Waarnemingen van Vogels in de Kempen

augustus

maandag 31 augustus

Een Roerdomp werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (23exx - slaapplaats ) , en bij de Maaij-Bergeijk (2exx) . De Lepelaars waren ook vandaag nog aanwezig bij het Beuven  (8exx) .  Een Casarca was nog aanwezig op het Beuven (1vr) . Brilduikers waren aanwezig op de Zinkplas (2 vr) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (10exx) . Bruine kiekendieven waren aanwezig bij het Beuven (2 onv.) . Een Blauwe kiekendief vloog langs telpost-Loozerheide (1 ad vr) . Visarenden vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (3exx) . Bij het Starven waren de volgende steltlopers aanwezig ; Kleine plevier (3exx) , Bontbekplevier (3exx) , Bonte strandloper (1ex) , Groenpootruiter (2exx) , Witgat (1ex) , Bosruiter (2exx) , Oeverloper (2exx) . Bij het Beuven werden de volgende steltlopers waargenomen ; Kemphaan (2exx) , Tureluur (1ex) , Groenpootruiter (7exx) , Witgat (2exx) , Bosruiter (1ex) , Oeverloper (1ex) . Een Krombekstrandloper werd gezien/gehoord bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , en in Eindhoven-Acht (4exx) .Een Witgat werd gezien in Einhoven-Acht (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en bij de Zinkplas (2exx) . Een IJsvogel was aanwezig op de Langakkers-Leende (1ex) . Duinpiepers waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) , en vlogen over de Strabrechtse-Heide (2exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex - eerst terplaatse naast de post) . Paapjes waren aanwezig op de Loozerheide (12exx) , en op de Strabrechtse-Heide (19exx) . Een Tapuit was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Een Klapekster werd gezien in de rusthoek-Strabrechtse Heide (1ex) .


Wespendief (onvolwassen ) - telpost-Loozerheide 31-08-2009 ( Ruud Bouwman )

zondag 30 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (7exx ) . Een Zwarte ooievaar vloog over de Plateaux (1ex) . De Lepelaars waren ook vandaag nog aanwezig bij het Beuven  (8exx) . Wespendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (8exx) . Bruine kiekendieven waren aanwezig bij het Beuven (3 onv.) , en vlogen over telpost-Strabrecht (6 exx-alle vrouwkleed) , en over telpost-Loozerheide (1 onv.man , 1 ad vrouw en 1 onv.) . Een Visarend was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Smelleken vloog langs telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Een Zwarte ruiter was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beuven (14exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Bosruiter was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Oeverloper was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Draaihals werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Paapjes waren aanwezig op de Loozerheide (2exx) . Tapuiten waren eveneens aanwezig op de Loozerheide (2exx) .


Grote lijster - telpost-Loozerheide 30-08-2009 ( Ruud Bouwman )

zaterdag 29 augustus

Een Geoorde fuut was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (21exx ) . De Lepelaars waren ook vandaag nog aanwezig bij het Beuven  (8exx) . Een Casarca was nog aanwezig op het Beuven (1vr) . Bergeenden waren aanwezig op het Beuven (1onv.) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1 onv.) . Brilduikers waren aanwezig op de Zinkplas (2 vr) Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) , en over telpost-Strabrecht (2exx) . Bruine kiekendieven waren aanwezig bij het Beuven (2 onv.) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1 vr) . Een Visarend was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Het 1 ste Smelleken van dit najaar vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (3ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1 onv.) . Kleine plevieren vlogen over telpost-Strabercht (3exx) . Een Kemphaan was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Zwarte ruiter was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beuven (4exx) . Een Witgat was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (1ex) . en bij het Beuven (1ex) . Een Duinpieper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Paapjes waren aanwezig op de Loozerheide (4exx) , en bij telpost-Strabrecht (1ex) .

