Waarnemingen van Vogels in de Kempen

september

woensdag 30 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (3exx) , en bij het Beuven (30exx-slaapplaats) . Een Kolgans vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (2exx) . Een Visarend was nog aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) .  Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (5exx) . Een Tureluur vloog over het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Kuifleeuwerik was weer aanwezig op het station van Eindhoven (1ex) .


Visarend (badend) - Soerendonks-Goor 30-09-2009 ( Pol Boonen )

dinsdag 29 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (10exx) . Smienten waren aanwezig op de Zinkplas (3exx) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Een Visarend was nog aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Slechtvalk werd gezien in Eindhoven (1ex) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (5exx) . Een IJsvogel werd gezien tussen Geldrop en Nuenen (1ex) . De Kuifleeuwerik is weer terug op zijn overwinterings stek op het station in Eindhoven-centrum (1ex) . Een Paap was aanwezig in Acht-Eindhoven (1ex) .


Patrijs (onvolwassen) - Eindhoven-Acht 29-09-2009 ( Frank Neijts )

maandag 28 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (2exx) , bij de Maaij-Bergeijk (2exx) , en bij de Ringselvennen (1ex) . Een Visarend was nog aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (3exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (5exx) .

zondag 27 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (32exx - slaapplaats) , bij de Maaij-Bergeijk (2exx) , en bij het Soerendonks-Goor (3exx) . Smienten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (5exx) . Een Pijlstaart was aanwezig op de Zinkplas (1mn-eclipskleed) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (5exx) . Een IJsvogel werd gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Patersgronden/Groote heide (3exx) , en was terplaatse in de Pan-Maarheeze (1ex) . Een Paap was aanwezig in Acht-Eindhoven (1ex) . Een Tapuit was aanwezig in de omgeving van Welschap (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) , en op de Loozerheide (1ex) . Een Kruisbek vloog over telpost0Strabrecht (1ex) .


Blauwe reiger - telpost-Loozerheide 27-09-2009 ( Ruud Bouwman )

zaterdag 26 september

Een Roerdomp vloog over de Ringselvennen (1ex) . KWAKKEN vlogen vanavond over Budel (2exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (28exx) , bij Valkensward (19exx) , bij het Soerendonks-Goor (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Pijlstaarten werden gezien op de Zinkplas (1mn-eclipskleed) , en bij Valkenswaard (1vr) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Rode wouw vloog over de Zinkplas (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Een Visarend was nog aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Smellekens vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (3exx) , en bij Vaarle-Nuenen (1ex) . Een Temmincks strandloper werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (5exx) . Een Mooi aantal Wulpen werd gezien bij de Zinkplas (ca.100exx) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Paapjes werden gezien bij telpost-Loozerheide (1ex) , en in Acht-Eindhoven (1ex) .Tapuiten waren aanwezig in de omgeving van Welschap (1ex) , en op het Kranenveld-Soerendonk (1ex) . Een Vuurgoudhaan werd gezien op de Groote Heide (1ex) . Klapeksters werden gezien bij het Marijkeven (1ex) , en op de Loozerheide (1ex) . Een Putter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Goudvinken werden gezien bij Valkenswaard (1mn) , en in Geldrop (1vr) .


Grote zilverreigers - Valkenswaard 26-09-2009 ( Johan Lazaroms )

vrijdag 25 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (4exx) , en bij de Maaij-Bergeijk (4exx) . Visarenden werden gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en vlogen over de Strabrechtse-Heide (1ex) . Een Smelleken vloog langs telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken warenn aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (2exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (5exx) . Een Groenpootruiter werd eveneens gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Roodkeelpiepers waren terplaatse in Acht-Eindhoven (2exx) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over Nuenen (1ex) . Paapjes waren aanwezig in Acht-Eindhoven (2ex x) . Een Tapuit was eveneens aanwezig in Acht-Eindhoven (1ex) . Putters vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Klapekster was aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) .

donderdag 24 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (4exx) . Een Smient was aanwezig op het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Pijlstaart was aanwezig op het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Smelleken vloog langs telpost-Loozerheide (1ex) . Een Visarend werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (2exx) . Een Regenwulp vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (5exx) . Een IJsvogel werd gezien in Helmond (1ex) . Een Paap was nog aanwezig in Acht-Eindhoven (1ex) . Putters werden gezien in Helmond (6exx  - waaronder 2 onv.) .


