . Putters werden gezien bij Geldrop (7exx) . Goudvinken werden gezien in Eindhoven (9exx) . Apppelvinken werden op 2 plekken gezien in Eindhoven (1+14exx) .

zaterdag 18 december

Kleine zwanen werden gezien op het Beuven (50exx) , en bij Maarheeze (56exx) . Toendrarietganzen waren terplaatse bij Someren-heide (ca.550exx) . Rietganzen werden gezien op het Beuven (660exx) , en vlogen over Someren-heide (ca.400exx) . Kolganzen werden gezien op het Beuven (40exx) , en bij Someren-heide (ca.90exx) . Grote zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (8exx) . Een Grote zilverreiger werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Blauwe kiekendieven werden gezien op de Langakkers/Leende (1vr) , en kwamen slapen op de Cartierheide (3exx) , en op de Hapertse-heide-oost (1mn) . Een RUIGPOOTBUIZERD werd gezien bij het Beuven (1ex) . Witkoppige staartmezen werden gezien in Geldrop (2exx) . Klapeksters waren aanwezig op de Cartierheide (2exx) , en op de Landschotse-heide (1ex) . Putters werden gezien bij Eindhoven (2exx) . Barmsijzen werden gezien in Eindhoven-noord (2exx) . Kruisbekken werden gezien bij het Beuven (13exx) . Goudvinken werden gezien bij Aalst-Waalre (1ex) , bij Geldrop (2exx)  , en op 2 plekken in Eindhoven (8+6exx) . Appelvinken werden gezien op 2 plekken in Eindhoven (2 + min.15exx) .


Keep - Eindhoven 18-12-2010 ( Frank Neijts )

vrijdag 17 december

Een Slechtvalk werd gezien bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) . Putters werden gezien bij Helmond (3 groepjesvan rsp. 6+6 en 4exx) , in Leende (11exx) , en bij Eindhoven (2exx) . Een mooi aantal Sijzen werd gezien bij de Eindhoven (ca.350exx) . Goudvinken werden gezien bij Aalst-Waalre (4exx) , en bij Eindhoven (3exx) . 

donderdag 16 december

Geen waarnemingen ontvangen .

woensdag 15 december

Kleine zwanen werden gezien op het Beuven (31exx - waaronder 5 juv.) . Toendrarietganzen werden gezien op het Beuven (180exxx) . Kolganzen werden gezien op het Beuven (60exx) . Grote zaagbekken waren aanwezig op het gat van Waalre/Waalre (1vr) , en op het Beuven (4mn+4vr) .  Grote zilverreigers werden gezien in de omgeving van het Groot Goor/Veldhoven (1ex) , en in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) . Een Waterpieper werd gezien bij het Beuven (1ex) .  WITKOPSTAARTMEZEN werden gezien in een groep gewone Staartmezen in Strijp/Eindhoven (6exx) , en bij Nuenen (2exx) . Kruisbekken werden gezien bij het Beuven (10exx) .

dinsdag 14 december

Kolganzen vlogen over Gestel/Eindhoven (ca.75exx) , en over het Beleven (1ex) . Een Grote zilverreiger werd gezien bij Hoogeloon (1ex) . Een Blauwe kiekendief werd gezien bij het Beleven (1 onv.) . Een Barmsijs was aanwezig in Eindhoven-noord (1ex) . Goudvinken werden gezien in Eindhoven-noord (7exx) . Appelvinken werden gezien in Eindhoven -noord (8exx) .

maandag 13 december

 Rietganzen vlogen over Gestel/Eindhoven (13exx) . Een Pijlstaart werd gezien bij Helmond (1man) . Grote zilverreigers werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , in de omgeving van het Groot Goor/Veldhoven (1ex) , en in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) . Een Blauwe kiekendief werd gezien bij de Kromhurken/Bergeijk (1man) . Een Slechtvalk was aanwezig in de omgeving van het Groot Goor/Veldhoven (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien in het Severijnpark-Gestel/Eindhoven (1ex) , en bij Helmond (1ex) . Pestvogels werden weer gezien in Eindhoven-noord (2exx) . Een Noordse kauw werd gezien bij Helmond (1ex) . Putters werden gezien bij Helmond (14exx) . Barmsijzen werden gezien in Eindhoven-noord (4exx) . Goudvinken werden gezien in Eindhoven-noord (4exx) . Appelvinken werden gezien in Eindhoven -noord (2exx) .