vrijdag 28 augustus

Een Geoorde fuut was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (20exx ) , en bij het Soerendonks-Goor (1ex) . De Lepelaars waren ook vandaag nog aanwezig bij het Beuven  (8exx) . Een Casarca was nog aanwezig op het Beuven (1vr) . Een Bergeend was aanwezig op het Beuven (1 onv.) . Brilduikers waren aanwezig op de Zinkplas (2 vr) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2 juv.) , en over Strabrecht-Noord (1ex) . Bruine kiekendieven waren aanwezig nij het Beuven (1 onv.) , bij het Soerendonks-Goor (1 vr) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1 ex-vrouwkleed) .  Visarenden waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Kemphanen waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Wulpen werden gezien op een akker bij Someren-Heide (51exx) , en bij de Zinkplas (ca.50exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Beuven (4exx) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (16exx) , en bij het Starven (3exx) . Witagtten waren aanwezig bij het Starven (1ex) , en werden gezien op Strabrecht-Noord (2exx) . Bosruiters werden gezien op Strabrecht-Noord (2exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij het Starven (1ex) , op Strabrecht-Noord (3exx) , bij het Soerendonks-Goor (2exx) , en bij de Zinkplas (4exx) . Een Geelpootmeeuw was aanwezig bij de Ringselvennen (1 ad ) . Een Draaihals was aanwezig op de :Loozerheide (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij Sterksel (1ex) . Paapjes waren aanwezig op de Loozerheide (5exx) . Tapuiten waren aanwezig in Eindhoven-Noord (3xx) . Een Klapekster werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) .


Paap-Loozerheide 28-08-2009 ( Ruud Bouwman )

donderdag 27 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (20exx ) , en bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . De Lepelaars waren ook vandaag nog aanwezig bij het Beuven ( 8exx) . Een Casarca was nog aanwezig op het Beuven (1vr) . Een Bergeend was aanwezig op het Beuven (1 onv.) . Wespendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Bruine kiekendief was aanwezig bij het Beuven (1 onv.) . Bontbekplevieren vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Kemphanen waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Beuven (4exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beuven (16exx) , in Meerhoven-Park (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Witgatten vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Oeverloper was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Draaihals werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Een Duinpieper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Paapjes waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (5ex) . Een Tapuit werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) .


Sperwer ( onvlwassen ) - Soerendonk 27-08-2009 ( Rene Weenink )

woensdag 26 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (17exx ) . De Lepelaars waren ook vandaag nog aanwezig bij het Beuven ( 8exx) . Een Casarca was nog aanwezig op het Beuven (1vr) . Een Bergeend was aanwezig op het Beuven (1 onv.) . Wespendieven vlogen over telpost-Strabrecht (7exx) . over telpost-Loozerheide (4exx) , en werden gezien in Geldrop (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1 ex-vrouwkleed) , en werden gezien bij het Beuven (3exx) . Een Blauwe kiekendief vloog langs telpost-Loozerheide (1 man) . Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (4exx - waarvan 2exx hadden overnacht bij het Beuven) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Een Kleine plevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Kemphanen waren aanwezig bij het Beuven (3exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Beuven (3exx) , en bij de Zinkplas (2exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beuven (15exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Witgat was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Bosruiter was eveneens aanwezig bij het Beuven (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij de Zinkplas (1ex) . Een Duinpieper was terplaatse op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Tapuiten waren aanwezig in Eindhoven-Noord (2exx) .


Tapuit - Eindhoven-Noord 26-08-2009 ( Frank Neijts )

dinsdag 25 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (2exx ) , en bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Ooievaars waren vanmiddag aanwezig bij Middelbeers ( groep van 19exx ). De Lepelaars waren ook vandaag nog aanwezig bij het Beuven ( 8exx) . Een Casarca was nog aanwezig op het Beuven (1vr) . Een Bergeend vloog over telpost-Strabrecht ( 1 onv.) . Bruine kiekendieven waren aanwezig bij het Beuven ( 1 onv.) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1mn) . Een Visarend was aanwezig bij het Beuven , en is later op de morgen vertrokken ( 1ex) . Een Kleine plevier was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Kemphanen waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Een Zwarte ruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beuven (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Witgat vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bosruiter vloog eveneens over telpost-Strabrecht (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij het Soerendonks-Goor (2exx) . Paapjes waren aanwezig op de Strabrechtse-Geide (5exx) .


