Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Maart

maandag 31 maart

Roerdompen werden gehoord op het Beuven (2exx) en De Malpie (1ex). Een Ooievaar vloog over Gestel/Eindhoven (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (6exx) en de zinkplas (1ex). Een Visarend vloog over De Maaij (1ex). Een Rode Wouw vloog over de zinkplas (1ex). Bruine Kiekendieven werden waargenomen op telpost Strabrecht (1ex) en de Landschotse Heide (1m). Een Goudplevier vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Bonte Strandloper werd gezien bij de zinkplas (1ex). Een Zwartkopmeeuw verbleef bij de zinkplas (1ex). De 1e zingende Boompiepers dit voorjaar in De Kempen werden gehoord op de Strabrechtse Heide (1ex) en de Landschotse Heide (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart vloog over Gestel/Eindhoven (1ex).


Tapuit, Strabrechtse Heide ; 31-3-2008 (R.J.Kastelijn)

De 1e Tapuit dit voorjaar in De Kempen werd waargenomen op de Strabrechtse heide (1ex). De 1e Rietzangers dit voorjaar in De Kempen werden waargenomen bij de Ringselvennen (2exx). De 1e Snorren dit voorjaar in De Kempen verbleven eveneens bij de Ringselvennen (2exx). Klapeksters verbleven op de Strabrechtse Heide (3exx). Bijzonder was een Raaf die ca. 10 minuten lang rondvliegend werd gezien bij De Malpie (1ex). barmsijzen werden gezien op de Strabrechtse Heide (ca.15exx).

zondag 30 maart

Geoorde Futen verbleven op het Beuven (3exx) en de zinkplas (8exx). Roerdompen werden gehoord op het Beuven (3exx). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (10exx, slaapplaats). Brandganzen vlogen over telpost Loozerheide (10exx). Een Casarca vloog eveneens over telpost Loozerheide (1ex). Bergeenden verbleven bij het Soerendonks Goor (1ex). Een Zomertaling werd gezien op het Beuven (1m). Grote Zaagbekken werden gezien op het Beuven (5exx). Een Visarend vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Rode Wouw vloog over telpost Strabrecht (1ex). Bruine Kiekendieven werden gezien over Geldrop Coevering (1ad vr) en telpost Loozerheide (11exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij schaapskooi Soerendonk (1rs), telpost Loozerheide (2exx) en telpost Strabrecht (1ex). Slechtvalken verbleven nabij de zinkfabriek (2exx). Kraanvogels werden waargenomen op telpost Loozerheide (48exx) en net na middernacht op de 31e over Reusel (div.exx)..


Geelgors, Soerendonk ; 30-3-2008 (R.J.Kastelijn)

Een Goudplevier werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Een Groenpootruiter verbleef bij de zinkplas (1ex). Witgatjes werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ex), telpost Loozerheide (1ex) en het Beuven (1ex). Een Tureluur vloog over telpost Loozerheide (1ex). De 1e (?) Beflijster dit voorjaar in De Kempen werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex). Klapeksters werden gezien bij schaapskooi Soerendonk (1ex), Loozerheide (1ex), Gastelse Heide (1ex), Starven (1ex), Grafven (1ex) en het Kranenmeer (1ex). barmsijzen werden gezien op telpost Strabrecht (2exx).

zaterdag 29 maart

Geoorde Futen verbleven op het Pannegoor/Cartierheide (8exx), Beuven (2exx) en de zinkplas (2exx). Grote Zilverreigers werden gezien op telpost Loozerheide (1ex), Beuven (6exx), Landschotse Heide (2exx) en telpost Strabrecht (2exx). Bergeenden verbleven bij de zinkplas (7exx). Brilduikers verbleven op het Beuven (3exx). Grote Zaagbekken werden gezien op telpost Loozerheide (1vr) en het Beuven (2exx). Rode Wouwen vlogen over telpost Loozerheide (3exx). Een Zwarte Wouw vloog over telpost Strabrecht (1ex). Bruine Kiekendieven werden gezien op telpost Loozerheide (1m) en telpost Strabrecht (2exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Cartierheide (3exx, slaapplaats), Beleven/Reusel (1m), Strabrecht-ZW (1vr), Strabrechtse Heide (1m), Landschotse Heide (1vr) en telpost Loozerheide (1vr). Smellekens werden gezien bij het Soerendonks Goor (2exx). Slechtvalken verbleven nabij de zinkfabriek (2exx).


