Waarnemingen van Vogels in de Kempen

maart

dinsdag 31 maart

Geoorde futen werden gezien op de Zinkplas (12exx) , op het Beuven (2exx) , en op het Pannegoor-Cartier-Heide (17exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Grote zilvereigers werden gezien bij het Grafven (1ex) , bij de Pastoorwijer-Bergeijk (1ex) , op de Plateaux (1ex) , en op de Patersgronden (1ex) . Bergeenden werden gezien bij de Maaij-Bergeijk (2exx) . Een Pijlstaart was aanwezig op de Zinkplas (1mn) , Een Brilduiker was eveneens aanwezig op de Zinkplas (1vr) . Blauwe kiekendieven werden gezien bij Soerendonk (1 ringstaart), en op de Cartier-Heide (1ex) . Kleine plevieren waen aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , en op de Plateaux (4exx) .  Grutto,s waren aanwezig bij de Zinkplas (7exx) , tevens waren hier ook 2 IJslandse Grutto,s aanwezig . Tureluurs werden gezien op de Plateaux (2exx) . Een Witgat  werd gezien op de Patersgronden (1ex) . Zwartkopmeeuwen werden gezien bij de Zinkplas (2ad.) . Een Waterpieper werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd weer gezien in Gestel-Endhoven (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) , en op de Cartier-Heide (2exx) . 


Kleine plevier-Budel-Dorplein 31-03-2009 ( Rene Weenink )

maandag 30 maart

Geoorde futen werden gezien op de Zinkplas (9exx) , en op het Beuven (6exx) .Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) .Grote zilvereigers werden gezien op de Strabrechtse-Heide (3exx) , op telpost-Strabrecht (1ex) , en op telpost-Loozerheide (1ex) . Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (6exx) , en op telpost-Loozerheide (6exx) . Smienten werden gezien bij het Soerendonks-Goor (9exx) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (2mn) , en op de Zinkplas (1mn) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (1mn+1vr) . Grote zaagbekken waren eveneens aanwezig op het Beuven (1mn+2vr) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (3vr) , en over telpost-Loozerheide (2ad vr) . Een Blauwe kiekendief werd jagend gezien op het Kranenveld-Soerendonk (1ad. vr) . Een Smelleken vloog langs telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1 paar) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) . Een Bontbekplevier was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Grutto,s waren aanwezig bij de Zinkplas (30exx) , waaronder 1 IJslandse Grutto . Een mooi aantal Wulpen was vanavond aanwezig bij de Zinkplas (112exx) . Zwartkopmeeuwen werden gezien op telpost-Strabrecht (1ex) , op telpost-Loozerheide (2ad.) , en bij de Zinkplas (1ad.) . Waterpiepers werden gezien bij de Ringselvennen (1ex) , bij het Beuven (1ex) , en op telpost-Strabrecht (1ex) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . De 1ste Beflijster werd gezien op telpost-Strabrecht (1mn) . Klapeksters werden gezien op de Loozerheide (1ex) , bij het Beuven (1ex) , bij het Grafven (1ex) , op de Cartier-Heide (1ex) , en op de Plateaux (1ex)     Een Noordse kauw werd gezien in Helmond (1ex) . Putters vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Een Barmsijs vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Kruisbekken werden gezien bij het Beuven (2 paar) , en op de Langakkers-Leende (1vr+1mn-zingend).   


Zwartkopmeeuw-Budel-Dorplein 30-03-2009 ( Rob Bouwman )
        

zondag 29 maart

Geoorde futen werden gezien op de Zinkplas (min. 10exx) , op het Beuven (5exx) , en op het Pannegoor-Cartier-Heide (10exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (3exx) . Grote zilvereigers werden gezien bij het Beuven (8exx-slaapplaats) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , bij de Ringselvennen (1ex) , over telpost-Strabrecht (1ex) , en op de Neterselse-Heide (2exx) . Een Brandgans vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Casarca vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (7exx) , op het Beuven (1 paar) , en over telpost-Loozerheide (4exx) . Pijlstaarten waren aanwezig op de Zinkplas (2mn+3vr) , en op het Beuven (1mn) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (2mn+2vr) . Nonnetjes waren aanwezig op de Flaes-Neterselse-Heide (1mn+3vr) .Grote zaagbekken waren eveneens aanwezig op het Beuven (4mn+6vr) . Een Rode wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven werden gezien op telpost-Strabrecht (1ad man) , op telpost-Loozerheide (1ad mn+2vr) , overvliegend over de Cartier-Heide (1vr) , en jagend bij de Ringselvennen (1vr) . Blauwe kiekendieven werden gezien op het Kranenveld-Soerendonk (1vr) , en op de Neterselse-Heide (1mn) . Een Smelleken vloog langs telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1 paar) , en in het centrum van Eindhoven ( 1paar) . Kraanvogels vlogen over het centrum van Eindhoven (1ex om 12.00 uur) , en over de Cartier-Heide (ca.30exx om 16.45 uur) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Een Bontbekplevier was aanwezig bij de Zinkplas (1x) . Grutto,s werden gezien bij de Zinkplas (ca.30exx) . Een Witgat werd gezien bij de Hasselsvennen-Leenderbos (1ex) . Waterpiepers werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij de Zinkplas (1ex) . De Grote gele kwikstaart werd weer gezien in Gestel-Eindhoven (1mn) . Klapeksters werden gezien bij het Beuven (1ex) , bij het Grafven (1ex) , op de Loozerheide (1ex) , op de Spijkertse-Heide bij Eersel (1ex) , en op de Cartier-Heide (1ex) . Kruisbekken werden gezien bij het Beuven (1 paar) , en bij het Grafven (1ex) . Appelvinken werden gezien bij Budel-Dorplein (2exx) .