Pestvogel - Eindhoven-noord 13-12-2010 ( Jos Keppens )

zondag 12 december

Kleine zwanen werden gezien op het Beuven (12exx) , bij Leenderstrijp (15exx) , en vlogen over Someren-heide (14exx) , over de Randweg-oost-Budel (14exx) , en over vliegveld-Budel (5exx) . Rietganzen vlogen over de Ringselvennen (ca.200exx) , over de Loozerheide (ca.80exx) , en waren terplaatse bij Someren-heide ( ca.300exx) . Een Kleine rietgans was aanwezig bij Someren-heide (1ex) . Kolganzen waren aanwezig bij Someren-heide (ca.20exx) , langs de Paaldijk/Soerendonk (11exx) , en vlogen over de Loozerheide (ca.20exx) . Brilduikers werden gezien op het Beuven (2exx) , en op de Zinkplas (1vr) . Grote zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (3exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij vliegveld-Budel (1ex) , bij de Ringselvennen (2exx) , langs de Paaldijk/Soerendonk (2exx) , in de omgeving van het Soerendonks-Goor (3exx) , bij de Maaij/Bergeijk (2exx) , bij de Kromhurken (1ex) , langs de Keersopperdreef (1ex) , in de omgeving van het Groot Goor/Veldhoven (1ex) , in de Diepenhoek (1ex) , bij de Klotputten/Eindhoven (2exx) , en bij Leenderstrijp (2exx) . Blauwe kiekendieven werden gezien op de Dijkse-heide/Soerendonk (1vr) , en bij Budel (1vr) . Een Slechtvalk was aanwezig in de omgeving van het Groot Goor/Veldhoven (1ex) . IJsvogels werden gezien bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) , en bij de Ringselvennen (1ex) . Pestvogels werden weer gezien in Eindhoven -noord (2exx) . WITKOPSTAARTMEZEN werden gezien in een groep gewone Staartmezen bij Budel (2exx) . De KORTSNAVELBOOMKRUIPER was ook vandaag nog aanwezig bij Mierlo (1ex) . Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse-heide (4exx) . Putters werden gezien bij Budel-Dorplein (6+3exx) , en bij Eindhoven (11exx) . Barmsijzen werden gezien in Eindhoven-noord (12exx) . Kruisbekken vlogen over de Ringselvennen (2exx) , over telpost-Strabrecht (2exx) , en werden gezien bij het Grafven (3exx) , en bij de Schaapskooi/Soerendonk (ca.100exx) . Goudvinken werden gezien bij Budel-Dorplein (3exx) , en in Eindhoven-noord (7exx) . Appelvinken werden gezien bij Budel-Dorplein (2exx) , en in Eindhoven-noord (6+12exx) .


Buizerden - vliegveld-Eindhoven 12-12-2010 ( Ferry Duyvelaar )

zaterdag 11 december

Grote zilverreigers werden gezien bij Mierlo (2exx) . Een Blauwe kiekendief werd gezien op de Cartierheide (1vr) . Een Pestvogel was nog aanwezig in Eindhoven-noord (1ex) . Een KORTSNAVELBOOMKRUIPER werd gezien bij Mierlo (1ex) . Barmsijzen werden gezien in Eindhoven-noord (ca.20exx) . Goudvinken werden gezien in Eindhoven-noord (4exx) . Een Appelvink werd eveneens gezien in Eindhoven-noord (1ex) .


Kortsnavelboomkruiper - Mierlo 11-12-2010 ( Robert Kastelijn )

vrijdag 10 december

Grote zilverreigers werden gezien bij Hoogeloon (2exx) , en vlogen over het Dommeldal/Veldhoven (1ex) . Een Blauwe kiekendief joeg over de Langakkers/Leende (1mn) . Een Slechtvalk werd gezien op de Run/Veldhoven (1ex) . Een Pestvogel was nog aanwezig in Eindhoven-noord (1 onv.man) . Barmsijzen werden gezien in Eindhoven-noord (ca.15exx) . Een Kruisbek vloog over de Langakkers/Leende (1ex) . Goudvinken werden gezien in Eindhoven-noord (ca.10exx) , en bij Meerveldhoven (2exx) . Appelvinken werden eveneens gezien in Eindhoven-noord (ca.10exx) .

donderdag 9 december

Een Grote zilverreiger vloog over Gestel/Eindhoven (1ex) . In Eindhoven-noord werden de volgende soorten gezien : Pestvogel (1 onv. man - ander ex. als van 05-12 ) , Barmsijs 10exx , Goudvink 9exx en Appelvink 2exx .