Kortsnavelboomkruiper, De Pan ; 29-3-2008 (Frank Neijts)

Goudplevieren werden waargenomen op telpost Loozerheide (30exx, groep) en Sterksel (1ex ovl). Een Kemphaan vloog over telpost Loozerheide (1ex). Zwartkopmeeuwen verbleven nabij telpost Loozerheide (2ad). Waterpiepers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (2exx). De 1e (?) Gele Kwikstaart in De Kempen dit voorjaar werd waargenomen bij de zinkfabriek (1ex). De Kortsnavelboomkruiper van De Pan werd vandaag weer waargenomen (1ex). Klapeksters verbleven op Strabrechtse Heide (4exx), Groot Meer/Vessem (1ex), Cartierheide (1ex) en het Beleven/Reusel (1ex). Goudvinken werden gehoord in de centrale Kempen (4exx). barmsijzen werden gezien op telpost Strabrecht (2exx).

vrijdag 28 maart

Geoorde Futen verbleven bij het Beuven (2exx). Roerdompen werden gehoord op het Beuven (4exx). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (2exx) en het Grafven (4exx). Zomertalingen verbleven op het Beuven (1pr). Pijlstaarten werden waargenomen bij de zinkplas (2pr), Grafven (1ex) en op het Beuven (3exx). Brilduikers werden gezien bij het Beuven (2exx). Een Rode Wouw vloog over telpost Strabrecht (1ex). Bruine Kiekendieven werden gezien op telpost Strabrecht (1m+1vr). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Neterselse Heide (1vr), Strabrechtse Heide (1m+1vr) en telpost Strabrecht (1m). Een Witgat viel in bij het 's-Heerenven (1ex). Een Houtsnip werd opgestoten op de Strabrechtse Heide (1ex). Waterpiepers verbleven bij het 's-Heerenven (7exx) en het Beuven (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart werd waargenomen bij Gestel/Eindhoven (1ex). De 1e doortrekkende (en kort zingende) Zwarte Roodstaart dit voorjaar in De Kempen verbleef op de Srabrechtse Heide (1ex). Klapeksters verbleven bij de Galgeberg (1ex) en de Vessemse Vennen (1ex).

donderdag 27 maart

Geoorde Futen verbleven bij het Beuven (3exx). Een Roerdomp werd gehoord op het Beuven (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Grafven (3exx). Een Zomertaling verbleef op het Beuven (1m). Een Grote Zaagbek werd gezien op het Beuven (1m). Een Kuifleeuwerik werd waargenomen bij Station Eindhoven (1ex). Een Klapekster verbleef bij het Grafven (1ex).

woensdag 26 maart

De 1e (?) zingende Zwartkoppen werd gehoord bij Valkenswaard (2exx).

dinsdag 25 maart

Geoorde Futen verbleven op de zinkplas (2exx). Roerdompen werden gehoord op het Beuven (2exx). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (6exx). Bergeenden verbleven bij de zinkplas (3exx). Een Brilduiker werd waargenomen op het Beuven (1ex). Grote Zaagbekken verbleven eveneens op het Beuven (6exx). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (1m) en bij de Gastelse Heide (1m).Een Slechtvalk werd waargenomen in het centrum van Eindhoven (1ex). Bokjes verbleven bij het Groot Meer / Vessem (3exx). Klapeksters werden waargenomen bij het Groot Meer/Vessem (1ex), Gastelse Heide (1ex) en op de Strabrechtse Heide (2exx). Goudvinken verbleven in het midden van De Kempen (2exx). Kruisbekken werden gezien bij het Beuven (1ex) en op de Gastelse Heide (1ex).


Boomklever, Buikheide ; 25-3-2008 (Frank Neijts)

maandag 24 maart

Geoorde Futen verbleven op de zinkplas (min 4exx). Roerdompen werden gehoord op het Beuven (2exx). Een Ooievaar vloog over de Ringselvennen (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien op telpost Strabrecht (3exx). Een hybride Tafeleend x Kuifeend verbleef op het Soerendonks Goor (1ex). Een Rode Wouw (klik hier voor een kort filmpje) vloog over telpost Strabrecht (1ex). Bruine Kiekendieven werden gezien bij Geldrop (1ad m) en bij de Ringselvennen (1m+1vr). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Strabrechtse Heide (1m+1rs) en het Kranenveld (1m+1vr). Slechtvalken werden waargenomen bij de zinkfabriek (2exx) en in het centrum van Eindhoven (1ex).


