Waarnemingen van Vogels in de Kempen

Januari
 

zaterdag 31 januari

Een Roerdomp werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien : bij het Beuven (5exx) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , bij het Groot-meer te Vessem (1ex) , bij Mierlo (1ex) , en in de omgeving van de Vlasrootvennen te Veldhoven (1ex) . Kleine zwanen waren aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp (60exx) . Wilde zwanen waren eveneens aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp (17exx) , en op het Beuven (9exx) . Rietganzen werden gezien bij Someren-Heide (ca.300exxx) . Kolganzen waren aanwezig bij Sterksel (ca.200exx) . Brandganzen werden gezien bij Sterksel (5exx) , en bij Someren-Heide (1ex) . Een Bergeend was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Smienten werden gezien op het Soerendonks-Goor (18exx) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (15exx) , en op de Zinkplas (5exx) . Grote zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (2mn+3vr) , en op de Zinkplas (3exx) . Blauwe kiekendieven werden gezien in de Diepenhoek (1mn) , en bij Someren (1ex) . De Middelste bonte specht was ook vandaag nog aanwezig in ,t Sang-Mierlo (1ex) . De Kuifleeuwerik van het station-Eindhoven werd vandaag weer gezien (1ex) . Ook de Baardmannen van de Ringselvennen waren vandaag weer te bewonderen (1mn+1vr) . Een Klapekster was aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Kruisbekken werden gezien op de Strabrechtse-Heide (12exx = 2+2+8exx) .


Staartmees-Geldrop 31-01-2009 ( Henk Hendriks )

vrijdag 30 januari

Grote zilverreigers werden gezien : bij de Zinkplas (1ex) , in ,t Sang-Mierlo (2exx) , en op de Neterselse-heide (1ex) . Kleine zwanen waren aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp (63exx , waaronder 6 juv.) . Wilde zwanen waren eveneens aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp (18exx , waaronder 3 juv.) . Brildukers waren aanwezig op de Zinkplas (4exx) . Een Blauwe kiekendief vloog over de Zinkplas (1vr) . Witgatten werden gezien bij de waterzuivering van Hapert (2exx) . Een IJsvogel werd gezien bij de waterzuivering van Hapert (1ex) . De Middelste bonte specht was ook vandaag nog aanwezig in ,t Sang-Mierlo (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien in Gestel-Eindhoven (1ex) , en in Nuenen (1ex) . De Baardmannen van de Ringselvennen waren ook vandaag nog aanwezig (1mn+1vr) . Een Klapekster was aanwezig op de Neterselse-Heide (1ex) . Kruisbekken werden gezien tussen Geldrop en Mierlo (7exx) , en op de Neterselse-Heide (16exx) .

donderdag 29 januari

Grote zilverreigers werden gezien : bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Beuven (5exx-slaapplaats) . Wilde zwanen waren aanwezig op het Beuven (12exx-waaronder 2 juv.) . Toendrarietganzen werden gezien op het Beuven (ca.450exx) , en bij Sterksel (ca.500exx) . Kolganzen werden gezien op het Beuven (ca.6ooexx) , en bij Sterksel (ca.1500exx) . Brandganzen waren aanwezig zowel op het Beuven als bij Sterksel (5exx-mogelijk betreft het hier dezelfde exx) . Smienten waren aanwezig op het Beuven (1mn+1vr) . Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (4mn+6vr) , en op de Zinkplas (8mn+3vr) . Grote zaagbekken waren aanwezig op de Zinkplas (1mn) , op het Beuven (19exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3mn+2vr) , later invallend op het Beuven . Een Blauwe kiekendief werd gezien op de Landschotse-Heide (1mn) . De Kuifleeuwerik van het station-Eindhoven was ook vandaag weer aanwezig op de perrons (1ex) , tevens wordt de vogel ook wel eens in de omgeving van het Beursgebouw gezien .  Waterpiepers vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Ook de Baardmannen van de Ringselvennen werden vandaag weer gezien (1mn+1vr) . Een Klapekster werd gezien tussen het Beuven en het Starven (1ex) . Een Noordse kauw was aanwezig in Helmond (1ex) .

