Waarnemingen van Vogels in de Kempen

September

dinsdag 30 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (31exx-slaapplaats) . Een Pijlstaart vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Bontbekplevieren waren aanwezig bij het Kranenmeer (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij het Kranenmeer (1ex) , en bij het Beuven (2exx) . Kemphanen waren aanwezig bij het Kranenmeer (5exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Beuven (8exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beuven (2exx) .

maandag 29 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (26exx-slaapplaats) , en bij de Maaij-Bergeijk (3exx) . Een Rietgans vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bontbekplevier was aanwezig bij het Kranenmeer (1ex) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij het Kranenmeer (4exx) , bij de Zinkplas (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) .  Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Beuven (8exx) , en bij de Zinkplas (3exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . IJsvogels werden gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) , en in het Dommeldal-Veldhoven (1ex) . De eerste Waterpieper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en over telpost-Loozerheide (2exx) . Paapen waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (2exx) . Een Klapekster was kort aanwezig op de Loozerheide (1ex) .     


Zwarte ruiters-Zinkplas-Budel-Dorplein 29-09-2008 ( Rob Bouwman )

zondag 28 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (7exx) , bij Valkenswaard (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren aanwezig bij het Ringselven (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Bonte strandloper waren aanwezig bij het Beuven (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Kemphanen waren aanwezig bij het Beuven (5exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een mooie groep Wulpen was aanwezig bij de Zinkplas (115exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Beuven (8exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Groenpootruiter was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een IJsvogel was aanwezig in de Coevering-Geldrop (1ex) . Een Duinpieper vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , en werden gezien in Gijzenrooij (3exx) , en terplaatse in Gestel-Eindhoven (3exx) . Een Buidelmees werd gehoord bij het Ringselven (1ex) . Een Tapuit werd gezien op de Loozerheide (1ex) . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) . Een Barmsijs vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (7exx) . Een IJsgors vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .


Wulpen-Zinkplas-Budel-Dorplein 28-09-2008 ( Rob Bouwman )

zaterdag 27 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (8exx) , bij het Grafven (13exx) , en bij het Soerendonks-Goor (3exx) . Rietganzen vielen om ca.16.00 uur in op het Soerendonks-Goor (17exx) . Een Bruine kiekendief werd gezien boven de Zinkplas (1ex) . Een Blauwe kiekendief vloog langs telpost-Loozerheide (1vrouwkleed) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Alweer de 15 MORINELPLEVIER van dit najaar vloog langs telpost-Strabrecht . Een Goudplevier vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .Een Bonte strandloper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Kemphanen waren aanwezig bij het Beuven (5exx) , bij het Kranenmeer (1ex) , en bij de Zinkplas (2exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beuven (2exx) Een IJsvogel werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Duinpiepers vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , over de Patergronden (1ex) , en werden gezien in Helmond (1ex) . Een Paap was aanwezig op de Loozerheide (1ex) .Tapuiten waren aanwezig op de Loozerheide (2exx) .De eerste Beflijster van dit najaar vloog over de Strabrechtse-Heide (1ex) . Klapeksters werden gezien bij het Kranenmeer (1ex) , en op de Loozerheide (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) .


 Veldleeuwerik-Loozerheide 27-09-2008 ( Henk Hendriks ) 

vrijdag 26 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (16exx) , bij het Grafven (9exx) , bij de Keijenhurk-Landschotse-Heide (4exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Ooievaars vlogen over Steensel (4exx) . Een Smient was aanwezig op het Beuven (1ex) . Pijlstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (9exx) , en vielen in bij het Beuven . Een Blauwe kiekendief werd gezien op telpost-Loozerheide (1ex) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , later invallend bij het Beuven . Kemphanen waren aanwezig bij het Beuven (3exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Beuven (9exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Een Duinpieper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (6exx) . Tapuiten waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (2exx) Klapeksters waren aanwezig bij het Marijkeven (1ex) , en op de Loozerheide (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (9exx) , en over telpost-Loozerheide (4exx) . Een Appelvink vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .          

donderdag 25 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (4exx) , en bij de Maaij-Bergeijk (11exx) . Blauwe kiekendieven werden gezien op telpost-Loozerheide (1onv.) , en op telpost-Strabrecht (1onv.) . Een Bontbekplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bonte strandloper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .Kemphanen waren aanwezig bij het Beuven (3exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Beuven (9exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Beuven (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . IJsvogels werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Een Draaihals was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Een Roodkeelpieper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , over telpost-Loozerheide (1ex) , en over de Kanaaldijk-Noord in Eindhoven (1ex) . Een Paap was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Een Tapuit werd gezien op de Strabrechtse-heide (1ex) . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) . Een Barmsijs vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Appelvink vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Ortolaan vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .

Vandaag werd door Wil Beeren een 1ste kalenderjaar ,,SPERWERGRASMUS,, gevangen en geringd te Budel-Dorplein  , na ringvangsten op 21-09-1971 / 20-09-1981 / 24-10-1990 / 29-09-2001 alle bij het Beuven/Strabrechtse-Heide ( alle 1st kalenderjaar exx ) , en 1 zichtwaarneming op 02-09-2002 op de Landschotse-Heide , betekende dit het 6de geval in de Kempen en de 5de ringvangst .


Sperwergrasmus ( 1ste kalenderjaar )-Budel-Dorplein 25-09-2008 ( Wil Beeren )

woensdag 24 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (26exx - slaapplaats) , bij het Soerendonks-Goor (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Smienten waren aanwezig op het Beuven (5exx) . Brilduikers waren aanwezig op de Cote d"Or (2exx) . Blauwe kiekendieven werden gezien op telpost-Loozerheide (1onv. mn.+ 1 ad vr.) . Een Smelleken was een tijdje terplaatse op de Loozerheide (1 onv. mn.) . Bontbekplevieren  waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Een MORINELPLEVIER viel om 12.50 uur in bij de telpost-Loozerheide , maar bleef maar kort om daarna in Z.W.  richting weer te vertrekken. Een  Drieteenstrandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1juv.) . Kemphanen waren aanwezig bij het Kranenmeer (8exx) , bij het Grafven (1ex) , bij de Zinkplas (2exx) , en bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Beuven (5exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Grafven (4exx) , bij het Beuven (8exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Paap was aanwezig in de omgeving van telpost-Strabrecht (1ex) . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en over telpost-Loozerheide (2exx)     

dinsdag 23 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Grafven (7exx) . Een Smelleken was kort terplaatse op de Loozerheide (1ad mn) . Bontbekplevieren  waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Kemphanen waren aanwezig bij het Kranenmeer (7exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Grafven (11exx) . Een Groenpootruiter was aanwezig bij het Grafven (1ex) .

maandag 22 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (14exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Smienten waren aanwezig op het Beuven (3exx) . Slechtvalken vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) en waren aanwezig op de Vesteda-Toren in het centrum van Eindhoven (1ex) . Kleine strandlopers waren aanwezig bij het Kranenmeer (2exx) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij het Kranenmeer (3exx) . Kemphanen waren aanwezig bij het Kranenmeer (10exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Beuven (11exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Grafven (3exx) , en bij het Beuven (3exx) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , Paapen waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (2exx) .Tapuiten waren aanwezig op de Loozerheide (5exx) , en op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) . Een Barmsijs vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . De eerste IJsgors van dit najaar vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .       

zondag 21 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Grafven (5exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Smienten waren aanwezig op de Zinkplas (5exx) . Een Brilduiker was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Een Rode wouw vloog over Hapert (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Visarend vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en werden gezien op de Strabrechtde-Heide (1ex) . Slechtvalken vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Bontbekplevieren  waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Een Krombekstrandloper was aanwezig bij het Kranenmeer (1ex) . Kemphanen waren aanwezig bij het Kranenmeer (9exx) , en bij de Zinkplas (3exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Beuven (6exx) Groenpootruiters waren aanwezig bij het Grafven (5exx) . Een IJsvogel was terplaatse op de Langakkers-Leende (1ex) . Roodkeelpiepers vlogen over telpost-Loozerheide (2exx , waarvan 1ex kort terplaatse) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , en over telpost-Loozerheide (2exx) . Paapen waren aanwezig op de Loozerheide (2exx) , en op de Langakkers-Leende (1ex) Tapuiten waren aanwezig op de Loozerheide (2exx) , en op de Strabrechtse-Heide (2exx) . 