Grauwe Gans, Groot Meer/Vessem ; 24-3-2008 (Frank Neijts)

Bontbekplevieren vlogen over telpost Strabrecht (2exx). Bokjes werden gezien bij het Groot Meer/Vessem (7exx). Een IJsvogel werd gezien bij het Soerendonks Goor (1ex). Een Pestvogel werd waargenomen in een tuin in Veldhoven (1ex). Waterpiepers werden gezien bij het 's-Heerenven (2exx). De 1e (?) zingende Fitis dit voorjaar in De Kempen werd waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ex). Klapeksters werden waargenomen bij het Groot Meer/Vessem (1ex) en op de Strabrechtse Heide (2exx). Goudvinken verbleven in de zuidelijke Kempen (1pr).


Goudvink, zuidelijke Kempen ; 24-3-2008 (Wil Smets)

zondag 23 maart

Geoorde Futen verbleven op de zinkplas (6exx) en nabij Valkenswaard (14exx). Roerdompen werden gehoord op het Beuven (3exx), nabij Valkenswaard (2exx) en bij De Maaij (2exx). Een Kleine Zilverreiger werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien op telpost Loozerheide (1ex), Landschotse Heide (3exx), Ringselvennen (7exx, slaapplaats) en het Beuven (22exx, slaapplaats). Wilde Zwanen werden gezien op het Grafven (5exx). Kolganzen vlogen over telpost Strabrecht (250exx). Een Brandgans vloog over telpost Strabrecht (1ex). Zomertalingen werden gezien nabij Valkenswaard (2exx). Brilduikers werden waargenomen op het Beuven (5exx). Grote Zaagbekken verbleven eveneens op het Beuven (11exx). Rode Wouwen vlogen over telpost Strabrecht (1ex), De Pan (1ex), Kranenveld (1ex) en telpost Loozerheide (2exx). Een Bruine Kiekendief werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ad vr). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Strabrechtse Heide (1m+1rs), Landschotse Heide (1vr), Cartierheide (1m+1vr) en op de Loozerheide (2rs). Een Ruigpootbuizerd werd waargenomen tussen Strabrecht en Geldrop Coevering (1ex). Smellekens vlogen over De Pan (1ex) en telpost Loozerheide (1ex). Slechtvalken verbleven bij de Loozerheide/zinkfabriek (1pr, ook parend).


Kortsnavelboomkruiper, De Pan ; 23-3-2008 (Rene Weenink)

Kraanvogels vlogen over telpost Loozerheide (14exx) en De Pan (2exx). Een Tureluur vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Witgat werd gezien bij Valkenswaard (1ex). Een Kemphaan verbleef bij de zinkplas (1ex). Een Middelste Bonte Specht werd 3x roepend gehoord (territoriumroep) bij Valkenswaard (1ex). IJsvogels werden waargenomen bij De Maaij (2exx). Waterpiepers werden gezien bij Manege Meulendijks/Strabrecht (1ex) en nabij Valkenswaard (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen in Geldrop Noord (2exx). De Kortsnavelboomkruiper van De Pan werd vandaag weer waargenomen (1ex). Klapeksters verbleven bij het Kranenmeer (1ex), de Rusthoek (1ex), Scheidingsven(1ex), Malpie (1ex), Groot Meer/Vessem (1ex), Oirschotse Heide (1ex), Cartierheide (1ex), De Pan (1ex) en bij de Braakhuizense Heide (1ex). Een barmsijs vloog over telpost Strabrecht (1ex).