Visarend-Beuven-Strabrechtse Heide 25-08-2009 ( Erwin Lenting )

maandag 24 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (16exx ) . Purperreigers vlogen over telpost-Patersgronden (3exx-1 groepje) . Ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . De Lepelaars waren ook vandaag nog aanwezig bij het Beuven ( 8exx) . Een Casarca was nog aanwezig op het Beuven (1vr) . Wespendiven vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren aanwezig op de Patersgronden (2exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Loozerheide (3 man + 1 vr.) , en waren aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Grauwe kiekendief vloog langs telpost-Loozerheide ( 1 onvolwassen ) . Een Visarend was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (4exx) . Een Kleine plevier was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Goudplevieren vlogen over telpost-Patersgronden (30exx - 1 groep) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Kemphaan was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Zwarte ruiters werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij het Grafven (1ex) . Tureluurs waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beuven (15exx) . Een Witgat werd gezien bij het Beuven (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) , en bij het Beuven (1ex) . Een Zwarte stern was aanwezig bij de Zinkplas (1 juv.) . Duinpiepers vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig op de Loozerheide (2exx) . Paapjes waren aanwezig op de Loozerheide (2exx) , en op de Strabrechtse-Heide (5exx) . Tapuiten waren anwezig op de Strabrechtse-Heide (2exx) . Noordse kauwen werden gezien in Helmond (2exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , overvliegend bij Heeze (2exx) , en terplaatse bij het Grafven (1 paar) . Een Appelvink vloog over telpost-Patersgronden (1ex) .


Grauwe kiekendief ( juveniel ) - Telpost-Loozerheide 24-08-2009 ( Rene Weenink )

zondag 23 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (17exx ) . De Lepelaars waren ook vandaag nog aanwezig bij het Beuven (8exx , waarvan 6 juv.) . Een Casarca was nog aanwezig op het Beuven (1 vr) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (15exx) , en waren terplaatse op de Loozerheide (3exx) , vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden gezien op de Strabrechtse Heide (1ex-vlinderend ) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (5exx ) , en werden gezien bij het Beuven (1 onv.) . Een Blauwe kiekendief vloog over Vessem (1 man) . Visarenden waren aanwezig bij de Zinkplas/Ringselvennen (2exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1 onv.) . Kemphanen waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Grafven (4exx) . Tureluurs werden gezien bij het Beuven (5exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Grafven (14exx) , bij het Beuven (7exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Oeverloper werd gezien bij het Beuven (1ex) . Duinpiepers vlogen over telpost-Loozerheide (6exx-waaronder 1 groepje van 3exx die later terplaatse waren ) , en waren terplaatse op de Plateaux (1ex) . Een Tapuit was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Een Grauwe Klauwier werd vandaag gevangen op de ringbaan van Budel-Dorplein (1 juv.) .


Duinpieper-Loozerheide 23-08-2009 ( Ruud Bouwman )

zaterdag 22 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (17exx ) . In de namiddag om 16.30 uur zeilden een groep van 28 Ooievaars over Gestel-Eindhoven . De Lepelaars waren ook vandaag nog aanwezig bij het Beuven (8exx , waarvan 6 juv.) . Een Casarca werd gezien op het Beuven (1 vr) . Wespendieven werden gezien op de Loozerheide (3exx) , tussen het Waschven en het Scheidingsven (1 onv.) . en vlogen over telpost-Strabrecht (7exx) , en over Gestel-Eindhoven (4exx) . Bruine kiekendieven werden gezien bij het Beuven (1 vr) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx-vrouwkleed) , over telpost-Loozerheide ( 2 man) , en over Gestel- Eindhoven (1 man) . Visarenden vlogen over telpost-Loozerheide (1ex - later op de Zinkplas ) , en werden gezien bij de Zinkplas (2 de exx) , en bij het Beuven (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (3exx) . Een Kleine plevier was aanwezig bij het Waschven (1ex) . Een Bonte strandloper werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Kemphanen waren aanwezig bij het Beuven (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Beuven (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beuven (8exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (8exx) . Oeverlopers werden gezien bij het Beuven (2exx) , en bij de Zinkplas (2exx) . Een IJsvogel werd gezien in de Genneperparken-Eindhoven (1ex) . Een Draaihals was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Duinpiepers vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Tapuiten werden gezien bij telpost-Strabrecht (1ex) , en op de Loozerheide (1ex) . Een Kruisbek vloog over bij het Waschven (1ex) .


