Waarnemingen van Vogels in de Kempen

oktober

zaterdag 31 oktober

Grote zilverreigers waren aanwezig bij  het Beuven (12exx) , en op de Patersgronden (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) , over telpost-Groote heide/Patersgronden (1ex) , over Aarle-Rixtel (4exx) , en over Nuenen (4exx) . Kleine zwanen vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) , en over telpost-Strabrecht (22exx - invallend bij het Beuven) . Wilde zwanen vlogen over telpost-Groote Heide/Patersgronden (18exx) . Rietganzen vlogen over telpost-Strabrecht (173exx) , en over telpost-Loozerheide (15exx) . Kolganzen vlogen over telpost-Strabrecht (104exx) , en over telpost-Loozerheide (2exx) . Brandganzen waren aanwezig op het Beuven (3exx) . Een Casarca was aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Pijlstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (6exx) , en over Nuenen (6exx) . Een Krooneend werd gezien bij Helmond (1mn) . Brilduikers vlogen over telpost-Strabrecht (1mn+3vr - en vielen in bij het Beuven ) . Grote zaagbekken vlogen over telpost-Groote Heide/Patersgronden (3exx) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1mn) , en over telpost-Groote Heide/Patersgronden (1ex) . Slechtvalken vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kraanvogels vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Een Goudplevier vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Bonte strandloper vloog over telppost-Strabrecht (1ex) . Een Waterpieper werd gezien bij het Beuven (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Groote Heide/Patersgronden (2exx) , en werden gezien bij Helmond (1ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) , en over telpost-Groote Heide/Patersgronden (2exx) . Baardmannetjes vlogen over telpost-Strabrecht (12exx - en vielen in bij het Beuven ) . Klapeksters werden gezien bij het Marijkeven (1ex) , bij het Waschven (1ex) , op de Loozerheide (1ex) , en op de Patersgronden (1ex) . Een Noordse kauw werd gezien bij Helmond (1ex) . Een Putter vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Barmsijzen vlogen over telpost-Groote Heide/Patersgronden (8exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) , en over telpost-Groote Heie/Patersgronden (12exx) . Een Goudvink vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Appelvinken vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) .


Baardmannetjes - Beuven -Strabrechtse-Heide 31-10-2009 ( Robert Kastelijn )

vrijdag 30 oktober

Een Smelleken werd gezien bij telpost-Loozerheide (1ex) .

donderdag 29 oktober

Smienten waren aanwezig op de Zinkplas (5exx) . Een Grote gele kwikstaart was aanwezig op de Langakkers-Leende (1ex) .

woensdag 28 oktober

Grote zilverreigers waren aanwezig bij  het Beuven (9exx) , bij het Soerendonks-Goor (4exx) ,en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (2exx) . Rietganzen vlogen over telpost-Loozerheide (7exx) . Een Taigarietgans vloog over telpost-Strabrecht , en viel in op het Beuven (1ex) . Toendrarietganzen vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Kolgans was aanwezig op het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Casarca werd weer gezien op het Soerendonks-Goor (1ex) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (3exx) . Grote zaagbekken vlogen over telpost-Strabrecht (4vr) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Goudplevieren vlogen over telpost-Loozerheide (11exx) . Bonte strandlopers vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Waterpiepers waren aanwezig bij het Beuven (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Grote gele kwikstaart vloog over Nuenen (1ex) . Baardmannetjes waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (3exx) , en op de Loozerheide (1ex) . Putters vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Loozerheide (8exx) .


Klapekster ( met geslagen prooi , ditmaal een Graspieper ) - Loozerheide 28-10-2009 ( Rene Weenink )

dinsdag 27 oktober

Een Roerdomp werd gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij de Maaij-Bergeijk (2exx) , bij het Beuven (8exx) , bij het Soerendonks-Goor (3exx) , en bij de Vlasrootvennen - Veldhoven (1ex) . De 1ste Kleine zwanen van dit najaar , werden gezien op het Beuven (6exx) . Smienten vlogen over telpost-Loozerheide (70exx) , en waren aanwezig op de Zinkplas (enk.exx) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (3exx) . Een Smelleken werd gezien bij telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en werden gezien in Veldhoven (1ex) . Pontische meeuwen waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . IJsvogels werden gezien bij de Maaij-Bergeijk (2exx) , en bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (3exx) , en op de Loozerheide (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Loozerheide (12exx) , over de Strabrechtse-Heide (2exx) , en waren aanwezig op de Papenvoortse-Heide - Nuenen (2exx) . Goudvinken vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , over de Strabrechtse-Heide (2exx) , en over het Keelven-Someren (1ex) .

