Waarnemingen van Vogels in de Kempen
April

woensdag 30 april       

Geoorde Futen verbleven op het Beuven (2exx) . Een Roerdomp werd gezien bij het Beuven (1ex) . Een Brandgans vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bergeend vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Zomertaling verbleef op het Beuven (mn) . Zwarte Wouwen  vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) , en over de Pan-Maarheeze (1ex) . Rode Wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Bruine Kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1mn+1vr) , en over telpost-Strabrecht (3vr) . Een  Grauwe Kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1rs) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kemphanen vlogen over telpost-Strabrecht (19exx) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Bosruiter was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Zwartkopmeeuwen werden gezien op telpost-Strabrecht (2exx) , en waren aanwezig op het Beuven (2exx) . Zwarte Sterns vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) . Een  Noordse Gele Kwikstaart vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . De 18 Tapuiten waren nog aanwezig , verspreid over de Strabrechtse-Heide . Paapjes waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (3exx) . Een Beflijster werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) . De 1ste(?) Wielewaal werd gezien op telpost-Loozerheide (1ex) . De Kortsnavelboomkruiper van De-Pan werd vandaag weer waargenomen (1ex) .

 


 Gierzwaluw , Ringselvennen , 30-04-2008 (Frank Neijts).
 

dinsdag 29 april       

Geoorde Futen verbleven op het Beuven (2exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Zomertalingen waren aanwezig op het Beuven (2mn +1vr) . Een  Krooneend was aanwezig bij de Zinkplas (1mn) . Zwarte Wouwen  vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (4exx) . Een  Rode Wouw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Erg fraai was de SLANGENAREND die ca. 10 min. rond telpost-Loozerheide cirkelde (1ex) .


Slangenarend , telpost-Loozerheide , 29-04-2008 ( Frank Neijts).

 

 Bruine Kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (8vr) , en over telpost-Strabrecht(1vr) . Blauwe Kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1vr) , en over telpost-Strabrecht (1rs) . Een  Smelleken werd gezien op telpost-Loozerheide (1ex)  . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Regenwulpen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een  Zwarte Ruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Tureluurs vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een  Bosruiter werd gezien bij het s-Heerenven (1ex) . Zwartkopmeeuwen werden gezien op telpost-Strabrecht (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) .  Zwarte Sterns werden gezien op de Zinkplas (8exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (9exx). Een IJsvogel werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Een  Noordse Gele Kwikstaart vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Paapjes waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (5exx) . Een mooi aantal van in totaal 18 Tapuiten was aanwezig op de Strabrechtse-Heide , en nog 6exx op de Loozerheide . Beflijsters waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Sprinkhaanzanger werd gezien/gehoord nabij de schaapskooi-Soerendonk (1ex) . Een Spotvogel  verbleef op het Kranenveld-Soerendonk (1ex) .

 

maandag 28 april       

Geoorde Futen verbleven op het Beuven (2exx) , en het Waschven (2exx) . Roerdompen werden gehoord/gezien bij het Beuven (3exx) . Ooievaars  waren vanavond terplaatse bij Leenderstrijp (4exx) .  Zomertalingen waren aanwezig op het Beuven (1mn) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2mn) , om even later in te vallen bij het Beuven . Bruine Kiekendieven vlogen over de Strabrechtse-Heide (2vr) , en waren aanwezig bij het Beuven (1vr) . Een Tureluur vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Groenpootruiter vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bosruiter werd gezien op de Strabrechtse-Heide (1ex) . Zwartkopmeeuwen vlogen over de Strabrechtse-Heide (2exx) . Dwergmeeuwen verbleven op de Zinkplas (13exx) . Een  Zwarte Stern vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Beflijsters waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (4exx) , en op de Langakkers-Leende (1ex) . Sprinkhaanzangers werden gezien/gehoord op de Strabrechtse-Heide (1ex) , en bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Snorren waren aanwezig bij het Ringselven (2exx) . De eerste (?) Spotvogel van dit voorjaar werd gehoord en gezien in Reusel (1ex) , Een Braamsluiper zong bij het Ringselven (1ex) .

zondag 27 april       

Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) , Grote Zilverreigers vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over de Ringselvennen (1ex) . Ooievaars  vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over de Langakkers-Leende (1ex) . Brandganzen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Bruine Kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (3vr) . Visarenden werden gezien op telpost-Strabrecht (1ex) , en bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx)  Een Kwartel werd gehoord op een industrieterrein in Eindhoven (1ex) . Kemphanen vlogen over telpost-Strabrecht (8exx) . Regenwulpen vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Tureluurs vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en werden gezien bij de Zinkplas (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het s-Heerenven (3exx) , bij de Zinkplas (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bosruiter was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Oeverloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Zwartkopmeeuwen werden gezien bij het Beuven (4exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een aardig aantal Dwergmeeuwen verbleef op de Zinkplas (ca.60exx) , en vlogen later (mogelijk een deel van deze groep) over telpost-Loozerheide (25exx) .

 


Dwergmeeuw (adult zomer) , Zinkplas-Budel Dorplein , 27-04-2008 ( Rene Weenink).

