Waarnemingen van Vogels in de Kempen

augustus

dinsdag 31 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (8exx) . Zwarte ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en vertrokken vanaf de Strabrechtse-Heide (2exx) . Ooievaars vlogen over telpost-Loozeheide (groep van 47exx) , en over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Lepelaar was nog aanwezig bij het Beuven (1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden gezien op de Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2vr) , over telpost-Strabrecht (1mn+1vr) , en werden gezien bij de Zinkplas (1mn+1vr) . Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Smelleken vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Goudplevier was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Een Zilverplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Een Kemphaan werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Zwarte ruiters werden gezien bij het Beleven (1ex) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Groenpootruiters werden gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) , bij het Beuven (6exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (6exx) . Witgatten waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . bij het Beleven (3exx) , en op industrieterrein-Hoogeind/Helmond (1ex) . Geelpootmeeuwen waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Dwergmeeuw werd gezien bij het Beuven (1ex) . Zwarte sterns werden gezien bij het Beuven (2exx) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Paapjes waren aanwezig op de Langakkers/Leende (2exx) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Loozerheide (5exx) , en op de Langakkers/Leende (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en werden gezien bij het Starven (1ex) .


Zwarte ooievaars - telpost-Strabrecht 31-08-2010 ( Marijn van Oss )

maandag 30 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (7exx) , en bij de Flaes/Mispeleindse-Heide (1ex) . Zwarte ooievaars werden eveneens gezien bij de Flaes/Mispeleindse-Heide (2exx - ad.+juv.) . Een Lepelaar was nog aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Wespendief vloog over Gestel/Eindhoven (1ex) . Een Blauwe kiekendief vloog over het Beleven (1vr) . Een Slechtvalk was aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Een Kleine plevier was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en bij het Beleven (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (2exx) . Tapuiten werden gezien op de Strabrechtse-Heide (2exx) . De/Een Cetti,s zanger werd gehoord/gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) .

zondag 29 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (10exx) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Lepelaar was nog aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Wespendief werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Groenpootruiters werden gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) , bij het Waschven (4exx) , bij het Beuven (7exx) , bij de Hasselsvennen/Leenderbos (1ex) , en vlogen over de Groote Heide (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Slechtvalken werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en in het Dommeldal/Veldhoven (1ex) . IJsvogels werden gezien bij Valkenswaard (2exx) . Draaihalzen waren aanwezig op de Loozerheide (1ex) , en bij de Ringselvennen (2exx) . Paapjes werden gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) , en bij Budel (1ex) . Tapuiten waren aanwezig op het Kranenveld/Soerendonk (2exx) , en op de Strabrechtse-Heide (5exx) . Kruisbekken werden gezien in het Leenderbos (8+12exx) .

zaterdag 28 augustus

Een Brandgans was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Smienten waren aanwezig op het Beleven (4exx) . Een Brilduiker was aanwezig op het Beleven (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (12exx) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Lepelaar was nog aanwezig bij het Beuven (1ex) . Wespendieven werden gezien op de Loozerheide (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) , over telpost-Strabrecht (4exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote Heide (3exx) . Een Bruine kiekendief werd jagend gezien bij de Ringselvennen (1vr) . Visarenden vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) .


Visarend - telpost-Loozerheide 28-08-2010 ( Rene Weenink )

Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (2 juv.) , en bij het Soerendonks-Goor (1 juv.) . Een Bontbekplevier werd gezien bij het Beleven (1ex) . Een Bonte strandloper was aanwezig op industrieterrein-Hoogeind/Helmond (1ex) . Regenwulpen werden gezien bij het Beleven (2exx) . Een Tureluur was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (7exx) , bi het Waschven (9exx) , bij het Beleven (2exx) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Patersgronden/Groote Heide (13exx) . Witgatten waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Beleven (3exx) . Een Draaihals werd gezien bij het Beuven (1ex) . Een Duinpieper vloog over telpost-Patersgronden/Groote Heide (1ex) . Paapjes werden gezien bij telpost-Loozerheide (2exx) . Tapuiten werden gezien op de Loozerheide (3exxx) , op de Strabrechtse-Heide (1ex) , bij het Beuven (1ex) , en vlogen langs telpost-Loozerheide (3exx) , Kruisbekken vlogen over telpost-Patersgronden/Groote Heide (49exx) , en over telpost-Strabrecht (8exx) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) .


