Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Augustus

zondag 31 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , bij het Grafven (8exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een  Zwarte ooievaar vloog over telpost-Strabrecht (1ex) , en viel in bij het Grafven . Ooievaars vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Brandganzen vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) . Een Bergeend vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Zomertaling was aanwezig op het Grafven (1ex) .  Wespendieven vlogen over telpost-Strabrecht (14exx) , en over telpost-Loozerheide (53exx , waarvan 1 groep van 50 exx ) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (12exx) , over telpost-Loozerheide (22exx) , en waren aanwezig bij het Beuven (2exx) , en bij de Ringselvennen (2exx) . Grauwe kiekendieven vlogen over telpost-loozerheide (3exx) . Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (6exx) , over telpost-Loozerheide (5exx) , over de Maaij-Bergeijk (1ex) , en over de Plateaux (1ex) . Een Smelleken vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1 onv.) . Een Bontbekplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Goudplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Regenwulpen vlogen over de Ringselvennen (3exx) .  Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Grafven (11exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Grafven (11exx) , Bosruiters waren aanwezig bij het Grafven (3exx) . Een Witgat was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Een Oeverloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Zwarte sterns vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en waren aanwezig bij de Ringselvennen (3exx) . Een IJsvogel werd gezien bij het Beuven (1ex) . Een  Draaihals was aanwezig bij het Ringselven (1ex) . Duinpiepers vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig op het Kranenveld-Soerendonk (1ex) . Een Engelse gele kwikstaart was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .  Paapen waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (13exx) , op de Loozerheide (8exx) , en op de Plateaux (2exx) . Tapuiten waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (4exx) , op de Loozerheide (7exx) , en op de Plateaux (15exx) . Een Klapekster was aanwezig op de Strabrechtse-heide (1ex) . Een Kruisbek vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Goudvinken werden gezien in Lierop (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Ortolanen vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) .


Tapuit-Loozerheide 31-08-2008 ( Rob Bouwman )

zaterdag 30 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (4exx) . Zwarte ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en voegden zich bij de 2exx die al aanwezig waren bij het Grafven (dus 4exx nu) De  5 Ooievaars van het gemeentehuis van Reusel , vertrokken om 09.30 uur richting Postel , en 1ex vloog over telpost-Loozerheide .  Wespendieven vlogen over de Patersgronden (1ex) , over telpost-Loozerheide (4exx0 , en werden gezien bij Lierop (1ex) , en op de Plateaux (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (8exx) , over de Patersgronden (1ex) , over telpost-Loozerheide (3exx) , en waren aanwezig bij het Beuven (2exx) , Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (3exx , waarvan 1ex had overnacht) .Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide (2exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Grafven (6exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Grafven (6exx) , en op de Plateaux (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Bosruiters vlogen over telpost-Strabrecht (7exx) . Een Witgat was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Een Oeverloper werd gezien op de Plateaux (1ex) . IJsvogels werden gezien bij het Beuven (1ex) , in Gestel-Eindhoven (1ex) , op de Plateaux (1ex) , op de Loozerheide (1ex) , en terplaatse op de Langakkers-Leende (2exx) . Een  Duinpieper vloog over telpost-Strabrecht (1ex)  Paapen waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (16exx) , en op de Plateaux (14exx) . Tapuiten waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (7exx) , en op de Plateaux (6exx) . Een Klapekster was aanwezig op de Strabrechtse-heide (1ex) . Kruisbekken vlogen over  telpost-Strabrecht (2exx) .