 


Waterpieper-Budel-Dorplein 29-01-2009 ( Ferry Duyvelaar )

woensdag 28 januari

Wilde zwanen waren aanwezig ten Z.O. van de Maaij-Bergeijk , langs de Woeste polder (7exx) . Rietganzen vlogen over de Cartier-Heide (35exx) . Kolganzen waren aanwezig ten N. van de Maaij-Bergeijk (7exx) . Brilduikers waren aanwezig op de Zinkplas (5mn+3vr)


Brilduikers-Budel-Dorplein 28-01-2009 ( Rene Weenink )
 

Blauwe kiekendieven werden gezien bij de Zinkplas (1 ringstaart) , op het Kranenveld-Soerendonk (1vr) , en op de Patersgronden (1mn) . Een Pontische meeuw was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Baardmannen waren nog steeds aanwezig bij de Ringselvennen (1mn+1vr) . Klapeksters waren aanwezig op het Kranenveld-Soerendonk (1ex) , en op de Cartier-Heide (1ex) . Kruisbekken werden gezien in de omgeving van de Maaij-Bergeijk (1ex) , en op de Cartier-Heide 15 tot 20exx) .
Kruisbek-28-01-2009 Cartier-Heide ( Rob Bouwman )

dinsdag 27 januari

Grote zilverreigers werden gezien : bij de Loondermolen-Waalre (1ex) , en in de Malpie-Valkenswaard (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op Valkenhorst-Leende (1ex) . Kruisbekken werden gezien bij Bergeijk (2exx) .

maandag 26 januari

Een Roerdomp werd gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien : bij het Soerendonks-Goor (3exx) , bij de Maaij-Bergeijk (1ex) , langs de Keersop bij Bergeijk (1ex) , en langs de Beekloop bij Westerhoven (1ex) . Wilde zwanen waren aanwezig in De Beeken onder Westerhoven (4exx) . Rietganzen waren aanwezig bij Sterksel (ca.50exx) . Kolganzen waren aanwezig bij de Maaij-Bergeijk (10exx) , en bij Sterksel (ca.800exx) . Brandganzen werden gezien bij Sterksel (5exx) . Brilduikers werden gezien op de Zinkplas (2exx) . Grote zaagbekken waren aanwezig op de Zinkplas (1mn+1vr) , en op ,t Tipke-Maarheeze (5exx) . Blauwe kiekendieven werden  gezien in de omgeving van de Maaij-Bergeijk (1vr) , en op de Cartier-Heide (1mn) . De Kuifleeuwerik van het station in Eindhoven-centrum werd vandaag weer gezien , foeragerend op de perrons (1ex) . Baardmannen waren nog aanwezig bij de Ringselvennen (1mn+1vr) . Klapeksters waren aanwezig in de Ponywei-Soerendonk (1ex) , op de Cartier-Heide (1ex) , en op de Langakkers-Leende (1ex) . Kruisbekken werden gezien op de Papenvoortse-Heide te Nuenen (6exx) , op de Cartier-Heide (15exx) , en op de Langakkers-Leende (2exx) .

zondag 25 januari

Grote zilverreigers werden gezien : bij het Soerendonks-Goor (2exx) , bij het Beuven (13exx) , bij de Zinkplas (1ex) , in ,t Sang-Mierlo (1ex) , in het Dommeldal-Veldhoven (1ex) , bij het Waschven (1ex) , in de rusthoek-Strabrechtse-heide (2exx) , en overvliegend van het Kranenmeer richting Beuven (1ex) . Kleine zwanen werden gezien op het Beuven (26exx-waaronder 5 juv.) , en langs de Jansborg-Leenderstrijp (65exx-waaronder 6 juv.) . Wilde zwanen werden gezien bij Someren-Heide (6exx-waaronder 1 juv.) , op het Beuven (17exx-waaronder 3 juv.) , en langs de Jansborg-Leenderstrijp (11exx) . Rietganzen vlogen over het Dommeldal-Veldhoven (135exx) . Toendrarietganzen werden gezien op het Beuven (ca.300exx en later nog ca.250exx invallend) . Taigarietganzen werden gezien in de Diepenhoek (min 1ex) , en bij Someren-Heide (min 2exx) . Een grote gemengde groep ganzen ( Kolganzen en Toendrarietganzen ) was aanwezig ij de Diepenhoek (1500exx) . Een fraaie ongeringde DWERGGANS werd ontdekt in de Diepenhoek (1adult)


Dwerggans-Diepenhoek (Someren-Heide)-25-01-2009 ( Rob Bouwman )
 