zaterdag 22 maart

Geoorde Futen verbleven op de zinkplas (2exx) en het Beuven (4exx). Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (1ex) en De Maaij (3exx). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (22exx, slaapplaats), Pastoorsweijer (6exx, slaapplaats), Soerendonks Goor (3exx, slaapplaats), Landschotse Heide (5exx, slaapplaats), bij De Flaes (min.11exx, slaapplaats) en bij de Ringselvennen (1ex). Een Casarca verbleef kort bij de zinkplas (1vr). De Krooneend verbleef vandaag weer op het Beuven (1m). Brilduikers werden waargenomen bij de zinkplas (2exx) en het Beuven (7exx). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (7exx). Bruine Kiekendieven werden gezien op telpost Loozerheide (1ad m) en bij de Ringselvennen (1ad vr). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen op de Strabrechtse Heide(1rs) en jagend op de Langakkers (1rs). Een Ruigpootbuizerd werd waargenomen op telpost Strabrecht (1onv). Een IJsvogel verbleef bij het Hageven/Belgie (1ex). Waterpiepers werden gezien bij De Flaes (5exx) en het Beuven (1ex). Grote Gele Kwikstaarten vlogen over Geldrop Coevering (2exx). Klapeksters verbleven bij het Beuven (1ex), de Rusthoek (1ex), Groot Meer/Vessem (1ex), Hageven/Belgie (1ex) en bij de Ringselvennen (1ex).


Scholekster, Veldhoven ; 22-3-2008 (Wil Smets)

vrijdag 21 maart

Een vroege Visarend vloog over Gestel/Eindhoven richting NNW (1ex). Leuke aantallen Scholeksters verbleven bij de visvijver Reusel (72exx).

donderdag 20 maart

Geoorde Futen verbleven op het Beuven (7exx). Brilduikers werden waargenomen op het Beuven (5exx). Waterpiepers werden gezien bij het 's-Heerenven (2exx). Klapeksters verbleven bij het Kranenmeer (1ex) en de Galgeberg (1ex).

woensdag 19 maart

Geoorde Futen verbleven op het Beuven (2exx). Een Grote Zilverreiger werd gezien op telpost Strabrecht (1ex). Kolganzen vlogen over telpost Strabrecht (7exx). De Krooneend verbleef vandaag weer op het Beuven (1m). Brilduikers verbleven op het Beuven (6exx). Een Rode Wouw vloog over telpost Loozerheide (1ex). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen op telpost Strabrecht (1m) en jagend op de Loozerheide (1rs). Kraanvogels vlogen over Genoenhuis/Geldrop (2exx). Een Zwarte Ruiter werd gezien op telpost Strabrecht (1ex). Een Waterpieper werd waargenomen op telpost Strabrecht (1ex). Een barmsijs vloog over telpost Strabrecht (1ex). Een Kruisbek werd eveneens gezien op telpost Strabrecht (1ex).

dinsdag 18 maart

Geoorde Futen verbleven op het Beuven (2exx). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (28exx, slaapplaats). Bergeenden verbleven aan het Soerendonks Goor (2exx). Pijlstaarten verbleven op het Beuven (3exx). Een Zomertaling werd gezien op het Beuven (1m). De Krooneend verbleef vandaag weer op het Beuven (1m). Brilduikers verbleven op het Beuven (7exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij het Kranenveld (1vr), Strabrechtse Heide (1m+1vr) en op de Loozerheide (1rs). Kleine Plevieren verbleven nabij het Beuven (3exx). Een Tureluur verbleef eveneens nabij het Beuven (1ex). Een IJsvogel werd waargenomen bij Ekkersweijer (1ex). Waterpiepers werden waargenomen bij het 's-Heerenven (6exx). Een Klapekster verbleef op de Galgeberg (1ex).


Kuifmees, Budel ; 18-3-2008 (Rene Weenink)

maandag 17 maart

Roerdompen werden gehoord bij De Maaij (2exx). Een Ooievaar werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Een Grote Zilverreiger werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex). Een Pijlstaart verbleef bij De Maaij (1ex). Een Krooneend vloog over telpost Loozerheide (1m). Een Rode Wouw vloog over telpost Loozerheide (1ex). Erg fraai was de Ruigpootbuizerd die ongeveer een kwartier rond telpost Loozerheide bleef hangen om daarna weer verder te trekken (1onv). Een Smelleken vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Slechtvalk werd eveneens gezien op telpost Loozerheide (1onv vr). Een Goudplevier vloog over telpost Loozerheide (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen nabij De Maaij (1ex). Een Klapekster verbleef op de Loozerheide (1ex). Goudvinken werden gezien in een tuin in Leende (3exx). Een Appelvink werd gezien vanaf telpost Loozerheide (1ex).


