Waarnemingen van Vogels in de Kempen

april

donderdag 30 april

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) , en bij Valkenswaard (15exx) . Grote zilvereigers werden gezien bij het Beuven (2exx) . Een LEPELAAR was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Brandganzen vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) . Bergeenden vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en waren aanwezig op de Loozerheide (2exx) , en op de Zinkplas (3exx) . Een Zwarte wouw vloog over de Patersgronden (1ex) . Een Rode wouw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1vr) , en werd jagend gezien op de Strabrechtse-Heide (1vr) . Een Grauwe kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1ad vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . De Kwartels op de Loozerheide lieten zich ook vandaag weer fraai zien en horen (2exx) . Kleine plevieren waren anwezig bij de Zinkplas (2exx) , bij de plasjes tussen het Beuven en het Starven (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , Een Kemphaan werd gezien bij het Beuven (1ex) . Tureluurs vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , Zwarte ruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (22exx) , bij de Zinkplas (1ex) , op de Groote Heide (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Zwartkopmeeuwen waren aanwezig bij het Beuven (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Duinpieper vloog over telpost-Loozerheide en viel in op de Loozerheide (1ex) . Noorse kwikstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Een Paap was aanwezig op de Galgeberg (1ex) . Tapuiten werden gezien op de Galgeberg (7exx) , op de Loozerheide (3exx) , en bij telpost-Strabrecht (1ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Sprinkhaanzanger werd gehoord op de Patergronden (1zp) . Een Spotvogel zong eveneens op de Patergronden (1zp) , en in Reusel (1zp) . Appelvinken vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) .


Zwartkop-Patersgronden 30-04-2009 ( Frank Neijts )

woensdag 29 april

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (4exx) , en op het Beuven (2exx) . Een Grote zilverreiger was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Brandganzen vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (4exx) , en op de Loozerheide (2exx) . Een Smient vloog over telpost-Strabrecht (1mn) . Zwarte wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) .Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (mn+vr) , en over Sterksel (1vr) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (mn) . Een Smelleken vloog langs telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kwartels lieten zich fraai bekijken en beluisteren op de Loozerheide (2exx) . Kleine plevieren waren anwezig bij de Zinkplas (4exx) . Een Tureluur vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Zwarte sterns vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Noordse kwikstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (7exx) . Tapuiten werden gezien op de Loozerheide (5exx) , op de Galgeberg-Strabrechtse-Heide (7exx) , bij het Grafven (1ex) , en bij telpost-Strabrecht (1ex) . Een Beflijster was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Sprinkhaanzangers zongen bij het Grafven (2 zp) , en bij Heeze (1 zp) . De 1ste Spotvogel was aanwezig in Reusel (1ex) . Braamsluipers werden geziem in Eindhoven-Noord (2exx) Een Goudvink werd gezien en gehoord bij Heeze (1mn) .


Kwartel-Loozerheide 29-04-2009 ( Rene Weenink )

dinsdag 28 april

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (5exx) , en op het Starven (4exx) . Een Grote zilverreiger was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Een Zwarte ooievaar vloog over de Ringselvennen (1ex) . Brandganzen werden gezien bij het Soerendonks-Goor (5exx) . Zomertalingen werden gezien op het Beuven (4mn+1vr) , en op de Zinkplas (1mn) . Een Rode wouw vloog over het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Blauwe kiekendief werd gezien op de Strabrechtse-heide (1mn) . Een Smelleken vloog over het Soerendonks-Goor (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de plasjes tussen het Beuven en het Starven (2exx) , en bij de Zinkplas (4exx) . Groenpootruiters vlogen over het Beuven (1ex) , en waren aanwezig bij het Grafven (1ex) , en bij de Zinkplas (2exx) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en bij de Ringselvennen (1ex) . Een Zwartkopmeeuw werd gezien bij de Zinkplas (2e zomer) . Een Tapuit werd gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) . Sprinkhaanzangers zongen verspreid over de Strabrechtse-heide (4zp) .

maandag 27 april

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (6exx) , en op het Starven (2exx) . Purperreigers  vlogen over telpost-Loozerheide (groep van 5exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (4exx) . Zwarte wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Een Rode wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2vr) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (mn+vr) . Grauwe kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (ad vr+ ringstaart) , en werden gezien op het Kranenveld-Soerendonk (1 ad mn) . Een Visarend vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Smelleken vloog langs telpost-Loozerheide (1mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Een mooie groep Regenwulpen was aanwezig op een pas gemaaid weiland langs de Westelbeersedijk nabij de Landschotse-Heide (ca.100exx) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Tureluur was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Noordse kwikstaarten werden gezien in Eindhoven-Noord (5exx) .Tapuiten werden gezien op het Kranenveld-Soerendonk (4exx) , op de Loozerheide (2exx) , en bij Hoogeloon (3exx) .


