Waarnemingen van Vogels in de Kempen

Februari
 

zaterdag 28 februari

Een Roerdomp (de 1ste dit voorjaar) werd gehoord bij het Beuven (1ex) , Grote zilverreigers werden gezien ; bij het Soerendonks-Goor (2exx) , bij het Beuven (32exx-slaapplaats) , bij het Waschven (1ex) , bij de Maaij-Bergeijk (1ex) , langs de Keersop-Bergeijk (1ex) , op de Landschotse-Heide (2exx) , en overvliegend over telpost-Loozerheide (2exx) . Kleine zwanen waren aanwezig bij Someren-Heide (2exx)  . Wilde zwanen werden gezien bij Someren-Heide (24exx) , en op het Beuven (18exx-waaronder 3 juv.) .  Een gemende groep ganzen , waaronder Toendrarietganzen en Kolganzen was aanwezig in de Diepenhoek (ca.2000exx) . Brandganzen waren aanwezig in de Diepenhoek (2exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (6exx) . Smienten werden gezien op het Soerendonks-Goor (14exx) . Pijlstaarten waren eveneens aanwezig op het Soerendonks-Goor (7exx) . Brilduikers werden gezien op de Zinkplas (1mn) , en op het Beuven (10mn+15vr) . Grote zaagbekken waren eveneens aanwezig op het Beuven (7mn+9vr) . Blauwe kiekendieven werden gezien bij Luyksgestel (1mn) , bij Hoogeloon (1mn) , op de Landschotse-Heide (1vr) , op de Cartier-Heide (1mn+2vr-slaapplaats) , en bij het Waschven (1mn) .  Slechtvalken waren weer aanwezig op de Vesteda-toren in het centrum van Eindhoven (2exx) , en werden gezien bij de Zinkplas (1ex) . Kraanvogels vlogen over telpost-Loozerheide (16exx-deze waren ook een tijd terplaatse in het weiland voor de telpost) ,hier s,middags nog een groepje van 11exx overvliegend , 19exx vlogen over Someren-Eind , en 8exx vlogen over Reusel .  


Kraanvogels-Loozerheide 28-02-2009 ( Rob Bouwman )

Een Goudplevier vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . De 1se Grutto,s werden gezien in de Diepenhoek (2exx) . Een mooi clubje Wulpen was aanwezig bij de Zinkplas (65exx) . Waterpiepers werden gezien bij het Beuven (2exx) . Rouwkwikstaarten waren kort aanwezig op de akker voor telpost-Loozerheide (2exx) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Klapeksters werden gezien op de Loozerheide (1ex) , op de Cartier-Heide (2exx) , bij het Beuven (1ex) , en bij het Kranenmeer (1ex) . Barmsijzen werden gezien bij Eindhoven (10exx) . Een Putter vloog over de Groote-Heide-Heeze (1ex) . Kruisbekken werden gezien bij het Starven (1ex) , in de Pan-Maarheeze (2exx) , en op de Cartier-Heide (5exx) .

vrijdag 27 februari

Grote zilverreigers werden gezien ; bij het Soerendonks-Goor (2exx) , op de Patersgronden (2exx) , langs de A2 t.h.v. Leende (1ex) , en in het Goor-Veldhoven (1ex) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (1paar) . Slechtvalken waren aanwezig op de Vesteda-toren in het centrum van Eindhoven (2exx) . Een mooi aantal Kraanvogels vloog over Reusel (min. 150exx) . Een Waterpieper werd gezien op de Patersgronden (1ex) . Een Grote gele kwikstaart was weer aanwezig in Gestel-Eindhoven (1ex) . Kruisbekken vlogen over de Patersgronden (10exx) .