Visdieven verbleven op de Zinkplas (2exx) . Zwarte Sterns werden gezien op de Zinkplas (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (9exx) . Een IJsvogel werd gezien in Heeze (1ex) . Noordse Gele Kwikstaarten werden gezien op telpost-Loozerheide (1ex) , en bij het s-Heerenven (1ex) . Grote Gele Kwikstaarten waren aanwezig bij Heeze (1ex) , en bij Geldrop (1ex) . Beflijsters waren aanwezig op de Loozerheide (2exx) , en op het terrein van de Zinkfabriek (2exx) . Snorren waren aanwezig bij het Ringselven (3exx) . Een Braamsluiper zong bij het Ringselven (1ex) . Een Klapekster werd gezien bij telpost-Strabrecht (1ex) . Goudvinken werden gezien bij Leende (1paar) .

zaterdag 26 april       

Geoorde Futen verbleven op het Beuven (6exx) .Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) .Grote Zilverreigers waren aanwezig bij het Beuven (2exx) . Een Bergeend was aanwezig bij het s-Heerenven (1ex) . Een  Zomertaling was aanwezig op het Beuven (1mn) . Brandganzen vlogen over telpost-Loozerheide (7exx) . Bruine Kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1vr) , en over telpost-Strabrecht (1vr) .  Blauwe Kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (3 vr) . Een  Grauwe Kiekendief was aanwezig op de Loozerheide (1mn) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Kraanvogels vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) . Kemphanen vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Tureluurs vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Groenpootruiters waren aanwezig bij het s-Heerenven (3exx , tussen het Beuven en het Starven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Zwartkopmeeuwen werden gezien bij het Beuven (4exx) . Een IJsvogel werd gezien bij de Langakkers-Leende (1ex) . Een Draaihals was kort terplaatse bij telpost-Strabrecht (1ex) . Een sensationele ontdekking , was die van een heuse  KALANDERLEEUWERIK op de akker voor telpost-Loozerheide ,helaas bleef de vogel maar kort en vloog het gebied in , om niet meer te worden teruggevonden helaas .Een Noordse Gele Kwikstaart vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Beflijsters waren aanwezig op de Loozerheide (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Europese Kanarie werd gezien in Leende (1ex) .

vrijdag 25 april       

Geoorde Futen verbleven op het Beuven (2exx) . Een Roerdomp werd gehoord bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Zomertalingen waren aanwezig op het Grafven (1 paar) , en op het Ringselven (1mn) . Bruine Kiekendieven werden gezien op telpost-Strabrecht (1vr) , en op de Loozerheide (1mn) . Blauwe Kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1rs) , en werd jagend gezien op het Kranenveld-Soerendonk (1rs) . Grauwe Kiekendieven werden gezien op de Loozerheide (1adult man+ een 2de kj vrouw) . Een  Slechtvalk werd gezien op Eindhoven-Airport (1ex) . Een Tureluur was aanwezig bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Groenpootruiters waren aanwezig tussen het Beuven en het Starven (1ex) , bij het s-Heerenven (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bosruiter was aanwezig tussen het Beuven en het Starven (1ex) .Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , en over het Kranenveld-Soerendonk (2exx) . Een fraaie ontdekking , was die van een Hop , die kort aanwezig was op het Kranenveld-Soerendonk (1ex) . Een Draaihals werd gezien bij het Ringselven (1ex) .  Een  Grote Gele Kwikstaart was aanwezig in Geldrop (1ex) . Beflijsters waren kort aanwezig rond telpost-Strabrecht (2exx) , en werden gezien op het Kranenveld-Soerendonk (1ex) . Snorren waren aanwezig bij het Ringselven (3exx) .Braamsluipers zongen bij het Ringselven (2exx) .   

donderdag 24 april        Braamsluiper

Geoorde Futen verbleven op de Zinkplas (6exx) . Een Roerdomp werd gezien bij het Beuven (1ex) . Een  Grote Zilverreiger was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Zomertalingen waren aanwezig op het Beuven (1mn) . Bruine Kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2 vr) , en waren aanwezig bij het Beuven (1vr) . Een Blauwe Kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr) . Een  Grauwe Kiekendief was aanwezig op de Loozerheide (1mn) . Visarenden trokken over telpost-Loozerheide (1ex) , en waren vanavond aanwezig bij de Zinkplas (1ex) .Een Smelleken werd gezien op telpost-Loozerheide (1ex) . Een  Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Zwarte Ruiters vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Groenpootruiters waren aanwezig tussen het Beuven en het Starven (3exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bosruiter was aanwezig tussen het Beuven en het Starven (1ex) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en waren aanwezig op het Beuven (2exx) . Een Dwergmeeuw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) , en een ex werd gezien bij de Zinkplas (1ex) . Een Draaihals werd gezien rond telpost-Loozerheide (1ex) . Sprinkhaanzangers waren aanwezig bij het Ringselven (2exx , en op de Loozerheide (2exx) .Een Snor zong bij het Ringselven (1ex) . Een Braamsluiper werd gezien bij het Ringselven (1ex) . Een Buidelmees werd gehoord bij het Beuven (1ex) .

 


Sprinkhaanzanger ,Ringselven , 24-04-2008 (Frank Neijts).