Noordse kwikstaarten-Eindhoven-Noord 27-04-2009 ( Frank Neijts )

zondag 26 april

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Een Grote zilverreiger was aanwezig bij het Grafven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Brandganzen werden gezien bij het Soerendonks-Goor (2exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (4exx) , en op de Loozerheide (2exx) . Rode wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over de Heikant-Veldhoven (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (mn+vr) . Een Grauwe kiekendief vloog over Geldrop-Coevering (1 ringstaart) . Een Smelleken vloog langs telpost-Loozerheide (1mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Een Kleine plevier was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Tureluur was eveneens aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (6exx) . Een Bosruiter vloog eveneens over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Zwartkopmeeuw was terplaatse op de Loozerheide (2e zomer) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2ad) . Een Grote mantelmeeuw vloog over telpost-Loozerheide (1ad) . Een Paap werd gezien op de Loozerheide (1ex) . Een Tapuit werd gezien op de Loozerheide (1ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Sprinkhaanzangers werden gehoord bij het Grafven (2exx) . Een Snor zong bij de Ringselvennen (1zp) . Een Rietzanger zong bij de Ringselvennen (1zp) . Een Braamsluiper werd gezien bij telpost-Strabrecht (1ex) .


Grasmus-Patersgronden 26-04-2009 ( Ferry Duyvelaar )

zaterdag 25 april

Geoorde futen waren aanwezig op het Beuven (4exx) . en op de Zinkplas (2exx) . Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (5exx) . Een Rode wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (mn+vr) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2vr kleed) , en over de Ringselvennen (1vr) .  Een Grauwe kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1 ringstaart) . Smellekens vlogen langs telpost-Loozerheide (2exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Een Kraanvogel vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (3exx) , op de Strabrechtse-Heide (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Grutto was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (3exx) .  Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) , over Budel-Dorplein (7exx) , en waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) .  Zwarte sterns vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . IJsvogels werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en bij de Ringselvennen (1ex) . Noordse kwikstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (7exx) . Tapuiten werden gezien op de Loozerheide (1mn) , en bij telpost-Strabrecht (1ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) , en over telpost-Strabrecht (2exx) . Snorren zongen bij de Ringselvennen (4zp) .Een Rietzanger zong bij de Ringselvennen (1zp) . Een Putter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .


Tafeleend-(man)-Budel-Dorplein 25-04-2009 ( Gerard Schouten )

vrijdag 24 april

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (8exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (4exx) . Zomertalingen waren aanwezig op de Zinkplas (3mn) . Een Rode wouw vloog over Einghoven-Zuid (1ex) . Een Slechtvalk werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . De volgende steltlopers werden vandaag gezien bij de Zinkplas : Kleine plevier (3exx) , Grutto (1ex) , Zwarte ruiter (4exx-alle zomerkleed) , Tureluur (1ex) , Groenpootruiter (5exx) . Een Dwergmeeuw werd gezien bij de Zinkplas (1ad zomer) . Grote gele kwikstaarten werden gezien in Geldrop (1ex) , en bij Dommelen (1mn) . Paapen waren aanwezig bij Gastel (2exx) . Een Tapuit werd gezien in Eindhoven-Noord (1ex) . Een Beflijster verbleef nog steeds op de Langakkers-Leende (1ex) . Een Kruisbek werd gezien op de Langakkers-Leende (1mn) .


Kneu-Eindhoven 24-04-2009 ( Frank Neijts )

donderdag 23 april

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (4exx) .  Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (2exx) . Ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (1 groep van 9exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (4exx) . Zomertalingen waren aanwezig op het Grafven (1mn) , en op de Zinkplas (2mn)  . Een Smelleken vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren werden gezien bij het Grafven (2exx) , bij de plasjes tussen het Beuven en het Starven (1ex) , en bij de Zinkplas (4exx) . Kemphanen waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Zwarte ruiters werden gezien op telpost-Strabrecht (1ex) , en bij de Zinkplas (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij de Zinkplas (6exx) , op telpost-Strabrecht (1ex) , op de Groote Heide (1ex) , en bij de plasje tussrn het Beuven en het Starven (1ex) . Witgatten vlogen over telpost-Strabrecht (ex) , en werden gezien in Eindhoven-Noord (1ex) , en bij het Hasselsven-Leenderbos (3exx) . Een Bosruiter werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (2ad) , en werden gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Tapuit werd gezien bij het Grafven (1mn) . Beflijsters verbleven op de Langakkers-Leende (1ex) , en bij het Ringselven (1mn) . Sprinkhaanzangers werden gezien/gehoord bij het Kranenmeer (1ex) , en bij het Grafven (1ex) . Snorren verbleven bij de Ringselvennen (2exx) Een Noordse kauw werd gezien in Helmond (1ex) . Kruisbekken werden gezien bij het Grafven (3exx) , en bij de plasjes tussen het Beuven en het Starven (1 paar-waarvan de man zingend) .


