Waarnemingen van Vogels in de Kempen

september

donderdag 30 september

 Een Grote zilverreiger vloog over Gestel/Eindhoven (1ex) .

woensdag 29 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en op de Patersgronden (1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1 onv.) , en over telpost-Patersgronden/Groote Heide (3exx) . Rode wouwen vlogen over telpost-Patersgronden/Groote Heide (1ex) , en over het Beleven (2exx) . Bruine kiekendieven werden gezien bij het Beleven (1vr) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1 onv.man + 2vrouw) , en over telpost-Patersgronden/Groote Heide (1ex) . Een Visarend vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Smelleken vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , en vlogen over telpost-Patersgronden/Groote Heide (1ex) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Kemphanen waren eveneens aanwezig bij het Beleven (4exx) . Een Oeverloper was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een mooie waarneming was de STRANDLEEUWERIK die over telpost-Patersgronden/Groote Heide vloog (1ex) . Ook leuk was een GROTE PIEPER die ook over telpost-Patersgronden/Groote Heide vloog (1ex) . Een Paapje was aanwezig bij telpost-Loozerheide (1ex) . Een Beflijster vloog over telpost-Patersgronden/Groote Heide (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Patersgronden/Groote Heide (10exx) , en waren terplaatse op de Patersgronden/Groote Heide (16exx) .

dinsdag 28 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (10exx) . Een Visarend is nog steeds aanwezig bij het Beuven (ex) .

maandag 27 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (2exx) . Visarenden werden gezien bij het Beleven (1ex) , en vlogen over de Loozerheide (1ex) . Slechtvalken werden gezien in het Dommeldal/Veldhoven (2exx) . Een Oeverloper werd gezien bij het Beleven (1ex) . IJsvogels werden gezien bij de Maaij.Bergeijk (1ex) , en langs de Kleine Beerze/Hoogeloon (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op de Loozerheide (1ex) .

zondag 26 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (8exx) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Ooievaars vlogen over de kanalenkruissing bij Aarle-Rixtel (16exx) , en over telpost-Loozerheide (9exx) .  Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (3 onv.) . Een Rode wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1vr+2 onv.man) . Een Visarend is nog steeds aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Smelleken vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , in de Dommelbeemden/Waalre (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ad vr) . Goudplevieren vlogen over telpost-Strabrecht (22exx) , en over telpost-Loozerheide (47exx) . Een Kleine strandloper was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Krombekstrandloper was eveneens aanwezig bij het Beuven (1ex) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij het Beuven (5exx) . Een REUZENSTERN vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .  Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Tapuiten werden gezien op de Strabrechtse-Heide (5exx) . Een Beflijster vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) , en op de Loozerheide (1ex) . Een Putter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Kruisbekken werden gezien bij het Beuven (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een IJsgors vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .


Ooievaars ( deel van groep van 16exx) - Aarle-Rixtel 26-09-2010 ( Marc Verbeeten )

zaterdag 25 september

Een Brilduiker was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Een Pijlstaart was aanwezig op de Zinkplas (1vr) . Een Roerdomp werd gezien bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (10exx) , bij de Maaij/Bergeijk (3exx) , bij het Groot Meer/Vessem (1ex) , op de Patersgronden (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote Heide (2exx) . Een Rode wouw vloog over telpost-Patersgronden/Groote Heide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1vr) , en over Geldrop/Coevering (1mn) . Visarenden waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1 onv.) . Goudplevieren werden gezien bij het Beuven (3exx) . Een Zilverplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Kleine strandloper was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Krombekstrandloper was eveneens aanwezig bij het Beuven (1ex) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij het Beuven (4exx) , en bij het Beleven (2exx) . Zwarte ruiters vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Witgatten werden gezien bij het Beleven (7exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij het Beleven (2exx) . IJsvogels werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en bij de Ringselvennen (1ex) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Paapjes werden gezien bij telpost-Loozerheide (2exx) , en in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Loozerheide (3exx) , en in het Dommeldal/Veldhoven (2exx) . Een Putter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Kruisbekken waren aanwezig op de Patersgronden (11exx) , en vlogen over telpost-Patersgronden/Groote Heide (21exx) .