Watersnip - Soerendonk 28-08-2010 ( Marijn Heuts )

vrijdag 27 augustus

Een Brandgans was aanwezig in de omgeving van het Beleven (1ex) . Een Smient werd gezien op het Beleven (1ex) . Een Roerdomp werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (9exx) . Een Lepelaar was nog aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Wespendief werd gezien bij Budel (1ex) . Een Visarend was aanwezig boven de Zinkplas (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . De volgende steltlopers waren aanwezig bij het Beuven : Kleine plevier-1ex , Bontbekplevier-1ex , Temmincks strandloper-3exx , Krombekstrandloper-2exx , Tureluur-1ex , Groenpootruiter-2exx , Witgat-1ex , en Bosruiter-1ex . Een Kleine plevier was aanwezig bij het Beleven (1ex) .Verder werden Groenpootruiters gezien bij de Zinkplas (1ex) , bij het Beleven (1ex) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Witgatten waren aanwezig langs een sloot bij de ASML toren/Veldhoven (1ex) , en bij het Beleven (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij het Beleven (5exx) . Een IJsvogel werd gezien bij Veldhoven (1ex) .

donderdag 26 augustus

Slechtvalken werden gezien zittend in een hoogspanningsmast in het Dommeldal bij Waalre (1ex) , en op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Een Groenpootruiter was aanwezig bij het Beleven (1ex) .


 Houtduif - Veldhoven 26-08-2010 ( Frank Neijts )

woensdag 25 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (8exx) . Een Lepelaar was nog aanwezig bij het Beuven (1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2exx-beide juv.) , en over Gestel/Eindhoven (2exx) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Alweer de 2de MORINELPLEVIER van dit najaar vloog over telpost-Loozerheide (1 onv.) . Krombekstrandlopers waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Tureluurs waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (2exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , bij het Soerendonks-Goor (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Witgatten waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig op industrieterrein-Hoogeind/Helmond (1ex) , en bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Zwarte stern werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1 juv.) . Een IJsvogel werd gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Tapuit werd gezien bij telpost-Strabrecht (1ex) .

dinsdag 24 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (10exx) . Een Zwarte ooievaar viel in bij het Beuven (1ex) . Een Lepelaar was nog aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Een Visarend vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beuven (3exx) . Krombekstrandlopers waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (6exx) , bij de Maaij/Bergeijk (2exx) , bij het Beleven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Witgatten waren aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en bij het Beleven (2exx) . Bosruiters werden gezien bij het Beuven (6exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Een Kruisbek vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .

maandag 23 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (11exx) .  Een Lepelaar was nog aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Bruine kiekendief werd jagend gezien bij het Beuven (1vr) . Een Slechtvalk werd gezien bij Helmond (1ex) . De volgende steltlopers waren aanwezig bij het Beuven : Kleine plevier-3exx ,  Krombekstrandloper-2exx , Bonte strandloper-1ex , Groenpootruiter-4exx , Bosruiter-3exx , Oeverloper-1ex . Een mooie groep Groenpootruiters vloog over het station van Helmond (30exx) , en vielen in bij het Beleven (24exx) . Een Paapje werd gezien bij Helmond (1ex) .