Paap - Eindhoven-Acht 24-09-2009 ( Frank Neijts )

woensdag 23 september

Een Brilduiker werd gezien op het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig bij de Zinkplas (1ex). Bonte strandlopers waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (4exx) . Zwarte ruiters waren eveneens aanwezig bij het Soerendonks-Goor (3exx) . Een IJsvogel werd gezien bij de Klotputten-Eindhoven (1ex) . Tapuiten waren aanwezig op de Loozerheide (3exx) .

dinsdag 22 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (34 exx - slaapplaats ) , en bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (1ex) , en op de Zinkplas (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Visarenden vlogen over de Langakkers-Leende (1ex) , en waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Een Bontbekplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Goudplevier vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Drieteenstrandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (3exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (5exx) . Een Geelpootmeeuw werd gezien in Eindhoven-Noord (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Loozerheide (1ex) , en werden gezien in Helmond (1ex) . Een Paap was aanwezig in Acht-Eindhoven (1ex) . Een Klapekster werd gezien bij het Marijkeven (1ex) . Putters werden gezien in Helmond (2exx) .


Kleine bonte specht - Loozerheide 22-09-2009 ( Frank Neijts )

maandag 21 september

Een Kleine zilverreiger werd gezien bij het Groot Meer te Vessem (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (24 exx ) ,  bij het Soerendonks-Goor (2exx) , en op de Malpie-Valkenswaard (17exx) .  Pijlstaarten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (4vr) . Een Bruine kiekendief was aanwezig bij het Beuven (1 onv.) . Een Visarend was nog aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Smellekens werden gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) , en bij telpost-Loozerheide (1 onv.) . Ee Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Een Bontbekplevier werd gezien bij het Starven , en later bij het Beuven (1ex) . Bonte strandlopers werden gezien bij het Soerendonks-Goor (3exx) , en bij het Starven , later bij het Beuven (9exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (5exx) . Een IJsvogel werd gezien in Geldrop-Coevering (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien in Aarle-Rixtel (2exx) , in Geldrop-Coevering (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Paapjes werden gezien bij Luyksgestel (2exx) , in Acht-Eindhoven (1ex) , en op de Langakkers-Leende (1ex) . Een Tapuit werd gezien bij Luyksgestel (1ex) . Een Putter werd gezien bij Helmond (1ex) .


Bonte strandlopers - Beuven Strabrechtse Heide 21-09-2009 ( Robert Kastelijn )

zondag 20 september

Een Roerdomp werd gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij de Maaij-Bergejk (2exx) , en bij het Soerendonks-Goor (2exx) , en vlogen over de Collse Zegge (1ex) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (4vr) . Een Zomertaling werd eveneens gezien op het Soerendonks-Goor (1vr) . Een Rode wouw vloog over telpost-Patersgronden/Groote Heide (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-loozerheide (1 vrouwkleed) . Een Blauwe kiekendief vloog eveneens over telpost-Loozerheide (1 ringstaart) . Een Visarend was aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Smelleken werd gezien op telpost-Loozerheide (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Bontbekplevieren vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over Nuenen (1ex) . Een Drieteenstrandloper was nog aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) . De Temmincks starndloper was nog aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Bonte strandlopers werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Soerendonks-Goor (3exx) . Geelpootmeeuwen waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (2 ad.) . IJsvogels werden gezien in Helmond (1ex) , en bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Paapjes waren aanwezig in Acht-Eindhoven (max. 3exx) . Tapuiten waren aanwezig bij telpost-Loozerheide (1mn) , op het Kranenveld-Soerendonk (2exx) , en bij telpost-Patersgronden/Groote Heide (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Loozerheide (1ex) , over telpost-Patersgronden/Groote Heide (1ex) , en waren aanwezig in Geldrop (1ex) . Een Europese kanarie vloog over telpost-Patersgronden/Groote Heide (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Patersgronden/Groote Heide (13exx) , en waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (6exx) .