Tapuit (man) - Veldhoven 25-09-2010 ( Ferry Duyvelaar )

vrijdag 24 september

Een Roerdomp werd gezien bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (8exx) . Een Rode wouw was terplaatse op Eindhoven-Airport (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Kleine strandlopers waren aanwezig bij het Beuven (4exx) . Bonte strandlopers waren eveneens aanwezig bij het Beuven (5exx) . Een Kemphaan was ook aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Bokje werd gezien in de omgeving van Welschap (1ex) . Paapjes werden gezien bij Welschap (4exx) . Tapuiten waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (12exx) , en bij Welschap (3exx) . Putters werden gezien bij Welschap (3exx) .

donderdag 23 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (10exx) . Ooievaars vlogen over de Ringselvennen (11exx) . Een Rode wouw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (4vr kleed) , en over de Loozerheide (1ex) . Visarenden waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een MORINELPLEVIER vertrok om 07.38 uur vanaf het Beuven (1 onv.) . Een Kleine strandloper was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Bonte strandlopers waren eveneens aanwezig bij het Beuven (4exx) . Een Oeverloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Paapje werd gezien bij telpost-Strabrecht (1ex) . Een Tapuit werd eveneens gezien bij telpost-Strabrecht (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Putters vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Kruisbekken vlogen eveneens over telpost-Strabrecht (6exx) .

woensdag 22 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (11exx) , bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , op de Patersgronden (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (groepje van 4exx met 2 blauwe reigers) , telpost-Loozerheide (5exx - waaronder groepje van 4exx) , en telpost-Patersgronden/Groote Heide (2exx) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote Heide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (12exx) , en over telpost-Loozerheide (16exx) . Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en waren aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Smelleken vloog langs telpost-Strabrecht (1vr kleed) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2 ad.) , en over telpost-Patersgronden/Groote Heide (1ex) . Een Bontbekplevier was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Kleine strandloper (1ex) en een Bonte strandloper (1ex) waren eveneens aanwezig bij het Beuven . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Patersgronden/Groote Heide (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Patersgronden/Groote Heide (1ex) , en over telpost-Strabrecht (3exx) . Paapjes waren aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , op de Galgeberg/Strabrecht (2exx) , op de Loozerheide (1ex) , en bij telpost-Strabrecht (2exx) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Strabrecht (2exx) , en bij telpost-Patersgronden/Groote Heide (1ex) . Putters vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Patersgronden/Groote Heide (4exx) . Een Barmsijs vloog over telpost-Patersgronden/Groote Heide (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Patersgronden/Groote Heide (3exx) .


Bruine kiekendief - telpost-Loozerheide 22-09-2010 ( Rene Weenink )

dinsdag 21 september

Een Roerdomp werd gezien bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (8exx) . Een Ooievaar was aanwezig bij Vaarle/Nuenen (1ex - mogelijk escape van Dierenrijk ) . Een Visarend was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Slechtvalk werd gezien bij Mierlo (1ex) .

maandag 20 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (10exx) . Een Wespendief werd gezien op de Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en op de Loozerheide (1vr) . Visarenden waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en vlogen over telpost-Patersgronden/Groote Heide (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig bij het Groot Goor/Veldhoven (1ex) . Een IJsvogel werd gezien , langs de Kleine Beerze/Hoogeloon (1ex) . Een Europese Kanarie vloog over telpost-Patersgronden/Groote Heide (1ex) . Kruisbekken waren aanwezig in de omgeving van telpost-Patersgronden/Groote Heide (41exx) . Een Appelvink vloog over telpost-Patersgronden/Grooyte heide (1ex) .   