woensdag 23 april       

Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Een  Grote Zilverreiger was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Ooievaar vloog over Strijp-Eindhoven (1ex) . Brandganzen vlogen over telpost-Loozerheide (6exx) . Zomertalingen waren aanwezig op het Beuven (1mn), en op het Ringselven (1ex) . Rode Wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) . Zwarte Wouwen  vlogen over Strijp-Eindhoen (1 duo) . Weer eens wat anders als al die Wouwen,Kieken en Visarenden was een onvolwassen  Zeearend die langs telpost-Loozerheide vloog (1ex) . Een Bruine Kiekendief  vloog over Strijp-Eindhoven (1mn) . Blauwe Kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1vr) , telpost-Strabrecht (2 rs) , en werden gezien op het Kranenveld-Soerendonk (2rs) . Een Grauwe Kiekendief werd vanavond jagend gezien op de Loozerheide (1mn) . Visarenden trokken over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1 duo) , en over de voetbalvelden bij Hoogeloon (1ex) . Een Smelleken was kort terplaatse op telpost-Loozerheide (1ex) .Een mooi aantal Boomvalken werd waargenomen op telpost-Strabrecht (tot 20exx) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , en een ex trok over Strijp-Eindhoven (1ex) . Een  Regenwulp vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Tureluurs waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx) . Groenpootruiters werden gezien bij de Zinkplas (2exx) , en waren aanwezig tussen het Beuven en het Starven (3exx) . Een Oeverloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Zwartkopmeeuwen  vlogen over telpost-Strabrecht (6exx) , en over telpost-Loozerheide (3exx) .Een Draaihals werd gezien in de omgeving van de Schaapskooi-Soerendonk (1ex) . Een Duinpieper vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Grote Gele Kwikstaart vloog over Strijp-Eindhoven (1ex) . Beflijsters werden waargenomen op het Kranenveld-Soerendonk (2exx) , en vlogen over telpost-Loozerheide (4exx) , en was aanwezig op de Loozerheide (1ex) .

 


Zeearend , telpost-Loozerheide , 23-04-2008 (Rene Weenink).

dinsdag 22 april       

Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Een  Grote Zilverreiger was aanwezig bij het Beuven (1ex) .Ooievaars vlogen over telpost-Loozerheide (2+1) .Rode Wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Zwarte Wouwen  vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Bruine Kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2 mn) en over telpost-Strabrecht (1 vr) . Een  Blauwe Kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1vr ) . Een Grauwe Kiekendief werd gezien op telpost-Loozerheide (1adult man) . Visarenden trokken over telpost-Strabrecht (1ex) , en over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Smelleken trok over telpost-Loozerheide (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx)  , en in het Centrum van Einhoven (1 paar luid roepend) . Regenwulpen waren aanwezig bij de Cote-d"Or (6exx) ,en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Groenpootruiters werden waargenomen bij het s Heerenven (3exx) . Een Oeverloper was aanwezig bij het Ringselven (1ex) . Zwartkopmeeuwen  vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , en over telpost-Loozerheide (4exx) . Een Snor zong bij het Ringselven (1ex) . Braamsluipers werden gezien bij het Ringselven (2exx) . 

maandag 21 april      

Geoorde Futen verbleven op de Zinkplas (5exx) , Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Grote Zilverreigers vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en waren aanwezig bij het Scheidingsven-Strabrechtse-Heide (2exx) .Ooievaars vlogen over Nuenen (4exx) . Brandganzen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx)  Zomertalingen waren aanwezig op het Beuven (2exx) . Een  Rode Wouw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Zwarte Wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over Woensel-Eindhoven (1ex) . Bruine Kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Blauwe Kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , telpost-Strabrecht (2exx) , en werden gezien bij het Ringselven (1ex) en in de Ponywei-Soerendonk (1ex) .Een  Visarend  werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Een Smelleken was kort terplaatse op telpost-Loozerheide (1ex) , en werd waargenomen op de Strabrechtse Heide (1ex) . Een Slechtvalk werd gezien op de Loozerheide/Zinkplas (1ex) . Een Regenwulp vloog over het Scheidingsven-Strabrechtse-Heide (1ex) . Een Tureluur vloog over telpost-Loozerheide (1ex) .  Zwarte Ruiters waren aanwezig bij het s-Heerenven (1ex) , en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , telpost-Loozerheide (1ex) , en waren aanwezig bij het s-Heerenven (3exx) , en tussen het Beuven en het Starven (2exx) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) , en waren aanwezig op het Beuven (minm.1ex) . Een IJsvogel werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Noordse Kwikstaarten waren kort aanwezig tussen de paarden in de wei voor telpost-Loozerheide (2exx) . Een Nachtegaal werd gehoord bij de ponywei-Soerendonk (1ex) . Beflijsters werden waargenomen op de Langakkers-Leende (1ex) , bij het s-Heerenven (1ex) , en over telpost-Loozerheide (2exx) .Een Snor was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex)  . Een Europese Kanarie vloog over de Vlasrootvennen-Veldhoven (1ex) .


Paap - man , Soerendonk , 21-04-2008 ( Rene Weenink).

zondag 20 april   

Geoorde Futen verbleven op het Beuven (2exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) , bij de Maaij-Bergeijk (1ex) en een ex werd gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) . Grote Zilverreiger werden gezien bij het Beuven (2exx) , in de omgeving van de Schaapskooi-Soerendonk (2exx) , en over telpost-Strabrecht (1ex) . Zwarte Ooievaars vlogen over telpost-Loozerheide (1+3exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Maaij-Bergeijk (2exx) . Een  Zomertaling werd gezien op het Beuven (1mn)  . Rode Wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , en over telpost-Strabrecht (2exx)  en over de omgeving bij Bergeijk (1ex) . Zwarte Wouwen vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) . Bruine Kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , over telpost-Loozerheide (4exx)  en waren aanwezig bij het Ringselven (1vr) .  Blauwe Kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) , over telpost-Strabrecht (3 exx) , en werden gezien in de omgeving van de Schaapskooi-Soerendonk (2exx)

 
Bruine Kiekendief-man , Soerendonk , 20-04-2008 (Hennie Lammers).

