Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Juni

maandag 30 juni

Een Geoorde fuut was aanwezig op het Soerendonks-Goor (1ex) . Ooievaars vlogen over de Strabrechtse-Heide (2exx) . Een Bruine kiekendief  vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Een IJsvogel werd gezien bij de Vlasrootvennen (1ex) .

zondag 29 juni

 Een Roerdomp werd gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Een Wespendief was aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Een Oeverloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Witgatten werden gezien bij het Grafven (2exx) . Een Visdief was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) .

zaterdag 28 juni

Geen meldingen ontvangen .

vrijdag 27 juni

Geen meldingen ontvangen .

donderdag 26 juni

Wespendieven waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (4exx) . Een Bontbekplevier vloog in gezelschap van een Kleine plevier , over telpost-Strabrecht (1ex) , en viel in bij het Marijkeven . Een Witgat vloog over het Laagveld-Leenderbos (1ex) . Zwarte sterns vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) .

woensdag 25 juni

Bergeenden vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en waren aanwezig bij het Marijkeven (1ex) . Een Wespendief was aanwezig op de Renheide-Soerendonk (1ex) . Een Kwartel werd gehoord op het Kranenveld-Soerendonk (1ex) . Een Witgat vloog afgelopen nacht over het Leenderbos (1ex) . Een IJsvogel werd gezien op de Langakkers-Leende (1ex) .De Sprinkhaanzanger was nog aanwezig bij het Grafven (1ex)

dinsdag 24 juni

Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1mn) .De Sprinkhaanzanger was nog aanwezig bij het Grafven (1ex) .

maandag 23 juni

Wespendieven waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (2exx) . Witgatten werden gezien bij de plasjes tussen het Beuven en het Starven (1ex) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . IJsvogels waren aanwezig bij Borkel en Schaft (1 paar + juv.) .

zondag 22 juni

Geoorde futen werden gezien op het Beuven (2exx) , en op het Goorven (2 paar) . Een Roerdomp was aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Grote Zilverreiger vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Bergeenden vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Wespendieven waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1ex) , en bij de Ringselvennen (3exx) . Een Slechtvalk was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) .Een Kwartel werd gehoord bij Sterksel (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Marijkeven (2exx) . Een Tureluur was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Bosruiter was aanwezig bij de plasjes tussen het Beuven en het Starven (1ex) . Witgatten werden gezien bij de plasjes tussen het Beuven en het Starven (1ex) , en langs de Kleine dommel t.h.v. de Colsemolen-Eindhoven (1ex) . Zwarte sterns waren aanwezig op de Zinkplas (4exx) . IJsvogels werden gezien bij de Zinkplas (1ex) , en bij het Goorven (1ex) . Een Grote gele kwikstaart werd gezien bij Eindhoven (1ex) . Een Tapuit werd gezien bij Sterksel (1ex) . De Sprinkhaanzanger was nog aanwezig bij het Grafven (1ex) . Een Spotvogel zong bij Leende (1ex) . Een Noordse kauw werd gezien bij Lierop (1ex) .

zaterdag 21 juni

Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Kwartels werden gehoord in de ponywei-Soerendonk (2exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het Marijkeven (2exx) . Witgatten werden gezien bij de plasjes tussen het Beuven en het Starven (2exx) , en waren aanwezig op de Plateaux (1ex) . Een Zwartkopmeeuw vloog over de Strabrechtse-Heide (1ex) . Zwarte sterns vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , en waren aanwezig op de Zinkplas (3exx) .IJsvogels werden gezien bij de Rul-Heeze (1ex) , bij het Nat. Lab.-Eindhoven (1ex) en bij de Vlasrootvennen-Veldhoven (1ex) . Een Sprinkhaanzanger was aanwezig bij het Grafven (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (6exx) .

vrijdag 20 juni

Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij de plasjes tussen het Beuven en het Starven (2exx) en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) .Een witgat vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Visdief was aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ad).  

donderdag 19 juni

Groenpootruiters werden gezien bij de plasjes tussen het Beuven en het Starven (2exx) en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , later invallend bij het Marijkeven . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (2 ad) , en vielen later in bij het Marijkeven .

woensdag 18 juni

Een Zomertaling was aanwezig op het Soerendonks-Goor (1mn) . Wespendieven vlogen over het Soerendonks-Goor (1ex) , en over de Strabrechtse-Heide (1ex) . Een Bruine kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Groenpootruiters werden gezien bij de plasjes tussen het Beuven en het Starven (2exx) . Witgatten vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) .

dinsdag 17 juni

Een IJsvogel werd gezien bij het Gat van Waalre-Waalre (1ex) .

maandag 16 juni

Een Roerdomp werd gehoord bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Een Grote gele kwikstaart was aanwezig op de Langakkers-Leende (1ex) . Kruisbekken vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) .

zondag 15 juni

Een Geoorde fuut werd gezien bij het Beuven (1ex) . Een Roerdomp werd gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Bruine kiekendieven werden gezien over telpost-Strabrecht (1vr) , en bij de Maaij-Bergeijk (1mn) . Een Kwartel was aanwezig bij telpost-Strabrecht (1ex) . Een witgat vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij de super-Vlasroot-Veldhoven (1ex) . Een Sprinkhaanzanger was aanwezig bij het Grafven (1ex) .

zaterdag 14 juni

Een Geoorde fuut werd gezien bij het Beuven (1ex) . Een Grote zilverreiger was aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Brandganzen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Bruine kiekendief was aanwezig bij het Ringselven (1vr) . Een Slechtvalk was aanwezig op de loozerheide (1ex) . Een Witgat werd gezien bij het Ringselven (1ex) . Een Sprinkhaanzanger werd gehoord/gezien bij het Grafven (1ex) .