IJvogel-Langakkers-Leende 30-08-2008 ( Marijn Heuts ).

vrijdag 29 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (7exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Zwarte ooievaars waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Een groep van 15 Ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht , en 5 Ooievaars waren vanavond aanwezig op het gemeentehuis van Reusel . Wespendieven vlogen over telpost-Strabrecht (3exx)  . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1 onv.) , en waren aanwezig bij het Beuven (2 onv.) . Een  Visarend vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Alweer de 7+8 ste Morinelplevier van dit najaar  in de Kempen , vlogen over telpost-Strabrech(11.10 uur) , en bleven ca. 10 min rondjes vliegen in de omgeving van de telpost (1 ad + 1onv.) . Een Goudplevier vloog over het Grafven (1ex) . Een onbekend aantal Regenwulpen vloog vannacht over de Hasselsvennen-Leenderbos . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Grafven (6exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Grafven (8exx) . Bosruiters waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Witgatten waren aanwezig bij het Grafven (3ex) , en vlogen over de Hasselsvennen-Leenderbos (1ex) . Een Oeverloper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een IJsvogels werden gezien bij het Beuven (1ex) , en bij Sterksel (1ex) .Een Draaihals was aanwezig op de Loozerheide (1ex0 . Paapen waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (4exx) .Tapuiten waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (7exx) . Kruisbekken vlogen over  telpost-Strabrecht (3exx) , en over Sterksel (6exx) , en werden gezien in de Hubertusbossen-Heeze (14exx) .


  Tapuit-Strabrechtse-Heide 29-08-2008 ( Robert Kastelijn )

donderdag 28 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (5exx) , en bij het Grafven (2exx) . Zwarte ooievaars waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Een  Wespendief vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Bruine kiekendieven waren aanwezig bij het beuven (2exx) ,  Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Grafven (6exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Grafven (10exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bosruiter was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Witgatten waren aanwezig bij het Grafven (2ex) . Een Geelpootmeeuw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een IJsvogel werd gezien in de Coevering-Geldrop (1ex) . Een  Draaihals werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Een Grote gele kwikstaart was aanwezig op de Langakkers-Leende (1ex) . Een vroege Kramsvogel vloog over de Langakkers-Leende (1ex0 . Kruisbekken vlogen over  telpost-Strabrecht (2exx) , en over de Coevering-Geldrop (12exx) .

woensdag 27 augustus

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Een Zomertaling was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Een  Visarend was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een mooie waarneming , betrof 2 Morinelplevieren die om 11.30 uur langs telpost-Loozerheide in W.Z.W. richting vlogen . Een Groenpootruiter was aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Oeverloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een  Draaihals was aanwezig bij het Ringselven (1ex) . Een Duinpieper was terplaatse op de Loozerheide (1ex) .

dinsdag 26 augustus

Zwarte ooievaars waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Wespendieven vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Bruine kiekendieven waren aanwezig bij het beuven (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij de Ringselvennen (1ex) . Een Goudplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Grafven (6exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Grafven (6exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Witgat was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Een  Draaihals werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Paapen waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (12exx) . Tapuiten waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (3exx) . Kruisbekken vlogen over  telpost-Strabrecht (4exx).

maandag 25 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (4exx) , en bij het Grafven (4exx) . Zwarte ooievaars waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Een Ooievaar vloog over telpost-Patersgronden (1ex) .  Zomertalingen waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (17exx) , over telpost-Patersgronden (8exx) , en waren terplaatse op de Langakkers-Leende (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij het Beuven (3exx) . Visarenden vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over telpost-Strabrecht (3exx) , en waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Regenwulpen vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Grafven (6exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Grafven (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . IJsvogels werden gezien op de Langakkers-Leende (2exx) . Een Paapje werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Een Tapuit was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) .  Kruisbekken werden gezien op het Wellenseind-Lage-Mierde (32exx) .