maandag 26 oktober

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (2exx) , en werden gezien op de Plateaux (2exx) . Rietganzen vlogen over telpost-Loozerheide (14exx) . Rode wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over legerplaats-Budel (1ex) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij het Beuven (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Een IJsvogel werd gezien op de Plateaux (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Loozerheide (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Kruisbek vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . IJsgorzen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) .

zondag 25 oktober

Roerdompen werden gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) , en bij de Ringselvennen (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij de Maaij-Bergeijk (2exx) , bij het Beuven (12exx) , bij het Soerendonks-Goor (4exx) , op de Renheide-Soerendonk (5exx) , bij Valkenswaard (4exx) , op de Patersgronden (3exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Toendrarietgans was aanwezig op het Soerendonks-Goor (1ex) . Kolganzen werden gezien bij de Maaij-Bergeijk (3exx) , en op het Soerendonks-Goor (5exx) . Brandganzen waren aanwezig op het Beuven (3exx) . Een Casarca was nog aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1vr) . Smienten werden gezien op het Soerendonks-Goor (10exx) , en bij Valkenswaard (4exx) . Een mooi aantal Krakeenden werd gezien bij Valkenswaard (150exx) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (2mn+1vr) . Rode wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Groote Heide/Patersgronden (1vr) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1 ringstaart) , over telpost-Loozerheide (1man) , bij het Zwartven (1onv.) , en over telpost-Groote Heide/Patersgronden (1 ringstaart) . Een Smelleken vloog langs telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Een Goudplevier vloog over telpost-Groote Heide/Patersgronden (1ex) . Een Witgat werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Geelpootmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (4 ad) Een Grote mantelmeeuw vloog over telpost-Loozerheide (1 onv.) . IJsvogels werden gezien bij de Maaij-Bergeijk (2exx) , en bij de Ringselvennen (1ex) . Waterpiepers vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren aanwezig bij Valkenswaard (7exx) , bij het Beleven-Reusel (2exx) , en in de Reuselse Moeren (2exx) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij Helmond (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (4exx) , op de Loozerheide (1ex) , op de Patersgronden (1ex) , in de Reuselse Moeren (1ex) , bij het Westelbeersbroek (1ex) , op de Landschotse-Heide (2exx) , en bij de Moerbleek (1ex) .  Een Noordse kauw werd gezien bij Helmond (1ex) . Putters vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Groote Heide/Patersgronden (1ex) . Barmsijzen vlogen over telpost-Groote heide/Patersgronden (2exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , over telpost-Groote Heide/Patersgronden (16exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Goudvinken vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Groote Heide/Patersgronden (1ex) , en werden gezien bij Helmond (1ex) , en bij Veldhoven (2exx) .

zaterdag 24 oktober

Een Roerdomp werd gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij de Maaij-Bergeijk (2exx) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en werden gezien in de Diepenhoek-Someren . Casarcas werden gezien bij het Soerendonks-Goor (1vr) , en bij Nederwetten (2exx) . Een Pijlstaart was aanwezig op het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Blauwe kiekendief werd gezien bij Sterksel (1mn) . Een Smelleken vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . IJsvogels werden gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) , en bij het Klein Vlasroot-Veldhoven (1ex) . Een Grote gele kwikstaart was aanwezig in Gestel-Eindhoven (1ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (4+3exx) . Klapeksters waren aanwezig op de Loozerheide (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Putters waren aanwezig in Geldrop (2exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) .

vrijdag 23 oktober

Grote zilverreigers vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) . Kolganzen vlogen over telpost-Strabrecht (8exx) . Een Casarca was aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1vr) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Loozerehide (1vr) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1mn+1vr+1 ringstaart). Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en werden gezien bij Helmond (1ex) . IJsvogels werden op 2 verschillende plekken gezien in Helmond (2exx) . De Kuifleeuwerik werd weer gezien op het Station van Eindhoven-centrum (1ex) . Een Baardmannetje vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Putters werden gezien bij Helmond (2exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Loozereheide (59exx) . Een Goudvink vloog over telpost-Strabrecht (1ex)  .