Groene specht-Veldhoven 29-03-2009 ( Wil Smets )

zaterdag 28 maart

Geoorde futen werden gezien op de Zinkplas (6exx) , en op het Beuven (5exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (3exx) . Grote zilvereigers werden gezien bij het Grafven (3exx) , en bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Ooievaars werden gezien in een weiland langs de A2 t.h.v. alslag Budel (2exx) . Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (4exx) , op het Soerendonks-Goor (1ex) , en op de Plateaux (2exx) . Pijlstaarten werden gezien op het Soerendonks-Goor (4exx) , en op de Zinkplas (3mn+2vr) . Zomertalingen werden gezien op het Soerendonks-Goor (2mn+1vr) . Een hybride Tafel X Kuifeend was aanwezig op het Soerendonks-Goor (1mn) . Brilduikers werden gezien op het Beuven (2mn+3vr) . Een Bruine kiekendief werd jagend gezien bij de Ringselvennen (1vr) . Een Blauwe kiekendief werd gezien op de Cartier-Heide (1mn) . Scholeksters werden gezien bij de Zinkplas (8exx) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (4exx) , en op de Plateaux (1ex) . Een Bontbekplevier was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Houtsnip werd gezien op de Cartier-Heide (1ex) . IJslandse Grutto,s werden gezien bij het Kromven-Landschotse-Heide (16exx) . Wulpen slaapplaats op de Landschotse-Heide (ca.250exx) .Witgatten werden gezien op de Plateaux (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Zwartkopmeeuw vloog over telpost-Strabrecht (1ad ex) . Klapeksters waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , op de Cartier-Heide (2exx) , en op de Landschotse-Heide (1ex) . Een Europese kanarie werd gezien in Gestel-Eindhoven (1mn zingend) . Putters werden gezien in Helmond (3exx) .

vrijdag 27 maart

Geoorde futen werden gezien op de Zinkplas (2exx) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (4exx) . Een Slechtvalk was aanwezig in het centrum van Eindhoven (1ex) . Kraanvogels trokken over Gestel-Eindhoven (2exx om 15.15 uur) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Een Kemphaan werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Zwartkopmeeuwen waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Rouwkwikstaarten werden gezien langs de Paakdijk-Soerendonk (1ad. man ) , en bij Budel (ad. vrouw) . Een Grote gele kwikstaart vloog over Gestel-Eindhoven (1ex) .     


Rouwkwikstaart ( ad. vrouw )-Budel 27-03-2009 ( Rob Bouwman )

donderdag 26 maart

Een Slechtvalk was aanwezig in het centrum van Eindhoven (1ex) . De 1ste(?) zingende Fitis werd gehoord in het Leenderbos (1ex) .

woensdag 25 maart

Slechtvalken waren aanwezig in het centrum van Eindhoven (1 paar-parend) . Kleine plevieren werden gezien op de Landschotse-Heide ( 1 paar baltsend) .

dinsdag 24 maart

Geoorde futen werden gezien op de Zinkplas (3exx) . Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (8exx) . Een Zwarte wouw vloog over de Zuid-Willemsvaart t.h.v. Budel-Dorplein (1ex) . Een Smelleken vloog over Geldrop-Coevering (1mn) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) . Grutto,s waren aanwezig bij de Zinkplas (13exx) , waaronder min.  1 IJslandse Grutto .
Andere IJslandse Grutto,s werden gezien op de Landschotse-Heide (6exx) .

maandag 23 maart

Grote zilverreigers werden gezien op de Strabrechtse-Heide (3exx) . Ooievaars vlogen over Acht-Eindhoven (2exx) . Pijlstaarten werden gezien op het Beuven (2mn) . Een Blauwe kiekendief werd gezien bij Someren (1 ringstaart) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Bonte strandlopers waren eveneens aanwezig bij de Zinkplas (6exx) . Grote gele kwikstaarten werden gezien in Gestel-Eindhoven (1ex) , en bij Someren (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Kruisbekken werden gezien op de Strabrechtse-heide (3exx) . Appelvinken werden gezien op de Strabrechtse-Heide (2exx) .

zondag 22 maart

Geoorde futen werden gezien op het Beuven (5exx) , en op de Zinkplas (3exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (3exx) . Grote zilverreigers werden gezien : bij het Beuven (11exx-slaapplaats) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (12exx) , op het Beuven (1ex) , en op telpost-Strabrecht (1ex) . Pijlstaarten waren aanwezig op de Zinkplas (4mn+2vr) . Zomertalingen werden gezien op het Beuven (2mn+2vr) , en op het Soerendonks-Goor (2mn) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (2mn+7vr) , en op de Zinkplas (1mn+2vr) . Grote zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (4mn+5vr) . Rode wouwen vlogen over de Patersgronden (1ex) , en over Leenderstrijp (1ex) . Een Smelleken vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Goudplevieren vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Een Houtsnip werd gezien op telpost-Strabrecht (1ex) . Grutto,s waren aanwezig bij de Zinkplas (32exx) . Een Waterpieper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien in Gestel-Eindhoven (1ex) , en langs de Keersop bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Klapeksters werden gezien op de Loozerheide (2exx) , bij het Starven (1ex) , bij het Grafven (1ex) , en op het Kranenveld-Soerendonk (1ex) .  Een Noordse kauw werd gezien in Budel-Dorplein (1ex) . Een leuke soort was de RAAF , die over telpost-Strabrecht vloog (1ex om 08.40 uur) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (11exx) . Kruisbekken werden gezien bij het Starven (4exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) .