Ruigpootbuizerd, telpost Loozerheide ; 17-3-2008 (Ruud Bouwman)

zondag 16 maart

Geoorde Futen verbleven op het Beuven (4exx). Roerdompen werden gehoord op het Beuven (4exx). Grote Zilverreigers werden gezien op telpost Loozerheide (2exx), dommeldal Veldhoven (1ex), Soerendonks Goor (2exx), telpost Strabrecht (1ex) en het Beuven (32exx, slaapplaats). Wilde Zwanen werden gezien bij Someren Heide (13exx) en langs de Jansborg (10exx). Pijlstaarten verbleven op het Beuven (2exx). De Krooneend verbleef vandaag weer op het Beuven (1m). Brilduikers werden gezien bij de Cote d'Or (4exx), Starven (2exx) en het Beuven (8exx).  Grote Zaagbekken werden gezien bij het Beuven (16exx). Een Rode Wouw vloog over de Ringselvennen (1ex). Bruine Kiekendieven werden waargenomen op telpost Loozerheide (1vr) en telpost Strabrecht (1ex). Blauwe Kiekendieven vlogen eveneens over telpost Loozerheide (1rs) en telpost Strabrecht (1ex).  Kraanvogels werden waargenomen op telpost Loozerheide (35exx), vanaf Geldrop Coevering over Eindhoven-Oost (10exx) en mogelijk dezelfde 10exx over Eindhoven (10exx). Goudplevieren vlogen over telpost Loozerheide (6exx). Een Waterpieper werd gezien bij het Beuven (1ex). De 1e (?) zingende Blauwborst dit voorjaar in De Kempen werd gehoord bij de Ringselvennen (1ex). Klapeksters verbleven bij het Beuven (1ex) en het Kranenveld (1ex). Een Kruisbek vloog over telpost Loozerheide (1ex).


Grauwe Ganzen, De Maaij ; 16-3-2008 (Alie Bergsma)

zaterdag 15 maart


Kraanvogels, Weebosch ; 15-3-2008 (Alie Bergsma)

Geoorde Futen verbleven op het Beuven (2exx). Roerdompen werden gehoord op het Beuven (3exx). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Waschven (1ex), telpost Loozerheide (2exx), Landschotse Heide (3exx) en het Beuven (min.3exx). Wilde Zwanen werden gehoord op het Grafven (min.2exx). Bergeenden verbleven bij het Soerendonks Goor (2exx) en de zinkplas (div.exx). Pijlstaarten vlogen over telpost Loozerheide (22exx). Een Zomertaling verbleef op het Beuven (1m). Een Grote Zaagbek vloog over telpost Loozerheide (1m). Rode Wouwen vlogen over telpost Strabrecht (1ex) en telpost Loozerheide (3exx, w.v. 1 duo). Een Bruine Kiekendief werd waargenomen op telpost Strabrecht (1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien op telpost Strabrecht (1m), telpost Loozerheide (2rs), Landschotse Heide (1vr), Paaldijk (1m) en op de Strabrechtse Heide (1m). Slechtvalken verbleven bij de zinkfabriek (2exx).


Boomklever (man), De Pan ; 15-3-2008 (Frank Neijts)

Kraanvogels vlogen over Valkenswaard (2exx), later waarschijnlijk dezelfde 2exx over het Diepmeerven (2exx), Landschotse Heide (13exx), later waarschijnlijk dezelfde 13exx invallend bij Reuselse Moeren (13exx), Weebosch (11exx) en Hugten (26exx). Bokjes werden waargenomen bij het Groot Meer/Vessem (5exx). Een Houtsnip werd waargenomen in De Pan (1ex). Een IJsvogel verbleef in De Pan (1ex). De 1e (?) Boerenzwaluw dit voorjaar in De Kempen werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Een waarschijnlijke Rouwkwikstaart werd waargenomen bij Lierop (1ex 1z). De Kortsnavelboomkruiper van De Pan werd vandaag weer waargenomen (1ex). Klapeksters verbleven bij De Weitjes (1ex), het Beuven (1ex), schaapskooi Soerendonk (1ex) en het Kranenveld (1ex). Goudvinken werden waargenomen bij Maarheeze (1ex) en bij Vessem (1pr). Een Kruisbek verbleef in De Pan (1ex). Een barmsijs werd waargenomen bij de Groote Heide/Leende (1ex). Een Europese Kanarie zong vandaag in een tuin in Leende (1ex).


