Waarnemingen van Vogels in de Kempen

april

vrijdag 30 april

Geoorde futen waren aanwezig op het Beuven (2exx) , en op het Beleven/Reusel (3exx) . Roerdompen werden gehoord en gezien bij het Beuven (4exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (3exx) . Een Purperreiger vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Ooievaar was terplaatse bij de Hoekerbeemden (1ex) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Een Zomertaling werd gezien op het Beuven (1mn) . Zwarte wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Bruine kiekendieven werden gezien bij de Ringselvennen (2exx) , bij het Beleven/Reusel (1vr) , en vlogen over telpost-Strabrecht (onv.mn) . Slechtvalken waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) , bij het Beleven/Reusel (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . De voor binnenlandse begrippen zeldzame STRANDPLEVIER werd vanmorgen ontdekt bij de Zinkplas (1 vrouw) , en was verder de gehele dag aanwezig .


Strandplevier ( vrouw )  - Budel-Dorplein 30-04-2010 ( Ruud Bouwman )

 Kemphanen waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , en bij de plasjes tussen het Beuven en het Starven (4exx) . Tureluurs werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) , bij het Beleven/Reusel (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Bosruiters werden gezien bij de Zinkplas (3exx) , en bij het Beleven/Reusel (2exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (9exx) , en bij het Beleven/Reusel (1ex) . Een Zwartkopmeeuw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Visdief werd gezien bij Aqua-Best (1ex) . Een Noordse stern vloog over telpost-Strabrecht (1ex) , en was kort aanwezig bij het Beuven . Zwarte sterns vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , en vielen in bij het Beuven . Ook een fraaie ontdekking was de Witvleugelstern (1ex) , die enkele uren aanwezig was bij het Soerendonks-Goor . Een Noordse kwikstaart werd gezien bij het Beleven/Reusel (1ex) . Een Sprinkhaanzanger zong bij het Beuven (1 zp) .


Witvleugelstern - Soerendonks-Goor 30-04-2010 ( Ruud Bouwman )

donderdag 29 april

Een Ooievaar vloog over telpost-Loozerheide (1ex). Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Zwarte wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (4vr) . Een Grauwe kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1 vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkp[las (2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , en bij het Beleven/Reusel (2exx) . Temmincks strandlopers waren aanwezig bij het Beleven/Reusel (2exx) . Kemphanen vlogen over telpost-Loozerheide (1 groep van 13exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (6exx) , bij het Beleven/Reusel (5exx) , en op de Landschotse-Heide (1ex) . Bosruiters werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) , en bij het Beleven/Reusel (1ex) . Een Noordse kwikstaart vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Paapjes waren aanwezig op de Loozerheide (3exx) . Tapuiten waren eveneens aanwezig op de Loozerheide (9exx) .


Boerenzwaluw - Budel 29-04-2010 ( Frank Neijts )

woensdag 28 april

Geoorde futen waren aanwezig op het Groot Meer/Vessem (5exx) , en op het Beleven/Reusel (2 paar) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Brandganzen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en vielen in op het Beleven/Reusel (3exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (4exx) , en op het Beleven/Reusel (3exx) . Een Zomertaling werd gezien op de Zinkplas (1mn) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1vr) , en over telpost-Loozerheide (2vr) . Een Visarend vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , op de Vestedatoren in het centrum van Eindhoven (1 paar) , en op de ASML toren/Veldhoven (2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , bij het gehele Beleven/Reusel (9exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Houtsnip werd gezien bij het Beleven/Reusel (1ex - baltsend) . Regenwulpen waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , bij het Beleven/Reusel (6exx) , in een weiland bij Hoogeloon (56exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij de Zinkp[las (2exx) , bij het gehele Beleven/Reusel (15exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Witgat was aanwezig bij het Beleven/Reusel (1ex) . Bosruiters werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Beleven/Reusel (3exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , en bij het gehele Beleven/Reusel (8exx) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , en over telpost-Loozerheide (2exx) . Dwergmeeuwen waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en vielen in bij het Beuven . Zwarte sterns vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en vielen in bij het Beuven (kort) . Een Draaihals was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Een Roodkeelpieper vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Engelse kwikstaart werd gezien bij het Beleven/Reusel (1mn) . Hier was tevens een Noordse kwikstaart aanwezig (1ex) .Tapuiten werden gezien op de Loozerheide (5exx) , en op de Strabrechtse-Heide (22exx) . Een Beflijster was aanwezig bij de Galgeberg/Strabrecht (1ex) . Sprinkhaanzangers zongen bij het Beuven (2 zp), en bij de Ringselvennen (1 zp) . Een Snor zong bij de Ringselvennen (1 zp) . Een Rietzanger zong eveneens bij de Ringselvennen (1 zp) . Erg fraai , was het vrouwtje ROODKOPKLAUWIER , dat vanmorgen al vroeg werd ontdekt naast telpost-Loozerheide (1vr) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) .