Pestvogel ( onvolwassen man ) - Eindhoven 09-12-2010 ( Frank Neijts )

woensdag 8 december

Een Rode wouw trok over de Langakkers/Leende (1ex) . Kleine barmsijzen werden gezien in Gestel/Eindhoven (12exx) . Goudvinken werden gezien in een natuurtuin in Leende (2exx) .

dinsdag 7 december

Een Europese kanarie was nog steeds aanwezig in een natuurtuin in Leende (1ex) . Appelvinken werden gezien in Eindhoven-noord (3exx) .

maandag 6 december

Grote zilverreigers werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , in de omgeving van het Groot Goor/Veldhoven (1x) , en vlogen over de Rapelenburg/Eindhoven (1ex) . Een Blauwe kiekendief werd gezien bij het Beleven (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig in de omgeving van het Groot Goor/Veldhoven (1ex) . In een natuurtuin in Leende werden de volgende soorten gezien : Putter (8exx) , Europese kanarie (1ex) en Goudvink (3exx) , en verder werden er nog Putters gezien bij Helmond (15exx) .

zondag 5 december

Rietganzen vlogen over de Diepenhoek (60exx) . Smienten waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (7exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks-Goor (2exx) , langs de Paaldijk/Soerendonk (1ex) , en vlogen over de Diepenhoek (1ex) , en over de A67 bij Veldhoven (1ex) . De 1ste PESTVOGEL die terplaatse was , werd gezien in Eindhoven-noord (1ad. man) . Putters werden gezien in Leende (4exx) , en in Eindhoven-noord (6exx) . Barmsijzen werden gezien in Gestel/Eindhoven (ca.30exx) , en in Eindhoven-noord ( ca.40exx) , waaronder min. 3 Kleine barmsijzen . Goudvinken werden gezien in Eindhoven-noord (6exx) . Appelvinken werden op twee plaatsen gezien in Eindhoven-noord (resp. 4+7exx) .


Pestvogel ( adult man ) - Eindhoven 05-12-2010 ( Frank Neijts )

zaterdag 4 december

Kleine zwanen werden gezien, terplaatse bij Maarheeze (28exx) . Kolganzen waren terplaatse bij Sterksel (19exx) . Een Brilduiker was aanwezig bijde Klotputten/Eindhoven (1mn) . Grote zilverreigers werden gezien bij de Klotputten/Eindhoven (3exx) , en in de omgeving van het Groot Goor/Veldhoven (1ex) . Slechtvalken werden gezien in de omgeving van het Groot Goor/Veldhoven (1ex) , en in de Diepenhoek (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) . Putters werden gezien bij Eindhoven (2exx) . Een Goudvink werd gezien bij Aalst (1mn) .

vrijdag 3 december

Kleine zwanen werden gezien op het Beuven (21exx) . Grote zilverreigers vlogen over Eindhoven-noord (groep van 15exx) .  Een RUIGPOOTBUIZERD vloog over de Strabrechtse-heide (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij de Genneper watermolen/Eindhoven (1ex) . Een Grote gele kwikstaart was aanwezig in het centrum van Eindhoven (1ex) . Grote barmsijzen werden gezien in Eindhoven-noord (5exx) . Kleine barmsijzen werden eveneens gezien in Eindhoven-noord (3exx) . Ook Goudvinken lieten zich zien in Eindhoven-noord (4exx) . Appelvinken werden ook gezien in Eindhoven-noord (8exx) .


IJsvogel - Eindhoven 03-12 ( Johan Lazaroms )

donderdag 2 december

Grote zilverreigers werden gezien bij het Bokt/Eindhoven (1ex) , en bij ,t Goor/Helmond (1ex) . Een Houtsnip werd gezien bij het Bokt/Eindhoven (1ex) .

woensdag 1 december

Een Grote zaagbek was aanwezig op het gat van Waalre/Waalre (1vr)  . Een RUIGPOOTBUIZERD was aanwezig op Eindhoven-Airport (1ex) . Een mooi aantal Kepen werd gezien bij Maarheeze (groep van ca.300exx) .