Een Grauwe Kiekendief werd gezien op telpost-Loozerheide (1adult man) . Visarenden vlogen over telpost-Loozerheide (3exx) , over telpost-Strabrecht (2exx) ,en over de Oirschotse-Heide (1ex) . Smellekens werden gezien over telpost-Loozerheide (4exx) . Aardige aantallen Boomvalken trokken vandaag over de Kempen , zoals over telpost-Loozerheide (7exx) , over de Maaij-Bergeijk (1ex) en maar liefst (13exx) over telpost-Strabrecht . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , op de Grote-Heide (1ex) en  over telpost-Strabrecht (1ex) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Een Witgat vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Zwartkopmeeuwen waren aanwezig bij het Beuven (2exx) , en vlogen over het Kranenveld-Soerendonk (1ex) , over telpost-Strabrecht (3exx) en over de Maaij-Bergeijk (2exx) .Zwarte Sterns vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Een IJsvogel werd gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Een Grote Gele Kwikstaart was aanwezig bij Eindhoven-oost (1ex) . Sprinkhaanzangers werden gezien/of gehoord , bij het Grafven-Strabrechtse-Heide (1ex) , bij het Ringselven (1ex) , en op de Malpie-Valkenswaard (1ex) . Rietzangers zongen bij het Ringselven (2 zp) . Snorren zijn gezien bij het Ringselven (3exx) .Beflijsters werden gezien bij de Schaapskooi-Soerendonk (5exx) , bij Sterksel (3exx) , op de Langakkers-Leende (2exx) en over telpost-Loozerheide (2exx) . Braamsluipers werden gezien bij het Ringselven (2exx) .Een Klapekster werd gezien op de Grote-Heide (1ex).

.  

zaterdag 19 april

Geoorde Futen verbleven op de Zinkplas (5exx) , op het Beuven (8exx) en bij Valkenswaard (18exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (1ex)  en bij Valkenswaard (2exx) . Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) en bij Valkenswaard (1paar) . Zomertalingen werden gezien op het Beuven (3exx) en bij Valkenswaard (2exx) . Een  Witoogeend werd gezien bij Valkenswaard (1mn) Rode Wouwen vlogen over het Ringselven (2exx) , en 1van deze exx trok later ook over telpost-Loozerheide . Een  Zwarte Wouw trok over telpost-Strabrecht (1ex) . Bruine Kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) en over telpost-Loozerheide (3exx) . Blauwe Kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) en zijn gezien bij de Rulse Dommelbeemden (1rs) . Een  Visarend  trok over de telpost-Strabrecht (1ex) . Erg fraai , was een Roodpootvalk ( ws 2kj vrouw), die ca. 20 min. aanwezig was bij telpost-Strabrecht (1ex) . Smellekens werden gezien in de Rulse Dommelbeemden (1ex) en vlogen over Valkenswaard (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) , vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) en over het Soerendonks-Goor (1ex) . Boomvalken vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) en over het Ringselven (1ex) .


 Boomvalk , Telpost-Loozerheide , 19-04-2008 ( Frank Neijts ).

Kraanvogels vlogen vanavond (19.00 uur) over Eersel (4exx) . Regenwulpen vlogen over telpost-Loozerheide (11exx) . Een  Groenpootruiter was aanwezig bij het ,s Heerenven-Strabrechtse-Heide (1ex) . Oeverlopers zijn gezien bij de Zinkplas (1ex) en vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) . Witgatten vlogen over telpost-Loozerheide (1ex) , telpost-Strabrecht (1ex) en waren aawezig bij Valkenswaard (4exx) . Zwartkopmeeuwen waren aanwezig op het Beuven (4exx) , bij het Soerendonks-Goor (4exx , en vlogen over telpost-Loozerheide (5exx) . Een Dwergmeeuw vloog over telpost-Loozerheide (1ex) . Een Ysvogel werd gezien bij Valkenswaard (1ex) . De Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien bij de Nuenen (1ex) . De Beflijsters story gaat  maar door,vandaag zijn de volgende exx waargenomen: Telpost-Loozerheide (17exx) , telpost-Strabrecht (6exx) en verder nog Langakkers-Leende (3exx t.p.) en bij het s,Heerenven-Strabrechtse-Heide (2exx t..p.) . Snorren waren aanwezig bij de Ringselvennen (3exx) . Klapeksters zijn bij het Ringselven (1ex) , bij de Schaapskooi-Soerendonk (1ex) en op de Putberg-Soerendonk (1ex) . Een Barmsijs vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .

 

vrijdag 18 april

Geoorde Futen verbleven op de Zinkplas (4exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) , en bij de Maaij-Bergeijk (1ex) en  werd gezien bij de Patoorsweijer-Bergeijk (1ex) . Een  Grote Zilverreiger was aanwezig bij het Beuven (1ex). Bergeenden waren aanwezig op de Zinkplas (2exx) , en op de Maaij-Bergeijk (2exx) . Een  Zomertaling was aanwezig op het Beuven (1mn) . Rode Wouwen vlogen over "t Sang-Mierlo (1ex) en over industrieterrein-Haagdoorn-Eersel (1ex) . Een Bruine Kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1mn) . Een Blauwe Kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1rs) . Een Slechtvalk was aanwezig bij het Ringselven (1ex) . Een Regenwulp werd gehoord bij Sterksel (1ex) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (7exx) , en vielen in op het Beuven. Dwergmeeuwen waren aanwezig op de Zinkplas (7exx) . Een  Ysvogel werd gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . Een Grote Gele Kwikstaart was aanwezig in Geldrop (1ex) . Een Paap werd gezien bij telpost-Strabrecht (1ex) . Sprinkhaanzangers waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (3exx) . Een Snor werd gezien bij het Ringselven (1ex) . Een  Rietzanger was aanwezig bij de Maaij-Bergeijk (1ex) . De Beflijsters zijn nog steeds goed vertegenwoordigd : Telpost-Strabrecht (1mn) , Langakkers-Leende (5exx t.p.) , bij Someren (1ex t.p.) , bij Sterksel (2exx t.p. ) .