Wespendief (onv.)-Strabrechtse Heide 22-08-2009 ( Robert Kastelijn )

vrijdag 21 augustus

Geoorde futen werden gezien op de Malpievennen (2ex) .  Een Zwarte ooievaar vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , Visarenden vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en werden vanavond gezien bij de Zinkplas (2exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Waschven (4exx) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Wachven (12exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (7exx) en over het Grafven (3exx) . Witgatten vlogen over het Grafven (2exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) . Zwarte sterns werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Paapjes werden gezien op de Loozerheide (4exx) . Een Tapuit was aanwezig op de Loozerheide (1ex) .


Boerenzwaluw - Loozerheide 21-08-2009 ( Rene Weenink )

donderdag 20 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (17exx ) . Zwarte ooievaars waren aanwezig bij het Grafven ( 6exx , waavan 4 juv.) . De Lepelaars waren ook vandaag nog aanwezig bij het Beuven (8exx , waarvan 6 juv.) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij het Beuven (1ex) . Een Kleine plevier was aanwezig bij het Waschven (1ex) . Een Kemphaan was aanwezig bij het Beuven (1ex)  Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Beuven (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beuven (20exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Witgat vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bosruiter was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Oeverloper was eveneens aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een IJsvogel was aanwezig op de Langakkers-Leende (1ex) . Tapuiten werden gezien in de omgeving van telpost-Strabrecht (2exx) .

woensdag 19 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (14exx ) . Zwarte ooievaars waren aanwezig bij het Beuven ( 6exx , waavan 4 juv.) . De Lepelaars waren ook vandaag nog aanwezig bij het Beuven (8exx , waarvan 6 juv.) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij het Beuven (1ex) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Kemphaan was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beuven (14exx) , in Meerhoven-Park (1ex) , en bij het Waschven (18exx) . Een Witgat was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Bosruiter was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij het Beuven (5exx) . 

dinsdag 18 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (17exx - slaapplaats ) . Een Zwarte ooievaar was aanwezig bj het Waschven (1 ad , deze vogel was later aanwezig bijhet Grafven ) . De Lepelaars waren ook vandaag nog aanwezig bij het Beuven (8exx , waarvan 6 juv.) . Een Brandgans was aanwezig op het Beuven (1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over Geldrop-Coevering (1ex) . Bruine kiekendieven waren aanwezig bij het Beuven (1 ad vr.+1 onv. ) . Een Visarend vloog over telpost-Strabrecht (1ex) , en werd daarna vissend gezien bij het Beuven ) . Een Bontbekplevier was aanwezig bij de Keijenhutk (1ex) . Kemphanen werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij de Keijenhurk (2exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Waschven (2exx) , bij de Keijenhurk (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Waschven (17exx) , bij de Keijenhurk (23exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Witgatten werden gezien bij de Keijenhurk (6exx) . Een Bosruiter was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Duinpieper werd gezien bij de Keijenhurk (1ex) . Een Tapuit was aanwezig bij de Galgeberg (1ex) . Een Kruisbek werd gezien aan de rand van de Strabrechtse-Heide (1ex) .