Roodkopklauwier (vrouw) - Loozerheide 28-04-2010 ( Frank Neijts )

dinsdag 27 april

Geoorde futen waren aanwezig op het Beleven/Reusel (1 paar) . Grote zilverreigers werden gezien langs de A2 t.h.v. Leende (2exx) . Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (6exx) . Een Rode wouw vloog over Lieshout (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , en bij het Beleven/Reusel (1 paar) . Temmincks strandlopers werden gezien bij het Beleven/Reusel (3exx) . Een Kemphaan was aanwezig bij het Beleven/Reusel (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , bij het Beuven (4exx) , bij het Beleven/Zwartven (2exx) , bij het Beleven/Grote plas (7exx) , en bij het Beleven/Kleine plas (2exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , bij het Beleven/Grote plas (3exx) , en bij het Beleven/Kleine plas (4exx) . Zwartkopmeeuwen werden gezien bij het Beuven (3exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Dwergmeeuwen waren aanwezig bij de Zinkplas (14 ad.) . Een Noordse kwikstaart werd gezien bij het Beleven/Zwartven (1ex) . Paapjes waren aanwezig in de ponywei/Soerendonk (2exx) . Tapuiten werden gezien op de Loozerheide (7exx) . Een Beflijster was aanwezig op de Loozerheide (1mn) . Sprinkhaanzangers zongen op de Loozerheide (2 zp) , en bij de Ringselvennen (2 zp) . Snorren zongen bij de Ringselvennen (3 zp) . Rietzangers zongen bij de Ringselvennen (1 zp) , en bij de Maaij/Bergeijk (1 zp) . Een Fluiter werd gezien bij Lierop (1ex) .


Boomvalk - telpost-Loozerheide 27-04-2010 ( Ruud Bouwman )

maandag 26 april

Een Grote zilverreiger was aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (2exx) . Zwarte wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over Eersel (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1mn) . Grauwe kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2adult man) , en waren enkele uren terplaatse . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas(2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) . Een Bonte strandloper werd gezien bij het Beleven/Reusel (1ex) . Kemphanen waren aanwezig bij het Beleven/Reusel (3exx) . Regenwulpen waren terplaatse in de omgeving van Hoogeloon (40exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Groenpootruiters werden gezien bij de Zinkplas (4exx) . Bosruiters waren aanwezig bij het Beleven/Reusel (2exx) . Een Oeverloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Zwartkopmeeuwen werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) , en over het Beleven/Reusel (1ex) . Een Visdief was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Dwergmeeuw was eveneens aanwezig bij de Zinkplas (1ad) . Paapjes waren aanwezig op de Loozerheide (1ex) , en op het Kranenveld/Soerendonk (2exx) . Tapuiten werden gezien op de Loozerheide (3exx) , op het Kranenveld/Soerendonk (10exx) , en bij Hoogeloon (2exx) . Beflijsters werden gezien op het Kranenveld/Soerendonk (3exx) , en in de omgeving van het Beleven/Reusel (2exx) . Sprinkhaanzangers zongen op de Loozerheide (2 zp) , en bij de Ringselvennen (1 zp) . Een Snor zong bij de Ringselvennen (1 zp) . Een Rietzanger zong eveneens bij de Ringselvennen (1 zp) .


Sprinkhaanzanger - Loozerheide 26-04-2010 ( Frank Neijts )

zondag 25 april

Geoorde futen waren aanwezig op het Beleven/Reusel (2 paar) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (1ex) , en werden gezien en gehoord bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (7exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (4exx) , en op de Loozerheide (2exx) . Zwarte wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over de Patersgronden (2exx samen) . Rode wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en werden gezien op Eindhoven-Airport (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (3vr) , en over telpost-Loozerheide (1mn+2vr) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1ad.mn) , en over telpost-Loozerheide (1ad mn+1vr) . Grauwe kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1ad mn) , en over telpost-Loozerheide (1ad mn) . Een Visarend vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Smellekens vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) .  Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (8exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een MORINELPLEVIER vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij de Zinkplas (3exx) , bij het Grafven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Bosruiter werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Zwartkopmeeuwen werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Dwergmeeuwen waren aanwezig bij de Zinkplas (4ad + 1ste zomer) , en vlogen over telpost-Strabrecht (8exx) . Visdieven werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Een Noordse/dief vloog over telpost-Strabrecht(1ex) . Zwarte sterns waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Draaihals was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Een Paap was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Tapuiten waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (17exx) , en op de Loozerheide (8exx) . Beflijsters waren aanwezig op de Loozerheide (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Sprinkhaanzangers werden gehoord op de Strabrechtse-Heide (5 zp.) .