Kolganzen werden gezien op het Beuven (ca.2500exx) . Brandganzen werden gezien bij Sterksel (4exx) , en op het Beuven (1+3exx) . Een Bergeend was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Smienten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (23exx) . Mooie aantallen Wintertalingen waren aanwezig op de Zinkplas (196exx) , en het Soerendonks-Goor (144exx) . Brilduikers waren aanwezig op de Zinkplas (4mn+1onv.mn +2vr) , en waren aanwezig op het Beuven (6mn+8vr) . Een Nonnetje werd gezien op de Zinkplas (1vr) . Grote zaagbekken werden gezien op het Beuven (5mn+3vr) , en op de Zinkplas (1vr) . Blauwe kiekendieven werden gezien bij de Aardborst-Oostelbeers (1 onvolwassen ex) , langs de Jansborg-Leenderstrijp (1onv.mn) , in de Diepenhoek (1mn) , en op de slaapplaats op de Cartier-Heide (3mn+2vr) . De Middelste bonte specht was ook vandaag nog aanwezig in ,t Sang-Mierlo (1ex) . Baardmannen werden vandaag weer gezien bij de Ringselvennen (mn+vr) . Klapeksters werden gezien bij het Rouwven-Wintelre (1ex) , op de Langakkers-Leende (1ex) , op de Cartier-Heide (1ex) , bij de Putberg-Soerendonk (1ex) , en bij de Galgeberg-Strabrechtse-Heide (1ex) . Een Noordse kauw was aanwezig in de Diepenhoek (1ex) . Een Barmsijs werd gezien in het Dommelplantsoen-Eindhoven (1ex) . Kruisbekken werden gezien op telpost-Strabrecht (13exx) , en op de Cartier-heide (21exx - opmerking dat hier misschien enkele Grote kruisbekken tussen zitten , iemand misschien even checken?) . Goudvinken werden gezien in Eindhoven-Noord (3exx) . Een Appelvink was aanwezig in een tuin in Veldhoven (1ex) .


Baardmannen-Budel-Dorplein 25-01-2009 ( Rob Bouwman )

zaterdag 24 januari

Roerdompen werden gezien (1ex) en dood gevonden (1ex) bij de Ringselvennen .


Roerdomp-Budel-Dorplein 24-01-2009 ( Rob Bouwman )
 

Grote zilverreigers werden gezien : bij het Soerendonks-Goor (16exx - slaapplaats ) , bij de Ringselvennen (1ex) , op het Kranenveld-Soerendonk (1ex) , en langs de Paaldijk-Soerendonk (1ex) . Kleine zwanen waren aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp (52exx - waaronder 3 juv.) , en op het Soerendonks-Goor (24exx) . Wilde zwanen waren eveneens aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp (4exx) , en op het Soerendonk-Goor (4exx) , en bij Someren-Heide (17exx) . Rietganzen vlogen over het Soerendonks-Goor (11exx) . Taigarietganzen werden gezien bij Someren-heide (4exx) , en in de Diepenhoek (5exx) . Een waarschijnlijke Oostelijke Grauwe gans ( Anser anser rubrirostris ) was aanwezig bij Sterksel (min 1ex) . Een Kolgans vloog over het Soerendonks-Goor (1ex) . Brandganzen werden gezien in de Diepenhoek (1ex) , en bij Sterksel (1ex) . Smienten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (8exx) . Een Pijlstaart was eveneens aanwezig op het Soerendonks-Goor (1mn) . Brilduikers waren aanwezig op de Zinkplas (10exxx) . Grote zaagbekken waren eveneens aanwezig op de Zinkplas (1mn+1vr) , en bij Sterksel (1mn) .  Een Blauwe kiekendief werd gezien op de Groote-Heide (1vr) . Een Waterpieper werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Baardmannen waren aanwezig bij de Ringselvennen (1mn+1vr) . Een Klapekster was aanwezig op het Kranenveld-Soerendonk (1ex) . Een Noordse kauw werd gezien op de Renheide-Soerendonk (1ex) . Een Barmsijs vloog over het Soerendonks-Goor (1ex) . Kruisbekken werden gezien op de Cartier-Heide (21exx) . Een Goudvink werd gezien bij Vessem (1ex) . Een Appelvink werd gezien in Veldhoven (1ex) .
 