Lepelaars-Beuven - Strabrechtse Heide 18-08-2009 ( Robert Kastelijn )

maandag 17 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (16exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Zwarte ooievaar was aanwezig bj het Grafven (1ex) . Lepelaars waren aanwezig bij het Beuven  (8exx , waarvan 6 juv.) . Een Bergeend was aanwezig op het Beuven (1ex) . Brilduikers waren aanwezig op de Zinkplas (2vr) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , over de Strabrechtse-Heide (1ex) , en waren aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij het Beuven (1 vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Kleine plevier was aanwezig bij het Waschven (1ex) . Een Kemphaan was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een mooi aantal Wulpen werd gezien bij de Zinkplas (ca. 100exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Waschven (2exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Waschven (17exx) , en bij de Zinkplas (1ex) . Een Witgat was aanwezig bij het Waschven (1ex) . Een Bosruiter was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (3exx) , bij het Starven (1ex) , en bij het Beuven (2exx) . Een Tapuit werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Kruisbekken waren terplaatse op de Strabrechtse-Heide (2exx) .  

zondag 16  augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (14exx - slaapplaats ) , en bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Zwarte ooievaar was aanwezig bj het Beuven (1ex) ,  en waren aanwezig bij de Keijenhurk-Landschotse Heide (2exx) . Een Lepelaar was aanwezig bij het Beuven ( 1 onv.) . Brilduikers waren aanwezig op de Zinkplas (2vr) . Een Rode wouw vertrok uit de Rulse Dommelbeemden-Heeze richting Z.W. (1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1 onv.) , over telpost-Loozerheide (1 vr) , en waren aanwezig bij het Beuven (1 ad vr+1 onv.) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Een Regenwulp vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Waschven (2exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Waschven (17exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (12exx) . Witgatten werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Bosruiter was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en bij het Soerendonks-Goor (2exx) . Een Paapje was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Een Tapuit was eveneens anwezig op de Loozerehide (1ex) .

zaterdag 15  augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (16exx - slaapplaats ) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Zwarte ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (7exx) , en werden gezien bij het Waschven (1ex) , en boven de visvijvers-Valkenswaard (1ex) , en waren aanwezig bij de Keijenhurk-Landschotse Heide (2exx) . Een Lepelaar was aanwezig bij het Beuven ( 1 onv.) . Brilduikers waren aanwezig op de Zinkplas (2vr) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) , over telpost-Strabrecht (2exx) , over de Fabrieksstraat-Budel-Dorplein (1ex) , en waren aanwezig op de Loozerheide (4exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2 onv.) , over telpost-Strabrecht (1 ad vr.+2 onv.) , en waren aanwezig bij het Beuven (1 ad vr.+1 onv.) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , bij het Beuven (1ex) , en bij het Waschven (1ex) . Een Regenwulp vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Waschven (2exx) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren aanwezig bij het Waschven (18exx) . Een Witgat vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bosruiters vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Oeverlopers werden gezien in Helmond (1ex) , bij de Zinkplas (3exx) , bij het Beuven (2exx) , en bij het Starven (1ex) . IJsvogels werden op 2 plekken gezien in Geldrop (2exx) . Duinpiepers vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Paapjes wren aanwezig op de Loozerheide (2exx) . Tapuiten werden gezien op de Loozerheide (2exx) , en op de Galgeberg-Strabrechtse Heide (1ex) . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) . Een Kruisbek vloog over bij Manege-Meulendijks-Geldrop (1ex) .   


Holenduif-telpost-Loozerheide 15-08-2009 ( Ruud Bouwman )

vrijdag 14  augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (17exx - slaapplaats ) . Zwarte ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en waren aanwezig bij de Keijenhurk-Landschotse Heide (2exx) .  Ooievaars  vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Lepelaar was aanwezig bij het Beuven ( 1 onv.) . Wespendievem werden gezien op de Strabrechtse Heide (3exx) , boven Geldrop-Coevering (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Bruine kiekendieven waren aanwezig bij het Beuven (1 ad vr +1 onv.) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1 onv.) , en over Helmond ( 1 vr) . Een Slechtvalk vloog over telpost-Strabrecht (1 onv.) . Een Kwartel werd opgestoten in de tuin van een vogelaar in Eindhoven (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij het Beuven (1ex) , bij het Waschven (1ex) , en bij de Zinkplas (1ex) . Een Kemphaan was aanwezig bij de Keijenhurk-Landschotse Heide (1ex) . Zwarte ruiters werden gezien bij het Waschven (3exx) , en bij de Keijenhurk-Landschotse Heide (2exx) . Een Tureluur vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (4exx) , bij het Waschven (14exx) , bij het Grafven (1ex) , bij de Keijenhurk-Landschotse Heide (20exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) .  Witgatten vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , en waren aanwezig bij de Keijenhurk-Landschotse Heide (2exx) . Een Bosruiter was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (4exx) .Een IJsvogel was aanwezig in Geldrop-Coevering (1ex) . Tapuiten werden gezien op de Strabrechtse Heide (2exx) . Een Sprinkhaanzanger werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) . Een Kruisbek vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . 