Gaai - Loozerheide 20-09-2010 ( Rene Weenink )

zondag 19 september

Een Brilduiker was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Grote zilverreigers vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en waren aanwezig bij het Beuven (7exx) . Ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (7exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1mn+1vr) , en over telpost-Loozerheide (1mn) . Een Visarend was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Smellekens vlogen langs telpost-Strabrecht (1ex) , en langs telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , op de ASML toren/Veldhoven (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Bontbekplevieren vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Een Groenpootruiter vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Bosruiter werd gezien bij het Beleven (1ex) . Een Oeverloper werd eveneens gezien bij het Beleven (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Paapjes werden gezien bij telpost-Loozerheide (2exx) .Een Tapuit werd eveneens gezien bij telpost-Loozerheide (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) . RAVEN vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Putters werden gezien bij Veldhoven (2exx) , en vlogen over telpost-Patersgronden/Groote Heide (2exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Patersgronden/Groote Heide (4exx) , en waren terplaatse op de Patersgronden/Groote Heide (65exx) .

zaterdag 18 september

Een Brilduiker was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (11exx) . Ooievaars vlogen over Aarle-Rixtel (10exx om 10.35 uur) , later vloog waarschijnlijk dezelfde groep over telpost-Strabrecht (10exx om 11.23 uur) . Wespendieven werden gezien boven de Ringselvennen (2exx) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1vrouwkleed) . Een Visarend was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Slechtvalken werden gezien op de hoogspanningsmasten bij het Groot Goor/Veldhoven (2exx) , en op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Een Tureluur vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Oeverloper werd gezien bij het Beleven (1ex) . Een Velduil werd gezien op Eindhoven-Airport (1ex) . IJsvogels werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en op industrieterrein-Hoogeind/Helmond (1ex) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Tapuiten waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (3exx) . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) . Putters werden gezien bij Veldhoven (7exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (10exx) . Een Appelvink vloog eveneens over telpost-Strabrecht (1ex) .

vrijdag 17 september

Een Brilduiker was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (15exx) . Een Visarend was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Een Tureluur was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Een Groenpootruiter vloog over het Beuven (1ex) . Een Oeverloper werd gezien bij het Beleven (1ex) . Een Goudvink werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) .

donderdag 16 september

Een Brilduiker was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (9exx) . Een Visarend was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig in een hoogspanningsmast bij het Groot Goor/Veldhoven (1ex) . Een Kleine plevier was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Een Oeverloper was eveneens aanwezig bij het Beleven (1ex) . Een Kruisbek vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .

woensdag 15 september

Een Brilduiker was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (11exx) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Visarend was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Smelleken vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , en werden gezien bij het Beleven (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij het Beleven (2exx) . Een Paap was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) . Een Tapuit was aanwezig bij telpost-Loozerheide (1ex) . Kruisbekken werden gezien in het Leenderbos (1ex) , en vlogen over het Beuven (1ex) .

dinsdag 14 september

Een Roerdomp werd gezien bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (10exx) . Een Bruine kiekendief vloog over de Strabrechtse-heide (1mn) . Een Visarend was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Kleine strandlopers was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Groenpootruiter was eveneens aanwezig bij het Beuven (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij het Beuven (2exx) . Tapuiten werden gezien op de Strabrechtse-Heide (4exx) .

maandag 13 september

Een Brilduiker was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (9exx) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) .  Bruine kiekendieven werden gezien bij het Beuven (1vr) , bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1vr+1onv. man) . Visarenden waren nog aanwezig bij het Beuven (1ex) , bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en bij visvijver de Ronde Bleek/Sterksel (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Een Bontbekplevier was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Bonte strandloper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Kemphanen waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Een Zwarte ruiter was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Groenpootruiter was eveneens aanwezig bij het Beuven (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij het Beleven (2exx) . Een IJsvogel werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Paapjes waren aanwezig bij telpost-Loozerheide (5exx) . Tapuiten werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij telpost-Loozerheide (2exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) .