Zwarte ruiter-Budel-Dorplein 23-04-2009 ( Rene Weenink )

woensdag 22 april

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (14exx) , en op de Flaes-Neterselse-Heide (3 a 4 paar) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (1ex) , en gezien op de Plateaux (1x) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (3exx) Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (6exx) , Zomertalingen werden gezien op de Plateaux (1ex) , en op de Zinkplas (2mn) . Een Grauwe kiekendief werd jagend gezien bij de Ringselvennnen (1ad mn) . Een Roodpootvalk werd ca 45 min.(tijdstip 15.10 uur) gezien , jagend boven de Neterselse-Heide (vr/onv.) . Een Slechtvalk was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (4exx) , en in Eindhoven-Noord (4 paar) . Een Kemphaan was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Zwarte ruiter werd gezien bij de Zinkplas (1ad zomerkleed) . Groenpootruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx)  , en werden gezien bij het Beuven (1ex) . Witgatten werden gezien op het Kranenveld-Soerendonk (2exx) , en in Eindhoven-Noord (1ex) . Zwartkopmeeuwen werden gezien bij de Ringselvennen (2e zomer) , en bij de Zinkplas (2exx) . Een Paap werd gezien bij het Grafven (1ex) .Tapuiten waren aanwezig op het Kranenveld-Soerendonk (2exx) , op de Langakkers-Leende (1ex) , en bij het Grafven (1ex) . Beflijsters werden gezien op de Langakkers-Leende (1ex) , in de ponywei te Soerendonk (1ex) , en bij de Ringselvennen (1ex) . Sprinkhaanzangers waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (6zp) , en bij de Ringselvennen (1zp) . Een Snor zong bij de Ringselvennen (1zp) .Een Kruisbek werd gezien op de Langakkers-Leende (1mn) .


Kleine plevier-Eindhoven-Noord 22-04-2009 ( Frank Neijts )

dinsdag 21 april

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (14exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Grafven (4exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (5exx) . Zomertalingen werden gezien op de Zinkplas (4mn) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij de Ringselvennen (1mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (4exx) , bij het Grafven (2exx) , en in Eindhoven-Noord (4 paar) . Een Kemphaan werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Regenwulpen vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Zwarte ruiter werd gezien bij de Zinkplas (1ad zomerkleed) . Witgatten waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en in Eindhoven-Noord (1ex) . Een Bosruiter werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en waren aanwezig bij de Ringselvennen/Zinkplas (2e zomer) . Een Grote gele kwikstaart vloog over de Strabrechtse-Heide West (1ex) . Paapen werden gezien op de Strabrechtse-Heide (6exx) . Tapuiten waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (5exx) , en op de Loozerheide (1ex) . Sprinkhaanzangers waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (3exx) . Een Putter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .


Zwartkopmeeuw (2e zomer)-Budel-Dorplein 21-04-2009 ( Rob Bouwman )

maandag 20 april

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (6exx) . Een Ooievaar vloog over Gestel-Eindhoven (1ex) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Zomertalingen werden gezien op de Zinkplas (2mn) . Een Bruine kiekendief vloog rond op de Strabrechtse-Heide (1vr) . Een Visarend trok over de Langakkers-Leende (1ex) . Slechtvalken werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en in het centrum van Eindhoven (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx)  , en op De Plateaux (2exx) . Een Kemphaan werd gezien bij de Zinkplas (1ex) .Een Bosruiter was eveneens aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , over het Grafven (5exx) , en werden gezien bij het Beuven (2exx) , en bij de Ringselvennen (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien in Geldrop (1ex) . Een Paap werd gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) . Tapuiten werden gezien op de Strabrechtse-Heide (8exx) , op de Loozerheide *1ex) , en op de Patersgronden (1ex) . Een Sprinkhaanzanger was aanwezig op de Patersgronden (1ex) .  Een Kruisbek vloog over het Grafven (1mn) . Een Goudvink werd gezien op de Patersgronden (1mn) .
 


Bonte vliegenvanger-Budel-Dorplein 20-04-2009 ( Hennie Lammers )

zondag 19 april

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (22exx) , en op het Beuven (2exx) . Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) . Ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Zomertalingen werden gezien op de Zinkplas (2mn) . Een Rode wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (3mn+3vr) , over telpost-Strabrecht (1vr) , en werden gezien bij de Ringselvennen (1vr) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (mn+vr) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (3ex) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Visarend vloog over Valkenswaard (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (4exx) , en in Eindhoven-Noord (6exx) . Een Kemphaan was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Regenwulp werd gezien bij het Scheidingsven (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij de Zinkplas (3exx) , bij het Grafven (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Witgat werd gezien in Eindhoven-Noord (1ex) . Een Steenloper was de gehele dag aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Noordse kwikstaart vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien in Heeze (1mn) , en in Sterksel (1mn) . Een Tapuit was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Beflijster vlogen over telpost-Strabrecht (mn+vr) . Sprinkhaanzangers zongen op de Strabrechtse-Heide (3zp) , en bij de Ringselvennen (1zp) . Braamsluipers zongen op Gijzenrooij-Geldrop (2zp) . Een Kleine barmsijs vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .


Steenloper-Budel-Dorplein 19-04-2009 ( Pol Boonen )

zaterdag 18 april

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (10exx) . Roerdompen werden gehoord en gezien bij het Beuven (2+1exx) . Een Ooievaar werd al cirkelend gezien bover de Gennepperparken-Eindhoven (1ex) . Een Zomertaling werd gezien op de Ringselvennen (1mn) . Een Krooneend was aanwezig op de Zuid-Willemsvaart/Helmond (1mn) . Een Zwarte wouw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .    Bruine kiekendieven werden gezien op telpost-Strabrecht (1vr) , en op telpost-Loozerheide (3vr) . Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Smelleken vloog langs telpost-Strabrecht (1vr) . Een Slechtvalk werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , in Eindhoven-Noord (6exx) , en bij de plasjes tussen het Beuven en het Starven (2exx) . Een Bonte strandloper vloog over de Ringselvennen (1ex) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Witgatten werden gezien op de Langakkers-Leende (1ex) , in Eindhoven-Noord (2exx) , en bij de plasjes tussen het Beuven en het Starven (1ex) . De 1ste Oeverloper werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , over Helmond (2exx) , over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren aanwezig bij de Ringselvennen (2e zomer ex) . Een Grote gele kwikstaart was aanwezig in Gestel-Eindhoven (1ex) .Een Beflijster vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Sprinkhaanzangers zongen bij het Grafven (1zp) , en bij de Ringselvennen (1zp) . Snorren snorden bij de Ringselvennen (3zp) . Een Rietzanger zong bij de Ringselvennen (1zp) .


Gele kwikstaart-Eindhoven 18-04-2009 ( Frank Neijts )

vrijdag 17 april

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (10exx) . Een Roerdomp werd gehoord bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Een Grote zilverreiger werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1mn) . De 1ste Grauwe kiekendief werd gezien op telpost-Strabrecht (1mn) . Slechtvalken waren weer present in het centrum van Eindhoven (2exx) . Een Kleine plevier werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Snor zong bij de Ringselvennen (1zp) . Een Rietzanger zong eveneens bij de Ringselvennen (1zp) .

donderdag 16 april

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (20exx) .Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (4exx) . Zomertalingen waren aanwezig op de Zinkplas (2mn) . Een Zwarte wouw trok over Geldrop (1ex) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij de Zinkplas (1mn) . Een Visarend werd vanmorgen gezien bij de Zinkplas (1ex) . Slechtvalken werden gezien op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en in het centrum van Eindhoven (2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) , en op het terrein van de Daf-fabrieken langs De Kanaaldijk-Zuid (1ex) . Zwartkopmeeuwen werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en bij de Ringselvennen (2e zomer) . Grote gele kwikstaarten waren aanwezig in Gestel-eindhoven (2exx) . Een Beflijster was aanwezig op de Langakkers-Leende (1ex) Snorren zongen bij de Ringselvennen (2zp) . Een Rietzanger zong eveneens bij de Ringselvennen (1zp) .

woensdag 15 april

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (9exx) , en in de Reuselse Moeren (6exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Een Grote zilverreiger werd gezien op de Groote Heide (1ex) . Zomertalingen waren aanwezig op de Zinkplas (2mn) . Een Smelleken vloog langs telpost-Loozereheide (1vr) . De 1ste Boomvalk werd gezien op telpost-Strabrecht (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig in het centrum van Eindhoven (1ex) .Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over De Pan-Sterksel (1ex) , en over de Zinkplas , later ook over telpost-Loozerheide (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij het Beuven (1ex) , bij de zinkplas (4exx) , en in Eindhoven-Noord (3 paar) . Een Bonte strandloper werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Kemphanen werden gezien bij de Zinkplas (14exx) . Een Regenwulp vloog over de Zinkplas (1ex) . Witgatten vlogen over telpost-Strabrecht (8exx) , en werden gezien in Eindhoven-Noord (2exx) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , over het Groot Terkkijen-Hapert (1ex) , en was vanavond weer aanwezig bij de Ringselvennen (2e zomer ex) . De 1ste Dwergmeeuw werd gezien bij de Zinkplas (1ad zomer) . De 1ste Zwarte stern vloog boven het Beuven (1ex) . Beflijsters vlogen over telpost-Strabrecht (5mn , waarvan 4exx kort terplaatse) , waren aanwezig bij de Budelbergen (2exx) , in De Pan-Maarheeze (9exx) , en bij de Schaapskooi-Soerendonk (1ex) . Een Sprinkhaanzanger was anwezig bij het Beuven (1ex) . 