zaterdag 21 maart

Geoorde futen werden gezien op het Beuven (5exx) , op de Zinkplas (4exx) , bij Valkenswaard (12exx) , en op het Pannegoor-Cartier-Heide (8exx) .  Roerdompen  werden gehoord bij het Beuven (1ex) , en bij Valkenswaard (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien : bij de Zinkplas (1ex)  en overvliegend over telpost-Strabrecht 1ex) . Toendrarietganzen vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (7ex) . Pijlstaarten waren aanwezig op de Zinkplas (5exx) , en bij Valkenswaard (1ex) . Een leuke escapesoort , was een Rossse stekelstaart bij Valkenswaard (1mn) .    Blauwe kiekendieven werden gezien : bij de Zinkplas (1vr) , overvliegend over Geldrop-Coevering 1mn) , overvliegend over telpost-Strabrecht (1 onv mn+1vr) , en op de Cartier-Heide (2vr) . Slechtvalken werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en in het centrum van Eindhoven (2exx) . Scholeksters waren aanwezig bij de Zinkplas (12exx) . Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (3exx) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Kemphaan was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Grutto,s werden gezien bij de Zinkplas (27exx) . Een mooi aantal Wulpen was aanwezig bij de Zinkplas (140exx) . Een Tureluur werd gezien bij de Zinkplas (1ex)  . Witgatten werden gezien bij Valkenswaard (2exx) . Zwartkopmeeuwen werden gezien bij de Zinkplas (2ad) . Waterpiepers werden gezien bij Valkenswaard (7exx) . Een Grote gele kwikstaart was nog aanwezig in Gestel-Eindhoven (1ex) . Klapeksters werden gezien bij het Beuven (1x) , en op de Cartier-Heide (1ex) . Ee Kruisbek zong bij het Beuven(1ex) .    

vrijdag 20 maart

Geoorde futen werden gezien op het Beuven (6exx) , en op de Zinkplas (2exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (3exx) . Grote zilverreigers werden gezien : bij het Grafven (6exx) , en bij de Pastoorsweijer-Bergeijk (1e) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (4mn+6vr) . Een Grote zaagbek was aaanwezig op het Beuven (1vr) . Blauwe kiekendieven werden jagend gezien op de Gastelse-Heide (1mn+1vr) . Grutto,s werden gezien bij de Zinkplas (5exx) . Een Tureluur werd eveneens gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Waterpieper was aanwezig bij de plasjes tuusen het Beuven en het Starven (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien in Gestel-Eindhoven (1ex) , in Waalre (1ex-zingend) , en in Bergeijk (1x) . Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (2exx) . Een Goudvink werd gezien bij het Hondsven (1ex) .

donderdag 19 maart

Geoorde futen werden gezien op het Beuven (6exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Grote zilverreigers werden gezien : bij het Beuven (23exx-slaapplaats) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (5exx) . Smienten werden gezienop het Beuven (1 paar) . Pijlstaarten vlogen over telpost-Strabrecht , en vielen in op het Beuven (3mn+3vr) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (5mn+8vr) . Grote zaagbekken waren eveneens aanwezig op het Beuven (4mn+5vr) . Goudplevieren vlogen over telpost-Strabrecht (8exx) . Grutto,s waren aanwezig bij de Zinkplas (20exx) , waaronder 5 IJslandse Grutto,s . Een Witgat werd gezien in het Nuenens-Broek (1ex) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Grote gele kwikstaart was nog aanwezig in Gestel-Eindhoven (1ex) , en nog een ex werd gezien in het centrum van Eindhoven (1ex) . De 1ste Bonte vliegenvanger werd gezien en gehoord in een tuin in Reusel (1ex) . Klapeksters werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij het Grafven (1ex) . Kruisbekken werden gezien bij het Beuven (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) .

woensdag 18 maart

Grote zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks-Goor (2exx) . Pijlstaarten waren aanwezig op de Zinkplas (4exx) . Een Zomertaling was aanwezig op de Zinkplas (1mn) . Een Rode wouw vloog over de A67 t.h.v. het E3 strand-Eersel (1ex) . Een Blauwe kiekendief werd gezien, jagend op de Gastelse-Heide (1ex) . Een Slechtvalk vloog over Gestel-Eindhoven (1ex) . Een Kleine plevier was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . IJsvogels werden gezien bij de Colse-Zeggen (2exx) . Waterpiepers waren aanwezig bij Nuenen (20exx) . Een Grote gele kwikstaart was nog aanwezig in Gestel-Eindhoven (1ex) . Een KORTSNAVELBOOMKRUIPER werd gezien in de Pan-Maarheeze (1ex) . Klapeksters werden gezien bij het Groot-Meer-Vessem (1ex) , in de ponywei-Soerendonk (1ex) , en bij de schaapskooi-Soerendonk (1ex) . Grote barmsijzen waren aanwezig in Gestel-Eindhoven (4exx) .


Waterpieper-Nuenen 18-03-2009 ( Robert Kastelijn )

dinsdag 17 maart

Geoorde futen werden gezien op het Beuven (3exx) , en op de Zinkplas (3exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Beuven (27exx-slaapplaats) . Wilde zwanen werden gezien op het Beuven (4ad+1 juv.) . Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (2exx) , en op het Beuven (1ex) . Een Casarca vloog over telpost-Strabrecht (1ex) Pijlstaarten waren aanwezig op het Beuven (1 paar) , en op de Zinkplas (6exx) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (4mn+12vr) , op de Zinkplas (1mn+3vr) . Grote zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (5mn+11vr) . Blauwe kiekendieven vlogen langs telpost-Strabrecht (2mn) , en werden gezien bij Luyksgestel (1mn) . Slechtvalken waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , in het centrum van Eindhoven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1onv.ex) . Scholeksters werden gezien bij de Zinkplas (25exx) . Een Kemphaan werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Grutto,s waren aanwezig bij de Zinkplas (ca.40exx-waaronder enkele IJslandse Grutto,s) . Wulpen werden gezien bij de Zinkplas (ca.80exx) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden gezien bij de Zinkplas (2ad) . Een IJsvogel werd gezien langs de Keersop bij Dommelen (1ex) . Een Waterpieper werd gezien bij het Grafven (1ex) .  Grote gele kwikstaarten werden gezien , langs de Keersop bij Dommelen (1 paar) , in Gestel-Eindhoven (1ex) , in Geldrop (1ex) , en op Strabrecht-Noord (1ex) . Een Blauwborst zong bij het Ringselven (1mn) . Een KORTSNAVELBOOMKRUIPER werd gehoord en gezien in de Pan-Maarheeze (1ex) . Een Klapekster werd gezien bij het Beuven (1ex)  . Een Barmsijs vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .


Grutto,s-Budel-Dorplein 17-03-2009 ( Rene Weenink )

maandag 16 maart

Een Geoorde fuut was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Een Roerdomp werd gehoord bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig op de Zinkplas (1ex) , en langs de Buulder AA (1ex) Pijlstaarten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (2exx) , en op de Zinkplas (1 paar) . Blauwe kiekendieven vlogen langs telpost-Loozerehide (1vr) , en werd gezien bij de Maaij-Bergeijk (1mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Goudplevieren vlogen over telpost-Loozerheide (15exx) . Bonte strandlopers vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Grutto,s waren aanwezig bij de Zinkplas (11exx-waaronder 1 IJslandse Grutto) . Tureluurs vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) . Een Zwartkopmeeuw vloog over de Zinkplas (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien , in de omgeving van Eckart-Eindhoven (2exx) , en in Gestel-Eindhoven (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Loozerheide (2exx) . Barmsijzen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Kruisbekken werden gezien bij de Maaij-Bergeijk (4exx) . 

zondag 15 maart

Geoorde futen werden gezien op het Beuven (5exx) , en op de Zinkplas (5exx) .  Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Grote zilverreigers werden gezien bij hrt Beuven (27exx-slaapplaats) , en bij de Kromhurken-Bergeijk (1ex) . Ooievaars vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) , over telpost-Strabrecht (1ex) , en over het centrum van Eindhoven (8exx) . Wilde zwanen werden gezien op het Beuven (2ad+1 juv.) , en bij Someren-Heide (5exx) . Een Kolgans was aanwezig op het Beuven (1ex) . Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (3exx) , en op het Beuven (1ex) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Beuven (1 paar) . Zomertalingen werden gezien op het Soerendonk-Goor (2mn) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (7mn+16vr) , op de Zinkplas (2vr) , en op het Keelven-Someren (1mn) . Grote zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (5mn+9vr) . Een Rode wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1mn+1vr) , en over telpost-Strabrecht (1mn) . Blauwe kiekendieven vlogen langs telpost-Loozerheide (2vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Scholeksters werden gezien bij de visvijver in Reusel (74exx) . Goudplevieren vlogen over Geldrop-Coevering (29+2exx) . Bontbekplevieren vlogen over de Gijzenrooijsche-Zeggen (7exx) . Een Bonte strandloper werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Grutto,s waren aanwezig bij de Zinkplas (21exx-waaronder min. 3 IJslandse Grutto,s ) . Een IJsvogel werd gezien op het landgoed-Wellenseind (1ex) . De 1ste Oeverzwaluw werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Waterpiepers werden gezien bij het Beuven (2exx) , en bij de Zinkplas (1ex) . Een Rouwkwikstaart werd gezien bij Vaarle-Nuenen (1vr) . De 1ste Blauwborst zong in de Strijperheg-Soerendonk (1mn) . Klapeksters werden gezien op de Loozerheide (2exx) , bij het Ringselven (1ex) , en op de Strabrechtse-Heide (3exx) . Een Noordse kauw werd gezien bij Mierlo (1ex) . Een Barmsijs vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Kruisbekken werden gezien bij het Grafven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . De Raaf werd vandaag waargenomen bij Leenderstrijp (1ex)>>> ( De Raaf die al geruime tijd tussen de Patersgronden en Leende wordt waargenomen  , blijkt geringd te zijn. Of dit wijst op een uit gevangenschap ontsnapte vogel , wordt nog nader onderzocht ).


Rouwkwikstaart (vrouw)-Nuenen 15-03-2009 ( Frank Neijts )

zaterdag 14 maart

Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (1ex) , en bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks-Goor (2exx) , bij het Goorven-Neterselse-Heide (2exx) , terplaatse op de Loozerheide (1ex) , bij de Maaij-Bergeijk (1ex) , overvliegend over telpost-Strabrecht (2exx) , en over het Kranenveld-Soerendonk (3exx) . Wilde zwanen werden gezien bij Someren-Heide (5exx) . Brandganzen waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (2exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (5exx) . Een Casarca was aanwezig op het Soerendonks-Goor (1vr) . Pijlstaarten werden gezien op het Soerendonks-Goor (1 paar) , bij de Maaij-Bergeijk (1 paar) , en overvliegend over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (4exx) . Zomertalingen waren aanwezig op het Goorven-Neterselse-Heide (1mn) , op de Zinkplas (1mn) , en vloog over telpost-Strabrecht (1mn-invallend op het Beuven ) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (3mn+8vr) , en op de Zinkplas (2mn+3vr) . Grote zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (2mn+3vr) , en op het Goorven-Neterselse-Heide (2mn+2vr) . Nonnetjes werden gezien op de Flaes-Neterselse-Heide (1mn+2vr) . Blauwe kiekendieven werden gezien op telpost-Loozerheide (2 ringstaarten) , jagend op de Gastelse-Heikant (1mn) , op de Groote-Heide-Soerendonk (1mn+1vr) , op het Kranenveld-Soerendonk (1mn) , en over telpost-Strabrecht (1mn) . Een Smelleken vloog langs telpost-Loozerheide (1mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en in het centrum van Eindhoven (2exx) . Een Goudplevier vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Kleine plevier werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Grutto,s waren aanwezig bij de Zinkplas (25exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Tureluurs werden gezien bij de Zinkplas (7exx) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Loozerheide (1ad) , en over de Maaij-Bergeijk (1ex) . De 1 ste Boerenzwaluw werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) . De 1 ste Gele kwikstaart vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien langs de Paaldijk-Soerendonk (1ex) . Baardmannen vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Klapeksters werden gezien op de Loozerheide (2exx) , en tussen de Patersgronden en de Groote-Heide (1ex) . De/Een Raaf werd weer eens gezien , ditmaal langs de Paaldijk-Soerendonk (1ex-kort terplaatse ) . Putters werden gezien in Helmond (3exx) . Barmsijzen vlogen over de Maaij-Bergeijk (1ex) , over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Kruisbekken werden gezien bij de Maaij-Bergeijk (5exx) , bij het Beuven (2exx) , over telpost-Strabrecht (2exx) , over telpost-Loozerheide (2exx) , en over Strabrecht-Noord (2exx) . Een Appelvink zong in Budel (1mn) .


Raaf-Soerendonk 14-03-2009 ( Rob Bouwman )

vrijdag 13 maart

Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Grote zilverreigers werden gezien : bij het Beuven (12exx-slaapplaats) , bij de Zinkplas (1ex) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , bij de Keijenhurk-Landschotse-Heide (4exx) , en bij het Berhven-Landschotse-Heide (1ex) . Brandganzen waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (2exx) .


Brandganzen-Soerendonk 13-03-2009 ( Rob Bouwman )

Wilde zwanen werden gezien op het Beuven (4ad+1 juv.) . Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (4exx) , en op het Beuven (1ex) . Smienten waren aanwezig op het Beuven (3mn+3vr) . Pijlstaarten werden gezien op het Beuven (5mn+5vr) , op de Zinkplas (2vr) , en overvliegend over telpost-Strabrecht (6exx) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (7mn+14vr) , en op het E3 strand bij Eersel (4exx) . Grote zaagbekken waren aawezig op het Beuven (5mn+6vr) , en op de Zinkplas (1mn) . Een Bruine kiekendief was aanwezig bij de Ringselvennen (1mn) . Blauwe kiekendieven vlogen langs telpost-Strabrecht (1 onv.man+1 ringstaart) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , op de Vesteda-toren in het centrum van Eindhoven (1ex) , en vlogen over het centrum van Eindhoven (1ex) , en over Gestel-Eindhoven (2exx) . Scholeksters werden gezien bij de Zinkplas (15exx) , en bij het E3 strand-Eersel (45exx) . De 1ste Kleine plevieren werden gezien bij de Zinkplas (3exx) . Goudplevieren vlogen over telpost-Strabrecht (12exx) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Een Kemphaan was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Grutto,s waren aanwezig bij de Zinkplas (15exx) . Hier werden ook 5 IJslandse Grutto,s gezien . Tureluurs waren eveneens aanwezig bij de Zinkplas (3exx) , en vlogen over de Landschotse-heide (1ex) . Een Witgat werd gezien bij de waterzuivering van Hapert (1ex) . Zwartkopmeeuwen werden gezien bij de Zinkplas (2ad) . Een IJsvogel werd gezien bij de Klotputten -Eindhoven (1ex) . De Kuifleeuwerik van het centrum van Eindhoven werd vandaag weer gezien (1ex) . Waterpiepers waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , bij het Kranenmeer (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Grote gele kwikstaarten waren terplaatse in Gestel-Eindhoven (1ex) , en vlogen over Gestel-Eindhoven (1ex) . Klapeksters werden gezien op het landgoed Ter Vorsel bij Bladel (1ex-zingend) , bij het Marijkeven (1ex) , bij het Waschven (1ex) , bij het Beuven (1ex) , bij het Groot Meer-Vessem (1ex) , op de Groote Heide-Soerendonk (1ex) , en op de Landschotse-Heide (1ex) . Putters werden gezien bij Budel-Dorplein (5exx) . Kruisbekken werden gezien bij het Beuven (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Goudvink werd gezien bij Vessem (1mn) . Een Appelvink werd gezien in Helmond (1ex) .

donderdag 12 maart

Een Slechtvalk was present in het centrum van Eindhoven (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien in Eindhoven ( 1 paar) .

woensdag 11 maart

Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien : bij het Beuven (27exx-slaapplaats) , bij de Ringselvennen (1ex) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en overvliegend telpost-Strabrecht (1ex) . Wilde zwanen waren aanwezig op het Beuven (4ad+1 juv.) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) , en op het Beuven (1mn) . Smienten waren aanwezig op het Beuven (1 paar) . Pijlstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (7mn+8vr- en vielen in op Beuven) , waar zich al een paartje bevond . De 1ste Zomertaling van dit voorjaar werd gezien op het Beuven (1mn) Brilduikers werden gezien op het Beuven (5mn+14vr) . Grote zaagbekken werden gezien op het Beuven (4mn+7vr) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1vr-invallend Beuven) . Een Rode wouw trok over Gestel-Eindhoven (1ex om 15.00 uur) . Een Blauwe kiekendief wed gezien op de Loozerheide (1vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Scholeksters waren aanwezig bij de Zinkplas (18exx) , en kwamen vanavond weer slapen bij de visvijver in Reusel (61exx) . Grutto,s waren aanwezig bij de Zinkplas (13exx) , waaronder  2 IJslandse Grutto,s . Een mooi aantal Wulpen waren vanavond aanwezig bij de Zinkplas (129exx) . De 1ste Tureluur was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Kuifleeuweriken waren aanwezig ; in Meerhoven (1ex-zingend) , en in het centrum van Eindhoven (1ex) . Een Rouwkwikstaart was aanwezig in het paardenweitje op de Loozerheide (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien in Eindhoven ( 1 paar) . Een Klapekster was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Kruisbekken vlogen over het Soerendonks-Goor (2exx) , en werden gezien bij het Beuven (2exx) . 


IJslandse Grutto (linkse vogel)-Budel-Dorplein 11-03-2009 ( Rob Bouwman )

dinsdag 10 maart

Grote zilverreigers werden gezien : bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en langs de A2 t.h.v. Leende (1ex) . Scholeksters waren aanwezig bij het Soerendons-Goor  (3exx) .

maandag 9 maart

Grote zilverreigers werden gezien : bij het Beuven (28exx-slaapplaats) , bij de Ringselvennen (1ex) , en overvliegend over telpost-Strabrecht (1ex) . Wilde zwanen werden gezien bij Sterksel (4ad+1 juv.) , en op het Beuven (7ad+1 juv.) ,  Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) , en op het Beuven (1ex) . Een Smient werd gezien op het Beuven (1ex) . Pijlstaarten werden gezien op het Beuven (2mn+2vr) , en vlogen over telpost-Strabrecht (11exx) . Brilduikers werden gezien op het Beuven (6mn+16vr) . Grote zaagbekken werden gezien op het Beuven (1mn+4vr) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1vr) . Slechtvalken werden gezien bij Mierlo (2exx) . Vanavond kwamen een mooi aantal Scholeksters slapen bij de visvijver in Reusel (67exx) . Grutto,s werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Grote gele kwikstaarten werden gezien in Eindhoven (1 paar) . Klapeksters waren aanwezig bij het Marijkeven (1ex) , en bij het Grafven (1ex) . Een Noordse kauw werd gezien in Lierop (1ex) . Een Kruisbek werd gezien bij het Beuven (1ex) .

zondag 8 maart

Grote zilverreigers werden gezien : bij het Beuven (31exx-slaapplaats) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , op de Neterselse-Heide (2exx) , bij de Flaes (1ex) , en bij de Goorloop (1ex) . Wilde zwanen werden gezien op het Beuven (11exx-waaronder 3 juv.) , en bij Someren-Heide (8exx-waaronder 1 juv.) . Bergeenden waren aanwezig op het Beuven (1 paar) , op de Zinkplas (2exx) , en op het Goorven (1ex) . Smienten verbleven op het Soerendonks-Goor (37exx) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Beuven (1 paar) , en op het Soerendonks-Goor (5mn+4vr) . Brilduikers werden gezien op het Beuven (6mn+10vr) , en op de Zinkplas (1 paar) . Grote zaagbekken werden gezien op het Beuven (7mn+9vr) , en op de Zinkplas (2mn+3vr) . Slechtvalken waren weer aanwezig in het centrum van Eindhoven (1ex) , en werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en over Geldrop-Coevering (1ex) . Een Blauwe kiekendief werd gezien , jagend op de Gastelse-heide (1vr) . Scholeksters waren aanwezig bij de Zinkplas (21exx) . Grutto,s werden gezien bij de Zinkplas (7exx) . Wulpen waren aanwezig bij de Zinkplas (80exx) . Een Zwartkopmeeuw werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een mooi aantal Waterpiepers werd gezien bij Nuenen (min.45exx-waarvan al enkele fraai in zomerkleed) . De 1ste zingende Tjiftjaf werd gezien en gehoord in de omgeving van de Venbergsemolen-Valkenswaard (1ex) . Noordse kauwen werden gezien in de Diepenhoek (2exx) , en in Budel-Dorplein (1ex) . Putters vlogen over Geldrop (9exx) . Een Appelvink werd gezien in Gestel-Eindhoven (1ex) .

zaterdag 7 maart

De 1ste Geoorde futen werden gezien op het Pannegoor-Cartier-Heide (2exx) . Een Grote zilverreiger werd gezien bij het Hageven (B) (1ex) . Een Bergeend werd eveneens gezien bij het Hageven (B) (1ex) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (6exx) . Een (mogelijke) Topper werd s,morgens gezien op het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Rode wouw vloog over de Strabrechtse-Heide (1ex) . Een Blauwe kiekendief werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1mn) . Een Grutto werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Grote gele kwikstaarten waren nog steeds aanwezig in Gestel-Eindhoven (1 paar) . Een Klapekster was aanwezig op de Cartier-Heide (1ex) .

vrijdag 6 maart

Grote zilverreigers werden gezien langs de Goorloop-Lierop (1ex) , en bij het Goorven-Neterselse Heide (1ex) . Grote zaagbekken waren aanwezig op het Goorven-Neterselse-Heide (1 paar) . Een Blauwe kiekendief was aanwezig op Eindhoven-Airport (1vr) . Slechtvalken werden gezien over Gestel-Eindhoven (2ad+1onv.) , en rondvliegend bij Mierlo (1ex) . Grote gele kwikstaarten waren nog steeds aanwezig in Gestel-Eindhoven (1 paar) . Kruisbekken werden gezien in Best (1 paar-waarvan het mannetje volop zong) . Appelvinken werden gezien in de Herdgang-De Utrecht (2exx) .

donderdag 5 maart

Een Grote zilverreiger werd gezien in het Nuenens-Broek (1ex) . Een Blauwe kiekendief was aanwezig op de Langakkers-Leende (1mn) . Een Slechtvalk was weer aanwezig op de Vesteda-toren-centrum-Eindhoven (1ad) .  Een Houtsnip werd gezien in het Nuenens-Broek (1ex) . Grote gele kwikstaarten waren weer aanwezig in Gestel-Eindhoven (1 paar) .


Winterkoning-Maarheeze 05-03-2009 ( Rene Weenink )

woensdag 4 maart

Grote zilverreigers werden gezien : bij het Beuven (29exx-slaapplaats) , bij het Soerendonks-Goor (2exx) , en bij de Keijenhurk-Landschotse-Heide (1ex) . Wilde zwanen werden gezien op het Beuven (18exx-waaronder 3 juv.) , en bij Someren-Heide (2exx) . Een Bergeend was aanwezig op het Beuven (1ex) . Een Smient was eveneens aanwezig op het Beuven (1mn) . Pijlstaarten werden gezien op het Soerendonks-Goor (10exx) , en op het Beuven (2mn+1vr) . Brilduikers waren aanwezig op her E3 strand-Eersel (6exx) , en op het Beuven (8mn+12vr) . Grote zaagbekken werden gezien op het Beuven (5mn+11vr) , op de Keijenhurk-Landschotse-Heide (1ex) , en op het Goorven-Neterselse-Heide (3exx) . Blauwe kiekendieven werden jagend gezien bij het Soerendonks-Goor (1mn+1vr) . Slechtvalken werden gezien op de Vesteda-toren-centrum-Eindhoven (1ex) , en overvliegend over Kanaaldijk-Noord-Eindhoven (1ex) . Grote gele kwikstaarten waren weer aanwezig in Gestel-Eindhoven (2exx)  . Een Vuurgoudhaan werd gezien in Nuenen (1ex) . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) . Een Kruisbek vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .

dinsdag 3 maart

Ooievaars trokken over Gestel-Eindhoven (9exx om 16.00 uur) , en over Maarheeze (1ex) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Brilduikers werden gezien op de Zinkplas (4exx) . De Slechtvalken van de Vesteda-toren in het centrum van Eindhoven , waren na dat de glazenwassers weg waren weer present (2exx) . Scholeksters waren terplaatse bij de High Tech Campus-Eindhoven (2exx) . De 1 ste Zwartkopmeeuw van dit voorjaar werd gezien in een weiland tussen Maarheeze en Budel (1ex) . Een Waterpieper werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Rouwkwikstaarten waren aanwezig in de paardenwei op de Loozerheide (2exx) . Grote gele kwikstaarten waren aanwezig in Gestel-Eindhoven (1 paar-baltsend) . Een erg fraaie waarneming was die van ,, 8 PESTVOGELS ,, die vanmorgen om 09.00 uur laag over Hapert vlogen ( ook gehoord) . Roodborsttapuiten waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , en op de Loozerheide (2exx) . Een Klapekster was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Appelvinken werden gezien in het centrum van Eindhoven (9exx-enkele zingend) .