Brilduikers-Budel-Dorplein 24-01-2009 ( Hennie Lammers )

vrijdag 23 januari

Grote zilverreigers werden gezien : in de Diepenhoek (1ex) , bij Nederwetten (1ex) , en overvliegend op de Plateaux (1ex) .  Kleine zwanen waren aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp (52exx) . Wilde zwanen waren eveneens aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp (15exx) . De grote gemengde groep ganzen (ca 3000exx) in de Diepenhoek was nog steeds aanwezig , hieronder bevonden zich  : 70% Kolganzen , 30% Toendrarietganzen , 2 Kleine rietganzen , 3 Brandganzen . Een Blauwe kiekendief werd gezien in de Diepenhoek (1vr) .
 


Wilde en Kleine zwaan-Leenderstrijp 23-01-2009 ( Rob Bouwman )

donderdag 22 januari

Ooievaars waren aanwezig bij Vaarle-Nuenen (2exx , missschien escapes van Dierenrijk? ) . Wilde zwanen waren aanwezig bij Someren-Heide (6exx) . Een grote gemengde groep ganzen (ca.3000exx) hield zich op in de Diepenhoek , de groep bestond uit :ca.70% Kolganzen , 30% Toendrarietganzen , 1 Taigarietgans , 2 Kleine rietganzen en 5 Brandganzen ) , Grote zaagbekken werden gezien op de Ringselvennen (1mn+2vr) . Een Pontische meeuw was aanwezig bij de Zinkplas (1ad.) . Goudvinken werden gezien in Gedrop (2exx) . Een Appelvink werd gezien in een tuin in Eindhoven (1ex) .


Wilde zwanen-Someren-Heide 22-01-2009 ( Rob Bouwman )

woensdag 21 januari

Grote zilverreigers werden gezien , bij het Soerendonks-Goor (2exx) , en op het landgoed De Utrecht (1ex) . Kleine zwanen waren aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp (55exx) . Wilde zwanen waren eveneens aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp (15exx) , en bij Someren-Heide (6exx) . Een grote gemengde groep ganzen (ca.3000exx) hield zich op in de Diepenhoek , de groep bestond uit :ca.70% Kolganzen , 30% Toendrarietganzen , 3 Kleine rietganzen en 1 Brandgans ) , een andere gemengde groep hield zich op bij het Peelven-Sterksel (ca.200exx) , en bestond voornamelijk uit Kolganzen , enkele tientallen Toendrarietganzen en 5 Brandganzen . Blauwe kiekendieven werden gezien in de Diepenhoek (1mn+1vr) , bij het Soerendonks-Gppr (1 ringstaart) , en op het landgoed De Utrecht (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Vesteda-toren in het centrum van Eindhoven (2exx) .


Toendrarietganzen-Diepenhoek 21-01-2009 ( Rob Bouwman )

dinsdag 20 januari

Grote zilverreigers werden gezien , bij de Zinkplas (1ex) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en bij de Philips visvijvers te Waalre (1ex) . Brilduikers waren aanwezig op de Zinkplas (4mn+4vr) . Een Appelvink werd gezien in Nuenen (1ex) .

maandag 19 januari

Grote zilverreigers werden gezien , bij het Beuven (1ex) , bij de Maaij-Bergeijk (1ex) , en langs de Grote Beerze bij Casteren (1ex) . Kleine zwanen waren aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp (31exx) Wilde zwanen waren eveneens aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp (15exx) . Een mooi aantal Wilde eenden waren aanwezig op de Zinkplas (820exx) . Een Grote zaagbek was eveneens aanwezig op de Zinkplas (1vr) .