Tjiftjaf - Eindhoven-Acht 20-09-2009 ( Frank Neijts )
 

zaterdag 19 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (30 exx - slaapplaats ) , bij het Soerendonks-Goor (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Lepelaar was aanwezig bij het Beuven (1ex.) . Een Pijlstaart was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Visarenden waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Smelleken werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Een Kleine plevier was aanwezig bij het Starven (1ex) . Bontbekplevieren vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij het Starven (3exx) . Een Goudplevier vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Drieteenstrandloper was nog aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) . De Temmincks starndloper was nog aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Bonte strandlopers vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (4exx) ,  bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Starven (11exx) . Een Kemphaan was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een ROSSE GRUTTO was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Zwarte ruiters werden gezien bij het Soerendonks-Goor (4exx) . Groenpootruiters werden eveneens gezien bij het Soerendonks-Goor (6exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Beuven (1ex) . Een IJsvogel werd gezien in Geldrop-Coevering (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Loozerheide (1ex) , en over Nuenen (1ex) . Paapjes waren aanwezig op de Loozerheide (1ex) , en bij Someren-Heide (2exx) . Een Tapuit was eveneens aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Een Klapekster werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Een Putter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Kruisbek vloog eveneens over telpost-Strabrecht (1ex) . De 1ste IJsgors van dit najaar vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .

vrijdag 18 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (2exx) , en bij het Beuven (18exx) . Smienten waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Een Pijlstaart was eveneens aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Een Visarend was aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Smelleken was aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1vr) . Een Drieteenstrandloper werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Kleine strandloper werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) . De Temmincks strandloper was nog aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (2exx) , en bij het Beuven (5exx) . Een ROSSE GRUTTO werd weer gezien bij het Beuven (1ex) . Een Kemphaan was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Tapuit werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) .

donderdag 17 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (30 exx - slaapplaats ) , bij het Soerendonks-Goor (2exx) , en bij de Ringselvennen (1ex) . Een Lepelaar was aanwezig bij het Beuven (1ex.) , Een Zwarte wouw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Visarend vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Temmincks strandloper werd weer gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Kemphaan was eveneens aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een ROSSE GRUTTO , was eerst aanwezig bij het Beuven , en vloog later over telpost-Strabrecht (1 juv.) . Regenwulpen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . IJsvogels werden gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) , in Veldhoven (1ex) , en bij Valkenswaard (1ex) . Een Duinpieper was terplaatse op de Plateaux (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) .


Zwarte wouw - telpost-Strabrecht 17-09-2009 ( Robert Kastelijn )

woensdag 16 september

Een Roerdomp werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (2exx) , en bij het Beuven (37exx - slaapplaats) . Smienten waren aanwezig op de Zinkplas (3exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Smelleken vloog langs telpost-Loozerheide (1ex) , en werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bontbekplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Kemphaan was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Oeverloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Grote gele kwikstaart vloog over Nuenen (1ex) . Een Tapuit werd gezien bij telpost-Loozerheide (1ex) .

dinsdag 15 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (35exx - slaapplaats ) , Een Wespendief werd gezien in Geldrop-Coevering (1 onv.) . Een Bruine kiekendief was aanwezig bij het Beuven (1 vr kleed) . Een Bonte strandloper werd gezien bij het Beuven (1ex) . Een Kemphaan was anwezig bij het Beuven (1ex) . Een Zwarte ruiter was aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Groenpootruiters waren eveneens aanwezig bij het Soerendonks-Goor (3exx) . Een Geelpootmeeuw werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1 ad.) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien in Geldrop-Coevering (1ex) .

maandag 14 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij de Maaij-Bergeijk (2exx) , en bij het Soerendonks-Goor (1ex) .  Visarenden werden gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) , en vlogen over de Zinkplas (2exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Een MORINELPLEVIER werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Wulpen werden gezien bij de Zinkplas (46exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) , en bijhet Soerendonks-Goor (3exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (4exx) . Een Oeverloper was eveneens aanwezig bij de Zinkplas (1ex) .