zondag 22 augustus

Een Brandgans was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Bergeenden verbleven op het Beuven (25exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (10exx) , e bij Valkenswaard (4exx) . Zwarte ooievaars verbleven bij het Beuven (2exx) , en bij de Zinkplas (1 juv. - kort aanwezig) . Een Lepelaar was nog aanwezig bij het Beuven (1ex) . Wespendieven werden gezien op de Loozerheide (4exx) , in het Leenderbos (2exx) , bij Gijzenrooij/Geldrop (3exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (9exx) , en over het Beuven (1ex) . Visarenden werd overvliegend gezien t.h.v.het Buulderbroek/Budel (1ex) , en waren terplaatse bij Valkenswaard (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , bij het Beuven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een MORINELPLEVIER vloog over telpost-Loozerheide (1 ad.) . Krombekstrandlopers waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Tureluur werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (4exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (6exx) , en over telpost-Loozerheide (2exx) . Witgatten werden gezien in het Leenderbos (2exx) . Bosruiters waren aanwezig bij het Beuven (5exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) .  Oeverlopers waren aanwqezig bij de Zinkplas (3exx) . IJsvogels werden gezien bij Valkenswaard (2exx) . Een Duinpieper vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Paapjes werden gezien in de Diepenhoek/Someren-Heide (3exx) . Tapuiten waren aanwezig op de Loozerheide (2exx) . Kruisbekken vlogen over het Starven (10exx) , en over Geldrop/Coevering (2exx) .

zaterdag 21 augustus

Een Brandgans was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Een Roodhalsgans van dubieuze herkomst werd gezien bij het Beleven (1ex) . Bergeenden vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Een Smient was aanwezig bij het Beleven (1vr) . Een Pijlstaart werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . De Brilduiker was nog aanwezig bij het Beleven (1vr) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (9exx) . Zwarte ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Lepelaar was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Visarend was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en bij het Beleven (2ex) . Krombekstrandlopers waren aanwezsig bij het Beuven (2exx) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij het Soerendonks-Goor  (1ex) . Tureluurs werden gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en bij het Beleven (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (2exx) , bij de Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Witgatten waren aanwezig bij het Beleven (2exx) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij het Beleven (6exx) , bij het Soerendonks-Goor (2exx) , en bij de Zinkplas (4exx) . Een Duinpieper vloog over de Strabrechtse-Heide (1ex) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Paap was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Kruisbekken werden gehoord op de Rijtsche heide/Reusel (4exx) .

vrijdag 20 augustus

Brandganzen waren aanwezig bij het Waschven (2exx) . Roerdompen werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (4exx) . Een Slechtvalk was aanwezig bijde Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beuven (4exx) , en bij de Zinkplas (4exx) .Tureluurs werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Beleven (1ex) . Een mooi aantal Wulpen was aanwezig bij de Zinkplas (155exx) . Groenpootruiters werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (7exx) , bij het Soerendonks-Goor (4exx) , bij het Beuven (4exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Witgat werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Bosruiters werden gezien bij het Beuven (6exx ) en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (9exx) , en bij het Soerendonks-Goor (7exx) . Zwarte sterns werden gezien bij het Beleven (2exx) . IJsvogels werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en bij het Soerendonks-Goor (1ex) . De 1ste Duinpieper van dit najaar vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Paap was aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex) . Tapuiten waren aanwezig op de Strabrechtse heide (2exx) .


Groenpootruiter - Soerendonk 20-08-2010 ( Marijn Heuts )

donderdag 19 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (8exx) , en de Ringselvennen (1ex) . Zwarte ooievaars waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , bij het Grafven (1ex) , en vlogen over de Loozerheide (1ex) . Wespendieven werden gezien bij het Beuven (1ex) , bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Bruine kiekendief vloog over de Zinkplas (1vr) . Visarenden waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en werden gezien bij de Zinkplas (2exx - waarvan 1ex langere tijd aanwezig ) . Slechtvalken waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Groot Goor/Veldhoven (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beuven (3exx) . Een Temmincks strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (2exx) , bij de Maaij/Bergeijk , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Bosruiters waren aanwezig bij het Beuven (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (6exx) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (4exx) , bij het Soerendonks-Goor (3exx) , en op de Braakhuizense heide (1ex) . Een Zwarte stern werd gezien bij het Beuven (1 juv.) . Een IJsvogel was aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Paap was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Tapuiten werden gezien op de Strabrechtse-Heide (5exx) , en op de Loozerheide (1ex) .