zondag 18 januari

Grote zilverreigers werden gezien , langs de Kluisweg-Soerendonk (1ex) , bij het Beuven (1ex) , bij de Zinkplas (1ex) , bij Maarheeze (1ex) , bij het Wellenseind (1ex) , langs de Reusel tussen Hooge en Lage Mierde (1ex) , en in de Diepenhoek (1ex) . Een Ooievaar werd foeragerend aangetroffen in een weiland bij Westerhoven (1ex) . Kleine zwanen waren aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp (35exx) , en op het Beuven (22exx) . Wilde zwanen waren eveneens aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp (17exx) , op het Beuven (18exx) , en bij Someren-Heide (6exx) . Rietganzen vlogen over Someren-Heide (54exx) , en over de Diepenhoek (35exx) . Toendrarietganzen werden gezien langs de Jansborg-Leenderstrijp (50exx) . Gemengde groepen ganzen werden gezien in de Diepenhoek (ca 600exx waarvan 30% rietgans en 70% kolgans) , een andere gemengde groep zat bij Sterksel (ca 100exx) . In de gemengde groep van de Diepenhoek zaten verder : 2 Kleine  rietganzen en 1 Brandgans . In de groep van Sterksel zat 1 Brandgans en een Familiegroep Taigarietganzen (7exx) Kolganzen vlogen over de Diepenhoek (ca 100exx) . Smienten zaten langs de Roerdomp-Soerendonk (8exx) . De Krooneend van de Zinkplas was weer op zijn oude stek teruggekeerd (1mn) . Blauwe kiekendieven werden gezien bij het Peelven-Sterksel (1mn) , en in de Diepenhoek (1vr) . De Middelste bonte specht werd weer eens gezien in t,Sang-Mierlo (1ex) . Klapeksters waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , op de Cartier-Heide (1ex) , en in de pan-Maarheeze (1ex) . Noordse kauwen werden gezien bij Someren-heide (1ex) , en in de Diepenhoek (2exx) . Kruisbekken werden gezien op de Cartier-Heide (13exx) . Goudvinken werden gezien bij het Wellenseind (3exx) .
 


Vink-Eindhoven 18-01-2009 ( Frank Neijts )

 

zaterdag 17 januari

Een Roerdomp werd gezien bij het Beuven (1ex) . Grote zilverreigers werden gezien , bij Leenderstrijp (1ex) , langs de Paaldijk-Soerendonk (1ex) , bij het Grafven (2exx) , bij de Philips-visvijvers-Waalre (1ex) , langs de Keersop bij Westerhoven (1ex) , en overvliegend bij Valkenswaard (1ex) .  Kleine zwanen waren aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp (22exx) , en vielen in op het Beuven (22exx) . Wilde zwanen waren eveneens aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp (20exx) , en vielen in op het Beuven (18exx) . Rietganzen vlogen over telpost-Strabrecht (129exx) . Toendrarietganzen vielen in op het Beuven (ca 300exx) . Kolganzen vielen in op het Beuven (ca 200exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (102exx) . Blauwe kiekendieven werden gezien bij Vessem (1mn) , en langs de Paaldijk-Soerendonk (1ringstaart) . Klapeksters werden gezien bij het Beuven (2exx) . Kruisbekken waren aanwezig op de Papenvoortse-heide in Nuenen (12exx) . Een Goudvink werd gezien nabij Geldrop (1vr) . Appelvinken werden gezien in Eindhoven-Noord (15exx) .

vrijdag 16 januari

Een Roerdomp werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Grote zilverreigers vlogen over Veldhoven (1ex) , en werden gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) , langs de Paaldijk-Soerendonk (1ex) , bij Someren (1ex) , en in de Diepenhoek (1ex) . Kleine zwanen waren aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp (22exx-waaronder 3 juv. ) , en op het Soerendonks-Goor (22exx) .  Wilde zwanen waren eveneens aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp (14exx-waaronder 2 juv. ) . Rietganzen vlogen over Someren-Heide (90exx) .Toendrarietganzen werden gezien bij het Soerendonks-Goor (12exx) , langs de Jansborg-Leenderstrijp (2exx) , bij Someren-Heide (29exx) , en in de Diepenhoek (30exx) . Kolganzen vlogen over Geldrop (30exx) , en werden gezien bij Someren-Heide (8exx) , en in de Diepenhoek (23exx) . Een Bergeend werd gezien bij de Klotputten-Eindhoven (1ex) . Een Smient was aanwezig op de Zinkplas (1vr) . Een Pijlstaart was aanwezig op de Zinkplas (1vr) . Nonnetjes werden gezien op de Zinkplas (2vr) . Blauwe kiekendieven vlogen over de Zinkplas (1ringstaart) , en waren aanwezig in de Diepenhoek (1ringstaart) . Een Slechtvalk werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Witgat werd gezien bij Someren (1ex) . Een Pontische meeuw werd gezien aan de Kanaaldijk-Noord-Eindhoven (1ad) . Een IJsvogel was aanwezig bij de Klotputten-Eindhoven (1ex) . De Kuifleeuwerik werd weer eens gezien op het centraal-station-Eindhoven (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien bij een gezamelijke slaapplaats in Eindhoven (8exx) . Een winterse Zwarte roodstaart werd gezien op De Run-Veldhoven (1ex) . Klapeksters waren aanwezig in de Ponywei-Soerendonk (1ex) , en in de Reuselse-Moeren (2exx) . Noordse kauwen werden gezien , langs de Jansborg-Leenderstrijp (1ex) , bij Someren-Heide (1ex) , en in de Diepenhoek (2exx) . Kruisbekken werden gezien in de omgeving van de Reuselse-Moeren (1paar) . Een Goudvink werd gezien in Geldrop (1vr) . Een Appelvink was aanwezig in een tuin in Veldhoven (1ex) . Geelgorzen werden gezien in de omgeving van Soerendonk (15exx) .