donderdag 26 februari

Grote zilverreigers werden gezien ; bij het Beuven (25exx-slaapplaats) , bij de Maaij-Bergeijk (2exx) , langs de A2 t.h.v. Leende (1ex) , langs de Strabrechtsedijk-Heeze (1ex) , en overvliegend over telpost-Strabrecht (1ex) . Kleine zwanen werden gezien op het Beuven (2exx) . Wilde zwanen waren aanwezig op het Beuven (19exx-waaronder (3 juv.) . Een Bergeend werd gezien op het Beuven (1ex) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Beuven (2mn) . Krooneenden werden gezien op Aqua-Best (1 paar) . De man Topper is nog altijd aanwezig op het Beuven (1mn) . Brilduikers waren aawezig op het Beuven (9,m+9vr) . Grote zaagbekken waren eveneens aanwezig op het Beuven (6mn+7vr) . Slechtvalken waren aanwezig op de Vesteda-toren in het centrum van Eindhoven (2exx) . Kraanvogels vertrokken vanmorgen vanaf de Strabrechtse-Heide (10exx) . Scholeksters waren aanwezig bij Aqua-Best (15exx) . Een Grote gele kwikstaart was weer aanwezig in Gestel-Eindhoven (1ex) . Een Klapekster werd gezien bij het Marijkeven (1ex) . De/een Raaf werd weer gezien , ditmaal overvliegend over de Langakkers-Leende richting Leenderbos (1ex) . Een Barmsijs vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Grote barmsijs vloog eveneens over telpost-Strabrecht (1ex- kort terplaatse) . Kruisbekken werden overvliegend gezien , in de omgeving van het Starven (6exx) .    


Krooneenden-Aqua-Best 26-02-2009 ( Rob Bouwman )

woensdag 25 februari

Grote zilverreigers werden gezien ; bij het Beuven (10exx) , bij de Maaij-bergeijk (1ex) , op de Patersgronden (1ex) , op de Malpie (3-4exx) , en bij het Soerendonks-Goor (4exx) .  Kleine zwanen werden gezien op de Paardse-Heide in Middelbeers (19exx) . Bergeenden werden gezien op de Zinkplas (4exx) , en op het Beuven (1ex) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Beuven (2mn) , en op het Soerendonks-Goor (3mn+1vr) . Brilduikers waren aanwezig op de Zinkplas (15exx) , en op het Beuven (3exx) . Grote zaagbekken waren eveneens aanwezig op het Beuven (8exx) . Een Rode wouw vloog over verkeersknooppunt-Leenderheide (1ex) . Slechtvalken vlogen rond de Vesteda-toren in het centrum van Eindhoven (2exx) . Goudplevieren waren aanwezig op de Paardse-Heide bij Middelbeers (4exx) . Een Grote gele kwikstaart was weer aanwezig in Gestel-Eindhoven (1ex) . Klapeksters werden gezien bij het Starven (1ex) , op de Loozerheide (1ex) , en op de Langakkers-Leende (1ex) . Een Barmsijs vloog over de Malpie (1ex) . Een Kruisbek vloog over de Malpie (1ex) . Goudvinken werden gezien op de Patersgronden (3exx) .

dinsdag 24 februari

Grote zilverreigers werden gezien ; bij en rondom het Beuven (15exx) , bij het Soerendonks-Goor (9exx) , op de Groote-Heide-Soerendonk (1ex) , langs de Paaldijk-Soerendonk (1ex) , langs de Jansborg-Leenderstrijp (1ex) , en bij de Zinkplas (1ex) . Wilde zwanen werden gezien bij Someren-Heide (6exx) . De grote gemengde groep ganzen ( meest Toendrarietganzen en Kolganzen) , hield zich weer op in de Diepenhoek , maar de Roodhalsgans kon vandaag niet worden teruggevonden . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (5exx) . Pijlstaarten werden gezien op het Beuven (4exx) . De man TOPPER was ook vandaag nog aanwezig op het Beuven (1mn) . Brilduikers werden gezien op de Zinkplas (3exx) , en op het Beuven (een tiental exx) . Grote zaagbekken werden gezien op het Beuven (8exx) , en op het Keelven (1vr) . Een Blauwe kiekendief werd gezien langs de A2 t.h.v. Soerendonk (1 ringstaart) . Kraanvogels vlogen vanmorgen om 08.42 uur over Woensel-Einhoven (18exx) . Een Pontische meeuw werd gezien langs de Zuid-Willemsvaart (1 adult) . Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (3exx) , in de Ponywei-Soerendonk (1ex) , en op de Groote-Heide-Soerendonk (1ex) . Kruisbekken vlogen over het Beuven (6exx) , en werden gezien in de omgeving van het Keelven (4exx) .