Bruine kiekendief - telpost-Loozerheide 23-10-2009 ( Rene Weenink )

donderdag 22 oktober

Een Blauwe kiekendief vloog langs telpost-Loozerheide (1 ringstaart( . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Een Klapekster was aanwezig op de Loozerheide (1ex) .

woensdag 21 oktober

Een Roerdomp werd gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (11exx) , op de Patersgronden (1ex) , bij de Maaij-Bergeijk (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Groote Heide/Patersgronden (1ex) . Rietganzen vlogen over telpost-Loozereheide (3exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Kolganzen vlogen over telpost-Loozerehide (32exx) , en over telpost-Groote Heide/Patersgronden (26exx) . Brandganzen waren aanwezig op het Beuven (4exx) . Rode wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Loozerheide (3exx) , en werden gezien , jagend , bij Someren (2exx) . Alweer de 2de Zeearend binnen 1 week vloog over telpost-Loozerheide (1 onvolwassen ex) .


Zeearend ( onvolwassen) - telpost-Loozerheide 21-10-2009 ( Ruud Bouwman )

Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Groote Heide/Patersgronden (1ex) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2 ringstaarten) , en over telpost-Loozerheide (1mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Kraanvogels vlogen over telpost-Loozerheide (4+36exx) .Een Bontbekplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Geelpootmeeuw vloog over telpost-Strabrecht (1 ad) . Een Roodkeelpieper vloog over telpost-Groote Heide/Patersgronden (1ex) . Een Waterpieper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Groote Heide/Patersgronden (1ex) . Klapeksters werden gezien op de Loozerheide (1ex) , bij het Marijkeven (1ex) , en op de Patersgronden (1ex) . Een Putter vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Barmsijs vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Groote Heide/Patersgronden (7exx) , over telpost-Strabrecht (21exx) , en over telpost-Loozerheide (29exx) . Een Goudvink vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Appelvink werd gezien in een tuin in Leende (1ex) .


Zeearend ( onvolwassen) - telpost-Loozerheide 21-10-2009 ( Rene Weenink )

dinsdag 20 oktober

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (11exx) , op de Patersgronden (1ex) , bij het Soerendonks-Goor (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Kolganzen vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Brandganzen waren aanwezig op het Beuven (4exx) . Een fraaie waarneming wasdie van : 8 ROTGANZEN , die over telpost-Strabrecht in N.W. richting vlogen . Pijlstaarten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (2exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (3exx) . Een Bonte strandloper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een GROTE PIEPER vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Waterpieper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Groote Heide/Patersgronden (4exx) , en waren aanwezig in het Genderpark-Eindhoven (1ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) . Klapeksters werden gezien op de Loozerheide (1ex) , op de Patersgronden (1ex) , op de Gastelschr-Heide (1ex) , bij het Kranenmeer (1ex) , en bij het Starven (1ex) . Europese kanaries vlogen over telpost-Groote Heide/Patersgronden (3exx) . Een Putter vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Loozerheide (10exx) , over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Groote Heide/Patersgronden (16exx) .


Houtduiventrek - telpost-Loozerheide 20-10-2009 ( Ruud Bouwman )

maandag 19 oktober

Grote zilverreigers waren aanwezig bij de Maaij-Bergeijk (3exx) , en op de Langakkers-Leende (1ex) . Kolganzen vlogen over telpost-Loozerheide (35exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Een IJsvogel werd gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Waterpiepers vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Groote Heide/Patersgronden (10exx) , en waren aanwezig op de Langakkers-Leende (1ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Groote Heide/Patersgronden (12exx) , en werden gezien opde Strabrechtse-Heide (1ex) . Vuurgoudhaantjes werden gezien op de Langakkers-Leende (2exx) . Klapeksters werden gezien op de Loozerheide (1ex) , op de Patersgronden (1ex) , en bij het Waschven (1ex) . Putters vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) , en over telpost-Groote Heide/Patersgronden (9exx) . Kruisbekken waren aanwezig bij telpost-Groote Heide/Patersgronden (5exx) . Goudvinken vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-GrooteHeide/Patersgronden (2exx) . Een Appelvink vloog over telpost-Groote Heide/Patersgronden (1ex) . 