Slobeend-Budel-Dorplein 15-01-2009 ( Rene Weenink )

donderdag 15 januari

Een Roerdomp werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig langs de Grote Beerze t.h.v. Casteren (2exx) . Een Ooievaar vloog over de wijk de Heikant te Veldhoven (1ex , escape?) . Een Blauwe kiekendief werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Een Pestvogel was kort aanwezig op de Langakkers-Leende (1ex) . Waarom ?? zijn ze allemaal maar kort terplaatse . Een Klapekster was aanwezig op de Neterselse Heide (1ex) . Een Goudvink werd gezien in een tuin in Leende (1mn) .

 

woensdag 14 januari

Een Roerdomp werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Een Grote zilverreiger werd gezien , in de omgeving van het Vlasrootven-Veldhoven (1ex) . Kleine zwanen waren aanwezig langs de Jansborg (3exx) . Wilde zwanen waren eveneens aanwezig langs de Jansborg (2exx) . Een Pijlstaart werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij het Schut-Bergeijk (1ex) .

dinsdag 13 januari

Een Grote zilverreiger werd gezien , overvliegend richting Malpiebeemden-Valkenswaard (1ex) . Kleine zwanen waren aanwezig ten Z.O. van de Maaij-Bergeijk (18exx) .

maandag 12 januari

Een Roerdomp werd gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Een Grote zilverreiger werd gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Een Grote zaagbek was aanwezig op de Kleine Dommel in Geldrop (1mn) . Een Blauwe kiekendief werd jagend gezien bij het Beuven-Strabrechtse-heide (1mn) . IJsvogels werden gezienin de Hanevoet-Eindhoven (1ex) , in de Klotputten-Eindhoven (1ex) , en bij het Anna- Frankplantsoen-Eindhoven (1ex) . Een Klapekster werd gezien op de Neterselse-heide (1ex) . Kruisbekken werden gezien op de Strabrechtse-Heide (7exx) , en op de Neterselse-heide (24exx) .


Kokmeeuw-Eindhoven 12-01-2009 ( Ruud Bouwman )

zondag 11 januari

Grote zilverreigers werden gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) , in T, Sang-Mierlo (1ex) , en langs de Beekloop (1ex) . Toendrarietganzen vlogen over de Diepenhoek (8exx) . Een Blauwe kiekendief werd gezien in de omgeving van de Maaij-bergeijk (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een IJsvogel werd gezien langs de Kleine Beerze bij Vessem (1ex) . Een winterse Boomleeuwerik hield zich op in de Dommelbeemden-Veldhoven (1ex) . Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) , op de Landschotse-heide (1ex) , en op de Cartier-Heide (1ex) . Een Goudvink werd gezien in langs de Dommel in Eindhoven (1vr) . Een Appelvink werd gezien in Mierlo (1ex) .


Blauwe reiger-Patersgronden 11-01-2009 ( Ferry Duyvelaar )

zaterdag 10 januari

Grote zilverreigers werden gezien langs De Beekloop-Bergeijk (2exx) . Wilde zwanen waren aanwezig in de omgeving van de Maaij-Bergeijk (16exx) . Een Slechtvalk werd gezien bij Bergeijk (1ex) . Een Bokje was aanwezig bij de waterzuivering in Hapert (1ex) . Een Houtsnip werd gezien in Borkel (1ex) . Een Witgat werd gezien in Budel-Dorplein (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij Borkel en Schaft (1ex) . Grote gele kwikstaarten waren aanwezig , in het Genderdal-Eindhoven (1ex) , in een tuin in Borkel en Schaft (1ex) , en bij de waterzuivering in Hapert (1ex) . Een Pestvogel was korte tijd aanwezig in Someren-Heide (1ex) . Een mooi clubje Geelgorzen werd gezien bij Budel (ca.40exx) . Een Appelvink werd gezien in Helmond (1ex) .