donderdag 17 april

Geoorde Futen verbleven op het Beuven (5exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Een  Grote Zilverreiger was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Zomertalingen werden gezien op het Beuven (3mn+1vr) . Een Zwarte Wouw vloog over Someren (1ex) . Bruine Kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (3ad vr) . Een Slechtvalk vloog over de Coevering-Geldrop (1ex) . Een Goudplevier vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .Een Regenwulp was aanwezig bij Vaarle-Nuenen (1ex) . Groenpootruiters vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) ,en waren aanwezig tussen het Beuven en het Starven (4exx) . Witgatten vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en waren aanwezig tussen het Beuven en het Starven (2exx) . Zwartkopmeeuwen waren aanwezig op het Beuven (2exx) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) . Dwergmeeuwen waren aanwezig op de Zinkplas (3exx) .Een Rouwkwikstaart werd weer gezien bij Lierop (1ex) . Er was vannacht een bus met  Beflijsters gearriveerd,want de volgende waarnemingen kwamen binnen :
Schaapskooi-Soerendonk-2exx-t.p.
Langakkers-Leende-5exx-t.p.
Valkenswaard-1ex-t.p.
s,Heerenven-Strabrechtse-Heide-2exx-t.p
Loozerheide-2exx-t.p
Someren-9exx-overvliegend(1 groep w.o. min. 4 man). 


 Gele Kwikstaart , Sterksel , 17-04-2008 (Jan Kastelijn).
                                                                                                                                                                              

woensdag 16 april

Geoorde Futen verbleven op het Beuven (14exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Een  Grote Zilverreiger was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Ooievaars waren tot 10.14 uur aanwezig bij het s,Heerenven , en vlogen daarna langs telpost-Strabrecht in N.O. richting (4exx) .Heilige Ibissen werden weer gemeld bij het Soerendonks-Goor (4exx) . Rode Wouwen trokken over telpost Strabrecht (1ex) en over telpost-Loozerheide (2exx) . Bruine Kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht (1ad vr) en over telpost-Loozerheide (1mn+1vr) . Een Blauwe Kiekendief vloog over telpost-Loozerheide (1ad vr) . Een Visarend trok over de Ringselvennen (1ex) . Een Smelleken werd gezien op telpost-Loozerheide (1mn) . Een Boomvalk vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide (1ex) . Kraanvogels werden gezien op telpost-Loozerheide (3exx) en s,avonds over het Beuven (1ex) . Een Tureluur was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Witgatten vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) , en waren aanwezig tussen het Beuven en het Starven (7exx) . Rouwkwikstaarten werden vanavond gezien bij Lierop (2exx) , en bij Brandevoort-Helmond (1ex) .De 1ste Paap werd gezien bij telpost-Loozerheide (1mn) . Een leuk aantal Tapuiten verbleef bij de Galgeberg-Strabrechtse-Heide (6exx) . Beflijsters werden gezien bij de schaapskooi-Soerendonk (3exx) , bij het s,Heerenven (1ex) , en op de Galgeberg-Strabrechtse-Heide (2exx) . Een Rietzanger was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex) .


Paap ,Loozerheide , 16-04-2008 ( Rene Weenink ).

dinsdag 15 april

Geoorde Futen verbleven op het Beuven (11exx) en op de Zinkplas (8exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) . Een  Grote Zilverreiger was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Een Ooievaar vloog over Gestel-Eindhoven (1ex) . Een Rode Wouw vloog over de telpost-Strabrecht (1ex) . Een Bruine Kiekendief vloog over telpost-Strabrecht (1vr) . Slechtvalken vlogen over Gestel-Eindhoven (2exx samen) . Een Tureluur vloog over telpost-Strabrecht (1ex) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Een Beflijster was aanwezig op het Kranenveld-Soerendonk (1vr) . Snorren waren te bewonderen bij de Ringselvennen (3exx) .


   Snor , Ringselven ,15-04-2008 ( Rene Weenink ).

 

maandag 14 april

Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) . Een  Grote Zilverreiger was aanwezig bij het Beuven (1ex) . Ooievaars waren vanavond aanwezig aan de rand van de Strabrechtse-Heide (5exx) . Zomertalingen zijn gezien op de Zinkplas (1paar) . Bruine Kiekendieven waren aanwezig bij de Ringselvennen (1mn) en vlogen over de Loozerheide (1mn)  Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Strabrechtse-Heide (1mn) en op de Loozerheide (2exx) . Een  Zwartkopmeeuw was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Dwergmeeuw was aanwezig bij de Zinkplas (1ad zo.) De 1ste  Visdieven vlogen rond op de Zinkplas (2exx) . Een Oeverloper was aanwezig bij de Zinkplas (1ex).