Topper (onvolwassen man)-Beuven 24-02-2009 ( Rob Bouwman )

maandag 23 februari

Grote zilverreigers werden gezien ; bij de Ringselvennen (1ex) , bij het Beuven (30exx-slaapplaats) , in de omgeving van de Kromhurken-Bergeijk (1ex) , in de omgeving van de Vlasrootvennen-Veldhoven (1ex) , en langs de Kleine Beerze tussen Vessem en Oostelbeers (1ex) .  Een Ooievaar vloog over Reusel in N.O. richting (1ex) . Kleine zwanen waren aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp (2exx) . Wilde zwanen werden gezien op het Beuven (12exx-waaronder 2 juv.) , en terplaatse bij Someren-Heide (25exx-waaronder 3 uv.) . Toendrarietganzen werden gezien op het Beuven (5exx) . Een grote gemengde groep ganzen was vandaag aanwezig in de Diepenhoek , waaronder: ca. 2500exx Toendrarietganzen , ca. 1500exx Kolganzen , min. 1 Kleine rietgans , 6exx Brandganzen , en de lang verwachte ROODHALSGANS (1adult) , die al een tijdje aan de grenspoort morrelde .


Roodhalsgans (adult)-Diepenhoek 23-02-2009 ( Rene Weenink )

Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (8exx) . Een Smient was eveneens aanwezig op de Zinkplas (1mn) . Een hybride Tafel X Kuifeend was aanwezig op het Beuven (1ex) . Brilduikers werden gezien op het Beuven (11mn+12vr) , en op de Zinkplas (3mn+3vr) . Grote zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (7mn+12vr) . Een Blauwe kiekendief werd gezien bij Luyksgestel (1mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de Vesteda-toren in het centrum van Eindhoven (ditmaal 2exx) . Barmsijzen vlogen over het Beuven (2exx) . Een Klapekster was aanwezig bij het Starven (1ex) . Een Noordse kauw werd gezien bij Sterksel (1ex) . Kruisbekken vlogen over het Beuven (6exx) . Een Goudvink werd gezien bij Nuenen (1ex) .

zondag 22 februari

Grote zilverreigers werden gezien ; bij de Ringselvennen (1ex) , langs de Paaldijk-Soerendonk (1ex) , bij de Kromhurk-Bergeijk (1ex) , bij de Flaes-Mispeleindse-Heide (7exx) , en in de Dommelbeemden-Veldhoven (2exx) . Kleine zwanen waren aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp (2exx) . Een Bergeend was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Een Grote zaagbek vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Een Blauwe kiekendief werd gezien bij Luyksgestel (1mn) . Een Slechtvalk bevond zich op de Vesteda-toren in het centrum van Eindhoven (1ex) . Kraanvogels vlogen over Waalre (3exx) . Een Grote gele kwikstaart was weer present in Gestel-Eindhoven (1ex) . Klapeksters werden gezien op de Loozerheide (1ex) , en op Eindhoven-Airport (1ex-al langer hier aanwezig) .

zaterdag 21 februari

Een Roerdomp werd gezien bij het Hageven(B)(1ex) . Grote zilverreigers werden gezien ; bij het Beuven (27exx-slaapplaats) , bij het Soerendonks-Goor (19exx-slaapplaats) , op de Landschotse-Heide (14exx-slaapplaats) , bij de Ringselvennen (1ex) , bij Valkenswaard (1ex) , en bij het Hageven (B)(1ex) . Kleine zwanen waren aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp (65exx) , en werden gezien op het Beuven (46exx-waaronder 5 juv.) . Wilde zwanen waren terplaatse bij Someren-Heide (2exx) , en werden gezien op het Beuven (9exx) . Rietganzen werden gezien op het Beuven (4exx) . Taigarietganzen werden gezien in de Diepenhoek (min 6exx) . Een Kleine rietgans was aanwezig in de Diepenhoek (1ex) . Brandganzen waren eveneens aanwezig in de Diepenhoek (4exx) . Bergeenden waren aanwezig op het Hageven (B)(2exx) . Een Smient vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Pijlstaarten vielen in op het Soerendonks-Goor (5exx) . Een TOPPER was aanwezig op het Beuven (1mn) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (8mn+11vr) . Grote zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (6mn+8vr) . Blauwe kiekendieven werden gezien bij het Groot Meer-Vessem (1mn) , in de ponywei-Soerendonk (1mn) , en op de Cartier-Heide (1mn+1vr-slaapplaats) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Kraanvogels vlogen over het Soerendonks-Goor (3exx) , en over de waterzuivering te Hapert (7exx) . Een Scholekster werd gezien bij het Hageven (B)(1ex) . Een Houtsnip werd gezien in Geldrop-Coevering (1ex) . Wulpen waren aanwezig bij de Zinkplas (31exx) . Witgatten waren aanwezig op de Landschotse-Heide (1ex) , en bij het Hageven (B)(1ex) . Kuifleeuweriken werden gezien op het station-Eindhoven centrum (1ex) , en in de wijk Meerhoven-Eindhoven (1ex-zingend) . Klapeksters werden gezien bij het Groot Meer-Vessem (1ex) , en bij het Hageven (B)(1ex) . Kruisbekken waren aanwezig bij Valkenswaard (4ex) . Goudvinken werden gezien in de omgeving van Vessem (2exx) .