Zwartkopmeeuw (2e zomer)-Budel-Dorplein 15-04-2009 ( Rob Bouwman )

dinsdag 14 april

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (18exx) . Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (3exx) , en op telpost-Loozerheide (4exx) . Smienten waren aanwezig op de Zinkplas (3 paar) . Visarenden vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren terplaatse bij het Grafven (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en in het centrum van Eindhoven (2exx) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , tussen Westerhoven en Dommelen (1ex) , en in Eindhoven-Noord (2 paar) . Kemphanen waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en in Eindhoven-Noord (1ex) . Een Bokje werd gezien in Eindhoven-Noord (1ex) . Witgatten werden gezien in Eindhoven-Noord (2exx) . Zwartkopmeeuwen waren terplaatse bij het Ringselven (2e zomer ex) , en vlogen over de Ringselvennen (2ad) . Grote gele kwikstaarten werden gezien in Gestel-Eindhoven (1ex) , in Geldrop (1vr) , Bij Opwetten (1mn) , bij Eckart-Eindhoven (1ex) , en bij Eindhoven-Oost(1vr) . Een Tapuit was aanwezig ijn Eindhoven-Noord (1ex) . De 1ste Paap werd gezien op telpost-Loozerheide (1mn) . Beflijsters vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) , en waren terplaatse op de Loozerheide (1vr) .


Grutto-Budel 14-04-2009 ( Rob Bouwman )

 

maandag 13 april

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (15exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (1ex) , en bij Valkenswaard (1ex) . Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (4exx) , en op telpost-Strabrecht (2exx) . Zomertalingen waren aanwezig op het Beuven (1mn) , en op de Zinkplas (2mn) . Brilduikers zijn nog steeds aanwezig op het Beuven (2vr) . Bruine kiekendieven werden gezien op telpost-Loozerheide (1mn) , en jagend bij de Ringselvennen (1vr) . Een Blauwe kiekendief vloog langs telpost-Loozerheide (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en in Eindhoven-Noord (4exx) . Een Zwartkopmeeuw werd gezien , zittend op de steiger bij het Ringselven (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien in Waalre (1ex) , in Geldrop (1mn) , in Hooijdonk (1vr) , en bij Nuenen (1mn) . Beflijsters werden gezien op de Langakkers=Leende (2exx) , op het Kranenveld-Soerendonk (2exx) , op de Loozerheide (1ex) , op telpost-Loozerheide (1ex) . Een Sprinkhaanzanger zong bij het Beuven (1zp) . Snorren zongen bij de Ringselvennen (2zp) . De 1ste Grauwe vliegenvanger werd gezien op de Langakkers-Leende (1ex) . Putters vlogen over telpost-Strabrecht (7exx) . Kruisbekken werden gezien bij het Beuven (1 paar) , en bij het Kranenmeer (1vr) . Een Goudvink werd gezien tussen Geldrop-Mierlo (1mn) .


Bonte vliegenvanger-Geldrop 13-04-2009 ( Henk Hendriks )

zondag 12 april

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (19exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Zomertalingen werden gezien op het Beuven (1mn) , en op de Zinkplas (3mn) . Een  Zwarte wouw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een  Visarend vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Smelleken werd gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Een Kleine plevier was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) .   Regenwulpen vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) . Een Groenpootruiter vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Witgat werd gezien op telpost-Strabrecht (1ex) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , en over de omgeving van Eersel (1ex) . De 2de Grote mantelmeeuw in  2 dagen , vloog over telpost-Loozerheide (ditmaal een onv.ex) . Beflijsters werden gezien op telpost-Strabrecht (2exx) , terplaatse op de Langakkers-Leende (3exx) , op de Loozerheide (1vr) , en bij de Heuvelse Putten-Waalre (4exx) . Sprinkhaanzangers waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Snorren waren aanwezg bij de Ringselvennen (3zp) . Een Rietzanger was aawezig bij de Ringselvennen (1ex) . Een Buidelmees vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .


Zomertaling-Budel-Dorplein 12-04-2009 ( Rene Weenink )

zaterdag 11 april

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (20exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (3exx) , en bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Brandganzen vlogen over telpost-Loozerheide (3ex) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (6exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) .Zomertalingen werden gezien op het Beuven (3mn) , en op de Zinkplas (2mn) . Brilduikers waren nog aanwezig op het Beuven (2vr) . Een Grote zaagbek was eveneens aanwezig op het Beuven (1vr) . Zwarte wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , over telpost-Strabrecht (1ex) , en over de Ringselvennen (1ex) . Rode wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) .

