Waarnemingen van Vogels in de Kempen

juni

dinsdag 30 juni

Een Nachtegaal werd vanavond gezien en gehoord bij Riethoven (1 zp) .

maandag 29 juni

Geen meldingen ontvangen , maar wel een leuk reisverslag , lees het volgende : Op 26 juni 2009 werd bij het Beuven een Kleine mantelmeeuw gefotografeerd met een rode ring met het opschrift 4T .Na wat speurwerk bleek deze vogel al een aardige reis gemaakt te hebben in zijn eerste levensjaar . Deze vogel is als pullis geringd op 18-06-2008 bij Moerdijk , is eind augustus 2008 via een vuilstort in Pas de Calais in Frankrijk naar Spanje vertrokken en via een vuilstort in Madrid en een strand bij Torremolinos/Malaga weer via Sueca in Spanje (waar ie op 17-02-2009 nog is gezien) weer terug naar hier gekomen . Leuke trip dus !!!


KLM rood 4T-Beuven-Strabrechtse-Heide 26-06-2009 ( Robert Kastelijn )

                                                                                                                                                                                                               

zondag 28 juni

De Lepelaars van het Beuven waren ook vandaag nog aanwezig (2exx) . Wespendieven werden gezien bij Heeze (3exx) . Bruine kiekendieven werden gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) , en bij de Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Grafven (2exx) , en bij de Zinkplas (3exx) . Kemphanen vlogen over de Strabrechtse-Heide (6exx) . Een ROSSE GRUTTO vloog over telpost-Strabrecht (1 onv. ex ) . Een Witgat was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Een Visdief werd gezien bij de Zinkplas (1ex) .


Visdief-Budel-Dorplein 28-06-2009 ( Henk Hendriks )

zaterdag 27 juni

Een  Lepelaar vloog over de Landschotse-Heide (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Een Zwarte ruiter was eveneens aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Witgatten werden gezien bij het Witven (1ex) , en bij het Grafven (2exx) . Een Zwarte stern was aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Een IJsvogel was terplaatse op de Langakkers-Leende (1ex) . Een Nachtegaal werd algelopen nacht gehoord bij Riethoven (1 zp)  . Een Sprinkhaanzanger was aanwezig op het Kranenveld-Soerendonk (1ex) . Kruisbekken vlogen over het Grafven (2exx) .


Lepelaar-Landschotse-Heide 27-06-2009 ( Frank Neijts )

vrijdag 26 juni

De Lepelaars van het Beuven waren ook vandaag nog aanwezig (2exx) . Een Kleine plevier werd gezien op de Plateaux (1ex) . Een Bosruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Zwartkopmeeuw was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Kruisbekken waren aanwezig bij het Grafven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) .

donderdag 25 juni

Grote gele kwikstaarten waren aanwezig in Geldrop (2exx) .

woensdag 24 juni

Geoorde futen waren aanwezig op het Beuven (4exx) , en ophet Goorven-Neterselse-Heide (7exx) . De Lepelaars van het Beuven waren ook vandaag nog aanwezig (2exx) . Een flink aantal Canadese ganzen waren aanwezig op het Flaes-Neterselse-Heide (104exx) . Wespendieven vlogen over het Grafven (1ex) , en over de Ringselvennen (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het E3 strand-Eersel (5exx) . Witgatten waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Bosruiters waren eveneens aanwezig bij het Grafven (4exx) . Een Zwartkopmeeuw werd gezien bij het Beuven (1ex) . De Grote karekiet was ook vandaag nog aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1 zp ) . 


Zomertortel-Budel 24-06-2009 ( Rob Bouwman )

dinsdag 23 juni

Een Roerdomp werd vliegend gezien tussen het Ringselven en de Zinkplas (1ex) . De Lepelaars van het Beuven zijn weer terug  , en wederom werd begonnen met nestbouw (2exx) . Bergeenden vlogen over telpost-Strabrecht (7exx) , en vielen in op het Beuven . Wespendieven werden gezien boven de Strabrechtse-Heide (2exx) , en overvliegend bij Lierop (1ex) . Een Slechtvalk werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (4exx) , bij het Grafven (2exx) , bij het Kranenmeer (1ex) , en bij Nuenen (2exx) . Witgatten werden gezien bij Nuenen (3exx) . Een mooi aantal Kleine mantelmeeuwen was anwezig op het Beuven (minstens 135exx) . Een IJsvogel was aanwezig op de Langakkers-Leende (1ex) . Sprinkhaanzangers werden gehoord bij het Starven (1zp) , en op de Cartierheide (2 zp ) . De Grote karekiet was ook vandaag nog aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1 zp ) . 