 
  Witgat-Budel-Dorplein 10-01-2009 ( Henk Hendriks )
                                                                                                                                

vrijdag 9 januari

Een Pontische meeuw was aanwezig in Helmond (1ex-2kj) . De Kuifleeuwerik van het station in Eindhoven-centrum werd vandaag weer gezien , foeragerend op de perrons (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien , overvliegend over de Kanaaldijk-Noord-Eindhoven (1ex) , en in het Genderdal-Eindhoven (1ex) . Goudvinken werden gezien in Nuenen (2exx) , en bij Valkenswaard (2exx) .
Afgelopen week werden in de wijk Hanevoet in Eindhoven de volgende soorten opgemerkt : Houtsnip (1ex) , IJsvogel (3exx) , Zwartkop (1vr) en Vuurgoudhaan (1ex) .    

donderdag 8 januari

Een Grote zilverreiger werd gezien in het Nuenens Broek (1ex) . Een Houtsnip was aanwezig op de golfbaan Welschap (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien in Eindhoven (1ex) , in het Nuenens Broek (1ex) , en in Geldrop (1ex , overvliegend) . Barmsijzen werden gezien in Eindhoven (7exx) . Goudvinken waren aanwezig in Nuenen (3exx) , en in Helmond (3exx) .

woensdag 7 januari

Rietganzen waren aanwezig op een akker tussen Eersel en Steensel (8exx) . Een Baardman werd gezien in de Maaij-Bergeijk (1ex) .

dinsdag 6 januari

Een Bokje werd gezien in het Genderdal-Eindhoven (1ex) . De Kuifleeuwerik van het station in Eindhoven-centrum werd vandaag weer gezien , foeragerend op de perrons (1ex) . Goudvinken werden gezien bij Bergeijk (2exx) .


Geelgors-Sterksel 06-01-2009 ( Rene Weenink )

maandag 5 januari

Een Roerdomp werd gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Toendrarietganzen vertrokken vanmorgen vanaf het Beuven (45exx) . Een Blauwe kiekendief werd gezien in het Beleven-Reusel (1mn) . Kraanvogels vlogen over het centrum van Eindhoven in Z.W. richting (6exx) . Een IJsvogel werd gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Waterpiepers vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden gezien bij de Kanaalsplitsing/Helmond (4exx) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien in Geldrop (1ex) . Winterse Roodborsttapuiten werden gezien bij de kanaalsplitsing/Helmond (mn+vr) .  Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) . Een Grote barmsijs werd gezien in het Genderdal-Eindhoven (1ex) . Goudvinken waren aanwezig in Eindhoven-Noord (3exx) .

zondag 4 januari

Grote zilverreigers werden gezien in de Diepenhoek (1ex) , en langs de A2 t.h.v. Leende (1ex) . Een gemengde groep Riet en Kolganzen was aanwezig in de Diepenhoek (ca 300exx) , en een gemengd groepje met voornamelijk Rietganzen met enkele Kolganzen werd gezien bij Someren-Heide (ca 50exx) . Een Kleine rietgans was aanwezig in de Diepenhoek (1ex) . Brandganzen waren aanwezig bij Sterksel (3exx) , en in de Diepenhoek (1ex) .


Kleine rietgans-Diepenhoek 04-01-2009 ( Robert Kastelijn )

De Krooneend werd weer gezien op de Zinkplas (1mn) . Een Brilduiker was aanwezig op Aqua-Best (1ex) . De Buffelkopeend werd weer eens gezien , ditmaal op Aqua-Best (1mn = escape) . Blauwe kiekendieven werden gezien , jagend bij Sterksel (1mn) , en afvliegend van de slaapplaats op de Cartier-Heide (3mn+1vr) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) .  Een winterse Scholekster was aanwezig bij Aqua-Best (1ex) . Houtsnippen werden gezien in Mierlo (2exx) , en op de Loozerheide (2exx) . Pontische meeuwen waren aanwezig bij Aqua-Best (3ad) . De Middelste bonte specht werd ook vandaag weer gezien in t,Sang-Mierlo (1ex) . IJsvogels werden gezien in Mierlo (1ex) , in de Hanevoet-Eindhoven (2exx) , en in het Genderdal-Eindhoven (1ex) . Klapeksters waren aanwezig op de Cartier-heide (2exx) , en op de Spijkerse-Heide?(1ex) . Goudvinken werden gezien in Mierlo (2exx) , in Geldrop (2vr) , en in Nuenen (1ex) . Appelvinken waren aanwezig in Geldrop (1ex) en in Eindhoven-Noord (min.15exx) .