donderdag 13  augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (14exx) . Zwarte ooievaars waren aanwezig bij de Keijenhurk-Landschotse Heide (2exx) . Een Ooievaar vloog over telpost-Strabrecht (1 onv.) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over Gestel-Eindhoven (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , en bij het Beuven (1ex) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Beuven (3exx) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (9exx) , bij het Waschven (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) .  Een Witgat vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Een Zwarte stern vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien in Helmond (1ex) .

woensdag 12  augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij de Keijenhurk-Landschotse Heide (2exx) . Zwarte ooievaars waren aanwezig bij de Keijenhurk-Landschotse Heide (2exx) .  Witgatten waren aanwezig bij de Keijenhurk-Landschotse Heide (10exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Keijenhurk-Landschotse Heide (10exx) .

dinsdag 11  augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (7exx) , en bij de Keijenhurk-Landschotse Heide (2exx) . Zwarte ooievaars waren aanwezig bij de Keijenhurk-Landschotse Heide (2exx) . Vanmiddag om ca. 15.00 uur waren ca. 50 Ooievaars aanwezig op de akkers van Gijzenrooy-Geldrop , om ca. 16.00 uur zijn de vogels al schroevend in Z.Z.O. richting weggevlogen . Wespendieven vlogen over Gestel-Eindhoven (2ex) . Een Slechtvalk vloog eveneens over Gestel-Eindhoven (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Waschven (2exx) . Een Krombekstrandloper was vanavond aanwezig bij het Waschven (1ex) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Waschven (3exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Waschven (9exx) , en bij het Beuven (3exx) .

maandag 10  augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (15exx) , en bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Zwarte ooievaars waren aanwezig bij de Keijenhurk-Landschotse Heide (2exx) . Een Lepelaar was aanwezig bij het Beuven ( 1 onv.) . Een Brandgans was aanwezig op het Beuven (1ex) . Wespendieven werden gezien op de Gastelsche Heide (3exx) . Een Bruine kiekendief was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Een Bosruiter werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Een Oeverloper werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Een Nachtzwaluw werd gehoord op de Strabrechtse Heide (1 zp) . Een Paap was aanwezig op de Langakkers-Leende (1ex) .

zondag 9  augustus

Zwarte ooievaars waren aanwezig bij de Keijenhurk-Landschotse Heide (2exx) . Brilduikers waren aanwezig op de Zinkplas (2vr) . Wespendieven waren aanwezig op de Loozerheide (5exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) ,en werden gezien bij Vessem (1ex) .  Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Visarend vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (3exx) . Een Kleine plevier was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Bonte strandloper was eveneens aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Waschven (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Waschven (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) . Een IJsvogel was terplaatse op de Langakkers-Leende (1ex) . De Klapekster was nog steeds aanwezg in de Rusthoek-Strabrechtse Heide (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) . Een Goudvink werd gezien bij Vessem (1ex) .