Kortsnavelboomkruiper, De Pan ; 15-3-2008 (Rob Bouwman)

vrijdag 14 maart

Geoorde Futen verbleven op het Beuven (2exx). Een Roerdomp werd gehoord op het Beuven (1ex). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij de zinkplas (1ex) en het Beuven (3exx). Bergeenden verbleven bij de zinkplas (4exx) en het Beuven (2exx). Pijlstaarten werden waargenomen op het Beuven (6exx). Een Krooneend verbleef op het Beuven (1m). Brilduikers werden gezien bij de Cote d'Or (1ex) en het Beuven (11exx). Een Blauwe Kiekendief werd waargenomen bij het Kranenmeer (1ex). Tureluurs werden gezien bij het Beuven (2exx). Een IJsvogel verbleef langs het Sterksels Kanaal (1ex). De Kortsnavelboomkruiper van De Pan werd vandaag weer waargenomen (1ex). Een Klapekster verbleef bij het Kranenmeer (1ex).

donderdag 13 maart

Goudplevieren vlogen over Gestel/Eindhoven (4exx).

woensdag 12 maart

De Kortsnavelboomkruiper van De Pan werd vandaag weer waargenomen (1ex).

dinsdag 11 maart

Geoorde futen waren aanwezig op het Beuven ( 2exx ). Een Roerdomp werd gehoord en/of gezien op het Beuven ( 1ex ). Een Grote Zilverreiger was aanwezig in het Nuenens-Broek ( 1ex ). Wilde Zwanen verbleven op het Grafven ( 8exx ). Pijlstaarten verbleven op het Beuven ( 2exx ). Brilduikers waren aanwezig op het Beuven ( 8exx ), het Starven ( 4exx ) en op het Keelven ( 4exx ). Een Kraanvogel vloog over Geldrop ( 1ex om 17.00 uur ). Oeverzwaluwen  zijn gezien bij de Zinkplas ( 3exx ). Een Waterpieper verbleef bij het Beuven ( 1ex ). Een Klapekster werd gezien bij het Kranenmeer ( 1ex ).

maandag 10 maart

Een  Blauwe kiekendief werd waargenomen op vliegveld- Welschap (1ex). Een Klapekster was aanwezig op vliegveld-Welschap (1ex).

zondag 9 maart


Ooievaar, telpost Loozerheide ; 9-3-2008 (Rob Bouwman)

Roerdompen werden gehoord/of gezien op het Beuven.(2exx)  Grote Zilverreigers zijn waargenomen bij het Beuven (30 exx slaapplaats!!), het Soerendonks-Goor (2exx) , op de Loozerheide (1ex) en bij de Keijenhurk-Landschotse-heide (5exx).  Een Ooievaar trok over telpost-Loozerheide (1ex) .. Wilde Zwanen verbleven bij Someren Heide (13exx). Bergeenden waren aanwezig op het Soerendonks Goor (2exx) en het s"Heerenven-Strabrechtse-heide (2exx). De Krooneend was nog aanwezig op het Beuven (1man). Pijlstaarten verbleven op het Beuven (7exx). Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (13exx) en op de Cote d'Or (6exx). Grote Zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (19exx).


Kortsnavelboomkruiper, De Pan ; 9-3-2008 (Frank Neijts)

Blauwe kiekendieven werden gezien op het Kranenveld-Soerendonk (1ex) en op de Loozerheide (1ex). Een Slechtvalk trok over telpost-Loozerheide (1ad). Een Smelleken was kort terplaatse op telpost-Loozerheide,maar besloot toch om zijn tocht voort te zetten (1man). Een Velduil was aanwezig op een akker aan de Moerbleek-Lage-Mierde (1ex). Waterpiepers verbleven bij het Beuven (2exx). Een erg mooie vondst was de Kortsnavelboomkruiper die al zingend en wel werd waargenomen in De Pan-Maarheeze (1ex). (Dit betreft een nieuw taxon voor de Kempen). Klapeksters werden gezien bij Welschap (1ex) , het Beuven (1ex) , op de Loozerheide (1ex) ,bij de Keijenhurk-Landschotse-heide (1ex)  en aan de Moerbleek-Lage-Mierde(1ex). Goudvinken verbleven in de zuidelijke Kempen (6exx).