zondag 24 augustus

 Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (6exx) , en bij het Grafven (1ex) . Zwarte ooievaars waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Een groep van 17 Ooievaars vlogen over telpost-Loozerheide . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (11exx) , over telpost-Strabrecht (4exx) , en werden gezien in Veldhoven (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) , over telpost-Strabrecht (2exx) , en waren aanwezig bij het Beuven (4exx) .  Visarenden vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , over de Strabrechtse-Heide (1ex) , en waren aanwezig bij de Ringselvennen/Zinkplas (2exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (3exx) . Bontbekplevieren  vlogen over telpost-Strabrecht (6exx) . Een Goudplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Zilverplvieren vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Regenwulpen vlogen over telpost-Loozerheide (14exx) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Grafven (5exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Grafven (6exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Witgatten waren aanwezig bij het Grafven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (7exx) . Een intrigerende waarneming , was die van : 2 JAGERS SPEC. die om 08.50 uur langs telpost-Strabrecht in   Z.W. richting vlogen (vermoedelijk betrof het hier ( kleine/kleinste )IJsvogels werden gezien bij het Beuven (1ex) , en op de Langakkers-Leende (2exx) . Draaihalzen waren vandaag aanwezig op de Loozerheide (2exx) , en bij het Ringselven (1ex) . Een Duinpieper vloog  over telpost-Loozerheide (1ex) . Paapen werden gezien bij telpost-Strabrecht (3exx) , op de Loozerheide (4exx) , op de Langakkers-Leende (1ex) , en bij het Kranenmeer-Strabrechtse-Heide (2ex) . Tapuiten waren aanwezig op de Loozerheide (1ex) , en op de Strabrechtse-heide (1ex) . Een Buidelmees vloog  over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Een Goudvink vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .


Draaihals-Loozerheide 24-08-2008   ( Rob Bouwman )

zaterdag 23 augustus

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (8exx) , en bij het Grafven (5exx) (deels dezelfde?) . Zwarte ooievaars waren aanwezig bij het Grafven (2exx) , en werden gezien tussen Stiphout-Aarle-Rixtel (5exx) . Een Brilduiker was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (28exx) , over telpost-Strabrecht (10exx) , en over telpost-Patersgronden (1ex) Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , over telpost-Strabrecht (2exx) , en waren aanwezig bij het Beuven (3exx) . Een Grauwe kiekendief vloog over telpost-Patersgronden (1ad vr.) . Het 1ste Smelleken van dit najaar vloog langs telpost-Patersgronden (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2ad) . Regenwulpen vlogen over telpost-Loozerheide (5exx). Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Grafven (5exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Grafven (7exx) , vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Witgatten  vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) .  IJsvogels werden gezien bij het Beuven (1ex) , en in Helmond (1ex) Een Draaihals werd gezien bij het Beuven (1ex) . Een Duinpieper werd gezien bij het Beuven (1ex) . Paapen waren aanwezig op de Loozerheide (5exx) , en op de Strabrechtse-Heide (3exx) . Een Tapuit was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) ,


Wespendief-telpost-Loozerheide 23-08-2008 ( Rene Weenink )

vrijdag 22 augustus

Een Geoorde fuut was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (2exx) , en bij het Grafven (1ex) . Zwarte ooievaars waren aanwezig bij het Grafven (2exx) .  Een Krooneend was nog aanwezig op de Zinkplas (1vr) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) , over telpost-Strabrecht (6exx) , en waren aanwezig op de Loozerheide (1ex) , bij het Beuven (1ex) , en bij de Ringselvennen (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , over telpost-Strabrecht (2exx) , en waren aanwezig bij het Beuven (4exx) . Visarenden waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , waarvan 1ex zich bij de 2 al aanwezige exx van de Ringselvennen voegde . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2ad) . Een Kleine plevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Erg Fraai , was het groepje van 3 Morinelplevieren dat om 08.35 uur langs telpost-Loozerheide  in Z. richting vloog.  Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Grafven (3exx) . Groenpootruiter waren aanwezig bij het Grafven (6exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Witgat vloog over telpost-Strabrecht (1ex) , en was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij het Ringselven (2exx) . IJsvogels werden gezien bij het Grafven (1ex) , en bij de Zinkplas (1ex) . Een  Draaihals werd gezien op telpost-Strabrecht (voorbijtrekkend in een groep mezen) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Paapen waren aanwezig op de Loozerheide (10exx) , en op de Strabrechtse-Heide (5exx) . Een Tapuit was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Een Rietzanger werd gezien bij het Ringselven (1ex) . Een Buidelmees werd gezien bij het Ringselven (1juv.) . Een Klapekster was aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over de Ringselvennen (1ex) .