Rode wouw - telpost-Loozerheide 25-04-2010 ( Ruud Bouwman )

zaterdag 24 april

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) , en op het Groot Meer/Vessem (6exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (1ex) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij de Zinkplas (1ex invallend) , langs de A2 t.h.v. Leende (2exx) ,bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) .  Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) , op het Ringselven (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Zwarte wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1mn) , en over de Maaij/Bergeijk (1mn) . Een Grauwe kiekendief vloog langs telpost-Strabrecht (1 adult man) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Regenwulpen waren aanwezig bij Nuenen (2exx) . Een Zwarte ruiter was aanwezig bij de plasjes tussen het Beuven en het Starven (1ex) . Tureluurs werden gezien bij het Beleven/Reusel (3exx) . Groenpootruiters werden gezien bij de Zinkplas (3exx) , bij het ,s Heerenven (2exx) , bij de plasjes tussen het Beuven en het Starven (2exx) , bij Nuenen (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Bosruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , bij de plasjes tussen het Beuven en het Starven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , bij het Beleven/Reusel (8exx) , in de Rulse Dommelbeemden/Heeze (1ex) , en op de Braakhuizense Heide (1ex) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) , over telpost-Strabrecht (8exx) , en werden gezien bij de Ringselvennen (2exx) . Een ROODKEELPIEPER vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Nachtegaal zong nog steeds op de Langakkers/Leende (1 zp) . Een Paap werd gezien bij telpost-Strabrecht (1ex) . Tapuiten waren aanwezig op de Loozerheide (4exx) , en verspreid over de Strabrechtse-Heide (7exx) . Beflijsters waren aanwezig op de Loozerheide (1mn) , en werden overvliegend gezien tussen het Scheidingsven en het Waschven (1ex) . Sprinkhaanzangers zongen bij de Ringselvennen (1 zp) , enop het Laagveld/Leenderbos (1 zp) . Snorren zongen bij de Ringselvennen (2 zp) . Leuk was een Kleine karekiet die zat te zingen in een tuin in Reusel (1 zp) . Een Rietzanger zong bij de Ringselvennen (1 zp) . Een Klapekster werd gezien bij de Galgeberg/Strabrechtse-Heide (1ex) .


Regenwulpen - Nuenen 24-04-2010 ( Robert Kastelijn )

vrijdag 23 april

Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (2exx) . Smellekens werden gezien op telpost-Loozereheide (1ex) , op telpost-Strabrecht (1ex) , en tussen Geldrop en Mierlo (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Een Kluut was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , bij het ,s Heerenven (2exx) , en bij de plasjes tussen het Beuven en het Starven (2exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij de plasjes tussen het Beuven en het Starven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Tureluur vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) , bij het ,s Heerenven (2exx) , bij de plasjes tussen het Beuven en het Starven (10exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Witgatten waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Bosruiters waren aanwezig bij de plasjes tussen het Beuven en het Starven (2exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (4exx) . Een Dwergmeeuw vloog over telpost-Strabrecht , en was kort aanwezig op het Beuven (1ad.) . Een Nachtegaal zong op de Langakkers/Leende (1 zp) . Paapjes waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (2exx) . Tapuiten werden gezien op de Strabrechtse-Heide (5exx) , en op het Kranenveld/Soerendonk (5exx) . Beflijsters waren nog aanwezig in de ponywei/Soerendonk (3exx) . Een Snor zong bij de Ringselvennen (1 zp) . Een Braamsluiper zong in Nuenen (1 zp) . Een Europese kanarie vloog over de schaapskooi/Soerendonk (1ex) . Goudvinken werden gezien in Geldrop (2exx) .


Boompieper - Soerendonk 23-04-2010 ( Frank Neijts )

donderdag 22 april

Een Geoorde fuut was aanwezig op het Beleven/Reusel (1ex) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) , bij de Ringselvennen (1ex) , en bij Valkenswaard (2exx) . Bergeenden werden gezien op het Beleven/Reusel (2exx) . Zomertalingen werden gezien bij Valkenswaard (mn+vr) . Een Rode wouw vloog over de A2 t.h.v.afslag Soerendonk/Maarheeze (1ex) . Een Smelleken werd gezien tussen het Scheidingsven en het Waschven (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de schoorsteen van de Zinkfabriek/Budel-Dorplein (2exx) . Een Kraanvogel vloog laag over Valkenswaard , en is vermoedelijk in de buurt ingevallen (1ex) . Kluten waren vanavond aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Kleine plevieren werden gezien bij het Beuven (2exx) , bij het ,s Heerenven (2exx) , bij het Beleven/Reusel (2exx) , en bij de Zinkplas (4exx) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1 ad. zomer) . Kemphanen waren aanwezig bij het Beuven (12exx) . Een Zwarte ruiter werd gezien bij het Beuven (1ex) . Tureluurs waren aanwezig bij het ,s Heerenven (1ex) , bij het Beuven (2exx) , bij de Zinkplas (1ex) , bij het Beleven/Reusel (2exx) , en bij Valkenswaard (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (15exx) , bij het ,s Heerenven (1ex) , bij Valkenswaard (10exx) , bij de Zinkplas (14exx) , op de Landschotse-Heide (1ex) , bij het Beleven/Reusel (9exx) , en vlogen over de Strabrechtse-Heide (43exx in groepen tot max.26exx) . Witgatten werden gezien bij Valkenswaard (5exx) . Een Bosruiter was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Zwartkopmeeuwen waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Een IJsvogel werd gezien bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gehoord bij Aalst (1ex) . Tapuiten waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (5exx) . Beflijsters lieten zich zien in de ponywei/Soerendonk (4exx)  . Een Braamsluiper zong bij Reusel (1 zp)  . Op verscheidene plaatsen werden Grasmussen gezien , er is dus een bus aangekomen . Kruisbekken vlogen over de Strabrechtse-Heide (2x2exx) .