Boomklever - Budel-Dorplein 19-10-2009 ( Hennie Lammers )

zondag 18 oktober

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (9exx) , bij de Maaij-Bergeijk (3exx) , bij de Flaes-Mispeleindse-Heide (10exx) , bij het Soerendonks-Goor (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Rietganzen vlogen over telpost-Strabrecht (11exx) , en over telpost-Groote heide/Patersgronden (8exx) . Kolganzen vlogen over telpost-Loozerheide (69exx) , over telpost-Strabrecht (28exx) , en werden gezien op het Beuven (3exx) , en bij de Maaij-Bergeijk (3exx) . Smienten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (5exx) . Een Pijlstaart was aanwezig op het Soerendonks-Goor (1ex) . Rode wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over Bladel (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex met enkele kenmerken van de ssp. Calidus - Toendraslechtvalk - commentaar is welkom  ) . Een Bontbekplevier was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Bonte strandlopers vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij het Beuven (3exx) . Een Geelpootmeeuw werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1 ad) . Een IJsvogel werd gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Een fraaie ontdekking was die van een : GROTE PIEPER , die opvloog bij de zandverstuiving op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Een Waterpieper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) , over telpost-Groote Heide/Patersgronden (4exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Baardmannetjes waren aanwezig bij de Maaij-Bergeijk (mn+vr) . Klapeksters werden gezien op de Patersgronden (1ex) , op de Gastelsche-Heide (1ex) , en op de Strabrechtse-Heide (2exx) . Putters vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , en over telpost-Groote-Heide/Patersgronden (2exx) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Groote Heide/Patersgronden (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (10exx) , over telpost-Loozerheide (6exx) , en waren aanwezig bij telpost-Groote Heide/Patersgronden (3exx) . Een Goudvink werd gezien bij Bergeijk (1ex) . Een IJsgors vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .


Slechtvalk ( met kenmerken van ssp. Calidus ) - telpost-Strabrecht 18-10-2009 ( Robert Kastelijn ) - ( commentaar is welkom )

zaterdag 17 oktober

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (4exx) , bij het Soerendonks-Goor (11exx) , bij het Groot Meer-Vessem (11exx) , op de Patersgronden (1ex) , bij de Maaij-Bergeijk (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Rietganzen vlogen over telpost-Strabrecht (30exx) . Kolganzen vlogen over telpost-Strabrecht (13exx) , over telpost-Loozerheide (49exx) , en waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (7exx) . Smienten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (19exx) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (3exx) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1vr) , over telpost-Loozerheide (1 ringstaart) , en over telpost-Groote Heide/Patersgronden (1 ringstaart) . Een Smelleken vloog over telpost-Groote Heide/Patersgronden (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en op de Landschotse-Heide (1 ad) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Geelpootmeeuw was eveneens aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1 ad) . Een Waterpieper vloog over telpost-Groote Heide/Patersgronden (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over de Zinkplas (1ex) , over telpost-Groote Heide/Patersgronden (1ex) , en werden gezien in Geldrop (1ex) . Een Beflijster vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Klapeksters werden gezien op de Loozerheide (1ex) , bij het Starven (1ex) , en op de Patersgronden (1ex) . Een Putter vloog over telpost-Groote Heide/Patersgronden (1ex) . Een Barmsijs vloog over telpost-Groote Heide/Patersgronden (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (19exx) , en over telpost-Groote Heide/Patersgronden (7exx) . Een Appelvink vloog over telpost-Groote Heide/Patersgronden (1ex) .

vrijdag 16 oktober

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (17exx-slaapplaats) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Brandganzen werden gezien op het Beuven (5exx) . Smienten vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) .  Bontbekplevieren vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Krombekstrandloper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Grote gele kwikstaart vloog over Helmond-Oost (1ex) . Putters vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) .

donderdag 15 oktober

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (14exx-slaapplaats) . Rietganzen vlogen over telpost-Strabrecht (23exx) . Kolganzen vlogen over telpost-Strabrecht (33exx) , over telpost-Loozerheide (45exx) , en over telpost-Groote Heide/Patersgronden (13exx) . Pijlstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (3exx) . Rode wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) , en over telpost-Strabrecht (3exx) . Een mooi ontdekking was de  ZEEAREND ( 1 onv.) , die langs telpost-Loozerheide cirkelde en zeilde in W.Z.W.richting . Een late Visarend was kort aanwezig bij het Beuven (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Bonte strandlopers vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Houtsnip werd gezien op de Patersgronden (1ex) . Een Grote mantelmeeuw vloog over telpost-Strabrecht (1 ad) . Een Grote pieper vloog over Acht-Eindhoven (1ex) . Een Waterpieper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Hele fraaie ontdekking was een BLADKONING die ca. 10 min. aanwezig was in een haagje in Acht-Eindhoven (1ex) . Klapeksters vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren aanwezig op de Loozerheide (1ex) , op de Patersgronden (1ex) , bij het Marijkeven (1ex) , en bij het Starven (1ex) . Putters vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Goudvink werd gezien in Eindhoven-Noord (1ex) .


Staartmees - Eindhoven 15-10-2009 ( Frank Neijts )

woensdag 14 oktober

Grote zilverreigers vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) . Rietganzen vlogen over telpost-Loozerheide (7exx) . Kleine rietganzen vlogen over telpost-Loozerheide (13exx) . Kolganzen vlogen over telpost-Loozerheide (71exx) . Rode wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Een Smelleken vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Een Beflijster vloog over telpost-Groote Heide/Patersgronden (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op de Patersgronden (1ex) . Een Barmsijs vloog over telpost-Groote Heide/Patersgronden (1ex) . Een Appelvink vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .


Zwarte roodstaart - Loozerheide 14-10-2009 ( Rene Weenink )

dinsdag 13 oktober

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (16exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Lepelaar was nog aanwezig bij het Beuven (1ex) . Rietganzen vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) , over telpost-Strabrecht (7exx) , en vanavond over de Strabrechtse-Heide (11exx) . Toendrarietganzen vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) . Kolganzen vlogen over telpost-Loozerheide (74exx) , en over telpost-Strabrecht (9exx) . Een Blauwe kiekendief werd vanavond gezien op de Strabrechtse-Heide (1 ringstaart) . Een Smelleken vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Bontbekplevieren waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij het Beuven (11exx) , bij de Zinkplas (7exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Kemphaan vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Visdief werd gezien bij de Zinkplas (1 onv.) . Een Velduil was vanavond aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij Helmond (1ex) . Een Roodkeelpieper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Waterpiepers vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij Helmond (1ex) . Een Tapuit was aanwezig bij telpost-Loozerheide (1ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (19exx) , en over telpost-Strabrecht (16exx) . Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (2 a 3exx) , en op de Loozerheide (1ex-kort aanwezig) . Noordse kauwen werden gezien in Helmond (1ex) , en in Eindhoven (1ex) . Een Putter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Barmsijs vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over het Beleven-Reusel (4exx) . Goudvinken vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over het Beleven-Reusel (2exx) .

maandag 12 oktober

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (15exx) , bij de Maaij-Bergeijk (2exx) , bij het Soerendonks-Goor (4exx) , bij de Ringselvennen (2exx) , en vlogen over telpost-Groote Heide/Patersgronden (2exx) . Een Lepelaar was nog aanwezig bij het Beuven (1ex) . Kleine rietganzen vlogen over telpost-Groote Heide/Patersgronden (4exx) . Kolganzen vlogen over telpost-Loozerheide (90exx) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1 onv.) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Een mooi aantal Buizerden vloog over telpost-Loozerheide (109exx) . Een late Visarend vloog over telpost-Loozerheide (1ex) , later ook gezien bij de Ringselvennen . Smellekens vlogen langs telpost-Loozerheide (5exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ad) . Bontbekplevieren waren aanwezig bij het Beuven (3exx) . Een Goudplevier vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij het Beuven (12exx) . Een Kemphaan was eveneens aanwezig bij het Beuven (1ex) . IJsvogels werden gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) , en waren aanwezig op de Langakkers-Leende (1ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (7exx) . Klapeksters werden gezien op de Loozerheide (1ex-kort aanwezig) , en op de Patersgronden (1ex) . Putters vlogen over telpost-Groote Heide/Patersgronden (2exx) , en werden gezien bij Helmond (2exx) .Een Kruisbek vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .

zondag 11 oktober

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (10exx) , bij de Maaij-Bergeijk (10exx) , bij het Soerendonks-Goor (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Een Lepelaar was nog aanwezig bij het Beuven (1ex) . Kolganzen vlogen over Gestel-Eindhoven (11exx) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (2exx) . Een Smelleken vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Bontbekplevieren waren aanwezig bij het Starven (3exx) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij het Starven (14exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Kemphaan werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Geelpootmeeuw was aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1 ad.) . Een IJsvogel werd gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Een Roodkeelpieper vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Waterpiepers vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Grote gele kwikstaart vloog over Nuenen (1ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (20exx) . Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Putter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (22exx) , en over telpost-Loozerheide (15exx) . Goudvinken werden gezien tusen Geldrop en Mierlo (5exx) .