 Torenvalk en Buizerd - Loozerheide 19-08-2010 ( Rene Weenink )

woensdag 18 augustus

Brandganzen waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Starven (2exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (6exx) . Een Zwarte ooievaar vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Visarenden vlogen over telpost-Loozerheide (1ex - later ook aanwezig bij de Zinkplas ) , en waren aanwezig bij het Beuven (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , en bij Vaarle/Nuenen (1ex) , en op de Admirant toren-centrum/Eindhoven (2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Een Bontbekplevier was aanwezig bij het Beueven (1ex) . Temmincks strandlopers werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Een Witgat vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Bosruiters waren aanwezig bij het Beuven (4exx) . Oeverlopers waren eveneens aanwezig bij het Beuven (2exx) , en bij het Beleven (2exx) . 

dinsdag 17 augustus

Een mooi aantal Dodaarzen was aanwezig op het Goorven/Neterselse heide (50exx - waaronder 1 groep van 28exx) . Een Zwarte ooievaar viel in bij de vennetjes op de Neterselse heide (1ex) . Een Kleine plevier (1ex) , en Oeverlopers (3exx) waren aanwezig bij het Beleven . Slechtvalken werden gezien zittend in een hoogspanningsmast in het Dommeldal bij Waalre (1ex) , op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , en bij Vaarle/Nuenen (1ad.) . Tapuiten waren terplaatse in Meerhoven-park/Meerhoven (2exx) , en aan het Heieind/Hoogeloon (1ex) .

maandag 16 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (6exx) . Een Visarend was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Slechtvalken werden gezien zittend in een hoogspanningsmast in het Dommeldal bij Waalre (1ex) , op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , en vlogen over Gestel/Eindhoven (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beuven (3exx) . Een Bontbekplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Kemphaan vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters (2exx) , Witgat (1ex) en Bosruiters (2exx) waren aanwezig bij het Beuven .Tapuiten vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren terplaatse bij telpost-Strabrecht (1ex) .


 Buizerd - Veldhoven 16-08-2010 ( Wil Smets )

zondag 15 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij De Flaes/landgoed De Utrecht (5exx) . Een Zwarte ooievaar was eveneens aanwezig bij De Flaes/landgoed De Utrecht (1ex) . Ooievaars vlogen over Stratum/Eindhoven (groep van 5exx) . Wespendieven werden gezien in het Leenderbos (5exx) . Tureluurs waren aanwezig bij De Flaes/landgoed De Utrecht (8exx) . Groenpootruiters werden overvliegend gezien bij Valkenswaard (2exx) . Een Witgat was terplaatse bij Valkenswaard (1ex) . IJsvogels werden gezien bij Valkenswaard (3exx - op 2 locaties) . Kruisbekken vlogen over het Leenderbos (23+13exx) . Een Goudvink werd gezien in het Leenderbos (1ex) .

zaterdag 14 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (6exx) . Zwarte ooievaars vlogen over telpost-Loozerheide (2exx , 1+1) , en over telpost-Strabrecht (2exx) . Wespendieven werden gezien bij het Beuven (1ex) , boven de Loozerheide (3exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) . Een Rode wouw vloog over telpost-Loozerheide en de Ringselvennen (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1vr) , en over telpost-Loozerheide (2vr) . Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (1ex , ook een tijd terplaatse bij het Beuven ) , en waren terplaatse bij de Zinkplas (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , op de ASML toren/Veldhoven (2exx) , zittend in een hoogspanningsmast in het Dommeldal bij Waalre (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ad+1onv.) . Een Kleine plevier was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Bonte strandloper was eveneens aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een mooi aantal Wulpen was aanwezig bij de Zinkplas (150exx) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (2exx) . Bosruiters waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (18exx) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en bij het Soerendonks-Goor (6exx) . Rietzangers werden gezien bij de Ringselvennen (3exx) . Een Wielewaal vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .

vrijdag 13 augustus

Een Bergeend vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (6exx) . Een Zwarte ooievaar vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (groep van 28exx) , en waren nog aanwezig langs de Luikerweg/Valkenswaard (1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over Gestel/Eindhoven (2exx) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over Gestel/Eindhoven (1ex) . Slechtvalken werden gezien bij Veldhoven (2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beuven (6exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beuven (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Witgat vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bosruiter was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , bij het Beleven (6exx) , en op industrieterrein-Hoogeind/Helmond (3exx) . Een IJsvogel werd gezien op industrieterrein-Hoogeind/Helmond (1ex) . Een Grote gele kwikstaart was eveneens aanwezig op industrieterrein-Hoogeind/Helmond (1ex) . Een Noordse kauw werd gezien in Helmond-oost (1ex) . Een Wielewaal vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden gezien bij het Starven (1ex) . Een Goudvink werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) .

donderdag 12 augustus

Een Roerdomp werd gezien bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (3exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Zwarte ooievaars vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Een Ooievaar pleisterde op een pas gemaaid weiland langs de Luikerweg/Valkenswaard (1ex) . Wespendieven werden gezien boven Helmond-noord (1ex) , bij Heeze (1ex) , en vlogen over Gestel/Eindhoven (1ex) , en over telpost-Loozerheide (7exx) . Een Visarend vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . De volgende steltlopers waren aanwezig bij het Beuven : Kleine plevier-3exx , Groenpootruiter-1ex , Bosruiter-1ex , en Oeverloper-1ex . Een IJsvogel werd gezien in Helmond-noord (1ex) . De CETTI,S ZANGER van de Strabrechtse-Heide werd vandaag weer , zij het kort waargenomen (1ex) .

woensdag 11 augustus

Wespendieven vlogen over het Waschven (1ex) , en over Gestel/Eindhoven (groepje van 4exx) . Een Rode wouw was terplaatse op Eindhoven -Airport (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over de Zinkplas (1ex) . Een Visarend werd gezien boven de Zinkplas (1ex) . Een Slechtvalk joeg in de omgeving van Veldhoven (1ex) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Witgat was aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Oeverlopers waren eveneens aanwezig bij het Soerendonks-Goor (5exx) . Rietzangers werden gezien bij de Ringselvennen (3exx) .

dinsdag 10 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (7exx) . Ooievaar vielen vanavond in de dorpskern van Netersel (17exx) . Wespendieven werden gezien boven de Oirschotse heide (6exx) . Visarenden vlogen over het Soerendonks-Goor (1ex) , en over de Oirschotse heide (1ex) . Slechtvalken werden gezien bij Veldhoven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Een Witgat vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bosruiter was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij het Soerendonks-Goor (5exx) . Een IJsvogel was terplaatse op de Langakkers/Leende (1ex) . Grote gele kwikstaarten waren aanwezig op industrieterrein-Hoogeind/Helmond (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) .

maandag 9 augustus

Een Brilduiker was nog aanwezig bij het Beleven (1vr of onv.) . Een Roerdomp werd gezien bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (7exx) .  Lepelaars zijn nog steeds aanwezig bij het Beuven (2exx) . Wespendieven werden gezien boven de Zinkplas (2exx) , en boven het Groot Meer/Vessem (2exx) . Een Rode wouw werd gezien op Eindhoven Airport (1ex -jagend) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beuven (6exx) , en bij het Beleven (2exx) . Een Groenpootruiter was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Witgatten waren aanwezig bij het Beleven (4exx) . Oeverlopers werden gezien bij het Beleven (3exx) , bij de Maaij/Bergeijk (5exx) , en bij het Soerendonks-Goor (13exx) . Een Grote gele kwikstaart was terplaatse langs de Kleine Beerze bij Hoogeloon (1ex) . Een Paap werd gezien bij het Kranenmeer (1ex) . De CETTI,S ZANGER op de Strabrechtse-Heide was ook vandaag nog aanwezig (1ex) . Een Kruisbek werd gezien bij het Beuven (1ex) .


Roerdomp - Beuven 09-08-2010 ( Marijn van Oss )

zondag 8 augustus

Een Brandgans was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Geoorde futen waren aanwezig op het Beleven (2exx) . Een Roerdomp werd gezien bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (7exx) , en vlogen over de Ringselvennen (1ex) . Lepelaars zijn nog steeds aanwezig bij het Beuven (2exx) . Wespendieven werden gezien bij het Beuven (1ex) , en boven de Dommelbeemden/Waalre (1ex) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1vr) . Een Visarend werd eveneens gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en bij de Dommelbeemden/Waalre (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , bij het Beleven (4exx) , bij het Beuven (1ex) , en bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Regenwulpen werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Een mooi aantal Wulpen viel in bij de Zinkplas (148exx) . Tureluurs werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Groenpootruiters werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , bij het Beuven (2exx) , en bij de Zinkplas (1ex) . Witgatten waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (2exx) , bij de Maaij/Bergeijk (3exx) , en bij het Beuven (1ex) , en werden gezien bij Valkenswaard (7exx) . Een Bosruiter was aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (9exx) , bij de Maaij/Bergeijk (2exx) , bij het Beleven (3exx) , en bij het Soerendonks-Goor (2exx) . Een Geelpootmeeuw werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Zwarte sterns werden gezien bij het Soerendonks-Goor (6exx) . Een Paap was aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex) . Een Tapuit was aanwezig op Eindhoven-Airport (1ex) . De CETTI,S ZANGER op de Strabrechtse-Heide was ook vandaag nog aanwezig (1ex) . Putters werden gezien in Eindhoven-noord (3exx) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Appelvink vloog over telpost-Loozerheide (1x) .

zaterdag 7 augustus

Geoorde futen waren aanwezig op het Beleven (8exx) . Roerdompen werden gezien bij het Beuven (2exx ,vliegend) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (8exx) . Lepelaars zijn nog steeds aanwezig bij het Beuven (2exx) . Wespendieven werden gezien bij het Beuven (1ex) , boven de Landschotse heide (3exx) , boven de Oirschotse heide (1ex) , en bij de Collse zegge (1ex) . Slechtvalken werden gezien bij het Groot goor/Veldhoven (1ex) , bij Vaarle/Nuenen (1ex) , en in Geldrop (1ex) . Een Kleine plevier was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (3exx) . Witgatten werden gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) , bij het Beleven (2exx) , bij Sterksel (1ex) , en vlogen over de Collse zegge (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij het Soerendonks-goor (16exx) , en bij het Beleven (2exx) . Een IJsvogel werd gezien in Geldrop (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien op industrieterrein-Hoogeind/Helmond (1ex) . De CETTI,S ZANGER op de Strabrechtse-Heide was ook vandaag nog aanwezig (1ex) . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) .


Cetti,s zanger - Strabrechtse heide 07-08-2010 ( Marijn van Oss )

vrijdag 6 augustus

Een Brilduiker was nog aanwezig bij het Beleven (1vr of onv.) . Een Roerdomp werd gezien bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (5exx) . Een Zwarte ooievaar was aanwezig bij het Beleven (1 juv. , vloog om 20.00 uur in Z.W. richting weg) . Lepelaars zijn nog steeds aanwezig bij het Beuven (2exx) .  Wespendieven werden gezien boven het Groot goor/Veldhoven (1ex) , boven het Groot meer/Vessem (5exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over het TU terrein/Eindhoven (1ex) . Slechtvalken werden gezien boven het Groot goor/Veldhoven (1ex) , en op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beleven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Witgatten werden gezien bij het Beleven (2exx) , bij Helmond (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij het Beleven (3exx) . IJsvogels werden gezien bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) , en langs de Dommel t.h.v. de Groenschool/Eindhoven (1ex) . Een erg fraaie ontdekking was die van een CETTI,S ZANGER op de Strabrechtse-Heide (1ex , zowel zingend als roepend) . Een Kruisbek vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .

donderdag 5 augustus

 Een Brandgans was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Een Brilduiker was nog aanwezig bij het Beleven (1vr of onv.) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (5exx) . Zwarte ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Lepelaars zijn nog steeds aanwezig bij het Beuven (2exx) . Wespendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden gezien bij het Groot goor/Veldhoven (3exx) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Slechtvalken werden gezien in het Dommeldal/Veldhoven (1ex zittend in een hoogspanningsmast) , op de ASML toren/Veldhoven (1ex) , en vlogen over Gestel/Eindhoven (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beuven (3exx) , en bij het Beleven (2exx) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en waren aanwezig bij het Beleven (1ex) . Witgatten vlogen over telpost-Strabrecht (6exx) , en waren aanwezig bij het Beleven (4exx) . Bosruiters waren aanwezig op industrieterrein-Hoogeind/Helmond (1ex) , en bij het Beleven (2exx . Oeverlopers waren aanwezig bij het Beleven (6exx) , en op industrieterrein-Hoogeind/Helmond (1ex) . Een Visdief vloog over het Havenhoofd-centrum/Eindhoven (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (23exx) .