 
Zwarte wouw-telpost-Loozerheide 11-04-2009 ( Rene Weenink )

Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1mn) , en over telpost-Loozerheide (2mn+2vr) . Blauwe kiekendieven vlogen langs telpost-Strabrecht (1ringstaart) , en langs telpost-Loozerheide (1vr) . Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , over Geldrop-Coevering (1ex) , en over de Ringselvennen , later ook over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Smelleken werd gezien op telpost-Loozerheide (ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Grutto,s waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Zwartkopmeeuwen werden gezien bij de Zinkplas (2ad) , op telpost-Strabrecht (1ex) , en overvliegend ten zuiden van Eersel (1ex) . Een Grote mantelmeeuw werd gezien op telpost-Loozerheide (1ad) . Beflijsters werden gezien op telpost-Loozerheide (6exx) , op telpost-Strabrecht (3exx) , en op de Langakkers-Leende(3exx) . Een Sprinkhaanzanger zong op de Strabrechtse-Heide (1zp) . De 1ste Kleine karekiet werd gezien/gehoord bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Een Putter vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . 

vrijdag 10 april

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (19exx) , en in de Reuselse Moeren (6exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (3exx) . Een Grote zilverreiger vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Zomertaling werd gezien op het Beuven (1mn) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (2vr) . Zwarte wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over Geldrop-Braakhuizen (1ex) Een Rode wouw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .  Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1vr) , en over telpost-Loozerheide (1vr) . Blauwe kiekendieven vlogen langs telpost-Strabrecht (1vr) , en langs telpost-Loozerheide (1mn) . Visarenden vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Smellekens jakkerden langs telpost-Loozerheide (2exx) , en langs telpost-Strabrecht (1vr) . Slechtvalken werden gezien op de Loozerheide/Zinkplas (1 paar) , en in het centrum van Eindhoven (1ex) . Kraanvogels vlogen over telpost-Loozerheide (1ex om 13.30 uur en 2 exx om 15.42 uur) .


Kraanvogels-telpost-Loozerheide 10-04-2009 ( Rob Bouwman )

Kleine plevieren waren aanwezig bij de plasjes tussen het Beuven en het Starven (2exx) . Groenpootruiters werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en overvliegend op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Een Witgat vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . De 1ste ? Gierzwaluw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . De 1ste Draaihals werd gezien bij de Strijperheg-Soerendonk (1ex) . Tapuiten werden gezien op telpost-Strabrecht (1ex) , en op de Loozerheide (1ex) . Beflijsters werden gezien op telpost-Strabrecht (11exx) , op telpost-Loozerheide (10exx) , en op de Langakkers-Leende (4exx) . Een Sprinkhaanzanger zong op de Loozerheide (1zp) . De 1ste Grasmussen zongen op de Gastelsche-Heide (1zp) , en op de Patergronden (1zp) . Een Klapekster was aanwezig op het Laagveld-Leenderbos (1ex) . Een Putter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Kruisbek was aanwezig op de Langakkers-Leende (1mn) . Een Appelvink werd gezien op de Loozerheide (1ex) .


Beflijster-Loozerheide 10-04-2009 ( Frank Neijts )

donderdag 9 april

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (7exx) . Een Ooievaar werd gezien terplaatse bij Eckart-Eindhoven (1ex) . Een Zomertaling werd gezien op de Zinkplas (1ex) . Een Visarend vloog vanavond (19.30 uur) , over de Zinkplas (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig in het centrum van Eindhoven (1ex) . Kleine plevieren werden gezien op de Plateaux (4exx) . Grote gele kwikstaarten werden gezien bij Eckart-Eindhoven (2exx) , en in Gestel-Eindhoven (1ex) . Beflijsters waren aanwezig op de Langakkers-Leende (4exx) , bij de Hasselsvennen-Leenderbos (1mn) , en bij de weitjes op de Strabrechtse-Heide (1mn) . Een Snor was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex) .

woensdag 8 april

Een Geoorde fuut werd gezien op het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Waschven (2exx) . en bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Bergeend was aanwezig op het Beuven (1vr) Pijlstaarten werden gezien op het Soerendonks-Goor (1 paar) . Een Zomertaling was aanwezig op het Beuven (1mn) . Brilduikers zijn nog steeds aanwezig op het Beuven (3vr) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en werden gezien bij de Maaij-Bergeijk (1vr) . Een Smelleken werd gezien op de Strabtrechtse-Heide (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig in het centrum van Eindhoven (1ex) . Een Groenpootruiter vloog over de Strabrechtse-Heide (1ex) . Een Zwartkopmeeuw was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Beflijsters werden gezien bij de weitjes op de Strabrechtse-Heide (2exx) , en op de Langakkers-Leende (2exx) . Een Sprinkhaanzanger was aanwezig bij het Laagveld-Leenderbos (1 zp) . Een Klapekster was aanwezig op de Galberg-Leenderbos (1ex) . Een Putter vloog over het Leenderbos (1ex) . Een Barmsijs vloog eveneens over het Leenderbos (1ex) .    