vrijdag 20 februari

De Kuifleeuwerik van het station-Eindhoven werd vandaag weer eens gezien (1ex) . Een Grote gele kwikstaart was weer aanwezig in Gestel-Eindhoven (1ex) . Een Goudvink werd gezien in Aarle-Rixtel (1mn) .

donderdag 19 februari

Grote zilverreigers werden gezien ; bij het Beuven (19exx-slaapplaats) . Wilde zwanen werden gezien op het Beuven (10exx , waaronder 2 juv.) . Toendrarietganzen waren aanwezig op het Beuven (176exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (22exx) . Kolganzen waren aanwezig op het Beuven (17exx) . De hybride Kuif X Tafeleend was nog steeds aanwezig op het Beuven (1mn) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (9mn+10vr) . Grote zaagbekken waren eveneens aanwezig op het Beuven (6mn+6vr) . Klapeksters waren aanwezig bij het Marijkeven (1ex) , en bij het Grafven (1ex) . Een zingende Kruisbek werd gezien en gehoord in de omgeving van het Beuven (1ex) .De Appelvink van Aarle-Rixtel werd ook vandaag weer gezien (1ex) .


Keep (man)-Eindhoven 19-02-2009 ( Frank Neijts )

woensdag 18 februari

Grote zilverreigers werden gezien ; bij het Soerendonks-Goor (2exx) , op het Kranenveld-Soerendonk (1ex) , op de Keijenhurk-Landschotse-Heide (4exx) , en in de Dommelbeemden-Veldhoven (1ex) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (3exx) . Smienten werden gezien op de Zinkplas (60exx?) . Brilduikers waren aanwezig op de Zinkplas (4exx) , en op de Cote d,Or (4exx) . Grote zaagbekken waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) , en op de Keijenhurk-Landschotse-Heide (6exx) .  Slechtvalken werden gezien op de Loozerheide (1ex) , en in Eindhoven (2exx) . Een IJsvogel werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Grote gele kwikstaart was weer aanwezig in Gestel-Eindhoven (1ex) . Klapeksters werden gezien op de Cartier-Heide (1ex) , in de Ponywei-Soerendonk (1ex) , en in het Leenderbos (1ex) . Goudvinken werden gezien in Nuenen (2mn) . Een Appelvink bevond zich in Aarle-Rixtel (1ex) .

dinsdag 17 februari

Een Grote zilverreiger werd gezien in de Dommelbeemden-Veldhoven (1ex) . Een Grote gele kwikstaart was aanwezig in Gestel-Eindhoven (1ex) . Kruisbekken werden gezien in de omgeving van het Beuven (mn+vr) .

maandag 16 februari

Grote zilverreigers werden gezien ; bij het Beuven (5exx) , bij het Starven (1ex) , bij Valkenswaard (1ex) , bij de Maaij-Bergeijk (1ex) , bij het Soerendonks-Goor (2exx) , bij het Groot Meer-Vessem (1ex) , en in de Dommelbeemden-Veldhoven (1ex) . Een Ooievaar vloog over Geldrop (1ex) . Kolganzen werden gezien bij de Maaij-Bergeijk (2exx) , en langs de Roerdomp-Soerendonk (3exx) . Een Witoogeend werd gezien bij Valkenswaard (1mn) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (ca.10exx) . Grote zaagbekken  waren eveneens aanwezig op het Beuven (1mn+4vr) . Klapeksters werden gezien bij het Starven (1ex) , en bij het Groot-Meer-Vessem (1ex) . Een Kruisbek vloog over , bij het Starven (1ex) .