Boomleeuwerik Soerendonk 23-06-2009 ( Henk Hendriks )

maandag 22 juni

Bergeenden waren aanwezig op de Plateaux (3exx) . Wespendieven werden gezien boven de Plateaux (2exx) . Kwartels riepen nabij het Waschven (1ex) , in de omgeving van vliegveld-Welschap (1ex), en in de ponywei-Soerendonk (1ex) . Een Witgat werd gezien op de Plateaux (1ex) . Een Visdief was terplaatse in park-Meerhoven (1ex) . De Grote karekiet was ook vandaag nog aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1 zp - voor het horen van de zang klik hier ) . Spotvogels zongen in de omgeving van vliegveld-Welschap (2 zp) .


Grasmus-Soerendonk 22-06-2009 ( Henk Hendriks )

zondag 21 juni

Een Roerdomp werd vliegend gezien over de Ringselvennen (1ex) . De Dwerggans was ook vandaag weer aanwezig op en in de omgeving van het Soerendonks-Goor (1 adult , de vogel is ongeringd maar de herkomst van de vogel blijft onduidelijk ) . Wespendieven werden gezien boven de Ringselvennen (1ex) , overvliegend over de Randweg-Zuid-Budel (2exx) , en boven de Maaij-Bergeijk (3exx , waarvan 1ex vlinderend en roepend ) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en bij het Grafven (2exx) . Witgatten waren aanwezig bij het Grafven (4exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) . Een IJsvogel werd gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . De Grote karekiet was ook vandaag nog aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1 zp )


Dwerggans-Soerendonk 21-06-2009 ( Rob Bouwman )

zaterdag 20 juni

Een Dwerggans van onbekende afkomst was aanwezig op het Soerendonks-Goor (1adult ex-vermoedelijk escape) . Een Smient was aanwezig op de Ringselvennen (1mn) . Kwartels werden gehoord op de Langakkers-Leende (1ex) , en nabij het Waschven (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , bij Veldhoven (7exx) , bij het Grafven (2exx) , en op de Plateaux (3exx) . Een Witgat werd gezien bij Veldhoven (1ex) . IJsvogels werden gezien bij Heeze (1ex) , en bij de Zinkplas (1ex) . Een fraaie ontdekking was de GROTE KAREKIET die zingend werd aangetroffen bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Kruisbekken vlogen over het Grafven (2exx) .


Grote karekiet-Soerendonk 20-06-2009 ( Rene Weenink )

vrijdag 19 juni

Een Kwartel riep op het Kranenveld-Soerendonk (1ex) . Zwartkopmeeuwen vlogen over de Landschotse-Heide (13+9exx) . Een Visdief was terplaatse op legerplaats-Oirschot (1ex) .


Fitis-Budel-Dorplein 19-06-2009 ( Henk Hendriks )

donderdag 18 juni

Geoorde futen waren aanwezig op het Beuven (1ex) , en op het Starven (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide (2ad+1 juv.) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (5exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Witgatten werden gezien bij het Grafven (6exx) , bij de Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . IJsvogels werden gezien in Geldrop (2exx) . Een Snor zong bij de Ringselvennen (1 zp) .


Steenuil-Veldhoven 18-06-2009 ( Frank Neijts )

woensdag 17 juni

Een Wespendief werd gezien boven de Ringselvennen (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide (2ad+2 juv.) . Een Kwartel riep nabij het Waschven (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (5exx) .


Huiszwaluw-Meerhoven 17-06-2009 ( Kor Kessels )

dinsdag 16 juni

Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide (2ad+2 juv.) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) . Een Paapje werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) .


Grasmus-Someren 16-06-2009 ( Robert Kastelijn )

maandag 15 juni

Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (8exx) . Een Bonte strandloper werd gezien bij de Zinkplas (1 ad zomer) . Een Witgat was aanwezig op de Langakkers-Leende (1ex) . Zwartkopmeeuwen werden gezien bij de Zinkplas (1 ad+2e zomer) , en in een weiland bij Budel-Dorplein (1ad) .