dinsdag 7 april

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (10exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (1ex) , en bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Grafven (2exx) . Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Zomertaling vloog over telpost-Strabrecht (1mn) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2vr) , en over telpost-Strabrecht (1vr) . Blauwe kiekendieven werden gezien op de Loozerheide (1 ringstaart) , en op de Langakkers-Leende (1mn) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Regenwulpen vlogen over telpost-Strabrecht (10exx) . Een Witgat vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . De 1ste Koekoek werd gehoord en gezien in het Leenderbos (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Beflijsters werden gezien op telpost-Strabrecht (5exx-waarvan 3exx kort terplaatse) , op telpost-Loozerheide (3exx samen) , op de Langakkers-Leende (1ex) , aan de rand van het Leenderbos (1ex) , en bij de weitjes op de Strabrechtse-Heide (1mn) . Een Klapekster was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Een Kruisbek werd gezien op de Langakkers-Leende (1ex) .

maandag 6 april

Geoorde futen werden gezien op de Zinkplas (5exx) , en op het Beuven (2exx) ,  Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Grafven (3exx) . Een Smient was aanwezig op het Beuven (1mn) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Beuven (4mn+5vr) , op de Zinkplas (2mn+1vr) , en op het Soerendonks-Goor (2exx) . Een Zomertaling werd gezien op de Zinkplas (1mn) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (3vr) . Een Blauwe kiekendief werd jagend gezien op de Groote Heide (1 ringstaart) . Een Smelleken vloog over het Kraneneveld-Soerendonk (1mn) . Kraanvogels vlogen vanmorgen (07.35 uur) over verkeersknooppunt De Hogt-Eindhoven (ca.40exx) . Kleine plevieren werden gezien bij de plasjes tussen het Beuven en het Starven (2exx) , en in Eindhoven -Noord (3exx) .  Zwartkopmeeuwen waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Grote gele kwikstaarten waren weer aanwezig in Gestel-Eindhoven (2exx) . Beflijsters waren aanwezig op de Langakkers-Leende (2exx) , en op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Een Klapekster werd gezien op het Kranenveld-Soerendonk (1ex) . Putters werden gezien in Eindhoven-Noord (2exx) . Een Barmsijs vloog over de Strijperheg-Soerendonk (1ex) . Kruisbekken werden gezien op de Strabrechtse-Heide (7exx) . en op de Langakkers-Leende (1 paar) . 


Boomklever-Geldrop 06-04-2009 ( Henk Hendriks )

zondag 5 april

Geoorde futen werden gezien op de Zinkplas (5exx) , op het Beuven (2exx) , en op het Groot Meer te Vessem (3exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (4exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Grafven (3exx) , bij de plasjes tegenover het asielcentrum in Budel-Dorplein (4exx) , over telpost-Loozerheide (1ex) , op de Patersgronden (1ex) , en overvliegend over Geldrop-Braakhuizen (1ex) . Bergeenden werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en op de Loozerheide (2exx) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (3vr) . Een MIDDELSTE ZAAGBEK werd gezien op het Beuven (1mn) . Een Rode wouw trok over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2mn) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Een Visarend vloog over de Malpie (1ex) . Een Smelleken vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Ringselvennen (2exx) . Bontbekplevieren werden gezien bij de Ringselvennen (3exx) . Bokjes werden gezien in Eindhoven-Noord (2exx) . Grutto,s waren aanwezig bij de Zinkplas (6exx) . Een Regenwulp vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Witgat was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Een Zwartkopmeeuw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een erg vroege Duinpieper werd gezien op de Loozerheide (1ex) . Een Waterpieper werd gezien bij het Groot Meer te Vessem (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien in Gestel-Eindhoven (2exx) , en overvliegend over Geldrop-Coevering (1ex). Een Tapuit was aanwezig op de Loozerheide (1mn) . Beflijsters werden gezien in de Strijperheg-Soerendonk (mn+vr) , op de Loozerheide (2exx) , over telpost-Strabrecht (2mn-kort terplaatse) , en op de Langakkers-Leende (1ex) . Een Rietzanger werd gezien bij het Groot Meer te Vessem (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Europese kanaries werden gezien in Eindhove-Noord (1ex-kort terplaatse) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (6exx) . Kruisbekken werden gezien bij het Beuven (2exx) , en bij het Grafven (1ex) . Goudvinken werden gezien bij de Patersgronden (2exx) .


Blauwborst-Eindhoven-Noord 05-04-2009 ( Frank Neijts )

zaterdag 4 april

Geoorde futen werden gezien op de Zinkplas (6exx) , en op het Beuven (3exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (3exx) , en bij Valkenswaard (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Grafven (3exx) , op de Groote Heide bij Heeze (1ex) , en op de Plateaux (1ex) . Een Zomertaling werd gezien op de Zinkplas (1mn) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (2vr) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Een Blauwe kiekendief vloog langs telpost-Loozerheide (1 ringstaart) . Een Smelleken vloog langs telpost-Loozerheide (1mn) . Slechtvalken werden gezien op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Een Visarend trok over de Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Een Groenpootruiter werd gezien bij het Scheidingsven (1ex) . Witgatten werden gezien bij de Ringselvennen (1ex) , en op de Plateaux (3exx) . Een IJsvogel werd gezien langs de Kleine-Dommel tussen Geldrop en Nuenen (1ex) . Waterpiepers waren aanwezig op de Patersgronden (2exx in zomerkleed) . Een Gekraagde roodstaart werd gezien in Geldrop (1ste?) .Tapuiten waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) , en op de Loozerheide (1ex) . . De 1ste Snor zong bij de Ringselvennen (1ex) . Een Beflijster werd gezien op de Langakkers-Leende (1ex) . Een Bonte vliegenvanger werd gezien in Geldrop (1ex-1ste?) . Een Klapekster was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Een Noordse kauw werd gezien in Helmond (1ex) . Barmsijzen werden gezien in Gestel-Eindhoven (6exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (9exx) , en werden gezien bij het Beuven (2 paar) , en bij Reusel (2exx) .

vrijdag 3 april

Geoorde futen werden gezien op de Zinkplas (10exx) , en op het Beuven (5exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Een Grote zilverreiger vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (7exx) . Een Pijlstaart werd gezien op het Beuven (1vr) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (mn+vr) . Rode wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Loozerheide (4exx) , over de Langakkers-Leende (1ex-ook een tijd terplaatse) , en over het Soerendonks-Goor (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1 ad vr+ 1 onv. mn) , en werden gezien bij de Zinkplas (1vr) . Blauwe kiekendieven werden gezien op telpost-Strabrecht (1 ad vr) , bij de Zinkplas (1vr) , en op de Groote Hiede (2vr) . Visarenden  vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden gezien , s,morgens bij de Zinkplas en later over telpost-Loozerheide(1ex) . Slechtvalken werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Kleine plevier was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Grutto,s waren aanwezig bij de Zinkplas (9exx) , waaronder 1 IJslandse Grutto . Een mooi aantal Wulpen werd gezien bij de Zinkplas (120exx) . Een Groenpootruiter werd gezien op de Groote Heide (1ex) . Een Witgat werd gezien op de Groote Heide (1ex) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (2ad.) , en werden gezien bij de Zinkplas (2exx)  . Een IJsvogel werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien in het centrum van Eindhoven (1ex) . Klapeksters werden gezien op de Groote Heide (2exx) . Noordse kauwen werden gezien in Lierop (1ex) , en in Helmond(2exx op verschillende locaties) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) .
 


Rode wouw-Soerendonk 03-04-2009 ( Ferry Duyvelaar )

donderdag 2 april

Geoorde futen werden gezien op de Zinkplas (6exx) . Een Ooievaar was vanavond terplaatse bij t,Bokt-Eindhoven (1ex) . Een Rode wouw trok over het Nunens Broek (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Een Kemphaan werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Grutto,s waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) , waaronder 1 IJslandse Grutto . Een Groenpootruiter werd gezien op de Groote Heide (1ex) . Witgatten werden gezien op de Groote Heide (1ex) , en in het Nunens Broek (1ex) . Een Zwartkopmeeuw was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Klapekster werd gezien op de Groote Heide (1ex) . Een Putter vloog over de Groote Heide (1ex) .

woensdag 1april

Geoorde futen werden gezien op het Beuven (2exx) , en bij het Groot Meer-Vessem (1ex) . Roerdompen werden gehoord bij de Maaij-Bergeijk (2exx) , en bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (7exx-slaapplaats) , bij de Maaij-Bergeijk (4exx) , en bij het Soerendonks-Goor (3exx) . Een Casarca was aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1mn) . Pijlstaarten werden gezien op het Soerendonks-Goor (6mn) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (3vr) .  Grote zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (mn+vr) .  Een Rode wouw vloog over de Papenvoortse-Heide-Nuenen (1ex) . Bruine kiekendieven werden gezien op telpost-Strabrecht (1mn) , en trokken over de Ringselvennen (1mn+1vr) . Een Blauwe kiekendief werd gezien op telpost-Strabrecht (1 ringstaart) . Een Smelleken trok over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Regenwulpen vertrokken vanaf de Zinkplas (2exx) . Witgatten vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Loozerheide (1ex) , en werden gezien op het Kranenveld-Soerendonk (3exx) . Een Rouwkwikstaart werd gezien op het Kranenveld-Soerendonk (1ex) . Klapeksters werden gezien op telpost-Strabrecht (1ex) , op de Loozerheide (1ex) , en bij het Groot Meer-Vessem (1ex) . Een Putter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Kruisbek werd gezien op de Papenvoortse-Heide-Nuenen (1ex) .


Fitis-Budel-Dorplein 01-04-2009 ( Frank Neijts )