zondag 15 februari

Grote zilverreigers werden gezien ; bij de Zinkplas (2exx) , bij de Strijperheg (1ex) , overvliegend bij het Soerendonks-Goor (5exx) , langs de Paaldijk-Soerendonk (2exx) , langs de Jansborg-Leenderstrijp (1ex) , in de Diepenhoek (2exx) , Langs de Buulder AA-Soerendonk (1ex) , in het Buulder-Broek-Budel (1ex) , in het Goor-Veldhoven (1ex) , en in de Dommelbeemden-Veldhoven (2exx) .  Kleine zwanen werden gezien zowel bij het Soerendonks-Goor , als langs de Jansborg-Leenderstrijp (69exx) . Toendrarietganzen werden gezien overvliegend bij het Soerendonks-Goor (90exx) , terplaatse bij het Soerendonks-Goor (4exx) , en langs de Limburglaan-Someren-Heide (32exx) . Rietganzen vlogen over de Kraaiendijk-Someren-Heide (35exx) . Kolganzen werden gezien op de Zinkplas (44exx) , op het Soerendonks-Goor (1ex) , en langs de Roerdomp-Soerendonk (2exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (4exx) . Smienten werden gezien op het Soerendonks-Goor (23exx) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (3mn) . Een Krooneend was aanwezig op de Zinkplas (1vr) . Een hybride Kuif X Tafeleend was ditmaal aanwezig op het Soerendonks-Goor (1mn) . Brilduikers waren aanwezig op de Zinkplas (7mn+1vr) . Grote zaagbekken werden gezien zowel op de Zinkplas als op de Zuid-Willemsvaart t.h.v.Budel-Dorplein (2mn+2vr-mogelijk betreft het hier de zelfde exx) . Een Bruine kiekendief werd jagend gezien bij de Ringselvennen (1vr) . Een Blauwe kiekendief werd gezien in de Diepenhoek (1 ringstaart) . De/een RAAF werd weer gezien : ditmaal in het gebied tussen de Strijperheg en het Leenderbos (1ex) . Noordse kauwen werden gezien in de Diepenhoek (4exx) , en langs de Kraaiendijk-Someren-Heide (1ex) . Kruisbekken werden gezien bij Luyksgestel (5exx) , en bij Westelbeers (3exx-waarvan 1ex zingend) . Een Goudvink werd gezien bij Westelbeers (1ex) .


Grote zaagbek (man )-Budel-Dorplein 15-02-2009 ( Rob Bouwman )

zaterdag 14 februari

Grote zilverreigers werden gezien ; bij de Zinkplas (1ex) , bij het Groot Meer-Vessem (1ex) , en bij het Hageven (B) (1ex) . Kleine zwanen waren aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp (69exx) . Kolganzen werden gezien bij het Hageven (B) (2exx) . Een Bergeend was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Hageven (B) (2exx) . De Witoogeend was nog aanwezig op de Klotputten-Eindhoven (1mn) . Brilduikers werden gezien op de Zinkplas (2exx) . Een Grote zaagbek was aanwezig op de Zinkplas (1vr) . De 1ste Bruine kiekendief van dit jaar was aanwezig bij de Ringselvennen (1vr) . Een Blauwe kiekendief werd gezien bij het Beleven-Reusel (1mn) . Een Witgat was aanwezig bij het Hageven (B) (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij de Klotputten-Eindhoven (1ex) . Een OEHOE werd gezien en gehoord in Eindhoven (1ex-escape?) . Een Grote gele kwikstaart was aanwezig in Gestel-Eindhoven (1ex) . Een Appelvink werd gezien in Eindhoven (1ex) . 

vrijdag 13 februari

Grote zilverreigers werden gezien ; bij het Beuven (16exx-slaapplaats) .Wilde zwanen werden gezien op het Beuven (2exx) . Toendrarietganzen werden gezien op het Beuven (270exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (89exx) . Een Taigarietgans werd gezien op het Beuven (1ex) . Kolganzen waren aanwezig op het Beuven (111exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (28exx) . De hybride Kuif X Tafeleend was nog steeds aanwezig op het Beuven (1mn) . Ook werd hier een hybride Tafel X Witoogeend gezien (mogelijk 1 vr type) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (8mn+10vr) . Grote zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (6mn+8vr) . Klapeksters waren aanwezig bij het Grafven (1ex) , en bij het Marijkeven (1ex) . Kruisbekken waren aanwezig in de omgeving van het Beuven (2exx) . Noordse kauwen werden gezien in Helmond (2exx) .     

donderdag 12 februari

Toendrarietganzen vlogen over Eersel (9exx) . Een Witoogeend was aanwezig op de Klotputten-Eindhoven (1mn) . Een Blauwe kiekendief werd gezien bij Someren-Heide (1 ringstaart) . Een Grote gele kwikstaart was aanwezig in Gestel-Eindhoven (1ex) .