zaterdag 8 maart

Een Geoorde fuut werd gezien op het Beuven. Roerdompen werden gehoord,op het Beuven (2exx), visvijvers Bergeijk (1ex) en aan het Hageven-de-Plateaux  (B)(1ex). Grote Zilverreigers zijn waargenomen bij het Beuven (29exx slaapplaats!!), op de Landschotse-heide (12exx slaapplaats!! ) en bij de visvijvers Berrgeijk (3exx). Bergeenden waren aanwezig op het s"Heerenven-Strabrechtse-heide(2exx). De Krooneend werd weer gezien op het Beuven  (1man). Brilduikers waren aanwezig op het Beuven  (9exx). Grote Zaagbekken waren aanwezig op het Beuven  (4exx). De 1ste? Bruine kiekendief van dit voorjaar trok over de visvijvers Bergeijk (1man)  Blauwe kiekendieven werden jagend gezien in de omgeving van het Grafven (1man), en op de slaapplaats van de Cartierheide (6exx). Slechtvalken trokken over Gestel-Eindhoven (2exx samen). Kraanvogels trokken over Gestel-Eindhoven (6exx om 15.20 uur en 8exx om 16.20 uur), het Kranenveld-Soerendonk (45exx om 15.00uur) en over de Loozerheide (10exx om 17.15 uur). De 1ste? Kleine plevier van dit voorjaar werd gezien bij het s"Heerenven-Strabrechtse-heide (1ex). Een Witgat was aanwezig bij het Hageven-de Plateaux (B) (1ex). Een IJsvogel werd waargenomen bij de visvijvers Bergeijk (1ex). Vroege Oeverzwaluwen werden opnieuw gezien bij de Zinkplas (2exx). Waterpiepers verbleven bij het Beuven (1ex) en het s"Heerenven (8exx). Grote gele kwikstaarten vlogen over Strijp-Eindhoven (1ex) en Gestel-Eindhoven (2exx)  Klapeksters werden gezien bij het s"Heerenven-Strabrechtse-heide (1ex), op de Cartierheide (1ex). en op de Neterselse-heide (1ex). Appelvinken lieten zich zien in de Herdgang (2exx).  Zingende Vuurgoudhanen waren te bewonderen in de Herdgang (2exx). Kruisbekken zijn gezien,verspreid op de Strabrechtse-heide(3exx).


Vink, Herdgang ; 8-3-2008 (Frank Neijts)

vrijdag 7 maart

Geoorde futen werden gezien op de Keijenhurk-Landschotse-heide (2exx). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Grafven (4exx)en het Waschven (1ex) op de Strabrechtse-heide,en op de Landschotse-heide (6exx)  verspreid over verschillende vennen. Bergeenden verbleven op het Goorven-Neterselse-heide (2exx). Een Blauwe kiekendief werd gezien op de Strabrechtse-heide (1man). Houtsnippen werden gezien te Welleseind-Lage-Mierde (2exx).Een zingende Kuifleeuwerik werd gezien/of gehoord bij Blixembosch-Eindhoven (1ex). Een Klapekster was aanwezig op de Landschotse-heide (1ex).

donderdag 6 maart

Een  Blauwe kiekendief werd waargenomen op het Kranenveld-Soerendonk (1ad vrouw).


Blauwe Kiekendief, Kranenveld ; 6-3-2008 (Rene Weenink)

woensdag 5 maart

Een Geoorde fuut werd gezien op het Beuven (1ex). Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex).  Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Grafven-Strabrechtse-heide (7exx) en het Soerendonks Goor (4exx). Pijlstaarten verbleven op het Soerendonks Goor (1 koppel). Blauwe kiekendieven vlogen rond op de Strabrechtse heide (1ad  man),Loozerheide (1ad vrouw) en in de ponnywei te Soerendonk (2exx). Een Slechtvalk verbleef op de Loozerheide (1ex). Een Grote gele kwikstaart werd weer gezien in het Groot-Goor te Helmond (1ex). Klapeksters werden waargenomen op de Strabrechtse heide (1ex),Loozerheide (1ex) en op de Cartierheide (2exx).