zaterdag 3 januari

Grote zilverreigers werden gezien langs de Paaldijk-Soerendonk (3exx) , in het waterwingebied-Budel (1ex) , in de omgeving van Eersel (1ex) , langs de Keersop-Bergeijk (1ex) , en bij/in het Schut-Bergeijk? (2exx) . Een gemengde groep zwanen bestaande uit ; Knobbel-Kleine en Wilde zwanen was aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp. Toendrarietganzen waren aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp (3exx) , en vlogen over de Zinkplas (10exx) . Kolganzen vlogen over de Strabrechtse-Heide (23exx) . Smienten waren aanwezig langs de Roerdomp-Soerendonk (14exx) . Het mannetje Krooneend was weer aanwezig op de Zinkplas (1mn) . Houtsnippen werden gezien in t,Sang-Mierlo (2exx) , in het waterwingebied-Budel (1ex) , op de golfbaan-Welschap (2exx) , en langs de Beekloop-Bergeijk (1ex) . De Middelste bonte specht werd weer eens gezien in t,Sang-Mierlo (1ex) . IJsvogels werden gezien bij/in het Schut-Bergeijk? (1ex) , langs het Beatrix-kanaal (1ex) , en bij het Hageven(B) (1ex) . Grote gele kwikstaarten waren aanwezig bij de Oude Gracht-Eindhoven (1ex) , in Waalre (1ex) , en bij/in het Schut-Bergeijk? (1ex) . Een Pestvogel was kortstondig aaanwezig in Someren (1ex) Tijdens de jaarlijkse simultaantelling van Klapeksters op de Strabrechtse-Heide werden 5exx geteld , andere exx werden gezien bij de Ringselvennen (1ex) , en op de Loozerheide (1ex) . Barmsijzen werden gezien bij Heeze (3exx) , en bij de Maaij-Bergeijk (14exx) . Goudvinken werden gezien op de Patersgronden (3exx) .


Grote gele kwikstaart-Eindhoven 03-01-2009 ( Tim Faasen )

vrijdag 2 januari

Grote zilverreigers werden gezien bij de Maaij-Bergeijk (5exx) , en bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Kleine zwanen waren aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp (21exx) . Wilde zwanen waren aanwezig langs de Jansborg-Leenderstrijp (13exx) , en bij Someren-Heide (10exx) . Toendrarietganzen werden gezien langs de Jansborg-Leenderstrijp (3exx) . Kolganzen vlogen over de Jansborg-Leenderstrijp (10exx) . Brandganzen waren aanwezig bij Sterksel (26exx) . Smienten werden gezien langs de Roerdomp-Soerendonk (7exx) . Een IJsvogel werd gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Appelvinken werden gezien in Gestel-Eindhoven (3exx) , en in Geldrop (1ex) .

donderdag 1 januari

Grote zilverreigers werden gezien , langs de Paaldijk-Soerendonk (1ex) , bij het Soerendonks-Goor (1ex) , op de Renheide (1ex) , langs de Sterkselse Aa bij Heeze (1ex) , en bij de Philips-visvijvers-Veldhoven (1ex) . Kleine zwanen waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (12exx , waaronder 2 juv.) , op  de Jansborg (23exx) , en langs de Vlaamseweg-Sterksel (5exx) . Wilde zwanen waren aanwezig op de Jansborg (14exx) . Toendrarietganzen waren aanwezig op de Jansborg (10exx) , op de Renheide (14exx) , bij het Peelven-Sterksel (10exx) , en viel in op het Soerendonks-Goor (1ex) . Kolganzen werden gezien bij de Ringselvennen (46exx) . Brandganzen waren aanwezig bij Sterksel (17exx) . Smienten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (6exx) . Blauwe kiekendieven werden gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) , en op de Malpie-Valkenswaard (1ex) . Wulpen werden gezien bij de Ringselvennen (92exx) . IJsvogels waren aanwezig bij de Maaij-Bergeijk (1ex) , en bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Waterpieper werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Baardmannen  werden gezien bij de Ringselvennen (2exx) . Klapeksters waren aanwezig bij de Ringselvennen (1ex) , en op de Putberg-Soerendonk (1ex) . Barmsijzen waren aanwezig bij de Maaij-Bergeijk (4exx) .