Witoogeend-Eindhoven 12-02-2009 ( Ferry Duyvelaar )

woensdag 11 februari

Grote zilverreigers werden gezien ; bij het Beuven (11exx-slaapplaats) , bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Ringselven (1ex) . Wilde zwanen werden gezien op het Beuven (12exx-waaronder 2 juv.) . Toendrarietganzen werden gezien op het Beuven (ca.430exx) . Kolganzen waren aanwezig op het Beuven (ca.300exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (22exx) . Een Brandgans werd gezien op het Beuven (1ex) . Bergeeenden waren aanwezig op de Zinkplas (3exx) . De hybride Kuif X Tafeleend was nog aanwezig op het Beuven (1mn) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (8mn+9vr) . Grote zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (4mn+8vr) , en vlogen over telpost Strabrecht (4exx) . De Kuifleeuwerik van het station-Eindhoven is nog steeds aanwezig (1ex) . Een Waterpieper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Klapeksters waren aanwezig bij het Grafven (1ex) , en bij het Marijkeven (1ex) . Kleine Barmsijzen werden gezien in Gestel-Eindhoven (6exx) .  Een zingende Kruisbek werd gezien en gehoord bij het Beuven (1ex) .

dinsdag 10 februari

De Kuifleeuwerik van het station-Eindhoven is nog steeds aanwezig (1ex) . Kruisbekken werden gezien op de Oirschotse-Heide (2exx) .

maandag 9 februari

Een Roerdomp werd gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien ; bij de Zinkplas (1ex) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , langs de A67 t.h.v. afslag Geldrop-Heeze (1ex) , op de Patersgronden (1ex) , langs de Roerdomp-Soerendonk (1ex) , langs de Paaldijk-Soerendonk (1ex) , in het Goor-Veldhoven (1ex) , en in de Dommelbeemden-Veldhoven (4exx) . Kleine zwanen waren aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp (74exx) . Toendrarietganzen waren aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp (51exx) , en langs de Roerdomp-Soerendonk (23exx) . Kolganzen waren aanwezig langs de Roerdomp-Soerendonk (8exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (6exx) . Smienten werden gezien op het Soerendonks-Goor (51exx) . Brilduikers waren aanwezig op de Zinkplas (7exx) . 


Toendrarietgans-Soerendonk 09-02-2009 ( Wil Smets )

zondag 8 februari

Grote zilverreigers werden gezien ; bij de Zinkplas (3exx) , in de Dommelbeemden-Veldhoven (1ex) , bij het Beuven (1ex) , bij het Grafven (1ex) , bij Valkenswaard (2exx) , bij het Soerendonk-Goor (1ex) , langs de Paaldijk-Soerendonk (3exx) , op de Patersgronden (1ex) , bij Sterksel (1ex) , en overvliegend op telpost-Loozerheide (1ex) . Kleine zwanen waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (76exx , waaronder 8juv.) , later was deze groep aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp . Wilde zwanen waren terplaatse bij Someren-Heide (16exx) . Rietganzen vlogen over ,t Sang-Mierlo (15exx)en over het Soerendonks-Goor (1ex) . Toendrarietganzen vlogen over telpost-Loozerheide (345exx) . Kolganzen vlogen over telpost-Loozerheide (33exx) , en over Gestel-Eindhoven (ca.80exx) . Verder waren op diverse lokaties bij Sterksel (ca.500exx) en bij Someren-Heide (ca.300exx) gemengde groepen ganzen (Kol+Rietganzen) aanwezig .Taigarietganzen werden gezien bij Sterksel (min. 3exx) , en bij Someren-Heide (min.2exx) . Brandganzen werden gezien bij Sterksel (4exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (4exx) . Smienten werden gezien op het Soerendonks-Goor (25exx) . Een Pijlstaart was aanwezig op de Zinkplas (1vr) . De  Krooneend is nog steeds aanwezig op de Zinkplas (1mn) . Een hybride Kuif X Tafeleend was aanwezig op het Beuven (1ex) . Brilduikers werden gezien op de Zinkplas (7mn+5vr) , en op het E3 strand-Eersel (4mn+3vr) . Grote zaagbekken werden gezien op de Zinkplas (1mn+1vr) . De eerste Rode wouwen van dit voorjaar , werden gezien jagend bij de Zinkplas (10 min om 10.45uur) , en een ander ex trok over telpost-Loozerheide (om 10.05 uur) . Slechtvalken werden gezien in Eindhoven-Noord (1ex) , op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en overvliegend telpost-Loozerheide (1ex) . Een Pontische meeuw was aanwezig op de Zinkplas (1ex 2de winter) . De Middelste bonte specht is nog steeds aanwezig in Mierlo (1ex) . Kuifleeuweriken werden gezien op het station-Eindhoven centrum (1ex) , en in Meerhoven_Eindhoven (1ex) . Een Waterpieper werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Vuurgoudhaan werd gezien in Eckart-Eindhoven (1vr) . Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (2exx) , op de Loozerheide (1ex) , bij de Zinkplas (1ex) , en op de Putberg-Soerendonk (1ex) . Noordse kauwen werden gezien bij Someren-Heide (1ex) , en in de Diepenhoek (2exx) . Verrassend was de RAAF die tot 2 maal toe werd gezien en gehoord overvliegend over het Eckartse-Bos-Eindhoven (1ex) . Kruisbekken werden gezien bij Mierlo (2exx) , en op de Patersgronden (3exx) . Goudvinken werdengezien bij Budel (1mn) , bij Mierlo (2vr) , en op de Patersgronden (2exx) .