dinsdag 4 maart

Wilde Zwanen vlogen over de Strabrechtse-heide t.h.v. het Grafven (10exx). Kraanvogels vlogen om 09.50uur in N.O. richting over de Strabrechtse-heide (20exx). Een leuk aantal Scholeksters verbleef bij de visvijver in Reusel (53exx).

maandag 3 maart

Een Geoorde fuut werd gezien op het Beuven (1ex). Een Grote Zilverreiger vloog over telpost loozerheide en waren aanwezig bij het Beuven (19exx) en het grafven (7exx). Bergeenden verbleven op de zinkplas (9exx). De Krooneend werd weer gezien op het Beuven(1 man). Pijlstaarten vlogen over telpost loozerheide (5exx). Brilduikers verbleven op het Beuven (8exx).  Blauwe kiekendieven vlogen over telpost loozerheide (ad. man+ad. vrouw).Slechtvalken verbleven op de loozerheide/zinkplas (2exx) en 1ex trok over telpost loozerheide.Een Grote gele kwikstaart was aanwezig in het Hulsterbroek/Geldrop(1ex). Klapeksters werden waargenomen,bij het Klein hasselsven/Leenderbos (1ex) Bij het Beuven (1ex) en op de loozerheide (1ex).

zondag 2 maart

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (35exx, slaapplaats !!), Soerendonks Goor (2exx), Gastelse Heide (1ex), Malpie (4exx ),Paaldijk (2exx) en op de Landschotse Heide (2exx). Wilde Zwanen verbleven bij Someren Heide (13exx). Kleine Zwanen verbleven langs de Paaldijk (5exx). Kolganzen vlogen over telpost Loozerheide (10exx). Net buiten de Kempen, in De Wetering bij Nederweert, werd vandaag de Dwerggans weer gezien (1ex). Een Brandgans vloog over telpost Loozerheide (1ex). Bergeenden werden gezien bij de zinkplas (5exx). Pijlstaarten verbleven op de zinkplas (1pr). Een Witoogeend werd gezien bij Valkenswaard (1ex). Brilduikers werden gezien bij het Beuven (12exx) en op de Cote d'Or (12exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij het Beuven (13exx) en op telpost Loozerheide (1ex).


Zwarte Specht, Buulder Broek ; 2-3-2008 (Hennie Lammers)

Een Rode Wouw vloog over De Baest (1ex). Een Blauwe Kiekendief werd gezien op telpost Loozerheide (1rs). Erg bijzonder waren de parende Slechtvalken die werden waargenomen op de hoogspanningesmast bij de zinkfabriek. Een Smelleken werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Zwartkopmeeuwen werden gezien in de Diepenhoek (1ad) en bij de zinkplas (1ad). Een winterkleed Dwergmeeuw verbleef eveneens bij de zinkplas (1ex). Een IJsvogel werd waargenomen bij de Patersgronden (1ex).De eerste Oeverzwaluwen werden gezien bij de zinkplas (2exx). Een Waterpieper werd gezien bij het Beuven (1ex). Klapeksters werden waargenomen op de Loozerheide (1ex) ,Malpie (1ex) bij het Scheidingsven-Strabrechtse heide (1ex) en de Cartierheide (1ex). Goudvinken verbleven op 4 lokaties in de Kempen (1ex), (2pr), (4exx) en (8exx). Een zingende Kruisbek werd gehoord in De Baest (1ex).

zaterdag 1 maart

Grote Zilverreigers verbleven op telpost Loozerheide (1ex), Soerendonks Goor (2exx) en bij de Ringselvennen (2exx). Ooievaars vlogen over Maarheeze (groep van 5exx). Wilde Zwanen verbleven bij Someren Heide (13exx). Net buiten de Kempen, in De Wetering bij Nederweert, werd vandaag de Dwerggans weer gezien (1ex). Bergeenden verbleven bij de zinkplas (10exx). Slechtvalken werden gezien bij de Loozerheide (2exx). Kraanvogels vlogen over telpost Loozerheide (3exx), Buulderboek (2exx) en over de Paaldijk (3exx). Een mooie groep Goudplevieren verbleef bij Sterksel (ca.50exx). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien in Gestel/Eindhoven (1ex).


Kraanvogels, Paaldijk ; 1-3-2008 (Ruud Bouwman)