Groenpootruiters - Beuven 22-04-2010 ( Robert Kastelijn )

woensdag 21 april

Geoorde futen waren aanwezig op het Beuven (1ex) , op het Grafven (1ex) , op het Starven (2exx) , en op het Beleven/Reusel (1ex) . Bergeenden waren anwezig op de Zinkplas (7exx) . Bruine kiekendieven vlogen over de Strabrechtse-Heide (2vr) . Slechtvalken werden gezien bij Veldhoven (1 paar) , en bij de Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) ,en bij het Beleven/Reusel (1ex) . Een Drieteenstrandloper viel in bij het Beleven/Reusel (1ex) . Een mooi aantal Kemphanen werd gezien , terplaatse langs de Kleine Beerze bij Hoogeloon (42exx) . Regenwulpen werden gezien terplaatse in een weiland tussen Duizel en Hoogeloon (67exx) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (10exx) , bij het Beleven/Reusel (min.14exx) , en bij de Zinkplas (10exx) . Witgatten waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Beleven/Reusel (1ex) . Een Oeverloper was aanwezig bij het Beleven/Reusel (1ex) . Zwartkopmeeuwen waren aanwezig op het Beuven (2exx) , bij de Zinkplas (2exx) , en vlogen over het Beuven (1ex) . De 1ste Zwarte stern was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een IJsvogel werd gezien tussen Nuenen en Nederwetten (1ex) . Tapuiten waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (4exx) . Beflijsters werden gezien tussen Duizel en Hoogeloon (3exx) . Een Braamsluiper was kort zingend aanwezig in de tuin van een vogelaar in Strijp/Eindhoven (wie zou dat nu zijn?) .

dinsdag 20 april

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (4exx) , en op het Beleven/Reusel (1ex) . Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (1ex) , bij de Maaij/Bergeijk (2exx) , en bij Vaarle/Nuenen (1ex) . Een Ooievaar vloog laag over het W.C. Woensel/Eindhoven (1ex) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (6exx) , bij de Maaij/Bergeijk (2exx) , en op het Beleven/Reusel (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Blauwe kiekendieven vlogen over de High Tech Campus/Eindhoven (2mn) . Een redelijk late Ruigpootbuizerd vloog over telpost-Strabrecht (2 kj) . Slechtvalken vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , jagend boven de Kerkakkerstraat/Veldhoven (1 paar) , over Gestel/Eindhoven (1ex) , en waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de plasjes tussen het Beuven en het Starven (2exx) , bij het ,s Heerenven (2exx) , bij het Beleven/Reusel (4exx) , bij Helmond (2exx) , bij Nuenen (2exx) , en bij de Zinkplas (4exx) .  Een Bonte strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1 ad zomer) . Een Regenwulp vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Tureluurs werden gezien bij het ,s Heerenven (1ex) , bij het Beleven/Reusel (2exx) , en bij de Zinkplas (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Marijkeven (5exx) , bij het ,s Heerenven (3exx) , bij het Beleven/Reusel (8exx) , bij de Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Witgatten waren aanwezig bij het Beleven/Reusel (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Bosruiters waren aanwezig bij de plasjes tussen het Beuven en het Starven (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij het Beleven/Reusel (2exx) , en bij de Zinkplas (1ex) . Zwartkopmeeuwen vlogen over Lierop (1ex) , over telpost-Strabrecht (4exx) , en werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en bij het Beleven/Reusel (2exx) . Dwergmeeuwen waren aanwezig boven de Zinkplas (4 ad) . Een IJsvogel werd gezien bij de Pastoorsweijer/Bergeijk (1ex) .Tapuiten werden gezien op de Langakkers/Leende (1ex) , bij Helmond (1ex) , en op de Strabrechtse-Heide (5exx) . Beflijsters vlogen over telpost-Strabrecht (2ex) , en waren aanwezig op het Kranenveld/Soerendonk (4exx) . Een Fluiter zong in Geldrop/Coevering (1 zp) . Een Barmsijs werd gezien op de Langakkers/Leende (1ex) . Een Kruisbek vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Goudvink vloog eveneens over telpost-Strabrecht (1ex) .