Steenuil-Eersel 15-06-2009 ( Wil Smets )

zondag 14 juni

Een Geoorde fuut was aanwezig op het Beuven (1ex) . Een Roerdomp werd vliegend gezien tussen het Ringselven en de Zinkplas (1ex) . Wespendieven werden gezien bij het Kranenmeer (1ex) , en over de Loozerheide (1ex) . Een Blauwe kiekendief vloog langs telpost-Strabrecht (1 onv.mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide (2ad+2 juv.) , de 2 jonge Slechtvalken van de Loozerheide zijn vandaag uitgevlogen , zover bekend is dit het eerste geslaagde broedgeval binnen de Kempen ( zie foto,s ) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (5exx) , en bij het Ringselven (1 paar) . Een Bontbekplevier was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (2 ad zomer) . Verrassend was de groep van 48 Tureluurs die om 16.00 uur invielen bij de Zinkplas . Een Witgat werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Zwartkopmeeuwen waren aanwezig bij de Zinkplas (1ad+2ezomer) . Een buiten seizoen Roodkeelpieper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Kruisbek vloog over de Langakkers-Leende (1ex) .

   
Slechtvalken ( juveniel ) - Budel-Dorplein 14-06-2009 ( Rob Bouwman )

zaterdag 13 juni

Geoorde futen waren aanwezig op het Goorven-Neterselse-Heide (6exx) . Een Roerdomp werd vliegend gezien tussen het Ringselven en de Zinkplas (1ex) . Bergeenden waren aanwezig op de Plateaux (1 paar+8 pulli) . Een Smient was aanwezig op de Zinkplas (1mn) . Wespendieven werden gezien in de omgeving van de Ringselvennen (5exx) , en op de Cartierheide (2exx-waarvan 1ex vlinderend) . Bruine kiekendieven waren aanwezig bij de Ringselvennen (1 paar) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide (2ad+2 juv.) . Kleine plevieren werden gezien bij de Ringselvennen (1 paar) , en op de Plateaux (5exx) . Een Groenpootruiter was aanwezig op de Plateaux (1ex) . Zwartkopmeeuwen werden gezien boven de Zinkplas (1ad+2e zomer) . Een Spotvogel zong op de Loozerheide (1 zp) . Een Fluiter zong in de omgeving van het Goorven-Neterselse-Heide (1 zp)  .


Boomvalk-Valkenswaard 13-06-2009 ( Roel Verbraak )

vrijdag 12 juni

Een Lepelaar was nog aanwezig bij het Beuven (1ad) . Een Bergeend werd gezien op de Zinkplas (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2ad+2 juv.) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (4exx) , en bij het Ringselven (2exx) . Zwartkopmeeuwen vlogen over Reusel (4exx) . Witgatten vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) .  Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij Nuenen (1ex) .


Wielewaal-de Pan-Maarheeze 12-06-2009 ( Rene Weenink )

donderdag 11 juni

 Een Wespendief werd gezien boven de Langakkers-Leende (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2ad+2 juv.) .


Slechtvalken-Budel-Dorplein 11-06-2009 ( Wil Beeren )

woensdag 10 juni

Een Fluiter zong in het Heieind-Hoogeloon (1 zp) .

dinsdag 9 juni

Ooievaars werden in de late namiddag gezien , op een weiland nabij Budel-Dorplein (5exx) , na 17.00 uur zijn de vogels in westelijke richting vertrokken . De  2 Lepelaars zijn nog steeds aanwezig bij het Beuven . Wespendieven werden gezien op de Strabrechtse-Heide (3exx) . Een late Regenwulp vloog afgelopen nacht over de Strabrechtse-Heide (1ex) .


Ooievaars-Budel-Dorplein 09-06-2009 ( Hennie Lammers )

maandag 8 juni

Een Roerdomp werd gehoord bij de Maaij-Bergeijk (1ex) .  De  2 Lepelaars zijn nog steeds aanwezig bij het Beuven . Een Smient was aanwezig op de Zinkplas (1mn) . Een Wespendief vloog over de Zinkplas (1ex) . Slechtvaken werden gezien bij de Zinkplas/Loozerheide (2ad=2 juv.) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (6exx) , bij het Grafven (1ex) , tussen het Beuven en het Starven (2exx) ,  en op De Run-Veldhoven (1ex) . Een Goudplevier werd gezien bij de Zinkplas (1 ad zomer) . Een Groenpootruiter was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Witgatten werden gezien op de Strabrechtse-Heide (2exx) . Een Zwartkopmeeuw werd gezien bij de Zinkplas (2e zomer) . Een Grote gele kwikstaart was terpaatse op de Langakkers-Leende (1ex) . Een Fluiter was aanwezig in de Pan-Maarheeze (1ex) .


Fluiter-De Pan-Maarheeze 08-06-2009 ( Henk Hendriks )

zondag 7 juni

Een Roerdomp werd gezien bij het Beuven (1ex) . De  2 Lepelaars zijn nog steeds aanwezig bij het Beuven . Slechtvaken werden gezien bij de Zinkplas (2ad) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (10exx-waaronder enkele juv.) . Tureluurs werden gezien bij de Zinkplas (4exx) . Witgatten werden gezien bij Heeze (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Zwarte stern was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien bij Dommelen (2exx) , en bij Valkenswaard (1ex) . Een Spotvogel was aanwezig bij Gijzenrooij (1ex) . Een Fluiter werd gezien bij de Pastoorsweijer-Bergeijk (1ex) .