Ooievaars (deel van groep van 9exx)-Eindhoven 03-03-2009 ( Ruud Bouwman )

maandag 2 maart

Grote zilverreigers werden gezien : bij het Beuven (34exx-slaapplaats) , overvliegend over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Kleine zwanen werden gezien op het Beuven (2exx) . Wilde zwanen werden ook gezien op het Beuven (19exx-waaronder 3 juv.) . Rietganzen vlogen over telpost-Strabrecht (6exx) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Beuven (1 paar) . Brilduikers werden gezien op het Beuven (7mn+8vr) . Grote zaagbekken werden eveneens gezien op het Beuven (4mn+8vr) , en overvliegend over telpost-Strabrecht (1mn) , en op Enode-Nuenen (3mn+1vr) . Een Rode wouw vloog om 14.00 uur over Acht-Eindhoven (1ex) . Blauwe kiekendieven werden gezien, terplaatse op de Loozerheide (1ex) , en overvliegend over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en in het centrum van Eindhoven (2exx) . Kraanvogels vlogen over telpost-Strabrecht (13exx om 08.53 uur) . Een Houtsnip werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Waterpiepers vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Rouwkwikstaart was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Grote gele kwikstaarten waren aanwezig in Gestel-Eindhoven (1paar-baltsend+zang) . Roodborsttapuiten werden gezien op de Strabrechtse-Heide (1mn) , en op de Loozerheide (1mn) . Klapeksters werden gezien bij het Starven (1ex) , bij het Grafven (1ex) , op de Loozerheide (1ex) , en op het Kranenveld-Soerendonk (1ex) .  Een Noordse kauw werd gezien in Helmond (1ex) . Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en over telpost-Loozerheide (3exx) . Appelvinken werden gezien in Helmond (2exx) , en in Woensel-Eindhoven (1ex) . 

zondag 1 maart

 Grote zilverreigers werden gezien : bij het Soerendonks-Goor (4exx) , langs de Paaldijk-Soerendonk (1ex) , bij de Kromhurken-Bergeijk (1ex) , op de Patersgronden (2exx) , in de Dommelbeemden-Veldhoven (1ex) , in de Elshouters-Waalre (1ex) , op de Neterselse-Heide (2exx) , en bij de Keijenhurk-Landschotse heide (5exx) . Ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en over Budel (3xx-waarschijnlijk dezelfde exx) . Kleine zwanen waren terplaatse bij Someren-Heide (2exx) . Wilde zwanen waren eveneens terplaatse bij Someren-Heide (24exx-waaronder 3 juv.) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Smienten werden gezien op het Soerendonks-Goor (20exx) . Pijlstaarten waren eveneens aanwezig op het Soerendonks-Goor (2mn+1vr) . Blauwe kiekendieven werden gezien op telpost-Loozerheide (1 ringstaart) , jagend op de Groote Heide (1vr) , op de groene akkers te Hoogeloon (1vr) , en op de Neterselse-Heide (1mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en in de Pan-Maarheeze (1mn) . Vandaag was er sterke Kraanvogeltrek over De Kempen , de volgende waarnemingen werden doorgegeven , er zullen ongetwijfeld enkele dubbeltellingen bij zitten:

TIJD VAN DOORKOMST :
______________________

11.00 uur- 70exx >> Hoogeloon.
11.08 uur- 32exx >> telpost-Loozerheide.                                                                                                                                                                                              
11.25 uur- 65exx >> Tongelre-Eindhoven.
11.30 uur-150exx terplaatse omgeving Nederwetten.
11.53 uur- 120exx >> telpost-Loozerheide.
12.15 uur- 58exx >> opgejaagd door motorcrossers uit het Groot Kraanven/Groote Heide.         
12.30 uur-ca. 100exx >> Strijperheg-Leenderstrijp.
12.30 uur-70exx >> Heeze.
12.50 uur-35exx >> Dommelbeemden-Veldhoven.
13.00 uur- 1ex >> telpst-Loozerheide.
13.15 uur- ca.100exx >> telpost-Strabrecht.
13.15 uur- 40exx >> camping Ter Spegelt.
13.15 uur- 41exx >>Hulsterbtoek-Geldrop.
13.32 uur- ca.100exx >> Helmond-Oost.
13.39 uur- 41exx >>Vaarle-Nuenen.
13.41 uur- 40exx >> Helmond-Oost.
14.35 uur- 17exx >> telpost-Loozerheide.
14.35 uur- 40exx >> telpost-Loozerheide.
14.55 uur- 75exx >> telpost-Loozerheide.
15.00 uur- 30exx >> telpost-Strabrecht.
15.05 uur- 8exx >> Neterselse-Heide.
____________________________

Goudplvieren vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) , en over Vaarle-Nuenen (1ex) . Grutto,s vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Een Houtsnip werd opgestoten bij Vaarle-Nuenen (1ex) . Een
Kuifleeuwerik werd ontdekt tussen de Veldleeuweriken op de akker voor telpost-Loozerheide (1ex) .  2 Strandleeuweriken vlogen samen met Veldleeuwerken over telpost-Loozerheide (2exx) . Waterpiepers werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en op de Strabrechtse-Heide (2exx) .  Rouwkwikstaarten werden gezien op de akker voor telpost-Loozerheide (1ex) , en op de Strabrechtse-Heide (1ex) Roodborsttapuiten waren aanwezig op de Groote Heide (1ex) , en op de Loozerheide (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Loozerheide (1ex) , in de Pan-Maarheeze (1ex) , bij de schaapskooi-endonk (1ex) , en op de Galgeberg-Strabrechtse-Heide (1ex) . Noordse kauwen waren aanwezig in de Diepenhoek (2exx) . Een Barmsijs werd gezien bij Mierlo (1ex) . Een Kruisbek vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Goudvink werd gezien bij Waalre (1ex) . 


Kuifmees-Budel 01-03-2009 ( Frank Neijts )