IJsvogel-Langakkers-Leende 21-09-2008 ( Marijn Heuts )

zaterdag 20 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Grafven (15exx) , bij het Beuven (9exx) , bij de Maaij-Bergeijk (12exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Smienten waren aanwezig op de Zinkplas (3exx) , en op het Soerendonks-Goor (ca.10exx) . Een Wespendief vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Visarenden vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren aanwezig bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Slechtvalken vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Bontbekplevieren  waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Een Drieteenstrandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1juv.) . Een Krombekstrandloper was aanwezig bij het Kranenmeer (1ex) . Kemphanen waren aanwezig bij het Kranenmeer (10exx) , en bij de Zinkplas (4exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Grafven (6exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Grafven (8exx) , en bij het  Beuven (1ex) . Witgatten werden gezien op een industrieterrein in Eindhoven (2exx) . IJsvogels werden gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) , bij de Maaij-Bergeijk (2exx) , en in Gestel-Eindhoven (1ex) . Een Duinpieper was terplaatse op een industrieterrein in Eindhoven (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Paapen waren aanwezig op de Loozerheide (1ex) , en bij het Kranenmeer (1ex) .Tapuiten waren aanwezig op de Loozerheide (2exx) . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) . Een Appelvink vloog over de Patersgronden (1ex) . Kruisbekken vlogen over de Patersgronden (3exx) , en werden gezien bij het Beuven (1ex) . 

vrijdag 19 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Grafven (4exx) , bij het Beuven (11exx) , bij de Maaij-Bergeijk (9exx) , en bij de Ringselvennen (1ex) . Smienten waren aanwezig op de Zinkplas (3exx) . Een Brilduiker was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een  Zwarte wouw vloog over telpost-Strabrecht (1ex)-(erg schaars in het najaar) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Smelleken vloog over telpost-Strabrecht (1ex) , en was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Slechtvalken vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Bontbekplevieren  waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Een Drieteenstrandloper vloog over telpost-Strabrecht (1juv.) , en viel in bij het Beuven . Kleine strandlopers waren aanwezig bij het Grafven (3exx) . Krombekstrandlopers  waren aanwezig bij het Grafven (1ex) , en bij het Kranenmeer (1ex) . Kemphanen waren aanwezig bij het Kranenmeer (10exx) , en bij de Zinkplas (1ex) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Grafven (5exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Grafven (8exx) . Een Pontische meeuw was terplaatse langs de Zuid-Willems vaart t.h.v. sluis 10 (1ad.) . IJsvogels werden gezien bij de Ringselvennen (2exx) , en bij de Maaij-Bergeijk (2exx) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (10exx) .   

donderdag 18 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Grafven (10exx) , bij het Beuven (9exx) , en bij het Goorven-Neterselse-Heide (2exx) . Smienten waren aanwezig op het Beuven (3exx) . Een Wespendief vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Blauwe kiekendief werd vanavond gezien op de Strabrechtse-Heide (1ringstaart) . Een Visarend vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Slechtvalken werden gezien bij het Kranemeer (1ad) , overvliegend over telpost-Strabrecht (1ex) , en overvliegend Braakhuizen-Geldrop (1ex) . Bontbekplevieren  waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Kleine strandlopers waren aanwezig bij het Grafven (5exx) . Een Krombekstrandloper was aanwezig bij het Kranenmeer (1ex) . Kemphanen waren aanwezig bij het Kranenmeer (10exx) , bij het Grafven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Grafven (5exx) . Tureluurs vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en waren aanwezig bij het Grafven (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Grafven (5exx) , bij het Beuven (2exx) , bij het Kranenmeer (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij het Beuven (1ex) . Een Duinpieper vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Paapen waren aanwezig rond telpost-Strabrecht (6exx) . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) .  

woensdag 17 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Grafven (7exx) , en bij het Beuven (17exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Smienten waren aanwezig op het Beuven (5exx) , op de Zinkplas (6exx) ,  en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Pijlstaarten waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (2exx) . Een  Bruine kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Zilverplevieren waren aanwezig bij het Kranenmeer (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een. Krombekstrandloper was aanwezig bij het Kranenmeer (1ex) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Kemphanen waren aanwezig bij het Kranenmeer (8exx) , en bij de Zinkplas (4exx) . Een mooie groep Wulpen was vanavond aanwezig bij de Zinkplas (225exx) . Zwarte ruiters vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij het Grafven (4exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Grafven (5exx) . Een Pontische meeuw was terplaatse langs de Zuid-Willems vaart (1ad.) . IJsvogels werden  gezien bij het Grafven (1ex) , in Helmond (1ex) , en in Gestel-Eindhoven (1ex) . Een Paap werd gezien bij telpost-Strabrecht (1ex) . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) .  