 Ooievaars , Strabrechtse-heide , 14-04-2008 ( Robert Kastelijn )

 

zondag 13 april

Geoorde Futen verbleven op het Beuven (5exx) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) en het Soerendonks-Goor (1ex) . Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (3exx) en het Platvoetje (1ex) , en vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) , en over het Hageven (B) (3exx) in gezelschap van een  Kleine Zilverreiger (1ex) . Bergeenden zijn gezien op het Beuven (1ex) , bij Manege-Meulendijks te Geldrop (1ex) en op het Hageven (B) (2exx) . Kraanvogels werden gezien over de Strijperheg-Soerendonk , en ca, 20 min. later over de A2 bij Maarheeze (4exx) . Bruine Kiekendieven waren aanwezig bij het Hageven (B) (1paar) , en vlogen over telpost-Strabrecht (3exx) en telpost-Loozerheide (1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij telpost-Loozerheide (1ad vr) en op het Kranenveld-Soerendonk (1rs) . Een Boomvalk vloog over het Hageven (B) (1ex) . Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx) . Een Kemphaan werd gezien bij Sterksel (1ex) . Regenwulpen trokken over telpost-Loozerheide (7exx) en over telpost-Strabrecht (15exx) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (4exx) , telpost-Loozerheide (5exx) , het Kranenveld-Soerendonk (2exx) en waren aanwezig op het Beuven (2exx) . Een Dwergmeeuw was aanwezig bij de Zinkplas (1ad zo.) Erg fraai waren de 2 adulte Grote Mantelmeeuwen  die over telpost-Loozerheide vlogen (2exx) . De 1ste Zwarte Stern was aanwezig op de Zinkplas (1ex) . Een Ysvogel werd gezien bij het Hageven (B) (1ex) . Beflijsters werden gezien bij de schaapskooi-Soerendonk (2exx) , bij Aqua-Best (1ex) en vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) en telpost-Loozerheide (3exx) . Barmsijzen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) en over het Kranenveld-Soerendonk (2exx).


Beflijster (vrouw) , Budel-Dorplein 12-04-2008 ( Frank Neijts ).

zaterdag 12 april

Geoorde Futen verbleven op het Beuven (13exx) en op de Cartier-Heide (4 a 5 paar) . Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) en bij het Hageven (B) (2exx). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (4exx) en vlogen over telpost-Loozerheide (groepje van 4exx) .Rietganzen vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Een Rode Wouw vloog over de Loozerheide (1ex) . Een Zwarte Wouw trok over telpost-Strabrecht (1ex) Bruine Kiekendieven trokken over telpost Strabrecht (3vr) en waren aanwezig bij het Hageven (B)(mn+vr),verder trok hier nog 1ex over(1vr) en waren terplaatse bij de Ringselvennen (2exx) . Blauwe Kiekendieven vlogen over telpost-Loozerheide (1rs) , over telpost-Strabrecht (2rs) en werden gezien bij het Marijkeven (1mn+1rs) .Een Visarend trok over telpost Loozerheide (1ex) . Een Smelleken werd gezien op telpost- Loozerheide (1ex) en bij de Ringselvennen (1ex) . Een  Kraanvogel trok over telpost Loozerheide (1ex) . Kluten werden gezien bij het Hageven (B) (7exx) .Tureluurs vlogen over telpost-Loozerheide (2exx) . Witgatten vlogen over telpost-Strabrecht (5exx) en waren aanwezig bij het Hageven (B) (1ex) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht7exx) en waren kort aanwezig op het Waschven (1ex) . Een Dwergmeeuw was aanwezig bij de Zinkplas (1ex) . Een Ysvogel werd gezien bij het Hageven (B) (1ex) .Een mooie waarneming , betrof de pleisterende HOP op de Hapertse-Heide (1ex) . Beflijsters werden gezien bij het s,Heerenven-Strabrechtse-Heide (1mn) ,over telpost-Strabrecht (1mn) , over telpost-Loozerheide (2exx) bij de ringselvennen (1vr) , en over het Hageven (B) (1ex) . Rouwkwikstaarten werden gezien bij Lierop (1ex) en bij Brandevoort-Helmond (1ex).


Rode Wouw , Loozerheide , 12-04-2008 ( Rob Bouwman )

vrijdag 11 april

Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx). Grote Zilverreigers waren aanwezig bij , en in de naaste omgeving van het Beuven (8exx). Heel exotisch waren de Heilige Ibissen , die bij het Beuven werden gezien (7exx). Zomertalingen zijn gezien op het Grafven ( mn+vr) . Een Bruine Kiekendief trok over telpost-Strabrecht (1mn) . Blauwe Kiekendieven vlogen over telpost-Strabrecht  (1ad vr+1rs ) . Goudplevieren vlogen over telpost-Strabrecht (2exx) . Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (8exx) . De 1ste Gierzwaluw vloog over telpost-Strabrecht (1ex) .  Beflijsters waren aanwezig in de buurt van het s,Heerenven-Strabrechtse-Heide (2mn).

donderdag 10 april

Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) , en in de Maaij-Bergeijk (1ex). Een Grote Zilverreiger was aanwezig bij het Beuven (1ex). Bergeenden verbleven in de Maaij-Bergeijk (2exx) , en op het Soerendonks-Goor (4exx) . Een  Bruine Kiekendief trok over telpost-Strabrecht (1vr). Een Blauwe Kiekendief was aanwezig op de Strabrechtse-Heide (1rs). Een Visarend vloog over Valkenswaard (1ex). Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost-Strabrecht (1ex) , en over de weitjes op de strabrechtse-Heide (2exx). Een Grote Gele Kwikstaart vloog over de Coevering-Geldrop (1ex). Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (2exx). Barmsijzen vlogen over telpost-Strabrecht (17exx).