zondag 13 september

Een Roerdomp werd gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (40exx - slaapplaats ) , bij de Maaij-Bergeijk (2exx) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , in de omgeving van Valkenswaard (16exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Lepelaar was aanwezig bij het Beuven (1ex) .  Brandganzen werden gezien op het Soerendonks-Goor (3exx) . Smienten waren aanwezig op het Beuven (2vr) , en vlogen over telpost-Strabrecht (mn+vr) . Bruine kiekendieven waren aanwezig bij het Beuven (1 onv.) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1 onv.) . Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en bij de Maaij-Bergeijk (2exx - 1ex later vertrokken ) . Een Kwartel werd opgestoten op een terrein in Eindhoven-Noord (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Starven (2exx) . Een Temmincks strandloper was nog aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Bonte strandlopers werden gezien bij het Starven (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Kemphaan was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Zwarte ruiters vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en in de omgeving van Valkenswaard (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , bij het Soerendonks-Goor (3exx) , bij de Zinkplas (1ex) , en in de omgeving van Valkenswaard (4exx) . Witgatten werden gezien bij Westerhoven (1ex) , en bijhet Soerendonks-Goor (1ex) . Een IJsvogel was aanwezig bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien op 2 plekken in de omgeving van Valkenswaard (telkens 2exx) . Paapjes waren aanwezig in Eindhoven-Acht (15exx) . Een Tapuit werd gezien bij telpost-Strabrecht (1ex) . Een Braamsluiper liet zich zien in Eindhoven-Acht (1ex) . Een klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) . Een Ortolaan was kort aanwezig in Eindhoven-Acht (1ex) .


Fitis-Eindhoven-Acht 13-09-2009 ( Frank Neijts )

zaterdag 12 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (39exx ) , bij de Maaij-Bergeijk (2exx) , en vlogen over telpost-Patersgronden (2exx) . Een Zwarte ooievaar werd gezien , opvliegend vanuit het Beuven (1ex) .  Ooievaars vlogen over telpost-Patersgronden (3exx) , en werd rondvliegend gezien bij Dierenrijk-Europa-Nuenen (1ex) . Een Lepelaar was aanwezig bij het Beuven (1ex.) , Brilduikers waren aanwezig op de Zinkplas (2vr) . Een Wespendief vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en vlogen over het Beuven (1ex) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1man) . Visarenden vertrokken vanmorgen vanaf het Beuven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex-ander ex als het vorige) , en over telpost-Patersgronden (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en werd jagend gezien in Eindhoven (1ex) . Een Temmincks strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Een Zwarte ruiter was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Patersgronden (5exx) . Een Witgat werd gezien bij Westerhoven (1ex) . Een Oeverloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over Stratum-Eindhoven (1ex) . Paapjes werden gezien op de Loozerheide (8exx) , en in Eindhoven-Acht (5exx) . Tapuiten werden gezien op de Loozerheide (3exx) , en op het Kranenveld-Soerendonk (4exx) . Een Klapekster was aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Patersgronden (10exx) .


Grauwe vliegenvanger - Eindhoven-Acht 12-09-2009 ( Frank Neijts )

vrijdag 11 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (22exx - slaapplaats ) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Zwarte ooievaars vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Lepelaar was aanwezig bij het Beuven (1ex.) , Smienten waren aanwezig op het Beuven (2vr) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (7exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1mn + 1vr + 1 onv.) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Smelleken vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Een Visarend vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Starven (3exx)  . Een Bontbekplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij het Starven (2exx) . Een Kemphaan werd gezien bij het Beuven (1ex) . Een Groenpootruiter was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een IJsvogel was aanwezig op de Langakkers-Leende (1ex) . Duinpiepers vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Paapjes werden gezien bij telpost-Loozerheide (2exx) , en bij telpost-Strabrecht (3exx) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Loozerheide (4exx) , en bij telpost-Strabrecht (1ex) . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven  (1ex) .