Pontische meeuw-Zuid-Willemsvaart 17-09-2008 ( Robert Kastelijn )

dinsdag 16 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Grafven (5exx) , en bij het Beuven (5exx) . Smienten waren aanwezig op het Beuven (2exx)  Een Ooievaar was vanavond aanwezig rustend op een lantaarnpaal langs de A67 t.h.v. afslag Geldrop-Heeze (1ex) .. Bontbekplevieren  waren aanwezig bij het Grafven (7exx) . Zilverplevieren  vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en vielen in bij het Kranenmeer. Kleine strandlopers waren aanwezig bij het Grafven (3exx) . Een. Krombekstrandloper was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij het Grafven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Kemphanen waren aanwezig bij het Grafven (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Een Zwarte ruiter was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Groenpootruiters waren  aanwezig bij het Grafven (4exx) . De ,,HOP,, van Mierlo-Hout was vandaag nog steeds aanwezig aan de Heeklaan in de buurt , en op de voetbalvelden ..Een Duinpieper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Paapen werden gezien bij telpost-Strabrecht (2exx) . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) . 

maandag 15 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Grafven (22exx) , bij de Maaij-Bergeijk (7exx) , op de Patersgronden (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (3exx) . Smienten vlogen over telpost-Strabrecht (23exx) . Wespendieven vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en over de Patersgronden (groep van 13exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Loozerheide (3exx) .Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) .Een Slechtvalk vloog over de Patersgronden (1ex) . Bontbekplevieren  waren aanwezig bij het Grafven (6exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , later invallend bij het Grafven . Kleine strandlopers vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en vielen later in bij het Grafven . Een Bonte strandloper was aanwezig bij het Grafven (1ex) .  Kemphanen waren aanwezig bij het Kranenmeer (2exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Groenpootruiters waren  aanwezig bij het Grafven (8exx) . Een Witgat vloog over de Patersgronden (1x) . IJsvogels werden  gezien bij het Grafven (1ex) , en bij de Maaij-Bergeijk (2exx) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over de Patersgronden (2exx) . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over de Patersgronden (5exx) .  

zondag 14 september

Zeer bijzonder , was het aantal Dodaarzen op het Goorven-Neterselse-heide (110exx) , Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven/slaapplaats (32exx) , op de Patersgronden (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Het was een goede dag voor Zwarte ooievaars in de Kempen , de volgende exx werden gezien: 2exx waren tot 10.41 uur aanwezig bij het Grafven , en zijn toen vertrokken , waarschijnlijk vlogen deze vogels om 11.09 uur over de Patersgronden , verder vlogen er om 11.15 uur 2exx , en om 11.48 uur 3exx over telpost-Loozerheide , maar de mooiste groep vloog om 10.45 uur over de Landschotse-Heide , namelijk 10exx in 1 groep samen met 5 Ooievaars .


Zwarte ooievaars-telpost-Loozerheide 14-09-2008 ( Rene Weenink )

Smienten waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Rode wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) , en over telpost-Strabrecht (5exx) . en over de Patersgronden (6exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (7exx) , over telpost-Loozerheide (14exx) , over de Patersgronden (1ex) , en over het Goorven-Neterselse-Heide (1ex) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1mn+1 vr..kleed) . Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (3exx) . Een Roodpootvalk vloog over telpost-Strabrecht (1vr.) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Strabrecht (1ex) , en over de Patergronden (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Kraanvogels trokken over Eersel (12exx) . Een Bontbekplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Kemphanen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Zwarte ruiter was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Groenpootruiters waren  aanwezig bij het Grafven (11exx) , en vlogen over de Patersgronden (1ex) . Een Witgat was aanwezig bij het Kranenmeer (1ex) . IJsvogels werden  gezien bij het Beuven (1ex) , en op de Patergronden (2exx) . Een Duinpieper vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Paapen waren aanwezig op de Loozerheide (3exx) .Tapuiten waren aanwezig op de Loozerheide (3exx) . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) . Kruisbekken vlogen over de Patergronden (2exx)
 