zaterdag 10 oktober

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (24exx) , bij de Maaij-Bergeijk (10exx) , bij het Soerendonks-Goor (2exx) , en bij het Goorven-Mispeleindse-Heide (9exx) . Een Lepelaar was nog aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Rode wouw vloog over de Strabrechtse-Heide (1ex) . Slechtvalken werden gezien boven Gestel=Eindhoven (2exx) . Bontbekplevieren waren aanwezig bij het Starven (3exx) . Een Zilverplevier vloog over het Beuven (1ex) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij het Beuven (12exx) . Zwarte ruiters werden gezien bij het Beuven (5exx) . Een IJsvogel werd gezien bij het Flaes-Mispeleindse-Heide (1ex) .Grote gele kwikstaarten werden gezien in Gestel-Eindhoven , en vlogen over Habraken-Eindhoven Noord (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (2exx) , en werden gezien in de omgeving van park Meerhoven (1ex) . Een Europese kanarie vloog over de Langakkers-Leende (1ex) .

vrijdag 9 oktober

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (3exx) , en bij het Beuven (13exx) . Purperreigers vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) . Een Lepelaar was nog aanwezig bij het Beuven (1ex) . Kolganzen vlogen over telpost-Loozerheide (12exx) , en werden gezien op het Beuven (1ex) . Casarcas waren aanwezig bij Nederwetten (2exx) . Smienten vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) . Pijlstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (6exx) . Rode wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2vr) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Een Visarend vloog over de Strabrechtse-Heide (1ex) .Een Smelleken vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Bontbekplevieren waren aanwezig bij het Starven (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Zilverplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Bonte strandlopers vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en waren aanwezig bij het Beuven (8exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij het Beuven (5exx) . Een Grote/Duinpieper vloog over telpost-Strabrecht (1ex - alleen gehoord) .  Waterpiepers vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . De Kuifleeuwerik werd ook vandaag weer gezien op het station van Eindhoven (1ex) . Klapeksters waren aanwezig bij het Marijkeven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Putters vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over telpost-Strabrecht (3exx) . Een mogelijke Dwerggors werd gehoord over telpost-Loozerheide (1ex) , maar kon niet worden teruggevonden .


Zwarte roodstaart - Patersgronden 09-10-2009 ( Ferry Duyvelaar )

donderdag 8 oktober

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (22exx - slaapplaats) , bij het Groot-Malpieven op de Malpie (2exx) , bij het Soerendonks-Goor (4exx) , bij het Groot Meer te Vessem (4exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Pijlstaart was aanwezig op e Zinkplas (1ex) . Een Rode wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Smellekens vlogen langs telpost-Loozerheide (2exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (3exx) . Bontbekplevieren waren aanwezig bij het Starven (3exx) . Bonte strandlopers werden gezien bij het Starven (13exx) , en bij de Zinkplas (3exx) . Een Witgat werd gezien op de Malpie (1ex) .Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en werden gezien in Helmond (1ex) . Een Beflijster vloog over telpost-Loozerheide (1mn) . Een Noordse kauw werd gezien in Helmond (1ex) . Putters vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , over telpost-Loozerheide (2exx) , en werden gezien in Helmond (6exx) . Goudvinken vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden gezien op de Malpie (3exx) . Een Sneeuwgors vloog samen in een groepje Graspiepers over telpost-Loozerheide (1ex) .

woensdag 7 oktober

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (28exx - slaapplaats) , en bij het Soerendonks-Goor (3exx) . Een Lepelaar was nog aanwezig bij het Beuven (1ex) . Smienten werden gezien op het Soerendonks-Goor (5exx) . Bontbekplevieren waren aanwezig bij het Starven (4exx) . Bonte strandlopers werden gezien bij het Starven (13exx) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en bij de Zinkplas (3exx) . Een Bruine kiekendief werd gezien , jagend bij de Zinkplas (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Een Paap werd weer gezien op de Langakkers-Leende (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) .

dinsdag 6 oktober

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (31exx - slaapplaats) . Lepelaars vlogen over telpost-Strabrecht , en vielen in bij het Beuven (6exx - waaronder 2 gekleuringde exx , geringd in Nederland) . Bontbekplevieren vlogen over telpost-Strabrecht (6exx) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) .