woensdag 9 april

Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (3exx).Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (3exx) .Bergeenden verbleven in de Maaij-Bergeijk (2exx). Zomertalingen zijn gezien op de Ringselvennen (1 paar). Bruine Kiekendieven trokken over telpost Strabrecht (1mn.+ 2vr), telpost Loozerheide (3exx) , en zijn gezien op de Plateaux (2exx) , bij de Ringselvennen (1paar) en in de Reuselse-Moeren (1mn). Een Blauwe Kiekendief was aanwezig op het Kranenveld-Soerendonk (1rs). Alweer de 3de Ruigpootbuizerd van dit voorjaar,werd gezien op telpost Loozerheide.en was ca 20 min.terplaatse (1 onvolwassen ex). Visarenden werden gezien op telpost Loozerheide (1ex) en boven de Malpie-Valkenswaard (1ex). Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide (1ex) en vloog over de Ringselvennen (1ex).  Een Smelleken werd gezien op het Kranenveld-Soerendonk (1ex). Een Zwartkopmeeuw vloog over telpost Strabrecht (1ex). Ysvogels waren aanwezig in de Maaij-Bergeijk (2exx).Een zingende Kuifleeuwerik was aanwezig in Meerhoven (1ex) . Waterpiepers zijn gezien op de Plateaux (4exx).Een zingende Grote Gele Kwikstaart ,werd gezien langs de Gender in Veldhoven/Dorp (1ex).  Een Beflijster was kort aanwezig bij telpost-Strabrecht om daarna weer snel zijn weg te vervolgen (1mn). Klapeksters waren aanwezig in de Reuselse-Moeren (2exx) en op de Loozerheide (1ex).


 Kleine Bonte Specht, De Pan-Maarheeze, 09-04-2008 ( Rene Weenink).

dinsdag 8 april

Geoorde Futen verbleven op het Beuven (3exx). Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (3exx). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (3exx) en over telpost Strabrecht (2exx)  Pijlstaarten vlogen over telpost Strabrecht (1mn+2vr.) Blauwe Kiekendieven werden gezien op telpost Strabrecht (1mn) , bij het Marijkeven (1rs) en op Eindhoven-Airport (1vr.). Een Smelleken trok over telpost Strabrecht (1mn). Regenwulpen vlogen over Casteren (21exx)  Een Witgat vloog over telpost Strabrecht (1ex). De eerste Koekoek van dit voorjaar,werd gezien bij het Grafven (1ex).   Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse-Heide (2exx) en in het Nuenens-Broek (2exx) .

 

maandag 7 april

Geoorde Futen verbleven op de Zinkplas (5exx). Roerdompen werden gehoord, bij het Beuven (2exx). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (3exx) , telpost Strabrecht (2exx) en telpost Loozerheide (2exx). Bergeenden vlogen over telpost Loozerheide (2exx) en verbleven op de Zinkplas (4exx). Een Brilduiker was aanwezig op het Beuven (1vr.). Een Rode Wouw trok over telpost Loozerheide (1ex). Een Bruine Kiekendief vloog over telpost Loozerheide (1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien op telpost Loozerheide (2 ad vr.). Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx). Een Smelleken trok over telpost Loozerheide (1ex). Kraanvogels  vlogen over telpost Loozerheide in N. richting (10exx-10.50 uur). Bonte strandlopers waren nog  aanwezig bij de Zinkplas (2exx). Regenwulpen trokken over telpost Loozerheide (3exx) en verbleven bij de Zinkplas (1ex). Oeverlopers werden gezien bij de Zinkplas (2exx). Zwartkopmeeuwen werden gezien bij de Zinkplas (2exx). Een Snor was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex). Klapeksters waren aanwezig bij het Kranenmeer-Strabrecht (1ex) en op de Loozerheide (1ex).

zondag 6 april

Geoorde Futen verbleven op het Beuven (6exx) en de Zinklplas (3exx). Roerdompen werden gehoord, bij het Beuven (2exx). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (3exx) .Bruine Kiekendieven trokken over telpost Loozerheide (3exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij het Marijkeven (ad. man+1 rs) , trok over telpost Strabrecht (1 rs.) en over telpost Loozerheide (1ad. vrouw). Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx). Bonte strandlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx). Regenwulpen werden gezien bij de Zinkplas (2exx). Tureluurs trokken over telpost Loozerheide (2exx) en waren aanwezig bij de Zinkplas (2exx). Een Zwartkopmeeuw werd gezien bij de Zinkplas (1ex). Een Ysvogel werd gezien in de Malpie-Valkenswaard (1ex).   Waterpiepers waren terplaatse bij Manege-Meulendijks te Geldrop (3exx). Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (3exx) en op de Loozerheide (1ex).

 

zaterdag 5 april

Geoorde Futen verbleven op het Beuven (6exx), de Zinkplas (3exx) en in de Reuselse Moeren (1ex). Roerdompen werden gehoord, bij het Beuven (2exx). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (3exx) , en bij het Ringselven (1ex). Een mooie vondst waren de Middelste Zaagbekken die aanwezig waren op het Beuven (1 adult man,1 adult vrouw en 1 onvolwassen man).  