Gekraagde roodstaart-Geldrop 07-06-2009 ( Henk Hendriks )

zaterdag 6 juni

De  2 Lepelaars zijn nog steeds aanwezig bij het Beuven  . Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (3exx-waaronder 2 juv.) . Een Wespendief vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bruine kiekendief , werd jagend gezien bij de Ringselvennen (1vr) . Een Blauwe kiekendief , werd jagend gezien op de Groote Heide (1 ringstaart) . Een Slechtvalk was aanwezig bij de Zinkplas (1ad) . Een Kwartel werd gehoord op het Kranenveld-Soerendonk (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Tureluurs werden eveneens gezien bij de Zinkplas (2exx) . Zwartkopmeeuwen werden gezien bij het Beuven (2exx) . Zwarte sterns vlogen over de Zinkplas (3exx) , en waren aanwezig bij het Beuven (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien bij Nuenen (3exx) , en in Eindhoven-Oost (3exx) . Een Spotvogel zong op het Kranenveld-Soerendonk (1 zp) .

vrijdag 5 juni

De  2 Lepelaars zijn nog steeds aanwezig bij het Beuven  . Een Wespendief werd gezien in de Pan-Maatheeze (1ex) . Een Bruine kiekendief , werd jagend gezien op de Strabrechtse-heide (1vr) . Slechtvalken werden gezien bij Budel-Dorplein (2ad+2juv.) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , bij het Ringselven (2exx) , en bij de Klotputten-Eindhoven (2exx) . Tureluurs werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Een Groenpootruiter werd eveneens gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Grote gele kwikstaart was aanwezig bij Opwetten-Nuenen (1ex) .


Boomvalk-De Pan-Maarheeze 05-06-2009 ( Rene Weenink )

donderdag 4 juni

De  2 Lepelaars zijn nog steeds aanwezig bij het Beuven , volop takken slepend . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Bonte strandlopers waren eveneens aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Zwarte sterns waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Braamsluiper was aanwezig bij het Beuven (1 zp) . Een Fluiter werd grhoord bij de Pastoorsweijer-Bergeijk (1ex) . Kruisbekken vlogen over Lierop (2exx) . 

woensdag 3 juni

Roerdompen waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . De  2 Lepelaars werden vandaag zowel bij het Beuven als bij het Grafven gezien (2exx) . Bruine kiekendieven werden jagend gezien bij de Ringselvennen (2exx) . Een Visarend vloog over het Grafven (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ad) . Een STELTKLUUT werd vanavond gezien in Budel-Dorplein (1ex-nagekomen melding via waarnemingen.nl ) . Kleine plevieren werden gezien nabij de Ringselvennen (2exx) , en in Meerhoven (2exx) . Houtsnippen vlogen over Dierdonk-Helmond (2exx) . Een Zwartkopmeeuw werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Een Zwarte stern was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij het Beatrixkanaal t.h.v. Meerhoven (ex) . Nachtegalen zongen in de omgeving van Riethoven (2 zp) . Een Sprinkhaanzanger zong op de Strabrechtse-Heide (1 zp) . Een Snor zong bij de Ringselvennen (1 zp) .


Kleine plevier-Meerhoven 03-06-2009 ( Kor Kessels )

dinsdag 2 juni

Een Geoorde fuut werd gezien op het Beuven (1ex) . Ooievaars vloog over Cobbeek-Veldhoven (1ex) , en over Eersel (1ex) . Er werden vandaag 2 Lepelaars gezien op het Beuven (1 ad+1 onv.) , en er werd gezien dat er met takken werd gesleept (nieuwe broedvogel in de Kempen?) . Een Wespendief vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Houtsnip vloog over Dierdonk-Helmond (1ex) . Een Braamsluiper werd gezien bij het Beuven (1ex) .

maandag 1 juni

Een Blauwe kiekendief werd jagend gezien op de Groote Heide (1 ringstaart) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Houtsnippen werden gezien op de Straatsche-Heide-Oirschot (2exx-waarvan 1ex baltsend) , en vlogen over Dierdonk-Helmond (1ex) . Een Witgat werd gezien bij het Grafven (1ex) . Spotvogels zongen op het Kranenveld (2 zp) . Kruisbekken werden gezien in het Leenderbos (2exx) .