Visarend-Ringselven 22-08-2008 ( Rene Weenink )

donderdag 21 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (7exx) , en bij het Grafven (1ex) .  Zwarte ooievaars waren aanwezig bij het Grafven (2exx) .  Een Krooneend was nog aanwezig op de Zinkplas (1vr) Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) , over telpost-Strabrecht (3exx) , en waren aanwezig op de Loozerheide (1ex) , en op de Strabrechtse-Heide (1ex) .Een  Rode wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , over telpost-Strabrecht (4exx) , en waren aanwezig bij het Beuven (3exx) , en bij het Ringselven (1ex) . Visarenden waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2ad) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Groenpootruiter waren aanwezig bij het Grafven (6exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Bosruiters waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Een Witgat werd gezien bij het Grafven (1ex) Een IJsvogel werd gezien bij het Beuven (1ex) . Een Draaihals was terplaatse op de Loozerheide (1ex) . Paapen waren aanwezig op de Loozerheide (7exx) , en op de Strabrechtse-Heide (2exx) . Een Tapuit was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Een vroege Kramsvogel werd gezien op telpost-Loozerheide (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) .


Rode wouw-telpost-Loozerheide 21-08-2008 ( Ruud Bouwman )
 

woensdag 20 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (4exx) , en bij het Grafven (1ex) . Zwarte ooievaars waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . De LEPELAAR (onv.) was ook vandaag nog aanwezig bij de Zinkplas (1 onv.).


Lepelaar-Ringselven 20-08-2008 ( Rob Bouwman )

Een Krooneend was nog aanwezig op de Zinkplas (1vr) .Een Brilduiker was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Wespendieven  werden gezien op de Loozerheide (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1ad vr+2 onv.) , en werden gezien bij het Beuven (3 onv.) , op de Loozerheide (1vr) , en bij de Zinkplas (1vr) . Visarenden waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Een Slechtvalk werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Een Kleine strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) .Bonte strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Groenpootruiter waren aanwezig bij het Grafven (6exx) , bij de Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) .  Bosruiters vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Witgatten waren aanwezig bij het Grafven (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Oeverloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Paapen waren aanwezig op de Loozerheide (15exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) .

dinsdag 19 augustus

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Een Roerdomp werd gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (5exx) , en bij de Maaij-Bergeijk (2exx)Zwarte ooievaars waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Een fraaie ontdekking , was een  LEPELAAR (onv.)  die zich bij de Zinkplas bevond .


Lepelaar-Ringselven 19-08-2008 ( Rob Bouwman )

Een Krooneend was aanwezig op de Zinkplas (1vr) . Een Brilduiker was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) , over telpost-Strabrecht (7exx) , over de Rulse-Dommelbeemden (1ex) , en waren aanwezig op de Loozerheide (4exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) , over telpost-Strabrecht (4exx) , over de Zinkplas (1ex) , en waren aanwezig bij het Beuven (3exx) . Visarenden vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx,waarvan 1ex waarschijnlijk de trekkker van telposr-Loozerheide was) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1 onv.) .Een Bontbekplevier was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Regenwulp vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Zwarte ruiters waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Groenpootruiter waren aanwezig bij het Grafven (6exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Witgatten waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en bij Vaarle-Nuenen (1ex) .  Een Geelpootmeeuw werd gezien bij het Ringselven (1ex) . IJsvogels werden gezien bij de Ringselvennen (1ex) , bij Heeze (1ex) , in de Rulse-Dommelbeemden (1ex) , en in Braakhuizen-Geldrop (1ex) . Een Duinpieper vloog over telpost-Loozerheide , en viel in op de akker achter de telpost en was een tijdje terplaatse (1ex) . Paapen waren aanwezig op de Loozerheide (5exx) . Een Tapuit was eveneens aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over de Langakkers-Leende (10exx) .

maandag 18 augustus

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) . Een Purperreiger was terplaatse op de Langakkers-Leende (1 juveniel ) . Een groep van 21 Ooievaars was vanmiddag en vanavond terplaatse in de omgeving van de ,,oude hangaar,, in Meerhoven .


Purperreiger ( juveniel )-Langakkers-leende 18-08-2008 ( Roel Winters )

 


Ooievaars-Meerhoven 18-08-2008 ( Frank Neijts )

 Een  Zwarte wouw werd gezien op de Plateaux (1ex) .  Wespendieven vlogen over telpost-Loozerheide (8exx) , en waren aanwezig op de Loozerheide (4exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en waren aanwezig bij de Ringselvennen (1ex) , en bij de Maaij-Bergeijk (1ex) .  Visarenden vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) , en werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ad) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1 onv.) . Regenwulpen vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Een Oeverloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Geelpootmeeuw vloog over telpost-Loozerheide (1ad) . IJsvogels werden gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) , en op de Langakkers-Leende (1ex) . Een Tapuit was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Paapen werden gezien op de Langakkers-Leende (2exx) .

 

zondag 17 augustus

Geoorde futen waren aanwezig op her Waschven-Strabrechtse-Heide (2exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (8exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) . Zwarte ooievaars waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Wespendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en werden gezien op de Loozerheide (2exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (3vr) , en over telpost-Loozerheide (2mn+1vr) , en werden gezien bij het Beuven (1vr+2onv.) . Blauwe kiekendieven werden gezien , over telpost-Strabrecht (1 jonge mn) , en op de Strabrechtse-Heide (1vr) . Een Grauwe kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1ad mn) . Visarenden vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , over telpost-Loozerheide (1ex) , en was terplaatse bij de Zinkplas (1ex) . Slechtvalken vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en waren aanwezig op/bij de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . De volgende steltlopers vlogen over telpost-Strabrecht : Kleine plevier-1ex , Bontbekplevier-1ex , Krombekstrandloper-1ex , Regenwulp-9exx , Zwarte ruiter-2exx , Groenpootruiter-6exx , Witgat-1ex , Bosruiter-3exx , verder zaten er nog  Zwarte ruiters bij het Grafven (2exx) , en een Groenpootruiter bij de Zinkplas (1ex) ,  Oeverlopers zaten bij de Zinkplas (2exx) . Een Geelpootmeeuw was aanwezig bij het Ringselven ( 1ex-3de winter) . Een Zwarte stern vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . IJsvogels werden gezien bij het Beuven (1ex) , bij de Zinkplas (2exx) , en bij Ekkersweijer (1ex) . Een Draaihals werd gezien op de Patergronden (1ex) . Tapuiten werden gezien op de Loozerheide (3exx) , en in de omgeving van telpost-Strabrecht (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op de Strabrechtse-heide (1ex) .  Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (15exx) .


Geelpootmeeuw-Ringselven 17-08-2008 ( Rob Bouwman )

zaterdag 16 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (5exx) . Zwarte ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en voegde zich bij een ander ex dat zich bij het Grafven bevond (1ad) . Wespendieven vlogen over telpost-Strabrecht (12exx) , en werden gezien op de Plateaux (2exx) , en bij de Reuselse-Moeren (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (4exx, allen vrouwkleed) , en waren aanwezig bij het Beuven (3 onv.) , en op de Plateaux (3exx) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1 ringstaart) . Een  Visarend werd kort gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Bontbekplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . De eerste Morinelplevier van dit najaar vloog langs telpost-Strabrecht (1ex om 09.06 uur) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (6exx) . Een Witgat vloog over telpost-Strabrecht (1ex) , en een ander ex was aanwezig bij het Grafven (1ex) . IJsvogels werden gezien bij het Beuven (1ex) , en op de Plateaux (1ex) . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) .

vrijdag 15 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (5exx) .  Een Wespendief werd gezien bij het Beuven (1ex) . Bruine kiekendieven waren aanwezig bij het Beuven (2 onv.) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2 onv.) .  Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2 onv.) . Tureluurs vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) .  Kleine plevieren waren aanwezig bij het Grafven (2exx) .  Groenpootruiters waren aanwezig bij het Kranenmeer (2exx) . Witgatten vlogen over telpost-Strabrecht (14exx) , en waren aanwezig bij het Grafven (4exx) , en bij het Kranenmeer (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij Heeze (1ex) . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over de Herbertusbossen-Heeze (2exx) .

donderdag 14 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (5exx) . Zwarte ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Ooievaars vlogen over de Langakkers-Leende (4exx) . Wespendieven vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en waren aanwezig bij het Marijkeven (1ex) . Bruine kiekendieven waren aanwezig bij het Beuven (3 onv.) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1 ad vr+4 onv.) . Blauwe kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2 ringstaarten ) . Een Slechtvalk was aanwezig bij het Beuven (1 onv.) . Regenwulpen vlogen over telpost-Strabrecht (9+10exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Grafven (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bosruiter was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) . Een Noordse kauw werd gezien in Helmond (1ex) . Een Kruisbek vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .

woensdag 13 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (5exx) . Bruine kiekendieven waren aanwezig bij het Beuven (4 onv.) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1 onv.) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Bosruiters vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en waren later aanwezig bij het Grafven (dezelfde?) . Een Witgat vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Grote mantelmeeuw werd gezien op/bij ,,Het Klein Spul,, bij Hilvarenbeek (1ex) . Een Paap was aanwezig op de Langakkers-Leende (1ex) . Een Klapekster werd gezien bij het Marijkeven (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (6exx) .    

dinsdag 12 augustus

Geoorde futen waren aanwezig op de Zinkplas (2 juv.) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (5exx) . Ooievaars waren terplaatse tussen Lierop en Someren (4exx) . Een Brilduiker was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Een Wespendief werd gezien bij het Beuven (1ex) . Bruine kiekendieven waren aanwezig bij het Beuven ( 1ad vr+5 onv. ) .  Visarenden waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Een Slechtvalk was aanwezig bij het Beuven (1 onv.) . Een Bosruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Witgat vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Oeverlopers vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij de Zinkplas (1ex) .

maandag 11 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (4exx) . Een Zwarte ooievaar vloog over telpost-Strabrecht (1ex) , en viel in , maar kon niet worden teruggevonden . Wespendieven waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (7exx) ,  op de Langakkers-Leende (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Bruine kiekendieven werden gezien bij het Beuven (1 ad vr+2 onv. ) , en vlogen over telpost-Strabrecht ( 1ad vr.+ 4 onv.) . Een Slechtvalk vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Een Bosruiter was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Een Oeverloper werd gezien bij de sluis in de Zuid-Willemsvaart te Helmond (1ex) . IJsvogels werden gezien bij de Klotputten -Eindhoven (1ex) , en op de Langakkers-Leende (1ex) . Een Paap was terplaatse op de Langakkers-Leende (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (10exx) . 

zondag 10 augustus

Een Geoorde fuut was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (4exx) . Een Zomertaling was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Een Krooneend was aanwezig op de Zinkplas (1 vr.) . Een Brilduiker was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Een Wespendief werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Bruine kiekendieven werden gezien bij het Beuven (1 ad vr+2 onv.) , over telpost-Strabrecht (1 ad vr.) , en bij de Zinkplas ( 1ad vr.+1 vr. kleed) . Een Blauwe kiekendief werd gezien op telpost-Loozerheide (1onv.) . Slechtvalken waren aanwezig op/bij de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Een  Visarend was aanwezig bij de Zinkplas/Ringselvennen (1ex) . Een Kleine strandloper was aanwezig op de Zinkplas (1ex) .  Groenpootruiters waren aanwezig bij het Grafven (4exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Bosruiters waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Witgatten waren aanwezig bij het Grafven (3exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Een IJsvogel werd gezien bij het Beuven (1ex)  . Een Paap was aanwezig op de Loozerheide (1ex) .   

zaterdag 9 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (4exx) . Zomertalingen waren aanwezig op de Zinkplas (7exx) . Wespendieven waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (3exx) , bij de Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Bruine kiekendieven werden gezien bij het Beuven (1 ad vr+2 onv.) , bij het Hageven (B)(1vr) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1 ad vr+3 onv.) . Een Visarend was aanwezig bij de Zinkplas/Ringselvennen (1ex) . Een Zwarte ruiter werd gezien op de Plateaux (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Grafven (3exx) , bij de Zinkplas (2exx) , en op de Plateaux (1ex) . Een Bosruiter was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Witgatten waren aanwezig bij het Grafven (1ex) , en vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Oeverloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Visdief was aanwezig bij de Zinkplas (1 juv.) . Een IJsvogel werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Duinpieper werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (6exx) .
 

vrijdag 8 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (4exx) . Een Bergeend was aanwezig bij het Grafven (1onv.) . Bruine kiekendieven werden gezien bij het Beuven (1 ad vr+1onv.) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1 ad vr) . Groenpootruiters waren aanwezig bij de plasjes tussen het Beuven en het Starven (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . IJsvogels waren terplaatse op de Langakkers-Leende (2exx) . Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex) . 


IJvogel-Langakkers-Leende 08-08-2008 ( Marijn Heuts ).

donderdag 7 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (4exx) . Een  Zwarte ooievaar was aanwezig bij het Grafven (1ad) . Een Bergeend was aanwezig bij het Grafven (1onv.) .Een Brilduiker was aawezig op de Zinkplas (1vr) . Een Wespendief was aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Bruine kiekendieven werden gezien bij het Grafven (1onv.) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ad vr) . Een Blauwe kiekendief was aanwezig op de Loozerheide (1 onv.) . Een Visarend was aanwezig bij de Zinkplas/Ringselvennen (1ex) .Slechtvalken werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en overvliegend bij tepost-Strabrecht (1vr) . Een Kleine plevier vwas aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Regenwulp vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Zwarte ruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Tureluur vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Grafven (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Witgatten waren aanwezig op de Langakkers-Leende (1ex) , en bij het Grafven (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex0 . Een Oeverloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . IJsvogels waren terplaatse op de Langakkers-Leende (2exx) , bij de Zinkplas (1ex) , en bij de Klotputten-Eindhoven (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien in Eindhoven (2exx) . Een Baardman vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) , en over de Langakkers-Leende (1ex) .

woensdag 6 augustus

Een Grote zilverreiger was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een  Zwarte ooievaar was aanwezig bij het Grafven (1ad) . Een Bergeend was aanwezig bij het Starven (1onv.) . Wespendieven werden gezien , terplaatse op de Langakkers-Leende (1ex) , en overvliegend te Gestel-Eindhoven (1ex) .  Bruine kiekendieven werden gezien bij het Beuven (1onv.) , en overvliegend over telpost-Strabrecht (1ad vr) . Een Blauwe kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1 ringstaart) . Een Visarend was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex) . Een Groenpootruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij het Grafven (3exx) . Bosruiters vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Witgat vloog op van het Laagveld-Leenderbos (1ex) .Een Oeverloper was aanwezig bij de plasjes tussen het Beuven en het Starven (1ex) .  IJsvogels waren terplaatse op de Langakkers-Leende (1ex) , en werden gezien in Helmond (2exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) .

dinsdag 5 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Bergeenden waren aanwezig bij het Starven (3 onv.) . Zomertalingen waren aanwezig op de Zinkplas (7exx) . Een Brilduiker was nog aanwezig op de Zinkplas ( bij nadere bestudering gaat het hier om een eclipskleed man , teugelvlek aanwezig) . Wespendieven werden gezien op de Strabrechtse-Heide (3exx) , op de Loozerheide (3exx) , en over telpost-Strabrecht (3exx) . Bruine kiekendieven werden gezien bij het Beuven (1ad vr +3 onv.) , over telpost-Strabrecht (3 ad vr+1 onv.) , en jagend op de Loozerheide (1ex) . Een Blauwe kiekendief werd jagend gezien op de Loozerheide (1onv.) . Slechtvalken waren aanwezig bij het Beuven (man+vrouw+voedseloverdracht) , en een ex trok over telpost-Strabrecht (1mn) .Een Regenwulp vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Groenpootruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) , en bij het Beuven (1ex) . Een Zwartkopmeeuw vloog over telpost-Strabrecht (1 ad ruiend naar winterkleed) . IJsvogels werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Een Klapekster vloog over telpost-Strabrecht (1ex)   Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden gezien in het Leenderbos (4+6exx).

maandag 4 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (2exx) , en bij het Grafven (1ex) . Bergeenden waren aanwezig bij het Starven (1onv.) , en op de Zinkplas (1ex) . Een Brilduiker was nog aanwezig op de Zinkplas (1ex) .Wespendieven werden gezien , rondvliegend bij de Ringselvennen (3exx) . Bruine kiekendieven werden gezien bij het Beuven (1ad vr) , bij het Soerendonks-Goor (1vr) , en overvliegend op telpost-Strabrecht (1ad vr) . Een  Visarend was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Kleine plevier was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Een aardige groep Wulpen waren aanwezig bij de Zinkplas (70exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Een Bosruiter was eveneens aanwezig bij het Grafven (1ex) . Witgatten werden gezien bij het Grafven (3exx) , en overvliegend op telpost-Strabrecht (2exx) .Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (9exx) IJsvogels waren terplaatse op de Langakkers-Leende (2exx) , en op de Loozerheide (2exx) .

zondag 3 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (4exx) . Bergeenden waren aanwezig bij het Starven (1onv.) , en op de Zinkplas (1ex) . Een Zomertaling was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Een Brilduiker was nog aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Wespendieven werden gezien , overtrekkend op telpost-Loozerheide (7exx) , terplaatse op de Loozerheide (4exx) , rondvliegend bij de Ringselvennen (6exx) , overvliegend bij het Beuven (1ex) , en terplaatse op de Langakkers-Leende (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (5exx=2ad vr, 2 onv. en 1 vr kleed) . Blauwe kiekendieven werden gezien op telpost-Strabrecht (2exx= 1 onv + 1 ringstaart) . Visarenden vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren terplaatse bij de Ringselvennen (2exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Een Kleine plevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bonte strandloper vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Grafven (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Oeverloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Geelpootmeeuw vloog over telpost-Strabrecht (1ad zomer) . Een Zwarte stern vloog over telpost-Strabrecht (1 onv.) . IJsvogels werden gezien bij de Zinkplas (2exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) .


Visarend-Ringselven 03-08-2008 ( Niels van Houtum ).
 

zaterdag 2 augustus

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (4exx) , en bij het Grafven (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Zwarte ooievaars waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Een Bergeend was aanwezig bij het Starven (1onv.) . Wespendieven werden gezien , overvliegend over telpost-Strabrecht (2exx) , overvliegend over het Groot Meer-Vessem (1ex) , en zittend op het hek van vliegveld-Welschap (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2 vr) , over het Groot Meer-Vessem (1vr) , en verder jagend bij het Grafven (1vr) , en jagend bij de Ringselvennen (1vr) . Blauwe kiekendieven werden gezien bij het Grafven (1vr) , en bij de Ringselvennen (1vr) .Een Visarend was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex) . Een Slechtvalk werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren werden gezien bij Valkenswaard (2exx) .  Groenpootruiters waren aanwezig bij het Grafven (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Witgatten waren aanwezig bij het Grafven (1ex) , en bij Borkel (4exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (8exx) . Erg fraai , was de  KLEINE JAGER ( juv.) , die ca. 10 min. rondvloog boven het Beuven', om daarna in N. richting te verdwijnen(11.35uur
IJsvogels werden gezien bij het Groot-Meer-Vessem (1ex) , bij de Zinkplas (1ex , bij het Starven (1ex) , en in de Coevering-Geldrop (1ex) . Een Klapekster was aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) .

vrijdag 1 augustus

Een Roerdomp werd waargenomen bij het Grafven (1ex) .Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (4exx) , en bij het Grafven (2exx) . Zwarte ooievaars vlogen over telpost-Strabrecht (1ad+1 2kj) , en vielen in bij het Grafven , s,avonds waren hier 3exx aanwezig . Een Bergeend was aanwezig bij het Starven (1onv.) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Een Slechtvalk vloog over het Marijkeven (1 onv. vr) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Witgatten waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Bosruiters vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Een IJsvogel werd gezien bij de Vlasrootvennen (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (30exx) .