Middelste Zaagbekken, Beuven, 05-04-2008 ( Rob Bouwman )

 Een Rode Wouw trok over de Ringselvennen (1ex). Een Zwarte Wouw trok over het Soerendonks-Goor/Strijperheg (1ex). Een Bruine Kiekendief vloog over de Ringselvennen (1ex). Een Visarend vloog laag langs de A2 t.h.v. Leende (1ex). Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (2exx). Zwartkopmeeuwen werden gezien bij de Zinkplas (3exx). Een Ysvogel werd gezien in de Reuselse Moeren (1ex).  Verrassend waren de twee Middelste Bonte Spechten die luid roepend werden gehoord in de Strijperheg-Soerendonk (2exx). Baardmannen werden gehoord bij de Rinselvennen (2exx). Klapeksters waren aanwezig op de Loozerheide (1ex) en trokken over telpost Loozerheide (1ex). Kruisbekken werden gezien tussen Mierlo en Geldrop (2exx). Een Appelvink vloog over de Z.O. Kempen (1ex).

 

vrijdag 4 april

Geoorde Futen verbleven op het Beuven (3exx). Roerdompen werden gehoord, bij het Beuven (1ex) en op de Plateaux (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (3exx). Ooievaars vlogen over Valkenswaard (4exx).  Bergeenden waren aanwezig op de Maaij-Bergeijk (2exx). Zomertalingen zijn gezien op het Beuven (1man) en over telpost Strabrecht (3exx),,later invallend op het Beuven. Een Krooneend vloog over telpost Strabrecht, en viel in op het Beuven (1man)(dezelfde als op 22-03 ?). Bruine Kiekendieven zijn gezien op de Plateaux (2exx). Een  Blauwe Kiekendief werd jagend gezien op de Loozerheide (1 ringtail). Een Slechtvalk was terplaatse op de Loozerheide (1ex). Een Tureluur was aanwezig bij de Zinkplas (1ex). Witgatten zijn gezien bij het s,Heerenven (2exx). Een  Zwartkopmeeuw vloog over telpost Strabrecht (1adult). Een Ysvogel werd gezien bij de Maaij-Bergeijk (1ex). Een mogelijke  Rouwkwikstaart werd gezien bij de schaapskooi ten W. van het Scheidingsven (1ex). Een Waterpieper vloog over telpost Strabrecht (1ex). De 1ste(?) Gekraagde roodstaart werd gezien op de Strabrechtse-heide (1ex). Snorren waren aanwezig bij de Ringselvennen (2exx). Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse-heide (4exx) , op de Loozerheide (1ex ) en in het Beleven-Reusel (1ex).


Blauwborst,Ringselvennen,04-04-2008 ( Rene Weenink ).

 

donderdag 3 april

Geoorde Futen verbleven op het Beuven (2exx). Een Roerdomp werd gehoord op het Beuven(1ex). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (5exx). Bergeenden vlogen over telpost Strabrecht (3exx). Grote zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (2exx). Bruine Kiekendieven vlogen over telpost Loozerheide (2exx). Blauwe Kiekendieven vlogen over telpost Loozerheide (1ex) en werd gezien op de Strabrechtse-heide (1ex). Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Zinkplas (1ex). Een Smelleken trok over telpost Loozerheide (1ex). Zwartkopmeeuwen werden gezien op telpost Strabrecht (2 adulte exx). Een Witgat vloog over t.h v. Manege Meulendijks-Geldrop (1ex).Een zingende Kuifleeuwerik was aanwezig in Meerhoven (1ex). Een Huiszwaluw trok over telpost Strabrecht (eerste? 1ex ). Waterpiepers werden gezien bij Manege-Meulendijks-Geldrop (5exx) en vlogen over telpost Strabrecht (1ex). Een Tapuit was aanwezig op de Loozerheide (1ex). Klapeksters werden gezien bij het Kranenmeer (1ex) en vlogen over telpost Strabrecht (1ex).

woensdag 2 april

Geoorde Futen verbleven op de Zinkplas (5exx), Een Ooievaar was vanavond aanwezig te Vaarle-Nuenen (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks-Goor (1ex) en overvliegend over het Kranenveld (3exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien jagend op het Kranenveld (1ex). Een Slechtvalk werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Kluten werden gezien bij de Zinkplas (2exx).Bonte strandlopers waren aanwezig bij de Zinkplas (4exx). Een Groenpootruiter was aanwwezig bij de Zinkplas (1ex). Zwartkopmeeuwen werden gezien bij de Zinkplas (2exx). Waterpiepers werden gezien bij  het Soerendonk-Goor (5exx). De Kortsnavelboomkruiper van De-Pan werd vandaag weer waargenomen (1ex) Klapeksters zijn gezien bij de Schaapskooi-Soerendonk (1ex) ,Het Beleven-Reusel (1ex), op het Kranenveld (1ex) en op de Strabrechtse-Heide (1ex). Barmsijsen werden gezien bij het Soerendonks-Goor (5exx w.o. min. 1 Grote Barmsijs).


Vuurgoudhaan, Strijp-Eindhoven ; 02-04-2008 ( Frank Neijts ).

dinsdag 1 april

Geoorde Futen verbleven op het Beuven (5exx). Een Ooievaar vloog over telpost Strabrecht (1ex). Roerdompen werden gehoord op het Beuven (2exx). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (7exx). Een Brilduiker verbleef op het Beuven (1vr). Een Visarend vloog over telpost Strabrecht (1ex). Een Rode Wouw vloog eveneens over telpost Strabrecht (1ex). Een Bruine Kiekendief werd gezien op telpost Strabrecht (1ad m). Een Blauwe Kiekendief werd gezien bij het Kranenmeer (1ad m). Een Waterpieper werd waargenomen op telpost Strabrecht (1ex). Een Beflijster verbleef bij de Langakkers (1ex). Een Klapekster verbleef bij het Kranenmeer (1ex). barmsijzen werden gezien op telpost Strabrecht (14exx, w.o. min. 1 Grote Barmsijs).