zondag 12 september

Een Brilduiker was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Een Roerdomp werd gezien bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (13exx) . Een Wespendief was terplaatse in het Leenderbos (1ex) .  Een Visarend was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Smelleken trok over de Langakkers/Leende (1ex) . Een Kleine strandlopers was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en bij het Beleven (1ex) . Een Zwarte ruiter (1ex) , en een Groenpootruiter(1ex) , waren eveneens aanwezig bij het Beuven . Oeverlopers waren aanwezig bij het Beleven (2exx) . Een Pontische meeuw werd gezien bij Aqua-Best (1 kj ex ) . Een IJsvogel werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Een Draaihals was aanwezig in een tuin in Woensel/Eindhoven (1ex) . Tapuiten werden gezien op de Strabrechtse-Heide (5exx) . Kruisbekken werden op 3 plekken gezien in het Leenderbos ( 26 - 5 en 17exx) .

zaterdag 11 september

Een Bergeend was aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1 juv.) . Een Brilduiker was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Een Grote zilverreiger vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (4 juv.) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2vr) , over telpost-Loozerheide (1mn+3vr) , over telpost-Patersgronden/Groote Heide (2vr) , en werden gezien bij het Beuven (1vr) , en bij de Zinkplas (1mn) . Visarenden waren aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en bij het Beuven (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , bij het Groot goor/Veldhoven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Bontbekplevieren werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij de Zinkplas (1ex) . Een Goudplevier vloog over het Beleven (1ex) . Een Kleine strandloper was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij het Beuven (6exx) , en bij het Beleven (1ex) . Een Zwarte ruiter was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Beleven (2exx) . Zwarte sterns vlogen over telpost-Strabrecht (2exx). Een IJsvogel werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Draaihals werd gezien op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Paapjes werden gezien bij telpost-Loozerheide (16exx) , en op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Tapuiten werden gezien op de Strabrechtse-Heide (7exx) , en bij telpost-Loozerheide (2exx) . Een Klapekster was aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Kruisbekken werden gezien bij de Patersgronden (13exx) , en vlogen over telpost-Patersgronden/Groote Heide (25exx) , en over telpost-Strabrecht (6exx) .


Bruine kiekendief (man) - Ringselvennen 11-09-2010 ( Rene Weenink )

vrijdag 10 september

Een Brandgans werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Bergeend was aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1 juv.) . Een Brilduiker was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (13exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (mn+vr kleed) , en waren aanwezig bij het Beuven (1vr) . Visarenden waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Eenn Slechtvalk werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Bontbekplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Kleine strandlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) , en bij het Beuven (1x) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij het Beuven (6exx) , en bij het Beleven (2exx) . Een Zwarte ruiter was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Oeverloper was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Zwarte sterns vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een IJsvogel was aanwezig bij de Ekkerswijer/Eindhoven (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Paapje werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Tapuiten waren eveneens aanwezig op de Strabrechtse-Heide (5exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en werden gezien in de omgeving van het Starven (8exx) . Een Ortolaan vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .

donderdag 9 september

Een Roerdomp werd gezien bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (14exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2onv.) , en werden gezien bij het Beuven (1vr) , bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Beleven (1vr) . Visarenden vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , over de Langakkers/Leende (2exx - min of meer samen) , en waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Een Bontbekplevier was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Kleine strandlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (3 onv.) , en bij het Beleven (1ex) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij het Beuven (6exx) , en bij het Beleven (1ex) . Een Zwarte ruiter was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Groenpootruiter vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Beleven (2exx) . Een Zwarte stern werd gezien bij het Beuven (1ex) . Een late Gierzwaluw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . IJsvogels waren aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) , en werden gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Een Draaihals was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex) . Duinpiepers vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Paapjes werden gezien op de Langakkers/Leende (3exx) , en bij telpost-Loozerheide (18exx) . Tapuiten waren aanwezig bij telpost-Strabrecht (1ex) , en bij telpost-Loozerheide (3exx) . Een Sprinkhaanzanger was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (10exx) , en over het Scheidingven (8exx) . Ortolanen vlogen telpost-Loozerheide (2exx samen) .


Duinpieper - telpost-Loozerheide 09-09-2010 ( Frank Neijts )

woensdag 8 september

Een Brilduiker was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Smienten waren aanwezig op het Beuven (2exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (9exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (7exx - 6+1) . Een Wespendief werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1 onv.) . Bruine kiekendieven waren aanwezig bij het Beuven (1vr) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2mn+1vr) , en over telpost-Loozerheide (mn+vr) . Visarenden werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Slechtvalken vlogen over de Strabrechtse-Heide (1ex) , over Gestel/Eindhoven (1ex) , en waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Een Bontbekplevier was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Kleine strandloper was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Bonte strandlopers werden gezien bij het Beuven (2exx) , bij het Beleven (5exx) , en bij het Soerendonks-Goor (1ad+2onv.) .  Kemphanen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en werden gezien bij het Beleven (1ex) . Een Bosruiter was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Oeverlopers waren eveneens aanwezig bij het Beleven (2exx) . Een Dwergmeeuw vloog over telpost-Strabrecht (1 juv.) , en viel in bij het Beuven . Zwarte sterns vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) . Een late Gierzwaluw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Paapje was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Tapuiten waren aanwezig bij telpost-Strabrecht (3exx) , en verspreid over de Strabrechtse-Heide (12exx) . Kruisbekken werden gezien op de Strabrechtse-Heide (3exx) .


 Wespendief (onvolwassen) - Bergeijk 08-09-2010 ( Jos Keppens )

dinsdag 7 september

Een Brilduiker was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Een Kwartel werd gezien op Eindhoven-Airport (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (11exx) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij het Beuven (1ex) . Een Slechtvallk was aanwezig bij het Dommeldal/Waalre (1ex) . Een Kleine plevier werd gezien bij het Beuven (1ex) . Bontbekplevieren waren aanwezig bij het Beleven (3exx) . Een Groenpootruiter (1ex) , en een Oeverloper (1ex) waren eveneens aanwezig bij het Beleven . Tapuiten werden gezien op de Strabrechtse-Heide (2exx) .

maandag 6 september

De Brilduiker was nog aanwezig bij het Beleven (1ex) . Een Wespendief vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2mn+2 onv.) , over telpost-Groote Heide/Patersgronden (1vr) , en werden gezien bij de Ringselvennen (1vr) . Visarenden vlogen overde Strabrechtse-Heide (1ex) , en waren aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Smelleken vloog over telpost-Loozerheide (1ex - ook een tijdje terplaatse) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (3exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij het Beleven (5exx) . Een IJsvogel werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Draaihals werd gezien op de Stabrechtse-Heide (1ex) . Een Duinpieper werd gezien in de omgeving van het Scheidingsven (1ex opvliegend) . Paapjes werden gezien bij telpost-Loozerheide (3exx) . Tapuiten werden eveneens gezien bij telpost-Loozerheide (4exx) . Een Klapekster was aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Putters werden gezien in Eindhoven-Noord (4exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Groote Heide/Patersgronden (46exx) , en over het Grafven (1ex) . Een Appelvink vloog over telpost-Groote Heide/Patersgronden (1ex) .


Zwarte stern - Beuven 06-09-2010 ( Marijn van Oss )

zondag 5 september

De Brilduiker was nog aanwezig bij het Beleven (1ex) . Wespendieven waren aanwezig op de Loozerheide (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1 onv.) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (4mn+3vr) , over telpost-Strabrecht (6exx) , en werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Visarenden waren aanwezig bij de Maaij-Bergeijk (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (2exx) , en in het Dommeldal/Waalre (2exx) . Bonte strandlopers werden gezien bij het Beleven (2exx) . Wulpen waren aanwezig bij de Zinkplas (140exx) . Een Zwarte ruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Groenpootruiter vloog eveneens over telpost-Strabrecht (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij het Beleven (2exx) . Een IJsvogel was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) . Duinpiepers vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Paapjes waren aanwezig bij telpost-Loozerheide (5exx) , op de Langakkers/Leende (3exx) , bij telpost-Strabrecht (1ex) , en bij het Beleven (2exx) . Tapuiten waren aanwezig bij telpost-Loozerheide (6exx) , bij telpost-Strabrecht (3exx) , en bij de Zinkplas (3exx) . Een Snor werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Een Braamsluiper werd eveneens gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Putters vlogen over Meerveldhoven (6exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) .  