zaterdag 13 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven/Grafven (28exx) . Purperreigers vlogen over telpost-Loozerheide (1 lijntje van 11 EXX vlogen om 14.37 uur in  Z.O. richting ) . Smienten vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , en waren aanwezig op het Soerendonks-Goor (5exx) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Rode wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (14exx) , over telpost-Loozerheide (10exx) , over de Patersgronden (3exx) , en waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) , en bij het Beuven (2exx) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1mn+1 vr..kleed) . Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , over telpost-Loozerheide (2exx) , over de Patersgronden (2exx) , en waren aanwezig bij het Soerendonks-Goor (2exx) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over het Soerendonks-Goor (2exx) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Bontbekplevieren  waren aanwezig bij het Kranenmeer (4exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) .Goudplevieren vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) .  Kleine strandlopers vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) .  Bonte strandlopers waren aanwezig bij het Kranenmeer (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex ,die zich later bij het ex van het Kranenmeer voegde) . Kemphanen vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Regenwulpen vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Zwarte ruiters vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij het Grafven (9exx) , en bij het Soerendonks-Goor (2exx) . Groenpootruiters waren  aanwezig bij het Kranenmeer (6exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Witgat was aanwezig bij het Kranenmeer (1ex) .Zwarte sterns waren aanwezig bij de Ringselvennen (6 onv.) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1 onv.) . Een IJsvogel werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Duinpiepers vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) , over het Kranenveld-Soerendonk (1ex) , en waren terplaatse op het Kranenveld (4exx) . Langs de Randweg-Noord in Budel werden in een groep Gele kwikstaarten-3 Noodse kwikstaarten en 1 Engelse kwikstaart gezien) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) . Een Appelvink vloog over de Patersgronden (1ex) . Een Kruisbek vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .

vrijdag 12 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (7exx) . Smienten vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij het Beuven (1ex) . Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Smelleken vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .Bontbekplevieren  waren aanwezig bij het Kranenmeer (3exx) . Een Goudplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .Een Bonte strandloper was aanwezig bij het Kranenmeer (1ex) . Een Zwarte ruiter was aanwezig bij het Kranenmeer (1ex) . Een Groenpootruiter was aanwezig bij het Kranenmeer (1ex) . Zwarte sterns vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Ortolanen vlogen over telpost-Strabrecht (3exx , waarvan 2exx kort terplaatse naast de telpost ).      

donderdag 11 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (17exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Smient was aanwezig op het Beuven (1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , over telpost-Strabrecht (5exx) , en over Gestel-Eindhoven (1ex) . Het was vandaag TOPDAG voor Bruine kiekendieven , er vlogen maar liefst 51exx door/over de Kempen en wel op de volgende plaatsen: telpost-Strabrecht (25exx) , telpost-Loozerheide (21exx) , over Gestel-Eindhoven (2exx) , over het Laagveld-Leenderbos (1ex) , en terplaatse bij het Beuven (2exx) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren terplaatse in de omgeving van het Grafven (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Bontbekplevieren  waren aanwezig bij het Kranenmeer (4exx) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij het Kranenmeer (1ex) . Een Tureluur vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters waren  aanwezig bij het Beuven (3exx) . Bosruiters waren  aanwezig bij het Beuven (1ex) , en bij het Grafven (1ex) . IJsvogels werden gezien bij het Beuven (1ex) , en terplaatse op de Langakkers-Leende (2exx) . De ,,HOP,, van Mierlo-Hout was vandaag nog steeds aanwezig aan de Heeklaan . Duinpiepers vlogen over telpost-Loozerheide (liefst 6exx) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Tapuiten waren aanwezig op de Langakkers-Leende (2exx) . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (33exx) , en over het Laagveld-Leenderbos (21exx) .