maandag 19 april

Geoorde futen waren aanwezig op het Beuven (2exx - baltsend) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (1ex) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) , bij de Kromhurken (1ex) , en bij de Ringselvennen (1ex) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Rode wouwen vlogen over de Cartierheide (2exx-samen) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Slechtvalken werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en jagend bij de Klotputten/Eindhoven (2exx) . De volgende steltlopers werden vandaag gezien bij de Zinkplas : Kleine plevier (1ex) , Kemphaan (2exx) , Zwarte ruiter (2exx) , Tureluur (2exx) , Groenpootruiter (2exx) , Bosruiter (1ex) , Oeverloper (2exx) , nog een Groenpootruiter viel in bij het Beuven (1ex) . En Witgatten werden gezien bij manege-Meulendijks/Geldrop (1ex) , en op de vloeiweide van de Keersop langs de Weerdedijk/Bergeijk (1ex) . Zwartkopmeeuwen werden gehoord bij de Zinkplas (2exx) . Een IJsvogel werd gezien bij de Klotputten/Eindhoven (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien , langs de Dommel in Eindhoven-Noord (1ex) .Tapuiten waren aanwezig in het Leenderbos (1ex) , en op de Strabrechtse-Heide (enk.exx) .  Beflijsters werden gezien op het Kranenveld,Soerendonk (2exx) . Snorren zongen bij de Ringselvennen (2 zp) .

zondag 18 april

Geoorde futen waren aanwezig op het Beleven/Reusel (2exx) , op het Beuven (1ex) , en op de Zinkplas (2exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) , en bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (1ex) , bij de Maaij/Bergeijk (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (4exx) , en op het Beleven/Reusel (3exx) . Rode wouwen vlogen over Valkenswaard (2exx) . Een Zwarte wouw vloog over de Malpiebeemden/Valkenswaard (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Blauwe kiekendieven werden gezien in de omgeving van de Maaij/Bergeijk (1vr) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1 ringstaart) . De 1ste Grauwe kiekendief van dit voorjaar werd gezien langs de Witsemdijk t.n.v. van het Soerendonks-Goor (1mn) . De 1ste Boomvalken vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (5exx) , bij het Beleven/Reusel (3exx) , in Eindhoven-Noord (3exx) , bij het ,s Heerenven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Kemphaan was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Regenwulpen werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Een Tureluur was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij de Zinkplas (4exx) , bijhet Beleven/Reusel (6exx) , en in Eindhoven-Noord (2exx) . Witgatten werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , bij het Grafven (1ex) , bij het Beleven/Reusel (1ex) , in Eindhoven-Noord (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over telpost-Strabrecht (4exx) . Bosruiters werden gezien bij het Beleven/Reusel (2exx) . Een Oeverloper was aanwezig bij het ,s Heerenven (ex) . Zwartkopmeeuwen werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , bij de Reuselse Moeren (2exx) , bij de waterzuivering van Hapert (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) , en over telpost-Loozerheide (3exx) . Dwergmeeuwen werden gezien bij de Zinkplas (2 adult) . De 1ste Zomertortel vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een IJsvogel werd gezien langs de Dommel/Gestel/Eindhoven (1ex) . Een Engelse kwikstaart werd vanavond gezien bij Helmond (1mn) . Grote gele kwikstaarten waren aanwezig bij de waterzuivering van Hapert (1 paar) , en in Gestel/Eindhoven (1ex) . Een Tapuit werd gezen in de omgeving van het Soerendonks-Goor (1ex) . Beflijsters waren aanwezig bij het ,s Heerenven (1ex) , op de Strabrechtse-Heide (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Sprinkhaanzangers zongen bij telpost-Strabrecht (1 zp) , en in de Reuselse Moeren (1 zp) . Snorren zongen bij de Ringselvennen (2 zp) . Braamsluipers werden gezien bij de waterzuivering van Hapert (2exx) . De 1ste (?) Tuinfluiter werd gehoord in Gestel/Eindhoven (1 zp) . Een witkoppige Staartmees werd gezien bij Waalre (1ex) . Goudvinken werden gezien in Boswachterij Hapert (1 paar) . Een Appelvink werd eveneens gezien in Boswachterij Hapert (1ex) .


Groenpootruiter - Eindhoven-Noord 18-04-2010 ( Frank Neijts )

zaterdag 17 april

Geoorde futen waren aanwezig op het Beleven/Reusel (2exx) . Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (1ex) . Een Bergeend was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Een Brilduiker was aanwezig op het Beuven (1vr) . Een Rode wouw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Een Blauwe kiekendief werd gezien bij het Beleven/Reusel (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Plasjes tussen het Beuven en het Starven (2exx) , en bij de Zinkplas (2exx) . Een Kemphaan was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Houtsnip werd gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) . Regenwulpen vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Tureluurs waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , en bij het Beleven/Reusel (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , bij het Beleven/Reusel (8exx) , bij Gastel (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Witgat vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Zwartkopmeeuwen werden gezien bij het Beleven/Reusel (2exx) , bij de Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Dwergmeeuw werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij het Beleven/Reusel (1ex) . Tapuiten waren aanwezig in de ponywei/Soerendonk (2exx) , op de Gastelsche-Heide (1ex) , en op de Strabrechtse-Heide (5exx) . Beflijsters waren nog aanwezig op de Strabrechtse-Heide (5exx) . Een Snor zong bij de Ringselvennen (1 zp) . Klapeksters waren aanwezig in de ponywei/Soerendonk (2exx) .


Zwartkopmeeuw - Budel-Dorplein 17-04-2010 ( Rene Weenink )

vrijdag 16 april

Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (1ex) , bij het Berkven/Landschotse-Heide (1ex) , bij Vaarle/Nuenen (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Een Brilduiker was aanwezig op het Beuven (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (1 paar - parend) . Kleine plevieren werden gezien bij de Plasjes tussen het Beuven en het Starven (2exx) , en bij Helmond (2exx) . De volgende soorten steltlopers vlogen vandaag over telpost-Strabrecht : ( Kemphaan - 4exx , Regenwulp - 2exx , Zwarte ruiter - 1ex , Groenpootruiter - 4exx , Witgat - 1ex) , nog een Witgat werd gezien bij de Pielis/Weebosch (1ex) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . De 1ste (?) Gierzwaluw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Rouwkwikstaart werd gezien bij Helmond (1 vrouwkleed) . Beflijsters waren nog aanwezig op de Strabrechtse-Heide (4exx) . Een Klapekster werd gezien op de Groote Heide bij Heeze/Leende (1ex) . Kruisbekken werden gezien bij de Weebosch (7exx) .


Grutto - Eindhoven-Noord 16-04-2010 ( Frank Neijts )

donderdag 15 april

Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Goorven/Mispeleindse-Heide (11exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (6exx) . Een Slechtvalk was aanwezig op de schoorsteen van de Zinkfabriek (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij het ,s-Heerenven (1ex) . Regenwulpen waren kort aanwezig op de Landschotse-Heide (24exx) . Een Tureluur was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Witgat vloog over het Beuven (1ex) . Zwartkopmeeuwen werden gezien op de Zinkplas (2exx) , en hehoord bij de Flaes/Mispeleindse0Hiede (1ex) . Beflijsters waren nog aanwezig op de Strabrechtse-Heide (4exx) . Een Snor zong bij de Ringselvennen (1 zp) . Kruisbekken werden gezien bij het Westelbeers Broek (2 juv.) .

woensdag 14 april

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Een Brandgans vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (5exx) . Een Zomertaling werd gezien op het Beuven (1mn) . Een Zwarte wouw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (4vr) . Smellekens vlogen over telpost-Strabrecht (2exx - waaronder i.i.g. 1 ad man) . Slechtvalken waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig in Eindhoven-Noord (2 paar) , en bij de Zinkplas (2exx) . Regenwulpen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Tureluur was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Witgat was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Oeverloper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Waterpieper werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Beflijsters waren verspreid aanwezig op de Strabrechtse-Heide (min.14exx) . Een Snor zong bij de Ringselvennen (1 zp) . De 1ste Fluiter zong kort in een park in Strijp/Eindhoven (1ex) . Een Kruisbek werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) .


Vink (man) - Eindhoven 14-04-2010 ( Frank Neijts )

dinsdag 13 april

 Een Bergeend was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Rode wouwen vlogen over Eindhoven-Airport (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Visarend vloog eveneens over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en bij de ASML toren/Veldhoven (1 paar) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Grutto,s waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Groenpootruiters werden gezien bij de Zinkplas (3exx) . Beflijsters waren aanwezig bij het Grafven (2exx) .


Boompieper - Soerendonk 13-04-2010 ( Rene Weenink )

maandag 12 april

Geoorde futen waren aanwezig op het Groot Meer/Vessem (4exx) . Kraanvogels vlogen over de Maaij/Bergeijk(1ex) , en over de Reuselse Moeren (1ex) . Een Klapekster was aanwezig in de ponywei/Soerendonk (1ex) .

zondag 11 april

Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Grafven (1ex) , in de Rulse Dommelbeemden/Heeze (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Bergeenden vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Smient was aanwezig op het Beleven/Reusel (1mn) . Een Blauwe kiekendief werd gezien op de Strabrechtse-heide (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1 paar) , bij de ASML toren/Veldhoven (1 paar) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij het Beleven/Reusel (2 paar) , en op de Gastelsche Heide (1ex) . Witgatten werden gezien in Gestel/Eindhoven (1ex) , op de Gastelsche Heide (1ex) , bij het Beleven/Reusel (2exx) , bij de vijvers op de Kempen Campus/Veldhoven (1ex) , in de Rulse Dommelbeemden/Heeze (1ex) , bij de Pastoorswijer/Bergeijk (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Zwartkopmeeuwen vlogen over de Ringselvennen (2exx) , en over de Maaij/Bergeijk (2exx) .  De 1ste (?) Koekoek was aanwezig bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Waterpieper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Grote gele kwikstaart was aanwezig in Geldrop (1 zp) . Tapuiten werden gezien bij Sterksel (1ex) , en op de Loozerheide (1mn) . Beflijsters waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (min.11exx) , en bij het Beleven/Reusel (1ex) . De 1ste(?) Sprinkhaanzanger zong op het Kranenveld/Soerendonk (1 zp) . Een Rietzanger werd gehoord/gezien bij de Maaij/Bergeijk (1ex) . Een Bonte vliegenvanger werd gezien in een tuin in Stiphout (1ex) . Een Klapekster werd gezien bij het Grafven (1ex) . Een Appelvink vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .


Kleine plevier - Beleven-Reusel 11-04-2010 ( Frank Neijts )

zaterdag 10 april

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) , en op het Starven (4exx) . Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (1ex) , bij Vaarle/Nuenen (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Zomertalingen werden gezien bij de Ringselvennen (1 paar) .Een Brilduiker was aanwezig op het Beuven (1vr) . Rode wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2mn+1vr) , en over telpost-Loozerheide (2mn+1vr) , en over de Strabrechtse-Heide (1vr) . Visarenden vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over Valkenswaard (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de ASML toren/Veldhoven (1 paar) , op de Loozerheide/Zinkplas (1 paar) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Ringselvennen (2 paar) , en op de Plateaux (2exx) . Een Regenwulp vloog over Gestel/Eindhoven (1ex) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (2 adult) . Een Rouwkwikstaart was aanwezig bij Helmond (1vr) . Tapuiten werden gezien bij Lierop (1mn) , en op de Plateaux (2exx) . Beflijsters werden gezien , verspreid over de Strabrechtse-Heide (15exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Snorren lieten zich horen en zien bij de Ringselvennen (2 zp) . Een Rietzanger werd gehoord/gezien bij het Beuven (1ex) . Een Barmsijs vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .


Snor - Budel-Dorplein 10-04-2010 ( Henk Hendriks )

vrijdag 9 april

Geoorde futen waren aanwezig op het Groot Meer/Vessem (5exx) , en op het Beuven (1ex) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Een Kolgans bevond zich tussen de Grauwe ganzen bij het ,s Heerenven/Strabrechtse Heide (1 onv.) . Brandganzen werden gezien op het Beuven (5exx) .Grote zaagbekken werden gezien op het Beuven (1mn+2vr) . Een Visarend werd gezien bij Lage Mierde (1ex) . Een Slechtvalk vloog over Gestel/Eindhoven (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig in Eindhoven-Noord (4exx) . Zwartkopmeeuwen werden gezien bij het Beleven/Reusel (2 adult) , en vlogen over het Beuven (1ex) . Een Dwergmeeuw was aanwezig op het Beuven (1ex) . IJsvogels werden gezien in Helmond (2exx) . Beflijsters werden gezien bij manege Meulendijks/Geldrop (1ex) , en verspreid op de Strabrechtse-Heide (min.17exx) . De 1ste Bonte vliegenvanger was aanwezig in een tuin in Eerswl (1ex) . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) . Een Kruisbek vloog over het Groot Meer/Vessem (1ex) . Goudvinken werden gezien bij Vessem (4exx) .


Steenuil - Budel-Dorplein 09-04-2010 ( Rene Weenink )

donderdag 8 april

 Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (3exx) . Een Bergeend was aanwezig op het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Rode wouw werd een tijd jagend gezien tussen het Soerendonks-Goor en het Leenderbos (Witsemdijk) (1ex) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij de Ringselvennen (1vr) . Slechtvalken vlogen over Gestel/Eindhoven (1ex) , en werden gezien tussen de Hightechcampus en de ASML (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) .

woensdag 7 april

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (4exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Grote zilverreigers werden gezien op de Plateaux (1ex) , en op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (3exx) . Brilduikers waren aanwezig op de Zinkplas (4vr) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2mn-samen) . Blauwe kiekendieven werden gezien bij de Maaij/Bergeijk (1vr) , en op de Landschotse-Heide (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1 paar) , en op de ASML toren/Veldhoven (1 paar) . Een Kleine plevier vloog over telpost-Loozerheiden (1ex) , en waren aanwezig in Eindhoven-Noord (3 paar) . Beflijsters waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (7exx) .


Kleine plevier - Eindhoven-Noord 07-04-2010 ( Frank Neijts )

dinsdag 6 april

Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (3exx) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (2vr) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en werden rondvliegend gezien op de Strabrechtse-Heide (2exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide (1ex) , op de ASML toren/Veldhoven (1 paar) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . KLeine plevieren waren aanwezig in Eindhoven-Noord (3 paar) . Goudplevieren vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) . Regenwulpen werden gezien in een weiland bij Hoogeloon (4exx) .Witgatten vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht en vielen in op het Beuven (2 adult) . Rouwkwikstaarten waren kort aanwezig bij telpost-Strabrecht (1adult man) , en werden gezien in Eindhoven-Noord (1e zomer ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . De 1ste Braamsluiper zong in Meerveldhoven (1 zp) . Een Putter zong in Geldrop (1 zp) . Een Barmsijs vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Kruisbekken werden gezien bij het Beuven (2exx) , en bij het Starven (1ex) .