donderdag 10 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (27exx - slaapplaats ) , Purperreigers vlogen over telpost-Loozerheide (1 groepje van 4exx) . Ooievaars vlogen over telpost-Loozerheide (groep van 12exx) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (7exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (28EXX) , over telpost-Strabrecht (1 man) , en waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en op de Groote Heide (vr) ,  Een mooi aantal Boomvalken vloog over telpost-Loozerheide (11exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinjkplas (2exx) . Een Groenpootruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) , en werd gezien bij het Biesven op de Groote Heide (1ex) . Paapjes werden gezien in Eindhoven-Acht (7exx) , en bij telpost-Loozerheide (1ex) . Tapuiten waren aanwezig in Eindhoven-Acht (1ex) , en bij telpost-Loozerheide (7exx) . Een Kruisbek werd gezien op de Groote Heide (1ex) .


Paap - Eindhoven-Acht 10-09-2009 ( Frank Neijts )

woensdag 9 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (29exx - slaapplaats ) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Zwarte ooievaars vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (14exx-12+2) , en over telpost-Loozerheide (2exx) .Een Lepelaar was aanwezig bij het Beuven (1 juv.) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (3 mnan+ 5 vrouwkleed) , en over telpost-Loozerheide (3 man + 1 onv.) .  Grauwe kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1 onv +1 vrouw) . Een Visarend vloog over telpost-Loozerheide (1ex) , en vertrokken vanmorgen vanaf het Beuven - na overnachting? (2exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Een Draaihals werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Duinpiepers vlogen over telpost-Strabrecht (3exx - waarvan 1ex langere tijd terplaatse) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Paapjes werden gezien bij telpost-Loozerheide (5exx) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Loozerheide (2exx) .

dinsdag 8 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (23exx - slaapplaats ) . Zwarte ooievaars  werden gezien opstijgend vanuit het Beuven-Zuid en hoog wegtrekkend richting-Zuid (2 ad) , en overvliegend over de Plateaux (1ex) . Ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (21exx - 1 groep ) , en over Hapert (groep van 10exx .) Een Lepelaar was aanwezig bij het Beuven (1 juv.) , een ander ex vloog over de Zandkever-Meerhoven , en werd later teruggevonden in een plasje in park-Meerland in Meerhoven .  Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1 juv.) , over de Plateaux (1 juv.) , en over de Patersgronden (1ex) . Een Rode wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2mn+7 vrouwkleed) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1 vrouwkleed) . Een Visarend werd gezien bij het Beuven (1ex) . Een fraai onvolwassen vrouwtje Roodpootvalk vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Starven (6exx) . MORINELLEN vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Een Groenpootruiter vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Witgatten waren aanwezig bij het Starven (2exx) . Een Oeverloper was eveneens aanwezig bij het Starven (1ex) . Duinpiepers vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over de Plateaux (1ex) . Paapjes werden gezien op de Strabrechtse-Heide (14exx) , en op de Loozerheide (6exx) . Tapuiten waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (2exx) , en op de Loozerheide (3exx) . Een Klapekster was aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Putters werden gezien op de Loozerheide (15exx) . Een Ortolaan vloog over Woensel-Eindhoven (1ex) .

maandag 7 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (22exx - slaapplaats ) . Een Zwarte ooievaar vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Mooie groepen Ooievaars vlogen over telpost-Loozerheide (groep van 19exx) , en over telpost-Patersgronden (groep van 12exx) . Lepelaars waren nog aanwezig bij het Beuven (4exx) . Brilduikers waren aanwezig op de Zinkplas ( 2vr) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (8exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (3mn +1 onv.) , over telpost-Strabrecht (1ex) , over Welschap (1ex) , en waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Een Blauwe kiekendief vloog langs telpost-Loozerheide (1 ringstaart) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Krombekstrandloper was nog aanwezig bij de Zinkplas (1 juv,) . Een Kemphaan vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , over telpost-Patersgronden (7exx) , en over telpost-Strabrecht (2xx) . Witgatten vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) ,en bij het Starven (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , en bij het Starven (1ex) . Een Draaihals werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Duinpiepers vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Paapjes waren aanwezig bij telpost-Loozerheide (1ex) , en bij telpost-Strabrecht (1ex) . Een Tapuit werd gezien bij telpost-Strabrecht (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Patersgronden (24exx) . Goudvinken vlogen over telpost-Patersgronden (2exx) . Ortolanen waren aanwezig bij telpost-Strabrecht (2exx- kort terplaatse) , en bij Welschap-Veldhoven (2exx-kort terplaatse , waarvan 1 onv) .


Ortolaan ( onvolwassen ) - Veldhoven 07-09-2009 ( Frank Neijts )

zondag 6 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (23exx - slaapplaats ) , bijhet Soerendonks-Goor (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Zwarte ooievaars waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Ooievaars kwamen vanavond om 20.00 uur slapen op de molen in Borkel en Schaft (6exx) . Lepelaars waren nog steeds aanwezig bij het Beuven (8exx) , Brilduikers waren aanwezig op de Zinkplas ( 2vr) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , over telpost-Strabrecht (1ex) , en over de Patersgronden (1ex) . Bruine kiekendieven waren aanwezig bij het Beuven (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) , over telpost-Loozerheide (3exx) , en werden gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Een Visarend was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Smelleken werd gezien bij het Beuven (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (3exx) . Een Kluut vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Starven (5exx) , bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Soerendonks-Goor (2exx) . Bontbekplevieren waren aanwezig bij het Starven (4exx) , bij het Soerendonks-Goor (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Krombekstrandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1 juv.) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Een mooi aantal Wulpen was vanavond aanwezig bij de Zinkplas (ca.170exx) . Zwarte ruiters vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig op de Malpie-Valkenswaard (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Starven (3exx) , en bij het Soerendonks-Goor (3exx) . Witgatten waren aanwezig bij het Starven (2exx) , en vlogen over de Patersgronden (1ex) , en over telpost-Strabrecht (3exx) .  Oeverlopers werden gezien bij het Starven (1ex) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en bij de Zinkplas (2exx) . Een IJsvogel werd gezien bij Heeze (1ex) .Draaihalzen werden gezien op de Loozerheide (1ex) , bij de Ringselvennen (1ex) , en bij Welschap (1ex) . Een Duinpieper vloog over telpost-Loozerheide , en viel in naast de post (1ex) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Paap werd gezien op de Patersgronden (1ex) . Tapuiten werden gezien in Eindhoven-Acht (1ex) , en bij Welschap (1ex) . Een Klapekster was aanwezig in de rusthoek-Strabrechtse Heide (1ex) . Kruisbekken vlogen over de Patersgronden (2exx) .

zaterdag 5 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (18exx - slaapplaats ) , en werden gezien bij het Soerendonks-Goor (2exx) , en bij de Zinkplas (1ex) .  Zwarte ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Lepelaars waren nog steeds aanwezig bij het Beuven (8exx) , en werden gezien in een plasje op Meerhoven (1ex) . Bruine kiekendieven werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij Sterksel (1ex) . Een Blauwe kiekendief vloog langs telpost-Loozerheide (1 vr) . Een Visarend was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . In de namiddag werd een MORINELPLEVIER gezien die rondjes vloog bover de Zinkplas , helaas raakte men de vogel kwijt (1 adult) . Een Kemphaan was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Regenwulp vloog over het Beuven (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Soerendonks-Goor (3exx) , en bij hett Beuven (2exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Beuven (1ex) . Geelpootmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Draaihals was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Paapjes waren aanwezig op de Loozerheide (15exx) , en bij telpost-Strabrecht (1ex) .