vrijdag 13 juni

Geoorde futen werden gezien op het Beuven (2exx) . Een Wespendief was aanwezig bij het Waschven (1ex)  . Grote gele kwikstaarten werden gezien in Eindhoven (2exx) , en overvliegend telpost-Strabrecht (1ex) . Tapuiten waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (2exx) . Een Sprinkhaanzanger was aanwezig op de Strabrechtse-heide (1ex).

donderdag 12 juni

Geen meldingen ontvangen!!!

woensdag 11 juni

Geoorde futen werden gezien op het Beuven (2exx) . Zomertalingen waren aanwezig op de plasjes tussen het Beuven en het Starven (2mn ruiend naar eclipskleed) . Een Kwartel werd gehoord op de Strabrechtse-heide (1ex) . Tureluurs waren aanwezig bij de plasjes tussen het Beuven en het Starven (2exx) , en werd gezien bij het Kromven-Landschotse Heide (1ex) . Een Witgat vloog over de Strabrechtse-heide (1ex) . Een Bosruiter vloog over telpost-Strabrecht , en viel in bij het Marijkeven (1ex) .

dinsdag 10 juni

Een Blauwe kiekendief was aanwezig op de Loozerheide (1rs) . Een Bruine kiekendief werd jagend gezien bij de Achterste Brug-Borkel (1vr).

maandag 9 juni

Een Geoorde fuut werd gezien bij het Beuven (1ex) . Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Bergeenden waren aanwezig bij de Ringselvennen (4exx) . Wespendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1ex), en over de Ringselvennen (1ex) . Een Witgat vlog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een IJsvogel was aanwezig bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Kruisbekken vlogen over het Molenbroek-Middelbeers (4exx) .


Geelgors (man)-Patersgronden 09-06-2008 ( Rob Bouwman ).

zondag 8 juni

Een Roerdomp was aanwezig bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Een Grote zilverreiger werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) . Bergeenden waren aanwezig bij de Ringselvennen (8exx,waarvan 2 paar met pulli) . Bruine kiekendieven werden gezien bij de Ringselvennen (1vr) , en jagend langs de Randweg Oost-Budel (1vr) . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide )1ex) .

zaterdag 7 juni

Een Roerdomp was aanwezig bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Een Kwak werd gezien bij Valkenswaard (1ad ex) . Een Bruine kiekendief werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1vr) . Kwartels waren aanwezig op het Kranenveld-Soerendonk (2exx) . IJsvogels waren aanwezig bij de Maaij-Bergeijk (2exx) . Een Grote karekiet werd gehoord/gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Kruisbekken werden gehoord bij de Lange Bleek-Sterksel (min. 2exx) , en in de Herbertusbossen-Heeze (min.2exx) .


Steenuil-Leenderstrijp 07-06-2008 ( Marijn Heuts ).

vrijdag 6 juni

Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) , en werd gezien op de Plateaux (1ex) . Bergeenden werden gezien op de Plateaux (2exx) . Een Wespendief vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Bruine kiekendieven werden gezien op telpost-Strabrecht (1vr) , en op de Plateaux (1mn) . Een Blauwe kiekendief was aanwezig op de Loozerheide (1rs) . Een Groenpootruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Witgat vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Appelvinken vlogen over Gestel-Eindhoven (2exx) .


Oeverzwaluw-Sterksel 06-06-2008 ( Rene Weenink ).

donderdag 5 juni

Een Blauwe kiekendief werd gezien op Eindhoven-Airport (1vr) . Een Braamsluiper zong in Nuenen (1ex).

woensdag 4 juni

Geoorde futen werden gezien op het Flaes (3exx) , op het Goorven (2exx) en op het Groot Meer-Vessem (2 paar met 2 juv. en 1 paar met 1 juv.) . Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Een Zwarte wouw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Bruine kiekendieven werden gezien op telpost-Strabrecht (1vr) , en op de Plateaux (1mn) . Een Grauwe kiekendief werd gezien op telpost-Loozerheide (1 onvolwassen vrouw)) . Een Visarend vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Witgatten waren aanwezig bij het Marijkeven (2exx) . Een IJsvogel werd gezien op een industrieterrein in Helmond (1ex) . Een Grauwe klauwier was enige tijd aanwezig in de nabijheid van telpost-Loozerheide (1 adult man).


Grauwe kiekendief (onvolwassen vrouw)-Loozerheide 04-06-2008 ( Rob Bouwman).

 

dinsdag 3 juni

Ooievaars vlogen over landgoed Wellendseind-Lage Mierde (2exx) . Een Rode wouw werd gezien in de Pan-Sterksel (1ex) . Een Wespendief vloog over Gestel-Eindhoven (1ex) .


 Grauwe vliegenvanger-Budel dorplein 03-06-2008 ( Hennie Lammers ).

maandag 2 juni

Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Een Wespendief vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Witgatten waren aanwezig bij het Marijkeven (3exx) . Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost-Strabecht (1ex) , en over het TU terrein-Eindhoven (1ex) .

zondag 1 juni

Roerdompen werden gezien (1ex) en gehoord (2exx) bij het Beuven . Een Ooievaar werd gezien bij de Ploegstraat-Best (1ex) . Een Wespendief vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Bruine kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2vr) . De adult man Grauwe kiekendief was s-morgens nog aanwezig op de Loozerheide . Een adult vrouwtje Roodpootvalk was vanmiddag enkele uren terplaatse op de Loozerheide . Een Slechtvalk werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Grote gele kwikstaarten werden gezien bij Nuenen (3exx) . Een Nachtegaal werd gehoord bij Nuenen (1ex) . Een Snor werd gezien bij de Ringselvennen (1ex) .