zaterdag 8  augustus

Een Geoorde fuut was aanwezig op het Beuven (1ex) . Een Roerdomp werd gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (12exx) , en bij de Maaij-Bergeijk (1ex) Zwarte ooievaars waren aanwezig bij de Keijenhurk-Landschotse Heide (2exx) . Ooievaars vlogen over Geldrop-Coevering (1ex) . en over Maarheeze (1ex) . Een Lepelaar was aanwezig bij het Beuven ( 1 onv.) . Brilduikers werden gezien op de Zinkplas (2exx in vrouwkleed) . Wespendieven vlogen over Geldrop-Coevering (2exx) , over Gestel-Eindhoven (1ex) , en over Hekmond (1ex) . Bruine kiekendieven waren aanwezig bij het Beuven (1 ad vr+ 1 onv.) . Een Slechtvalk werd jagend gezien boven de Kanaaldijk-Noord te Eindhoven (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Waschven (1ex) , en bij de Zinkplas (2exx) . Een Goudplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Regenwulp vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Waschven (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Starven (2exx) , Bij het Waschven (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Witgatten waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , bij het Waschven (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) .       Bosruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij het Waschven (1ex) , bij de Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Zwarte stern vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . IJsvogels werden gezien bij de Maaij-Bergeijk (2exx) . Een Tapuit werd gezien bij telpost-Strabrecht (1ex ) . Kruisbekken werden gezien in het Leenderbos (25exx) . Een Appelvink werd eveneens gezien in het Leenderbos (1ex) .

vrijdag 7  augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (7exx) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Zwarte ooievaars waren aanwezig bij de Keijenhurk-Landschotse Heide (2exx) Een Lepelaar was aanwezig bij het Beuven ( 1 onv.) .Wespendieven werden gezien over telpost-Strabrecht (2exx) , terplaatse op de Strabrechtse Heide (2exx) , en bij Heeze (1ex) . Bruine kiekendieven waren aanwezig bij het Beuven (1ex vr kleed) , en vlogen over de Langakkers-Leende (1ex) . Een Grauwe kiekendief was vanavond kort terplaatse in Meerhoven (1 onv.) , later vloog de vogel in Z.W. richting door . Een Visarend was vanmorgen enkele uren aanwezig bij het Beuven  , ook deze vogel vloog na enkele uren door (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (5exx) , en bij het Beuven (1ex) . Zwarte ruiters vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en waren aanwezig bij het Waschven (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Waschven (3xx) . Witgatten vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij Westerhoven (1ex) . Bosruiters vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij het Beuven (2exx) , en bij het Waschven (1ex) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . IJsvogels werden gezien bij de Maaij-Bergeijk (2exx) , en bij de Klotputten-Eindhoven (1ex) . De 1 ste Paap van het najaar werd gezien op de Langakkers-Leende (1ex) . Een Klapekster werd gezien in de rusthoek-Strabrechtse Heide (1ex) . Een Goudvink werd gezien in een tuin in Leende (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) .


Kuifmees-Langakkers-Leende 07-08-2009 ( Rob Bouwman )

donderdag 6 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (2exx) , en bij het Soerendonks-Goor (2exx) . Een Lepelaar was aanwezig bij het Beuven ( 1 onv.) . Zwarte ooievaars waren aanwezig op de Landschotse Heide (2exx) . Een Brandgans was aanwezig op het Beuven (1ex) . Wespendievenf werden gezien bij Lierop (1ex) , en op de Landschotse Heide (2exx) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht ( 1 onv,) . Een Visarend werd gezien op de Landschotse Heide (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (3exx) . Zwarte ruiters vlogen over telposr-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij het Waschven (1ex) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en waren aanwezig bij het Waschven (3exx) , bij de Zinkplas (2exx) , en bij het Soerendonks-Goor (1ex) .  Witgatten vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij het Beuven (1ex)  , en op de Gastelse-Heide (1ex) . Bosruiters vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Oeverlopers vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en bij de Zinkplas (2exx) . Een IJsvogel werd gezien bij de Klotputten-Eindhoven (1ex) . Een Klapekster was aanwezig in de rusthoek-Strabrechtse-Heide (1ex) .


Visarend-Landschotse Heide  06-08-2009 ( Ferry Duyvelaar )

woensdag 5 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven  (12exx) , en bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Lepelaar was aanwezig bij het Beuven ( 1 onv.) , later ook aanwezig bij het Waschven . Een Rode Wouw vloog over telpost-Loozerheide (1 adult) . Een Wespendief vloog over Soerendonk-Dorp (1ex met prooi) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij het Beuven (1 vr. kleed) . Een Visarend vloog over de Ponywei-Soerendonk (1ex) . Slechtvalken werden gezien bij het Beuven (2exx) . Een Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Waschven (1ex) . Een Zwarte ruiter was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Groenpooruiters waren eveneens aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , en bij het Beuven (1ex) . Witgatten waren aanwezig bij Gastel (1ex) , en bij het Waschven (3exx) . Bosruiters vlogen over Gastel (2exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , en bij het Beuven (1ex) . Een Zwarte stern was aanwezig bij het Beuven ( adult ruiend naar winterkleed) . IJsvogels werden gezien bij Eckart-Eindhoven (1ex) , en in Geldrop (1ex) . 


Grasmus-Gastel 05-08-2009 ( Rob Bouwman )

dinsdag 4 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (7exx) . Een Lepelaar was aanwezig bij het Beuven ( 1 onv.) . Een Zwarte ooievaar viel vanavond samen met de onv. Lepelaar van het Beuven in , bij het Waschven (1 adult) . Wespendieven werden gezien boven de Strabrechtse-Heide (4exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1 onv.man + 1 onv.) , en waren aanwezig bij het Beuven (1 vr en 1 onv.) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en bij het Waschven (3exx) . Witgatten vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Bosruiter werd gezien bij het Waschven (1ex) . Oeverlopers vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) .

maandag 3 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (7exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Zwarte ooievaar werd vandaag weer gezien bij het Waschven (1 adult) . Een Zomertaling werd gezien op de Zinkplas (1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) , en werden gezien boven de Loozerheide/Ringselvennen (8exx) . Bruine kiekendieven werden gezien bij het Beuven (1 ad vr) , en op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Een Visarend vloog vanmorgen over de Zinkplas (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (3exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Waschven (2exx) , en bij de Zinkplas (3exx) . Een mooi aantal Wulpen werd vanavond gezien bij de Zinkplas (110exx) .  Regenwulpen vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) .  Een Groenpootruiter werd gezien bij het Beuven (1ex) . Een Witgat werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) .

zondag 2 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (6exx) . Een Lepelaar was aanwezig bij het Beuven ( 1 onv.) , later was deze vogel aanwezig bij het Waschven in gezelschap van een Zwarte ooievaar (1 adult) . Wespendieven vlogen over de Langakkers-Leende (1ex) , en werden gezien bij de Galgenberg-Strabrecht (1ex) . Bruine kiekendieven werden gezien bij het Beuven (1 ad vr+1 onv,) Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Een Krombekstrandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1 ad zomer) . Op een akker bij Someren-Heide werden de volgende soorten gezien : Wulp-46exx , Regenwulp-6exx , Grutto-1ex , Witgat-1ex . Bij het Beuven waren de volgende soorten aanwezig : Kemphaan-1ex , Zwarte ruiter-1ex , Groenpootruiter-6exx , Bosruiter-1ex . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Een Geelpootmeeuw was aanwezig bij het Beuven (1 adult) .


Zwarte ooievaar en Lepelaar-Waschven 02-08-2009 ( Robert Kastelijn )

zaterdag 1 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (7exx) . Een Lepelaar was aanwezig bij het Beuven ( 1 onv.) . Een Wespendief werd gezien boven de Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2 onv.) , over telpost-Loozerheide (1 vr) , en werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . De 1ste najaars Visarend vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Een Bontbekplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Krombekstrandloper was vanavond aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Kemphaan werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Grutto was eveneens aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , Al een mooi aantal Wulpen waren aanwezig bij de Zinkplas (90exx) . Een Zwarte ruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (17exx , waaronder een groep van 10exx) , en werden gezien bij het Beuven (1ex) , bij het Grafven (1ex) , en bij de Zinkplas (1ex) . Witgatten vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden gezien bij het Beuven (2exx) , bij het Grafven (1ex) , bij Valkenswaard (8exx) , en bij de Achterste Brug bij Borkel (1ex) . Een Oeverloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) Een Zwarte stern werd gezien bij de Zinkplas (1 juv.) . Een IJsvogel was aanwezig in Geldrop (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien in Helmond (2exx) . Een Braamsluiper werd gezien bij telpost-Strabrecht (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) .  


 Visarend-telpost-Strabrecht 01-08-2009 ( Robert Kastelijn )