Fitis - Budel-Dorplein 06-04-2010 ( Henk Hendriks )

maandag 5 april

Geoorde futen waren aanwezig op het Beuven (2exx) , en op het Beleven/Reusel (3exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (1ex) , en bij de Ringselvennen (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (2exx) , op de Malpie (1ex) , bij ,t-Sang/Mierlo (1ex) , en vlogen over de Braakhuizense-Heide (1ex) Een Bergeend was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (2vr) . Een Rode wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1mn+1vr) . Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Smellekens vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden gezien op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en bij de Ringselvennen (1ex) . Zwartkopmeeuwen werden gezien bij de Ringselvennen (2exx) . De 1ste Koekoek werd gehoord/gezien bij de Schaapskooi/Soerendonk (1ex) . De 1ste Tapuit werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Beflijsters werden gezien bij de Ringselvennen (2exx) , en op de Strabrechtse-heide (1ex) . De 1ste Snorren zongen bij de Ringselvennen (2 zp) . Klapeksters waren aanwezig op de Loozerheide (1ex) , op de Braakhuizense-Heide (1ex) , op de Strabrechtse-Heide (2exx) , en op het Kranenveld/Soerendonk (1ex) . Een Noordse kauw werd gezien in Budel-Dorplein (1ex) . Een Europese kanarie vloog over de Ringselvennen (1ex) . Een Barmsijs vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Kruisbek vloog eveneens over telpost-Strabrecht (1ex) .


Wulp - Budel-Dorplein 05-04-2010 ( Henk Hendriks )

zondag 4 april

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) , op het Groot Meer/Vessem (4exx) , en op het Pannegoor/Cartier-Heide (8exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij de Ringselvennen (1ex) , langs de A2 t.h.v. Leende (1ex) , bij de Kromhurken (1ex) , en op de Patersgronden (1ex) . Ooievaars waren terplaatse bij het Westelbeers Broek (1ex) , en vlogen over het Groot Meer/Vessem (1ex) . Een Bergeend was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Zomertalingen werden gezien op het Beleven/Reusel (3mn) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij de Ringselvennen (1vr) . Slechtvalken werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en jagend boven de Run/Veldhoven (2exx) . Baltsende Tureluurs werden gezien op de Paardse Heide . Waterpiepers in zomerkleed werden gezien bij Nuenen (31exx) . Een Grote gele kwikstaart was aanwezig in Gestel/Eindhoven (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Landschotse Heide (1ex) , en bij het Westelbeers Broek (1ex) Een Noordse kauw werd gezien in Geldrop (1ex) . Een Goudvink werd gezien bij het Westelbeers Broek (1ex) . Appelvinken vlogen over het Groot Meer/Vessem (2exx) .


Zwarte roodstaart (man) - Budel 04-04-2010 ( Ruud Bouwman )

zaterdag 3 april

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) , en op het Beuven (13exx) . Roerdompen werden gezien en gehoord bij het Beuven (3exx) . Een Grote zilverreiger werd gezien in de Rulse Dommelbeemden/Heeze (1ex) . Ooievaars vlogen over Gestel/Eindhoven (2exx) . Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (5exx) , op het Soerendonks-Goor (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (1mn+2vr) . Grote zaagbekken waren eveneens aanwezig op het Beuven (2vr) . Rode wouwen vlogen over de Zinkplas (1ex) , en over Reusel (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over de Zinkplas (1vr) . Een Blauwe kiekendief werd gezien op de Oirschotse Heide (1 ringstaart) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over Gestel/Eindhoven (1ex) . Een Tureluur werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Beflijster vloog langs telpost-Strabrecht (1mn) .  Klapeksters werden gezien in de rusthoek/Strabrechtse-Heide (1ex) , en op de Cartierheide (1ex) . Kleine Barmsijzen waren aanwezig bij Wintelre (2exx - zingend) . Een Kruisbek werd gezien bij het Starven (1ex) .


Witte kwikstaart (1e zomer man) - Veldhoven 03-04-2010 ( Frank Neijts )

vrijdag 2 april

Grote zilverreigers werden gezien bij het Grafven (1ex) , en bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Grote zaagbek was aanwezig op het Beuven (1vr) . Een Rode wouw vloog over de Loozerheide (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1 onv.) . Een Blauwe kiekendief werd gezien op de Gastelsche-Heide (1mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en werden gezien op de Gastelsche-Heide (1ex) . Een Kleine plevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Witgatten waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (2 adult) . Waterpiepers vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig tussen het Beuven en het Starven (1ex) . Beflijsters werden gezien bij de Ringselvennen (1mn) , en op de Gastelsche Heide (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Loozerheide (1ex) , in de ponywei/Soerendonk (1ex) , op de Gastelsche Heide (1ex) , bij het Grafven (1ex) , en bij het Kranenmeer (1ex) .


Beflijster - Budel-Dorplein 02-04-2010 ( Rene Weenink )

donderdag 1 april

Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (4exx( , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (1mn+2vr) . Grote zaagbekken waren eveneens aanwezig op het Beuven (1mn+2vr) . Een Zwarte wouw vloog over de A2 t.h.v. afrit Veldhoven (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Een Beflijster vloog over telpost-Strabrecht (1mn) . Een Klapekster werd gezien bij het Kranenmeer (1ex) . Barmsijzen vlogen al zingend over telpost-Strabrecht (10exx) . Kruisbekken werden gezien bij het Beuven (2exx) .