Boomvalk - Strabrechtse heide 05-08-2010 ( Marijn van Oss )

woensdag 4 augustus

Een Wespendief werd gezien bij de Hocht/Waalre (1ex) . Slechtvalken werden gezien in het Dommeldal/Veldhoven (1ex zittend in een hoogspanningsmast) , op de ASML toren/Veldhoven (1ex , ook div. malen jagend) , en overvliegend bij het Beleven (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Beleven (2exx) . Een Bonte strandloper werd gezien bij het Beleven (1ex) . Een Groenpootruiter was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Witgatten werden gezien bij het Eindhovens-kanaal-Hulst/Geldrop )2exx) . Oeverlopers waren eveneens aanwezig bij het Beleven (5exx) . Visdieven vlogen vanmorgen laag over Meerhoven (2exx) .

dinsdag 3 augustus

Bergeenden waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Een Brilduiker werd gezien bij het Beleven (1vr of onv.) . Roerdompen werden gehoord en gezien bij de Maaij/Bergejk (2exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (4exx) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Lepelaars zijn nog steeds aanwezig bij het Beuven (2exx) . Wespendieven werden gezien bij het Beuven (1ex) , en vlogen over Gestel/Eindhoven (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Slechtvalken werden gezien bij het Beuven (1ex) , bij het Groot Goor/Veldhoven (2exx jagend) , bij de Zinkplas (1ex) , en op de Vestedatoren-centrum/Eindhoven (1ex) . Kleine plevier waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Beleven (3exxx) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij het Beleven (1ex) , en vlogen een tijdje rond bij het Beleven (groep van 11exx) . Een Groenpootruiter was aanwezig bij het Beleven (1ex) . Witgatten werden gezien op de Plateaux (1ex) , bij het Beleven (7exx) , bij de Maaij/Bergeijk (6exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Oeverlopers werden gezien op de Plateaux(1ex) , bij de Zinkplas (2exx) , en bij het Beleven (4exx) .  Vanmorgen was alweer een Visdief kort aanwezig langs de Kanaaldijk-noord/Eindhoven (1ex) . IJsvogels werden gezien op de Plateaux (2exx) . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) .


Slechtvalk - Veldhoven 03-08-2010 ( Wil Smets )

maandag 2 augustus

 Wespendieven vlogen over Gestel/Eindhoven (2exx) . Slechtvalken werden gezien bij het Groot Goor/Veldhoven (1ex), en op de ASML toren/Veldhoven (1ex) .

zondag 1 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (4exx) . Een Ooievaar was terplaatse langs de Groote Beerze bij Hapert (1ex) . Lepelaars zijn nog steeds aanwezig bij het Beuven (2exx) .  Een Rode wouw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) , en viel in bij het Waschven .  Wespendieven werden gezien op de Strabrechtse Heide (1ex) , bij manege Meulendijks/Geldrop (1ex) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , op de Oirschotse heide (3exx) , en bij het Groot Goor tussen Veldhoven en Steensel (1ex) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij de Zinkplas (1vr) . Een Slechtvalk was aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) , en bij het Beuven (1ex) . Een Groenpootruiter was aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Bosruiters werden gezien bij het Beuven (4exx) . Een Oeverloper was eveneens aanwezig bij de Zinkplas (1ex) .  Een Geelpootmeeuw was aanwezig bij de Zinkplas (1 ad) . Kruisbekken vlogen over de Langakkers/Leende (8exx) . Een Appelvink werd gezien in Veldhoven (1ex) .