maandag 5 oktober

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (3exx) , en bij de Maaij-Bergeijk (2exx) . Bruine kiekendieven werden gezien bij de Ringselvennen (3exx) , en bij de Zinkplas (2vr) . Smellekens vlogen langs telpost-Loozerheide (2exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (3exx) . Bonte strandlopers werden gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en bij de Zinkplas (2exx) . Zwarte ruiters waren nog aanwezig bij het Soerendonks-Goor (3exx) . Een IJsvogel werd gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Een Waterpieper vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Paap was aanwezig op de Langakkers-Leende (1ex) . Een Tapuit werd gezien bij telpost-Loozerheide (1ex) . Een Beflijster was aanwezig op de Loozerheide (1mn) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (15exx) . Een Appelvink vloog eveneens over telpost-Strabrecht (1ex) .

zondag 4 oktober

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (2exx) , bij het Beuven (29exx-slaapplaats) , en bij de Maaij-Bergeijk (2exx) . Smienten waren aanwezig op de Zinkplas (3exx) . Pijlstaarten werden gezien op het Soerendonks-Goor (2exx) . Een Rode wouw werd gezien op Eindhoven-Airport (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Een Blauwe kiekendief vloog eveneens langs telpost-Loozerheide (1 ringstaart) . Smellekens vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , over telpost-Loozerheide (1ex) , en werd gezien op de Plateaux (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (7exx) . Zwarte ruiters waren eveneens aanwezig bij het Soerendonks-Goor (5exx) . Een IJsvogel werd gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Vuurgoudhanen werden gezien in Budel-Dorplein (2exx) . Een Klapekster was aanwezig bij het Kranenmeer (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Een Appelvink vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .


Bosuil - Sterksel 04-10-2009 ( Jos van de Kerkhof )

zaterdag 3 oktober

Een Roerdomp werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (5exx) , bij het Beuven (18exx-slaapplaats) , bij Valkenswaard (4exx) . en bij de Maaij-Bergeijk (2exx) . Smienten werden gezien op het Soerendonks-Goor (1ex) , op de Zinkplas (5exx) , en bij Valkenswaard (2exx) . Pijlstaarten waren aanwezig bij Valkenswaard (2exx) . Mooie aantallen Krakeenden (100exx) , en Wintertalingen (300exx) werden gezien bij Valkenswaard  . Een Visarend was nog steeds aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Smelleken vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Kleine plevier was aanwezig bij Valkenswaard (1ex) .Bontbekplevieren waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (2exx) , Een Zilverplevier was terplaatse tussen de Kieviten op Eindhoven-Airport (1ex) . Bonte strandlopers werden gezien bij het Soerendonks-Goor (4exx) , en bij Valkenswaard (7exx) .  Zwarte ruiters waren nog aanwezig bij het Soerendonks-Goor (5exx) . Een Groenpootruiter werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . Witgatten werden gezien bij Valkenswaard (2exx) . IJsvogels werden gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) , en bij Valkenswaard (3exx) . De Kuifleeuwerik werd ook vandaag weer gezien op het station van Eindhoven (1ex) . Een Beflijster was aanwezig bij telpost-Loozerheide (1vr) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) .


Kuifleewerik - station Eindhoven 03-10-2009 ( Joost Verhoeven )

vrijdag 2 oktober

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (4exx) , bij het Beuven (30exx-slaapplaats) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Bergeenden vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Smienten waren aanwezig op de Zinkplas (5exx) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (2exx) . Een Visarend was nog steeds aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Bontbekplevieren waren anwezig bij het Soerendonks-Goor (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Bonte strandlopers werden gezien bij het Soerendonks-Goor (2exx) . Zwarte ruiters waren nog aanwezig bij het Soerendonks-Goor (5exx) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Beflijster vloog over telpost-Loozerheide (1ex - ook kort terplaatse) .

donderdag 1 oktober

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (3exe) . Smienten waren aanwezig op de Zinkplas (3exx) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (2exx) . Een Brilduiker was eveneens aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Een Smelleken vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Bontbekplevieren. waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (2exx) . Een Bonte strandloper werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Zwarte ruiters waren nog aanwezig bij het Soerendonks-Goor (5exx) . Ee IJsvogel was aanwezig op de Langakkers-Leende (1ex) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Paap was aanwezig op de Langakkers-Leende (1ex) . De 1ste Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Raaf vloog laag over de Witrijt-Bergeijk (1ex) . Een IJsgors vloog over telpost-Loozerheide , en was kort terplaatse (1ex) .