Hop-Mierlo-Hout 11-09-2008 ( Frank Neijts )

woensdag 10 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Grafven (12exx) . Ooievaars vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en vanmiddag om 13.15 uur vloog een groep van maar liefst 41exx over het Loo-Bergeijk in Z.W. richting . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) , en over telpost-Strabrecht (6exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (9exx) , over telpost-Loozerheide (8exx) , over Eckart-Eindhoven (1ex) , en over het Leenderbos (1ex) ,. Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Kraanvogels vlogen om 11.50 uur over Duizel (3exx) . Een  Bontbekplevier vloog over telpost-Strabrech (1ex) . Kleine strandlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Een Kemphaan was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Grafven (15exx) , Groenpootruiters waren  aanwezig bij het Grafven (5exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een  Bosruiter was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Groenpootruiters waren  aanwezig bij het Beuven (3exx) vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . De ,,HOP,, van Mierlo-Hout was vandaag nog steeds aanwezig aan de Heeklaan , naar verluidt is deze vogel al sinds 4 september hier aanwezig . Duinpiepers vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Diversen Tapuiten werden waargenomen op diversen heidevelden . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) . Een  Kruisbek vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Ortolaan vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .


Hop-Mierlo-Hout 10-09-2008 ( Rob Bouwman )

dinsdag 9 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (4exx) , en bij het Grafven (12exx) . Zwarte ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Strabrecht (8exx) , en over Gestel-Eindhoven (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (15exx) , en over telpost-Loozerheide (7exx) , en waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Een Blauwe kiekendief werd gezien bij het Marijkeven (1 onv. mn) . Een Visarend vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Slechtvalken  vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en waren aanwezig bij het Grafven (1 onv.) . Bontbekplevieren vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Bonte strandloper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Kemphaan was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Grafven (12exx) , en bij het Kranenmeer (2exx) . Een Tureluur vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .Groenpootruiters waren  aanwezig bij het Kranenmeer (3exx) , bij het Grafven (5exx) , en op de Plateaux (1ex) . Bosruiters waren aanwezig bij het Grafven (1ex) , en op de Plateaux (1ex) .Witgatten waren aanwezig op de Plateaux (3exx) . Een Zwarte stern vloog over telpost-Strabrecht (1ex) Een mooie waarneming , was die van een ,,HOP,, die vanochtend en vanmiddag werd gezien bij de voetbalvelden aan de Heeklaan te Mierlo-Hout (1ex) . Een goede dag voor Duinpiepers , er werden maar liefst 13exx waargenomen , en wel over telpost-Strabrecht (7exx) , en over telpost-Loozerheide (5exx) , en terplaatse op de Plateaux (1ad) .  Paapen waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (verscheidene exx) , en op de Loozerheide (6exx) . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) .

maandag 8 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (15exx) , en bij het Waschven (1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) , en over de Patersgronden (2exx) , Blauwe kiekendieven waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1mn) , en op de Patersgronden (1mn) . Een Grauwe kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1ad. mn.) . Visarenden vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over de Patersgronden (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Bontbekplevieren  waren aanwezig bij het Kranenmeer (2exx) . Een Kemphaan was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Grafven/Kranenmeer (15exx) . Tureluurs waren aanwezig bij het Grafven (1ex) , het Kranenmeer (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters waren  aanwezig bij het Kranenmeer (4exx) , en bij het Grafven (5exx) . Bosruiters waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Paapen waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (verscheidene exx) , en op de Loozerheide (3exx) .Tapuiten waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (verscheidene exx) , en op de Loozerheide (5exx) . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) . Kruisbekken vlogen over de Patersgronden (3exx) .

zondag 7 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (12exx) , bij het Grafven (5exx) , bij de Maaij-Bergeijk (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (7exx , later invallend bij het Beuven) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Een  Purperreiger is nog steeds aanwezig in de Pan-Maarheeze (1 juv.ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) , en over telpost-Strabrecht (3exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (8exx) , over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij het Beuven (2exx) , bij de Zinkplas (1ex) , en op de Plateaux (1ex) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1mn) , en waren aanwezig bij het Marijkeven (1 onv.mn) .  Grauwe kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1ad mn) , en over telpost-Strabrecht (1 ringstaart) . Een Visarend vloog over telpost-Strabrecht (1ex , en viel in bij het Beuven) . Een Smelleken werd gezien op de Plateaux (1ex) . Een jagende Slechtvalk werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Bontbekplevieren  waren aanwezig bij het Kranenmeer (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Krombekstrandlopers vlogen over telpost-Strabrecht (groep van 8exx) , en vielen in bij het Kranenmeer . Een Kemphaan was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Grafven/Kranenmeer (15exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Tureluur vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters waren  aanwezig bij het Kranenmeer (3exx) , bij het Grafven (7exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (8exx) . Bosruiters waren aanwezig bij het Grafven (3exx) . Een Oeverloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Zwarte sterns waren  aanwezig bij de Zinkplas (6 juv. exx) . IJsvogels werden gezien bij het Beuven (1ex) , en op de Plateaux (1ex) . Een Draaihals werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Duinpiepers vlogen over telpost-Loozerheide (4exx - waaronder 1 groepje van 3exx) , en over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Paapen waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (17exx) , op de Langakkers-Leende (2exx) , en op de Loozerheide (1ex) .Tapuiten waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (6exx) , en op de Loozerheide (2exx) . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Loozerheide (8exx) . Een Goudvink vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .


Purperreiger (juveniel)-07-09-2008 de Pan-Maarheeze ( Rene Weenink )   

zaterdag 6 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Grafven (12exx) .Een   Purperreiger is nog steeds aanwezig in de Pan-Maarheeze (1ex) . Een Ooievaar vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (12exx) , en over de Patergronden (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) , over de Patersgronden (2exx) , en werden gezien bij het Beuven (2exx) , en bij Bergeijk (1ex) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1mn) , over de Patersgronden (1ad mn+1 onv. mn) , en werden gezien bij het Marijkeven (1 onv. mn) .  Een Visarend vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Bontbekplevieren  waren aanwezig bij het Kranenmeer (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een mooie groep van  6 MORINELPLEVIEREN vlogen langs telpost-Loozerheide , en waren kort terplaatse op de akker achter de telpost . Bonte strandlopers waren aanwezig bij het Kranenmeer (5exx) . Een Kemphaan vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Grafven (14exx)  . Groenpootruiters waren  aanwezig bij het Kranenmeer (5exx) , bij het Grafven (5exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Oeverloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) .  Duinpiepers vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) , waarvan 2exx kort terplaatse . Grote gele kwikstaarten  vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Paapen waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (28exx) , in de Pan-Maarheeze (4exx) , en op de Patersgronden (2exx) . Tapuiten waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (8exx) , en in de Pan-Maarheeze (1ex) . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) . Een  Kruisbek vloog over telpost-Loozerheide (1ex)


 Duinpieper-Loozerheide 06-09-2008 ( Henk Hendriks )

vrijdag 5 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (12exx) . Een  Purperreiger is nog steeds aanwezig in de Pan-Maarheeze (1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , en waren aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1 mn) . Een Visarend vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Slechtvalk vloog over telpost-Strabrecht (1 onv.) . Bontbekplevieren  waren aanwezig bij het Kranenmeer (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Bonte strandlopers waren aanwezig bij het Kranenmeer (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Kemphanen  waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Grafven (11exx) .Groenpootruiters waren aanwezig bij het Kranenmeer (5exx) , bij het Grafven (8exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Bosruiters waren aanwezig bij het Grafven (1ex) , en bij het Kranenmeer (1ex) . Zwarte sterns waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Paapen waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (27exx) . Tapuiten waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (25exx) . Een Klapekster is aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (15exx) .

donderdag 4 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (11exx) . Een  Zwarte ooievaar was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig op de Loozerheide (2exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1 jonge mn) . Een Visarend was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ad) . Bontbekplevieren  waren aanwezig bij het Kranenmeer (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Krombekstrandloper was aanwezig bij het Grafven (1ex Kemphanen  waren aanwezig bij het Grafven (4exx) .  Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Grafven (5exx) , bij het Kranenmeer (8exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Grafven (9exx) , en bij het Kranenmeer (5exx) . Bosruiters waren aanwezig bij het Grafven (4exx) , en bij het Kranenmeer (1ex) . Een Oeverloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . De juv.Steenloper was nog steeds aanwezig bij het Kranenmeer . Zwarte sterns waren aanwezig bij het Beuven (3exx) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Paapen waren aanwezig op de Loozerheide (3exx) . Tapuiten waren aanwezig op de Loozerheide (6exx) . Een Goudvink vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .

woensdag 3 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (18exx) , bij het Grafven (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Een  Zwarte ooievaar was aanwezig bij het Grafven (1ex) .  Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren terplaatse op de Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) , en over telpost-Strabrecht (2exx) .  Visarenden vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren aanwezig bij de Ringselvennen (1ex) . Een  Smelleken vloog over telpost-Loozerheide (1mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Bontbekplevieren  waren aanwezig bij het Kranenmeer (2exx) . Een Krombekstrandloper was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Kemphanen  waren aanwezig bij het Grafven (4exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Grafven (17exx) ,  Groenpootruiters waren aanwezig bij het Grafven (8exx) , en bij het Kranenmeer (5exx) , Bosruiters waren aanwezig bij het Grafven (5exx) . Een Oeverloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . De juv.Steenloper was nog steeds aanwezig bij het Kranenmeer . Zwarte sterns vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) , en vielen in bij het Beuven waar zich al 2exx bevonden , later zijn 4exx vertrokken en bleven er 3exx achter op het Beuven . Een IJsvogel werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Tapuiten waren aanwezig op de Loozerheide (3exx) , en op de Langakkers-Leende (1ex) . Een Paap was aanwezig op de Langakkers-Leende (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over telpost-Strabrecht (2exx)


 Zomertortel (juveniel)-Maarheeze 03-09-2008 ( Rene Weenink )

dinsdag 2 september

Een Geoorde fuut was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (10exx) .Een  Purperreiger werd  vanavond gezien , opvliegend uit een moerassig terreintje in de Pan-Maarheeze (1ex) . Zwarte ooievaars vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en waren aanwezig bij het Grafven (1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij het Beuven (1ex) . Visarenden vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , Een  Smelleken vloog over telpost-Strabrecht (1mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (3exx) . Een Kleine plevier was aanwezig bij de plasjes tussen het Beuven en het Starven (1juv.) .


Kleine plevier (juveniel)-Strabrechtse-Heide 02-09-2008 ( Rob Bouwman )

Een Bontbekplevier was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Krombekstrandlopers waren aanwezig bij het Grafven (2exx) , Kemphanen  waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Grafven (14exx) , bij het Kranenmeer (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (groep van 15exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Grafven (9exx) , bij het kranenmeer (5exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Bosruiters waren aanwezig bij het Grafven (8exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Witgat werd gezien bij het Grafven (1ex) . Een Oeverloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Steenloper vloog over telpost-Strabrecht (1 juv.) , en viel in bij het Kranenmeer . Zwarte sterns waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Een Paap was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Een Tapuit was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (15exx) .

maandag 1 september

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Grafven (9exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Zwarte ooievaars vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en waren aanwezig bij het Grafven (1ex) Ooievaars vlogen over de Landschotse-Heide (3exx) . Een Pijlstaart was aanwezig op de Zinkplas (1vr.) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (15exx) , over telpost-Strabrecht (5exx) , over het Grafven (1ex) , over de Coevering-Geldrop (4exx) , en werden gezien op de Langakkers-Leende (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (12exx) , over telpost-Strabrecht (2exx) , en waren aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Grauwe kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1ad. mn.) . Visarenden vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over telpost-Strabrecht (2exx) , en werden gezien boven de Landschotse-heide (1ex) . Smellekens vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1 onv.) . Een Krombekstrandloper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) , en viel in bij het Grafven . Bonte Strandlopers vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren aanwezig bij het Grafven (1ex) . Kemphanen vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren aanwezig bij het Grafven (2exx) , Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Grafven (17exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) .Een Tureluur werd gezien op de Landschotse-Heide (1ex). Groenpootruiters waren aanwezig bij het Grafven (16exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Bosruiters waren aanwezig bij het Grafven (3exx) . Een Witgat werd gezien bij het Grafven (1ex) . Een Oeverloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een erg fraaie waarneming ,  was die van een ,, REUZENSTERN,, (1adult) , die boven het Beuven werd ontdekt , en na korte tijd wegvloog richting  Zuid . Zwarte sterns waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Een IJsvogel werd gezien op de Langakkers-Leende (1ex) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over Lierop (1ex) , en werden gezien op de Langakkers-Leende (1ex) . Tapuiten werden gezien op de Strabrechtse-Heide (div. exx) , en op de Loozerheide (1ex) . Een Paap was aanwezig op de Langakkers-Leende (1ex) , en ook op de Strabrechtse-Heide waren div. exx aanwezig . Een Kruisbek vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .