Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Juli

donderdag 31 juli

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en bij het Grafven (2exx) . De  Zwarte ooievaar was vandaag weer aanwezig bij het Grafven (1ad) . Bergeenden waren aanwezig bij het Starven (2 onv.) . Een Wespendief vloog over het Grafven (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) . Een Slechtvalk vloog over telpost-Strabrecht (1onv vr) . Een  Visarend was ook vandaag aanwezig bij de Ringselvennen/Zinkplas (1ex) . Een Kleine strandloper was kort aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Bosruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Witgat vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een groep Oeverlopers vlogen over telpost-Strabrecht (11exx) , en viel in bij het Beuven . Een Klapekster was aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Een Kruisbek vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .

woensdag 30 juli

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en bij het Grafven (1ex) . Bergeenden waren aanwezig bij het Starven (2 onv.) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1ad vr+1onv.) . Een  Visarend  was aanwezig bij de Ringselvennen/Zinkplas (1ex) . Een Slechtvalk werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Kemphaan was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Groenpootruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) , en was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Bosruiters vlogen over telpost-Strabrecht (8exx) . Witgatten vlogen eveneens over telpost-Strabrecht (4exx) . Een Oeverloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Zwarte stern ruiend naar winterkleed vloog over telpost-Strabrecht (1ex) , en was aanwezig bij de Zinkplas (1juv) . Een Grote gele kwikstaart vloog over de Bizetstraat-Gestel-Eindhoven (1ex) . Een Kruisbek vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .

dinsdag 29 juli

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (1ex) , en bij het Grafven (1ex) . Bergeenden waren aanwezig bij het Starven (2 onv.) . Een Wespendief werd overvliegend gezien bij het Beuven (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Een  Visarend vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Zwarte sterns werden gezien , overvliegend op telpost-Strabrecht (1ad) , en bij de Zinkplas (1juv) . Een IJsvogel werd gezien in het Leenderbos (1ex) . Een Grote gele kwikstaart vloog over de Pasteurlaan-Eindhoven-Zuid (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) .

maandag 28 juli

Geoorde futen waren aanwezig op het Beuven (3exx) . Bergeenden waren aanwezig bij het Starven (2 onv.) .Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Een  Zwarte ooievaar was nog aanwezig bij het Grafven (1ad) . Wespendieven werden gezien op de Plateaux (1ex) ,  overvliegend bij het Starven (1ex) , overvliegend boven Gestel-Eindhoven (2exx) , en boven de Groote-Heide t.h.v. verkeersknooppunt-Leenderheide (1ex) . Een Bruine kiekendief werd gezien op de Plateaux (1vr) . Een Bonte strandloper werd gezien op de Plateaux (1ad) . Een Regenwulp vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Tureluurs waren aanwezig bij de Zinkplas (8exx) . Een Groenpootruiter was aanwezig op de Plateaux (1ex) . Bosruiters werden gezien op de Plateaux (1ex) , bij de Zinkplas (3exx) , en over telpost-Strabrecht (3exx) . Witgatten waren aanwezig op de Plateaux (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Zwarte sterns werden gezien bij de Zinkplas (1juv) , en overvliegend telpost-Strabrecht (1juv) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) .

zondag 27 juli

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Grafven (1ex) , en bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Een  Zwarte ooievaar was nog aanwezig bij het Grafven (1ad) . Een vroege Brilduiker was aanwezig op de Zinkplas (1vr) . Wespendieven werden gezien op de Plateaux (1ex) , overvliegend bij het Grafven (1ex) , boven de Rulse-Dommelbeemden (1ex) , boven de Braakhuizense-Heide (3exx) , over telpost-Loozerheide (2exx) , en boven de Coevering-Geldrop (2exx) . Bruine kiekendieven werden gezien bij de Maaij-Bergeijk (1vr) , en overvliegend telpost-Strabrecht (1onv) . Een Blauwe kiekendief vloog langs telpost-Loozerheide (1onv) . Slechtvalken vlogen over telpost-Strabrecht (1onv) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Witgatten werden gezien op de Plateaux (1ex) , bij de Zinkplas (1ex) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) , en bij het Ringselven (1ex) . Een Geelpootmeeuw was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een IJsvogel werd gezien in de Coevering-Geldrop (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , en over de de Rulse-Dommelbeemden (4exx) .


Wespendieven-Coevering-Geldrop 27-07-2008 ( Robert Kastelijn ).

zaterjdag 26 juli

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Zwarte ooievaars waren aanwezig bij het Grafven ( 1ad) , en trokken over de Strabrechtse-heide (6exx) . Bergeenden waren aanwezig bij het Starven (2 onv.) . Een Wespendief was aanwezig op de Strabrechtse-heide (1ex) . Bruine kiekendieven waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1vr) , en trokken over telpost-Strabrecht (1vr) .  Witgatten trokken over telpost-Strabrecht (2exx) . Zwarte sterns trokken over telpost-Strabrecht (8exx) , en vielen later in bij het Beuven .Kruisbekken trokken over telpost-Strabrecht (12exx) .

vrijdag 25 juli

Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Zwarte ooievaars waren aanwezig bij het Grafven ( 1ad) , en trokken over telpost-Strabrecht (2exx)  Wespendieven werden gezien op de Strabrechtse-Heide (6exx) , en trokken over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden gezien bij Sterksel (1ex) . Rode wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en werden gezien bij Sterksel (1ex) .  Bruine kiekendieven trokken over telpost-Strabrecht (3 vr) . Een Slechtvalk vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Oeverlopesr vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij het Grafven (1ex) . Een IJsvogel werd gezien in de Herbertusbossen-Heeze (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) .


Rode wouw-Strabrechtse-Heide 25-07-2008 ( Robert Kastelijn ).

donderdag 24 juli

Geoorde futen waren aanwezig op het Beuven (3exx) . Bergeenden vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Grafven (2exx) . Een  Zwarte ooievaar werd gezien bij het Grafven (1ex) . Wespendieven werden gezien bij het Grafven (1ex) , en op de Groote-Heide (3exx) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Een Slechtvalk werd jagend gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Kleine strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Krombekstrandloper was eveneens aanwezig bij de Zinkplas (1ad zomer) . Tureluurs werden gezien bij de Zinkplas (3exx) . Bosruiters vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en waren aanwezig bij het Grafven (1ex) . Witgatten vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en waren aanwezig bij Bergeijk (3exx) . Een Sprinkhaanzanger was aanwezig in de omgeving van telpost-Strabrecht (1ex) .

woensdag 23 juli

Een Kleine zilverreiger was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een  Grote zilverreiger was eveneens aanwezig bij het Beuven (1ex) . Wespendieven werden gezien op de Strabrechtse-Heide (2exx) en bij Luijksgestel (1juv ex.) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Grafven (4exx) . Witgatten waren aanwezig bij het Grafven (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) . Een Oeverloper was eveneens aanwezig bij het Grafven (1ex) . Een Rietzanger werd gezien bij Luijksgestel (1ex) .

dinsdag 22 juli

Een Geoorde fuut werd gezien bij Nuenen (1ex) . Een Kleine zilverreiger was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Een  Grote zilverreiger was aanwezig bij het Grafven (1ex) .Wespendieven werden gezien op de Strabrechtse-Heide (2exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Kleine plevier was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Bosruiters vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Witgatten waren aanwezig bij het Grafven (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Zwarte sterns vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) . Grote gele kwikstaarten waren aanwezig in Geldrop (3exx) .


Geoorde fuut-Nuenen 22-07-2008 ( Robert Kastelijn ).

maandag 21 juli

Een Kleine zilverreiger was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Grote zilverreiger was aanwezig bij het Beuven (1ex) .Een Bruine kiekendief was aanwezig  bij het Beuven (1vr) . Een Slechtvalk werd gezien in Gestel-Eindhoven (1ex) .

zondag 20 juli

Een Kleine zilverreiger was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een  Grote zilverreiger was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Een  Zwarte ooievaar vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een groep van 14 Bergeenden trok over de Coevering-Gedrop . Wespendieven werden gezien op de Strabrechtse-Heide (4exx) , op de Loozerheide (5exx) , over telpost-Loozerheide (6exx) , en boven de Coevering-Geldrop (2exx) . Een Bruine kiekendief was aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1vr) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Kleine plevieren waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx) . Bonte Strandlopers werden gezien , overvliegend telpost-Strabrecht (4exx) , en bij de Zinkplas (1ex) . Witgatten waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Oeverlopers werden eveneens gezien bij de Zinkplas (6exx) . Een Geelpootmeeuw vloog langs telpost-Loozerheide (1ex 3kj.) . Een vroege Klapekster werd gezien bij het Marijkeven/Kranenmeer op de Strabrechtse-Heide (1ex) .

zaterdag 19 juli

 Geen meldingen ontvangen !!.

vrijdag 18 juli

De Kleine zilverreiger was nog aanwezig bij het Grafven (1ex) . Een Grote zilverreiger was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een  Bruine kiekendief werd gezien bij het Beuven (1vr) . Een Kleine plevier was aanwezig bij het Grafven (1ex) .Een  grote groep  Wulpen was aanwezig op een pas gemaaid perceel tussen Hulsel en Bladel (ca.200 exx) .

donderdag 17 juli

Een Geoorde fuut was aanwezig op het Beuven (1ex) . De Kleine zilverreiger was nog aanwezig bij het Grafven (1ex) . Een Grote zilverreiger was eveneens aanwezig bij het Grafven (1ex) . Bruine kiekendieven werden gezien op de Strabrechtse-Heide (2vr) . Kleine plevieren waren aanwezig bij het Grafven (3exx) .

woensdag 16 juli

De Kleine zilverreiger was nog aanwezig bij het Grafven (1ex) .Grote zilverreigers waren eveneens aanwezig bij het Grafven (1ex) , en bij het Beuven (1ex) . Een  Bruine kiekendief werd gezien bij het Grafven (1vr) . Een Witgat was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien in Eindhoven (1ex) .

dinddag 15 juli

Geoorde futen waren aanwezig op het Beuven (3ad+1juv) . De Kleine zilverreiger was nog aanwezig bij het Grafven (1ex) . Grote zilverreigers waren eveneens aanwezig bij het Grafven (2exx) . Wespendieven werden gezien op de Strabrechtse-Heide (3exx) , bij Bergeijk (1ex) , in de Pan-Sterksel (1ex) , en bij Valkenswaard (1ex) . Een  Bruine kiekendief werd gezien bij het Marijkeven (1ad vr) . Een Slechtvalk vloog over  telpost-Strabrecht (1ex) . Een Grote gele kwilstaart vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .


Wespendief-Bergeijk 15-07-2008 ( Alie Bergsma ).

maandag 14 juli

Een Kleine zilverreiger vloog over telpost-Strabrecht (1ex) , en viel in bij het Grafven . Een Grote zilverreiger was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Een Wespendief werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Bruine kiekendieven waren aanwezig bij het Grafven (1vr) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1 onv+1 ad vr) . Een Slechtvalk werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Regenwulpen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Witgatten vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een oeverloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Zwarte stern was aanwezig bij de Zinkplas (1 onv ) . IJsvogels waren terplaatse op de Langakkers -Leende (3exx) , en werden gezien bij het Beuven (1ex) , en in de Coevering-Geldrop (1ex) . Een Snor werd gehoord/gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) .

zondag 13 juli

Een Grote zilverreiger was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Wespendieven werden gezien op de Strabrechtse-Heide (4exx) , over telpost-Strabrecht (1mn) , boven Knegsel (2exx) , en over Heerendonk-Nuenen (1ex) . Alweer de vierde  SLANGENAREND van dit jaar was ca. 2 uur te bewonderen ( biddend en enkele malen terplaatse ) op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Een Zwarte ruiter was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Witgatten waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) . Een Oeverloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Geelpootmeeuw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .


Slangenarend - Strabrechtse-Heide 13-07-2008 ( Robert Kastelijn ).

zaterdag 12 juli

Een Geoorde fuut was kort aanwezig op het Starven (1 onv.) . Grote zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Een Ooievaar was nog aanwezig bij Vaarle (1ex) .Een Wespendief werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Een Bonte strandloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Bosruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Witgatten waren aanwezig bij het Grafven (4exx) , en op de Neterselse-Heide (1ex) . Oeverlopers werden gezien , overvliegend telpost-Strabrecht (1ex) , langs de Zuid-Willemsvaart bij Helmond (1ex) . en langs het Afwaterringskanaal in Gestel-Eindhoven (1ex) . Een Geelpootmeeuw was aanwezig op het Soerendonks-Goor (1ex 3kj ) . Een IJsvogel was aanwezig op de Langakkers-Leende (1ex) . Een Sprinkhaanzanger was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Een Snor werd gezien/gehoord bij de Ringselvennen (1ex) . Kruisbekken vlogen over de Langakkers-Leende (6exx) .


Geelpootmeeuw ( 3kj ) - Soerendonk 12-07-2008 ( Robert Kastelijn ).

vrijdag 11 juli

Een Grote zilverreiger was aanwezig bij het Beuven (1ex) .Een Ooievaar was nog aanwezig bij Vaarle (1ex) . Wespendieven werden gezien op de Strabrechtse-Heide (3exx) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Witgatten waren aanwezig bij de plasjes tussen het Beuven en het Starven (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Grote gele kwikstaart vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Sprinkhaanzanger was aanwezig bij het Grafven (1ex) .

donderdag 10 juli

Een Grote zilverreiger was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Regenwulp vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Sprinkhaanzanger was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Kruisbekken vlogen over de Langakkers-Leende (7exx) .

woensdag 9 juli

Een Grote zilverreiger was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Wespendieven werden gezien op de Strabrechtse-Heide (3exx) , Witgatten waren aanwezig bij het Grafven (3exx) . IJsvogels werden gezien bij het Meertjesven-Waalre (1ex) , en op de Langakkers-Leende (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien bij Westerhoven (1ad+3juv) . Een Kruisbek vloog over de Langakkers-Leende (1ex) .

dinsdag 8 juli

Een Grote zilverreiger was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Ooievaars waren aanwezig langs de Raamsloop-Lage Mierde (2exx) . Bruine kiekendieven waren aanwezig bij het Grafven (1vr) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1vr) . Een Sprinkhaanzanger was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Een Goudvink werd gehoord bij Leende (1ex) .


Ooievaars - Raamsloop Lage Mierde 08-07-2008 ( Jeanne van Limpt).

maandag 7 juli

Een Pelikaan ( welke soort) werd gezien zittend op een lantaarnpaal langs de Stokskesweg-Bergeijk (1ex) , (de vogel was ongeringd) . Een Grote zilverreiger was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Wespendief werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Een Bruine kiekendief was aanwezig bij het Beuven (1onv) . Een Braamsluiper was aanwezig op de Langakkers-Leende (1ex) . Een Noordse kauw werd gezien in Helmond-oost (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) .

zondag 6 juli

Een  Zwarte ooievaar vloog over Aalst-Waalre in oostelijke richting (1ex) . Een Ooievaar was nog aanwezig bij Vaarle (1ex) . Wespendieven werden gezien op de Strabrechtse-Heide (4exx) , op de Loozerheide (3exx) , bij de Ringselvennen (4exx) , in de omgeving van de Strijperheg (4exx) , en bij Heeze (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (3vr) . Een Visarend was kort terplaatse bij De Maaij-Bergeijk (1ex) .


Visarend-Bergeijk 06-07-2008 ( Alie Bergsma ).

Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Een Bontbekplevier was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Kemphanen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Bosruiters waren aanwezig bij het Grafven (2exx) , en bij de Zinkplas (1ex) . Witgatten werden gezien bij het Grafven (4exx) , en bij de Zinkplas (8exx) . Oeverlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (3exx) .IJsvogels werden gezien op de Langakkers-Leende (2exx) .  Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij Heeze (1ex) . Een Snor was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex) .Een Sprinkhaanzanger was aanwezig bij het Grafven (1ex) .Een Spotvogel werd gezien/gehoord bij Lierop (1ex) . Kruisbekken werden gezien/gehoord bij Heeze (2exx) .

zaterdag 5 juli

Een Grote zilverreiger was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex) . Ooievaars werden gezien in de omgeving van Vaarle (4exx) , misschien betreft het hier vogels van Dierenrijk Europa ,maar zeker weten we dat niet . Wespendieven waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (2exx) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Een Bosruiter was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Een IJsvogel werd gezien in de Genneperparken (1ex) . Een Sprinkhaanzanger was aanwezig bij het Grafven (1ex) .

vrijdag 4 juli

Wespendieven waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (4exx) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (vr) .  Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (3ad zomer) ,en waren kort aanwezig op het Beuven .Een Sprinkhaanzanger was aanwezig bij het Grafven (1ex) .

donderdag 3 juli

Ooievaars waren vanavond aanwezig in de omgeving van Vaarle-Nuenen (1ex) , en werden gezien tussen Reusel en Hooge Mierde (1ex) .

woensdag 2 juli

Wespendieven waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (2exx) . Een Regenwulp vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bosruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Witgatten vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en waren aanwezig bij het Grafven (1ex) . IJsvogels werden gezien op de Langakkers-Leende (1ex) , en langs de AA in Helmond (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien op de Langakkers-Leende (1ex) , bij De Mierden-Reusel (1ex) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Sprinkhaanzanger was nog aanwezig bij het Grafven (1ex) .

dinsdag 1 juli

Wespendieven waren aanwezig op de Oirschotse-Heide (3exx) . Rode wouwen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Witgatten vlogen eveneens over telpost-Strabrecht (2exx) . Een IJsvogel werd gezien op de Langakkers-Leende (1ex) . Een Sprinkhaanzanger is nog steeds aanwezig bij het Grafven (1ex) . Barmsijzen vlogen over de Oirschotse-Heide (2exx) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Verder een opmerkelijke waarneming van 2 Kleine pelikanen rustend op lantaarnpalen langs verkeersknooppunt De Hogt-Eindhoven .
De korte voorgeschiedenis van deze vogels , luidt als volgd : 29-06-2008 2exx zittend op lantaarnpalen bij Enkhuizen .
                                                                                                 30-06-2008 2exx zittend op lantaarnpalen bij Enkhuizen s,morgens om 07.30 uur .
                                                                                                 30-06-2008 2exx zittend op lantaarnpalen bij verkeersknooppunt De Hogt-Eindhoven om 20.00 uur s,avonds .
                                                                                                  01-07-2008 2exx cirkelend boven verkeersknooppunt De Hogt-Eindhoven om 09.00 uur s,morgens.
                                                                                                  01-07-2008 2exx werden gezien in Belgie.
De herkomst van deze vogels , die ongeringd bleken te zijn , is vooralsnog onduidelijk ,ontsnapt of toch wild ?
Dit alles even op een rijtje gezet n.a.v. een artikel in het blad Ibis .