Vuurgoudhaan-Eindhoven 08-02-2009 ( Frank Neijts )

zaterdag 7 februari

Een Roerdomp werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien ; bij de Ringselvennen (1ex) , bij het Soerendonks-Goor (2exx) , bij het Beuven (14exx- slaapplaats) , bij het Waschven (1ex) , bij het Groot-Meer te Vessem (1ex) , langs de A2 t.h.v. Leende (1ex) , en in de omgeving van Nuenen (2exx) . Kleine zwanen waren aanwezig op het Beuven (11exx) , en in een gemengde groep samen met Wilde en Knobbelzwanen langs de Jansborg-Leenderstrijp (bijelkaar ca.75exx) .Wilde zwanen waren aanwezig op het Beuven (9exx , waaronder 2juv.) .Toendrarietganzen werden gezien op het Beuven (ca.1800exx) . Kolganzen werden gezien op het Beuven (ca. 2200exx) . Een groep ganzen met daaronder : Toendrarietgans , Kolgans en Grauwe gans , verbleef langs de Paaldijk-Soerendonk (ca.400exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (3exx) . Smienten waren te zien op het Soerendonks-Goor (ca.30exx) , en op het Beuven (5exx) . Een Pijlstaart was aanwezig op de Zinkplas (1vr) . Brilduikers werden gezien op de Zinkplas (5mn+2vr) , en op het Beuven (6mn+9vr) . Grote zaagbekken werden gezien op het Beuven (4mn+8vr) , en op de Zinkplas (1vr) . Blauwe kiekendieven kwamen slapen op de Cartier-Heide (1mn+2vr) . Een Slechtvalk vloog over de Renheide-Soerendonk (1ex) . Pontische meeuwen werden gezien bij de Zinkplas (1ad+2de winter) . Een IJsvogel werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Waterpiepers waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Beuven (1ex) . Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse-heide (3exx) , en op de Rul-Heeze (1ex) . Kruisbekken waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (4exx) . Goudvinken werden gezien bij Nuenen (3exx) . Een Appelvink werd eveneens gezien bij Nuenen (1ex) .

vrijdag 6 februari

Een Grote zilverreiger was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Pijlstaart was aanwezig op de Zinkplas (1vr) . Een Krooneend was weer aanwezig op de Zinkplas (1mn) . Brilduikers waren aanwezig op de Zinkplas (3mn+2vr) . Een Nonnetje was aanwezig op de Zinkplas (1vr) . Een Grote zaagbek was aanwezig op de Zinkplas (1vr) . Pontische meeuwen werden gezien bij de Zinkplas (1ad) , en langs de Kanaaldijk-Noord te Eindhoven (1ad) .  Een Grote gele kwikstaart is nog steeds aanwezig in Nuenen (1ex) .

donderdag 5 februari

Grote zilverreigers werden gezien bij de Zinkplas (3exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Brilduikers waren eveneens aanwezig op de Zinkplas (5exx) .