Lepelaar - Meerhoven 05-09-2009 ( Ferry Duyvelaar )

vrijdag 4 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (21exx - slaapplaats ) . Lepelaars waren nog steeds aanwezig bij het Beuven (8exx) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (7exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) , en waren aanwezig bij het Beuven (1 vr) . Een Visarend werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Slechtvalken vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Starven (7exx) . Bontbekplevieren waren aanwezig bij het Starven (3exx) . Een Regenwulp vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Starven (2exx) . Witgatten waren aanwezig bij het Starven (4exx) . Oeverlopers werden gezien bij het Starven (2exx) , en bij het Beuven (1ex) . Een Nachtzwaluw werd gezien bij het Beuven (1ex ) . Paapjes waren aanwezig op de Loozerheide (16exx) . Tapuiten waren eveneens aanwezig op de Loozerheide (7exx) . Een Ortolaan werd gezienop de Loozerheide (1ex) .  

donderdag 3 september

Een Grote zilverreiger was aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Blauwe kiekendief was aanwezig op de Loozerheide (1ex) .  Een Visarend vloog over telpost Loozerheide (1ex) . Slechtvalken vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) .Een Geelpootmeeuw was aanwezig bij de Ringselvennen (1 ad) . Een IJsvogel werd gezien bij Sterksel (1ex) .  Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij Sterksel (1ex) . Paapjes werden gezien bij telpost-Loozerheide (2exx) , en waren aanwezig op de Loozerheide (9exx) . Een Tapuit werd gezien bij telpost-Loozerheide (1ex) .

woensdag 2 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (14exx) . De Ooievaars van Lage Mierde waren ook vanmorgen nog aanwezig , na het foerageren vertrokken zij richting Netersel , waar ze zich bij 5 andere exx voegden  die waarschijlijk hier ook overnacht hadden , na een kort verblijf langs de Neterselsedijk zijn ze tesamen om 11.45 uur  opgevlogen (15ex) . Lepelaars waren nog steeds aanwezig bij het Beuven (8exx) . Een Casarca was nog aanwezig op het Beuven (1 vr) . Bruine kiekendieven waren aanwezig bij het Beuven (3 onv.) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2 vr kleed , en over de Ringselvennen (1ex) . Een Visarend was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Slechtvalk vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Starven (2exx) . Bontbekplevieren waren aanwezig bij het Starven (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Kemphaan was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beuven (7exx) . Witgatten werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij het Starven ( 2exx ) . Bosruiters waren aanwezig bij het Starven (2exx) . Een Oeverloper was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Duinpieper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Paapjes werden gezien bij telpost-Strabrecht (2exx) . Een Noordse kauw was aanwezig in Helmond (1ex) . Een Europese kanarie werd gezien tussen Valkenswaard en Waalre (1 mn) . Een Ortolaan vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .   

dinsdag 1 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (21exx - slaapplaats ) , en bij het Soerendonks-Goor (2exx) . Ooievaars waren de hele morgen aanwezig op de Papenakkers te Lage-Mierde (10exx) . Lepelaars waren nog steeds aanwezig bij het Beuven (8exx) . Casarcas werden gezien op het Beuven (1 vr) , en waren kort aanwezig op het Soerendonks-Goor (3exx) . Een Bergeend was aanwezig op het Beuven (1ex) . Brilduikers waren aanwezig op de Zinkplas (2 vr) . Bruine kiekendieven waren aanwezig bij het Beuven (1 onv.) , en bij de Ringselvennen (1 vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (3exx) . De volgende steltlopers waren aanwezig bij het Starven ; Kleine plevier (5exx) , Bontbekplevier (1ex) , Groenpootruiter (2exx) , Witgat (3exx) , Bosruiter (1ex) , Oeverloper (2exx) . Bij het Beuven waren aanwezig ; Kemphaan (1ex) , Tureluur (1ex) , Groenpootruiter (6exx) , Bosruiter (5exx) , Oeverloper (1ex) . Een Groenpootruiter werd gezien bij het Grafven (1ex) . Bij het Soerendonks-Goor werden gezien ; Bonte strandloper (1ex) , Oeverloper (1ex) , andere plekken waar Oeverlopers werden gezien waren , de visvijver te Reusel (4exx) , en de Zinkplas (2exx0 .  Paapjes waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (17exx) . Tapuiten werden gezien op de Strabrechtse-Heide (2exx) . De geringde Raaf werd weer eens gezien , en wel tussen de Kraaien langs de Paaldijk-Soerendonk (1ex) .


Casarcas-Soerendonks-Goor 01-09-2009 ( Robert Kastelijn )