Visarend - De Maaij/Bergeijk 05-09-2010 ( Ferry Duyvelaar )

zaterdag 4 september

De Brilduiker was nog aanwezig bij het Beleven (1ex) . Ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (47exx - 20+27) . Wespendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (3exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (man+vrouw) , en over telpost-Loozerheide (3mn+4vr.) . Visarenden werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Slechtvalken vlogen over telpost-Loozerheide , en waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , en in het Dommeldal/Waalre (2exx) . Een Bontbekplevier was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Bonte strandloper vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Witgatten vlogen eveneens over telpost-Strabrecht (2exx). . Oeverlopers waren aanwezig bij het Beleven (3exx) . Een IJsvogel werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Duinpiepers vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Paapjes waren aanwezig bij telpost-Loozerheide (2exx) , en bij telpost-Sttrabrecht (1ex) . Tapuiten waren aanwezig bij telpost-Loozerheide (3exx) , en op de Strabrechtse-Heide (7exx) . Een Putter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Kruisbek vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .

vrijdag 3 september

De Brilduiker was nog aanwezig bij het Beleven (1ex) . Een Lepelaar vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (7exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , op de ASML toren/Veldhoven , in het Dommeldal/Waalre (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1 onv.) . Bontbekplevieren vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Goudplevier vloog eveneens over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bonte strandloper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Groenpootruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Witgat was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Een Oeverloper was eveneens aanwezig bij het Beleven (1ex) . Zwarte sterns werden gezien bij het Beleven (3exx) . IJsvogels werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (2exx) . Een Paapje was aanwezig bij telpost-Loozerheide (1ex) . Tapuiten waren aanwezig bij telpost-Loozerheide (8exx) , en bij telpost-Strabrecht (1ex) . Een Sprinkhaanzanger werd gezien bij telpost-Loozerheide (1ex) . Ortolanen vlogen over telpost-Strabrecht (4exx - waaronder een groepje van 3exx) .

donderdag 2 september

Een Roerdomp werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Een Wespendief vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .  Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , op de ASML toren/Veldhoven , en in het Dommeldal/Waalre (1ex) . Een Bonte strandloper werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Zwarte ruiter werd gezien bij het Beleven (1ex) . Witgatten werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Beleven (5exx) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (3exx) , en bij het Beleven (2exx) . Een IJsvogel was aanwezig op de Langakkers/Leende (1ex) . Draaihalzen waren aanwezig op de Loozerheide (1ex) , en bij de Ringselvennen (1ex) . Paapjes waren aanwezig bij telpost-Loozerheide (2ex) , en op de Langakkers/Leende (2exx) . Tapuiten waren aanwezig bij telpost-Loozerheide (2exx) .


 Mezenmix ( Zwarte - Kuif en Matkopmees ) - Loozerheide 02-09-2010 ( Frank Neijts )

woensdag 1 september

Een Smient was aanwezig op het Beuven (1ex) , Een Kwartel was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) . Zwarte ooievaars werden gezien bij het Beuven (2exx) . Wespendieven werden gezien bij het Beuven (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2vr) , en over telpost-Strabrecht (2exx) . Visarenden vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Goudplevier vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Bonte strandloper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters vlogen eveneens over telpost-Strabrecht (2exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij het Beleven (3exx) . Zwarte sterns vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Strabrecht (2exx) . Paapjes werden gezien bij telpost-Loozerheide (2exx) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Strabrecht (1ex) , en bij telpost-Loozerheide (6exx) . Een Ortolaan vloog over het Kranenveld/Soerendonk (1ex) .


Torenvalk - Soerendonk 01-09-2010 ( Jos Keppens )