woensdag 4 februari

Grote zilverreigers werden gezien : bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en in t, Sang-Mierlo (1ex) . Kleine zwanen waren aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp (ca.60exx) . Wilde zwanen waren eveneens aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp (ca.10exx) . Een Bergeend was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Enkele Smienten waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor . Brilduikers waren aanwezig op de Zinkplas (5exx) .  Grote zaagbekken waren aanwezig op de Zinkplas (2mn+2vr) . Ook vandaag werd de Middelste bonte specht weer gezien in ,t Sang-Mierlo (1ex) . Goudvinken werden gezien bij Vessem (1paar) .

dinsdag 3 februari

De Krooneend was weer aanwezig op de Zinkplas (1mn) . Brilduikers waren aanwezig op de Zinkplas (4mn+2vr) . Een Klapekster was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex)  .

maandag 2 februari

 Grote zilverreigers werden gezien : bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en in de Dommelbeemden-Veldhoven (1ex) . Kleine zwanen waren aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp (62exx) . Wilde zwanen waren eveneens aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp (12exx) . Een Bergeend was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Smienten zaten langs de Roerdomp-Soerendonk (28exx) . Brilduikers waren aanwezig op de Zinkplas (5exx) . Een Grote zaagbek was eveneens aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig bij de Zinkplas/Loozerheide (1ex) . Een Pontische meeuw werd gezien langs de Kanaaldijk-Noord in Eindhoven (2e winter) . Een Grote gele kwikstaart is nog steeds aanwezig in Nuenen (1ex) . De Baardmannen van de Ringselvennen zijn nog steeds aanwezig (1 paar) . Kruisbekken werden gezien tussen Geldrop en Mierlo (2exx) . Een Goudvink werd gezien in Geldrop (1ex) .

zondag 1 februari

Een Roerdomp werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien : bij het Soerendonks-Goor (1ex) , langs de Beekloop-Bergeijk (1ex) , op de Patersgronden (1ex) , in de Dommelbeemden-Veldhoven (1ex) . langs de A2 t.h.v. Leende (1ex) , en overvliegend telpost-Loozerheide (1ex) . Kleine zwanen werden gezien zowel bij het Soerendonks-Goor , als langs de Jansborg-Leenderstrijp (64exx , waaronder 6 juv.) . Wilde zwanen werden gezien tussen Sterksel en Maarheeze (6exx) , en langs de Jansborg-Leenderstrijp (12exx) . Rietganzen vlogen over telpost-Loozerheide (45exx) , en over het Soerendonks-Goor (4exx) . Een gemengde groep met : Toendrarietganzen , Kolganzen , Grauwe ganzen , 4 Brandganzen en 1 Kleine rietgans bevond zich bij Sterksel (ca.600exx) . Een andere Kleine rietgans bevond zich bij Someren-Heide (1ex) .


Kleine rietgans-Sterksel -01-02-2009 ( Robert Kastelijn )

Kolganzen vlogen over telpost-Loozerheide (250exx) , en waren aanwezig bij de Maaij-Bergeijk (10exx) . Taigarietganzen werden gezien tussen Sterksel en Maarheeze (min.5exx) . Nog een andere Brandgans was aanwezig bij Someren-Heide (1ex) . Een Bergeend was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Smienten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (10exx) . Brilduikers waren aanwezig op de Zinkplas (6mn+4vr) . Grote zaagbekken werden gezien bij de Ringselvennen/Zinkplas (4exx) , op de Zuid-Willemsvaart t.h.v. Budel-Dorplein (2mn+2vr) , en overvliegend op telpost-Loozerheide (1mn) .


Grote zaagbek (man )-Budel-Dorplein 01-02-2009 ( Rob Bouwman )

Een Blauwe kiekendief vloog langs telpost-Loozerheide (1 ringstaart) . Een Pontische meeuw werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Ook vandaag werd de Middelste bonte specht weer gezien in ,t Sang-Mierlo (1ex) . De Kuifleeuwerik van het station-Eindhoven werd vandaag weer gezien , en wel in de directe omgeving van het station (1ex) . De Baardmannen lieten zich weer van hun beste zijde zien vandaag bij de Ringselvennen (1mn+1vr) . Een Noordse kauw werd gezien bij Someren-Heide (1ex) . Een Barmsijs vloog over Someren-Heide (1ex) . Kruisbekken werden gezien bij Leenderstrijp (10exx-waarvan 3 man) , en in de Reuselse-Moeren (7exx) . Goudvinken werden gezien bij Mierlo (2exx) , en bij Geldrop (2 vr) .